M 100
Vícevtokový mokroběžný vodoměr
Nejlepší ve své třídě
EEC approval
EEC approval
Cold water up to 30 °C
Cold water up to 30 °C
D 82
6.131.42
D 98
6.131.04
Qn 1.5 ... 3.5
Qn 6 ... 15
· Vícevtokový mokroběžný vodoměr na studenou vodu
· Jmenovitý průtok od Qn1.5 do 15 m3/h
· EEC Typové schválení v metrologické třídě C·H/B·V
· Libovolná montážní poloha
· ELSTER conText® popisný systém
· Volitelná možnost pulzního výstupu
www.elstermesstechnik.com
Business Name
T laková ztráta (bar)
Os azení téměř libovolné
Qn 1.5 2.5 3.5 6 10 15
T
0.1
0.01
0.1 0.2 0.3 0.5 1
Horizontální
ins talace
polohas klon 90°
2 3 4 5 10
P růtok m3/h
20 30 40 50 100
MNR
V íc evtokový vodom ěr ARTIST
R ozměr vodoměru /
J menovitý průtok Qn m 3/h
J menovitý rozměr DN
mm
DN palce
Objednac í č ís lo
Ověřeno ve třídě B·H/B·V
Standard
P řiraveno pro
pulzy
100 litru/1 pulz
pulzy
1000 litru/1 pulz
Dimenze
D 1 V nějš í průměr závitu
IS O 228/1
palce
D 2 V nitřní průměr závitu
IS O 7/1
palce
MNR-S
1.5
15
1/2
2.5
20
3/4
3.5
25
1
6
25
1
6
32
1 1/4
10
40
1 1/2
15
50
2
15
50
2
1.5
20
3/4
2.5
20
3/4
6
25
1
10
40
1 1/2
0754323 0754625
0754641 0754668 0754676 0754684 0754692 0754706 0754730 0754749 0754765 0754773
0756725
0756989
0765741
0757017
0756776
0757020
0756784
0757039
0756792
0757047
G 3/4 B
G1B
G 1 1/4 B
G 1 1/4 B
G 1 1/2 B
R 1/2
R 3/4
R1
R1
R 1 1/4
0756806
0757055
0756814 0756822
0757063 0757071
G 2 B G 2 1/2 B
R 1 1/2
0756857 0756865 0756881
0757128 0757136 0757152
Flange
G1B
G 1 B G 1 1/4 B
—
R 3/4
R 3/4
R2
R1
0756911
0757179
G2B
R 1 1/2
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................
150
200
60
70
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
B 1 Š ířka hlavy
mm
—
—
—
—
—
—
—
—
80
80
94
120
mm
B 2 V zdálenos t
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................
31
31
43
43
43
46
46
68
—
—
—
—
H 1 S tředová výš ka
mm
115
115
130
130
130
153
153
160
135
135
151
195
mm
H 2 C elková výš ka
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ . . . . . . . . . ........... .....................
Hmotnost
kg
1.5
1.5
2.5
2.5
2.5
3.7
4.5
8.5
1.8
1.8
2.6
5.5
L 1 S tavební délka
Délka š roubení
mm
mm
165
40
190
50
260
60
260
60
260
60
300
70
270
60
270
—
105
50
105
50
3
18
10
3.5
5
30
18
5.5
7
30
18
5.5
12
55
30
12
12
55
30
12
20
100
60
14
30
150
75
20
30
150
75
20
3
18
10
3,5
5
30
18
5,5
F unkč ní vlas tnos ti
Horizontální ins talace
12
20
55
100
30
60
12
14
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................
T rvalé zatížení
2 500
4 000
5 600
10 000
10 000
16 000
25 000
25 000
2 500
4 000
10 000
16 000
approx. 1.6 x Q n l/h
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Teplota
T max °C
Max. pracovní t lak PN
bar
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
P růtok při 1 baru
4.4
6.7
7.2
12.8
12.8
22
32
32
4.0
6.7
12.8
22
tlakové ztráty
m 3/h
Maximální průtok
Q max m 3/h
P řechodový průtok Q t**
l/h
Minimální průtok Q min**
l/h
R ozběhový průtok
l/h
** typické funkční vlas tnos ti, převyš uje metrologické požadavky třídy C
MNR
Závit
MNR
Příruba
B1
H2
D1
H1
B1
H2
MNR-S
B1
D1
132 x 132
L1
H2
H1
L1
Kapka, spol. s r.o.
AMS K-31
Č echova 1431
29001 P oděbrady
tel.: +420 325 614 430
Bylany
85
fax: +420 325 610 941
284
01 info@
Kutná
Hora
e-mail:
pokorny-vodomery.cz
web:+420
www.pokormery.cz
tel.:
327 512 918
fax: +420 327 511 648
e-mail: [email protected]
web: www.kapka-vodomery.cz
L1
R eed Dis k s oc hranou proti manipulac i
Typ
s pínač impuls ů
ochrana IP 68
S pínané napětí
max. 24 V DC,
50 mA
Odpor
100 Ohm
K abel
3 x 0.14 mm2
Ø 3.3 mm
P ulzy kontakt
hnědá – bílá
Ochrana kontakt
zelená – bílá
Délka kabelu
3m
.............................................................................
Objednac í č ís la
100 litru/1 pulz
0000998
1000 litru/1 pulz
0000999
B2
Download

vodomery/domovni/elster-m100-artist-mnr.pdf elster-m100-artist