 INDESSE  vratové clony
PRŮMYSLOVÉ clony
1
 VZDUCHOVÉ CLONY 
INDESSE
Popis
Rozměry
Průmyslové clony INDESSE jsou vyrobeny z kvalitních komponentů s důrazem na co nejlepší poměr cena/výkon.
Plášť clony je vyroben z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou (barva bílá RAL9010), zadní
deska zůstává pozinkovaná. Ventilátory splňují
požadavky ISO 9001. Jsou osazeny motory uzavřené konstrukce se samomaznými kuličkovými
ložisky, což zaručuje jejich vysokou životnost a
bezúdržbový provoz ve velmi náročných provozních podmínkách.
Clony se vyrábějí v modulech 0,55 m; 1,5 m a 2 m,
jež se sestavují podle potřeby na sebe do požadované výšky (kovové propojovací třmeny jsou
součástí každého modulu). Toto řešení zajišťuje
zcela vyrovnaný, jinak velmi těžce dosažitelný
rychlostní profil po celé délce výfukové štěrbiny.
Moduly se dodávají v několika provedeních - bez
výměníku, s elektrickým, teplovodním nebo horkovodním výměníkem. Moduly osazené vodními výměníky se též dodávají ve verzi s protimrazovou ochranou - ozn. TP nebo HP.
V případě problémů se zabezpečením dostatečného množství tepelné energie pro kompletní
sestavu z modulů s výměníky tepla doporučuje
výrobce sestavit clonu jako tzv. „aktivní“ - kombinaci modulů s výměníkem a modulů bez výměníku. V případě vertikálního umístění clony se
osazují zpravidla dva spodní moduly s výměníkem, vrchní moduly bez výměníku.
V případě horizontálního umístění je možno moduly s výměníkem a bez něj střídat. Výše popsané řešení skladby clony umožňuje uživateli řešit
problém se zdrojem tepla a přitom dostatečně
uspokojit nároky na klima v chráněném prostoru.
Rozměry clon viz obr. 1. Na clony je poskytována
záruka 36 měsíců.
Obr. 1 Modul VCP-03-055 - teplovodní/horkovodní/s protimrazovou ochranou
Obr. 2 Modul VCP-03-055 - elektrický
Použití
podmínky provozu
Clona je určena pro provoz ve vnitřním suchém
prostředí v rozmezí teplot od -15°C do +40 °C,
pro dopravu vzduchu bez hrubého prachu,
mastnot, výparů chemikálií a dalších znečištění.
Clona jako celek má el. krytí IP20, ventilátory
IP44 a el. připojovací krabičky IP54.
Na přání lze dodat clonu s nerezovým pláštěm.
 t e l. 8 41 15 6 15 6  w w w. m ul t i v a c . c z     Práva na změny vyhrazena.
Clony INDESSE jsou určeny pro odclonění vratových otvorů v oblasti průmyslu - výrobní a skladovací haly, hangáry, velkokapacitní garáže ap.,
čemuž odpovídá konstrukce i výkon. Při návrhu
je vždy nutno vycházet ze zásad uvedených v
úvodní části katalogu vzduchových clon. Při použití clony je třeba počítat s jejím tepelným výkonem v návaznosti na systém ÚT. Možnosti instalace a maximální rozměry odcloněných otvorů
udává tab. 1.
Údaje uvedené v tabulce 1 platí pro situaci „A“ a
rychlost wd < 0,5 m/s (viz diagram v úvodní části).
vratové clony  INDESSE 
Obr. 3 Modul VCP-03-150 - teplovodní
Obr. 4 Modul VCP-03-200 - bez ohřevu
1
Výška dveří *
(oboustranna instalace)
[m]
Vzduchový
výkon
[m3/h]
Napětí/proud
ohřívače
[V/A]
Napětí/proud
ventilátoru
[V/A]
Hmotnost
[dB(A)]
Výkon
ohřivače
[kW]
VCP-03-055-TO
6 (10)
2650
72
13,06***
-
400/0,65
37
VCP-03-055-TP
6 (10)
2650
72
13,06***
-
400/0,65
37
VCP-03-055-HO
6 (10)
2650
72
14,94****
-
400/0,65
37
VCP-03-055-HP
6 (10)
2650
72
14,94****
-
400/0,65
37
VCP-03-055-EO
6 (10)
3250
70,2
6
400/9
400/0,65
29,5
VCP-03-055-SO
6 (10)
3500
70,5
-
-
400/0,65
25
VCP-03-150-TO
6,5 (11)
5250
70
23,80***
-
400/1,3
99
VCP-03-150-TP
6,5 (11)
5250
70
23,80***
-
400/1,3
99
VCP-03-150-EO
6,5 (11)
6350
68
12
400/18
400/1,3
79
VCP-03-150-SO
6,5 (11)
6600
68
-
-
400/1,3
67
VCP-03-200-TO
7 (11)
8100
69
35,86***
-
400/2
133
VCP-03-200-TP
7 (11)
8100
69
35,86***
-
400/2
133
VCP-03-200-EO
7 (11)
10000
67
18
400/27
400/2
106
VCP-03-200-SO
7 (11)
10200
67
-
-
400/2
90
Typ
Hluk **
[kg]
* dosah proudu při poklesu jeho střední rychlosti na 2 m/s. Platí pro nejvýkonnější typ při optimálních podmínkách
** akustický tlak měřený ve vzdálenosti 3m od sání vzduchové clony.
*** při teplotním spádu 90/70 a teplotě nasávaného vzduchu +15 °C
**** při teplotním spádu 130/70 a teplotě nasávaného vzduchu +15 °C
Práva na změny vyhrazena.
Parametry elektrického ohřívače
Typ
Vzduchový výkon
[m3/h]
Výkon ohřivače
[kW]
Zvýšení teploty*
Δt [°C]
VCP-03-055-EO
3250
6,00
4,5
VCP-03-150-EO
6350
12,00
4,9
VCP-03-200-EO
10000
18,00
4,9
* při maximálním průtoku vzduchu a maximálním výkonu ohřívače
    w w w. m ul t i v a c . c z  t e l. 8 41 15 6 15 6 
 VZDUCHOVÉ CLONY 
Základní parametry
 INDESSE  vratové clony
Parametry vodního výměníku pro teplotní spád vody 90/70°C
1
Typ
VCP-03-055-TO
Vzduchový výkon
[m3/h]
2650
Výkon ohřivače*
[kW]
11,40
Výfuková teplota
[°C]
27,6
Průtok vody
[l/s]
0,13
Tlaková ztráta vody
[kPa]
1,47
VCP-03-055-TP
2650
11,40
27,6
0,13
1,47
VCP-03-055-HO
2650
11,40
27,6
0,13
1,47
VCP-03-055-HP
2650
11,40
27,6
0,13
1,47
VCP-03-150-TO
5250
25,87
29,4
0,31
5
VCP-03-150-TP
5250
25,87
29,4
0,31
5
VCP-03-200-TO
8100
38,86
29
0,47
4,6
VCP-03-200-TP
8100
38,86
29
0,47
4,6
* teplota nasávaného vzduchu +15°C
 VZDUCHOVÉ CLONY 
Parametry vodního výměníku pro teplotní spád vody 80/60°C
Typ
Vzduchový výkon
[m3/h]
Výkon ohřivače*
[kW]
Výfuková teplota
[°C]
Průtok vody
[l/s]
Tlaková ztráta vody
[kPa]
VCP-03-055-TO
VCP-03-055-TP
VCP-03-055-HO
VCP-03-055-HP
VCP-03-150-TO
VCP-03-150-TP
VCP-03-200-TO
VCP-03-200-TP
2650
2650
2650
2650
5250
5250
8100
8100
9,01
9,01
9,01
9,01
21,31
21,31
31,97
31,97
24,9
24,9
24,9
24,9
26,9
26,9
26,5
26,5
0,11
0,11
0,11
0,11
0,26
0,26
0,38
0,38
0,98
0,98
0,98
0,98
3,72
3,72
3,33
3,33
* teplota nasávaného vzduchu +15°C
Parametry vodního výměníku pro teplotní spád vody 70/50°C
Typ
Vzduchový výkon
[m3/h]
Výkon ohřivače*
[kW]
Výfuková teplota
[°C]
Průtok vody
[l/s]
Tlaková ztráta vody
[kPa]
VCP-03-055-TO
VCP-03-055-TP
VCP-03-055-HO
VCP-03-055-HP
VCP-03-150-TO
VCP-03-150-TP
VCP-03-200-TO
VCP-03-200-TP
2650
2650
2650
2650
5250
5250
8100
8100
6,63
6,63
6,63
6,63
16,76
16,76
25,13
25,13
22,3
22,3
22,3
22,3
24,3
24,3
24,1
24,1
0,08
0,08
0,08
0,08
0,2
0,2
0,35
0,35
0,58
0,58
0,58
0,58
2,45
2,45
2,25
2,25
* teplota nasávaného vzduchu +15°C
Parametry vodního výměníku pro teplotní spád vody 60/40°C
Typ
Vzduchový výkon
[m3/h]
Výkon ohřivače*
[kW]
Výfuková teplota
[°C]
Průtok vody
[l/s]
Tlaková ztráta vody
[kPa]
VCP-03-055-TO
VCP-03-055-TP
VCP-03-055-HO
VCP-03-055-HP
VCP-03-150-TO
VCP-03-150-TP
VCP-03-200-TO
VCP-03-200-TP
2650
2650
2650
2650
5250
5250
8100
8100
4,3
4,3
4,3
4,3
12,18
12,18
18,22
18,22
19,7
19,7
19,7
19,7
21,8
21,8
21,6
21,6
0,05
0,05
0,05
0,05
0,14
0,14
0,22
0,22
0,29
0,29
0,29
0,29
1,47
1,47
1,37
1,37
* teplota nasávaného vzduchu +15°C
Parametry vodního výměníku pro teplotní spád vody 130/70°C
Vzduchový výkon
[m3/h]
Výkon ohřivače*
[kW]
Výfuková teplota
[°C]
Průtok vody
[l/s]
Tlaková ztráta vody
[kPa]
VCP-03-055-HO
VCP-03-055-HP
VCP-03-150-HO
VCP-03-150-HP
VCP-03-200-HO
VCP-03-200-HP
2650
2650
5250
5250
8100
8100
11,60
11,60
30,43
30,43
45,57
45,57
27,8
27,8
32,0
32,0
31,5
31,5
0,04
0,04
0,12
0,12
0,18
0,18
0,2
0,2
1,0
1,0
0,9
0,9
* teplota nasávaného vzduchu +15°C
 t e l. 8 41 15 6 15 6  w w w. m ul t i v a c . c z     Práva na změny vyhrazena.
Typ
vratové clony  INDESSE 
OVLÁDÁNÍ A REGULACE
1/ Clony bez výměníků tepla nebo
s vodními výměníky
Poznámka:
použité teplovodní výměníky jsou dimenzovány na 100 °C a maximální tlak vody 1,6 MPa.
Protimrazovou ochranu výměníků lze zajistit dvěma způsoby:
• havarijní vypínání chodu ventilátorů se zajištěním maximálního průtoku topného média clonou. Tento způsob ochrany vyžaduje instalaci jednoho nebo několika modulů
osazených speciálním čidlem PO (VCP-03-A-xxx-TP, HP) do sestavy a současné napojení
výměníků clony na směšovací uzel SMU. V
případě vertikální instalace clony se modul s
čidlem PO osazuje zpravidla do spodní části
sestavy, v případě horizontální instalace do
jejího středu. Clonu je pak třeba ovládat řídící
jednotkou RJV ve spojení s kanálovým teplotním čidlem. Tato sestava tak slouží současně
k ochraně výměníků před zamrznutím a k regulaci tepelného výkonu viz příklad 2.
• havarijní vypínání chodu ventilátorů na základě podnětu od čidla protimrazové ochrany PO umístěného na modulu VCP-03-xxx-TP,
HP. Při poklesu teploty na nastavenou mez
odstaví čidlo ventilátory od zdroje el. napětí
- výměníky přestanou být ochlazovány a riziko jejich zamrznutí se tak podstatně sníží. Čidlem PO je třeba ovládat stykač ventilátorů v
rozvaděči elektroinstalací - zapojení je třeba
řešit individuálně dle konkrétních podmínek
v místě instalace. Tento způsob zapojení neřeší regulaci tepelného výkonu clony. Umístění modulu s čidlem PO příklad 7.
Typ směšovacího uzle
VCP-03-055
VCP-03-150
VCP-03-200
SMU-6,3-60
1-3
1-2
1
SMU-12-60
2-6
2-3
2
SMU-12-70
6
3
2
Příklad 1
Příklad 2
SMU - 6,3 - 60
SMU - 6,3 - 60
Funkce:
Funkce:
Regulace tepelného výkonu směšováním. Regulace vzduchového výkonu Regulace tepelného výkonu směšováním a zajištění protimrazové ochrany
výměníků. Regulace vzduchového výkonu clony regulátorem ROD - viz dalclony regulátorem ROD - viz další příklady.
ší příklady.
Doporučené ovladače pro clony s elektrickým výměníkem (3 stupně regulace otáček a ON/OFF topení)
Práva na změny vyhrazena.
Počet modulů
Typ
Stykač
RB-3-4A
STYKAC-20-LC2
1
RB-3-4A
STYKAC-40-LC4
2-3
1-2
RB-3-4A
STYKAC-20-LC2 / STYKAC-40-LC4 / x ks
více než 3
více než 2
RB-3-4A / x ks
STYKAC-20-LC2 / STYKAC-40-LC4 / x ks
Modul 055
Modul 150
1-2
1
3-4
2
3-6
více než 6
Modul 200
    w w w. m ul t i v a c . c z  t e l. 8 41 15 6 15 6 
1
 VZDUCHOVÉ CLONY 
Regulaci tepelného výkonu lze řešit několika
způsoby, vždy by však měla vycházet z návrhu
projektanta ÚT:
1.napojení na regulovanou otopnou soustavu
- nejjednodušší a nejrychlejší řešení, avšak z
hlediska regulace velmi nepřesné. Toto řešení je možno použít při instalaci samostatného
zdroje tepla (kotle) výhradně pro clonu, případně též při instalaci clony v blízkosti centrálního zdroje tepla
2.škrcení - osazení kapilárového termostatického ventilu TV1-1/1 na přívod topné vody - z
hlediska regulace řešení přesné, ale nevhodné pro větší výkony - pro každý modul clony
je třeba použít jeden ventil. Použití tohoto
způsobu není též vhodné v případě napojení clony na stávající rozvody ÚT, které nejsou
zpravidla na připojení dodatečného výkonu a zvýšení tlakové ztráty naprojektovány.
V případě použití tohoto způsobu regulace
se ventil osazuje na přívod topného media
co nejblíže k modulu clony, konec kapiláry se
upevňuje stahovací páskou na výfukovou žaluzii modulu.
3.směšování přívodní a zpětné topné vody
pomocí směšovacího uzlu SMU - nejkvalitnější a doporučený typ regulace. Uzel je
vybaven vlastním čerpadlem pro krytí tlakových ztrát okruhu ohřívače (ohřívačů) a
reaguje dostatečně rychle a přesně na změny snímané teploty. Směšovací uzel je třeba
ovládat speciálním zařízením - ovladačem
OSMU ve spojení s kanálovým teplotním čidlem (viz příklad 1).
 INDESSE  vratové clony
 VZDUCHOVÉ CLONY 
1
Ovládání a regulaci vzduchového výkonu je
vhodné řešit pětistupňovými transformátorovými regulátory otáček RODA, RODB. Výhodou
tohoto způsobu ovládání je úspora nákladů na
energii volbou optimálního vzduchového výkonu clony dle konkrétní aplikace nebo dle momentálního rozdílu vnitřní a venkovní teploty.
Regulátory otáček RO slouží také kromě regulace vzduchového výkonu k zapnutí/vypnutí
clony, v provedení RODB navíc umožňují ovládání externími spínacími prvky. Sestava clony
musí být připojena k regulátoru, jehož jmenovitý proud je vždy větší než součet jmenovitých
proudů všech modulů v sestavě clony. Změnu
tepelného výkonu a ohřátí vzduchu v závislosti
na stupních regulátoru udává tab. 6.
Schéma zapojení elektroinstalací clon bez výměníků tepla nebo s vodními výměníky viz obr. 8.
Podrobné popisy regulátorů otáček (ROD), řídících a ovládacích prvků (OSMU, RJV) viz část katalogu „Řídící jednotky a ovladače“. Popis směšovacího uzlu SMU a doplňkových čidel (PO, P12L1000)
viz část katalogu „Komponenty VZT rozvodů“.
2/ Clony s elektrickými výměníky tepla
Regulace tepelného i vzduchového výkonu
Příklad 6
termostat
TER-P
Příklad 7
termostat
TER-P
ZV3
PO
RB3-4A
dveřní kontakt
DK1
ovl. panel
Funkce: Regulace vzduchového a tepelného výkonu clony s elektrickým ohřevem.
RB3-4A
dveřní kontakt
DK1
ovl. panel
Funkce: Regulace vzduchového a tepelného výkonu
clony s vodním ohřevem a protimrazovou ochranou.
Doporučené typy reg. otáček pro clony INDESSE bez ohřevu a s vodním ohřevem
Typ modulu / Počet modulu
Typ clony
Příklad 3
stykač
20-LC2
S vodními výměníky a bez
výměníků
Modul 055 / 1-6
Modul 150 / 1-3
Modul 200 / 1-2
Modul 055 / 9-11
Modul 150 / 4-5
Modul 200 / 3
Modul 055 / 12-13
Modul 150 / 6
Modul 200 / 4
RODA4,RODB4
RODA7,RODB7
RODA9,RODB9
Obr. 5 - osazení vertikálního provedení clon
Funkce: Regulace vzduchového výkonu clony
Příklad 4
MONTÁŽ
DS2
Funkce: Regulace vzduchového výkonu clony.
Spouštění dveřním spínačem.
Vzhledem k velkému množství jednotlivých
typů vratových otvorů, jejich konkrétního provedení a dalších specifických podmínek, je instalace průmyslových clon většinou atypickou
záležitostí. Velmi často je proto třeba dle návrhu
statika navrhnout a zkonstruovat kotevní konstrukci, k níž se clona upevní standardizovanými upevňovacími prvky.
Příklad 5
Vertikální instalace clony
• do sestavy výšky 2,5 m a méně doporučujeme
clonu upevnit ve spodní části 2 ks kotevních držáků (VCP-DK-01), horní část není třeba kotvit
• při sestavě výšky 2,5 m a více je clonu vždy třeba řádně upevnit v horní i spodní části pomocí
kotevních držáků (VCP-DK-01) - viz obr. 6
Funkce: Regulace vzduchového výkonu clony.
Spouštění časovým spínačem.
 t e l. 8 41 15 6 15 6  w w w. m ul t i v a c . c z     Práva na změny vyhrazena.
Horizontální instalace clony
• clonu je vždy třeba zavěsit pomocí horizontálních držáků (VCP-DH-01) - viz obr. 7
Při montáži clon je nutno zachovávat důležitá pravidla pro jejich správnou funkci:
• sání clony musí být minimálně 300 mm od
pevné stěny
• clonu je nutno umístit vždy co nejblíže vratovému otvoru, v případě jednostranné i oboustranné vertikální instalace tak, aby osa proudu směřovala ven v úhlu ~10° od roviny vrat
- viz obr. 6
• clona musí mít minimálně stejnou výšku nebo
šířku jako cloněný otvor, při montáži je nutno
respektovat maximální rozměr otvoru v souladu s tab. 1
• je-li chráněný prostor umístěn za zádveřím,
musí být clona umístěna až v chráněném prostoru (úspory tepla by při umístění v zádveří
byly mnohem menší). V tomto případě lze použít clony bez výměníků.
vratové clony  INDESSE 
Rychlostní Profil výfuku vzduchu vertikální jednotky
Obr. 6 - vertikální uspořádání clon
Kotevní konstrukce (dodávka stavby)
Kotevní držák VCP-DK-01
1
Rychlostní Profil výfuku vzduchu horizontální jednotky
Kotevní držák
VCP-DK-01
Horizontální držák
VCP-DH-01
PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ
Clona s teplovodními výměníky, horizontální instalace - 6 modulů vč. regulátoru otáček, s držáky pro horizontální zavěšení a s napojovacími
ohebnými hadicemi.
VCP-03-A-055-TO
6 ks
RODB7 1 ks
VCP-DH-01
10 ks
OH-01-1/1-300
12 ks
Aktivní clona - 2 ks modulů s teplovodním ohřevem, 4 ks modulů bez výměníku, vertikální instalace - včetně regulátoru otáček, spouštění
dveřním spínačem. Zajištění regulace tepelného výkonu clony pomocí směšovacího uzlu a
jeho ovladače a kanálového teplotního čidla.
VCP-03-A-055-TO
VCP-03-A-055-SO
RODB7
DS-2
SMU-6,3-60
OSMU-01-6A
P12L1000
VCP-DK-01
Práva na změny vyhrazena.
reference
reference
    w w w. m ul t i v a c . c z  t e l. 8 41 15 6 15 6 
2 ks
4 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
4 ks
 VZDUCHOVÉ CLONY 
Obr. 7 - horizontální uspořádání clon
 INDESSE  vratové clony
PŘÍSLUŠENSTVÍ
1
RODx - regulátor otáček
• Pětistupňový transformátorový regulátor v
provedení RODA, RODB.
DS - dálkový spínač
• Volitelné příslušenství k regulátoru otáček
RODB.
TER-P - pokojový termostat
- Slouží k zapínání a vypínání chodu clony v závislosti na otevření/zavření dveří/vrat.
 VZDUCHOVÉ CLONY 
DK1 - dveřní spínač
• Slouží k zapínání a vypínání chodu clony v závislosti na otevření/zavření dveří/vrat.
SH - denní nebo týdenní časový spínač
• Slouží k zapínání a vypínání chodu clony v nastavených časových intervalech. Max. zatížení kontaktů 250 V/16 A, indukční zátěž 2,5 A,
počet paměťových míst - 20.
TV1-1/1 - termostatický ventil
• Přímý termostatický ventil 1“ (DN 25) s kapilárou. Ventil má certifikát ČEN a je odzkoušen
dle normy DIN EN 215.
SMU-6,3-60 - směšovací uzel
• Určen pro regulaci tepelného výkonu směšováním přívodní a zpětné otopné vody. Skládá se z třírychlostního oběhového čerpadla,
trojcestné směšovací armatury se servopohonem, vodního filtru, 2 ks uzavíracích kulových kohoutů a 2 ks připojovacích ohebných
hadic. Veškeré komponenty mají světlost
1“ (DN 25). Typ směšovacího uzlu pro clonu
nebo skupinu clon lze stanovit z následující
tabulky. Podrobný popis SMU viz samostatný
katalogový list v „Příslušenství vzduchotechnických rozvodů“.
SMU-6,3-60
čerpadlo s tlakem
60 kPa
70 kPa
směsovací armatura
6,3 k vs
12 k vs
směsovací uzel
P12L1000 - kanálové teplotní čidlo
• Umísťuje se vždy na modul clony s vodním výměníkem. V případě aktivní clony (kombinace
modulů s výměníkem a bez výměníku) se čidlo umísťuje z boku modulu. V případě clony
se všemi moduly s výměníkem nebo při umístění modulu s výměníkem na nejvyšší pozici
je možná též instalace čidla svrchu. Čidlo se
upevňuje pomocí speciálního plastového držáku po předvrtání potřebných otvorů (držák
a šablona pro přesné vyvrtání otvorů je součástí dodávky čidla). Při horizontální instalaci
clony je osazení čidla obdobné. Podrobný popis čidla viz samostatný katalogový list v „Příslušenství vzduchotechnických rozvodů“.
OH-01-1/1-300 - ohebné připojovací hadice
• Použití těchto hadic umožňuje instalovat rozvody teplé vody nezávisle na montáži clon, odpadá také nezbytnost přesného osazení odboček
z rozvodu ÚT (snaha o pevné napojení působí
často velké problémy vedoucí až k poškození
výměníků). Hadice jsou vyrobeny z nerezavějící oceli (DIN 17440, certifikace TÚV) s tepelnou izolací PE pěnou tl. 10 mm. Rozsah pracovních teplot -20°C až +110 °C, max. pracovní tlak
1 MPa. Světlost hadic je 3/4“ (DN20), na obou
koncích jsou hadice osazeny převlečnými maticemi 1“ (DN 25). Dodávají se v délkách 300 a
500 mm. Pro napojení hadic na výměník je třeba použít závitovou redukci 1/2“ / 1“.
PŘÍKLAD ZNAČENÍ
VCP-03-A-055-S O
O - výměník bez protimrazové ochrany
P - výměník s protimrazovou ochranou
typ ohřívače
T - teplovodní ohřívač
H - horkovodní ohřívač 130 °C
E - elektrický ohřívač
S - bez ohřívače
šířka (výška)
550 mm
1 500 mm
2 000 mm
vzduchová clona
PŘÍSLUŠENSTVÍ
RODx
DS
regulátor otáček
dálkový spínač
TER-P
DK1
pokojový termostat
dveřní spínač
SH
TV1-1/1
časový spínač
termostatický ventil
SMU-6,3-60
OSMU-01-6A
směšovací uzel
ovladač směš. uzlu
OH-01-1/1-300
P12L1000
OH-01-1/1-300
délka hadice 300 (500) mm
světlost napojovacího šroubení v palcích
ohebná hadice
ohebná propoj. hadice kanálové tepl. čidlo
VCP-DH-01 - horizontální držák
• Volitelné příslušenství, není nezbytnou součástí dodávky (obr. 10).
VCP-DK-01 - kotevní držák
• 2 ks pro ukotvení vertikální sestavy clony v její
spodní části. V případě většího počtu modulů
než 4 doporučujeme objednat další 2 ks pro
vrchní ukotvení.
 t e l. 8 41 15 6 15 6  w w w. m ul t i v a c . c z     RJVD-A
RB
řídicí jednotka
řídící jednotka
Práva na změny vyhrazena.
OSMU-01-6A - ovladač směšovacího uzlu
• Zařízení určené pro ovládání směšovacího
uzlu SMU bez jakýchkoliv dalších přídavných
funkcí. Na ovladač je možno napojit i několik
směšovacích uzlů - tyto však budou pracovat vždy shodně, dle jedné žádané teploty.
Tuto vlastnost ovladače lze využít např. pro
regulaci tepelného výkonu vratové clony při
oboustranné vertikální instalaci, pro regulaci
výkonu několika clon najednou ap. Nedílnou
součástí ovladače je kanálové čidlo pro snímání teploty vzduchu (čidlo je třeba objednat samostatně). Podrobný popis OSMU viz
samostatný katalogový list v „Příslušenství
vzduchotechnických rozvodů“.
RJVD-A - řídící jednotka
• Zařízení pro ovládání směšovacího uzlu SMU za
účelem regulace tepelného výkonu clony a zajištění protimrazové ochrany vodních výměníků. Jednotka reaguje na podněty od kanálového
teplotního čidla P12L1000 (regulace tepelného
výkonu) a čidla protimrazové ochrany PO, které
je osazeno na modulech VCP-03-A-055-TP, HP. Na
jednotku je možno napojit i několik směšovacích
uzlů - tyto však budou pracovat vždy shodně, dle
jedné žádané teploty. V případě napojení několika čidel PO reaguje jednotka při poklesu teploty
na nastavenou mez na kterémkoliv čidle vypnutím ventilátorů a nastavením směšovacího uzlu
na plný průtok vody. Nedílnou součástí jednotky je kanálové čidlo pro snímání teploty vzduchu
(čidlo je třeba objednat samostatně). Podrobný
popis RJVD-A viz samostatný katalogový list v
„Příslušenství vzduchotechnických rozvodů“.
vratové clony  INDESSE 
SCHÉMA ZAPOJENÍ
Schéma zapojení clony a řídicí jednotky RB s elektrickým tepelným výměníkem, termostatem TER-P a dveřním kontaktem.
1
Práva na změny vyhrazena.
 VZDUCHOVÉ CLONY 
    w w w. m ul t i v a c . c z  t e l. 8 41 15 6 15 6 
 INDESSE  vratové clony
Schéma zapojení clony a řídicí jednotky RB s vodním výměníkem.
 VZDUCHOVÉ CLONY 
1
 t e l. 8 41 15 6 15 6  w w w. m ul t i v a c . c z     Práva na změny vyhrazena.
SH
vratové clony  INDESSE 
Obr. 8 - schéma zapojení clon bez tepelného výměníku nebo s vodním výměníkem při použití regulátoru RODB
1
DVEŘNÍ
SPÍNAČ DS-2
nebo
POKOJOVÝ
TERMOSTAT TER-P
nebo
ČASOVÝ
SPÍNAČ SH
Název přípojného místa
Označení kabelu
Typ kabelu
Ovládací napětí
Regulátor otáček
W1
CYKY 5Cx…
400 V/50 Hz
Elektrický ohřívač
W2
CYKY 5Cx…
400 V/50 Hz
Motor ventilátoru
W3
CYKY 5Cx1,5
400 V/50 Hz
Ovládání el. ohřívače
W5
CYKY 5Dx1,5
230 V/50 Hz
Řízený modul clony
W6
CYKY 5Cx1,5
400 V/50 Hz
Externí termostat
W7
CYKY 4Bx1,5
230 V/50 Hz
DS - dveřní spínač
W7
CYKY 4Bx1,5
230 V/50 Hz
Obr. 11 - detail kotevního držáku
Obr. 12 - umístění čidla P12L1000
Práva na změny vyhrazena.
Obr. 10 - detail horizontálního držáku
    w w w. m ul t i v a c . c z  t e l. 8 41 15 6 15 6 
 VZDUCHOVÉ CLONY 
Seznam použitých kabelů
Download

INDESSE