Název projektu: „ŠKOLA21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov“
reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428
DUM: VY_32_INOVACE_2/22
jméno autora DUM: Mgr. Naděžda Pluhařová
datum (období), ve kterém byl DUM vytvořen / ověřen při výuce: 11.4.2012/12.4.2012
ročník, pro který je DUM určen: 6.
vzdělávací oblast (vzdělávací obor) - dle požadavků šablony III/2: Zeměpis
anotace (výstižný stručný popis způsobu použití DUM ve výuce):
Pracovní list pro aktivní práci žáka s tematickými mapami ve Školním atlase světa dnešního
světa: Lidské rasy. Tvorba sloupkového diagramu. Prověření schopnosti porovnávat údaje,
data a schopnosti vyhodnotit zjištěná data.
seznam použité literatury a pramenů:
HANUS, Martin., ŠÍDLO, Luděk. Školní atlas dnešního světa. Praha: TERRA, 2011, 187s.,
ISBN 978-80-902282-6-9.
Samostatná práce se Školním atlasem dnešního světa
Tematická mapa:„Lidské rasy“, strana 34 – 35
Jaké je základní dělení lidských ras?
Proč se vytvořilo několik ras?
Kde je nejvíce rozšířena negroidní rasa a jaké jsou její typické znaky?
Co znamená pojem METIZACE.
Proč se o tomto procesu v poslední době hovoří?
Vypiš základní přechodné rasy a vysvětli pojmy.
Prostuduj si mapu Struktura obyvatelstva a porovnej procentové zastoupení
jednotlivých ras v rámci jednotlivých světadílů a v rámci celého světa:
8) Vytvoř sloupkový diagram ze zjištěných hodnot, tak že:
na vodorovnou osu vyznač sloupky pro světadíly ve vzdálenosti 0,5cm od sebe
sloupek bude mít šířku 1cm,výšku 10cm
Vytvoř si legendu pro diagram:
1mm = 1%, tzn.: 1cm = 10 %
Pro každou rasu si vyber barvu.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Download

Samostatná práce se Školním atlasem dnešního světa