Download

Vyučovanie odborného výcviku bude prebiehať nasledovne: 1