37
RB
A
Podmínky provozu
C
29
140
Popis
1
2
3
0
1
2
2
Řídicí jednotkou lze manuálně řídit otáčky ventilátoru regulovatelných napětím ve třech stupních. Na výstupu řídicí jednotky je dvoustupňový kontakt pro připojeni stykače elektrického
ohřívače nebo kontakt pro ovládání zónového
ventilu. Pomocí vstupu č. 1 lze společně zapínat
a vypínat ventilátor a ohřívač externím spínačem
(časový spínač, termostat). Vstup č. 2 je pro dveřní kontakt. V servisním režimu je možné nastavit chod při zavřených dveřích (zařízení vypnuto / ventilátor běží na první nebo druhý stupeň
otáček). Pokud je zařízení vybaveno elektrickým
ohřívačem, řídicí jednotka zajistí při každém vypnutí ventilátoru dochlazení ohřívače.
Řídicí jednotka se skládá z regulátoru a dálkového ovladače, který je připojen k regulátoru slaboproudým datovým kabelem 5 m. Jeden ovladač může řídit až 6 regulátorů řetězení. Tak lze
současně řídit např. jeden přívodní a jeden odvodní ventilátor. Dálkový ovladač indikuje provozní stavy a nutnost čištění ovládaného zařízení pomocí LED. Řídící jednotka má ochranu proti
vypadnutí fáze.
Řídící jednotka RB je primárně určena pro ovládání průmyslových clon VCP, lze s nimi však ovládat jakékoliv clony nebo jednotky s vodním, elektrickým výměníkem nebo bez ohřívače. Řídicí
jednotkou je možné regulovat otáčky ventilátorů ve třech stupních, elektrický ohřívač ve dvou
stupních nebo vodní ohřívač způsobem ZAP/VYP
pomocí zónového ventilu.
Řídicí jednotka musí být instalována ve vnitřních
krytých a suchých prostorách s okolní teplotou
od –5 °C do +40 °C a relativní vlhkostí do 90 %.
• řídicí jednotka se instaluje na zeď a nebo přímo
na plášť zařízení, které reguluje
• elektrické krytí jednotky je IP55
• elektrické krytí ovladače je IP20
• ovladač pracuje pouze s nízkým napětím 12 V
Jakékoliv změny nebo zásahy do vnitřního zapojení nejsou povoleny a vedou ke ztrátě záruky.
Doporučujeme použít námi dodávané příslušenství. V případě použití jiného než originálního příslušenství nebo regulace může dojít k poškození
366
Rozměry
Tři stupně otáček ventilátoru
Pro jednofázové a třífázové motory
Ovládání vodního a elektrického výměníku
Ovládání se světelnou signalizací
36 měsíců záruka
120
Charakteristika
•
•
•
•
•
B
 ventilátory 
 RB  řídící jednotka
Typ
Max. proud
ventilátorů
[A]
Napájení
[V/Hz]
El. krytí
regulátoru
[IP]
A x B x C
[mm]
Hmotnost
[kg]
RB1-7A
230/50
7,0
55
240 x 310 x 110
7,8
RB3-4A
400/50
4,0
55
240 x 310 x 110
11,8
výrobku. Výrobce nenese odpovědnost za škodu
vzniklou použitím neoriginálního příslušenství
(regulace) nebo nesprávným použitím příslušenství (regulace).
Zapnuto/Vypnuto
Vzduchový výkon
Signalizace filtru
Instalace a montáž
Regulátor a ovladač se instaluje na stěnu nebo
přímo na ovládané zařízení ve svislé nebo vodorovné poloze. Regulátor musí být instalován tak,
aby mohl okolo proudit vzduch a nedocházelo
k jeho přehřívání. Dodržujte minimální doporučené odstupové vzdálenosti.
min 100 mm
min 100 mm
Ovládání
Servisní režim
Na ovládacím panelu řídící jednotky lze přejít
do servisního režimu, ve kterém je možné nastavit parametry chování clon nebo komponentů
přívodu vzduchu.
Lhůta signalizace nastavení intervalu čištění clony nebo výměny filtrů.
Lhůty indikace CLEAN lze nastavovat podle stupně znečištění vzduchu, ve kterém je clona nainstalována.
Lze zvolit jeden z režimů:
• bez indikace čištění clony
• dlouhá doba intervalu čištění clony
1000/1500* hod
• střední doba intervalu čištění clony (standardně
nastavená z výroby) 600/900* hod
• krátká doba intervalu čištění clony 350/500* hod
(* hodnoty jsou uvedeny pro vodní/elektrickou
verzi)
Funkce chování clony při použití dveřního spínače, jestliže jsou dveře zavřeny. K dispozici jsou tři
režimy chodu clony při zavřených dveřích:
• clona se vypne
• clona běží na první stupeň otáček ventilátoru
(standardně nastaveno z výroby)
• clona běží na druhý stupeň otáček ventilátoru
Doba dochlazení clony nebo přívodu vzduchu
s elektrickým ohřívačem:
• clona dobíhá 30 s
• clona dobíhá 60 s
Při řetězení řídících jednotek je možné připojit
na každý regulátor samostatný dveřní kontakt.
Každý regulátor se bude chovat podle kontaktu,
který je na ni připojený.
Práva na změny vyhrazena.
 RB  řídící jednotka
Indesse Industry s vodním ohřívačem
Indesse Industry s vodním ohřívačem
Ovladač může být použit pro ovládání rychlosti
ventilátoru ve třech stupních a spínání třícestného ventilu ZV-3. K regulátoru může být připojeno
až 10 ventilů ZV-3. Trojcestný ventil ZV-3 může být
použit v kombinaci s TER-K (kanálovým termostatem), nebo TER-P (prostorovým termostatem).
V této kombinaci se ventil spíná v závislosti
na teplotě v kanále, nebo prostorové teplotě.
VCP-03-xxx-TP
SH-TM-848
DK
PO
2
3
0
1
2
TER-P
3
1
2
VCP-03-xxx-EO
SH-TM-848
DK
STYKAC-20-LC2
1
2
0
Indesse Industry s elektrickým ohřívačem
Ovladač
ZV-3
1
Ovladač
STYKAC-20-LC2
SAV
 ventilátory 
Indesse Industry s elektrickým ohřívačem
Ovladač může být použit pro ovládání rychlosti ventilátoru ve třech stupních a spínání ohřevu
ve dvou stupních (nutno použít STYKAC-20-LC2).
Ohřev může být použit v kombinaci s TER-K (kanálovým termostatem), nebo TER-P (prostorovým termostatem).
V této kombinaci se ventil spíná v závislosti
na teplotě v kanále, nebo prostorové teplotě.
Savana
Ovladač může být použit pro ovládání rychlosti
ventilátoru ve třech stupních a spínání třícestného ventilu ZV-3. K regulátoru může být připojeno
až 10 ventilů ZV-3. Trojcestný ventil ZV-3 může být
použit v kombinaci s TER-K (kanálovým termostatem), nebo TER-P (prostorovým termostatem).
V této kombinaci se ventil spíná v závislosti
na teplotě v kanále, nebo prostorové teplotě.
TER-P
ZV-3
Ovladač
TER-P
1
2
3
0
1
2
37
Sestava klapka, ventilátor a vodní ohřívač
Sestava klapka, ventilátor a vodní ohřívač
Ovladač může být použit pro ovládání rychlosti
ventilátoru ve třech stupních a spínání třícestného ventilu ZV-3. K regulátoru může být připojeno až 10 ventilů ZV-3. Trojcestný ventil ZV-3 může
být použit v kombinaci s TER-K (kanálovým termostatem), nebo TER-P (prostorovým termostatem). V této kombinaci se ventil spíná v závislosti na teplotě v kanále, nebo prostorové teplotě.
Pro zapojení protimrazové ochrany je nezbytně
nutné namontovat PO za ohřívač (protimrazová
ochrana). Servopohon pro klapku musí být použit LF230. Jednotka RB musí být vybavena dvěmi
spínacími relé RB-S.
PO
SERVO
-LF230
SH-TM-848
ZV-3
TER-P
1
2
3
0
1
2
Ovladač
Práva na změny vyhrazena.
367
 RB  řídící jednotka
 ventilátory 
Sestava klapka, ventilátor, elektrický ohřívač
Ovladač může být použit pro ovládání rychlosti ventilátoru ve třech stupních a spínání ohřevu
ve dvou stupních (nutno použít STYKAC-20-LC2).
Ohřev může být použit v kombinaci s TER-K (kanálovým termostatem), nebo TER-P (prostorovým termostatem).
V této kombinaci se stykač(e) spínají v závislosti
na teplotě v kanále, nebo prostorové teplotě.
Sestava klapka, ventilátor, elektrický ohřívač
SERVO
-LF230
Řetězení řídících jednotek
Řídící jednotky lze řetězit. To znamená, že jedním
ovladačem je možné ovládat až 6 regulátorů najednou ve stejném režimu. Regulátory se propojí datovým kabelem mezi sebou a ke koncovému
regulátoru se připojí ovladač. Pro propojení regulátorů mezi sebou slouží stejný typ kabelu jako
pro propojení mezi regulátorem a ovladačem.
Pro propojení řídících jednotek slouží ten samý
kabel, který propojuje řídící jednotku a ovladač.
2
3
0
1
2
TER-P
1
2
3
0
1
2
Ovladač
Dveřní kontakt 1
Dveřní kontakt 2
Dveřní kontakt 3
Dveřní kontakt 6
1. RB
2. RB
3. RB
6. RB
MASTER
1
SH-TM-848
STYKAC
-20-LC2
SLAVE
MASTER
SLAVE
MASTER
SLAVE
MASTER
SLAVE
Ovládání
°C
Externí spínač (časové hodiny, termostat)
Doporučené příslušenství
37
Třícestný ventil se
servopohonem ZV-3.
Potřebný pro ovládání
vodního ohřívače (více
informací viz. katalogový
list ZV-3)
Stykač STYKAC-20LC2,
potřebný pro ovládání
elektrického ohřevu
Volitelné příslušenství
Datový kabel - potřebný pro propojení
dvou a více regulátorů nebo
pro propojení ovladače
a regulátoru. Standardní délka
dodávána s regulátorem je
10 m.
VCK-KABEL05
3, 05, 08, 10, 15, 20, 30,
0
40 - Délka kabelu v metrech
VCK-KABEL - datový kabel
368
Dveřní kontakt DK 1
(více informací viz. katalogový
list DK1)
Prostorový termostat TER-P
(více informací viz. katalogový
list TER-P)
Kanálový termostat TER-K
(více informací viz.
katalogový list TER-K)
Spínací relé RB-S - relé slouží pro ovládání
vzduchotechnické klapky nebo pro přípojení
protimrazové ochrany k regulátoru. Pokud
sestava obsahuje klapku
a ohřívač (vodní nebo
elektrický), je nutno použít
2 relé.
Servopohon TD-04-230-1
Potřebné pro ovládání
uzavírací klapky (více
informací viz. katalogový
list TD-04-230-1)
Servopohon s havarijní funkcí TDF-08-230
Potřebné pro ovládání klapky. Pohon obsahuje
zpětnou pružinu. V případě
odpojení el. energie se
servopohon zavře (více
informací viz. katalogový
list TDF-08-230)
Časové hodiny s týdenním
programem SH
(více informací viz. katalogový
list SH)
Protimrazová ochrana PO
(více informací viz.
katalogový list PO)
Práva na změny vyhrazena.
 RB  řídící jednotka
Schéma zapojení
Řídící jednotka se vzduchovou clonou Indesse Industry
RB3-4A, 2 x VCP-03-A-200-EO, DS
Ovládací panel
2
3
0
1
2
230V~ max. 1A
1
Řídící jednotka RB
 ventilátory 
Dveřní kontakt
230V~ max. 1A
400V/50Hz
37
Práva na změny vyhrazena.
369
 RB  řídící jednotka
Řídící jednotka se vzduchovou clonou Indesse s vodním ohřívačem
RB3-4A, 2 x VCP-03-A-200-TP, TER-P, ZV-3, DS-2, SH
 ventilátory 
400V/50Hz
37
230V~
max. 1A
třícestný ventil ZV-3
Řídící jednotka RB
TER-P
1
2
3
0
1
2
Ovládací panel
12V= max. 0,008A
12V= max. 0,008A
Externí ovládání Dveřní kontakt
370
Práva na změny vyhrazena.
 RB  řídící jednotka
Řídící jednotka s vytápěcí jednotkou SAVANA
Ovládací panel
1
2
3
0
1
2
jumper
230V~ max. 1A
Pojistka
SAV
Řídící jednotka RB
230V~ max. 1A
Třícestný ventil ZV-3
SAV
 ventilátory 
Pojistka
RB1-7A, 3 x SAVANA, 3 x ZV-3, TER-P
Termostat
TER-P
Pojistka
Třícestný ventil ZV-3
SAV
37
Třícestný ventil ZV-3
Práva na změny vyhrazena.
371
 RB  řídící jednotka
Řídící jednotka s jednofázovým ventilátorem, vodním ohřívačem a příslušenstvím
Protimrazová ochrana, třícestný ventil ZV-3, externí kontakt, signalizace chodu)
Termostat
TER-P
N
Řídící jednotka RB
L
open
11
13
12
10
N
1
2
7
8
9
6
5
4
PE
Deska elektroniky
relé RB-S
23
22
21
open
230V~ max. 1A
L
L
26
25
21
SLAVE
MASTER
18
22
Signalizace
chodu
Klapka
M
M
relé RB-S
12V= max. 0,008A
17
15
16
T8A
jumper
12V= max. 0,008A
Třícestný ventil
ZV-3
M
L
N
21
22
L N PE
26
25
24
L N PE
2
3
0
1
2
Elektrický přívod
MASTER
SLAVE
1
Ovládací panel
Ventilátor M
Externí kontakt
1~
Dveřní kontakt
CYKY 3Cx1,5 230V/50Hz
Protimrazová ochrana
 ventilátory 
N
L
3
1
2
230V~ max. 1A
Podřízená jednotka RB
Řídící jednotka s třífázovým ventilátorem, vodním ohřívačem a příslušenstvím
Protimrazová ochrana, třícestný ventil ZV-3, externí kontakt, signalizace chodu
Termostat
TER-P
Třícestný ventil ZV-3
L
N
1
2
12
13
11
8
9
10
7
5
6
4
2
3
1
M
relé RB-S
22
21
SLAVE
MASTER
18
17
Klapka
Signalizace
chodu
U2 V2 W2
21
22
26
25
PE PE
24
2
N L1 L2 L3
CYKY 5Cx1,5 400V/50Hz PE
MASTER
SLAVE
3
1
Ovládací panel
Dveřní kontakt
2
0
M
relé RB-S
N U1 V1 W1
1
M
3 x T8A
PE
Externí kontakt
L
L
26
25
12V= max. 0,008A
15
16
12V= max. 0,008A
22
21
N
T1A
jumper
Protimrazová ochrana
open
230V~ max. 1A
23
372
Lopen
230V~ max. 1A
Deska elektroniky
37
N
Řídící jednotka RB
Elektrický přívod
L1 L2 L3
3~
M
Ventilátor
Podřízená jednotka RB
Práva na změny vyhrazena.
 RB  řídící jednotka
Řídící jednotka s jednofázovým ventilátorem, elektrickým ohřívačem a příslušenstvím
Protimrazová ochrana, třícestný ventil ZV-3, externí kontakt, signalizace chodu
Termostat
TER-P
11
2 4 6
A1
1 3 5
Stykač
2. stupeň
A2
2 4 6
A1
1 3 5
N
1
2
22
21
SLAVE
MASTER
17
18
12V= max. 0,008A
26
25
open
230V~ max. 1A
L
L
M
M
L
N PE
L
N PE
Signalizace
chodu
Klapka
24
CYKY 3Cx1,5 230V/50Hz
3
0
1
2
SLAVE
2
Ovládací panel
Dveřní kontakt
Elektrický přívod
1
MASTER
15
16
T8A
Externí kontakt
22
21
N
12V= max. 0,008A
A2
relé RB-S
jumper
Ventilátor
Stykač
1. stupeň
12
13
10
7
8
9
4
5
6
PE
N
L
1
2
3
230V~ max. 1A
23
1~
M
Th
TER-P
Deska
elektroniky
Podřízená
jednotka RB
 ventilátory 
Řídící jednotka RB
Havarijní
termostat
Řídící jednotka s třífázovým ventilátorem, elektrickým ohřívačem a příslušenstvím
Protimrazová ochrana, třícestný ventil ZV-3, externí kontakt, signalizace chodu
Havarijní
termostat
Termostat
TER-P
Řídící jednotka RB
TER-P
13
11
12
A2
246
A1
135
Stykač
2. stupeň
A2
246
A1
135
N
1
2
9
Th
Stykač
1. stupeň
230V~ max. 1A
10
7
8
5
6
4
3
2
1
Deska elektroniky
relé RB-S
23
22
21
jumper
SLAVE
18
17
MASTER
3
0
1
2
MASTER
SLAVE
2
Ovládací panel
Dveřní kontakt
1
M
M
Klapka
Signalizace chodu
U2 V2 W2
PE PE
24
N U1 V1 W1
Příklad značení
PE N L1 L2 L3
Externí kontakt
open
L
L
3 x T5A
12V= max. 0,008A
16
T1A
15
230V~ max. 1A
25
N
12V= max. 0,008A
26
22
21
37
CYKY 5Cx1,5
400V/50Hz
Elektrický
přívod
Podřízená jednotka RB
L1 L2 L3
PE
3~
M
Ventilátor
RB 1-7A
- 7A - Jednofázová verze 230 V / 50 Hz.
1
Maximální proudová zatížitelnost 7 A
3 - 4A - Třífazová verze 400 V / 50 Hz
Maximální proudová zatížitelnost 4 A
(Oba uvedené typy dokáží řídit
elektrický a vodní ohřívač)
RB - Řídící jednotka RB
Schémata zapojení uvedená v katalogu jsou pouze orientační. Vždy je nutno upřednostnit schéma zapojení uvedené na výrobku.
Práva na změny vyhrazena.
373
Download

Katalogový list (.pdf) - Vetrani