Nerezové ohřívače vody
Nádrž s dvěma výměníky
Pracovní parametry:
Maximální pracovní tlak:
10 bar - zásobník teplé vody
10 bar - výměník
Max. pracovní teplota:
95°C - zásobník teplé vody
110°C - výměník
Nádoba:
Nerezová ocel
WNR-1.4571 (AISI 316Ti)
WNR-1.4404 (AISI 316L)
Výměník:
Nerezová ocel
WNR-1.4571 (AISI 316Ti)
WNR-1.4404 (AISI 316L)
Připojení:
Nerezová ocel
WNR-1.4571 (AISI 316Ti)
WNR-1.4404 (AISI 316L)
Pasivováno:
Vnitřní i vnější povrch nádoby
je ošetřen v pasivační lázni
Horní víko:
ABS
Plášť:
Polyetylenová textilie
Izolace:
Polyuretanová pěna 50 mm
Splňuje požadavky vyhlášky č. 193/2007
výkres
Popis připojení:
(Hrdla opatřena vnitřními závity)
e - Hrdlo pro jímku na teploměr G 1/2
d - Vstup výměníku
g - Výstup výměníku
i - Vstup vody
u - Výstup vody
r - Vstup cirkulace
s - Pojistný ventil
w - Hrdlo G 6/4
(určeno pro dodatečnou montáž el. topné patrony)
Označení nádrží:
TX 500 D
TX - typové označení
500 - velikost
D - ohřívač se dvěma pevnými výměníky
TIPEX TX - D
H
Ø
A
B
C
D
E
F
G
I
L
N
O
P
TX 300 D
1485
650
45
355
410
485
805
860
1050
915
1005
1095
1225
127
TX 500 D
1760
750
70
365
420
495
865
920
1108
975
1063
1153
1235
127
TX 600 D
2010
750
70
340
390
560
960
1050
1180
1290
1505
1610
1730
127
kg
d
g
i
u
r
s
S1 - teplosměnná plocha dolního výměníku
G1
S2 - teplosměnná plocha horního výměníku
TIPEX TX - D [litry] S1[m2] S2[m2]
TX 300 D
300
1,73
0,87
85
G1
G1
TX 500 D
490
2,18
1,13
105
G1
G1
G2
G2
G 6/4
G1
TX 600 D
570
2,74
1,73
115
G1
G1
G2
G2
G2
G1
G 6/4 G 6/4 G 6/4
Výrobek byl zkoušen ve Stroj.zkušebním ústavu v Brně.
Ver.07.2014
Thermotip s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr
tel.: +420 241 444 640, fax: +420 241 444 653
www.thermotip.com
e-mail: [email protected]
Tipex TX - D
Materiály:
Nerezové ohřívače vody
Tlakové ztráty a výkony výměníku ohřívače TIPEX TX - D
Tlakové ztráty horního výměníku
Tlakové ztráty dolního výměníku
Tipex TX - D
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
TX 600 D
8
TX 600 D
7
6
5
TX 500 D
4
TX 500 D
3
TX 300 D
2
1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
TX 300 D
0
0
0,5
Dolní výměník
Typ
1
1,5
2
2,5
3
Horní výměník
průtok
tlaková
výměníkem
ztráta
Typ
průtok
tlaková
výměníkem
ztráta
3
3
m /h
kPa
m /h
kPa
TX 300D
2,7
8
TX 300D
1,5
1
TX 500D
3,0
11
TX 500D
2,1
3
TX 600D
3,5
19
TX 600D
2,7
8
Výkonové parametry zásobníků TIPEX TX – D
teplosměnná
plocha
výměníku
objem
zásobníku
teplota
topné vody
průtok
výměníkem
m2
l
m3/h
1,73
300
0,87
300
2,18
490
1,13
490
2,74
570
1,73
570
°C
90
80
70
60
90
80
70
60
90
80
70
60
90
80
70
60
90
80
70
60
90
80
70
60
typ
TX 300D
spodní
výměník
TX 300D
horní
výměník
TX 500D
spodní
výměník
TX 500D
horní
výměník
TX 600D
spodní
výměník
TX 600D
horní
výměník
2,7
1,5
3
2,1
3,5
2,7
množství vody (1)
dodané za 10 min
t z 50 °C
t z 60 °C
l/10 min
460
411
363
309
336
312
288
260
630
568
508
440
479
447
416
381
781
703
628
542
636
587
540
485
l/10 min
572
523
475
448
424
400
798
736
676
647
615
584
986
908
833
841
792
745
-
trvalý výkon výměníku
doba ohřevu
t z 45 °C
t z 55 °C
t z 60 °C
tz 45 °C
tz 55 °C
kW
73,9
59,6
44,0
31,3
37,2
30,0
22,1
15,8
93,1
75,1
55,4
39,5
48,3
38,9
28,7
20,5
117,0
94,4
69,6
49,6
73,9
59,6
44,0
31,3
kW
65,4
50,8
36,1
20,0
32,9
25,5
18,2
10,1
82,4
64,0
45,5
25,2
42,7
33,2
23,6
13,1
103,6
80,4
57,2
31,7
65,4
50,8
36,1
20,0
kW
61,3
46,2
30,5
30,8
23,3
15,4
77,2
58,3
38,5
40,0
30,2
19,9
97,0
73,2
48,3
61,3
46,2
30,5
-
min
12
15
20
31
10
12
16
25
14
18
24
37
12
16
20
32
14
17
23
36
8
10
13
21
min
16
19
25
40
12
15
20
79
19
23
30
47
16
20
26
41
18
22
29
46
11
13
17
27
Pozn. :
Množství vody (1)
- Množství teplé vody namíchané v odběrném místě se studenou na výslednou teplotu 45 °C
tz 50 °C
- teplota, na kterou je zásobník na začátku odběru nahřátý
trvalý výkon výměníku
- výkon při ustáleném odběru ohřáté vody na danou teplotu
doba ohřevu
- čas potřebný pro ohřátí vody v zásobníku na danou teplotu
Ver.07.2014
Thermotip s.r.o., Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr
tel.: +420 241 444 640, fax: +420 241 444 653
www.thermotip.com
e-mail: [email protected]
Download

Technický list