VENTILÁTORY
Úvod
NÁSTĚNNÉ
POTRUBNÍ
STŘEŠNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
str. 97
str. 123
str. 149
str. 161
www.multivac.cz | www.multivac.sk
89
Ventilátory
Úvod
Použití v praxi
JOLLY
E-STYLE
LD
CLC-N
R10
90
SR SILENT
VRS
KN2
Katalog produktů 2011 / 2012
Ventilátory
Úvod
Použití v praxi
FLUX
TUBO
MRF
VITRO
MA
M-PRESS
RADIA
IRE
www.multivac.cz | www.multivac.sk
TT
AXC-TP
CK
91
Ventilátory
Úvod
Použití v praxi
FC
BIB
CK
AXC-TP
92
Práva na změny vyhrazena.
VKN-P
CC
Katalog produktů 2011 / 2012
Ventilátory
Úvod
Použití v praxi
FC
VKN-N
Práva na změny vyhrazena.
CLC-N
www.multivac.cz | www.multivac.sk
93
Ventilátory
Úvod
Krytí IP
Krytí IP
Krytí elektrických zařízení vyjadřuje jejich konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů.
Stupeň zabezpečení se označuje písmeny IP (International Protection) a je normalizován podle ČSN EN 60529. Za písmeny IP je dvojčíslí, případně přídavné
a doplňkové písmeno, které popisuje způsob zkoušky.
Popisné schéma: IP 12XY
1
2
X
Y
První číslice popisuje stupeň ochrany osob před nebezpečným dotykem a stupeň ochrany zařízení před vniknutím cizích předmětů.
Druhá číslice popisuje stupeň ochrany před vniknutím vody.
Přídavné písmeno (nepovinné). Udává stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí, je-li skutečná ochrana osob před dotykem
nebezpečných částí vyšší než ochrana, kterou udává první charakteristická číslice, nebo je-li první charakteristická číslice nahrazena písmenem
X. Může nabývat hodnot A, B, C nebo D.
Doplňkové písmeno (nepovinné) se používá k doplňkovým informacím, doposud používaná písmena jsou H, M, S, W.
Druhy krytí a jejich hodnoty
První číslice v označení
stupně krytí
IP 0x
IP 1x
IP 2x
IP 3x
IP 4x
IP 5x
IP 6x
Druhá číslice v označení
stupně krytí
IP x0
IP x1
IP x2
IP x3
IP x4
IP x5
IP x6
IP x7
IP x8
Přídavné písmeno
Stupeň krytí
Před nebezpečným
dotykem
bez ochrany
dlaní
prstem
nástrojem
nástrojem
jakoukoli pomůckou
jakoukoli pomůckou
Před vniknutím cizích předmětů
bez ochrany
velkých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 50 mm
malých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 12,5 mm
drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 2,5 mm
velmi drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 1 mm
prachu částečně = ochrana před prachem
prachu úplně = prachotěsné (prach nesmí narušit činnost elektrického zařízení)
Stupeň krytí před vniknutím vody
bez ochrany
kapající = ochrana před kapkami vody dopadajícími svisle
kapající při sklonu do 15° = ochrana před kapkami vody dopadajícími pod úhlem do 15 ° od svislice
šikmo dopadající = ochrana před deštěm dopadajícím pod úhlem do 60 ° od svislice
stříkající = ochrana před stříkající vodou dopadající v libovolném směru
tryskající v libovolném směru = ochrana před tryskající vodou
při vlnobití = ochrana před intenzivně tryskající vodou a vlnobitím
při ponoření = ochrana před dočasným ponořením do vody (omezeno tlakem a časem)
při trvalém ponoření pod tlakem = ochrana při trvalém ponoření do vody (případná vniklá voda nesmí narušit činnost
elektrického zařízení)
Význam
94
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
A
Chráněné před dotykem nebezpečných částí hřbetem ruky, zkouší se koulí o průměru 50 mm
B
Chráněné před dotykem nebezpečných částí prstem, zkouší se článkovým zkušebním prstem o průměru 12 mm a délce 80 mm
C
Chráněné před dotykem nebezpečných částí nástrojem, zkouší se sondou o průměru 2,5 mm a délky 100 mm
D
Chráněné před dotykem nebezpečných částí drátem, zkouší se sondou o průměru 1,0 mm a délky 100 mm
H
Zařízení vysokého napětí
M
Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody za pohybu pohyblivých částí
S
Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části v klidu
W
Vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek
V předmětových normách výrobku mohou být použita i jiná písmena, ale neměla by kolidovat s výše uvedenými doplňkovými písmeny.
Ventilátory
Úvod
Krytí IP
PŘEVODNÍ TABULKA MEZI STUPNĚM KRYTÍ A GRAFICKOU ZNAČKOU
Stupeň krytí
Značka
Příklad:
Vyhotovení
IPx6
Do mokra
IPx7
Nepropustné, ponorné
IPx3
Venkovní prostředí
IPx4
Těsně zavřené proti stříkající vodě
IPx5
Těsně zavřené proti proudící vodě
IP5x
Částečně prachotěsné
IP6x
Úplně prachotěsné
Plastová rozvaděčová skříň má
označení krytí IP 55 DW:
• před nebezpečným dotykem “jakoukoli
pomůckou”
• před vniknutím cizích předmětů
“prachu částečně = ochrana před
prachem“
• před vniknutím vody “tryskající
v libovolném směru = ochrana před
tryskající vodou“
• před dotykem nebezpečných částí
drátem, zkouší se sondou o průměru
1,0 mm a délky 100 mm
• je vhodná pro použití za stanovených
povětrnostních podmínek
ZÓNY V KOUPELNĚ
Práva na změny vyhrazena.
MINIMÁLNÍ KRYTÍ
Zóna 0 – min. IP X7 (napájení malým napětím
– např. 12 V)
Zóna 1 – min. IP X4 (napájení malým napětím –
např. 12 V) – ventilátory SELV 12 V
Zóna 2 – min. IP X4
Zóna 3 – min. IP X1
Přesné znění povoleného stupně krytí
v koupelnách naleznete v ČSN 33 2000-7-701.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
95
96
Katalog produktů 2011 / 2012
VENTILÁTORY
Nástěnné
JOLLY
str. 98
E-STYLE PRO
str. 99
SR SILENT
str. 101
LD
str. 102
M-PRESS
str. 103
MA
str. 104
VITRO
str. 105
CLC-N
str. 107
VKN-N
str. 109
RADIA
str. 112
KN2
str. 113
EXT
str. 115
BPT-PLAST
str. 117
BPT-KOV
str. 118
FLUX
str. 119
www.multivac.cz | www.multivac.sk
97
Ventilátory
Nástěnné axiální
JOLLY
Specifikace
Rozměry
Graf
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním
základním prostředí s okolní teplotou od
0 °C do +40 °C pro dopravu čistého vzduchu
bez prachu, mastnot, výparů chemikálií
a dalších znečištění. Dále je nutné zajistit,
aby ventilátor nenamrzal, nestékal do něj
a neusazoval se v něm kondenzát vody
z potrubí. Elektrické krytí motoru ventilátoru
je IP44.
POUŽITÍ
Tento typ ventilátorů je vzhledem ke svým
parametrům předurčen k použití pro kratší
vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou
ztrátou (maximální délka 1,5 m), případně
k odsávání přímo přes zeď.
OBĚŽNÉ KOLO
Oběžné kolo je axiální. Je vyrobeno
z nárazuvzdorného plastu bílé barvy.
MOTOR
Asynchronní s kotvou nakrátko. Je vybaven
kluznými ložisky s tukovou náplní na celou
dobu životnosti a tepelnou pojistkou proti
přetížení. Napájení 230 V / 50 Hz. Krytí IP44.
Pracovní teplota maximálně 40 °C.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je od přední sací mřížky
k zadnímu výfukovému hrdlu. (Na obrázku
výše označeno šipkou.)
ELEKTRICKÁ SVORKOVNICE
Připojovací svorkovnice je umístěna pod
přední sací mřížkou ventilátoru a lze ji
jednoduchou demontáží pojistného šroubu
zpřístupnit.
INSTALACE
Snadná a rychlá instalace v horizontální
poloze. Zadní strana ventilátoru je
připravena pro přímou montáž do zdi
pomocí 4 šroubů, které jsou dodávány spolu
s hmoždinkami (součást balení).
REGULACE OTÁČEK
Provádí se elektronickými nebo
transformátorovými regulátory otáček
změnou napětí.
Rozměry [mm]
Typ
A
B
C
ØD
Max.
průtok
[m3 / h]
Max.
tlak
[Pa]
Příkon
[W]
Hluk Hmotnost
ve 3 m
[dB(A)]
[kg]
JOLLY 100
125
90
30
98
80
20
14
39
0,7
JOLLY 120
150
100
30
118
165
40
18
43
0,8
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• MPx900 / K – samočinná venkovní
plastová žaluzie se síťkou
• MPx904-S / K – venkovní plastová mřížka
se síťkou pro výfuk a sání
• R10 HY – externí hygrostat
• TER-P – pokojový termostat
• KEP04 – externí časový spínač
• R10, VRS – elektronický regulátor otáček
• RVS – transformátorový regulátor otáček
PŘÍKLAD INSTALACE
Do stěny
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
JOLLY 100 T
provedení
velikost
SCHÉMA ZAPOJENÍ
axiální ventilátor
Standardní zapojení
HLUK
Hladina hluku (LpA) je měřena ve vzdálenosti
3 m od sání ventilátoru při plném chodu
ventilátoru.
Zapojení s časovým doběhem na vypínač
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
98
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
PROVEDENÍ
JOLLY – základní provedení ventilátoru
JOLLY T – provedení s časovým doběhem,
možnost spínání na tlačítko nebo vypínač,
doba nastavení 2–20 minut
Ventilátory
Nástěnné axiální
E-STYLE PRO
Rozměry
Graf
Specifikace
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním
základním prostředí s okolní teplotou od
0 °C do +40 °C pro dopravu čistého vzduchu
bez prachu, mastnot, výparů chemikálií
a dalších znečištění. Dále je nutné zajistit,
aby ventilátor nenamrzal, nestékal do něj
a neusazoval se v něm kondenzát vody
z potrubí. Elektrické krytí motoru ventilátoru
je IPX4.
Typ
Rozměry [mm]
A
B
C
D
ØE
E-Style 100 pro
160
160
95
17
98,2
E-Style 120 pro
180
180
101
18
119
E-Style 150 pro
200
200
119
22
149
Typ
Objem
[m3 / h]
Hluk LpA
[dB(A)] ve 3 m
Příkon
[W]
Hmotnost
[kg]
E-Style 100 pro
95
31,4
14
0,45
E-Style 120 pro
165
36,7
15
0,66
E-Style 150 pro
295
43,9
25
1,04
Práva na změny vyhrazena.
HLUK
Hladina hluku (LpA) je měřena ve vzdálenosti 3 m
od sání ventilátoru při plném chodu ventilátoru.
PROVEDENÍ
E-Style PRO – základní provedení ventilátoru se
zpětnou klapkou a světelnou signalizací chodu
E-Style PRO T – provedení se zpětnou klapkou
a časovým doběhem, možnost spínání na tlačítko
nebo vypínač, doba nastavení 2–20 minut
E-Style PRO HT – provedení se zpětnou klapkou,
časovým doběhem a hygrostatem (nastavitelné
rozmezí 40–80 %)
E-Style PRO BB – provedení se zpětnou klapkou
a kuličkovými ložisky
E-Style PRO BBT – provedení se zpětnou klapkou,
časovým doběhem a kuličkovými ložisky
E-Style PRO BBHT – provedení se zpětnou
klapkou, hygrostatem (nastavitelná hodnota
relativní vlhkosti 40–80 %), časovým doběhem
a kuličkovými ložisky
E-Style GT SELV 12V – provedení se zpětnou
klapkou a časovým doběhem, napájení 12
V (transformátor 230 V – 12 V) – pouze velikosti
100 a 12
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
E-STYLE 100 PRO
provedení
jmenovitý průměr
v mm
axiální ventilátor
E-STYLE 100 GT SELV 12V
www.multivac.cz | www.multivac.sk
napájení 12 V
POUŽITÍ
Tento typ ventilátorů je vzhledem ke svým
parametrům předurčen k použítí pro kratší
vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou
ztrátou, případně k odsávání přímo přes
zeď. Do stropu lze montovat ventilátor
s kuličkovými ložisky pouze bez klapky.
Nedoporučuje se přímá montáž do podhledů
a konstrukcí, které mohou rezonovat.
SKŘÍŇ
Skříň je vyrobena z elektricky nevodivého
termoplastu ABS bílé barvy. Přednostmi
plastu ABS jsou mechanická odolnost,
barevná stálost a snadná údržba. Skříň je
připravena pro montáž na stěnu nebo na
strop.
OBĚŽNÉ KOLO
Oběžné kolo je axiální. Je vyrobeno
z nárazuvzdorného plastu bílé barvy.
MOTOR
Asynchronní s kotvou nakrátko. Je vybaven
kluznými ložisky s tukovou náplní na celou
dobu životnosti a tepelnou pojistkou proti
přetížení, nebo kuličkovými ložisky. Napájení
230 V / 50 Hz (SELV varianta 12 V). Krytí IPX4.
Pracovní teplota maximálně 40 °C.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je od přední sací mřížky
k zadnímu výfukovému hrdlu. (Na obrázku
výše označeno šipkou.)
ELEKTRICKÁ SVORKOVNICE
Připojovací svorkovnice je umístěna pod
přední sací mřížkou ventilátoru a lze ji
jednoduchou demontáží pojistného šroubu
zpřístupnit.
provedení
jmenovitý průměr
v mm
axiální ventilátor
INSTALACE
Snadná a rychlá instalace v horizontální
nebo vertikální poloze. Při instalaci do
stropu doporučujeme z ventilátoru odstranit
zpětnou klapku. Zadní strana ventilátoru je
připravena pro přímou montáž do zdi nebo
stropu pomocí 4 šroubů, které jsou dodávány
spolu s hmoždinkami (součást balení).
REGULACE OTÁČEK
Provádí se elektronickými nebo
transformátorovými regulátory otáček
změnou napětí.
99
Ventilátory
Nástěnné axiální
E-STYLE PRO
Příklad instalace
Do stěny
Schéma zapojení
Standardní zapojení
Zapojení s časovým doběhem na tlačítko
Zapojení s časovým doběhem na vypínač
Zapojení s časovým doběhem na světelný okruh
Do stropu
Transformátor
Ventilátor je standardně dodáván s externím
transformátorem, který převádí elektrické
napětí 230 V / 50 Hz na 12 V / 50 Hz. Max.
60 VA, třída izolace F podle ČSN 3320007-701. Tento transformátor nesmí být
instalován v zónách 0, 1 a 2. Transformátor
se dodává ve dvou typových provedeních:
standardní (2TR2000) a s fotoisolátorem
(2TR2002). Standardní transformátor
je dodáván ke všem základním typům
ventilátorů, transformátor s fotoisolátorem
k ventilátorům vybaveným časovým
doběhem.
SCHÉMA ZAPOJENÍ SELV
Standardní zapojení
Příslušenství
Příslušenství
MPx900 / K
WSK
SV
R10 HY
samočinná žaluzie
plastová žaluzie
hliníkové flexopotrubí
externí hygrostat
TER-P
R10
RVS
VRS
pokojový termostat
regulátor otáček
regulátor otáček
regulátor otáček
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
100
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
• MP4900/K, MP5900/K, MP6900/K
– samočinná venkovní plastová žaluzie se
síťkou
• MP4904-S/K, MP5904-S/K, MP6904-S/K
– venkovní plastová mřížka se síťkou pro
výfuk a sání
• WSK – venkovní přetlaková žaluzie
• SV – hliníkové flexopotrubí Semivac
• R10 HY – externí hygrostat
• TER-P – pokojový termostat
• KEP04, KEP04W – externí časový spínač
• R10 – elektronický regulátor otáček
• RVS – transformátorový regulátor otáček
• VRS - elektronický regulátor otáček
Ventilátory
Nástěnné axiální
SR SILENT
Rozměry
Graf
Specifikace
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním
základním prostředí s okolní teplotou od 0 °C do
+40 °C pro dopravu čistého vzduchu bez prachu,
mastnot, výparů chemikálií a dalších znečištění.
Dále je nutné zajistit, aby ventilátor nenamrzal,
nestékal do něj a neusazoval se v něm kondenzát
vody z potrubí. Elektrické krytí ventilátoru je IP24.
POUŽITÍ
Tento typ ventilátorů je vzhledem ke svým
parametrům předurčen k použití pro kratší
vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou
ztrátou, případně k odsávání přímo přes zeď. Do
stropu lze montovat ventilátor pouze bez klapky.
Nedoporučuje se přímá montáž do podhledů
a konstrukcí, které mohou rezonovat.
Rozměry [mm]
Typ
SR100
A
B
C
D
E
160
160
15
142
97
Typ
Výkon
[W]
Napájení
[V / Hz]
Objemový průtok
[m3 / h]
Hluk LpA ve 3 m
[dB(A)]
Hmotnost
[kg]
SR100
11
230 / 50
95
26,7
0,63
Příslušenství
SKŘÍŇ
Skříň je vyrobena z elektricky nevodivého
termoplastu ABS bílé barvy. Přednostmi plastu
ABS jsou mechanická odolnost, barevná stálost
a snadná údržba. Skříň je připravena pro montáž
na stěnu nebo na strop.
MOTOR
Asynchronní s kotvou nakrátko. Je vybaven
tepelnou pojistkou proti přetížení a kuličkovými
ložisky. Napájení 230 V / 50 Hz. Pracovní teplota
max. 40 °C.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je od přední sací mřížky k zadnímu
výfukovému hrdlu. (Na obrázku výše označeno
šipkou.)
• D125 / KRYT BÍLÝ – výměnný kryt, provedení předního štítu v bílé barvě
• D125 / KRYT MOTIV – výměnný kryt, provedení předního štítu s motivem
PROVEDENÍ PŘEDNÍHO ŠTÍTU
ELEKTRICKÁ SVORKOVNICE
Připojovací svorkovnice je umístěna pod přední
sací mřížkou ventilátoru a lze ji jednoduchou
demontáží zpřístupnit.
Přírodní motiv
Stříbrný motiv
SCHÉMA ZAPOJENÍ
Modrý motiv
INSTALACE
Snadná a rychlá instalace v horizontální
nebo vertikální poloze. Při instalaci do stropu
doporučujeme z ventilátoru odstranit zpětnou
klapku. Zadní strana ventilátoru je připravena
pro přímou montáž do zdi nebo stropu
pomocí 4 šroubů, které jsou dodávány spolu
s hmoždinkami (součást balení).
PROVEDENÍ
• SR100 – základní provedení se zpětnou klapkou
• SR100TR – provedení s časovým doběhem
a zpětnou klapkou
Standardní zapojení
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
SR 100
Práva na změny vyhrazena.
jmenovitý průměr v mm
axiální ventilátor
Zapojení s časovým doběhem na vypínač
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
101
Ventilátory
Nástěnné axiální
LD
Specifikace
Rozměry
Graf
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním
základním prostředí s okolní teplotou od 0 °C
do +40 °C, pro dopravu čistého vzduchu bez
prachu, mastnot, výparů chemikálií a dalších
znečištění. Dále je nutné zajistit, aby ventilátor
nenamrzal, nestékal do něj a neusazoval se
v něm kondenzát vody z potrubí.
POUŽITÍ
Tento typ ventilátorů je vzhledem ke svým
parametrům předurčen k použití pro kratší
vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou
ztrátou, případně k odsávání přímo přes
zeď. Do stropu lze montovat ventilátor
s kuličkovými ložisky pouze bez klapky.
Nedoporučuje se přímá montáž do podhledů
a konstrukcí, které mohou rezonovat.
SKŘÍŇ
Skříň je vyrobena z elektricky nevodivého
termoplastu ABS bílé barvy. Přednostmi plastu
ABS jsou mechanická odolnost, barevná
stálost a snadná údržba. Skříň je připravena
pro montáž na stěnu nebo na strop.
OBĚŽNÉ KOLO
Oběžné kolo je axiální. Je vyrobeno
z nárazuvzdorného plastu bílé barvy.
Typ
LD100
LD125
LD150
Rozměry [mm]
ØA
ØB
C
D
ØE
150
176
205
108
113
165
126
132
153
30
32
36
100
125
150
INSTALACE
Snadná a rychlá instalace v horizontální nebo
vertikální poloze. Zadní strana ventilátoru je
připravena pro přímou montáž do zdi nebo stropu
pomocí 4 šroubů, které jsou dodávány spolu
s hmoždinkami (součást balení).
ELEKTRICKÁ SVORKOVNICE
Připojovací svorkovnice je umístěna pod
přední sací mřížkou ventilátoru a lze ji
jednoduchou demontáží pojistného šroubu
zpřístupnit.
REGULACE OTÁČEK
Provádí se elektronickými nebo
transformátorovými regulátory otáček
změnou napětí.
Do stěny
Do stropu
SCHÉMA ZAPOJENÍ
33
34
37
14
16
24
0,6
0,74
0,96
PROVEDENÍ
• LDTL – provedení s kuličkovými ložisky
a časovým doběhem 2 - 30 min
• LDTH – provedení s hygrostatem a časovým
doběhem 2–30 min.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
MP4900/K
WSK
SV
R10 HY
samočinná
žaluzie
plastová
žaluzie
hliníkové
flexopotrubí
externí
hygrostat
Zapojení s časovým doběhem na
světelný okruh
R10
RVS
TER-P
KO
regulátor
otáček
regulátor
otáček
pokojový
termostat
zpětná
klapka
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
102
88
167
265
Zapojení s časovým doběhem na tlačítko
provedení
axiální ventilátor
LD100
LD125
LD150
Zapojení s časovým doběhem na vypínač
HLUK
Hladina hluku (LpA) je měřena ve vzdálenosti
3 m od sání ventilátoru při plném chodu
ventilátoru.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
LD TL 100
jmenovitý průměr v mm
Objem Hluk LpA Příkon Hmotnost
[m3 / h] [dB(A)]
[W]
[kg]
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• MP4900/K, MP5900/K, MP6900/K – samočinná
venkovní plastová žaluzie se síťkou
• MP4904-S/K, MP5904-S/K, MP6904-S/K –
venkovní plastová mřížka se síťkou pro výfuk a sání
• WSK – venkovní přetlaková žaluzie
• SV – hliníkové flexopotrubí Semivac
• R10 HY – externí hygrostat
• TER-P – pokojový termostat
• R10 – elektronický regulátor otáček
• RVS – transformátorový regulátor otáček
• KO – zpětná klapka
MOTOR
Asynchronní s kotvou nakrátko. Je vybaven
kluznými ložisky s tukovou náplní na celou
dobu životnosti a tepelnou pojistkou proti
přetížení, nebo kuličkovými ložisky. Napájení
230 V / 50 Hz. Krytí IP34. Pracovní teplota
maximálně 40 °C.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je od přední sací mřížky
k zadnímu výfukovému hrdlu. (Na obrázku
výše označeno šipkou.)
Typ
Ventilátory
Nástěnné axiální
M-PRESS
Rozměry
Graf
Specifikace
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním
základním prostředí s okolní teplotou od
0 °C do +40 °C pro dopravu čistého vzduchu
bez prachu, mastnot, výparů chemikálií
a dalších znečištění. Dále je nutné zajistit,
aby ventilátor nenamrzal, nestékal do něj
a neusazoval se v něm kondenzát vody
z potrubí. Elektrické krytí IP34.
POUŽITÍ
Tento typ ventilátoru je vzhledem ke svým
parametrům předurčen k použití pro kratší
vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou
ztrátou, případně k odsávání přímo přes zeď.
Rozměry [mm]
Typ
A
B
C
ØD
E
M-Press 100
160
135
90
100
25
M-Press 125
180
150
94
125
25
M-Press 150
207
182
106
150
25
Typ
Napájení Proud Příkon Otáčky Průtok
[V / Hz]
[A]
[W]
[1 / min] [m3 / h]
Tlak
[Pa]
Hluk LwA ve
3 m [dB(A)]
Hmotnost
[kg]
M-Press 100
230 / 50
0,100
16
2300
99
49
37
0,65
M-Press 125
230 / 50
0,130
28
2400
200
80
39
0,81
M-Press 150
230 / 50
0,130
30
2400
307
140
41
0,99
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• MP4900/K, MP5900/K, MP6900/K – samočinná
venkovní plastová žaluzie se síťkou
• MP4904-S/K, MP5904-S/K, MP6904-S/K –
venkovní plastová mřížka se síťkou pro výfuk
a sání
• WSK – venkovní přetlaková žaluzie
• SV – hliníkové flexopotrubí Semivac
• R10 HY – externí hygrostat
• TER-P – pokojový termostat
• KEP04, KEP04W – externí časový spínač
• R10 – elektronický regulátor otáček
• RVS – transformátorový regulátor otáček
• KO – zpětná klapka
SCHÉMA ZAPOJENÍ
Standardní zapojení
OBĚŽNÉ KOLO
Oběžné kolo je axiální, vyrobeno z vysoce
jakostního technického plastu a je staticky
i dynamicky vyváženo.
MOTOR
Elektromotor je vybaven kluznými nebo
kuličkovými ložisky s tukovou náplní na
celou dobu životnosti a tepelnou pojistkou
proti přetížení. Napájení 230 V / 50 Hz. Krytí
IP34. Pracovní teplota maximálně 40 °C.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je od přední sací mřížky
k zadnímu výfukovému hrdlu. (Na obrázku
výše označeno šipkou.)
INSTALACE
Snadná a rychlá instalace v horizontální nebo
vertikální poloze.
REGULACE OTÁČEK
Provádí se elektronickými nebo
transformátorovými regulátory otáček
změnou napětí.
Zapojení s časovým doběhem na tlačítko
Zapojení s časovým doběhem na vypínač
Práva na změny vyhrazena.
SKŘÍŇ
Skříň je vyrobena z elektricky nevodivého
termoplastu ABS bílé barvy. Přednostmi
plastu ABS jsou mechanická odolnost,
barevná stálost a snadná údržba. Skříň je
připravena pro montáž na stěnu nebo na
strop.
PROVEDENÍ
• ML-Press – provedení s kuličkovými ložisky
• MTL-Press – provedení s kuličkovými
ložisky a časovým doběhem (2 až 30 min.)
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
ML-PRESS 100
jmenovitý průměr v mm
axiální ventilátor
Zapojení s časovým doběhem na světelný okruh
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
103
Ventilátory
Nástěnné axiální
MA
Specifikace
Rozměry
Graf
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním
základním prostředí s okolní teplotou od
0 °C do +40 °C pro dopravu čistého vzduchu
bez prachu, mastnot, výparů chemikálií
a dalších znečištění. Dále je nutné zajistit,
aby ventilátor nenamrzal, nestékal do něj
a neusazoval se v něm kondenzát vody
z potrubí. Elektrické krytí IP24.
POUŽITÍ
Tento typ ventilátoru je vzhledem ke svým
parametrům předurčen k použití pro kratší
vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou
ztrátou, případně k odsávání přímo přes zeď.
SKŘÍŇ
Skříň je vyrobena z elektricky nevodivého
termoplastu ABS bílé barvy. Přednostmi
plastu ABS jsou mechanická odolnost,
barevná stálost a snadná údržba. Skříň je
připravena pro montáž na stěnu nebo na
strop.
OBĚŽNÉ KOLO
Oběžné kolo je axiální, vyrobeno z vysoce
jakostního technického plastu a je staticky
i dynamicky vyváženo.
MOTOR
Elektromotor je vybaven kluznými nebo
kuličkovými ložisky s tukovou náplní na
celou dobu životnosti a tepelnou pojistkou
proti přetížení. Napájení 230 V / 50 Hz. Krytí
IP24. Pracovní teplota maximálně 40 °C.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je od přední sací mřížky
k zadnímu výfukovému hrdlu.
INSTALACE
Snadná a rychlá instalace v horizontální nebo
vertikální poloze.
Rozměry [mm]
Typ
A
B1
B2
B3
C
ØD
E
MA 100
166
150
150
150
90
100
30
MA 125
186
128
173
174
98
125
30
MA 150
210
150
195
196
114
150
30
Napájení
Proud
Příkon
Průtok
Tlak
3
Hluk LwA Hmotnost
ve 3 m
[dB(A)]
[kg]
[V / Hz]
[A]
[W]
[1 / min]
[m / h]
[Pa]
MA 100
230 / 50
0,085
18
2300
98
35
34
0,65
MA 125
230 / 50
0,100
22
2400
185
55
35
0,75
MA 150
230 / 50
0,130
26
2400
295
88
39
1,02
SCHÉMA ZAPOJENÍ
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
MA T 100
jmenovitý průměr v mm
provedení
Standardní zapojení
axiální ventilátor
s automatickou žaluzií
REGULACE OTÁČEK
Provádí se elektronickými nebo
transformátorovými regulátory otáček
změnou napětí.
Zapojení s časovým doběhem na vypínač
Zapojení s časovým doběhem na tlačítko
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• MP4900/K, MP5900/K, MP6900/K – samočinná
venkovní plastová žaluzie se síťkou
• MP4904-S/K, MP5904-S/K, MP6904-S/K –
venkovní plastová mřížka se síťkou pro výfuk
a sání
• WSK – venkovní přetlaková žaluzie
• SV – hliníkové flexopotrubí Semivac
• R10 HY – externí hygrostat
• TER-P – pokojový termostat
• KEP04 – externí časový spínač
• R10 – elektronický regulátor otáček
• RVS – transformátorový regulátor otáček
• KO – zpětná klapka
Zapojení s časovým doběhem na světelný okruh
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
104
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
PROVEDENÍ
MAT – provedení s časovým doběhem 2 až
30 min (velikost 100, 125, 150)
MATL – provedení s kuličkovými ložisky
a časovým doběhem (100, 125)
MAV – provedení s tahovým spínačem (100)
MAVT – provedení s tahovým spínačem
a časovým doběhem (100)
MATHL – provedení s čidlem vlhkosti,
kuličkovými ložisky a časovým doběhem
(100)
Otáčky
Typ
Ventilátory
Nástěnné axiální
VITRO
Rozměry
Graf
Specifikace
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním
základním prostředí s okolní teplotou od
0 °C do +40 °C pro dopravu čistého vzduchu
bez prachu, mastnot, výparů chemikálií
a dalších znečištění. Dále je nutné zajistit,
aby ventilátor nenamrzal, nestékal do něj
a neusazoval se v něm kondenzát vody
z potrubí. Elektrické krytí motoru ventilátoru
je základní IPX4.
Typ
A
Rozměry [mm]
B
C
Ø D**
Objemový
průtok [m3 / h]
Příkon
[W]
Hluk LwP ve
3 m [dB(A)]
Hmotnost
[kg]
VITRO 6/150A*
195 195
126 184 / 188
300
45
48
1,7
VITRO 9/230A*
287 287
138 254 / 258
700 / 400
46
50
3,5
VITRO 12/300A*
364 364
162 324 / 329
1400 / 800
106
59
5
* Provedení A (automatická žaluzie).
** Otvor ve skle.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
VITRO 6 / 150 A
provedení
jmenovitý průměr
v mm
axiální ventilátor
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• R10 HY – externí hygrostat
• TER–P – pokojový termostat
• R10 – elektronický regulátor otáček
• RVS – transformátorový regulátor otáček
• RVS/R – transformátorový regulátor otáček
s přepínačem reverzního chodu
• VRS – elektronický regulátor otáček – plynulý
• 2SF – okenní set
• 2SM – stěnový set
SKŘÍŇ
Skříň je vyrobena z elektricky nevodivého
termoplastu TP bílé barvy. Přednostmi plastu
TP jsou mechanická odolnost, barevná
stálost a snadná údržba. Skříň je připravena
pro montáž do jednoduchého okna.
Tento typ ventilátoru může být instalován
i do dvojitého okna nebo zdi při použití
plastových dílů, které lze objednat jako
příslušenství.
OBĚŽNÉ KOLO
Oběžné kolo je axiální, vyrobeno
z nárazuvzdorného plastu bílé barvy.
MOTOR
Asynchronní s kotvou nakrátko, vybaven
kluznými ložisky s tukovou náplní na celou
dobu životnosti a tepelnou pojistkou proti
přetížení. Napájení 230 V / 50 Hz. Krytí základní
IPX4. Pracovní teplota maximálně 40 °C.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je od přední sací mřížky
směrem k zadnímu výfukovému hrdlu (na
obrázku výše označeno šipkou), u typů 9/230
a 12/300 možnost reverzního chodu.
ELEKTRICKÁ SVORKOVNICE
Připojovací svorkovnice je umístěna
pod speciálním krytem na horní straně
ventilátoru.
REGULACE OTÁČEK
Regulace otáček se provádí (elektronickými
nebo transformátorovými regulátory) změnou
napětí buď plynulou nebo pětipolohovou
regulací.
U typů 9/230 a 12/300 je možný reverzní chod
pomocí regulátoru RVS/R.
Práva na změny vyhrazena.
PROVEDENÍ
Vitro A – provedení s automatickou žaluzií,
ovládání externím spínačem
www.multivac.cz | www.multivac.sk
105
Ventilátory
Nástěnné axiální
VITRO
Instalace
Instalace
INSTALACE
• Do jednoduchého okna: Přední díl ventilátoru, který se skládá z automatické žaluzie (elektrické
ovládání) a motoru s oběžným kolem, se montuje z vnitřní strany skla. Pevná mřížka se montuje z vnější
strany skla, ve kterém je třeba před montáží vyřezat průchozí otvor. Jednotlivé části se poté smontují
dohromady pomocí spojovacích šroubů.
• Do dvojitého okna: Přední díl ventilátoru, který se skládá z automatické žaluzie (elektrické ovládání)
a motoru s oběžným kolem se montuje z vnitřní strany skla, plastový díl 2SF se montuje mezi jednotlivá
skla (maximální vzdálenost obou skel je 300 mm) a pevná mřížka se montuje z vnější strany skla. V obou
sklech je potřeba před montáží vyřezat průchozí otvor. Jednotlivé části se poté smontují dohromady pomocí
spojovacích šroubů (obr. na druhé straně).
• Do zdi: Přední díl ventilátoru se skládá z automatické žaluzie (elektrické ovládání) a motoru s oběžným
kolem. Montuje se z vnitřní strany zdi, plastový díl 2SM se montuje do zdi. Pevná mřížka se montuje
z vnější strany zdi. Ve zdi je potřeba před montáží vybourat průchozí otvor. Jednotlivé části se poté
přišroubují do zdi nebo smontují dohromady pomocí spojovacích šroubů.
Do jednoduchého okna
Schéma zapojení
Do dvojitého okna
Modely s automatickým
spouštěním 9/230
a 12/230 jen pro
odsávání
Modely s automatickým
spouštěním 9/230
a 12/230 jen pro větrání
Modely s automatickým
spouštěním 9/230
a 12/230 s vratným
přepínačem
Modely s ručním
spouštěním 9/230 jen
pro odsávání
Modely s ručním
spouštěním 9/230 jen
pro větrání
Modely s ručním
spouštěním 9/230
s vratným přepínačem
Modely 6/150 s ručním
spouštěním
Modely 6/150
s automatickým
spouštěním
Do zdi
106
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
Do hlubokého dvojitého okna
Ventilátory
Nástěnné axiální
CLC-N
Rozměry
Graf
Specifikace
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním
základním prostředí s okolní teplotou od
–30 °C do +40 °C, pro dopravu čistého
vzduchu bez prachu, mastnot, výparů
chemikálií a dalších znečištění. Dále je nutné
zajistit, aby ventilátor nenamrzal, nestékal do
něj a neusazoval se v něm kondenzát vody
z potrubí. Elektrické krytí motoru ventilátoru
je IP42.
SKŘÍŇ
Tuhý plášť ventilátoru je vyroben
z ocelového plechu s nástřikem práškovou
termoreaktivní barvou se strukturovaným
povrchem, odstín RAL 7032 – světle šedá.
Rozměry [mm]
Typ
Hmotnost
[kg]
†A
†B
C
ØD
E
J
CLC-N-01-200
290
250
108
205
82
10
2,4
CLC-N-01-250
340
300
124
260
92
10
3,3
CLC-N-01-300
390
350
164
305
132
10
4,6
Napájení Proud Příkon Otáčky
Pracovní teplota
[V / Hz]
[A]
[W]
[1 / min]
Průtok
vzduchu
max. [m3 / h]
CLC-N-01-200
230 / 50
0,20
38
1300
470
–30
+40
IP42
CLC-N-01-250
230 / 50
0,48
70
1300
950
–30
+40
IP42
CLC-N-01-300
230 / 50
0,75
110
1300
1520
–30
+40
IP42
Typ
Stupeň
ochrany
min. [°C] max. [°C]
OBĚŽNÉ KOLO
Oběžné kolo je vyrobeno z hliníkového
plechu bez povrchové úpravy.
MOTOR
Ochrana motoru proti přehřátí je u všech
typů zajištěna vestavěným bimetalovým
automatickým termokontaktem, výrobce
doporučuje též dodatečnou instalaci
impedanční ochrany. Kabel motoru je pevně
přichycen k ochranné mřížce na straně
sání ventilátoru. Vyvedení kabelu mimo
obrys ventilátoru je možné buď vrchem po
základové desce (viz obr.), případně z boku
po vyvrtání otvoru do pláště ventilátoru
(kabelová průchodka pro otvor Ø 7 až 8 mm
je součástí dodávky). Třída izolace B, jištění
proti zkratu třída 1.
Jednofázový asynchronní motor s kotvou
nakrátko se stíněným pólem. Rotor je osazen
v samomazných kluzných ložiscích. Připojení
kabelem 3 × 0,75 mm2 délky 0,5 m.
SMĚR PRŮTOKU
Od motoru přes oběžné kolo (na obrázku
výše označeno šipkou).
ELEKTRICKÁ PŘIPOJOVACÍ SKŘÍŇKA
Elektrická připojovací skříňka není součástí
dodávky.
Práva na změny vyhrazena.
Typ
LpA*
[dB(A)]
LpA [dB]
31,5
Hz
63 Hz
125
Hz
250
Hz
500
Hz
1000
Hz
2000
Hz
4000
Hz
8000
Hz
CLC-N-01-200
51
36
42
44
39
41,5
40
40
33
25
CLC-N-01-250
57,5
37
40,5
45
44
50
46
46,5
39
30,5
CLC-N-01-300
60
40
42
44
53
48
48,8
52,5
44
33
* Hodnoty akustického tlaku měřeny na straně sání ve vzdálenosti 1 m.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
HLUK
Hodnoty hladin akustického tlaku LpA jsou
měřeny dle ČSN 12 3062 při maximálních
otáčkách antivibračně uloženého ventilátoru
1 m od sání. Hodnoty na výtlaku jsou
přibližně shodné. Měřeno ve 3 m.
REGULACE OTÁČEK
Regulace otáček se provádí snižováním
napájecího napětí elektronickými nebo
transformátorovými regulátory otáček (viz
příslušenství). Při použití elektronického
regulátoru otáček (např. VRS) může
dojít v oblasti nízkých otáček ke vzniku
parazitního hluku.
107
Ventilátory
Nástěnné axiální
CLC-N
Specifikace
BALENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Ventilátory jsou zabaleny jednotlivě v krabici
z 3-vrstvé lepenky.
Při dopravě a manipulaci je třeba
s ventilátorem zacházet opatrně a šetrně.
Během přepravy nesmí dojít k otřesům,
vibracím ani nárazům. Ventilátor se musí
skladovat ve vnitřním suchém a čistém
prostoru.
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ
Nástěnný ventilátor o parametrech 1000 m3 / h,
35 Pa, s venkovní samočinnou žaluzií a možností
regulace otáček.
CLC-N-01-300
WSK-30-02
VRS1.0U
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
CLC-N-01-250
jmenovitý průměr v mm
model
1 ks
1 ks
1 ks
nástěnné provedení
axiální ventilátor
Příslušenství
INSTALACE
Doporučená poloha instalace je osou
motoru vodorovně nebo kolmo na zeď. Ke
zdi se ventilátory připevňují pomocí
4 vrutů do hmoždinek (součást dodávky).
WSK
plastová žaluzie
PDZ-Z
protidešťová žaluzie
VRS
regulátor otáček
CLC-N-01-200
WSK-20-02
PDZ-Z-300×300
VRS1,0U
CLC-N-01-250
WSK-25-02
PDZ-Z-300×300
VRS1,0U
CLC-N-01-300
WSK-30-02
PDZ-Z-300×300
VRS1,0U
Schéma zapojení
108
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
Ventilátory
Nástěnné axiální
VKN-N
Rozměry
Specifikace
VKN-N-04-200, 250, 300/4D
VKN-N-04-300/4E, 350, 400, 450
VKN-N-04-500, 630
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním
základním prostředí s okolní teplotou od 0 °C
do +40 °C, pro dopravu čistého vzduchu bez
prachu, mastnot, výparů chemikálií a dalších
znečištění. Dále je nutné zajistit, aby ventilátor
nenamrzal, nestékal do něj a neusazoval se
v něm kondenzát vody z potrubí. Elektrické krytí
motoru ventilátoru je základní IPX4.
SKŘÍŇ
Skříň je vyrobena z elektricky nevodivého
termoplastu TP bílé barvy. Přednostmi plastu
TP jsou mechanická odolnost, barevná stálost
a snadná údržba. Skříň je připravena pro montáž
do jednoduchého okna. Tento typ ventilátoru
může být instalován i do dvojitého okna nebo
zdi při použití plastových dílů, které lze objednat
jako příslušenství.
Rozměry [mm]
Typ
VKN-N-04-200/2E
VKN-N-04-250/2E
VKN-N-04-250/4E
VKN-N-04-300/4D
VKN-N-04-300/4E
VKN-N-04-350/4E
VKN-N-04-400/4D
VKN-N-04-400/4E
VKN-N-04-45/4D
VKN-N-04-450/4E
VKN-N-04-500/4D
VKN-N-04-630/6D
…A
…B
C
Ø D*
Ød
E
J
Hmotnost
[kg]
312
370
370
430
390
440
490
490
540
540
590
720
260
320
320
380
350
400
450
450
500
500
550
680
145
155
155
155
122
152
162
162
172
172
244
243
210
260
260
326
309
360
410
410
460
460
507
637
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
–
–
–
–
82
110
118
118
128
128
88
88
–
–
–
–
10
12
14
14
14
14
14
14
3,0
4,0
3,5
5,4
5,0
6,6
7,9
7,9
9,1
9,1
16,1
21,0
Práva na změny vyhrazena.
* Tolerance rozměru -5 mm až +10 mm.
Pracovní teplota
Typ
Napájení
[V / Hz]
Proud
[A]
Příkon
[W]
Otáčky
[1 / min]
Průtok vzduchu
Vmax. [m3 / h]
min. [°C]
max. [°C]
Stupeň
ochrany
Třída
izolace
VKN-N-04-200/2E
230 / 50
0,26
55
VKN-N-04-250/2E
230 / 50
0,40
80
2300
860
–30
+60
IP24
–
2400
1050
–30
+60
IP24
VKN-N-04-250/4E
230 / 50
0,22
–
50
1380
800
–30
+60
IP24
VKN-N-04-300/4D
400 / 50
0,22
–
75
1380
1310
–30
+60
IP24
–
VKN-N-04-300/4E
230 / 50
0,37
80
1400
1650
–15
+40
IP54
B
VKN-N-04-350/4E
230 / 50
0,68
130
1400
2950
–15
+40
IP44
B
VKN-N-04-400/4D
400 / 50
0,44
135
1430
4020
–15
+40
IP44
B
VKN-N-04-400/4E
230 / 50
0,80
180
1400
3600
–15
+40
IP54
B
VKN-N-04-450 /4D
400 / 50
0,60
250
1400
5100
–15
+40
IP54
B
VKN-N-04-450/4E
230 / 50
1,15
250
1380
4900
–15
+40
IP54
B
VKN-N-04-500/4D
400 / 50
1,20
550
1300
7200
–30
+70
IP44
B
VKN-N-04-630/6D
400 / 50
1,30
350
900
9800
–30
+70
IP44
B
www.multivac.cz | www.multivac.sk
109
Ventilátory
Nástěnné axiální
VKN-N
Instalace
OBĚŽNÉ KOLO
Oběžná kola u VKN-N 200, 250, 300, 350,
400, 450 jsou z ocelového plechu s černým
práškovým nástřikem. U ventilátorů VKN-N
500; 630 jsou lopatky vyrobeny z hliníkového
plechu s černým práškovým nástřikem.
Oběžná kola jsou staticky a dynamicky
vyvážená.
SMĚR PRŮTOKU
Od motoru přes oběžné kolo (viz obrázek).
Schéma zapojení
Ventilátory VKN-N je možné montovat
v jakékoliv poloze (doporučují se však
instalovat s osou motoru ve vodorovné
poloze pro bezproblémový odvod
případného kondenzátu). Kabel připojení
musí být přiveden k motoru z boku nebo
zespodu. Na rovnou zeď se ventilátory
VKN-N montují pomocí 4 ks vrutů, podložek
a hmoždinek (součást dodávky) přes
upevňovací otvory v desce.
MOTOR
Ventilátory VKN/E mají jednofázový
asynchronní motor s vnějším rotorem
a rozběhovým kondenzátorem. Ventilátory
VKN/D mají třífázový asynchronní motor
s vnějším rotorem. Rotor je osazen
v bezúdržbových kuličkových ložiscích.
Stupeň ochrany viz tabulka. Rozsah
pracovních teplot viz tabulka. Třída izolace B.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
(třída 1). Ochrana proti přehřátí pomocí
vestavěného bimetalového automatického
termokontaktu.
POUŽITÍ
Ventilátory je možné použít pro místní
odvětrání místností a jiných objektů, pro
zástavbu do vzduchotechnických rozvodů
a případné jiné vzduchotechnické aplikace,
za předpokladu dodržení dovolených
parametrů dopravovaného vzduchu.
KABEL PŘIPOJENÍ
Ventilátory VKN-N 200, 250, 300, 350, 400,
450 mají od motoru vyveden kabel připojení
o délce cca 0,45 m. Kabel je pevně přichycen
k ochranné mřížce. Konec kabelu je volný
a připravený pro zapojení do svorkovnice.
Ventilátory VKN-N 500, 630 nemají žádný
připojovací kabel. Připojení ventilátoru se
provádí přímo do svorkovnice v krabičce
umístěné na těle motoru ventilátoru.
ELEKTRICKÁ PŘIPOJOVACÍ SKŘÍŇKA
Pro ventilátory VKN-N 200, 250, 300, 350,
400, 450 je elektrická připojovací skříňka
součástí dodávky, je však samostatně
vložena do krabice balení ventilátoru.
Rozměry 80 × 80 × 40 mm. Krabička obsahuje
dvě průchodky pro kabel připojení,
svorkovnici a u jednofázových motorů navíc
i rozběhový kondenzátor. Ventilátory VKN-N
500, 630 mají elektrickou připojovací skříňku
přímo na těle ventilátoru.
Graf
VKN-N-04-200 / 2E, 250 / 2E, 250 /
4E, 300 / 4D, 350 / 4E
VKN-N-04-300 / 4E, 400 / 4D, 400 /
4E, 450 / 4D, 450 / 4E
VKN-N-04-500 / 4D, 630 / 6D
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
110
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
REGULACE OTÁČEK
Regulace otáček se provádí snižováním
napájecího napětí elektronickými nebo
transformátorovými regulátory otáček (viz
příslušenství).
Při použití elektronického regulátoru otáček
(např. VRS) může dojít v oblasti nízkých
otáček ke vzniku parazitního hluku.
Ventilátory
Nástěnné axiální
VKN-N
Graf
Hladina akustického tlaku ve frekvenčních pásmech LP OCT [dB]
Typ
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
VKN-N-04-200/2E
VKN-N-04-250/2E
VKN-N-04-250/4E
VKN-N-04-300/4D
VKN-N-04-300/4E
VKN-N-04-350/4E
VKN-N-04-400/4D
VKN-N-04-400/4E
VKN-N-04-450/4D
VKN-N-04-450/4E
–
–
–
–
25,0
56,9
61,0
64,3
63,3
65,0
–
–
–
–
32,0
54,6
60,1
63,3
60,1
62,7
–
–
–
–
40,0
53,2
60,0
61,6
62,7
63,3
–
–
–
–
32,0
51,9
58,5
57,1
62,3
62,7
–
–
–
–
32,0
55,5
56,4
56,9
59,4
59,8
–
–
–
–
27,0
47,4
51,4
52,0
54,7
56,4
–
–
–
–
22,0
41,6
43,5
43,9
47,6
47,5
dle filtru A
LpA1m [dB(A)]
50,0*
60,0*
55,0*
58,0*
59,0
64,0
68,0
69,0
72,0
72,0
Hladina akustického výkonu ve frekvenčních pásmech LW OCT [dB]
Typ
125 Hz 250 Hz
VKN-N-04-500/4D
VKN-N-04-630/6D
89,3
78,0
82,9
81,6
500 Hz
80,8
79,9
1000Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
81,2
79,3
79,6
76,7
76,0
70,2
67,4
61,3
dle filtru A
LWA [dB(A)]
79,7
77,4
* Hodnota akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m.
Hladina akustického tlaku ve volném prostoru byla měřena na straně sání ventilátoru ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635.
Hladina akustického výkonu byla měřena dle DIN 45635. Pro zjištění hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m je třeba odečíst 7 dB z hladiny
akustického výkonu.
ELEKTRICKÁ INSTALACE
Do elektrické sítě musí být ventilátor vždy
připojen přes vlastní tepelnou ochranu. Po
zapojení je třeba změřit protékající proud,
který musí odpovídat jmenovitému proudu
na štítku motoru.
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ
Nástěnný ventilátor o parametrech 7000
m3 / hod, 80 Pa, 230 V, s regulátorem otáček.
VKN-N-04-450/4E
VRS 2.0U
1 ks
1 ks
BALENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Ventilátory jsou zabaleny jednotlivě v krabici
z 3-vrstvé lepenky. Při dopravě a manipulaci
je třeba s ventilátorem zacházet opatrně
a šetrně. Během přepravy nesmí dojít
k otřesům, vibracím ani nárazům. Ventilátor
se musí skladovat ve vnitřním suchém
a čistém prostoru.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• ROV – transformátorový regulátor otáček
• WSK – venkovní samočinná žaluzie
• VRS – regulátor otáček
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
VKN-N-04-300/4 E
E – jednofázový
D – třífázový
Příslušenství
4 – počet pólů
jmenovitý průměr
v mm (od 200 do 630)
modifikace
nástěnné provedení
Práva na změny vyhrazena.
axiální ventilátor
VKN-N-04-200/2E
VKN-N-04-250/2E
VKN-N-04-250/4E
VKN-N-04-300/4D
VKN-N-04-300/4E
VKN-N-04-350/4E
VKN-N-04-400/4D
VKN-N-04-400/4E
VKN-N-04-450/4D
VKN-N-04-450/4E
VKN-N-04-500/4D
VKN-N-04-630/6D
ROV
regulátor otáček
VRS
regulátor otáček
WSK
plastová žaluzie
ROVE2
ROVE2
ROVE2
ROVD2
ROVE2
ROVE2
ROVD2
ROVE2
ROVD2
ROVE2
ROVD2
ROVD2
VRS1.0U
VRS1.0U
VRS1.0U
–
VRS1.0U
VRS1.0U
–
VRS1.0U
–
VRS2.0U
–
–
WSK-20-02
WSK-25-02
WSK-25-02
WSK-30-02
WSK-30-02
WSK-35-02
WSK-40-02
WSK-40-02
WSK-45-02
WSK-45-02
WSK-50-02
WSK-63-02
www.multivac.cz | www.multivac.sk
111
Ventilátory
Nástěnné radiální
RADIA
Specifikace
Rozměry
Graf
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním
základním prostředí s okolní teplotou od 0 °C
do +40 °C pro dopravu čistého vzduchu bez
prachu, mastnot, výparů chemikálií a dalších
znečištění. Dále je nutné zajistit, aby ventilátor
nenamrzal, nestékal do něj a neusazoval se
v něm kondenzát vody z potrubí.
POUŽITÍ
Tento typ ventilátorů je vzhledem ke svým
parametrům předurčen k použití pro potrubní
rozvody relativně větších délek s vyšší tlakovou
ztrátou (při dodržení vzduchotechnických
pravidel návrhů ventilátorů). Velikosti 100, 130,
170, 220 lze montovat do stropu pouze, pokud
neběží nepřetržitě. Nedoporučuje se přímá
montáž do podhledů a konstrukcí, které mohou
rezonovat (kazetové stropy).
SKŘÍŇ
Skříň je vyrobena z elektricky nevodivého
termoplastu TP bílé barvy. Přednostmi plastu
TP jsou mechanická odolnost, barevná stálost
a snadná údržba. Skříň je připravena pro
montáž na stěnu nebo na strop. U velikosti 100
je standardně dodávána redukce z průměru 80
na 100 mm.
OBĚŽNÉ KOLO
Oběžné kolo je radiální u velikostí 100, 130
a 170 vyrobeno z nárazuvzdorného plastu bílé
barvy, u velikosti 220 jsou lopatky plastové
a rotor ocelový. Oběžné kolo je staticky
a dynamicky vyvážené.
MOTOR
Elektromotor vybaven kluznými (u velikosti
100, 130 a 170) nebo kuličkovými (u velikosti
220) ložisky s tukovou náplní na celou dobu
životnosti a tepelnou pojistkou proti přetížení.
U velikosti 220 je motor s vnějším rotorem.
Dvojitá elektrická izolace. Napájení 230 V / 50 Hz.
Pracovní teplota maximálně 40 °C. Elektrické
krytí ventilátorů RADIA 130 a 170 je IPX2,
RADIA 100 a 220 je IPX4.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je od přední sací mřížky
k zadnímu výfukovému hrdlu (na obrázku
označeno šipkou).
ELEKTRICKÁ SVORKOVNICE
Připojovací svorkovnice je umístěna pod přední
sací mřížkou ventilátoru a lze ji jednoduchou
demontáží pojistného šroubu zpřístupnit.
PROVEDENÍ
Radia GT – se zpětnou klapkou, filtrem
a časovým doběhem, možnost spínání na
tlačítko nebo vypínač, doba nastavení 2–20 min.
112
Radia 100
Radia 130
Radia 170
Radia 220
A
B
C
E
F
ØD
Průtok
[m3 / hod]
Tlak
[Pa]
206
237
237
304
180
211
211
256
135
146
146
171
48
57
57
56
47
56
56
61
80 / 98
98
98
98
100
130
170
220
145
180
210
370
Příkon Hluk LpA Hmotnost
[W]
[dB(A)]
[kg]
34
32
36
50
44
44
48
50
1,2
1,8
1,8
3
PŘÍSLUŠENSTVÍ
WSK
plastová samočinná
žaluzie
TER-P
pokojový
termostat
R10
regulátor otáček
MPx904-S/K
větrací mřížka
se síťkou
SCHÉMA ZAPOJENÍ
Zapojení s časovým spínačem
na světelný okruh
Zapojení s časovým spínačem
na tlačítko
REGULACE OTÁČEK
Provádí se elektronickými nebo transformátorovými
regulátory otáček změnou napětí.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• MP4900/K – samočinná venkovní plastová
žaluzie
• MP4904-S/K – venkovní plastová mřížka se
síťkou
• WSK – venkovní přetlaková žaluzie
• SV – hliníkové flexopotrubí Semivac
• R10 HY – externí hygrostat
• TER-P – pokojový termostat
• KEP04 – externí časový spínač
• R10 – elektronický regulátor otáček
• RVS – transformátorový regulátor otáček
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze
orientační. Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení
uvedená na výrobku.
Zapojení s časovým spínačem
na vypínač
INSTALACE
Snadná a rychlá instalace v horizontální nebo
vertikální poloze. Zadní strana ventilátoru je
připravena pro přímou
montáž do zdi nebo
stropu pomocí 4 šroubů,
které jsou dodávány
spolu s hmoždinkami
(součást balení).
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
RADIA 100 GT
provedení
velikost
radiální ventilátor
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
HLUK
Hladina hluku (LpA) je měřena ve vzdálenosti
3 m od sání ventilátoru při plném chodu
ventilátoru.
Rozměry [mm]
Typ
Ventilátory
Nástěnné radiální
KN2
KN2/UP
KN2/AP
Rozměry
Specifikace
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním
základním prostředí s okolní teplotou od 0 °C
do +40 °C pro dopravu čistého vzduchu bez
prachu, mastnot, výparů chemikálií a dalších
znečištění. Dále je nutné zajistit, aby ventilátor
nenamrzal, nestékal do něj a neusazoval se
v něm kondenzát vody z potrubí. Elektrické
krytí motoru ventilátoru je IPX5.
* stranu druhého sání nutno specifikovat při objednání
KN2/UP
KN2/AP
Typ
Napájení
[V / Hz]
Výkon
[W]
Otáčky
[1 / min]
Hluk LpA
[dB(A)] 1 m
Hmotnost
[kg]
KN2-100
230 / 50
40 / 18
1890 / 1400
47 / 36
2,5
POUŽITÍ
Tento typ ventilátoru je vzhledem ke svým
parametrům předurčen k použití pro potrubní
rozvody relativně větších délek s vyšší tlakovou
ztrátou (při dodržení vzduchotechnických
pravidel návrhu ventilátoru).
SKŘÍŇ
Skříň je vyrobena z elektricky nevodivého
termoplastu TP bílé barvy. Přednostmi plastu
TP jsou mechanická odolnost, barevná stálost
a snadná údržba. Skříň je možné umístit na
stěnu nebo i pod omítku.
OBĚŽNÉ KOLO
Oběžné kolo je radiální. Je vyrobeno
z pozinkovaného plechu.
GRAF
MOTOR
Asynchronní motor se stíněnou kotvou
nakrátko. Vnější rotor je uložen v kuličkových
ložiscích s tukovou náplní na celou dobu
životnosti. Tepelná ochrana přímo v motoru.
Teplotní odolnost do 40 °C. Krytí IPX5.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je od přední sací mřížky
k zadnímu výfukovému hrdlu (na obrázku
označeno šipkou).
INSTALACE
Snadná a rychlá instalace ve svislé (vodorovné poloze – provedení ERK-F). Skříň ventilátoru je připravena
jak pro vnější montáž, tak pro umístění pod omítku.
Do bytového jádra – provedení UP
Pod omítku – provedení UP
Na omítku – provedení AP
ELEKTRICKÁ SVORKOVNICE
Připojovací svorkovnice je umístěna pod
přední sací mřížkou ventilátoru a lze ji
zpřístupnit jednoduchou demontáží sací
mřížky.
REGULACE OTÁČEK
Regulace otáček se provádí elektronickými
nebo transformátorovými regulátory otáček
změnou napětí.
Práva na změny vyhrazena.
PROVEDENÍ
KN2-UP – základní provedení se zpětnou
klapkou a filtrem, určené pro montáž pod
omítku
KN2-AP – základní provedení se zpětnou
klapkou a filtrem, určené pro montáž na
omítku
KN2T-UP/AP – provedení se zpětnou klapkou,
filtrem a časovým doběhem určené pro
montáž pod / na omítku. Časový doběh je
možné nastavit od 2 do 20 min.
KN2-UP/AP+ERK-F – provedení se zpětnou
klapkou a filtrem, pro montáž do stropu
KN2T-UP/AP+ERK-F – provedení se zpětnou
klapkou, filtrem a časovým doběhem, pro
montáž do stropu
www.multivac.cz | www.multivac.sk
113
Ventilátory
Nástěnné radiální
KN2
Specifikace
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• MP4900/K – venkovní plastová žaluzie
se síťkou
• MP4904-S/K – venkovní plastová mřížka
se síťkou
• SV – hliníkové flexopotrubí Semivac
• R10 HY – externí hygrostat
• TER-P – pokojový termostat
• R10, VRS – elektronický regulátor otáček
• RVS – transformátorový regulátor otáček
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
KN2 T-UP-100+ERK-F
provedení do stropu
výkonová řada
UP – provedení pod
omítku
AP – provedení na
omítku
časový doběh
radiální ventilátor
SCHÉMA ZAPOJENÍ
Standardní zapojení
Zapojení s časovým spínačem
114
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
Ventilátory
Nástěnné radiální
EXT
Rozměry
Specifikace
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je určen pro provoz ve vnějším
základním prostředí pro dopravu čistého
vzduchu bez prachu, mastnot, výparů
chemikálií a dalších znečištění. Dále je
nutné zajistit, aby do ventilátoru nestékal
a neusazoval se v něm kondenzát vody
z potrubí. Elektrické krytí motoru ventilátoru
je IPX4.
POUŽITÍ
Ventilátor je vhodný pro domácí
i komerční aplikace pro použití na konec
vzduchotechnického rozvodu. Ideální pro
řešení odtahů z více místností. Ventilátor
je určen pro venkovní instalaci, nezatěžuje
interiér hluky.
Rozměry v [mm]
A
B
C
D
ØE
Hmotnost
[kg]
EXT 100A
260
355
92
131
98
4,8
EXT 100B
260
355
92
131
98
4,8
EXT 150A
260
355
92
131
148
5,0
EXT 150B
364
440
92
131
148
7,4
EXT 200A
360
440
92
131
198
7,4
EXT 200B
360
440
92
131
198
7,4
Typ
Typ
Objem
[m3 / h]
Tlak
[Pa]
Příkon
[W]
Hluk LpA
[dB(A)] ve 3 m
Max. teplota
[°C]
EXT 100A
185
345
62
44
50
EXT 100B
300
400
68
56
60
EXT 150A
360
241
60
56
60
EXT 150B
600
433
110
59
60
EXT 200A
490
356
112
61
60
EXT 200B
760
528
160
65
70
SKŘÍŇ
Tuhý plášť z pozinkované oceli s velmi
odolným spékaným epoxidovým nástřikem.
PROVEDENÍ
S pevnou ochrannou mřížkou a zpětnou
klapkou.
MOTOR
Asynchronní motor s kotvou nakrátko.
Vnější rotor je uložen v kuličkových ložiscích
s tukovou náplní na celou dobu životnosti.
Tepelná ochrana s manuálním resetem přímo
v motoru. Napájení 230 V / 50 Hz. Krytí IPX4.
OBĚŽNÉ KOLO
Oběžné kolo má zpětně zakřivené lopatky
a je staticky a dynamicky vyváženo.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je od hrdla sání k oběžnému
kolu (na obrázku výše vyznačen šipkou).
ELEKTRICKÁ SVORKOVNICE
Je umístěna pod krytem ventilátoru v horní
části a lze ji jednoduchou demontáží
zpřístupnit.
REGULACE OTÁČEK
Regulace se provádí elektronickými nebo
transformátorovými regulátory otáček
změnou napětí.
INSTALACE
Snadná instalace a zapojení ventilátoru.
Ventilátor může být demontován pouze
odšroubováním dvou šroubů.
Práva na změny vyhrazena.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• R10, R15 – elektronické regulátory otáček
• RVS – transformátorový regulátor otáček
www.multivac.cz | www.multivac.sk
115
Ventilátory
Nástěnné radiální
EXT
Graf
Příslušenství
RVS
R10, R15
regulátor otáček
regulátor otáček
SCHÉMA ZAPOJENÍ
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
EXT 150 A
výkonová řada
velikost připojení v mm
radiální ventilátor
116
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
Ventilátory
Stropní radiální
BPT-PLAST
Rozměry
Specifikace
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor se zpětnou klapkou je určen pro
provoz ve vnitřním základním prostředí.
Pro dopravu čistého vzduchu bez prachu,
mastnot, výparů chemikálií a dalších
znečištění. Dále je nutné, aby ventilátor
nenamrzal, nestékal do něj a neusazoval se
v něm kondenzát vody z potrubí. Elektrické
krytí motoru ventilátoru je IPX2.
POUŽITÍ
Ventilátory jsou vhodné pro potrubní
rozvody relativně větších délek
s vyšší tlakovou ztrátou (při dodržení
vzduchotechnických pravidel návrhu
ventilátoru).
TYP
BPT14-23-AH
Rozměry [mm]
A
B
C
D
ØE
F
G
H
Hmotnost
[kg]
300
230
200
13
90
108
135
270
5,4
Typ
Napětí
[V / Hz]
Proud
[A]
Průtok
[m3 / h]
Tlak
[Pa]
Hluk LpA
[dB(A)] 3 m
Otáčky
[1 / min]
Příkon
[W]
BPT14-23-AH
230 / 50
0,11
150
65
38
785
24
GRAF
SCHÉMA ZAPOJENÍ
SKŘÍŇ
Tuhý plášť z kovu. Skříň se instaluje pod
omítku do stropu nebo do podhledů. Přední
nasávací mřížka je plastová.
OBĚŽNÉ KOLO
Plastové radiální oběžné kolo je staticky
a dynamicky vyváženo.
MOTOR
Asynchronní motor s kuličkovými ložisky.
Rozsah pracovních teplot 0 °C až +40 °C.
Krytí IPX2.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je od přední sací mřížky
k zadnímu výfukovému hrdlu (na obrázku
označeno šipkou).
ELEKTRICKÁ PŘIPOJOVACÍ SKŘÍŇKA
Elektrická připojovací svorkovnice
s krabičkou není součástí dodávky.
INSTALACE
Snadná a rychlá instalace do stropu.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
HLUK
Hladina akustického tlaku LpA je měřena ve
volném prostoru 3 m od sání ventilátoru při
maximálním chodu s výfukem do volného
prostoru.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
BPT 14-23-AH
plastová nasávací
mřížka
SV
MPx900 / K
hliníkové flexopotrubí
venkovní žaluzie
RVS
VRS
regulátor otáček
regulátor otáček
výkonová řada
Práva na změny vyhrazena.
stropní radiální
ventilátor
REGULACE OTÁČEK
Regulace se provádí elektronickými nebo
transformátorovými regulátory otáček.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• SV – hliníkové flexopotrubí Semivac
• MPx900/K – samočinná venkovní
plastová žaluzie
• MPx904-S/K – venkovní plastová
mřížka se síťkou
• TER-P – pokojový termostat
• KEP 04 – externí časový doběh
• R10; VRS – elektronické regulátory otáček
• RVS – transformátorový regulátor otáček
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
117
Ventilátory
Stropní radiální
BPT-KOV
Specifikace
Rozměry
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor se zpětnou klapkou je určen pro
provoz ve vnitřním základním prostředí.
Pro dopravu čistého vzduchu bez prachu,
mastnot, výparů chemikálií a dalších
znečištění. Dále je nutné, aby ventilátor
nenamrzal, nestékal do něj a neusazoval se
v něm kondenzát vody z potrubí. Elektrické
krytí motoru ventilátoru je IPX2.
POUŽITÍ
Ventilátory jsou vhodné pro potrubní
rozvody relativně větších délek
s vyšší tlakovou ztrátou (při dodržení
vzduchotechnických pravidel návrhu
ventilátoru).
SKŘÍŇ
Tuhý plášť z kovu. Skříň se instaluje pod
omítku do stropu nebo do podhledů stěn.
Přední nasávací mřížka je kovová.
OBĚŽNÉ KOLO
Radiální oběžné kolo z pozinkované oceli je
staticky a dynamicky vyváženo.
MOTOR
Asynchronní motor s kuličkovými ložisky.
Rozsah pracovních teplot 0 °C až +40 °C. Krytí
IPX2.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je od přední sací mřížky
k zadnímu výfukovému hrdlu (na obrázku
označeno šipkou).
Typ
Rozměry [mm]
A
B
C
D
ØE
Hmotnost
[kg]
BPT18-34-A
345
180
279
191
125
6,1
BPT20-45-C
367
200
310
206
150
7,0
Typ
Napětí
[V / Hz]
Proud
[A]
Průtok
[m3 / h]
Tlak
[Pa]
Hluk LpA
[dB(A)]
3m
Otáčky
[1 / min]
Příkon
[W]
BPT18-34-A
230 / 50
0,19
270
140
50
765
40
BPT20-45-C
230 / 50
0,38
480
200
55
945
80
PŘÍSLUŠENSTVÍ
GRAF
ELEKTRICKÁ PŘIPOJOVACÍ SKŘÍŇKA
Elektrická připojovací svorkovnice
s krabičkou není součástí dodávky.
INSTALACE
Snadná a rychlá instalace do stropu.
HLUK
Hladina akustického tlaku LpA je měřena ve
volném prostoru 3 m od sání ventilátoru při
maximálním chodu s výfukem do volného
prostoru.
REGULACE OTÁČEK
Regulace se provádí elektronickými nebo
transformátorovými regulátory otáček.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
BPT 18-34-A
MPx900/K
hliníkové flexopotrubí
venkovní žaluzie
RVS
VRS
regulátor otáček
regulátor otáček
SCHÉMA ZAPOJENÍ
výkonová řada
stropní radiální ventilátor
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
118
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• SV – hliníkové flexopotrubí Semivac
• MPx900/K – samočinná venkovní plastová
žaluzie
• MPx904-S/K – venkovní plastová mřížka
se síťkou
• TER-P – pokojový termostat
• KEP 04 – externí časový doběh
• R10; VRS – elektronické regulátory otáček
• RVS – transformátorový regulátor otáček
SV
Ventilátory
Nástěnné semiradiální
FLUX
Rozměry
Specifikace
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním
základním prostředí s okolní teplotou od
0 °C do +40 °C pro dopravu čistého vzduchu
bez prachu, mastnot, výparů chemikálií
a dalších znečištění. Dále je nutné zajistit,
aby ventilátor nenamrzal, nestékal do něj
a neusazoval se v něm kondenzát vody
z potrubí. Elektrické krytí motoru ventilátoru
je IPX4.
Rozměry [mm]
Typ
A
B
C
ØD
E
F
Flux 100
160
160
119
97
89
30
Flux 250 / 100
210
210
157
97
131
25
Flux 250 / 120
210
210
157
119
131
25
Typ
Objem. průtok
[m3 / hod]
Tlak
[Pa]
Příkon
[W]
Hluk LpA ve 3 m
[dB(A)]
Hmotnost
[kg]
Flux 100
90
128
30
44
0,85
Flux 250 / 100
210
220
46
52
1,4
Flux 250 / 120
240
220
46
52
1,4
GRAF
POUŽITÍ
Tento typ ventilátorů je vzhledem ke
svým parametrům předurčen k použití
pro potrubní rozvody relativně větších
délek s vyšší tlakovou ztrátou (při dodržení
vzduchotechnických pravidel návrhu
ventilátoru). Do stropu je možno umístit
ventilátor vybavený kuličkovými ložisky.
Nedoporučuje se montáž do kazetových
podhledů a konstrukcí, které mohou
rezonovat.
SKŘÍŇ
Skříň je vyrobena z elektricky nevodivého
termoplastu TP bílé barvy. Přednostmi plastu
TP jsou mechanická odolnost, barevná
stálost a snadná údržba. Skříň je připravena
pro montáž na stěnu nebo na strop.
OBĚŽNÉ KOLO
Oběžné kolo je radiální, vyrobeno
z nárazuvzdorného plastu bílé barvy a je
staticky a dynamicky vyvážené.
MOTOR
Elektromotor vybaven kluznými nebo
kuličkovými ložisky s tukovou náplní na
celou dobu životnosti a tepelnou pojistkou
proti přetížení. Dvojitá elektrická izolace.
Pracovní teplota maximálně 40 °C. Napájení
230 V / 50 Hz (SELV varianta 12 V). Krytí IPX4.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je od přední sací mřížky
k zadnímu výfukovému hrdlu (na obrázku
označeno šipkou).
Práva na změny vyhrazena.
ELEKTRICKÁ SVORKOVNICE
Připojovací svorkovnice je umístěna pod
přední sací mřížkou ventilátoru a lze ji
jednoduchou demontáží pojistného šroubu
zpřístupnit.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
119
Ventilátory
Nástěnné semiradiální
FLUX
Specifikace
PROVEDENÍ
• FluxG – základní provedení ventilátoru se
zpětnou klapkou a filtrem
• FluxGT – se zpětnou klapkou, filtrem
a časovým doběhem, možnost spínání na
tlačítko nebo vypínač, doba nastavení
od 2 do 20 min.
• FluxGBB – se zpětnou klapkou, filtrem
a kuličkovými ložisky
• FluxGBBT – se zpětnou klapkou, filtrem,
kuličkovými ložisky a časovým doběhem,
možnost spínání na tlačítko nebo vypínač,
doba nastavení 2–20 min.
• FluxGT SELV 12V – se zpětnou klapkou,
filtrem a časovým doběhem, napájení
12 V (transformátor 230 V – 12 V) – pouze
velikost 100
Příslušenství
SV
MPx904-S/K
WSK
hliníkové flexopotrubí
větrací mřížka se síťkou
plastová samočinná žaluzie
TER-P
R10
RVS
pokojový termostat
regulátor otáček
regulátor otáček
REGULACE OTÁČEK
Provádí se elektronickými nebo
transformátorovými regulátory otáček
změnou napětí.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• MP4900/K, MP5900/K – samočinná
venkovní plastová žaluzie se síťkou
• MP4904-S/K, MP5904-S/K – venkovní
plastová mřížka se síťkou pro výfuk a sání
• WSK – venkovní přetlaková žaluzie
• SV – hliníkové flexopotrubí Semivac
• R10 HY – externí hygrostat
• TER-P – pokojový termostat
• R10 – elektronický regulátor otáček
• RVS – transformátorový regulátor otáček
VRS
R10 HY
regulátor otáček
čidlo vlhkosti
Transformátor
Ventilátor je standardně dodáván s externím
transformátorem, který převádí elektrické
napětí 230 V / 50 Hz na 12 V / 50 Hz. Max. 60 VA,
třída izolace F podle ČSN 332000-7-701. Tento
transformátor nesmí být instalován v zónách
0; 1 a 2. Transformátor se dodává ve dvou
typových provedeních: standardní (2TR2000)
a s fotoisolátorem (2TR2002). Standardní
transformátor je dodáván ke všem základním
typům ventilátorů, transformátor s fotoisolátorem
k ventilátorům vybaveným časovým doběhem.
Práva na změny vyhrazena.
120
Katalog produktů 2011 / 2012
Ventilátory
Nástěnné semiradiální
FLUX
Instalace
Schéma zapojení
Standardní zapojení
Zapojení s časovým spínačem na světelný okruh
Zapojení s časovým spínačem na vypínač
Zapojení s časovým spínačem na tlačítko
Snadná a rychlá instalace v horizontální nebo
vertikální poloze. Zadní strana ventilátoru je
připravena pro přímou montáž do zdi nebo
stropu pomocí 4 šroubů, které jsou dodávány
spolu s hmoždinkami (součást balení). Pro
dokonalou instalaci na zeď je k ventilátoru
standardně dodávána antivibrační vložka.
SCHÉMA ZAPOJENÍ SELV
Standardní zapojení
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
FLUX 100 GT
provedení
velikost
semiradiální ventilátor
FLUX 100 GT SELV 12V
napájení 12 V
provedení
Práva na změny vyhrazena.
velikost
semiradiální ventilátor
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
121
122
Katalog produktů 2011 / 2012
VENTILÁTORY
Potrubní
TUBO
str. 124
CLC-P
str. 125
VKN-P
str. 127
CC
str. 130
TT
str. 132
CK
str. 134
AXC-TP
str. 136
AXC
str. 137
RK; RKB
str. 138
IRE
str. 143
Krbové
KV
str. 145
www.multivac.cz | www.multivac.sk
CHAMONO
str. 147
123
Ventilátory
Potrubní axiální
TUBO
Specifikace
Rozměry
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním
základním prostředí s okolní teplotou od
0 °C do +40 °C pro dopravu čistého vzduchu
bez prachu, mastnot, výparů chemikálií
a dalších znečištění. Dále je nutné zajistit,
aby ventilátor nenamrzal, nestékal do něj
a neusazoval se v něm kondenzát vody
z potrubí. Elektrické krytí motoru ventilátoru
je IPX2.
POUŽITÍ
Tento typ ventilátorů je vzhledem ke svým
parametrům předurčen k použití pro kratší
vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou
ztrátou, případně k odsávání přímo přes zeď.
Do stropu ho lze montovat pouze, pokud
ventilátor neběží nepřetržitě.
SKŘÍŇ
Skříň je vyrobena u provedení PLAST
z elektricky nevodivého termoplastu bílé
barvy nebo u provedení KOV z ocelového
plechu s nástřikem epoxidovým lakem.
OBĚŽNÉ KOLO
Oběžné kolo je axiální, vyrobeno
z nárazuvzdorného plastu bílé barvy.
MOTOR
Asynchronní s kotvou nakrátko, vybaven
kluznými ložisky s tukovou náplní na celou
dobu životnosti a tepelnou pojistkou proti
přetížení. Tento typ ložisek není vhodný pro
nepřetržitý chod ventilátoru při instalaci
ve svislé poloze. Dvojitá elektrická izolace.
Napájení 230 V / 50 Hz. Elektrické krytí IPX2.
Typ
Tubo 100 plast
Tubo 120 plast
Tubo 150 plast
Typ
Tubo 100 kov
Tubo 120 kov
Tubo 150 kov
Rozměry [mm]
L
92
97
125
ØD
97
119
151
Rozměry [mm]
L
100
100
125
ØD
100
119
150
Objemový průtok Příkon
[m3 / h]
[W]
90
180
320
14
18
41
Objemový průtok Příkon
[m3 / h]
[W]
80
150
300
14
18
50
LpA ve 3 m Hmotnost
[dB(A)]
[kg]
38
44
51
0,4
0,6
0,8
LpA ve 3 m
[dB(A)]
Hmotnost
[kg]
38
44
51
0,6
0,8
1,2
GRAF – TUBO PLAST
GRAF – TUBO KOV
SCHÉMA ZAPOJENÍ
Standardní zapojení – Tubo PLAST
PROVEDENÍ
• Tubo KOV – kovové provedení pláště
• Tubo PLAST – plastové provedení pláště
SMĚR PRŮTOKU
Od motoru k oběžnému kolu, je vyznačen na
plášti ventilátoru (na obrázku výše označeno
šipkou).
INSTALACE
Snadná a rychlá instalace v horizontální nebo
vertikální poloze, plášť je konstruován pro
přímou instalaci do potrubí.
Standardní zapojení – Tubo KOV
provedení
jmenovitý průměr v mm
potrubní ventilátor
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
124
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
TUBO 100 PLAST
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• MP4904-S/K, MP5904-S/K,
MP6904-S/K – venkovní plastová mřížka se
síťkou
• C-UM-Z-S-100, C-UM-Z-S-120 – kruhová mřížka
se síťkou
• WSK – venkovní přetlaková žaluzie
• SV – hliníkové flexopotrubí Semivac
• R10 HY – externí hygrostat
• TER-P – pokojový termostat
• KEP04, KEP04W – externí časový spínač
• R10 – elektronický regulátor otáček
• RVS – transformátorový regulátor otáček
• VRS – elektronický regulátor otáček
Ventilátory
Potrubní axiální
CLC-P
Rozměry
Specifikace
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním
základním prostředí s okolní teplotou od –30 °C
do +40 °C pro dopravu čistého vzduchu bez
prachu, mastnot, výparů chemikálií a dalších
znečištění. Dále je nutné zajistit, aby ventilátor
nenamrzal, nestékal do něj a neusazoval se
v něm kondenzát vody z potrubí. Elektrické
krytí motoru ventilátoru je IP42.
SKŘÍŇ
Plášť ventilátoru je vyroben z pozinkovaného
plechu.
OBĚŽNÉ KOLO
Oběžné kolo je vyrobeno z hliníkového plechu
bez povrchové úpravy.
A
Rozměry [mm]
B
ØD
Hmotnost
[kg]
CLC-P-01-200
220
40
205
2,4
CLC-P-01-250
280
60
260
3,5
CLC-P-01-300
320
60
305
5,0
Typ
Pracovní teplota
min. [°C] max. [°C]
Typ
Napájení
[V / Hz]
Proud
[A]
Příkon
[W]
Otáčky
[1 / min]
Objemový průtok
max. [m3 / h]
CLC-P-01-200
230 / 50
0,20
38
1300
500
–30
+40
CLC-P-01-250
230 / 50
0,48
70
1300
1000
–30
+40
CLC-P-01-300
230 / 50
0,75
110
1300
1600
–30
+40
GRAF
MOTOR
Jednofázový asynchronní motor s kotvou
nakrátko se stíněným pólem. Ochrana proti
přehřátí pomocí vestavěného bimetalového
automatického termokontaktu, výrobce
doporučuje též dodatečnou instalaci
impedanční ochrany. Rotor je osazen
v samomazných kluzných ložiscích. Připojení
kabelem 3 × 0,75 mm2 délky 0,5 m, který je
vyveden kabelovou průchodkou z boku
ventilátoru. Stupeň ochrany IP42, třída izolace B,
jištění proti zkratu třída 1.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je od nosníku motoru
k oběžnému kolu (na obrázku výše označeno
šipkou).
ELEKTRICKÁ SVORKOVNICE
Elektrická připojovací skříňka obsahuje
svorkovnici a dvě kabelové průchodky,
je samostatně vložena do krabice balení
ventilátoru. Stupeň ochrany IP54. Rozměry
80 × 80 × 40 mm.
HLUK
Hlukové parametry jsou měřeny dle ČSN
12 3062 na měřicím potrubí Ø 400 mm při
maximálních otáčkách antivibračně uloženého
ventilátoru. Hodnoty hladin akustického výkonu
jsou přibližně shodné na sání i na výtlaku.
LP – hladina akustického tlaku
LW – hladina akustického výkonu
LWA – celková LW korigovaná filtrem A
Práva na změny vyhrazena.
REGULACE OTÁČEK
Regulace otáček se provádí snižováním
napájecího napětí elektronickými nebo
transformátorovými regulátory otáček (viz
příslušenství). Při použití elektronického
regulátoru otáček (např. VRS) může dojít
v oblasti nízkých otáček ke vzniku parazitního
hluku.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
125
Ventilátory
Potrubní axiální
CLC-P
Specifikace
Příslušenství
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• BSV – kruhová potrubní ochranná mřížka
• WSK – samočinná přetlaková žaluzie
nástěnná
• WFK – protidešťová žaluzie
• VRS – elektronický regulátor otáček
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ
Axiální potrubní ventilátor o parametrech
600 m3 / h, 40 Pa a regulátorem otáček.
CLC-P-01-250
VRS 1.0U
BSV
ochranná mřížka
plastová žaluzie
WSK
WFK
VRS
protidešťová žaluzie regulátor otáček
1 ks
1 ks
CLC-P-01-200
BSV-200
WSK-20
WFK-20
VRS 1.0U
BALENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Ventilátory jsou zabaleny jednotlivě v krabici
z 3-vrstvé lepenky.
Při dopravě a manipulaci je třeba
s ventilátorem zacházet opatrně a šetrně.
Během přepravy nesmí dojít k otřesům,
vibracím ani nárazům. Ventilátor se musí
skladovat ve vnitřním suchém a čistém
prostoru.
CLC-P-01-250
BSV-250
WSK-25
WFK-25
VRS 1.0U
CLC-P-01-300
BSV-315
WSK-30
WFK-30
VRS 1.0U
INSTALACE
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
CLC-P-01-250
jmenovitý průměr v mm
model
potrubní provedení
axiální ventilátor
Lp [dB]
Typ
LP
[dB(A)]
31,5 Hz
63 Hz
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
4000 Hz
8000 Hz
CLC-P-01-200
54
46
54
63,5
55
42
40
36
28
17,5
CLC-P-01-250
60
51
63
69,5
60,5
44
46,5
42,5
35
20,5
CLC-P-01-300
62
59
67
69
60
47
50
48,5
41,5
30
SCHÉMA ZAPOJENÍ
126
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
Ventilátory
Potrubní axiální
VKN-P
Rozměry
Specifikace
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním
základním prostředí s okolní teplotou viz
tabulka, pro dopravu čistého vzduchu
bez prachu, mastnot, výparů chemikálií
a dalších znečištění. Dále je nutné zajistit,
aby ventilátor nenamrzal, nestékal do něj
a neusazoval se v něm kondenzát vody
z potrubí. Elektrické krytí motoru ventilátoru
je IP44 nebo IP54.
Typ
VKN-P-04-200/2E
VKN-P-04-250/2E
VKN-P-04-250/4E
VKN-P-04-300/4D
VKN-P-04-300/4E
VKN-P-04-350/4E
VKN-P-04-400/4E
VKN-P-04-450/4E
VKN-P-04-450/4D
VKN-P-04-500/4D
VKN-P-04-630/6D
DN*
200
250
250
315
315
355
400
450
450
500
630
ØA
280
320
320
397
388
428
474
524
524
574
708
Rozměry [mm]
B
ØC
ØD
120
250
205
150
295
260
150
295
260
160
380
310
140
356
307
170
395
366
190
438
404
200
487
456
200
487
456
230
541
508
250
674
638
* Rozměr „DN“ je jmenovitý průměr připojovaného potrubí.
** „N“ – počet děr v přírubě.
E
7
7
7
9
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
11,5
N**
6
6
6
6
8
8
12
12
12
12
16
Hmotnost
[kg]
3,1
4,0
4,1
6,0
7,0
8,9
10,5
12,1
12,1
19,7
23,2
POUŽITÍ
Ventilátory jsou určené pro dopravu vzduchu
bez cizích příměsí (prach, emise). Ventilátory
je možné použít pro místní odvětrání
místností a objektů, pro zástavbu do
vzduchotechnických rozvodů a případné jiné
vzduchotechnické aplikace (za předpokladu
dodržení dovolených parametrů
dopravovaného vzduchu).
SKŘÍŇ
Plášť ventilátoru tvoří trubka s přírubami.
Plášť je vyroben z ocelového plechu
s nástřikem práškovou termoreaktivní
černo-šedou barvou (tmavý mramor) se
strukturovaným povrchem.
OBĚŽNÉ KOLO
Oběžná kola u VKN-P 200, 250, 300, 350,
400, 450 jsou z ocelového plechu s černým
práškovým nástřikem. U ventilátorů VKN-P
500, 630 jsou lopatky vyrobeny z hliníkového
plechu s černým práškovým nástřikem.
Oběžná kola jsou staticky a dynamicky
vyvážená.
MOTOR
Ventilátory VKN/E mají jednofázový
asynchronní motor s vnějším rotorem
a rozběhovým kondenzátorem. Ventilátory
VKN/D mají třífázový asynchronní motor
s vnějším rotorem. Rotor je osazen
v bezúdržbových kuličkových ložiscích.
Rozsah pracovních teplot viz tabulka. Třída
izolace B. Ochrana před úrazem elektrickým
proudem třída 1. Ochrana proti přehřátí
pomocí vestavěného automatického
termokontaktu.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je od nosníku motoru
k oběžnému kolu. (Na obrázku výše
označeno šipkou.)
Práva na změny vyhrazena.
ELEKTRICKÁ SVORKOVNICE
Je umístěna na plášti ventilátoru. Krytí
IP44 nebo IP54. Rozměry 80 × 80 × 40 mm
nebo 70 x 70 × 35 mm. Obsahuje
průchodku pro kabel připojení, svorkovnici
a u jednofázových motorů navíc i zapojený
rozběhový kondenzátor.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
127
Ventilátory
Potrubní axiální
VKN-P
Specifikace
BALENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Ventilátory jsou zabaleny jednotlivě v krabici
z 3-vrstvé lepenky. Při dopravě a manipulaci
je třeba s ventilátorem zacházet opatrně
a šetrně. Během přepravy nesmí dojít
k otřesům, vibracím ani nárazům. Ventilátor
se musí skladovat ve vnitřním suchém
a čistém prostoru.
KABEL PŘIPOJENÍ
Ventilátory VKN-P nemají žádný vlastní
připojovací kabel. Připojení ventilátoru se
provádí přímo do svorkovnice v krabičce
umístěné na plášti ventilátoru.
REGULACE OTÁČEK
Regulace otáček se provádí snižováním
napájecího napětí elektronickými nebo
transformátorovými regulátory otáček (viz
příslušenství).
INSTALACE
Před montáží je nutno ventilátor pečlivě
prohlédnout, zejména byl-li delší dobu
skladován. Především je třeba zjistit, zda není
některý díl poškozen, zda jsou v pořádku
izolace kabelů a zda se rotující části
ventilátoru volně otáčejí. Ventilátory VKN-P
je možné montovat v jakékoliv poloze
(doporučují se však instalovat s osou motoru
ve vodorovné poloze pro bezproblémový
odvod případného kondenzátu). Kabel
připojení musí být přiveden k motoru zboku
nebo zespodu. Do potrubí se ventilátory
montují šrouby skrze upevňovací otvory
v přírubách pláště. Připojovací rozměry
odpovídají DIN 24154.
HLUK
Hladina akustického tlaku ve volném
prostoru byla měřena na straně sání
ventilátoru ve vzdálenosti 1 m dle DIN 45635.
ELEKTRICKÁ INSTALACE
Připojení ventilátorů k elektrické síti musí
provést pouze osoba s odbornou kvalifikací
v souladu s vyhláškou ČUBP č. 50/1978Sb.,
§6. K elektrické síti musí být ventilátor
připojen pomocí spínacího zařízení, u něhož
se vzdálenost rozpojených kontaktů
rovná nejméně 3 mm. Před uvedením
do provozu musí být provedena revize
elektrické instalace. Zkontrolujte, zda napětí
a frekvence v síti odpovídají údajům na štítku
ventilátoru. Připojovací kabel nesmí být
vystaven nadměrnému silovému namáhání.
Po zapojení je třeba změřit protékající proud,
který musí odpovídat jmenovitému proudu
na štítku motoru.
128
• WSK – plastová přetlaková žaluzie
• ROV – transformátorový regulátor otáček
• RVS – transformátorový regulátor otáček
• VRS – elektronický regulátor otáček
Typ
VKN-P-04-200/2E
VKN-P-04-250/2E
VKN-P-04-250/4E
VKN-P-04-300/4D
VKN-P-04-300/4E
VKN-P-04-350/4E
VKN-P-04-400/4E
VKN-P-04-450/4E
VKN-P-04-450/4D
VKN-P-04-500/4D
VKN-P-04-630/6D
ROD
–
–
–
ROVD2
–
–
–
–
ROVD2
ROVD2
ROVD2
VRS
VRS1.0U
VRS1.0U
VRS1.0U
–
VRS1.0U
VRS1.0U
VRS1.0U
VRS2.0U
–
–
–
WSK
ROV
plastová žaluzie
regulátor otáček
RVS
VRS
regulátor otáček
(max. 0,5 A)
regulátor otáček
SCHÉMA ZAPOJENÍ
Hladina akustického tlaku ve frekvenčních pásmech LOCT [dB]
Typ
Hz
125
Hz
250
Hz
500
Hz
1000
Hz
2000
Hz
4000
Hz
8000
dle filtru A LpA v 1 m
[dB(A)]
VKN-P-04-200/2E
VKN-P-04-250/2E
VKN-P-04-250/4E
VKN-P-04-300/4D
VKN-P-04-300/4E
VKN-P-04-350/4E
VKN-P-04-400/4E
VKN-P-04-450/4E
VKN-P-04-450/4D
–
–
–
–
25,0
–
64,3
65,0
63,3
–
–
–
–
32,0
–
63,3
62,7
60,1
–
–
–
–
40,0
–
61,6
63,3
62,7
–
–
–
–
32,0
–
57,1
62,7
62,3
–
–
–
–
32,0
–
56,9
59,8
59,4
–
–
–
–
27,0
–
52,0
56,4
54,7
–
–
–
–
22,0
–
43,9
47,5
47,6
52
62
51
53
59
56
69
72
72
Hladina akustického tlaku ve frekvenčních pásmech LWOCT [dB]
Typ
Hz
125
Hz
250
Hz
500
Hz
1000
Hz
2000
Hz
4000
Hz
8000
dle filtru A LwA
[dB(A)]
VKN-P-04-500/4D
VKN-P-04-630/6D
89,3
78,0
82,9
81,6
80,8
79,9
81,2
79,3
79,6
76,7
76,0
70,2
67,4
61,3
79,7
77,4
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
UPOZORNĚNÍ
Ventilátory je nutno instalovat tak, aby
pohyblivé části ventilátoru byly
umístěny v bezpečné vzdálenosti od
vyústění potrubí na straně sání a výtlaku
ventilátoru v souladu s ČSN EN 294.
Příslušenství
Ventilátory
Potrubní axiální
VKN-P
Napájení
Počet fází
Otáčky
Proud
[A]
Příkon
Pracovní teplota
[V / Hz]
[ks]
[1 / min]
Objemový
průtok Vmax
[m3 / h]
VKN-P-04-200/2E
230 / 50
1
2300
860
0,26
64
VKN-P-04-250/2E
230 / 50
1
2400
1050
0,40
120
–30
+60
IP54
–
VKN-P-04-250/4E
230 / 50
1
1380
800
0,22
45
–30
+60
IP54
–
VKN-P-04-300/4D
400 / 50
3
1380
1310
0,22
65
–30
+60
IP54
–
VKN-P-04-300/4E
230 / 50
1
1400
1550
0,37
80
–15
+40
IP54
B
VKN-P-04-350/4E
230 / 50
1
1400
3110
0,58
130
–15
+40
IP54
B
VKN-P-04-400/4E
230 / 50
1
1400
3500
0,80
180
–15
+40
IP54
B
VKN-P-04-450/4E
230 / 50
1
1380
4800
1,15
250
–15
+40
IP54
B
Typ
[W]
min.
[°C]
max.
[°C]
Stupeň
ochrany
[IP]
Třída
izolace
–30
+60
IP54
–
VKN-P-04-450/4D
400 / 50
3
1400
5000
0,60
250
–15
+40
IP54
B
VKN-P-04-500/ 4D
400 / 50
3
1300
7100
1,20
550
–30
+70
IP44
B
VKN-P-04-630/6D
400 / 50
3
900
9700
1,30
350
–30
+70
IP44
B
GRAF
VKN-P-04-200/2E, 250/2E, 250/4E,
300/4D, 350/4E
VKN-P-04-300/4E, 400/4D, 400/4E,
450/4D, 450/4E
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ
Potrubní ventilátor o parametrech 3120
m3 / h, 70 Pa, 230 V s venkovní přetlakovou
žaluzií a regulátorem otáček.
VKN-P-04-400/4E
WSK-40-02
ROVD2
1 ks
1 ks
1 ks
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
VKN-P-04-300 / 4 E
E – jednofázový
D – třífázový
4,6 – počet pólů
jmenovitý průměr
v mm (od 200 do 630)
model
potrubní provedení
Práva na změny vyhrazena.
VKN-P-04-500/4D, 630/6D
axiální ventilátor
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
129
Ventilátory
Potrubní axiální
CC
Specifikace
Rozměry
POPIS
• plášť ventilátoru z válcované oceli
• antikorozní ochrana epoxidovou pryskyřicí
• jednofázové motory 230 V / 50 Hz nebo
třífázové motory 400 V / 50 Hz
• IP55, třída izolace F
• oběžné kolo s plastovými lopatkami
• CC ventilátory jsou standardně dodávány
s krátkým pláštěm
• pracovní teplota –10 °C až +50 °C
• motory nemají vlastní tepelnou ochranu
• hluk – hladina akustického tlaku ve 3 m na
straně výfuku (viz tabulka)
• Regulace – transformátorový regulátor
nebo frekvenční měnič
Rozměry [mm]
Rozměrová
řada
A
ØB
ØC
ØD
E
ØF
G
Hmotnost
[kg]
CC31
200
310
355
395
8
10
380
22
CC35
200
350
395
446
8
10
380
25
CC40
230
400
450
496
8
12
430
30
CC45
230
450
500
546
8
12
430
38
CC50
250
500
560
598
12
12
440
39
CC56
250
560
620
658
12
12
440
42
CC63
250
630
690
730
12
12
470
52
CC71
250
710
770
810
16
12
520
66
Napětí
[kW]
[A]
[IP / CL]
Hluk LpAve
3m
[dB(A)]
CC312-T
400
2
0,25
0,71
55 / F
67
2800
1
CC312-M
230
2
0,25
1,85
55 / F
67
2815
2
ROVE2
CC352-T
400
2
0,55
1,60
55 / F
73
2800
1
ROVD2
CC352-M
230
2
0,55
3,60
55 / F
73
2800
2
ROVE4
CC402-T
400
2
1,10
2,50
55 / F
76
2870
1
ROVD4
CC402-M
230
2
1,10
6,20
55 / F
76
2880
2
ROVE7
Typ
Počet
pólů
[V]
Výkon
Proud
El. krytí
Otáčky
[1 / min]
Číslo el.
schéma
Doporučený
regulátor
ROVD2
400
2
2,20
5,30
55 / F
80
2870
1
ROVD7
400
4
0,55
1,60
55 / F
65
1450
1
ROVD2
CC564 / A-T
400
4
0,75
2,20
55 / F
70
1410
1
ROVD4
CC634 / A-T
400
4
1,10
2,70
55 / F
74
1390
1
ROVD4
CC714 / A-T
400
4
2,20
5,30
55 / F
77
1420
1
ROVD7
130
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
CC452-T
CC504 / A-T
Ventilátory
Potrubní axiální
CC
GRAF
CC312
Specifikace
CC352
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
CC 504/A-T
M – jednofázový
T – třífázový
výkonová řada
typové označení velikosti
axiální potrubní
ventilátor
CC452
CC402
SCHÉMA ZAPOJENÍ
číslo 1
CC504 / A
číslo 2
CC564 / A
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• PSD – pružné spojení zabrání přenosu
vibrací na potrubní systém
CC634 / A
CC714 / A
Hluk Lw Q max. [dB(A)]
Práva na změny vyhrazena.
Typ
CC312-T
CC312-M
CC352-T
CC352-M
CC402-T
CC402-M
CC452-T
CC504/A-T
CC564/A-T
CC634/A-T
CC714/A-T
Velikost
Frekvence [Hz]
62,5
56
56
62
62
65
65
61
55
54
61
61
125
67
67
73
73
76
76
72
73
65
79
72
250
84
84
90
90
92
93
88
76
82
82
88
500
81
81
87
87
90
90
86
80
79
86
86
1000
82
82
88
88
91
91
87
81
80
87
87
2000
80
80
86
86
89
89
85
79
78
85
85
www.multivac.cz | www.multivac.sk
4000
77
77
83
83
86
86
82
76
75
82
82
8000
72
72
78
78
81
81
77
71
70
77
77
PSD 300
PSD 350
PSD 400
PSD 450
PSD 500
PSD 560
PSD 630
PSD 710
Rozměry [mm]
A
ØB
ØC
ØD
E
ØF
Hmotnost
[kg]
200
200
200
200
200
200
200
200
315
350
400
450
500
560
630
710
355
395
450
500
560
620
690
770
395
446
496
546
598
658
730
810
8
8
8
8
12
12
12
16
10
10
12
12
12
12
12
12
5
6
7
8
9
10
11
13
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
131
Ventilátory
Potrubní diagonální
TT
Specifikace
Rozměry
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je vhodný pro použití v kruhových
vzduchotechnických rozvodech větších
délek. Ventilátor je určen pro dopravu
čistého vzduchu bez prachu, mastnot,
výparů chemikálií a dalších znečištění.
Elektrické krytí motoru ventilátoru je IPX4.
SKŘÍŇ
Plášť je vyroben z vysoce odolného
technického plastu bílé barvy.
OBĚŽNÉ KOLO
Oběžné kolo má zpětně zakřivené lopatky
a je staticky i dynamicky vyváženo. Materiál
je technický plast.
MOTOR
Asynchronní motor se stíněnou kotvou.
Vnější rotor je uložen v kuličkových ložiscích
s tukovou náplní na celou dobu životnosti.
Pracovní teplota do +60 °C. Krytí IPX4.
Napájení 230 V / 50 Hz.
REGULACE OTÁČEK
Regulace otáček se provádí elektronickými
nebo transformátorovými regulátory
změnou napětí. Lze také použít přepínač
otáček.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je vyznačen na plášti
ventilátoru (na obrázcích výše vyznačen
šipkou).
INSTALACE
Snadná a rychlá instalace pomocí manžet
v jakékoliv poloze. Je možné také použít
dvojici ventilátorů zapojeních paralelně (pro
zvýšení objemového průtoku vzduchu) nebo
do série (pro zvýšení tlaku).
Hmotnost
[kg]
Rozměry [mm]
Typ
ØD
Ø D1
L
H
TT100
96
140
246
190
1,4
TT125
123
140
246
190
1,4
TT125S
123
195
295
250
3,0
TT150
146
195
295
250
3,0
TT160
158
195
295
250
3,0
TT200
199
209
296
261
6,4
TT315
310
323
445
408
11,4
Otáčky
[1 / min.]
Proud
[A]
Výkon
[W]
Hluk ve 3 m
[dB(A)]
Typ
Objemový průtok
[m3 / h]
max.
min.
max.
min.
max.
min.
max.
min.
max.
min.
TT100
187
145
2500
2450
0,20
0,12
33
21
35
28
TT125
280
220
2500
1960
0,26
0,19
37
23
36
29
TT125S
345
285
2500
1875
0,16
0,10
54
28
42
31
HLUK
Hladina hluku LpA je měřena ve vzdálenosti
3 m od sání ventilátoru.
TT150
552
467
2450
1670
0,27
0,17
60
30
44
33
TT160
552
467
2450
1670
0,27
0,17
60
30
44
33
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• MK – spojovací manžeta
• VRS – elektronický regulátor otáček
• RVS, RVS1 – transformátorové
regulátory otáček
• R10, R15 – elektronické regulátory otáček
TT200
1040
830
2510
2045
0,55
0,40
125
90
52
45
TT315
1860
1417
2520
1945
1,35
0,94
303
220
50
43
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
TT 100
jmenovitý průměr
v mm
132
TT100
TT125
TT125S
TT150
TT160
TT200
TT315
VRS
RVS, RVS1
R10
MK-100
MK-125
MK-125
MK-150
MK-160
MK-200
MK-315
VRS1.0U
VRS1.0U
VRS1.0U
VRS1.0U
VRS1.0U
VRS1.0U
VRS2.0U
RVS
RVS
RVS
RVS
RVS
RVS1
RVS1
R10
R10
R10
R10
R10
R10
R15
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
radiální potrubní
ventilátor
MK
Ventilátory
Potrubní diagonální
TT
Graf
TT100
Specifikace
TT125
SCHÉMA ZAPOJENÍ
M – elektrický motor
LL – minimální rychlost otáček
LH – maximální rychlost otáček
S1 – externí přepínač otáček, pro případ
nutnosti přepínat rychlosti v průběhu chodu
TT100, TT125
TT125S
TT150
TT160
TT200
TT125S, TT150, TT160, TT200, TT315
Práva na změny vyhrazena.
TT315
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
133
Ventilátory
Potrubní radiální
CK
Specifikace
Rozměry
Montáž
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je vhodný pro použití v kruhových
vzduchotechnických rozvodech větších
délek. Ventilátor je určen pro dopravu
čistého vzduchu bez prachu, mastnot, výparů
chemikálií a dalších znečištění. Elektrické krytí
motoru ventilátoru je IP44.
SKŘÍŇ
Tuhý plášť z pozinkované oceli.
OBĚŽNÉ KOLO
Oběžné kolo má zpětně zakřivené lopatky a je
staticky a dynamicky vyváženo. Materiál je
kombinací pozinkované oceli a plastu. Rozsah
pracovních teplot viz tabulka.
MOTOR
Asynchronní motor se stíněnou kotvou
nakrátko. Vnější rotor je uložen v kuličkových
ložiscích s tukovou náplní na celou dobu
životnosti. Tepelná ochrana přímo v motoru.
Rozsah pracovních teplot viz tabulka. Napájení
230 V / 50 Hz.
Krytí IP44.
ELEKTRICKÁ SVORKOVNICE
Skříňka z plastu je umístěna na plášti
ventilátoru. Krytí IP55.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je vyznačen na plášti ventilátoru
(na obrázcích výše vyznačen šipkou).
INSTALACE
Snadná a rychlá instalace pomocí montážních
konzolí v jakékoli poloze.
HLUK
Hlukové údaje jsou měřeny ve vzdálenosti
1,5 m od sání ventilátoru při plném chodu
ventilátoru.
L pA – celkový akustický tlak dle křivky A
LWA – celkový akustický výkon v dB(A)
LW – akustický výkon v jednotlivých
oktávových pásmech
Typ
Rozměry [mm]
B
Ød
154
100
ØD
237
Příkon
[W]
Proud
[A]
Otáčky Max. teplota
[1 / min]
[°C]
Hmotnost
[kg]
CK100A
A
25
65
0,29
2670
80
2,9
CK100C
20
146
100
242
70
0,32
2460
70
2,9
CK125A
25
143
125
237
65
0,28
2525
80
2,9
CK125C
20
150
125
242
72
0,33
2360
70
2,9
CK150B
25
145
150
278
64
0,27
2550
70
3,2
CK150C
28
177
160
344
100
0,44
2480
65
4,3
CK160B
25
145
160
278
64
0,27
2550
70
3,2
CK160C
28
177
160
344
100
0,44
2480
65
4,3
CK200A
25
160
200
333
100
0,45
2500
60
4,6
CK200B
25
160
200
333
158
0,67
2530
60
5,1
CK250A
28
172
250
344
115
0,50
2580
60
4,6
CK250C
28,5
153
250
333
168
0,72
2445
60
5,3
CK315B
28
199
315
402
190
0,84
2465
50
6,1
CK315C
25
210
315
402
250
1,05
2550
60
6,5
Příslušenství
REGULACE OTÁČEK
Regulace otáček se provádí elektronickými
nebo transformátorovými regulátory změnou
napětí buď plynulou nebo kaskádní regulací.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• BSV – ochranná mřížka
• CK-KONZOLE – montážní konzole
• MK – spojovací manžeta
• RVS, RVS1 – transformátorový regulátor
otáček
BSV
MK
RVS
RVS1
montážní konzole
ochranná mřížka
spojovací
manžeta
regulátor otáček
(max. 0,5 A)
regulátor otáček
(max. 1,5 A)
výkonová řada
jmenovitý průměr v mm
radiální ventilátor
134
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
CK 100 A
CK-KONZOLE
Ventilátory
Potrubní radiální
CK
Typ
LpA
tot
LwA
tot
CK100A
CK100C
CK125A
CK125C
CK150B
CK150C
CK160B
CK160C
CK200A
CK200B
CK250A
CK250C
CK315B
CK315C
55
62
53
63
60
66
60
66
64
65
65
66
65
66
66
70
67
70
69
73
69
73
72
73
72
74
72
75
GRAF
CK100
Hluk do potrubí na straně sání
LwA [Hz]
63 125 250 500 1000 2000
45 56 64 60
58
52
50 61 66 65
65
59
44 51 66 60
56
52
49 55 64 67
64
60
48 54 64 65
63
58
52 60 64 68
69
64
48 54 64 65
63
58
52 60 64 68
69
64
52 60 64 67
66
64
52 62 66 67
66
65
50 62 67 67
67
64
52 59 66 67
69
69
49 59 61 65
64
68
58 60 67 66
66
72
CK125
4000
45
52
47
55
53
64
53
64
65
64
62
66
64
68
LpA
8000 [dB(A)]
28
36
46
42
39
36
48
42
48
42
54
49
48
42
54
49
55
47
58
48
47
48
60
49
54
49
66
50
CK150; CK160
LwA
tot
43
49
43
49
49
56
49
56
54
55
55
56
56
57
63
35
34
35
36
35
35
35
35
34
35
25
26
28
30
125
21
23
20
25
24
34
24
34
31
30
35
38
38
35
Hluk do okolí
LwA [Hz]
250 500 1 000 2 000
33 35
39
37
40 40
44
42
35 34
38
38
39 39
44
43
39 40
45
44
42 49
54
47
39 40
45
44
42 49
54
47
42 46
50
47
40 48
52
48
42 45
50
48
40 50
53
49
39 44
49
52
44 51
51
53
4 000
37
44
36
45
44
48
44
48
48
49
46
46
47
50
8 000
31
38
30
36
32
35
32
35
34
41
33
40
37
43
Schéma zapojení
Pro ventilátory CK100C, CK125C, CK150C, CK160C
Pro všechny ventilátory mimo CK100C, CK125C,
CK150C, CK160C
CK250
Práva na změny vyhrazena.
CK200
CK315
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze
orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení
uvedená na výrobku.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
135
Ventilátory
Potrubní radiální
AXC-TP
Specifikace
Rozměry
Montáž
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je vhodný pro použití v kruhových
vzduchotechnických rozvodech větších
délek. Ventilátor je určen pro dopravu čistého
vzduchu bez prachu, mastnot, výparů
chemikálií a dalších znečištění. Elektrické krytí
ventilátoru IPX2.
SKŘÍŇ
Plášť je vyroben z vysoce odolného
technického plastu bílé barvy.
OBĚŽNÉ KOLO
Oběžné kolo má zpětně zakřivené lopatky
a je staticky i dynamicky vyváženo. Materiál je
technický plast.
MOTOR
Asynchronní motor se stíněnou kotvou.
Vnější rotor je uložen v kuličkových ložiscích
s tukovou náplní na celou dobu životnosti.
Tepelná ochrana přímo v motoru. Rozsah
pracovních teplot –20 °C až +50 °C. Dvojitá
izolace. Krytí IPX2.
Rozměry [mm]
Typ
AXC100TP
AXC125TP
AXC150TP
AXC160TP
A
238
238
232
232
C
25
25
28
28
ØD
212
212
253
253
ØE
98
123
147
157
Hmotnost Objemový
průtok
[kg]
[m3 / h]
1,5
1,5
2
2
200
270
390
420
Příkon
[W]
60
60
60
70
Otáčky
Hluk
LpA ve 3 m
[1 / min]
[dB(A)]
2700
2680
2500
2480
53
54
56
56
PŘÍSLUŠENSTVÍ
ELEKTRICKÁ SVORKOVNICE
Skříňka z plastu je umístěna na plášti
ventilátoru. Krytí IP54.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je vyznačen na plášti ventilátoru
(na obrázcích výše vyznačen šipkou).
REGULACE OTÁČEK
Regulace otáček se provádí elektronickými
nebo transformátorovými regulátory změnou
napětí.
INSTALACE
Snadná a rychlá instalace pomocí manžet
v jakékoliv poloze.
AXC100TP
AXC125TP
AXC150TP
AXC160TP
MK
VRS
RVS
R10
SBOG
ZTZ
MK-100
MK-125
MK-150
MK-160
VRS1.0U
VRS1.0U
VRS1.0U
VRS1.0U
RVS
RVS
RVS
RVS
R10
R10
R10
R10
SBOG100
SBOG125
SBOG150
SBOG160
ZTZ-M8 / 1,0
ZTZ-M8 / 1,0
ZTZ-M8 / 1,0
ZTZ-M8 / 1,0
GRAF
AXC100TP
AXC125TP
AXC150TP
HLUK
Hladina hluku LpA je měřena ve vzdálenosti
3 m od sání ventilátoru.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• MK – spojovací manžeta
• VRS – elektronický regulátor otáček
• RVS – transformátorový regulátor otáček
• R10 – elektronický regulátor otáček
• SBOG – kovová objímka s gumou
• ZTZ – závitová tyč
AXC160TP
SCHÉMA ZAPOJENÍ
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
AXC 100-TP
plastové provedení
potrubní ventilátor
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
136
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
jmenovitý průměr
v mm
Ventilátory
Potrubní radiální
AXC
Rozměry
Specifikace
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je vhodný pro použití v kruhových
vzduchotechnických rozvodech větších
délek. Ventilátor je určen pro dopravu
čistého vzduchu bez prachu, mastnot, výparů
chemikálií a dalších znečištění. Rozsah
pracovních teplot –20 °C až +60 °C. Elektrické
krytí ventilátoru IPX4.
SKŘÍŇ
Tuhý plášť z pozinkované oceli s velmi
odolným spékaným epoxidovým nástřikem.
OBĚŽNÉ KOLO
Oběžné kolo má zpětně zakřivené lopatky a je
staticky a dynamicky vyváženo. Materiál je
kombinací pozinkované oceli a plastu.
Typ
AXC355B
Rozměry [mm]
A
B
C
ØD Ød
E
Příkon
[W]
44
400
50
484 355
38
630
Proud Otáčky
[A]
[1 / min]
2,9
GRAF
2560
Hluk LpA ve
3 m [dB(A)]
Hmotnost
[kg]
77
14
MOTOR
Asynchronní motor se stíněnou kotvou
nakrátko. Vnější rotor je uložen v kuličkových
ložiscích s tukovou náplní na celou dobu
životnosti. Tepelná ochrana přímo v motoru.
Napájení 230 V / 50 Hz.
ELEKTRICKÁ SVORKOVNICE
Skříňka z plastu je umístěna na plášti
ventilátoru.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je vyznačen na plášti ventilátoru
(na obrázcích výše vyznačen šipkou).
INSTALACE
Snadná a rychlá instalace v jakékoli poloze.
REGULACE OTÁČEK
Regulace otáček se provádí elektronickými
nebo transformátorovými regulátory změnou
napětí buď plynulou nebo pětipolohovou
regulací.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• BSV – ochranná mřížka
• MK – spojovací manžeta
• VRS – elektronický regulátor otáček
PŘÍKLAD POUŽITÍ
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
AXC 355 B
výkonová řada
jmenovitý průměr v mm
radiální ventilátor
Práva na změny vyhrazena.
SCHÉMA ZAPOJENÍ
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
137
Ventilátory
Potrubní radiální
RK, RKB
Specifikace
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je vhodný pro použití v hranatých
vzduchotechnických rozvodech větších
délek. Ventilátor je určen pro dopravu
čistého vzduchu bez prachu, mastnot,
výparů chemikálií a dalších znečištění.
Elektrické krytí ventilátoru IP44.
Rozměry
RK
SKŘÍŇ
Tuhý plášť z pozinkované oceli. Skříň je
opatřena přírubami pro upevnění do
hranatého potrubí. Na skříňi je revizní víko,
po jehož demontáži je přístupné oběžné
kolo.
OBĚŽNÉ KOLO
Oběžné kolo má dopředu zakřivené lopatky
(RK) nebo dozadu zahnuté lopatky (RKB) a je
staticky a dynamicky vyváženo. Vyrobeno
z pozinkované oceli.
RKB
MOTOR
Asynchronní motor s kotvou nakrátko.
Vnější rotor je uložen v kuličkových ložiscích
s tukovou náplní na celou dobu životnosti.
Tepelná ochrana přímo v motoru. Maximální
pracovní teplota viz tabulka. Izolace třídy F.
Krytí IP44.
REGULACE OTÁČEK
Regulace otáček se provádí
transformátorovými regulátory změnou
napětí. Křivky v grafech, které jsou označeny
čísly 1 až 5 odpovídají těmto hodnotám
elektrického napětí.
ELEKTRICKÁ SVORKOVNICE
Skříňka z plastu je umístěna na plášti
ventilátoru. Krytí IP54.
INSTALACE
Snadná a rychlá instalace v jakékoli poloze.
Ventilátory jsou odolné vůči vlhkosti a jsou
schváleny i pro venkovní provoz.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je vyznačen na plášti
ventilátoru (na obrázcích výše vyznačen
šipkou).
HLUK
Hlukové údaje jsou měřeny podle norem
ANSI / AMCA 330-86 a ISO / DP9614.2.
Zatížení ventilátoru je uvedeno v tabulce.
L pA – celkový akustický tlak dle křivky A.
LWA – celkový akustický výkon v dB(A).
LW – akustický výkon v jednotlivých
oktávových pásmech.
138
RK 400×200 C1
Hmotnost
[kg]
A
B
C
D
E
F
400
200
443
502
243
264
11
RKB 400×200 E1
400
200
442
502
251
9
11
RK 500×250 D1
500
250
543
532
293
314
17
RK 500×300 B1
500
300
543
562
343
364
21
RK 500×300 B3
500
300
543
562
343
364
21
RKB 600×300 B1
600
300
643
642
363
9
23
RK 600×300 F3
600
300
643
642
343
364
32
RKB 600×350 D1
600
350
643
717
401
9
31
RK 600×350 C3
600
350
643
717
393
414
38
RK 600×350 E3
600
350
643
717
393
414
42
RK 700×400 D3
700
400
743
787
443
468
60
RKB 700×400 C3
700
400
743
787
452
9
42
RKB 800×500 B3
800
500
843
912
554
9
65
RK 800×500 E3
800
500
843
882
543
568
78
RKB 800×500 K3
800
500
843
912
554
9
58
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• PSPH – pružné spojení
• TH – tlumič hluku
• PDZ-Z – protidešťová žaluzie
• ROV – transformátorový regulátor otáček
Rozměry [mm]
Typ
Ventilátory
Potrubní radiální
RK, RKB
PRŮTOK VENTILÁTORY RK – RKB
Napětí dle otáček
Číslo křivky
v grafu
jednofázový
třífázový
5
230 V
400 V
4
165 V
240 V
3
135 V
185 V
2
110 V
145 V
1
80 V
95 V
Graf
RKB 400×200 E1
RK 500×250 D1
RK 500×300 B1
RK 500×300 B3
RKB 600×300 B1
Práva na změny vyhrazena.
RK 400×200 C1
www.multivac.cz | www.multivac.sk
139
Ventilátory
Potrubní radiální
RK, RKB
Napětí dle otáček
Číslo křivky
v grafu
jednofázový
třífázový
5
230 V
400 V
4
165 V
240 V
3
135 V
185 V
2
110 V
145 V
1
80 V
95 V
Graf
RK 600×300 F3
RKB 600×350 D1
RK 600×350 C3
RK 600×350 E3
RK 700×400 D3
RKB 700×400 C3
RKB 800×500 B3
RK 800×500 E3
RKB 800×500 K3
Práva na změny vyhrazena.
140
Katalog produktů 2011 / 2012
Ventilátory
Potrubní radiální
Práva na změny vyhrazena.
RK, RKB
Typ
Průtok / tlak
[m3 / h] / [Pa]
RK 400×200 C1
702 / 205
RKB 400×200 E1
576 / 365
RK 500×250 D1
890 / 295
RK 500×300 B1
1343 / 365
RK 500×300 B3
1689 / 295
RKB 600×300 B1
1080 / 335
RK 600×300 F3
1880 / 460
RKB 600×350 D1
2088 / 355
RK 600×350 C3
2200 / 261
RK 600×350 E3
2409 / 593
RK 700×400 D3
3366 / 755
RKB 700×400 C3
1764 / 315
RKB 800×500 B3
2574 / 375
RK 800×500 E3
3024 / 474
RKB 800×500 K3
4248 / 665
Směr šíření
hluku
od sání
od výfuku
do prostoru
od sání
od výfuku
do prostoru
od sání
od výfuku
do prostoru
od sání
od výfuku
do prostoru
od sání
od výfuku
do prostoru
od sání
od výfuku
do prostoru
od sání
od výfuku
do prostoru
od sání
od výfuku
do prostoru
od sání
od výfuku
do prostoru
od sání
od výfuku
do prostoru
od sání
od výfuku
do prostoru
od sání
od výfuku
do prostoru
od sání
od výfuku
do prostoru
od sání
od výfuku
do prostoru
od sání
od výfuku
do prostoru
LpA
LwA
[dB(A)] [dB(A)]
–
–
50
–
–
56
–
–
56
–
–
55
–
–
55
–
–
52
–
–
58
–
–
55
–
–
53
–
–
61
–
–
67
–
–
57
–
–
57
–
–
58
–
–
64
69
72
57
75
78
63
74
80
63
77
79
62
76
81
62
72
76
59
80
85
65
78
82
62
70
79
60
81
87
68
87
90
74
72
75
64
79
75
64
79
85
65
82
89
71
LwA [Hz]
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
58
61
36
56
59
35
61
61
39
64
64
35
66
67
37
61
59
45
67
66
41
62
63
38
60
65
35
70
69
42
74
75
57
63
62
43
59
61
48
64
63
48
62
65
49
64
63
46
66
65
48
68
65
48
70
67
47
69
68
48
67
65
53
70
69
56
69
70
52
64
67
47
73
73
55
76
76
63
64
65
52
72
70
56
67
67
53
73
75
60
64
65
52
69
69
54
67
68
57
73
72
58
68
71
56
69
73
54
72
73
58
77
80
58
61
69
53
70
74
60
76
79
66
66
69
57
68
64
57
65
68
57
76
83
67
61
65
50
71
74
61
61
71
55
61
69
57
63
72
54
58
67
53
68
75
57
65
72
56
59
72
55
68
78
60
72
78
67
63
69
57
73
64
60
70
78
60
70
81
65
55
64
52
67
70
56
63
75
57
65
74
56
67
76
57
61
69
53
73
79
60
66
85
56
61
72
54
74
82
63
83
84
68
66
69
60
76
69
58
75
80
61
77
85
65
56
63
45
65
69
52
66
73
54
68
72
51
70
74
54
60
67
51
74
78
57
68
73
54
62
71
51
73
81
62
81
84
67
61
67
57
71
67
53
73
78
56
76
81
61
54
62
40
66
67
47
64
72
51
66
72
46
68
74
52
56
60
46
72
78
55
62
67
49
60
71
48
72
80
58
79
83
65
57
61
51
64
61
48
71
77
51
71
75
52
47
55
32
62
62
40
59
68
48
61
66
38
63
69
45
48
52
37
67
73
50
56
61
41
53
64
42
68
75
54
75
78
59
50
53
35
56
53
39
65
71
44
63
68
46
Uvedené hodnoty platí pro nejvyšší stupeň otáček (230 V nebo 400V) – pracovní bod uveden ve druhém sloupci. Hodnoty při nižších otáčkách na vyžádání.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
141
Ventilátory
Potrubní radiální
RK, RKB
Schéma zapojení
Příslušenství
Schéma 1
230 V / 50 Hz
Schéma 2
400V / 50Hz – externí termokontakt
Schéma 3
230 V / 50 Hz – externí termokontakt
RK 400×200 C1
RKB 400×200 E1
RK 500×250 D1
RK 500×300 B1
RK 500×300 B3
RKB 600×300 B1
RK 600×300 F3
RKB 600×350 D1
RK 600×350 C3
RK 600×350 E3
RK 700×400 D3
RKB 700×400 C3
RKB 800×500 B3
RK 800×500 E3
RKB 800×500 K3
PSPH
TH
PDZ-Z
ROV
PSPH-20-400×200
PSPH-20-400×200
PSPH-20-500×250
PSPH-20-500×300
PSPH-20-500×300
PSPH-20-600×300
PSPH-20-600×300
PSPH-20-600×350
PSPH-20-600×350
PSPH-20-600×350
PSPH-20-700×400
PSPH-20-700×400
PSPH-20-800×500
PSPH-20-800×500
PSPH-20-800×500
TH-400×200
TH-400×200
TH-500×250
TH-500×300
TH-500×300
TH-600×300
TH-600×300
TH-600×350
TH-600×350
TH-600×350
TH-700×400
TH-700×400
TH-800×500
TH-800×500
TH-800×500
PDZ-Z-400×200
PDZ-Z-400×200
PDZ-Z-500×250
PDZ-Z-500×300
PDZ-Z-500×300
PDZ-Z-600×300
PDZ-Z-600×300
PDZ-Z-600×350
PDZ-Z -600×350
PDZ-Z-600×350
PDZ-Z-700×400
PDZ-Z-700×400
PDZ-Z-800×500
PDZ-Z-800×500
PDZ-Z-800×500
ROVE2
ROVE2
ROVE4
ROVE4
ROVD2
ROVE2
ROVD4
ROVE4
ROVD4
ROVD4
ROVD7
ROVD2
ROVD2
ROVD7
ROVD4
Napětí Příkon
Schéma 4
400 V / 50 Hz - externí termokontakt
PŘÍKLAD ZNAČENÍ RK
RK 400×200 C 1
1 – 230 V
3 – 400 V
výkonová řada
rozměr potrubí
radiální ventilátor
Otáčky
[V / Hz]
[W]
[A]
[1 / min]
Prac.
teplota
max.
[°C]
RK 400×200 C1
RKB 400×200 E1
RK 500×250 D1
RK 500×300 B1
RK 500×300 B3
RKB 600×300 B1
RK 600×300 F3
RKB 600×350 D1
RK 600×350 C3
RK 600×350 E3
RK 700×400 D3
RKB 700×400 C3
RKB 800×500 B3
RK 800×500 E3
RKB 800×500 K3
230 / 50
230 / 50
230 / 50
230 / 50
400 / 50
230 / 50
400 / 50
230 / 50
400 / 50
400 / 50
400 / 50
400 / 50
400 / 50
400 / 50
400 / 50
215
207
520
690
720
318
1680
520
980
2060
4000
530
780
2810
1720
0,95
0,91
2,41
3,25
1,45
1,46
3,10
2,46
2,10
3,90
6,80
1,20
1,88
5,26
3,69
815
2400
1110
1275
1260
1305
1305
1370
840
1355
1375
920
899
870
1395
40
45
40
40
40
55
45
40
50
40
55
45
80
60
55
Kondenzátor
6
5
8
12
–
6
–
12
–
–
–
–
–
–
–
Číslo
el. schéma
[μF]
1
1
3
3
2
1
2
1
2
2
2
4
4
2
4
výkonová řada
rozměr potrubí
radiální ventilátor
142
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ RKB
RKB 400×200 E 1
1 – 230 V
3 – 400 V
Proud
Typ
Ventilátory
Potrubní radiální
IRE
Rozměry
Specifikace
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je vhodný pro použití v kruhových
vzduchotechnických rozvodech větších
délek. Ventilátor je určen pro dopravu
čistého vzduchu bez prachu, mastnot, výparů
chemikálií a dalších znečištění. Elektrické krytí
ventilátoru IP44.
SKŘÍŇ
Vnější plášť z pozinkované oceli, vnitřní
hluková izolace je tvořena 50 mm silnou
minerální plstí s perforovaným pozinkovaným
plechem. Víko a spoje jsou těsněné gumou
(třída těsnosti B). Po demontáži vrchního víka
je přístupné oběžné kolo.
Rozměry [mm]
Typ
Hmotnost
[kg]
ØC
D
F
G
H
I
J
IRE125C
125
400
365
245
126
239
134
12
IRE160D
160
400
365
265
138
227
151
13
IRE200D
200
532
489
308
163
326
176
22
IRE250C
250
400
468
342
234
234
189
18
IRE315B
315
650
586
397
219
367
222
40
IRE400F
400
692
638
478
263
375
265
50
Typ
Napětí
[V / Hz]
Proud
[A]
Příkon
[W]
Otáčky
[1 / min]
Max. prac
teplota [°C]
Kondenzátor
[μF]
Číslo el.
schéma
IRE125C
230 / 50
0,53
122
1850
65
4
1
IRE160D
230 / 50
0,68
157
2200
55
4
1
IRE200D
230 / 50
0,69
157
2600
75
4
1
IRE250C
230 / 50
1,13
256
2120
50
5
1
IRE315B
230 / 50
3,00
620
1330
50
12
2
IRE400F
230 / 50
4,70
1000
1200
70
20
2
PŘÍSLUŠENSTVÍ
INSTALACE
Snadná a rychlá instalace v jakékoli poloze.
OBĚŽNÉ KOLO
Oběžné kolo má dopředu zakřivené lopatky
a je staticky a dynamicky vyváženo. Materiál
oběžného kola je pozinkovaná ocel.
MOTOR
Asynchronní motor s kotvou nakrátko.
Vnější rotor je uložen v kuličkových ložiscích
s tukovou náplní na celou dobu životnosti.
Tepelná ochrana přímo v motoru. Pracovní
teplota viz tabulka. Izolace třídy F. Krytí IP44.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je vyznačen na plášti ventilátoru
(na obrázcích výše vyznačen šipkou).
REGULACE OTÁČEK
Regulace otáček se provádí elektronickými
nebo transformátorovými regulátory změnou
napětí. Při použití elektronického regulátoru
otáček (např. VRS) může dojít v oblasti nízkých
otáček ke vzniku parazitního hluku.
HLUK
Hlukové údaje jsou měřeny podle norem
ANSI / AMCA 330-86 a ISO / PD9614.2. Zatížení
ventilátoru při měření je uvedeno v tabulce.
L pA – celkový akustický tlak dle křivky A
LwA tot – celkový akustický výkon v dB(A)
Lw – akustický výkon v jednotlivých
oktávových pásmech.
Práva na změny vyhrazena.
ELEKTRICKÁ PŘIPOJOVACÍ SKŘÍŇKA
Skříňka z plastu je umístěna na plášti
ventilátoru. Krytí IP54.
IRE125C
IRE160D
IRE200D
IRE250C
IRE315B
IRE400F
MK
SPT-GLX
BSV
RVS1
ROV
MK-125
MK-160
MK-200
MK-250
MK-315
MK-400
SPT-GLX-125
SPT-GLX-160
SPT-GLX-200
SPT-GLX-250
SPT-GLX-315
–
BSV-125
BSV-160
BSV-200
BSV-250
BSV-315
BSV-400
RVS1
RVS1
RVS1
RVS1
–
–
ROVE2
ROVE2
ROVE2
ROVE2
ROVE4
ROVE7
www.multivac.cz | www.multivac.sk
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• MK – spojovací manžeta
• SPT-GLX – tlumič hluku
• BSV – ochranná mřížka
• VRS – elektronický regulátor otáček
• RVS1 – transformátorový regulátor otáček
• ROV – transformátorový regulátor otáček
143
Ventilátory
Potrubní radiální
IRE
Specifikace
Graf
SCHÉMA ZAPOJENÍ
IRE 125 C
IRE 160 D
IRE 200 D
IRE 250 C
IRE 315 B
(dle otáček motoru)
IRE 400 F
(dle otáček motoru)
Schéma 1
230V / 50Hz
Schéma 2
230 V / 50 Hz – externí termokontakt
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
IRE 250 C
výkonová řada
jmenovitý
průměr v mm
radiální
ventilátor
Hlukové údaje
Průtok / tlak
[m3 / h] / [Pa]
IRE125C
277 / 291
IRE160D
324 / 329
IRE200D
335 / 477
IRE250C
565 / 307
IRE315B
1169 / 332
IRE400F
1563 / 418
Směr
LpA
LwA
šíření
[dB(A)] [dB(A)] 63
hluku
od sání
–
62
42
od výfuku
–
71
55
do prostoru 38
44
27
od sání
–
66
45
od výfuku
–
72
57
do prostoru 40
47
32
od sání
–
63
51
od výfuku
–
75
57
do prostoru 42
49
41
od sání
–
63
52
od výfuku
–
70
57
do prostoru 41
48
39
od sání
–
71
59
od výfuku
–
80
64
do prostoru 46
53
41
od sání
–
69
57
od výfuku
–
79
65
do prostoru 47
54
45
LW [Hz]
125 250 500 1000 2000 4000 8000
59
62
35
62
64
40
56
64
41
59
60
38
67
67
46
63
66
45
57
63
42
61
65
42
59
68
45
58
60
45
66
70
48
65
69
49
54
65
36
57
67
41
57
71
44
55
62
39
58
72
47
58
71
45
46
64
33
50
65
36
51
69
37
50
62
34
56
73
41
57
74
45
44
62
29
48
64
34
45
66
36
47
63
36
59
72
38
56
69
43
40
55
28
45
57
30
42
58
34
46
61
35
59
73
37
53
68
43
30
46
28
37
51
28
33
47
29
44
58
36
55
67
37
45
60
41
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
144
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
Typ
Ventilátory
Krbové ventilátory
KV
Rozměry
Specifikace
Rozměry [mm]
A
B
C
ØD
Hmotnost
[kg]
KV300
200
215
190
125
4
KV500
250
275
220
160
6
Typ
Napájení
Příkon
[V/Hz]
[W]
Hluk Lp
ve 3 m
[dB(A)]
KV300
50 až 70
230/50
43
38
25
3 až 5
ano
KV500
50 až 70
230/50
77
39
35
5 až 7
ano
* Průměrný průtok vzduchu podle počtu vyústek.
Dimenzování potrubí
Max. délka
Počet
potrubí
místností
[m]
SKŘÍŇ
Skříň je z ocelového pozinkovaného plechu.
Na skříni ventilátoru je umístěna krabička
s připojovací svorkovnicí (IP54). Teplotní čidlo
je umístěno pod oběžným kolem ventilátoru.
Průtok ve
vyústce*
[m3/h]
Typ
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním
základním prostředí s okolní teplotou +5 °C
až +50 °C, pro dopravu čistého vzduchu
bez prachu, mastnot, výparů chemikálií
a dalších znečištění. Dále je nutné zajistit,
aby ventilátor nenamrzal a nestékal do něj
a neusazoval se v něm kondenzát vody
z potrubí.
Tento typ ventilátoru je vzhledem ke
svým parametrům předurčen k použití
pro potrubní rozvody relativně větších
délek s vyšší tlakovou ztrátou (při dodržení
vzduchotechnických pravidel návrhu
ventilátoru). Je vhodný pro rozvod teplého
vzduchu z krbové vložky do více místností
v bytě nebo rodinném domě (počet
místností viz typ ventilátoru).
Ventilátor se rozběhne automaticky při 40 °C
a vypne při 30 °C.
Vhodné
pro více
pater
OBĚŽNÉ KOLO
Oběžné kolo je radiální, vyrobeno
z pozinkovaného plechu a je staticky
i dynamicky vyváženo.
MOTOR
Asynchronní motor s kotvou nakrátko.
Vnější rotor je uložen v kuličkových ložiscích
s tukovou náplní na celou dobu životnosti.
Napájení 230 V/50 Hz.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je vyznačen na obrázcích výše
šipkou.
INSTALACE
Snadná instalace v horizontální poloze.
KV300
HLUK
Hladina hluku (Lp) je měřena ve vzdálenosti
3 m od sání ventilátoru při plném chodu
ventilátoru.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• SV – hliníkové flexopotrubí Semivac
• DS; DS50 – hlukově a tepelně izolované
hadice
• DI; DIX; DI50 – tepelně izolované hadice
• SPIRO – pozinkované potrubí
Práva na změny vyhrazena.
KV500
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
KV 300
typové označení
velikosti
krbový radiální
ventilátor
www.multivac.cz | www.multivac.sk
145
Ventilátory
Krbové ventilátory
KV
Specifikace
Příklad instalace
SCHÉMA ZAPOJENÍ
MONTÁŽ
1. Topeniště musí být uzavřené (krbová
vložka nejlépe dvouplášťová).
2. Výměník musí být vybaven dekompresní
mřížkou (min. 500 cm2).
3. Ventilační jednotku položíme na pevnou
podpěru s nehořlavou izolací o tloušťce
min. 50 mm. Rozvody mohou být z kovové
flexi hadice s izolací, pozinkovaného
potrubí s izolací nebo ohebné izolované
hadice.
4. Z důvodu zachování vysokého výkonu
musí mít hlavní větev stejný průměr jako
vyústění ventilační jednotky. Do hlavního
rozvodu doporučujeme umístit filtr.
5. Mřížky vyústění (vyústky) jsou na stropě
nebo na stěně (ne nad dveřmi). Průtok
50–70 m3/h.
6. Elektrické připojení smí provádět pouze
odborně kvalifikovaná osoba dle ČSN
332190.
7. Ventilátor nevyžaduje speciální údržbu.
8. Neumisťujte ventilátor do prostředí, kde
okolní teplota převyšuje 50 °C. Maximální
teplota dopravovaného vzduchu je 100°C.
krbový ventilátor – KV
UPOZORNĚNÍ
Ventilátor KV je vybaven termostatem
a uvede se automaticky do chodu při
dosažení teploty 40 °C, při poklesu
teploty pod 30 °C se ventilátor
automaticky vypne. Přístroj se nesmí
vypínat v době intenzivního chodu
topeniště. Hlavní větev musí mít stejný
průměr jako průměr výstupního hrdla
ventilátoru KV a odbočky a vyústky
musí mít průměr 125 mm. Rozvod musí
být dimenzován tak, aby se maximálně
omezilo použití kolen. Ventilátor KV
nesmí být pokryt izolační vrstvou, aby
byla umožněna ventilace (chlazení)
motoru.
filtrbox – FLK-K
odbočka dvojitá 90° – OBD90°
kalhotový kus – KK45°
odbočka 90° – OBJ90
izolovaná hadice – ISOVAC
přívodní ventil – PDVS
146
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
Ventilátory
Krbové ventilátory
CHAMONO
Rozměry
Specifikace
POPIS
Ventilátor rozvádí horký vzduch z krbové
vložky do místnosti. Zabraňuje hromadění
tepla, vyrovnává teplotu v místnosti
a zvyšuje výkonnost uzavřeného topeniště.
Ventilátor pracuje s teplotou vzduchu
do 120 °C a je umístěný přímo v proudu
vzduchu. Umožňuje tak zmenšit obestavěný
prostor.
Rozměry [mm]
A
B
C
Hmotnost
[kg]
172
154
30
0,9
Typ
CHAMONO
Napájení
Příkon
Hluk ve 3 m
[W]
Objemový
průtok
[m3 / h]
[V / Hz]
230 / 50
9
75
Typ
CHAMONO
Hmotnost
[dB(A)]
Max.
teplota
[°C]
24
120
0,9
[kg]
VÝHODY
• vysoký výkon
• malá spotřeba
• nízká hladina hlučnosti
• snadná montáž
• elektrické vedení odolávající vysokým
teplotám (součástí dodávky je 2m kabel)
• automatické spínání – ventilátor se
rozběhne automaticky při 40 °C a vypne při
30 °C
POUŽITÍ
Ventilátor CHAMONO je určen pro komín
s uzavřeným topeništěm, kde teplota
v krbové vložce nepřekračuje 120 °C.
Zařízení nenahrazuje mřížku pro výstup
horkého vzduchu z krbové vložky, jeho
plochu pro průchod vzduchu nelze zahrnout
do rozměrů uvažovaných pro konvekční
systém topeniště.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je od čelní mřížky směrem
k ventilátoru (na obrázcích výše vyznačen
šipkou).
SKŘÍŇ
Plech z pozinkované oceli. Svrchní mřížka
s epoxidovým ochranným nátěrem.
MOTOR
Motor je asynchronní s kotvou nakrátko.
Kuličková ložiska. Napájení 230 V / 50 Hz.
HLUK
Hladina hluku (Lp) je měřena ve vzdálenosti
3 m od sání ventilátoru při plném chodu
ventilátoru.
Práva na změny vyhrazena.
SCHÉMA ZAPOJENÍ
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
CHAMONO
ventilátor s mřížkou
www.multivac.cz | www.multivac.sk
147
148
Katalog produktů 2011 / 2012
VENTILÁTORY
Střešní
MRF
NPV
FC
BIB; TIB; GT
TURBOWENT
str. 150
str. 153
str. 154
str. 156
str. 159
www.multivac.cz | www.multivac.sk
149
Ventilátory
Střešní radiální
MRF
Specifikace
Rozměry
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je určen pro dopravu čistého
vzduchu bez prachu, mastnot, výparů
chemikálií a dalších znečištění.
MOTOR
• elektromotor vybaven kuličkovými ložisky
s tukovou náplní pro trvalý provoz
• tichý chod
• IPX5
• napájení 230 V / 50 Hz
SPECIFIKACE
• výkonová řada od 310 m3 / h do 1450 m3 / h
(tlaková ztráta 386 až 807 Pa)
• pracovní teplota –20 °C až 70 °C
• kryt ventilátoru z velmi odolného hliníku
• oběžné kolo má zpětně zakřivené lopatky
a je staticky a dynamicky vyváženo
• nízká hladina hluku
• spodní část ventilátoru, ochranná mřížka
a základna z pozinkovaného plechu
Rozměry [mm]
Typ
D1
D2
H
A
MRF100
98
333
225
300
MRF125
122
333
225
300
MRF150
147
405
266
400
REGULACE OTÁČEK
Regulace otáček se provádí elektronickými
nebo transformátorovými napěťovými
regulátory.
MRF160
157
405
266
400
MRF200
198
405
266
400
MRF250
248
405
266
400
INSTALACE
Snadná a rychlá instalace v horizontální,
vertikální i šikmé poloze.
MRF315
314
484
322
400
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
MRF 100
Typ
Průtok
[m3 / h]
Tlak
[Pa]
Příkon
[W]
Proud
[A]
LpA
[dB(A)]
Hmotnost * Max. teplota
[kg]
[°C]
MRF100
310
386
74
0,32
52
4,6
70
typové označení
velikosti
MRF125
360
337
75
0,32
52
4,6
70
MRF150
560
427
80
0,35
52
6,2
60
střešní radiální
ventilátor
MRF160
710
462
116
0,53
54
6,2
70
MRF200
865
631
200
0,72
55
6,8
60
MRF250
930
650
203
0,88
51
7,3
60
MRF315
1450
807
336
1,00
55
7,8
40
* Hmotnost ventilátoru včetně základny.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
R10 el. regulátor
R15 el. regulátor
MK spojovací manžeta
RSKR-Z zpětná klapka
MRF100
RVS
R10
R15
MK-100
RSKR-Z-100
MRF125
RVS
R10
R15
MK-125
RSKR-Z-125
MRF150
RVS
R10
R15
MK-150
RSKR-Z-150
MRF160
–
R10
R15
MK-160
RSKR-Z-160
MRF200
–
R10
R15
MK-200
RSKR-Z-200
MRF250
–
R10
R15
MK-250
RSKR-Z-250
MRF315
–
–
R15
MK-315
RSKR-Z-315
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
150
RVS tf. regulátor
Ventilátory
Střešní radiální
MRF
MRF100
Graf
MRF150
MRF160
MRF200
MRF250
MRF315
Práva na změny vyhrazena.
MRF125
www.multivac.cz | www.multivac.sk
151
Ventilátory
Střešní radiální
MRF
Schéma zapojení
Instalace
Doporučené minimální dimenzování vodičů hlavního přívodu
elektrické energie je uvedeno v návodu.
152
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
Ventilátory
Střešní radiální
NPV
Rozměry
Specifikace
PODMÍNKY PROVOZU
Pro delší vzduchotechnická potrubí, která
ústí na střešních konstrukcích. Ventilátor
je určen pro provoz ve vnějším prostředí
s teplotou do +50 °C, pro dopravu čistého
vzduchu bez prachu, mastnot, výparů
chemikálií a dalších znečištění. Dále je nutné
zajistit, aby ventilátor nezapadal sněhem
a nestál ve vodě (týká se zejména plochých
střech).
Elektrické krytí motoru ventilátoru je IP55.
Typ
Otáčky
NPV190 / 125
NPV190 / 125
NPV190 / 125
vysoké
střední
nízké
Hluk Lp
[dB(A)]
58,6
49,7
35,6
125
55,7
49,5
43,3
Typ
Otáčky
NPV190 / 125
NPV190 / 125
NPV190 / 125
Vysoké
Střední
Nízké
Hladina akustického výkonu Lw [dB]
na straně sání v kmitočtových pásmech [Hz]
250
500
1000
2000
4000
57,5
57,8
53,8
50,1
40,8
50,4
49,6
43,9
39,7
29,5
39,8
35,2
25,8
19,5
18
GRAF
Proud
[A]
0,36
0,29
0,19
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• NPVR
střešní nástavec
na šikmé střechy
Výkon
[W]
86
49
19
POUŽITÍ
Ventilátor je určen pro dopravu čistého
vzduchu bez prachu, mastnot, výparů
chemikálií a dalších znečištění.
SKŘÍŇ
Skříň je vyrobena z tvrzeného polypropylenu
černé barvy. Díky použitému materiálu
nevyžaduje skříň žádnou údržbu a je vysoce
odolná k povětrnostním vlivům.
OBĚŽNÉ KOLO
Oběžné kolo je radiální, vyrobené
z technického plastu a je staticky i dynamicky
vyváženo.
MOTOR
Elektromotor je vybaven kuličkovými ložisky
s tukovou náplní na celou dobu životnosti.
Tepelná ochrana je přímo v motoru.
Maximální pracovní teplota je 50 °C. Krytí
IP44. Napájení 230 V / 50 Hz.
ELEKTRICKÁ SVORKOVNICE
Ze svorkovnice je již vyveden pětižilový
kabel.
REGULACE OTÁČEK
Standardně se provádí třístupňovým
regulátorem otáček.
INSTALACE
Snadná a rychlá montáž zasunutím do
potrubí vyvedeného na střechu. Ventilátor se
montuje pouze ve svislé poloze.
HLUK
Hladina hluku (LW) je měřena v těsné blízkosti
sacího hrdla. Při měření je ventilátor připojen
k potrubí.
SCHÉMA ZAPOJENÍ
Práva na změny vyhrazena.
Vysoké otáčky – H / Střední otáčky – M / Nízké otáčky – L
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
NPV 190/125
typové označení
velikosti
střešní ventilátor
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
153
Ventilátory
Střešní radiální
FC
Specifikace
Rotměry
POPIS
• radiální střešní ventilátory FC
s horizontálním výfukem
• maximální provozní teplota + 80 °C
• asynchronní jednofázové nebo třífázové
motory
• elektrické krytí IP55 , třída izolace F
• hluk – hladina akustického tlaku ve 3 m na
straně výfuku
• vrchní kryt z polymeru
• ochranná ocelová mřížka proti vnikání
cizích předmětů
• regulace – transformátorový regulátor nebo
frekvenční měnič
Rozměry [mm]
Rozměrová řada
G
ØH
ØI
Hmotnost
[kg]
/
307
220
12
16
/
380
270
12
25
600
530
471
296
12
30
600
530
471
296
12
38
760
710
650
550
320
14
55
930
870
775
665
430
14
75
ØA
B
C
D
E
FC31
600
510
38
400
360
FC35
750
580
38
500
450
FC40
900
640
38
650
FC45
900
650
38
650
FC50
1100
750
38
FC63
1300
850
38
Napětí
Typ
[V]
Počet
pólů
Výkon
Proud
El. krytí
kW]
[A]
F
[IP / CL]
Hluk ve
3m
[dB(A)]
Otáčky
[1 / min]
Číslo el.
schéma
Doporučený regulátor
ROVE2
FC314-M
230
4
0,12
1,20
55 / F
51
1400
2
FC354-M
230
4
0,25
2,35
55 / F
50
1300
2
ROVE4
FC354-T
400
4
0,25
0,86
55 / F
54
1340
1
ROVD2
FC404-T
400
4
0,55
1,60
55 / F
55
1400
1
ROVD2
FC454-T
400
4
0,75
2,2
55 / F
59
1410
1
ROVD4
FC504-T
400
4
1,10
2,80
55 / F
63
1400
1
ROVD4
FC636-T
400
6
1,10
3,40
55 / F
61
910
1
ROVD4
Hluk Lw Q max. [dB(A)]
Frekvence [Hz]
Typ
120
250
500
1000
2000
4000
8000
FC314-M
44
59
62
65
67
63
55
45
FC354-M
42
57
59
63
65
61
53
43
FC354-T
44
59
61
65
67
63
55
45
FC404-T
46
61
63
67
69
65
57
47
FC454-T
54
69
72
75
77
73
65
55
FC504-T
52
67
70
73
75
71
63
53
FC636-T
52
61
67
70
72
68
60
50
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
154
62,5
Ventilátory
Střešní radiální
FC
Příslušenství
• PB
podstavec s tlumičem hluku
Specifikace
Typ
PB31
PB35
PB40 / 45
PB50
PB63
A×A
380
480
630
740
910
Rozměry [mm]
B×B C×C D×D
360
520
780
450
620
880
600
770
1030
710
880
1140
870
1050 1310
M
M8
M8
M8
M8
M8
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
FC 314-M
M – jednofázový
T – třífázový
typové označení
velikosti
střešní ventilátor
SCHÉMA ZAPOJENÍ
číslo 1
• TS
zpětná klapka
Rozměry [mm]
A
B
C
ØD
E
Hmotnost
[kg]
330
410
500
500
700
307
380
471
471
665
150
200
220
220
300
250
310
350
350
500
10
10
10
10
12
1,9
3,1
3,8
3,8
7,9
Typ
TS31
TS35
TS40
TS45
TS63
číslo 2
Práva na změny vyhrazena.
Graf
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
155
Ventilátory
Střešní ventilační turbíny
BIB, TIB, GT
Specifikace
POPIS
• ke své činnosti nepotřebují elektrickou
energii
• nevyžadují žádnou údržbu díky prvotřídním
ložiskům
• provádí trvalý vzdušný oplach střešního
pláště
• používají se pro průběžné provětrávání
interiérů, výrobních i skladovacích hal,
různorodých zemědělských objektů,
v bytech nejvíce koupelen, toalet, sklepů
a spíží
• v létě omezují přehřátí domu, zajišťují
příjemné prostředí v místnosti
• v zimě odvětrávají přebytečnou vlhkost
vznikající vysokými teplotními rozdíly mezi
střechou a interiérem
• odlehčená a zpevněná hliníková konstrukce
zajistí citlivou reakci na příchozí vítr
a současně svojí vahou nezatěžuje ložiska,
což ovlivní dlouhou životnost celého
výrobku
ODVĚTRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
Šikmé střechy
• Při rovnoměrném odvětrání celého
střešního pláště v hřebeni doporučujeme
turbíny rozmístit rovnoměrně po celé délce
vzdálené od sebe vždy cca. 4–6 metrů.
Nejvhodnější použití 1× BIB14, popř. BIB12
na 50–80 m2 střechy dle sklonu, tzn. při
nízkém sklonu je nutno použít větší počet
hlavic než u sklonu prudkého.
Ploché střechy
• Je vhodné turbíny umístit v síti
odvětrávacích kanálků, aby se docílilo
rovnoměrné odvětrání všech částí střechy.
Zde je nejvhodnější použití 1× BIB14, popř.
BIB12 na 50–80 m2 střechy v závislosti na
šířce odvětrávané vrstvy.
ODVĚTRÁNÍ ŠACHET OBYTNÝCH
A PANELOVÝCH DOMŮ
Obytné domy do 8 poschodí
• Běžné použití 1 – 2× BIB14, popř. TIB14
na jednu šachtu. Nesmí se použít menší
turbíny než BIB14! Totéž platí i u nízkých
3–4 patrových domů, kde není dostatečný
přirozený tah (tzv. komínový efekt)!
Obytné domy nad 8 poschodí
• Zde je nutné vždy použít rozdvojku a 2×
BIB14, resp. TIB14 na jednu šachtu!
Regulační prvky
Regulace v interiéru dle požadavku
uživatele je možná uzavíratelnými mřížkami,
popřípadě malými axiálními ventilátory
umístěnými v jednotlivých místnostech.
Rozměry
IB8
VP8
Rozměry [mm]
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Úhel
sklonu
GT12
305
165
245
420
510
100
300
278
25
–
–
–
0–27 °
BIB12
305
195
250
440
510
100
300
278
25
–
–
–
0–45 °
BIB14
356
255
270
460
560
100
350
335
30
–
–
–
0–45 °
IB8
203
107
–
320
400
–
–
–
–
195
203
360
0–27 °
Typ
GT12 , BIB12, BIB14
Hliníkové provedení (BIB, TIB, IB, VP)
Ø A [mm]
Samotné hlavice
IB8 + VP8
IB8
305
BIB12
TIB12
356
BIB14
TIB14
U průměru 305 a 356 mm je možné i barevné provedení: bílá, hnědá, černá (označení – c jako „color“ za typem, včetně určení barvy).
POZINKOVANÉ PROVEDENÍ (GT12)
Průměr 305 mm je možné dodat ve speciálním pozinkovaném provedení s označením GT12. Turbína
GT12 je dodávána pouze jako komplet se stavitelným krkem do 27 ° a standardní základnou. Nelze dodat
samostatnou hlavici, pouze komplet.
156
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
Komplet
203
Ventilátory
Střešní ventilační turbíny
BIB, TIB, GT
Montáž
Specifikace
ODVĚTRÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH
OBJEKTŮ
Pro tento případ se nejčastěji používají
turbíny GT12, popřípadě BIB12 a BIB14, a to
v závislosti na požadované kvalitě odvětrání.
Návrh se provádí dle výkonu jednotlivé
turbíny v závislosti na čase. Turbíny zajistí
nejekonomičtější odvětrání velkoplošných
sýpek, dojíren, drůbežáren, koníren, seníků,
skladišť krmení atd. Turbíny se také často
používají v kombinaci s řízeným větráním,
jelikož dokáží zajistit plynulé odvětrávání
teplého a vlhkého vzduchu mimo stavbu,
a to zcela bez potřeby el.energie a bez
údržby, čímž významně šetří finanční
prostředky.
ODVĚTRÁNÍ OSTATNÍCH INTERIÉRŮ
A JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ
Pro získání trvalého plynulého odvětrání
interiérů je nutné vycházet z výkonových
charakteristik jednotlivých turbín
a požadavku na výměnu vzduchu
v místnosti. Běžné požadavky jsou uvedeny
v normě. Regulace výkonu turbín se provádí
pomocí uzavíratelných mřížek umístěných
přímo v místnosti. Při návrhu dodržujte
doporučené technické normy!
PLOCHÁ STŘECHA
ŠIKMÁ STŘECHA
Graf
Práva na změny vyhrazena.
DŮLEŽITÉ
Pro zajištění kvalitní cirkulace je nutné
zajistit dostatečný přísun vzduchu do
odvětrávaného prostoru. Pravidlo je,
že nasávací otvor musí být minimálně
stejně velký jako odváděcí otvor pod
turbínou (průměr turbíny). Je-li použito
více turbín, musí být i nasávací otvor
součet uvedené plochy všech turbín!
Typ / rychlost větru
8 km / hod
13 km / hod
24 km / hod
BIB12
590 m3 / hod
930 m3 / hod
1750 m3 / hod
BIB14
710 m3 / hod
1 200 m3 / hod
2250 m3 / hod
GT12
3
590 m / hod
3
930 m / hod
1750 m3 / hod
IB8
3
165 m / hod
3
295 m / hod
565 m3 / hod
TIB12
590 m3 / hod
930 m3 / hod
1750 m3 / hod
TIB14
3
710 m / hod
3
1 200 m / hod
www.multivac.cz | www.multivac.sk
2250 m3 / hod
157
Ventilátory
Střešní ventilační turbíny
BIB, TIB, GT
Popis
Popis
1. ROTAČNÍ HLAVICE
Je hlavní pracovní prvek celé turbíny.
Pevná konstrukce složená z jednotlivých
lopatek a dvou speciálních ložisek vytváří
svou rotací trvalý podtlak odsávající
vzduch z prostoru pod turbínou.
2. SPECIÁLNĚ TVAROVANÉ LOPATKY
Zajišťují dokonalý výkon, díky speciálně
vyvinutému aerodynamickému tvaru.
Lopatky vytváří nejúčinnější opěrnou
plochu pro příchozí vítr a umožňují získat
velký krouticí moment. Odpor lopatek tak
zajistí nejkvalitnější přenos síly větru na
rotační část turbíny. Lopatky jsou vhodně
nasměrované, aby vyvinuly rotací uvnitř
turbíny maximální podtlak. Lopatky navíc
obsahují po svém obvodě drážky, které
umožní plynulé odvádění vody vždy mimo
turbínu. Tyto vodní drážky navíc zvyšují
opěrnou sílu a tím zdokonalují rotaci
hlavice.
3. LOŽISKA
Jsou srdce turbíny. Aby turbína zajistila
nejvyšší výkon, je nutné, aby dvě ložiska
umožnila volnou rotaci hlavice na hřídeli,
a to bez citelného odporu. Ložisko je
nejcennějším prvkem celé turbíny. Je
obaleno v teflonovém pouzdře, aby
dokonale odolávalo vysokým rozdílům
teplot, které se v létě a v zimě vyskytují.
Ložiska jsou zcela zapouzdřena a díky
tomu není potřeba žádná údržba po celou
dobu životnosti. Ložiska jsou odhlučněná.
4. NOSNÁ KONSTRUKCE TURBÍNY
Je složena z několika profilovaných
ramen, která zajišťují vysokou odolnost
celé turbíny i při extrémně vysokém
a nárazovém větru, a to až do rychlostí
192 km / hod.
5. STAVITELNÝ KLOUB
Právě úhlově stavitelný kloub hraje
významnou roli při montáži turbíny do
šikmé střechy, protože svým nastavením
zabezpečí, aby rotační hlavice byla vždy
vodorovně. Zajistí se tak rovnoměrné
zatížení obou hlavních ložisek.
6. UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNA
Je vhodná do rovných krytin, nejlépe
šindele.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
BIB 12
typové označení
Práva na změny vyhrazena.
rotační ventilační
turbína
Kompletní turbína obsahuje:
rotační hlavici
stavitelný kloub
šestihrannou plochou základnu
158
Katalog produktů 2011 / 2012
Ventilátory
Komínové hlavice
TURBOWENT
Rozměry
Graf
Specifikace
POPIS
• ke své činnosti nepotřebují elektrickou
energii
• nevyžadují žádnou údržbu díky prvotřídním
ložiskům
• zvýšení tahu komína
• TURBOWENT – pro plynná paliva
• zamezení zpětnému tahu jednosměrným
odvodem spalin
• zkvalitnění hoření
• prodloužení životnosti komína
• snadná montáž i údržba
• mechanická ochrana komína (proti dešti,
ptactvu, atd.)
• materiál nerez
• provedení s bezúdržbovými ložisky
Velikost
Rozměry [mm]
A
D
Ød
H
TU 150
250
208
150
280
TU 200
330
284
200
330
TURBOWENT
• použití pro plynná paliva, při
nedostatečném tahu komína
• proudící vzduch na střeše nebo stoupající
vzduch hlavici roztočí a ta začne plynule
odtahovat zplodiny z komína
• pro teploty do +150 °C
• zabránění pronikání deště a sněhu do
komínového průduchu
• komín je i mimo topnou sezónu odvětráván
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
TU Z 150
typové označení
velikosti
Instalace
Z – čtvercová základna
K – krk
TU – TURBOWENT
odklápěcí
čtvercová základna
samostatná
odklápěcí hlavice – krk
Práva na změny vyhrazena.
A – přišroubovat na komínovou desku čtyřmi šrouby
B – nasadit a přišroubovat na stávající komínovou vložku
www.multivac.cz | www.multivac.sk
159
160
Katalog produktů 2011 / 2012
VENTILÁTORY
Příslušenství
VRS
RVS, RVS/R
R10
R15
R10 TIMER
str. 162
str. 163
str. 163
str. 163
str. 164
R10 HY
R10 AQS
KEP
SH
RB
str. 164
str. 164
str. 165
str. 165
str. 166
RV1/2-3,5/6,4
RV3-25
OSMU-01
P10L1000
P12L1000
str. 170
str. 172
str. 173
str. 175
str. 176
www.multivac.cz | www.multivac.sk
RO
ROV
str. 177
str. 178
161
Ventilátory
Příslušenství
VRS
Specifikace
PODMÍNKY PROVOZU
Regulátory otáček typu VRS jsou
jednofázové elektronické triakové
regulátory s plynulým nastavením otáček,
které mění otáčky motorů změnou
jejich napájecího napětí. Používají se
převážně pro změnu otáček ventilátorů
umístěných buď samostatně, v sestavných
vzduchotechnických jednotkách nebo
použitých jako součást složitějších
zařízení jako jsou např. vzduchové clony.
Regulátor je vybaven ovládacím prvkem
pro ruční volbu otáček, který slouží kromě
regulace vzduchového výkonu zároveň
k zapnutí / vypnutí zařízení. Regulátor
umožňuje též nastavení minimálních otáček
ovládaného motoru. Ochrana proti přetížení
je zajištěna vestavěnou tavnou pojistkou.
Pojistku lze snadno vyměnit po sejmutí
svrchního krytu regulátoru, 1 ks rezervní
pojistky je v držáku uvnitř regulátoru.
Regulátor je umístěn v plastové skříňce
určené pro montáž na stěnu (odstín RAL
9002), elektrické krytí IP54. Při sejmutí spodní
části skříňky je regulátor možno instalovat
do krabičky zazděné do zdi, případně na
panel rozvaděče elektroinstalací, elektrické
krytí IP44. Základním parametrem pro volbu
regulátoru otáček je hodnota jmenovitého
proudu regulovaného zařízení (ventilátoru),
která musí být menší než proudové zatížení
zvoleného regulátoru. V případě připojení
více zařízení na jeden regulátor otáček nesmí
jejich součtový jmenovitý proud překročit
hodnotu proudového zatížení regulátoru.
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ
Regulátor pro plynulou regulaci otáček
dvou ventilátorů (přívodního a odtahového)
s parametry: 230 V / 50 Hz 0,8 A.
VRS 2.0 U
1 ks
162
Pohled zezadu
Rozměry [mm]
Typ
VRS
A
B
C
D
†E
†F
G
H
†I
81
81
44
24
71
61
32
24
50
Typ
VRS 1.0 U
VRS 2.0 U
Proud [A]
1
2
4
Typ pojistky
F1.0
F2.0
F6.3
SCHÉMA ZAPOJENÍ
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
VRS 1.0 U
maximální proudové
zatížení ventilátoru v A
regulátor otáček
VRS 4.0 U
Pohled po sejmutí vrchního krytu VRS1.0U; VRS2.0U
UPOZORNĚNÍ
V případě provozování ovládaného motoru
na nízkých otáčkách může regulátor
způsobovat jeho intenzivní parazitní
hluk. V těchto případech je třeba použít
transformátorový regulátor otáček.
Regulátory lze používat pouze k ovládání
asynchronních motorů s odporovou
kotvou, tj. motorů s rotujícím statorem.
Regulátory nelze používat pro některé
asynchronní motory s kotvou nakrátko,
kde při snížení otáček hrozí vážné
nebezpečí spálení vinutí.
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
INSTALACE
Při instalaci regulátoru do krabice ve
zdi (standardní kruhová krabice KU68)
nebo na panel elektrorozvaděče je
nutno odejmout spodní část ochranné
skříňky. Pro jednoduché připojení kabelu
elektroinstalace svrchu nebo zespodu jsou
ve skříňce 3 otvory Ø 19 mm s gumovou
záslepkou. Připojením kabelu ke svorkovnici
a zemnicímu šroubku, nasazením krytu
a dotažením pojistného šroubu je
čidlo připraveno k provozu. Při použití
regulátoru pro ovládání ventilátoru ve
vzduchotechnické sestavě je nutno trimrem
pod víčkem nastavit takové minimální
otáčky, aby se ventilátor rozběhl i při
nejobtížnějších podmínkách (zanesené filtry
apod.).
Každá instalace musí být provedena na
základě odborného projektu kvalifikovaného
projektanta elektrozařízení. Připojení zařízení
k elektrické síti musí provést pouze osoba
s odbornou kvalifikací v souladu s vyhláškou
ČUBP č. 50/1978 Sb., §6.
Rozměry
Ventilátory
Příslušenství
RVS, RVS/R, R10, R15
Specifikace
POPIS
• transformátorový napěťový regulátor otáček
s pětipolohovou regulací, v provedení RVS/R
včetně reverzace chodu (pro ventilátor Vitro)
• napájení 230 V / 50 Hz
• proudové zatížení maximálně 0,5 A (100 W)
• rozměry Š × V × H – 118 × 118 × 58 mm
• IP42
RVS; RVS/R
SCHÉMA ZAPOJENÍ
RVS
RVS/R
RVS
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
2RV4083
RVS/R
regulátor otáček RVS
2RV4082
regulátor otáček RVS/R
Specifikace
POPIS
• elektronický napěťový regulátor otáček s plynulou
regulací
• instalace na stěnu nebo pod omítku do stěny
• v regulátoru je trimer pro nastavení minimálních
otáček
• napájení 230 V / 50 Hz
• proudové zatížení maximálně 1,0 A
• elektrické krytí IP42
• rozměry Š × V × H – 110 × 80 × 42 mm
• hmotnost 0,5 kg
R10
SCHÉMA ZAPOJENÍ
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
2RV4110
regulátor otáček na omítku
Instalační
krabice na
omítku
Instalační krabice pod omítku
2RV4112
regulátor otáček pod omítku
Práva na změny vyhrazena.
Specifikace
POPIS
SCHÉMA ZAPOJENÍ
• elektronický napěťový regulátor otáček s plynulou regulací
• instalace na stěnu nebo pod omítku do stěny
• v regulátoru je trimer pro nastavení minimálních otáček
• ochrana proti přetížení je zajištěna vestavěnou pojistkou
• napájení 230 V / 50 Hz
• proudové zatížení maximálně 1,5 A
• elektrické krytí IP42
• rozměry Š × V × H – 138 × 80 × 42 mm
• hmotnost 0,5 kg
R15
Instalační krabice
pod omítku
Instalační krabice
na omítku
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
2RV4111
regulátor otáček na omítku
2RV4113
regulátor otáček pod omítku
www.multivac.cz | www.multivac.sk
163
Ventilátory
Příslušenství
R10 TIMER, R10 HY, R10 AQS
R10 TIMER
Specifikace
POPIS
• elektronický napěťový regulátor časového
doběhu ventilátoru s plynulou regulací v rozmezí
3–25 min.
• regulátor je vybaven podsvíceným vypínačem
• instalace na stěnu nebo pod omítku do stěny
• napájení 230 V / 50 Hz
• maximální proudové zatížení 4 A
• rozměry Š × V × H – 110 × 80 × 42 mm
• hmotnost 0,5 kg
R10 HY
2RV4143
časový doběh pod omítku
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
2RV4129
hygrostat na omítku
Specifikace
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
2RV4130
čidlo kvality vzduchu
Práva na změny vyhrazena.
POPIS
• čidlo kvality vzduchu – reaguje na cigaretový
kouř a nepříjemné pachy
• automaticky zapne ventilátor, pokud hodnota
kvality vzduchu klesne pod nastavenou hranici,
a vypne ho, pokud se kvalita vzduchu zlepší na
nastavenou hranici
• nelze použít na detekci výfukových plynů nebo
jako detektor kouře v alarmu
• instalace na stěnu nebo pod omítku do stěny
• napájení 230 V / 50 Hz
• maximální proudové zatížení 4 A
• rozměry Š × V × H – 110 × 80 × 42 mm
• hmotnost 0,5 kg
164
časový doběh na omítku
Specifikace
POPIS
• čidlo relativní vlhkosti vzduchu
• automaticky zapne ventilátor, pokud hodnota
vlhkosti vzduchu přesáhne nastavenou hranici,
a vypne ho, pokud vlhkost klesne pod danou
hodnotu
• nastavitelná hodnota od 40 % do 90 % relativní
vlhkosti
• instalace na stěnu nebo pod omítku do stěny
• napájení 230 V / 50 Hz
• maximální proudové zatížení 4 A
• rozměry Š × V × H – 110 × 80 × 42 mm
• hmotnost 0,5 kg
R10 AQS
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
2RV4128
Katalog produktů 2011 / 2012
Ventilátory
Příslušenství
KEP, SH
Specifikace
PODMÍNKY PROVOZU
Externí časový spínač určený pro umístění
do elektroinstalační krabičky KU68 nebo do
jakéhokoliv elektrického zařízení, není vhodný
pro montáž přímo na zeď. Napětí 230 V / 50 Hz,
maximální spínací výkon 350 W, rozměry
46 × 48 × 12 mm.
KEP – časový doběh
SCHÉMA ZAPOJENÍ
PŘEHLED TYPŮ:
KEP04-30 – základní časový spínač určený
k osvětlení schodišť a chodeb nebo ke spínání
ventilátoru, vyrábí se pro časy 3 s až 30 min.
Provedení na tlačítko.
KEP04C – zapne již 10 s po rozsvícení. Po zhasnutí
se prodlouží doba odvětrání o čas nastavený
trimrem. Nastavení lze provést v rozsahu
od 3 s do 3 min. Provedení na vypínač.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
KEP04-30
časový doběh
Specifikace
SH – časový spínač
ČASOVÝ SPÍNAČ S DENNÍM A TÝDENNÍM PROGRAMEM
POPIS
Slouží k zapínání a vypínání chodu clon,
ventilátorů, větracích jednotek a vzduchových
clon v přednastavených denních a týdenních
časových intervalech (20 paměťových míst).
Možnost ručně zapínat i vypínat nezávisle na
nastavení časového spínače. Maximální zatížení
kontaktů 250 V / 16 A; 2,5 A indukční zátěž.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
SH
Práva na změny vyhrazena.
časový spínač
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
165
Ventilátory
Příslušenství
RB – řídicí jednotka
Specifikace
POPIS
Řídicí jednotkou lze manuálně řídit otáčky
ventilátoru regulovatelných napětím ve
třech stupních. Na výstupu řídicí jednotky
je dvoustupňový kontakt pro připojení
stykače elektrického ohřívače nebo kontakt
pro ovládání zónového ventilu. Pomocí
vstupu č. 1 lze společně zapínat a vypínat
ventilátor a ohřívač externím spínačem
(časový spínač, termostat). Vstup č. 2 je pro
dveřní kontakt. V servisním režimu je možné
nastavit chod při zavřených dveřích (zařízení
vypnuto / ventilátor běží na první nebo druhý
stupeň otáček). Pokud je zařízení vybaveno
elektrickým ohřívačem, řídicí jednotka zajistí
při každém vypnutí ventilátoru dochlazení
ohřívače.
Řídicí jednotka se skládá z regulátoru
a dálkového ovladače, který je připojen
k regulátoru slaboproudým datovým
kabelem 5 m. Jeden ovladač může řídit
až 6 regulátorů řetězení. Tak lze současně
řídit např. jeden přívodní a jeden odvodní
ventilátor. Dálkový ovladač indikuje provozní
stavy a nutnost čištění ovládaného zařízení
pomocí LED.
PODMÍNKY PROVOZU
Řídicí jednotka RB je primárně určena pro
ovládání průmyslových clon VCP, lze s nimi
však ovládat jakékoliv clony nebo jednotky
s vodním, elektrickým výměníkem nebo
bez ohřívače. Řídicí jednotkou je možné
regulovat otáčky ventilátorů ve třech
stupních, elektrický ohřívač ve dvou stupních
nebo vodní ohřívač způsobem ZAP / VYP
pomocí zónového ventilu.
Řídicí jednotka musí být instalována ve
vnitřních krytých a suchých prostorách
s okolní teplotou od –5 °C do +40 °C
a relativní vlhkostí do 90 %.
• řídicí jednotka se instaluje na zeď a nebo
přímo na plášť zařízení, které reguluje
• elektrické krytí jednotky je IP55
• elektrické krytí ovladače je IP20
• ovladač pracuje pouze s nízkým napětím 12 V
Rozměry
Typ
Napájení
[V / Hz]
Max. proud
ventilátorů
[A]
El. krytí
regulátoru
[IP]
A×B×C
[mm]
Hmotnost
[kg]
RB1-7A
230 / 50
7,0
55
240 × 310 × 110
7,8
RB3-4A
400 / 50
4,0
55
240 × 310 × 110
11,8
Minimální vzdálenost od stavební konstrukce
Řídicí jednotka s ventilátorem
a elektrickým ohřívačem
Řídicí jednotka s ventilátorem
a vodním ohřívačem
Jakékoliv změny nebo zásahy do vnitřního
zapojení nejsou povoleny a vedou ke
ztrátě záruky. Doporučujeme použít námi
dodávané příslušenství. V případě použití
jiného než originálního příslušenství
nebo regulace může dojít k poškození
výrobku. Výrobce nenese odpovědnost za
škodu vzniklou použitím neoriginálního
příslušenství (regulace) nebo nesprávným
použitím příslušenství (regulace).
166
Práva na změny vyhrazena.
INSTALACE
Regulátor a ovladač se instaluje na stěnu
nebo přímo na ovládané zařízení ve svislé
nebo vodorovné poloze. Regulátor musí
být instalován tak, aby mohl okolo proudit
vzduch a nedocházelo k jeho přehřívání.
Dodržujte minimální doporučené odstupové
vzdálenosti.
Katalog produktů 2011 / 2012
Ventilátory
Příslušenství
RB – řídicí jednotka
Ovládání
Specifkace
zapnuto / vypnuto
vzduchový výkon
• střední doba intervalu čištění clony (standardně
nastavená z výroby) 600 / 900* hod.
• krátká doba intervalu čištění clony 350 / 500*
hod.
(*hodnoty jsou uvedeny pro vodní / elektrickou verzi)
výkon el. ohřívače
signalizace filtru
SERVISNÍ REŽIM
Na ovládacím panelu řídicí jednotky lze přejít do
servisního režimu, ve kterém je možné nastavit
parametry chování clon nebo komponentů
přívodu vzduchu.
Lhůta signalizace nastavení intervalu čištění
clony nebo výměny filtrů:
Lhůty indikace CLEAN lze nastavovat podle
stupně znečištění vzduchu, ve kterém je clona
nainstalována.
Lze zvolit jeden z režimů:
• bez indikace čištění clony
• dlouhá doba intervalu čištění clony 1000 / 1500*
hod.
Funkce chování clony při použití dveřního
spínače, jestliže jsou dveře zavřeny.
(K dispozici jsou tři režimy chodu clony při
zavřených dveřích):
• clona se vypne
• clona běží na první stupeň otáček ventilátoru
(standardně nastaveno z výroby)
• clona běží na druhý stupeň otáček ventilátoru
Doba dochlazení clony nebo přívodu vzduchu
s elektrickým ohřívačem:
• clona dobíhá 30 s
• clona dobíhá 60 s
Při řetězení řídicích jednotek je možné připojit
na každý regulátor samostatný dveřní kontakt.
Každý regulátor se bude chovat podle kontaktu,
který je na ni připojený.
ŘETĚZENÍ ŘÍDICÍCH JEDNOTEK
Řídicí jednotky lze řetězit. To znamená, že jedním ovladačem je možné ovládat maximálně 6 regulátorů
najednou ve stejném režimu. Regulátory se propojí datovým kabelem mezi sebou viz obrázek a ke
koncovému regulátoru se připojí ovladač. Pro propojení regulátorů mezi sebou slouží stejný typ kabelu
jako pro propojení mezi regulátorem a ovladačem.
Práva na změny vyhrazena.
Řetězené clony lze ovládat následujícími
externími spínacími prvky:
Externí spínač
Časový spínač SH
Prostorový termostat
TER-P
může být připojen k jedinému libovolnému
regulátoru
časový spínač / prostorový termostat ovládá
všechny řetězené regulátory najednou
TER-P může být zapojen tak, že odpojí pouze
topení
Dveřní kontakt
lze připojit ke každému regulátoru (max. 6 ks)
při řetězení se bude každý regulátor spínat podle
stavu kontaktu, který je k němu připojený
www.multivac.cz | www.multivac.sk
INSTALACE
Regulátor i dálkový ovladač musí být
instalovány tak, aby k nim byl dostatečný
přístup v případě údržby, servisu nebo
demontáže. Regulátor a dálkový ovladač se
připevňují pomocí vrutů a hmoždinek na zeď
a nebo pomocí šroubů přímo na plášť clony.
Do vzdálenosti 100 mm od regulátoru jednotky
se nesmí nacházet žádné hořlavé hmoty.
Připojení spínaných prvků
(ventilátor, tepelný výměník)
Řídicí jednotka spíná stykače u elektrické verze
nebo zónový ventil u vodní verze výstupním
napětím 230 V 50 / 60 Hz.
• k jedné řídicí jednotce lze připojit libovolný
počet ventilátorů až do max. nominálního
proudu uvedeného základního ovladače
• v případě, že má ventilátor vyvedený
termokontakt, je možné ho připojit na svorku
externího vstupu desky elektroniky a při
přehřátí ventilátoru zastavit chod clony nebo
jednotky (případně lze termokontakt připojit
do série s ovládáním stykačů a vypínat tak
pouze topení clony)
• třífázová verze řídicí jednotky má integrovanou
ochranu proti výpadku jedné fáze
• stykače elektrického topení pro
2 stupně / sekce topení nebo připojení
zónového ventilu pro regulaci vodního
ohřevu se připojují na svorky N, N1, N2
(stykače ani zónový ventil nejsou součástí
dodávky)
• v případě, že má elektrický ohřívač rozpínací
termostat, je možné ho připojit na svorku
externího vstupu desky elektroniky a chránit
elektrický výměník proti přehřátí (při přehřátí
výměníku vypíná clonu nebo jednotku)
OVLÁDÁNÍ
Ovladač umožňuje volit 3 stupně otáček
ventilátorů a 2 stupně výkonu elektrického
ohřívače nebo otevření a zavření zónového
ventilu vodního ohřívače. Zapnutí clony,
zvolený stupeň otáček ventilátorů a stupeň
výkonu ohřívače je signalizován pomocí
LED u každého tlačítka. Verze s elektrickým
ohřívačem má navíc zabudovanou funkci
“dochlazení”. To znamená, že po vyslání signálu
„Vypnout“ se vypne pouze elektrický ohřívač
clony. Ventilátory se vypnou se zpožděním cca
30 nebo 60 sekund, aby došlo ke zchladnutí
elektrického výměníku.
Řídicí jednotka umožňuje připojení jednoho
externího spínacího prvku (prostorového
termostatu TER-P, spínacích hodin SH)
a dveřního kontaktu DK. Je-li použit externí
spínací prvek, řídicí jednotka zapíná a vypíná
clonu v přednastaveném režimu.
V servisním režimu je možné nastavit funkci
chování clony při použití dveřního spínače
(clona se vypne nebo běží na první nebo
druhou rychlost), délku periody signalizace
nastavení servisního intervalu clony a dobu
dochlazení clony s elektrickým ohřívačem.
167
Ventilátory
Příslušenství
RB – řídicí jednotka
Příslušenství
168
DK1
ZV-3
SH
PO
TER-P
MLKR
RB-S
STYKAČ-20-LC2
DM
VCK - kabel
SCHÉMA ZAPOJENÍ
Řídicí jednotka s jednofázovým ventilátorem, s termostatem, elektrickým ohřívačem
a příslušenstvím (klapka, externí spínače, indikace chodu).
Řídicí jednotka s jednofázovým ventilátorem, s termostatem, vodním ohřívačem
a příslušenstvím (klapka, externí spínače, indikace chodu)
UPOZORNĚNÍ
Jakákoliv změna nebo zásah do vnitřního
zapojení jednotky nejsou povoleny
a vedou ke ztrátě záruky. Doporučujeme
použít námi dodávané příslušenství.
V případě pochybností o správnosti
použití neoriginálního příslušenství
kontaktujte svého dodavatele.
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
• DK – dveřní kontakt
Používá se pro ovládání regulátoru
(vzduchové clony) v závislosti na tom jestli
jsou dveře otevřené nebo zavřené. Umisťuje
se na dveře (vrata) a nepotřebuje žádné
napájení.
• SH – časový spínač
Používá se pro zapínání / vypínání
celého regulátoru (vzduchové clony).
Je uzpůsoben pro uchycení na DIN lištu
a doporučuje se umístit jej do rozvodové
skříně. Časový spínač musí být napájen
vlastním přívodem. Rozpojovací kontakt je
bezpotenciálový.
• TER-P – prostorový termostat
Zapíná / vypíná topení. Montuje se na zeď
a nepotřebuje žádné napájení.
• RB-S – spínací relé s dvojí funkcí
1) Použití jako signalizace chodu nebo
k ovládání klapek popř. k obojímu.
2) U vodních verzí je možno připojit
protimrazovou ochranu. Pokud je
připojen zónový ventil, je k správné funkci
protimrazové ochrany (vypnutí ventilátoru,
zavření klapek a otevření zónového ventilu)
nutné kromě prvního relé RB-S, které
ovládá klapky, taky druhé relé RB-S, které
otevírá zónový ventil.
Pomocí relé RB-S lze ovládat klapky KRTK,
MLKR se servopohonem Belimo LM230.
• STYKAČ -20-LC2; STYKAČ-40-LC4
Stykač umožňuje přímé připojení a regulaci
elektrického ohřívače. Připojí se mezi desku
elektroniky regulátoru řídicí jednotky
a elektrický ohřívač. Na každou ze 2 sekcí
lze připojit maximálně 2 stykače.
• ZV-3 – třícestný ventil
Třícestný ventil ZV-3 se servopohonem
slouží k regulaci výkonu vodního výměníku.
Regulace je prováděna způsobem ZAP / VYP.
Pro přepínání při nastavené teplotě je
vhodné připojit TER-P.
• PO – protimrazová ochrana
Čidlo PO je navrženo speciálně jako jeden
z prvků protimrazové ochrany vodních
vzduchotechnických výměníků. Slouží
k signalizaci poklesu snímané teploty pod
nastavenou mez pomocí přepínacího
kontaktu, je možno ho použít na snímání
teploty na straně vody i vzduchu. PO
zůstává funkční i u řídicí jednotky, která je
vypnutá tlačítkem ON / OFF nebo pomocí
externího vstupu.
• KRTK, MLKR – klapky
Klapky se servem, ovládání 230 V s pružinou
nebo s jednou trvale připojenou fází.
• DM0,5-5MBAR
Presostat pro zjištění tlaku v potrubí.
• VCK-KABEL
Propojovací kabel mezi řídicí jednotkou
a ovládacím panelem. V ceně jednotky
je VCK-KABEL v délce 5 m. VCK-KABEL lze
objednávat po 5 m až do 40 m.
Příslušenství
Ventilátory
Příslušenství
RB – řídicí jednotka
Řídicí jednotka s třífázovým ventilátorem, s termostatem, elektrickým ohřívačem
a příslušenstvím (klapka, externí spínač, indikace chodu)
Řídicí jednotka s třífázovým ventilátorem, s termostatem, vodním ohřívačem
a příslušenstvím (protimrazová ochrana, klapka, externí spínače, indikace chodu)
Práva na změny vyhrazena.
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ
Řídicí jednotka pro clonu s elektrickým ohřívačem
a motorem 230 V, 5 A, s dveřním kontaktem
a časovým spínačem.
RB1-7A
1 ks
DK1
1 ks
SH
1 ks
STYKAC-20-LC2
1 ks
RB-S
2 ks
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
RB 1-7A
1 – 7A – jednofázové provedení
230 V / 50 Hz, maximální proudové
zatížení ventilátorů 7 A
3 - 4 A – třífázové provedení
400 V / 50 Hz, maximální proudové
zatížení ventilátorů 4 A (k oběma verzím
lze připojit vodní i elektrický ohřívač)
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Řídicí jednotka musí být dopravována a skladována
v originálním balení až do chvíle instalace. Balení
chrání jednotku během přepravy proti poškození
a zašpinění. Při dopravě a manipulaci je nutno
zabránit mechanickému poškození výrobku např.
pádem, extrémními otřesy nebo vibracemi.
• jednotka musí být skladována ve vnitřním
suchém prostředí s teplotou od –25 °C do +50 °C
• na poškození vzniklá v důsledku nesprávné
přepravy nebo uskladnění se nevztahuje záruka
• během přepravy nebo skladování je dovoleno
jednotky v originálním balení stohovat do
maximálního počtu 4 kusy
Popis elektroschémat RB
Relé RB-S: Maximální zátěž výkonové části
RB-S je 250 V 3A (AC1).
Jumper:
spojený = elektrická verze řídicí jednotky
(defaultní nastavení)
rozpojený = vodní verze řídicí jednotky (pro
změnu z elektrické na vodní verzi je nutné
jumper rozpojit)
Klapka:
„KRTK; MLKR; KSK + LF 230“ ovládání
230 V s jednou trvale přivedenou fází
„MLKR; KRT-K; KSS + LM 230“ ovládání
230 V s jednou trvale přivedenou fází
Protimrazová ochrana PO s přepínacím
kontaktem.
Zatížení kontaktů: 12 V – 30 mA. Ochrana
musí být nainstalovaná přímo na svorku
č. 15 (případné zařazení spínacích hodin,
prostorového termostatu nebo tepelné
ochrany ventilátoru musí být připojeno blíže
ke svorce č. 16)
Spínací hodiny „SH“ (zatížení kontaktů
12 V – 30 mA)
Dveřní kontakt „DK“ (zatížení kontaktů
12 V – 30 mA)
Při využití funkce řetězení řídicích jednotek
se propojovacím kabelem spojí výstup
„Slave“ v řídicí jednotce a „Master“ v řízené
jednotce. Nelze zapojit jeden ventilátor na
dvě řídicí jednotky!
Stykač „STYKAC-20-LC2“
Parametry: 400 V – 3 × 20 A; STYKAČ-40-LC4
– 3 × 40 A (AC1). Pokud je stykači spínáno
více sekcí, které dohromady přesahují proud
20 A nebo 40 A, lze na každý ze 2 stupňů
topení připojit 2 stykače. Maximální zatížení
každé sekce: 230 V – 100 mA
Tepelná ochrana elektrického výměníku
(zatížení kontaktů 230 V – 200 mA)
Prostorový termostat „TER-P“ (zatížení
kontaktů 230 V – 200 mA)
Termostat lze zapojit i do obvodu externího
ovládání (zatížení kontaktů 12 V – 30 mA),
kde nevypíná pouze topení, ale celou
řídicí jednotku. U vodního provedení
s protimrazovou ochranou musí být
protimrazová ochrana připojena přímo na
svorku č. 15 a případný termostat až za ní
(blíže ke svorce č. 16)
Ovladač (je součástí řídicí jednotky včetně
5m připojovacího kabelu)
Signalizace chodu, osvětlení apod. (max.
250 V – 3 A (AC1)
Tepelná ochrana ventilátorů:
Pokud je u ventilátoru vyveden kontakt
tepelné ochrany, lze tento kontakt vřadit
do obvodu externího ovládání. Zatížení
kontaktu: 12 V – 30 mA. Přehřátý ventilátor
vypíná celou řídicí jednotku. U vodního
provedení s protimrazovou ochranou musí
být protimrazová ochrana připojena přímo
na svorku č. 15 a případný kontakt tepelné
ochrany až za ní (blíže ke svorce č. 16).
RB – řídicí jednotka
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
169
Ventilátory
Příslušenství
RV1/2–3,5/6,4
Specifikace
Rozměry
POPIS
Regulátor se používá pro regulaci výkonu
kruhových elektrických ohřívačů EOKO
a čtyřhranných elektrických ohřívačů EO do
maximálního výkonu 6,4 kW.
Je umístěn v plastové krabičce určené pro
montáž na stěnu. Otočný knoflík slouží
k nastavení požadované teploty. Tok proudu
ohřívačem je indikován světelnou diodou.
Regulátor plynule řídí tepelný výkon
elektrického ohřívače v závislosti na
odchylce požadované teploty od skutečné.
Výkon ohřívače je řízen v rozsahu 0–100 %.
Regulátor má vestavěné prostorové čidlo
teploty, nastavovací prvek pro nastavení
požadované teploty a nastavovací prvek pro
nastavení velikosti nočního útlumu.
PODMÍNKY PROVOZU
Regulátor je určen pro provoz v krytých
prostorách s okolní teplotou od 0 °C do
+35 °C (základní prostředí).
FUNKCE ÚTLUMU
Pokud propojíte svorky 3 a 4, aktivuje se
funkce útlumu. Na tyto svorky lze připojit
např. časový spínač. Po nastavenou dobu na
časovém spínači pak můžete vytápět prostor
na menší teplotu, např. přes noc. Při útlumu
regulátor reguluje na teplotu nastavenou na
ovladači sníženou o teplotu nastavenou na
trimru „NIGHT“.
Příklad:
Teplota nastavená na ovladači = 20 °C
Požadovaná teplota při útlumu = 15 °C
Na trimru „NIGHT“ nastavte 5 °C
Příslušenství
CPT
CKT
pokojové čidlo
kanálové čidlo
TECHNICKÉ PARAMETRY
• napájení 230 V / 400 V AC / 50–60 Hz
• rozsah spínaného proudu do zátěže 1–16 A
• maximální výkon ohřívače 230 V / 3,5 kW,
400 V / 6,4 kW
• rozsah nastavení požadované teploty
0–30 °C
• nastavení velikosti útlumu 0–10 °C
• stupeň krytí IP20
• pracovní teplota okolí 0–35 °C
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• CPT – prostorové teplotní čidlo
• CKT – kanálové teplotní čidlo
170
Práva na změny vyhrazena.
ZAPOJENÍ
Regulátor výkonu RV1/2–3,5/6,4 má
vestavěné čidlo teploty a vestavěný ovladač
teploty. Pokud použijete externí čidlo teploty
(CPT nebo CKT), bude funkce externích
prvků vždy nadřazena funkci vestavěného
čidla teploty nebo ovladače teploty.
Pro zvolenou variantu zapojení je třeba
nastavit DIP přepínače do patřičných poloh.
Katalog produktů 2011 / 2012
Ventilátory
Příslušenství
RV1/2–3,5/6,4
Schéma zapojení
Zapojení s využitím vestavěného čidla
a vestavěného ovladače požadované teploty
Zapojení s využitím externího čidla (CPT nebo CKT)
a vestavěného ovladače požadované teploty
Specifikace
INSTALACE
Regulátor se instaluje na stěnu ve vodorovné
poloze tak, aby byla umožněna správná
cirkulace vzduchu chladicími otvory
k zajištění dostatečného chlazení regulátoru!
Tahem sejmeme otočný knoflík z jeho
hřídelky. Z boků pláště vyšroubujeme šrouby
a sejmeme přední kryt s chladicími otvory.
Otvory v zadní desce provlékneme vstupní
a výstupní kabely popř. kabely čidel a desku
upevníme na zeď čtyřmi šrouby v rozích
(pozn. šrouby nejsou součástí dodávky).
Zapojíme vodiče podle vybraného schématu,
nasadíme přední kryt a upevníme jej pomocí
bočních šroubů. Hřídelkou otočíme směrem
doleva až do její krajní polohy a nasadíme
otočný knoflík orientovaný čárkou směřující
na pomocnou značku umístěnou dole na
stupnici teplot napravo od 0 °C. Otočný
knoflík zatlačíme na hřídelku.
Regulátor je možno zapojit a používat
čtyřmi způsoby:
Pokud chcete teplotu snímat a ovládat ve
stejném místě jako je namontován regulátor
a využít tak vestavěného čidla a vestavěného
ovladače, nepotřebujete k funkci regulátoru
žádné další příslušenství.
Pokud chcete teplotu snímat v jiném místě,
než je umístěn regulátor, a teplotu ovládat
vestavěným ovladačem, musíte použít
externí čidlo teploty – buď pokojové CPT
nebo kanálové CKT.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
RV1/2-3,5/6,4
max. regulovaný el. výkon
ohřívače v kW (3,5 kW
pro jednofázové ohřívače
napájené 230 V; 6,4 kW
pro dvoufázové ohřívače
napájené 400 V)
Celkové zapojení regulátoru
počet regulovaných fází
(1/2 – pro 1-fázové nebo
2-fázové zapojené ohřívače)
Práva na změny vyhrazena.
regulátor výkonu
UPOZORNĚNÍ
Vývody regulátoru pro připojení čidla
nejsou odděleny od síťového napětí.
Jsou spojeny s živými částmi síťového
rozvodu a to znamená, že je na nich
nebezpečné napětí. Proto je nezbytně
nutné dodržovat příslušná bezpečnostní
opatření.
Při sejmutí krytu z regulátoru je
na chladiči regulátoru přítomno
nebezpečné napětí. Proto je nutné
regulátor před sejmutím krytu vždy
odpojit od zdroje elektrické energie.
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
171
Ventilátory
Příslušenství
RV3-25
Specifikace
Rozměry
POPIS
Regulátor se používá pro regulaci výkonu
kruhových elektrických ohřívačů EOKO, EHX
a hranatých elektrických ohřívačů EO do
maximálního výkonu 25 kW.
Regulátor plynule řídí tepelný výkon
elektrického ohřívače v závislosti na
odchylce požadované teploty od skutečné.
Výkon ohřívače je řízen v rozsahu 0–100 %.
Regulátor má vstup pro připojení externího
čidla teploty a má vestavěný nastavovací
prvek (SET P) pro nastavení požadované
teploty. Dále je vybaven vstupem pro
připojení druhého externího čidla teploty,
které umožňuje sledovat maximální
a minimální teplotu ohřívaného vzduchu.
Regulátor je umístěn uvnitř krabice tvořené
hliníkovým chladičem a základovou deskou.
Otevřené strany jsou zakryty kovovou sítí
a osazeny svorkovnicemi pro elektrické
zapojení regulátoru.
nastavení
maxima
i
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• CPTO – prostorové teplotní čidlo
s ovladačem nastavení požadované teploty
• CPT – prostorové teplotní čidlo
• CKT – kanálové teplotní čidlo
Zapojení silové části regulátoru
Svorkovnice silové části regulátoru
CPT
CKT
prostorové
teplotní
čidlo
prostorové
teplotní
čidlo
kanálové
čidlo
172
Schémata zapojení uvedená v katalogu
jsou pouze orientační. Vždy je nutno
upřednostnit schémata zapojení uvedená
na výrobku.
INSTALACE
Instalace na zeď nebo do rozvaděče:
Regulátor musí být umístěn ve svislé poloze, aby
byla umožněna správná cirkulace vzduchu mezi
chladicími žebry k zajištění dostatečného chlazení
regulátoru!
Regulátor upevníme na zeď nebo do rozvaděče
dvěma šrouby skrze díry v základní desce (pozn.
šrouby nejsou součástí dodávky).
OVLÁDÁNÍ
Na základové desce regulátoru jsou tři trimry pro
nastavení požadované teploty, minimální teploty
v kanále a maximální teploty v kanále.
Možnosti regulování závisí na připojeném
příslušenství:
Regulace na konstantní teplotu v kanále
• zapojeno pouze kanálové čidlo CKT, požadovaná
teplota se nastaví na regulátoru výkonu trimrem
SET P. Ostatní trimry nejsou aktivní.
Regulace na požadovanou teplotu v prostoru
s hlídáním minima a maxima v kanále
• zapojeno kanálové čidlo CKT a prostorové CPT,
požadovaná teplota se nastaví na regulátoru
výkonu trimrem SET P. a trimry MIN a MAX se
nastaví minima a maxima teplota v kanále.
Regulace na požadovanou teplotu v prostoru
čidlem CPTO s hlídáním minima a maxima
v kanále
• zapojeno kanálové čidlo CKT a prostorové CPTO,
požadovaná teplota se nastaví přímo na čidle
CPTO. Trimry MIN a MAX se nastaví minimální
a maximální teplotu v kanále.
Řízení výkonu rozhraním 0–10 V
• nesmí být zapojené žádné z čidel. Napětím (0–
10 V) se řídí výkon výměníku v rozsahu 0–100 %.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
RV 3-25
Regulace na konstantní teplotu v prostoru
• zapojeno pouze kanálové čidlo CPT, požadovaná
teplota se nastaví na regulátoru výkonu trimrem
SET P. Ostatní trimry nejsou aktivní.
max. regulovaný el.
výkon ohřívače v kW
(25 kW pro třífázové
ohřívače napájené
400 V)
Regulace na konstantní teplotu v prostoru
s využitím externího ovladače
• zapojen pouze externí ovladač s prostorovým
čidlem CPTO, požadovaná teplota se nastaví na
externím ovladači. Ostatní trimry nejsou aktivní.
počet regulovaných fází
(3 – pro třífázově
zapojené ohřívače)
regulátor výkonu
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
CPTO
nastavení
požadované
ž d
é
teploty
SCHÉMA ZAPOJENÍ
PODMÍNKY PROVOZU
Regulátor je určen pro provoz v krytých
prostorách s okolní teplotou od 0 °C do
+35 °C (základní prostředí ).
TECHNICKÉ PARAMETRY
• napájení 3 × 400 V AC / 50–60 Hz
• rozsah spínaného proudu každé fáze do
zátěže 5–36 A
• maximální výkon výměníku 25 kW pro
symetrickou zátěž trojúhelník / hvězda
• rozsah nastavení požadované teploty
v prostoru 0–30 °C
• rozsah nastavení požadované teploty
v kanále 0–45 °C
• rozsah nastavení omezení minimální
teploty v kanále 5–15 °C
• rozsah nastavení omezení maximální
teploty v kanále 30–50 °C
• napěťový vstup 0–10 V DC pro řízení výkonu
(0V ~ 0 % výkonu; 10V ~ 100 % výkonu)
nastavení
minima
i i
Ventilátory
Příslušenství
OSMU-01
Rozměry
Specifikace
Technické parametry OSMU
Teplotní čidlo
Odporové Ni 1000, délka kabelu max. 50 m
Regulační výstup
2 × přepínací kontakt 250V AC / 1A
Zobrazení
dvoumístný červený displej LED
Perioda měření
1s
Přesnost měření teploty
± 1.5 °C
Pracovní teplota okolí
(0:40)°C
OSMU disponuje následujícími funkcemi:
• Zapnutí / vypnutí zařízení – provádí se
hlavním vypínačem, při jeho vypnutí
dojde k odpojení oběhového čerpadla
a trojcestné směšovací armatury od sítě
el. napětí. Směšovací armatura zůstává
v poloze okamžiku vypnutí OSMU.
• PID regulace tepelného výkonu vodního
výměníku prostřednictvím směšovacího
uzlu k dosažení žádané teploty vzduchu.
Nastavení a zobrazení žádané (rozsah +5 °C
až +35 °C) a skutečné teploty vzduchu
na LED displeji regulátoru dle umístění
snímacího čidla (prostorové, kanálové).
Provádí se tlačítky na displeji regulátoru
pod dvířky skříně, podrobný popis ovládání
regulátoru je součástí návodu k obsluze.
• Jištění čerpadla i servopohonu společným
vestavěným jističem.
Konfigurovatelné regulační parametry
Žádaná teplota
(5÷35)°C v krocích po 1°C
Doba cyklu
(10÷240)s
Pásmo proporcionality
(2÷10)°C v krocích po 1°C
Časová konstanta
50, 100, 200 s
PŘÍSLUŠENSTVÍ
• P12L1000 – kanálové teplotní čidlo
• P10L1000 – prostorové teplotní čidlo
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
OSMU-01-6A
max. proudové zatížení v A
typ
ovladač směšovacího uzlu
Práva na změny vyhrazena.
Typ
Měřicí
rozsah
[°C]
Stupeň Odpor Přesnost Teplotní
Max.
ochr. při 0 °C [třída] koeficient zatížení
[IP]
[Ω]
[ppm / °C]
[mA]
P10L1000 –30 až +80
30
P12L1000 –30 až +250
65
1000
B
5000
www.multivac.cz | www.multivac.sk
0,5
Typ
čidla
[-]
Ni1000
Teplota Max.rel.
okolí Vlhkost
[°C]
[%]
–30 až
+80
POPIS
Ovladač OSMU je zařízení určené pro
ovládání směšovacího uzlu bez jakýchkoliv
dalších přídavných funkcí. Ovladač tak lze
s výhodou použít pro regulaci tepelného
výkonu vodních výměníků vzduchových
clon, pro regulaci výkonu vodních ohřívačů
ve vzduchotechnických sestavách apod.
Ovladač je konstruován pouze pro ovládání
směšovacích uzlů s čerpadly a servopohony
napájenými 230 V.
Funkční jednotka je umístěna v plastové
skříni z polykarbonátu světle šedé barvy
RAL 70035 (rozměry viz obrázek). Ovladač
obsahuje řídicí i silovou část, ovládací
prvky jsou umístěny pod průhlednými
dvířky skříně. OSMU je elektrické zařízení
s dvojitou izolací, při zavřených dveřích má
krytí IP65. Ovladače jsou určeny pro vnitřní
použití v prostředí suchém, bezprašném, bez
chemických látek.
Nedílnou součástí ovladače je čidlo pro
snímání teploty vzduchu (čidlo je třeba
objednat samostatně). Dle požadavku
uživatele je možno zvolit kanálové nebo
prostorové teplotní čidlo, ovladač však
spolupracuje pouze s čidly typu Ni1000.
Základní parametry doporučených čidel jsou
uvedeny v příslušenství.
80
INSTALACE
Ovladač směšovacího uzlu je možno
připevnit v zásadě dvěma způsoby –
přišroubováním pomocí čtyř šroubů
(zpravidla k některé části vzduchotechnické
sestavy, ke stěně, pomocné konstrukci ap.),
případně zazděním spodní části ovladače
pod omítku. Montáž musí být provedena
vždy s ohledem na hmotnost zařízení, na
snadné připojení kabelů elektroinstalace
a pohodlný přístup obsluhy.
Elektroinstalace musí být provedena na
základě odborného projektu kvalifikovaného
projektanta elektrozařízení. Instalaci může
provést pouze pracovník s oprávněním dle
vyhlášky ČÚBP SB., §6.
173
Ventilátory
Příslušenství
OSMU-01
Specifikace
Pohled na panel ovládání směšovacího uzlu
Funkční tabulka jednotlivých zařízení
Označení
Název
Typ a jmenovitá
hodnota
Funkce
F-1
Hlavní vypínač – 1f
ASN32 / 1
Zapíná a vypíná ovladač
směšovacího uzlu.
Q-1
Jistič
LSN6C / 1
Zabezpečí odstavení OSMU od sítě el.
napětí při proudovém přetížení motoru
čerpadla nebo servopohonu.
RTW-01
Teplotní regulátor
RTW-01
PID regulátor – zajišťuje regulaci výkonu
vodního výměníku na teplotu zadanou
uživatelem.
X-1
Svorkovnice
RSA-4
Pětipólová svorkovnice pro napojení
čerpadla směšovacího uzlu,
servopohonu směšovací armatury
a teplotního čidla.
Tr
Transformátor
Tr-230 / 12 V
Slouží pro napájení regulátoru RTW-01.
Np
Nulová svorkovnice
–
Svorkovnice pro napojení pracovního
nulového vodiče.
Pen
Pracovní svorkovnice
–
Svorkovnice pro napojení ochranného
pracovního vodiče.
R-1
Plastový rozvaděč
–
Plastový polykarbonátový rozvaděč,
dvojitá el. izolace, stupeň ochrany IP65.
Pohled na panel ovládání směšovacího uzlu
Tabulka použitých kabelů (kabely nejsou součástí dodávky)
Číslo kabelu
SCHÉMA ZAPOJENÍ
Přípojné místo
Typ kabelu
Ovládací napětí
W-1
Hlavní přívod
CYKY 3Cx1,5
1 × 230 V / 50 Hz
W-2
Teplotní čidlo
JYTY 2x0,75
12 V
W-3
Servopohon směšovací armatury
CYKY 5Cx1,5
1 × 230 V / 50 Hz
W-4
Čerpadlo směšovacího uzlu
CYKY 3Cx1,5
1 × 230 V / 50 Hz
Příklad připojení OSMU ke směšovacímu uzlu SMU
174
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
Ventilátory
Příslušenství
P10L1000 – teplotní čidlo
Rozměry
Specifikace
POPIS
Prostorové teplotní čidlo s odporovým
výstupem slouží pro snímání teploty
v návaznosti na řídicí a regulační systémy
odpovídající níže uvedeným technickým
údajům. Čidlo lze využít pro měření,
registraci nebo signalizaci teploty. Používá
se pro snímání teploty vzduchu v těch
případech, kdy je rozhodující hodnotou
teplota vzduchu v zájmovém prostoru.
Tělo čidla je vyrobeno z plastu světle šedé
barvy. Čidlo je určeno do prostředí, které je
chráněno proti vodě.
Základní technické údaje
Měřicí rozsah:
–30 °C až +80 °C
Odpor při 0 °C:
1000 Ω
Přesnost:
třída B
Teplotní koeficient:
5000 ppm / °C
Maximální proudové zatížení:
0,5 mA
Typ čidla:
Ni1000
Teplota okolí:
–30 °C až +80 °C
Maximální relativní vlhkost:
80 %
Stupeň ochrany:
IP30
Hmotnost:
40 g
Závislost odporu na snímané teplotě
t [°C]
–30
R [Ω] 871,7
t [°C]
30
–25
–20
–15
–10
892,5
913,5
934,7
956,2
35
40
45
50
–5
0
5
10
15
20
25
978,0 1000,0 1022,3 1022,3 1067,6 1090,7 1114,0
55
60
65
75
80
R [Ω] 1137,6 1161,5 1185,7 1210,2 1235,0 1260,1 1285,4 1311,1 163,5 1390,1
INSTALACE
Teplotní čidlo se umisťuje zpravidla 1,5 m
nad podlahu tak, aby snímalo teplotu
neovlivněnou dalšími činiteli – přímým
slunečním zářením, průvanem, teplem
od vnitřních zdrojů ap. Čidlo nesmí být
instalováno do niky nebo zapuštěné
krabičky. K povrchu stěny, pomocné
konstrukci apod. se připevňuje po odstranění
vrchního krytu přišroubováním dvěma
šrouby Ø 3 mm vždy v protilehlých rozích
základny. V případě instalace do venkovního
prostředí je třeba čidlo zabezpečit proti
vniknutí vody (dodatečnou ochrannou
krabičkou, stříškou apod.).
Propojení s řídicím systémem se provádí
po sejmutí vrchního krytu kabelem 2 × 0,35
až 2 mm2 o vnějším průměru 4 až 8 mm,
prostrčeným otvorem v základně. Připojením
kabelu ke dvoupólové „WAGO“ svorkovnici
a nasazením krytu je čidlo připraveno
k provozu.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
P10L1000
Práva na změny vyhrazena.
prostorové teplotní
čidlo
www.multivac.cz | www.multivac.sk
175
Ventilátory
Příslušenství
P12L1000 – teplotní čidlo
Specifikace
Rozměry
PODMÍNKY PROVOZU
Kanálové teplotní čidlo s odporovým
výstupem slouží pro snímání teploty
v návaznosti na řídící a regulační systémy
odpovídající níže uvedeným technickým
údajům. Čidlo lze využít pro měření, registraci
nebo signalizaci teploty. Ve spojení se
středovým držákem (materiál plast, standardní
součást dodávky) se používá pro snímání
teploty vzduchu ve vzduchotechnickém
kanále. Hlavice čidla je vyrobena z plastu
světle šedé barvy, kovové části jsou z nerezové
oceli třídy 17241 nebo 17248.
Základní technické údaje
Měřicí rozsah:
–30 °C až +250 °C
Odpor při 0 °C:
1000 Ω
Přesnost:
třída B
Teplotní koeficient:
5000 ppm / °C
Maximální proudové zatížení:
0,5 mA
Typ čidla:
Ni1000
Teplota okolí:
–30 °C až +80 °C
Maximální relativní vlhkost:
80 %
Stupeň ochrany:
IP65
Hmotnost:
100 g
INSTALACE
Měření teploty vzdušin – teplotní čidlo se
k boku potrubí připevňuje pomocí středového
držáku (standardní součást balení). Tento se
k potrubí upevní třemi šroubky M4 po vyvrtání
otvorů Ø 3,2 mm a otvoru pro stopku čidla
Ø 6,2 mm (samolepicí šablona pro přesné
vyvrtání otvorů je součástí balení).
Propojení s řídicím systémem se provádí
po sejmutí víka hlavice přes kabelovou
průchodku kabelem 2 × 0,35 až 2 mm2
o vnějším průměru 4 až 8 mm. Připojením
kabelu ke dvoupólové „WAGO“ svorkovnici,
nasazením víka a zajištěním šrouby je čidlo
připraveno k provozu.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
P12L1000
kanálové teplotní čidlo
Závislost odporu na snímané teplotě
–30
–25
–20
–15
–10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
R [Ω]
871,7
892,5
913,5
934,7
956,2
978,0
1000,0
1022,3
1044,8
1067,6
1090,7
1114,0
1137,6
1161,5
1185,7
t [°C]
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
R [Ω]
1210,2
1235,0
1260,4
1285,4
1311,1
1337,1
1363,5
1390,1
1417,1
1444,4
1472,0
1500,0
1528,3
1557,0
1586,0
t [°C]
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
R [Ω]
1615,4
1645,1
1675,2
1705,6
1736,5
1767,7
1799,3
1831,2
1863,6
1896,4
1929,5
1963,1
1997,0
2031,4
2066,2
t [°C]
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
R [Ω]
2101,3
2137,0
2173,0
2209,5
2246,4
2283,7
2321,5
2359,8
2398,5
2437,6
2477,2
2517,3
Katalog produktů 2011 / 2012
Práva na změny vyhrazena.
176
t [°C]
Ventilátory
Příslušenství
RO - regulátor otáček
Rozměry
Typ
Napětí
[V]
RODB2
RODB4
RODB7
400
RODB9
Rozměry [mm]
Max. proud
[A]
A
B
C
2
185
305
175
4
185
305
175
7
305
375
175
9
305
490
175
Výstupní napětí [V] dle stupňů otáček
Typ
Vstupní napětí
[V]
1
2
3
4
5
RODB
400
146
180
230
280
400
INSTALACE
Před montáží je nutno regulátor prohlédnout,
zda není některý z dílů poškozený. Regulátor
se montuje ve svislé poloze, na stěnu nebo
pomocnou konstrukci se upevňuje pomocí čtyř
šroubů nebo vrutů Ø 6 až 8 mm (šrouby nejsou
součástí dodávky). Montáž musí být provedena
s ohledem na značnou hmotnost regulátoru,
na snadné připojení kabelů elektroinstalace
a pohodlný přístup obsluhy. Regulátor je třeba
umístit tak, aby bylo za jeho provozu zabezpečeno
chlazení přirozeným prouděním okolního
vzduchu.
Každá instalace musí být provedena na základě
odborného projektu kvalifikovaného projektanta
elektrozařízení. Elektroinstalaci může provést
pouze pracovník s oprávněním dle vyhlášky ČÚBP
SB., §6.
Práva na změny vyhrazena.
Specifikace
Schéma zapojení
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ
Pětistupňový regulátor otáček pro dva ventilátory
(přívodní a odvodní) s parametry: 400 V / 50 Hz;
3,2 A.
RODB7
1 ks
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
RO D B 4
BALENÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Regulátor je dodáván bez obalu. Při dopravě
a manipulaci je třeba s výrobkem zacházet
opatrně a šetrně. Během přepravy nesmí dojít
k otřesům, vibracím ani nárazům. Výrobek se musí
skladovat ve vnitřním suchém a čistém prostoru.
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
max. jmenovitý proud
přípojného zařízení
B - typ regulátoru
D - třífázové provedení
regulátor otáček
POPIS
Regulátory otáček typu RO jsou
pětistupňové transformátorové regulátory,
které mění otáčky motorů změnou jejich
napájecího napětí. Elektrické krytí IP40.
Používají se převážně pro změnu otáček
ventilátorů umístěných buď samostatně,
v sestavných vzduchotechnických
jednotkách nebo použitých jako součást
složitějších zařízení jako jsou např.
vzduchové clony. Regulátory slouží kromě
regulace vzduchového výkonu zároveň
k zapnutí / vypnutí zařízení. Jsou umístěny
v plastové skříňce určené pro montáž na
stěnu.
Základním parametrem pro volbu regulátoru
otáček je hodnota jmenovitého proudu
regulovaného zařízení (ventilátoru), která
musí být menší než proudové zatížení
zvoleného regulátoru.
V případě připojení více zařízení na jeden
regulátor otáček nesmí jejich součtový
jmenovitý proud překročit hodnotu
proudového zatížení regulátoru.
UPOZORNĚNÍ
Regulátory lze používat pouze k ovládání
asynchronních motorů s odporovou
kotvou, tj. motorů
s rotujícím statorem. Regulátory nelze
používat pro některé
asynchronní motory s kotvou
nakrátko, kde při snížení otáček
hrozí vážné nebezpečí spálení vinutí.
Regulátor RODB vybavený ovládacím
prvkem pro ruční volbu otáček (polohy:
1, 2, 3, 4, 5), dvěma tlačítky „START“, „STOP“
a dvěma signalizačními diodami. Červená
pro signalizaci poruchy je aktivní pouze
v případě využití svorek XC1 (viz dále). Žlutá
pro signalizaci provozního stavu svítí, je-li
zařízení v chodu.
„XC1“ – 1 pár svorek pro připojení
signálu poruchového stavu. Obvykle se
používají pro připojení tepelného kontaktu
motoru ventilátoru, kdy při rozepnutí tohoto
kontaktu dojde k nevratnému vypnutí
motoru. Opětné spuštění ventilátoru musí
být provedeno obsluhou po zjištění příčiny
poruchy tlačítkem „START“ na regulátoru. Při
rozepnutí tohoto kontaktu se na regulátoru
rozsvítí červená dioda signalizující poruchu.
V případě, že tyto svorky nebudou využity,
musí být propojeny.
„XC2“ – 1 pár svorek pro připojení
signálu provozního stavu. Lze je využít
pro připojení např. kontaktu dveřního
spínače, termostatu nebo časového
spínače. Při sepnutí kontaktu se motor
zapne, při rozepnutí vypne. Stav „zapnuto“
je signalizován rozsvícením žluté diody na
regulátoru.
177
Ventilátory
Příslušenství
ROV - regulátor otáček
Specifikace
POPIS
Regulátory otáček typu ROV jsou
pětistupňové transformátorové regulátory,
které mění otáčky motorů změnou
jejich napájecího napětí. Používají se
převážně pro změnu otáček ventilátorů
umístěných buď samostatně, v sestavných
vzduchotechnických jednotkách nebo
použitých jako součást složitějších zařízení
jako jsou např. vzduchové clony.
Regulátory mohou sloužit kromě
regulace vzduchového výkonu zároveň
k zapnutí / vypnutí zařízení. Jsou umístěny
v plastové skříňce určené pro montáž na
stěnu. Základním parametrem pro volbu
regulátoru otáček je hodnota jmenovitého
proudu regulovaného zařízení (ventilátoru),
která musí být menší než proudové zatížení
zvoleného regulátoru.
V případě připojení více zařízení na jeden
regulátor otáček nesmí jejich součtový
jmenovitý proud překročit hodnotu
proudového zatížení regulátoru.
UPOZORNĚNÍ
Regulátory lze používat pouze k ovládání
asynchronních motorů s odporovou
kotvou, tj. motorů
s rotujícím statorem. Regulátory
nelze používat pro asynchronní
motory s kotvou nakrátko, kde
při snížení otáček hrozí vážné
nebezpečí spálení vinutí.
Řídicí jednotka musí být instalována ve
vnitřních krytých a suchých
prostorách s okolní teplotou od 0 °C
do +40 °C. Elektrické krytí jednotky je
IP40 (ochrana proti tělesům > 1 mm,
nechráněno proti vodě).
INSTALACE
Regulátor lze instalovat v libovolné poloze.
Regulátor musí být instalován tak, aby
k němu byl dostatečný přístup v případě
údržby, servisu nebo demontáže.
Do vzdálenosti 100 mm od regulátoru se
nesmí nacházet žádné hořlavé hmoty. Lze
instalovat v libovolné poloze.
Rozměry
Vstupní napětí
[V]
Typ
ROVE2
ROVE4
230
Rozměry [mm]
Proudové zatížení
[A]
A
B
C
2
190
240
90
4
240
310
110
ROVE7
7
240
310
110
ROVD2
2
240
310
110
4
240
310
110
7
300
380
180
ROVD4
400
ROVD7
Výstupní napětí dle stupňů otáček
Výstupní napětí [V] dle stupňů otáček
Typ
Vstupní
napětí [V]
1
2
3
4
5
ROVE
230
125
150
170
190
230
ROVD
400
130
170
235
270
400
SCHÉMA ZAPOJENÍ
FUNKCE
Regulátor s ovládacím prvkem pro ruční
volbu otáček (polohy: 0,1, 2, 3, 4, 5).
Regulátor je vybaven svorkami pro připojení
hlavního přívodu a tepelných kontaktů
motoru a ventilátoru.
Práva na změny vyhrazena.
178
Katalog produktů 2011 / 2012
Ventilátory
Příslušenství
ROV - regulátor otáček
Schéma zapojení
Specifikace
Regulátor otáček se
vzduchovou clonou
INDESSE
ROVD, 1 × VCP-03-150,
2 × VCP-03-0555-SO
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ
Pětistupňový regulátor otáček pro dva
ventilátory (přívodní a odvodní) s parametry:
400 V / 50 Hz; 3,2 A.
ROVD7
1 ks
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
ROV D 7
Max. jmenovitý proud
přípojného zařízení
E – jednofázové provedení
D – třífázové provedení
Práva na změny vyhrazena.
Regulátor otáček
s jednotkami SAVANA
ROVE, 3 × SAV
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační.
Vždy je nutno upřednostnit schémata zapojení uvedená na výrobku.
www.multivac.cz | www.multivac.sk
179
Download

VENTILÁTORY - VZDUCHOTECH