ABRA AKADEMIE
KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013
ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA
1
PROTOŽE MÍT
SYSTÉM
JE ZÁKLAD.
WWW.ABRA.EU/SKOLENI
VÁŽENÍ UŽIVATELÉ
INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ABRA,
Právě jste otevřeli katalog vzdělávání,
které pro vás ve školicím středisku ABRA
Akademie připravujeme tak, abyste
z informačních systémů ABRA Gx dokázali
vytěžit pro provoz vaší firmy co nejvíce.
Školení jsou pro vás v naprosté většině
případů zcela zdarma a můžete je
absolvovat i opakovaně. To je výhoda,
kterou vám jiní výrobci informačních
systémů neposkytnou. Využijte ji ke svému
prospěchu tak, aby informační systémy
ABRA pomohly nejenom vám osobně,
ale i celé vaší firmě k lepším obchodním
a produkčním výsledkům.
Pokud nenajdete v katalogu obsahově to,
co potřebujete, napište nám, vaše podněty
jsou cennou zpětnou vazbou pro naši
další práci.
Děkujeme a těšíme se na setkání v ABRA
Akademii!
Ladislav Hlavoněk,
Vedoucí divize ABRA AKADEMIE
CO NAJDETE V KATALOGU?
JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT?
Najdete zde celou řadu uživatelských a odborných
školení k produktům ABRA. Na základě vašich
podnětů jsme upravili jejich strukturu a obsah,
a doplnili některá nová. Pro zjednodušení vaší
orientace jsme sestavili přehledný katalog, ve kterém
naleznete seznam všech plánovaných seminářů.
K přihlášení na seminář stačí vyplnit krátký
registrační formulář, který naleznete po přihlášení
do Zákaznického portálu (zp.abra.eu) v sekci
Semináře ABRA Akademie.
Vždy po vyplnění a odeslání registračního formuláře
obdržíte na vámi uvedený e-mail potvrzení
o úspěšné registraci. Pokud vám potvrzující e-mail
nepřijde do 60 minut, kontaktujte prosím oddělení
ABRA Akademie (kontakt +420 296 397 397,
[email protected]).
Nabídka aktuálních termínů pořádaných
uživatelských a odborných seminářů je přiložena
v samostatném vkladu a rovněž ji najdete na našich
webových stránkách www.abra.eu/seminare nebo
po přihlášení do Zákaznického portálu (zp.abra.eu)
v sekci Semináře ABRA Akademie.
KDE ŠKOLENÍ PROBÍHAJÍ
A KDO JE VEDE?
JAKÉ TYPY ŠKOLENÍ
MOHU OČEKÁVAT?
Semináře jsou vypisovány ve školicích střediscích
zvlášť pro jednotlivé pobočky v Praze, Brně a Olomouci.
Semináře jsou rozděleny do dvou kategorií – uživatelské
semináře a odborné semináře.
Všechny kurzy vypsané v Praze probíhají
v počítačových učebnách školícího centra ABRA
Akademie, v sídle společnosti ABRA Software,
Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 13. V učebně
má každý účastník k dispozici PC, na kterém si ověřuje
a procvičuje probíranou látku.
Semináře pořádané ve školicím středisku Brno
probíhají v sídle této pobočky, na adrese
Veselá 24, 602 00 Brno. Školení vypsaná v Olomoucké pobočce probíhají ve školicím středisku na
ul. Sladkovského 31, 772 00 Olomouc. Semináře
jsou vedeny zkušenými lektory a konzultanty s dlouholetou praxí v oblasti instalace, implementace a podpory
podnikových informačních systémů. Základním kritériem
pro jejich výběr je schopnost předávat posluchačům jak
teoretické informace, tak i praktické zkušenosti v rámci
školené oblasti.
2
Uživatelské semináře jsou určeny pro běžné uživatele od
začátečníků až po pokročilé. Jsou zaměřeny na optimální
využívání možností informačních systémů ABRA s využitím
nejběžnějších nástrojů informačního systému a vyžadujících
minimální nebo žádné technické znalosti. Účast na všech
uživatelských seminářích je pro klienty, kteří mají platnou
Licenční službu, zdarma, pro ostatní je cena uvedena
v přehledu seminářů na webových stránkách.
Odborné semináře jsou určeny pro správce IS ABRA
a pokročilé uživatele. Jsou zaměřeny na činnosti, které obvykle
provádí konzultanti, a to tak, aby správci pomáhali zvyšovat
výkon IS ABRA bez zásahu konzultanta. Tím vaše firma uspoří
nejenom čas, ale i peníze, které by jinak musela vynaložit na
externisty. Jejich obsahem jsou i další nástroje, kterými lze
IS ABRA přizpůsobit požadavkům a potřebám provozu právě
vaší firmy, které ale vyžadují větší technické znalosti. Účast na
odborných seminářích je zpoplatněna.
OBSAH
I. UŽIVATELSKÉ SEMINÁŘE
II. ODBORNÉ SEMINÁŘE
Uživatelské semináře 4
1. Základy ovládání ABRA 5
2. Skladové hospodářství – Evidence, doklady
5
Odborné semináře15
A. SPRÁVA A ADMINISTRACE16
1. Instalace a update aneb ABRA aktuální a zálohovaná
17
3. Skladové hospodářství – Definice, uzávěrka a řízení skladů
6
2. Základní administrace aneb každému co mu patří
18
4. Fakturace, pokladna 6
3. Základní přizpůsobení aneb každému co potřebuje I.
18
5. Zahraniční obchod 7
4. Základy SQL a jeho využití v Gx aneb získejte správná data19
6. Obchodník 7
5. Přizpůsobení pro pokročilé aneb každému co potřebuje II.19
7. Účetnictví – Banka, prvotní doklady, DPH
8
6. Tiskové sestavy pro pokročilé aneb co je psáno, to je dáno20
8. Účetnictví – Hlavní účetní, závěrky 8
9. Účetnictví – Předkontace, účetní výkazy 9
7. Exporty aneb předej data dál20
8. OLE aneb napojte se I.21
10. Majetek
9
9. Webové služby aneb napojte se II.21
11. Mzdy – Personalistika10
12. Mzdy – Zpracování mezd10
10. Skriptování aneb upravte si Gx ještě více22
B. SPECIALIZOVANÉ PROCESY23
13. Mzdy – Nastavení a definice11
11. SCM – Supply Chain Management24
14. CRM (Customer Relationship Management) – Aktivity11
12. Mzdy – Nastavení a definice pro pokročilé24
15. Jak zrealizovat marketingovou kampaň v IS ABRA12
C. EXPERT V ÚČETNICTVÍ
16. Kompletace12
13. Evidence DPH bez stresu26
17. Polohované sklady13
14. Inventarizace účtů, saldokonto jako pomocník26
18. Maloobchodní prodej13
15. Závěrka účetnictví 27
19. Servis14
D. KOMPLEXNÍ KURZY
20. Tiskové sestavy14
1. Správce IS ABRA29
2. Expert IS ABRA29
3. Programátor nadstaveb IS ABRA29
25
28
Ceník uživatelských seminářů30
Ceník odborných seminářů31
Ceník kurzů31
3
3
I.
UŽIVATELSKÉ
SEMINÁŘE
Účelem uživatelských seminářů je pomoci uživatelům se zvládnutím běžných
činností při práci v informačních systémech
ABRA, správně pochopit a používat co
nejefektivněji funkce, které ABRA nabízí.
Semináře jsou zaměřeny na široké spektrum
uživatelů od začátečníků až po pokročilé.
Jsou tematicky rozčleněny tak, aby
pokrývaly všechny běžné procesy ve firmě.
Při výběru seminářů se orientujte zejména
podle popsaného obsahu kurzu, nejen
podle názvu. Vybírejte si vždy ty, jejichž
obsah odpovídá vašim požadavkům
a potřebám. Délka semináře je obvykle
půlden (3,5–4 hod.), tematicky příbuzná
témata seminářů jsou organizována
v celodenních blocích (jeden dopoledne
a druhý odpoledne).
Některé semináře navazují obsahově na
jiné, věnujte proto zvýšenou pozornost
předpokládaným vstupním znalostem.
V případě, že nebudete absolvovat školení
v logické posloupnosti, výrazně tak snížíte
efektivitu výukového procesu a neodnesete si zdaleka tolik poznatků jako ostatní
účastníci semináře. Navíc to může vést
i k zbytečné chybovosti při využívání
IS ABRA, proto se přihlašujte pouze na
školení, která pro vás mají smysl a navazují na již absolvované kurzy.
Jakmile si osvojíte základní ovládání
systému, můžete se dále libovolně
specializovat v činnostech, které budete
v systému ABRA skutečně provádět. Ať
už jde o oblast účetnictví, fakturace nebo
skladového hospodářství.
Předpokladem pro procesně orientované
semináře je zvládnutí běžného ovládání
IS ABRA. To je zejména orientace na
ploše, spouštění jednotlivých modulů, práce
v číselnících a agendách, omezování, filtrování a vyhledávání údajů, vytváření nových
záznamů a používání běžných společných
funkcí.
Pro ty z vás, kteří se z různých důvodů
nemůžete osobně zúčastnit seminářů,
máme pro některé oblasti k dispozici
i videa ve formě zjednodušených e-learningových kurzů, které jsou k dispozici na
adrese: www.abra.eu/e-learning.
Systém vyžaduje jednoduchou registraci
zadáním vaší e-mailové adresy. E-learning
obsahuje kromě videí i testy, jimiž můžete
prověřit svoje znalosti.
4
4
I.
UŽIVATELSKÉ
SEMINÁŘE
1. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ ABRA
Seminář je určen všem uživatelům
začínajícím pracovat v systému ABRA
G1, G2, G3 nebo G4. Během semináře
se seznámíte se základním grafickým
rozhraním a ovládáním IS ABRA. Naučíte
se používat standardní tlačítka a funkce,
vytvářet nové záznamy v číselnících
a dokladech, opravovat je, tisknout
a případně mazat. Podrobně je probírána
práce s adresářem firem.
Doporučujeme jej absolvovat všem
začínajícím uživatelům.
OBSAH SEMINÁŘE:
Seznámení se systémem ABRA
• přihlášení do systému, změna hesla
• grafické rozhraní, pohyb v systému, ovládání systému, funkční klávesy
• obsah modulů a jednotlivých agend
• práce s nápovědou
• použití obecných funkcí – vytvoření, oprava,
kopírování a mazání záznamů
• vyhledávání, třídění, označování,
omezování záznamů
• možnosti tisku a tiskových sestav
• práce s číselníkem Adresář firem, souvislosti,
osoby, předchůdci
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání PC
DOPORUČENÁ NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ:
• Fakturace, pokladna
• Účetnictví – Banka, prvotní doklady, DPH
• Skladové hospodářství – Evidence, doklady
• Mzdy – Personalistika
• Majetek
• Tiskové sestavy
Rozsah: půlden
5
2. SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – EVIDENCE, DOKLADY
První ze seminářů v oblasti skladového
hospodářství. Naučíte se pracovat se
skladovými kartami nebo skladovými
doklady.
Doporučujeme jej absolvovat skladníkům,
pracovníkům v logistice, a s ohledem na
vaše konkrétní podmínky i obchodníkům,
fakturantům nebo účetním.
OBSAH SEMINÁŘE:
Skladová evidence:
• práce s číselníkem skladových karet, základní
funkce
• evidence karet se sériovými čísly a šaržemi
• doklady se sériovými čísly a šaržemi
• pohyby sériových čísel a šarží
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• evidence skladových karet, popis polí na
• Základy ovládání ABRA
• evidence dílčích karet, dodavatelů,
• Skladové hospodářství – Definice, uzávěrka
skladové kartě
odběratelů, náhrad
Skladové doklady:
• evidence a vystavení příjemek, dodacích listů,
vratek a převodek
• skladová inventura
• kontrola skladových pohybů
Sériová čísla a šarže:
DOPORUČENÁ NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ:
a řízení skladů
• Obchodník
• Kompletace
• Polohované sklady
• Maloobchodní prodej
• Servis
• SCM (Supply Chain Management)
Rozsah: půlden
I.
UŽIVATELSKÉ
SEMINÁŘE
3. SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – DEFINICE, UZÁVĚRKA A ŘÍZENÍ SKLADŮ
Druhý ze seminářů v oblasti skladového
hospodářství, určený všem, kteří mění
nastavení skladového hospodářství, pořizují
manažerské reporty, tvoří ceníky a provádějí
uzávěrku skladů.
Doporučujeme jej absolvovat vedoucím
skladníkům, správci systému ABRA,
a s ohledem na vaše konkrétní podmínky
i obchodníkům a účetním.
OBSAH SEMINÁŘE:
Nastavení:
• definice skladů
• definice skladových typů
• definice skladového menu
Výstupy:
• skladové reporty – stav skladu, obratová
soupiska
• uzávěrka skladů, ocenění skladových zásob
• výpočet skladových cen
Prodej:
• tvorba prodejních ceníků
• nastavení skladových slev
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
• Skladové hospodářství – Evidence, doklady
DOPORUČENÁ NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ:
• Obchodník
• Kompletace
• Polohované sklady
• Maloobchodní prodej
• Servis
• SCM (Supply Chain Management)
• Tiskové sestavy
Rozsah: půlden
6
4. FAKTURACE, POKLADNA
První z ekonomických seminářů. Naučíte
se, jak pořizovat daňové doklady, jak
vytvářet fakturační a pokladní doklady při
prodeji i nákupu, a to především v tuzemsku.
Doporučujeme jej absolvovat všem, kteří
vytvářejí nebo pracují s daňovými doklady,
zejména fakturantům a účetním, a s ohledem
na vaše konkrétní podmínky i obchodníkům
a všem, kteří pracují s pokladnou.
OBSAH SEMINÁŘE:
Pokladna:
• pokladní doklady, platby v hotovosti
Fakturace:
• evidence faktur vydaných a přijatých
• evidence zálohových listů a daňových zálohových listů
• evidence opravných daňových dokladů
(dobropisů), potvrzení dobropisů
• fakturační reporty
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
DOPORUČENÁ NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ:
• Obchodník
• Zahraniční obchod
• Maloobchodní prodej
Rozsah: půlden
I.
UŽIVATELSKÉ
SEMINÁŘE
5. ZAHRANIČNÍ OBCHOD
Ekonomický seminář určený pro specifickou
oblast firem obchodujícím na mezinárodních
trzích. Je určen všem uživatelům, kteří pracují
s daňovými doklady při dovozu a vývozu.
Během studia se zaměříte na vytváření
dokladů v cizích měnách, evidování kurzů
měn a kurzovních rozdílů a vytváření dokladů
DRC a JSD. Součástí semináře je rovněž problematika hlášení Intrastat a výkazů ESL.
Doporučujeme jej absolvovat všem, kteří
vytvářejí nebo pracují s uvedenými doklady,
zejména fakturantům a účetním, a s ohledem
na vaše konkrétní podmínky i obchodníkům.
OBSAH SEMINÁŘE:
Cizí měny:
• evidence dokladů v cizích měnách
• kurzovní lístek
• kurzové rozdíly
DPH:
• typy obchodů na dokladech
• registrace v jiných zemích EU
• evidence dokladů DRC
• evidence dokladů JSD
• souhrnné hlášení ESL
Intrastat:
• nastavení číselníků kombinované nomenklatury
• kurzovní lístek Intrastat
• nastavení skladového hospodářství (sklady,
skladové karty, skladové typy)
• evidence dokladů do Intrastat
• reporty Intrastat
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
• Fakturace, pokladna
• Obecné znalosti problematiky zahraničního
obchodu
Rozsah: půlden
7
6. OBCHODNÍK
Ekonomický seminář zabývající se procesy,
které obvykle předcházejí vystavení daňových
dokladů. Je zaměřen na práci s objednávkami
přijatými nebo vydanými s návazností na
řízení skladových zásob a pružnou práci
s cenami. Naučíte se vystavovat objednávky,
rezervovat zboží nebo určovat prodejní či
nákupní ceny.
Doporučujeme jej absolvovat všem, kteří
vytvářejí nebo pracují s objednávkami nebo
nabídkami, zejména obchodníkům, nákupčím,
vedoucím skladů, a s ohledem na vaše konkrétní podmínky i účetním nebo fakturantům.
OBSAH SEMINÁŘE:
Objednávky:
• smysl a použití nabídek vydaných
• evidence a práce s objednávkami přijatými
a vydanými
• rezervace zboží na skladech
• generování požadavků objednávek vydaných
Fakturace a skladové hospodářství:
• kontrola stavu skladových zásob
• kontrola pohybů skladových zásob
• zjištění skladových a nákupních cen
Prodej:
• tvorba prodejních ceníků
• použití slev na dokladech
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
• Fakturace, pokladna
• Skladové hospodářství – Evidence, doklady
DOPORUČENÁ NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ:
• Maloobchodní prodej
• Tiskové sestavy
Rozsah: půlden
I.
UŽIVATELSKÉ
SEMINÁŘE
7. ÚČETNICTVÍ – BANKA, PRVOTNÍ DOKLADY, DPH
Základní seminář pro všechny účetní. Zautomatizujete si procesy, které obvykle vykonávají
účetní. Naučíte se evidovat daňové doklady
včetně kontroly stavu plateb, vstupovat do
účetnictví pomocí interních dokladů, evidovat bankovní výpisy a zpracovávat platební
příkazy nebo přiznání DPH.
Doporučujeme jej absolvovat všem účetním,
a s ohledem na vaše konkrétní podmínky
i dalším zaměstnancům, kteří mohou pracovat
s platebními příkazy a výpisy.
OBSAH SEMINÁŘE:
Banka:
• definice bankovního účtu
• evidence žádostí o platební příkazy
• zpracování platebního příkazu
• opakované platby
• evidence bankovních výpisů
Účetnictví:
• vzájemné zápočty
• interní doklady
• ostatní příjmové a výdajové doklady
• řady dokladů a účetní řady
DPH:
• zdanění záloh – vysvětlení principu
• tvorba DPH
• blokace dokladů
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
DOPORUČENÁ NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ:
• Účetnictví – Hlavní účetní, závěrky
• Účetnictví – Předkontace, účetní výkazy
Rozsah: půlden
8
8. ÚČETNICTVÍ – HLAVNÍ ÚČETNÍ, ZÁVĚRKY
Navazující seminář pro účetní. Procvičíte
si účetní procesy, jako například realizaci
zaúčtování dokladů, práci s účetními zápisy,
sestavování výkazů a reportů, kontrolu salda
a provádění účetní závěrky.
Doporučujeme jej absolvovat všem účetním,
zejména hlavním.
OBSAH SEMINÁŘE:
Účetnictví:
• definice účetního rozvrhu
• práce s účetními žádostmi
• práce s účetním deníkem
• kontrola saldokonta – účetní deník souvztažně
• účetní reporty
• účetní uzávěrka – účetní závěrka a dílčí
uzávěrky
• zadání počátečních stavů účtů
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
• Účetnictví – Banka, prvotní doklady, DPH
DOPORUČENÁ NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ:
• Účetnictví – předkontace, účetní výkazy
Rozsah: půlden
UŽIVATELSKÉ
SEMINÁŘE
9. ÚČETNICTVÍ – PŘEDKONTACE, ÚČETNÍ VÝKAZY
Navazující seminář pro účetní, ve kterém
se zaměříme na procesy, které obvykle
vykonávají účetní nebo správci systému.
Naučíte se sami upravovat předkontace
účtování dokladů, sestavovat účetní výkazy
a podobně.
Doporučujeme jej absolvovat hlavním účetním
a správcům systémů ABRA.
OBSAH SEMINÁŘE:
Účetní předkontace:
• definice výrazových i nevýrazových účetních
předkontací
Propojení účetnictví na MS Excel:
• používání doplňku NxTurnOver
• vytváření vlastních výkazů
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• definice podmínek řádků
• použití funkcí a proměnných pro tvorbu
• Základy ovládání ABRA
• Účetnictví – Banka, prvotní doklady, DPH
• Účetnictví – Hlavní účetní, závěrky
Účetní výkazy:
Rozsah: půlden
předkontací
• sestavování výkazů
• uživatelské definice účtů
• význam funkcí použitých ve výkazech
I.
9
10. MAJETEK
Seminář na specifickou oblast majetku je
určený všem uživatelům, kteří pracují s evidencí majetku a jeho odpisy.
Doporučujeme jej absolvovat uživatelům
pracujícím s evidencí majetku, to jest obvykle
účetním.
OBSAH SEMINÁŘE:
Nastavení majetku:
• nastavení parametrů
• nastavení odpisových skupin
• číselník odpovědných osob
• číselník druhů majetku
Majetek:
• evidence karet dlouhodobého majetku
• evidence karet majetku s historií (majetek dříve
odepisovaný)
• doklady zařazení do evidence
• doklady změny vstupní ceny
• doklady vyřazení dlouhodobého majetku
• odpisy majetku a zaúčtování odpisů
Drobný majetek:
• evidence drobného majetku
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
Rozsah: půlden
I.
UŽIVATELSKÉ
SEMINÁŘE
11. MZDY – PERSONALISTIKA
První seminář v oblasti mezd a personalistiky, který je určen uživatelům, kteří evidují
osobní údaje zaměstnanců. Zaměříme se
na správné vedení evidence zaměstnanců
a jejich pracovních poměrů a dohod se všemi
náležitostmi, které jsou potřeba pro zpracování mezd a personální evidenci, jako jsou
např. nároky na dovolenou, průměry, stravenky za zvýhodněnou cenu, daňové slevy
a zvýhodnění nebo příspěvek organizace na
životní či penzijní připojištění.
Doporučujeme jej absolvovat personalistům
a mzdovým účetním společně se seminářem
Mzdy – Zpracování mezd.
OBSAH SEMINÁŘE:
Personalistika:
• zadávání údajů zaměstnanců
• evidence a zadávání údajů pracovních
poměrů
• zadávání nároků na dovolenou
• zadávání průměrů na pracovněprávní účely
• evidence srážek ze mzdy
• evidence úkolů a školení
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
DOPORUČENÁ NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ:
• Mzdy – Zpracování mezd
• Mzdy – Nastavení a definice
• Mzdy – Nastavení a definice pro pokročilé
Rozsah: půlden
10
12. MZDY – ZPRACOVÁNÍ MEZD
Druhý seminář v oblasti mezd a personalistiky, ve kterém se dozvíte, jak se zpracovávají
podklady a počítají mzdy zaměstnancům.
Naučíte se celý proces zpracování měsíčních
mezd od inicializace období až po uzávěrku,
procvičíte si různé možnosti zadávání údajů
do mzdových listů.
Doporučujeme jej absolvovat všem
mzdovým účetním a personalistům společně
se seminářem Mzdy – Personalistika.
OBSAH SEMINÁŘE:
Zadávání údajů pro tarifní mzdy:
• údaje na mzdových listech
• evidence nemocenských dávek, výpočet
průměru na nemoc
• evidence nepřítomností
• hromadné úpravy mzdových listů
• editační seznamy
Uzávěrka a podklady pro platby:
• mzdová uzávěrka, inicializace období
• hromadný výpočet průměrů na náhrady
• provedené mzdové uzávěrky – podklady pro
platební příkazy, účetní zápisy
Reporty a výkazy:
• mzdové reporty, tisky a exporty
• doklady ELDP
• roční zúčtování záloh na dani
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
• Mzdy – Personalistika
DOPORUČENÁ NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ:
• Mzdy – Nastavení a definice
• Mzdy – Nastavení a definice pro pokročilé
• Tiskové sestavy
Rozsah: půlden
I.
UŽIVATELSKÉ
SEMINÁŘE
13. MZDY – NASTAVENÍ A DEFINICE
Rozšiřující seminář v oblasti mezd a personalistiky pro uživatele, kteří si chtějí modul Mzdy
a personalistika sami nastavit. Zaměříme se
na úpravy základních definic a parametrů
používaných v agendách Mzdy a personalistika. Doporučujeme jej absolvovat vedoucím
mzdovým účetním.
OBSAH SEMINÁŘE:
Nastavení systému:
• průvodce nastavením firmy
Nastavení mezd:
• průvodce nastavením mezd
• nastavení parametrů
• mzdová období
• globální proměnné
• definice pracovních kalendářů
• druhy pracovních poměrů
• definice plateb
• nastavení jednotlivých číselníků
• definice uzávěrky
Modul Docházka:
• ukázka použití základních agend
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
• Mzdy – Personalistika
• Mzdy – Zpracování mezd
DOPORUČENÁ NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ:
• Tiskové sestavy
• Mzdy – Nastavení a definice pro pokročilé
Rozsah: půlden
11
14.CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) – AKTIVITY
Seminář určený pro specifickou oblast sledování aktivit se zaměřením na obchodní
procesy, během kterého se naučíte efektivně
využívat evidenci aktivit pro potřeby obchodu. Seznámíte se s možnostmi a typickými
příklady ze široké škály variant použití
modulu CRM.
OBSAH SEMINÁŘE:
• aktivita a její položky
• řady aktivit
• použití číselníku procesů
• předávání
• připojování k dokladům, akce v jiných
•
agendách
omezování a filtrace aktivit z hlediska procesů
a řešitelů
• typy aktivit a jejich definice
• oblasti aktivit
• časový plán a jeho definice
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
DOPORUČENÁ NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ:
• Jak zrealizovat marketingovou kampaň
v IS ABRA.
Rozsah: půlden
I.
UŽIVATELSKÉ
SEMINÁŘE
15. JAK ZREALIZOVAT MARKETINGOVOU KAMPAŇ V IS ABRA
Seminář s odborným zaměřením pro zájemce,
kteří chtějí hromadně oslovovat svoje stávající
i potenciální obchodní partnery a zákazníky.
Je zaměřen na praktické využití možností
a nástrojů, kterými disponují systémy ABRA
v oblasti marketingových kampaní.
OBSAH SEMINÁŘE:
Základní nastavení:
• typy kampaní
• šablony kampaní
• proměnné, zpětné vazby kampaní
• povolení a zakázaní adresáti kampaní
• obsah modulů a agend
Praktický příklad:
• využití typů kampaní
• vytvoření kampaně
• zpracování kampaně
• vytvoření emailové kampaně
• vytvoření telefonické kampaně a následné
obvolávání
• vytvoření návazných aktivit
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
• CRM (Customer Relationship Management)
Rozsah: půlden
12
16. KOMPLETACE
Seminář zaměřující se na specifickou oblast
využití modulu Kompletace pro vlastní
potřeby. Na konkrétním modelovém příkladu
si vyzkoušíte práci se všemi agendami od
nastavení přes realizaci až po reporty.
Pro úspěšné zvládnutí této problematiky
je důležitá znalost procesů skladového
hospodářství a jejich použití v IS ABRA.
OBSAH SEMINÁŘE:
• příprava skladových karet
• nastavení kompletace
• definice norem
• definice kompletačních listů
• přehled materiálů
• reporty
• vazby na jiné doklady
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
Základy ovládání ABRA
Skladové hospodářství – Evidence, doklady
Skladové hospodářství – Definice, uzávěrka
•
•
•
a řízení skladů
DOPORUČENÁ NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ:
• Tiskové sestavy
Rozsah: půlden
UŽIVATELSKÉ
SEMINÁŘE
17. POLOHOVANÉ SKLADY
Seminář zaměřený na specifickou oblast
skladového hospodářství, během kterého
se seznámíte s nastavením a procvičíte si
práci s doklady používanými v polohovacích skladech s využitím různých strategií
využívání pozic včetně specifik provádění
inventur.
OBSAH SEMINÁŘE:
Obecně o využití polohovaných skladů:
• smysl
• návaznost na skladové hospodářství
Definice / zprovoznění polohovaných
skladů:
• sklad
• skladové pozice
• naskladňovací / vyskladňovací místa
• nastavení polohovaných skladů
Polohovací skladové doklady:
• naskladnění do pozic
• vyskladnění z pozic
• přesun mezi pozicemi
• pohyby polohovacích dokladů
• poziční inventura
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
Základy ovládání ABRA
Skladové hospodářství – Evidence, doklady
Skladové hospodářství – Definice, uzávěrka
•
•
•
a řízení skladů
Rozsah: půlden
I.
18. MALOOBCHODNÍ PRODEJ
Seminář určený všem uživatelům modulů
Maloobchodní prodej nebo Restaurační
prodej. Seznámíte se a procvičíte si obsluhu
Kasy v běžném provozu se všemi souvisejícími
činnostmi obsluhujícího, jako jsou odvody
tržeb a uzávěrky. Součástí semináře je i část
věnovaná problematice nastavení prodeje,
díky které získáte návod, jak pokladní prodej
upravit ve svých konkrétních podmínkách.
OBSAH SEMINÁŘE:
Obsluha pokladního prodeje:
• rozdíl mezi dotykovou kasou a „obyčejnou“
kasou, terminologie
• problematika ovládání různých typů kas/
pokladen
• storno účtenky
• oprava rozpracované účtenky
• problematika vážitelného zboží
• rozdíl mezi uzávěrkou prodeje a odvodem
tržby
• provedení uzávěrky prodeje a odvodu tržby
• problémy, které mohou nastat při uzávěrce
prodeje či odvodu tržeb, a jejich klasické
řešení
13
Nastavení pokladního prodeje:
• zavedení prodejny, pokladního místa
a prodavačů
nastavení prodejny, pokladního místa
a prodavačů
agenda nastavení kas
slevy pokladního prodeje
problematika nastavení HW
problematika čtečky čárových kódů
nestandardní situace
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
Základy ovládání ABRA
Skladové hospodářství – Evidence, doklady
Skladové hospodářství – Definice, uzávěrka
a řízení skladů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozsah: cca 6 hod.
I.
UŽIVATELSKÉ
SEMINÁŘE
19. SERVIS
Seminář zaměřený na specifickou oblast
využití modulu Servis. Naučíte se pracovat
s jednotlivými evidencemi, číselníky a postupem zpracování servisní zakázky na typickém
servisním příkladu s ukázáním možností
použití různých variant.
OBSAH SEMINÁŘE:
• seznámení s agendami a evidencemi modulu
servis a jejich souvislostmi
• různé možné způsoby evidence servisovaných
předmětů a jejich odlišnosti
• číselníky a nastavovací parametry a jejich
použití
• servisní dispečink a postup při příjmu servisní
zakázky
• zpracování servisní zakázky, výdej materiálu /
varianty/, záznam vykonané práce
• hlídání ziskovosti zakázky, bilance, ceny
• kooperace, přefakturace, možnosti spolupráce
•
• ukončení, uzavření a různé varianty fakturace
servisní zakázky
• automatická oznámení o změnách stavu
zakázky pro klienta a výdej předmětu klientovi
• možnosti přizpůsobení modulu konkrétním
požadavkům daného provozu
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
• Fakturace, pokladna
• Skladové hospodářství – Evidence, doklady
• Skladové hospodářství – Definice, uzávěrka
a řízení skladů
Rozsah: cca 6 hod.
s externím subdodavatelem
záruční doba, záruční oprava, práce s ma-
14
teriálem v rámci záruky
20. TISKOVÉ SESTAVY
Seminář pro správce systému ABRA
a pokročilé uživatele, kteří si chtějí sami
vytvářet a provádět jednoduché úpravy
definic tiskových sestav. Seznámíte se
s možnostmi vestavěného editoru tiskových
sestav a procvičíte si vytváření a úpravy vlastních sestav jako např. změn formátů a pozic
údajů, přidání dalších údajů nebo smazání ze
stávajících definic, vkládání obrázků
a grafických prvků a podmiňování tisku.
Doporučujeme jej absolvovat správcům
systémů ABRA a zkušeným uživatelům.
OBSAH SEMINÁŘE:
Tiskové sestavy:
• editor tiskových sestav
• popis prvků a pruhů sestavy
• vložení obrázku, vložení textu
• vložení dat z dostupného datového objektu
• úpravy vlastností prvků
• práce se základními funkcemi
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
DOPORUČENÁ NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ:
• Tiskové sestavy pro pokročilé
• Exporty
Rozsah: půlden
II.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
Účelem odborných seminářů je naučit
zájemce využívat pokročilé odborné
a technické nástroje, které vám umožní
využívat informační systémy ABRA ještě
efektivněji. Tyto semináře jsou podle
obsahu určeny správcům systému ABRA
a pokročilým uživatelům, kteří disponují
potřebnými technickými a odbornými
znalostmi.
v přehledu na konci katalogu seminářů
a na našich webových stránkách.
Po absolvování seminářů jsou účastníci
schopni vykonávat interně činnosti, které
jsou obvykle dodávány konzultanty ABRA
Software. Ceny kurzovného jsou uvedeny
Pro ty z vás, kteří chtějí získat ucelené znalosti, jsme připravili zvýhodněné balíčky
seminářů v části kurzy za zvýhodněných
podmínek.
Tematicky jsou semináře rozčleněny do
oblastí:
• Správa a administrace
• Specializované procesy
• Expert v účetnictví
15
A. SPRÁVA A ADMINISTRACE
Pro administrátory a správce systémů ABRA jsme připravili semináře se zaměřením na běžné činnosti požadované od správce. Po jejich
absolvování budete schopni zabezpečit rutinní činnosti, na které si jinak objednáváte konzultanty naše nebo našich partnerů. Jde zejména
o běžnou správu a hlavně přizpůsobování IS ABRA potřebám jednotlivých uživatelů.
16
II.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
1. INSTALACE A UPDATE ANEB ABRA AKTUÁLNÍ A ZÁLOHOVANÁ
Seminář je určen pro správce systémů ABRA
a správce sítí. Je zaměřen na uživatele
systémů G1, G2 a G3. Získáte v něm znalosti potřebné pro provádění rutinních prací
při aktualizaci SW ABRA Gx, přidávání,
změny a odebírání spojení na databáze
a zálohování, nebo případnou obnovu dat ze
zálohy.
OBSAH SEMINÁŘE:
• instalace SW ABRA Gx na OS Windows
• instalace databáze Firebird
• update SW ABRA Gx
• update databáze Firebird
• nastavení zálohování prostředky ABRA nebo
• používání nástroje dbAdmin
• využívání základních parametrů v Nexus.cfg
Rozsah: půlden
Firebird
• správa multiverze – několika firem v rámci
jedné instalace SW ABRA
17
II.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
2. ZÁKLADNÍ ADMINISTRACE
ANEB KAŽDÉMU CO MU PATŘÍ
Seminář je určen správcům IS ABRA Gx.
Získáte znalosti potřebné pro provádění
rutinních prací spojených s přidáváním
a odebíráním uživatelů, přidělováním práv
a informace o postupech předávání nastavení
jednoho uživatele jinému.
OBSAH SEMINÁŘE:
• správa uživatelů
• nastavení práv uživatelů – používání rolí
a skupin rolí
• import ABRA doplňků a dalších zakázkových
úprav
• registrace rozhraní (OLE, MS Excel)
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• privilegia a zvláštní práva
• Základy ovládání ABRA
• správa licencí
DOPORUČENÁ NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ:
• snadný a rychlý přenos nastavení mezi uživateli • Základní přizpůsobení
• import/export uživatelských definic – tiskové
• Přizpůsobení pro pokročilé
sestavy, panely, sloupce
Rozsah: půlden
18
3. ZÁKLADNÍ PŘIZPŮSOBENÍ
ANEB KAŽDÉMU CO POTŘEBUJE I.
Seminář je určen pro správce IS ABRA Gx.
Absolvováním semináře získáte znalosti
běžných nástrojů pro přizpůsobení ABRA Gx
konkrétním potřebám vaší firmy a jejích
jednotlivých uživatelů. Tím budete schopni
rychle a relativně levně splnit většinu běžných
požadavků vašich pracovníků na úpravy
IS ABRA. Jejich splněním se efektivita práce
vašich pracovníků v IS ABRA zvedne až
o desítky procent, zvýšíte rychlost reakce
na aktuální potřeby a snížíte náklady na
konzultanty dodávané práce.
OBSAH SEMINÁŘE:
Úprava struktury dat:
• vytváření uživatelských složek
• vytváření uživatelských položek
• vytváření uživatelských formulářů
• vytváření uživatelských číselníků
Úprava vizualizace dat:
• úpravy variantních formulářů
• vytváření panelů definovatelných údajů
• editace sloupců v seznamech
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
DOPORUČENÁ NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ:
• Přizpůsobení pro pokročilé
• Tiskové sestavy pro pokročilé
• Exporty
Rozsah: celý den
4. ZÁKLADY SQL A JEHO VYUŽITÍ V GX
II.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
ANEB ZÍSKEJTE SPRÁVNÁ DATA
Seminář je určen pro správce IS ABRA Gx
a uživatele se základní znalostí jazyka
SQL. Absolvováním semináře získáte znalosti umožňující vytvářet obecné podmínky
v omezeních a filtrech, získáte data pro
panely, sloupce a tisky dalším způsobem
a naučíte se upravovat zdroje dat pro tiskové
výstupy a exporty
OBSAH SEMINÁŘE:
Datový model a nástroje:
• dokumentace
• nástroje pro náhled nad daty (DBTool,…)
Používání příkazu Select v Gx:
• použití funkce NxSQLSelect v panelech, sloup-
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
• Základní přizpůsobení
cích a tiskových definicích
Pro zdárné absolvování je vhodná
základní znalost jazyka SQL.
v omezení
DOPORUČENÁ NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ:
• použití jednoduchých SQL dotazů ve výrazech
•
• přidávání a úpravy dat
• přidávání a úpravy podmínek
• přidávání a úpravy klíčů
použití složených SQL dotazů ve výrazech
v omezení
Datové zdroje pro tisk a reporty:
• používání nástroje DynSQL Editor
• reportovací skupina, místa v programu
• Přizpůsobení pro pokročilé
• Tiskové sestavy pro pokročilé
• Exporty
Rozsah: celý den
19
5. PŘIZPŮSOBENÍ PRO POKROČILÉ
ANEB KAŽDÉMU CO POTŘEBUJE II.
Seminář navazuje na kurz Základní
přizpůsobení. Získáte v něm znalosti dalších
nástrojů pro přizpůsobení ABRA Gx konkrétním
potřebám vaší firmy včetně schopnosti vytvářet
grafy ve formulářích a tiskových sestavách.
OBSAH SEMINÁŘE:
Doplňky uživatelských formulářů:
• tabulka
• tlačítka s akcemi
• souborový systém
• prohlížeč obrázků a videa
• internetový prohlížeč
Definice grafů:
• ve formuláři
• v tisku
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
• Základní přizpůsobení
• Základy SQL a jeho využití v Gx
DOPORUČENÁ NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ:
• Tiskové sestavy pro pokročilé
• Exporty
Rozsah: cca 6 hod.
II.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
6. TISKOVÉ SESTAVY PRO POKROČILÉ
ANEB CO JE PSÁNO, TO JE DÁNO
Rozšiřující seminář zaměřený na složitější
úpravy tiskových sestav určený pro správce
IS ABRA a zkušené uživatele, kteří chtějí
vytvářet složitější tiskové sestavy. Navazuje
na seminář Tiskové sestavy.
OBSAH SEMINÁŘE:
Tiskové definice:
• paměťové tabulky
• práce s proměnnými
• použití QuickReport funkcí
• SQL v tiskové sestavě
Pro zdárné absolvování je vhodná
základní znalost jazyka SQL.
DOPORUČENÁ NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ:
• Exporty
Rozsah: půlden
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
• Tiskové sestavy
• Základy SQL a jeho využití v Gx
20
7. EXPORTY ANEB PŘEDEJ DATA DÁL
Rozšiřující seminář zaměřený na vytváření
vlastních exportů dat z informačních systémů
ABRA. Je určen pro správce IS ABRA
a zkušené uživatele, kteří se chtějí naučit nebo
zdokonalit ve vytváření definic pro export dat
do souborů.
OBSAH SEMINÁŘE:
Definice exportu:
• vysvětlení použité technologie
• tvorba exportu do formátu TXT, CSV
• tvorba XML souboru
• ukládání dat do XLS souboru
Akce po vytvoření souboru:
• nalezení souboru v průzkumníkovi
• otevření exportovaného souboru v asociovaném programu
• spuštění externí aplikace a následné zpracování vytvořeného souboru
• odeslání souboru e-mailem formou přílohy
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
• Tiskové sestavy
DOPORUČENÁ NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ:
• Základy SQL a jeho využití v Gx
• Tiskové sestavy pro pokročilé
Rozsah: půlden
Kurz je určen pro správce IS ABRA Gx a programátory aplikací napojených na ABRA Gx.
Absolvováním kurzu získáte znalosti zabudovaného rozhraní OLE pro čtení a zápis dat
z/do ABRA Gx. Tato technologie je vhodná
pro napojení aplikací programovaných objektovým způsobem. Nejběžnějším realizací jsou
makra v kancelářských aplikacích (MS Excel,
OpenOffice.org, Calc apod.).
OBSAH SEMINÁŘE:
• popis tříd a typů
• seznámení se speciálními metodami některých
objektů
•
• načtení a oprava objektu
• práce s číselníky
• příklady použití
vytvoření, úprava a uložení objektu
DOPORUČENÁ NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ:
• Skriptování
• Webové služby
Podmínkou zvládnutí obsahu je znalost
objektového programování a některého
z jazyků. Příklady jsou s využitím VBA.
Rozsah: celý den
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
• Základní přizpůsobení
• Základy SQL a jeho využití v Gx
II.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
8. OLE ANEB NAPOJTE SE I.
21
9. WEBOVÉ SLUŽBY ANEB NAPOJTE SE II.
Kurz je určen pro správce IS ABRA Gx a programátory aplikací napojených na ABRA Gx.
Během kurzu získáte znalosti rozhraní
Webových služeb pro čtení a zápis dat
z/do ABRA Gx. Tato technologie je vhodná
pro napojení aplikací vytvářených webovými
technologiemi.
OBSAH SEMINÁŘE:
• architektura webových služeb obecně
• webové servery
• webové služby ABRA – popis, architektura
• napojení WS na SW ABRA
• základní principy a využití skriptování pro
webové služby
•
• napojení na SW ABRA s využitím balíčku
využití rozhraní REST
WS ESHOPSYNCHR
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
• Instalace a update
Podmínkou zvládnutí obsahu je základní
znalost programování a sítí.
DOPORUČENÁ NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ:
• Skriptování
Rozsah: celý den
II.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
10. SKRIPTOVÁNÍ
ANEB UPRAVTE SI GX JEŠTĚ VÍCE
Kurz je určen pro administrátory
IS ABRA Gx a programátory, kteří budou
využívat nástrojů skriptování.
OBSAH SEMINÁŘE:
• princip skriptování v ABŘE
• základní prvky agendy Balíček skriptů
• princip háčků, metod
• syntaxe základních příkazů procedure, begin,
end
• syntaxe základních příkazů if, then, else
• nápověda a dokumentace
• nástroje pro ladění
• umístění příkladů dodávaných s verzí a jejich
použití
Předpokládané vstupní znalosti:
• Základy ovládání ABRA
• Základy SQL a jeho využití v Gx
Podmínkou úspěšného zvládnutí obsahu
je znalost objektového programování
a základní znalost jazyka Delphi.
Pro praktické využití je nutno mít zakoupen modul
Skriptování.
Rozsah: celý den
22
B. SPECIALIZOVANÉ PROCESY
Pro zájemce, kteří chtějí plně využívat specializované moduly, jsou k dispozici semináře, v jejichž průběhu se naučíte nejen používání,
ale i přizpůsobení IS ABRA pro vaše potřeby. Kurz je určen správcům a pokročilým uživatelům.
23
Seminář je určen všem uživatelům, kteří chtějí
pomocí modulu SCM optimalizovat systém
řízení zásob. Naučíte se lépe a přehledně
plánovat svou výrobní nebo obchodní činnost
tak, aby vaše firma byla schopna pokrývat
objednávky nebo požadavky výroby včas
a současně jste nemuseli hromadit vysoké
zásoby.
Doporučujeme jej absolvovat pracovníkům
logistiky a správcům systémů ABRA.
OBSAH SEMINÁŘE:
• smysl a použití Bilance
• sledování vývoje
• pokrytí dokladů
• zajištění zdrojů
• pravidla pro zajištění zdrojů
• definice sloupců Bilance
• definice omezení
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
• Skladové hospodářství – Evidence, doklady
• Skladové hospodářství – Definice, uzávěrka
a řízení skladů
• Fakturace, pokladna
• Obchodník
Pro zdárné absolvování je vhodná
základní znalost jazyka SQL.
Rozsah: půlden
II.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
11. SCM – SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
24
12. MZDY - NASTAVENÍ A DEFINICE PRO POKROČILÉ
Rozšiřující seminář v oblasti mezd a personalistiky pro uživatele, kteří si chtějí modul
Mzdy a personalistika přizpůsobit svým
potřebám a představám. Náplní semináře
je komplexní příklad doplnění další položky
do mzdy se všemi potřebnými kroky pro
správnou evidenci a začlenění do výpočtů
mezd. Doporučujeme jej absolvovat správcům
systémů ABRA.
OBSAH SEMINÁŘE:
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Mzdy – Personalistika
• Zadání nové složky:
• Mzdy – Zpracování mezd
• definování uživatelských položek
• úprava formulářů mzdových listů a pracovních • Mzdy – Nastavení a definice
poměrů
•
• jednoduchá úprava výplatní pásky
úprava výpočtových schémat
DOPORUČENÁ NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ:
• Tiskové sestavy
Rozsah: půlden
C. EXPERT V ÚČETNICTVÍ
Pro zájemce, kteří chtějí optimalizovat svoje účetní procesy jsme ve spolupráci s Divizí účetních služeb připravili cyklus seminářů pro
účetní s využitím praktických zkušeností z denních účetních procesů různorodých firem. Absolvováním těchto kurzů máte jedinečnou
příležitost získat know-how našich kolegů z dlouholeté praxe a plně jej využívat pro potřeby vaší firmy.
25
Nadstavbový odborný seminář, který je určen
pro hlavní účetní, ekonomické manažery
a další uživatele systémů ABRA G2, G3 a G4,
kteří provádějí, případně zodpovídají za
důležité operace v účetnictví (DPH přiznání,
ESL, Intrastat).
OBSAH SEMINÁŘE:
Evidence DPH:
• správné nastavení parametrů v účetnictví
• efektivní zadávání dokladů, předkontace
• kontrola podkladů z účetnictví pro sestavení
DPH
• dohledání případných rozdílů
• praktický příklad
• intrastat – nastavení parametrů, kontrola
dokladů, tvorba hlášení
Výměna zkušeností, prostor pro dotazy
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
• Účetnictví – Banka, prvotní doklady, DPH
• Účetnictví – Hlavní účetní, závěrky
Rozsah: cca 6 hod.
Zahraniční obchod:
• typy obchodů a DPH indexy
• hlášení ESL – nastavení parametrů, správné
II.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
13. EVIDENCE DPH BEZ STRESU
26
zadávání dokladů, kontrola dokladů, tvorba
hlášení ESL
14. INVENTARIZACE ÚČTŮ, SALDOKONTO JAKO POMOCNÍK
Nadstavbový odborný seminář pro hlavní
účetní, ekonomické manažery a další
uživatele systémů ABRA G2, G3 a G4, kteří
provádějí, případně zodpovídají za důležité
operace v účetnictví (inventarizace, saldokonto).
Inventarizace účtů:
• dohledání rozdílů se zdrojovými doklady
• praktický příklad
Saldokonto:
Rozsah: půlden
OBSAH SEMINÁŘE:
Výměna zkušeností, prostor pro dotazy
• správné nastavení parametrů v účetnictví
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• nastavení předkontací
porovnání
stavu
účetnictví
se
stavem
v knihách
•
• Základy ovládání ABRA
dohledání
případných
rozdílů
•
• Účetnictví – Banka, prvotní doklady, DPH
praktický
příklad
•
• Účetnictví – Hlavní účetní, závěrky
• nastavení pohledů
• vyrovnání saldokontních skupin
II.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
15. ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ
Nadstavbový odborný seminář pro hlavní
účetní, ekonomické manažery a další
uživatele systémů ABRA, kteří provádějí účetní
uzávěrku.
OBSAH SEMINÁŘE:
Účetní závěrka:
• právní rámec účetní závěrky
• novinky pro účetní závěrku roku 2011
Účetní závěrka:
• uzávěrka fakturace, pokladen, banky a ostatních dokladů
• kurzové rozdíly
• inventarizace účtů
• přizpůsobení účetních výkazů
• praktické provedení uzávěrky
Prostor pro dotazy
PŘEDPOKLÁDANÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:
• Základy ovládání ABRA
• Účetnictví – Banka, primární doklady, DPH
• Účetnictví – Hlavní účetní, závěrky
Rozsah: cca 6 hod.
27
D. KOMPLEXNÍ KURZY
Pro zájemce, kteří chtějí ovládnout celé oblasti možností IS ABRA, nabízíme cenově zvýhodněné balíčky kurzů.
Jejich absolventi získají osvědčení o absolvování.
28
II.
ODBORNÉ
SEMINÁŘE
1. SPRÁVCE IS ABRA
Kurz pro správce IS ABRA, kteří chtějí svůj systém instalovat, aktualizovat,
spravovat uživatele a provádět přizpůsobení pro jednotlivé uživatele. Absolventi získají znalosti, které jim umožní v plné míře spravovat systém ABRA Gx
a přizpůsobovat jej potřebám svých firem. Zahrnuje semináře:
• Instalace a update
• Základní administrace
• Základní přizpůsobení
• Základy SQL a jeho využití v Gx
2. EXPERT IS ABRA
Kurz pro správce IS ABRA, kteří chtějí využít
svůj systém na maximum. Zahrnuje semináře:
• Přizpůsobení pro pokročilé
• Tiskové sestavy pro pokročilé
• Exporty
3. PROGRAMÁTOR NADSTAVEB IS ABRA
Kurz pro programátory, kteří chtějí programovat aplikace napojené na IS ABRA.
Absolventi získají přehled o všech dostupných technologiích, což jim umožní vybírat nejvhodnější z nich podle svých požadavků a potřeb. Zahrnuje semináře:
• OLE
• Webové služby
• Skriptování
29
CENÍK SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH VE ŠKOLICÍM STŘEDISKU PRAHA.
PRO KLIENTY S PLATNOU LICENČNÍ SLUŽBOU JE ÚČAST ZDARMA, A TO I OPAKOVANĚ.
Seminář
Základní cena v Kč
Zvýhodněná cena v Kč
UŽIVATELSKÉ SEMINÁŘE
1
Základy ovládání ABRA
1 800
-
2
Skladové hospodářství – Evidence, doklady
1 800
-
3
Skladové hospodářství – Definice, uzávěrka a řízení skladů
1 800
-
4
Fakturace, pokladna
1 800
-
5
Zahraniční obchod
1 800
-
6
Obchodník
1 800
-
7
Účetnictví – Banka, prvotní doklady, DPH
1 800
-
8
Účetnictví – Hlavní účetní, závěrky
1 800
-
9
Účetnictví – Předkontace, účetní výkazy
1 800
-
10
Majetek
1 800
-
11
Mzdy – Personalistika
1 800
-
12
Mzdy – Zpracování mezd
1 800
-
13
Mzdy – Nastavení a definice
1 800
-
14
CRM – Customer Relationship Management
1 800
-
15
Jak zrealizovat marketingovou kampaň v IS ABRA
1 800
-
16
Kompletace
1 800
-
17
Polohované sklady
1 800
-
18
Maloobchodní prodej
2 700
-
19
Servis
2 700
-
20
Tiskové sestavy
1 800
-
Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%) a platí pro jednoho účastníka. Ceny jsou platné k 1. 1. 2013. Aktuální ceny jsou uvedeny
po přihlášení do Zákaznického portálu (zp.abra.eu) v sekci Semináře ABRA Akademie.
30
CENÍK SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH VE ŠKOLICÍM STŘEDISKU PRAHA
Základní cena v Kč
Seminář
Zvýhodněná cena v Kč
pro klienty s platnou
licenční službou
ODBORNÉ SEMINÁŘE
1
Instalace a update
2 400
1 800
2
Základní administrace
2 400
1 800
3
Základní přizpůsobení
4 800
3 600
4
Základy SQL a jeho využití v Gx
6 500
4 900
5
Přizpůsobení pro pokročilé
4 800
3 600
6
Tiskové sestavy pro pokročilé
3 200
2 400
7
Exporty
3 200
2 400
8
OLE
6 500
4 900
9
Webové služby
6 500
4 900
10
Skriptování
6 500
4 900
11
SCM – Supply Chain Management
3 200
2 400
12
Mzdy - Nastavení a definice pro pokročilé
2 400
1 800
13
Evidence DPH bez stresu
3 600
2 700
14
Inventarizace účtů, saldokonto jako pomocník
2 700
1 800
15
Závěrka účetnictví
3 600
2 700
1
Správce IS ABRA
13 700
11 600
2
Expert IS ABRA
9 600
8 200
3
Programátor nadstaveb IS ABRA
16 600
14 100
KOMLEXNÍ KURZY
Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%) a platí pro jednoho účastníka. Ceny jsou platné k 1. 1. 2013. Aktuální ceny jsou uvedeny
po přihlášení do Zákaznického portálu (zp.abra.eu) v sekci Semináře ABRA Akademie.
31
WWW.ABRA.EU
32
PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD.
Download

Katalog vzdělávání 2013