Tvorba
uživatelských
aplikací
DetStudio
tvorba aplikací
řídicích systémů
a programovatelných
regulátorů
ViewDet
servisní a ladicí nástroj,
jjednoduchá vizualizace
A
AWDet
ttvorba aplikace
w
webového serveru
· komfortní prostředí pro programování
řídicích systémů, programovatelných
regulátorů a obrazovek terminálů
· integrované ladicí nástroje
· WYSIWYG editace obrazovek, simulátor
· servisní programy pro ladění
a jednoduchou vizualizaci procesů
· vzdálené programování a ladění
aplikací přes Internet
· snadná tvorba webové aplikace
u systémů s podporou webového serveru
· nástroje volně ke stažení na stránkách
firmy AMiT
· školení a následná technická
podpora zdarma
Automating
Your Success ®
www.amit.cz
DetStudio
· komfortní prostředí pro tvorbu aplikací řídicích systémů
a programovatelných regulátorů
· programování: ST / LD / IL
· možnost tvorby uživatelských funkčních bloků a podprogramů
· uložení projektu aplikace do paměti řídicího systému
· on-line sledování a editace technologických proměnných
· WYSIWYG editor uživatelských obrazovek terminálů
a operátorských panelů
· simulátor operátorských panelů
· ladění a zavádění aplikačního programu do řídicího systému
v rámci komunikace DB-Net/IP (Internet)
· podpora vícejazyčných aplikací, podpora Unicode
· systém práv pro obsluhu operátorských panelů
· české a anglické prostředí
· komunikační knihovny: DB-Net/IP, MODBUS RTU, CANopen, S-Bus,
IEC60870-5-104, SNMP, GSM/GPRS modemy
· uživatelská komunikace
(možnost implementace vlastního komunikačního protokolu)
· volně ke stažení vzorová a typová řešení
ViewDet
servisní program pro ladění a jednoduchou vizualizaci
čtení a zápis procesních proměnných řídicích systémů on-line
archivace, grafy, export archivovaných dat
zpracování provozního deníku
možnost uskupení zobrazovacích objektů ve scénách, rychlé přepínání
mezi scénami
· jednoduché grafické prvky pro zvýšení přehlednosti procesních hodnot
· zavedení uživatelské aplikace s možností zálohy a obnovení proměnných
· podpora vzdálené komunikace s řídicími systémy v rámci
komunikace DB-Net/IP (Internet)
·
·
·
·
·
AWDet
· přehledný WYSIWYG editor webové prezentace v řídicích systémech
bez nutnosti znalosti programování HTML
· webovou aplikaci lze prohlížet ve všech běžných prohlížečích včetně
mobilních zařízení (telefony, tablety)
· vyžaduje pouze podporu javascriptů
· bohatá sada předdefinovaných komponent s podporou grafických prvků
· široké možnosti nastavení komponent včetně doplnění vlastního
HTML kódu
· přímý import proměnných z projektů vytvořených v návrhových
prostředích firmy AMiT
· importér obrázků pro správu a optimalizaci použitých grafických prvků
· parametrizace zasílání e-mailů ze serveru na základě proměnných
v řídicím systému
· vzdálená správa webového serveru, zavedení aplikace přes FTP
· parametrizace a archivace vybraných proměnných na SD kartu
PRAHA
Naskové 3/1100
150 00 Praha
tel.: +420 222 781 516
e-mail: [email protected]
BRNO
Vídeňská 118
619 00 Brno
tel.: +420 541 217 220
e-mail: [email protected]
OSTRAVA
Starobělská 13
700 30 Ostrava
tel.: +420 597 070 170
e-mail: [email protected]
www.amit.cz
TRNAVA
AMiT SK, spol. s r.o.
Mikovíniho 11
917 01 Trnava
Slovenská republika
tel.: +421 905 280 206
e-mail: [email protected]
II/14
AMiT, spol. s r.o.
Download

Tvorba uživateských aplikací