Den otevřených dveří SOUs - PROGRAM
08:00-12:00
08:00-12:00
prohlídka SOUs
›
›
›
›
učebny teoretické výuky
pracoviště odborného výcviku
laboratoře pneumatiky a robotiky – ukázky činností
laboratoř programovatelných automatů – seznámení s moderní automatizační
technikou
informace o oborech vzdělání a přijímacím řízení
› info stánky ve vestibulu školy
08:00-11:45
prezentace CitiJet – vůz vyrobený našimi žáky
09:00-09:15
představení SOUs ve vestibulu školy
10:30-10:45
představení SOUs ve vestibulu školy
08:00-11:30
testovací jízdy elektromobilem
Download

Den otevřených dveří SOUs