ABRA Bulletin
Zdieľanie medzi podnikateľmi
– Fórum INŠPIRÁCIE alebo
konferencia s myšlienkou
Ako získať ocenenie Shop roka?
El Nino Parfum uspelo už trikrát
po sebe...
Dobrodružstvo hore nohami
– Austrália očami jedného z nás
Ň
E
S
JE
2012
1
EDITORIÁL
GENERÁLNEHO RIADITEĽA
prvý krát predstavená na prezentácii v Prahe. A keď už sme pri
moderných technológiách, snáď
môžem prezradiť, že čoskoro môžete očakávať novú aplikáciu pre vaše
androidy.
Vedľa technologických vylepšení
sme veľmi intenzívne pracovali na
organizácii Fóra INŠPIRÁCIE –
neziskovej konferencie určenej na
podporu podnikateľského prostre-
Milí čitatelia,
tohtoročné leto bolo väčšinou slnečné a teplé, priam vyzývalo zaleňošiť si pri vode.
Tiež ste si ho užili?
My sme však zatiahli rolety, zapli klimatizáciu a šli na plné otáčky. A preto sa môžete
na jeseň tešiť na celý rad noviniek. Chcete
vedieť, ktoré to budú?
Ešte v tomto roku pre vás chystáme aktualizovanú legislatívnu verziu ABRY, a zjari sa
potom tešte na revolučnú ABRU, ktorá mi.
ponúkne nový moderný design s možnosťou
prispôsobiť si vzhľad podľa seba.
Pracovali sme na vylepšení ABRA iGATE –portálu
poskytujúceho dáta z ABRY. Z aplikácií by
som ďalej spomenul „WEBOVÉ
SCHVAĽOVANIE”, ktorá bude 8. októbra
jesennej kampane, ale i do džungle
sociálnych sietí. Pripojte sa k nám
a sledujte jeho tipy a novinky na
Facebooku!
Opäť sme oslovili niekoľkých
klientov, urobili s nimi rozhovor
a uverejnili aj ďalší podnikateľský
príbeh. V rozhovore s manažérom
partnerskej siete, Jirkom Pavlíkom, sa
dočítate, aké zmeny pripravujeme
v oblasti práce s partnermi.
MÔŽETE OČAKÁVAŤ NOVÚ
“ ČOSKORO
APLIKÁCIU PRE VAŠE ANDROIDY
”
dia.Tá prebehla 13. – 14. septembra v Zlíne a článok s rozhovormi si
môžete prečítať v tomto čísle.
Súbežne s touto konferenciou prebehlo aj finálové vyhlásenie súťaže
Diplomová práca roka, organizáciu
ktorej ABRA tento rok síce odovzdala do rúk ICT Unie, ale zostala aj
naďalej jej partnerom – zistite si, kto
bol tento rok najlepší.
ČO SA ĎALEJ DOČÍTATE?
Dozviete sa, čo na vás chystá náš
robot Ítý 1422. Ten sa totiž vydáva
počas jesene nielen do bežných
reklamných formátov v rámci našej
V sekcii Cestovanie sa pozrieme
na druhý koniec zemegule – až
do ďalekej Austrálie. Tak snáď sa
v jeseni zahrejete. Na neformálnej
stránke Ítýho sa pobavíte tematikou.
nadchádzajúcej jesene – aj jeseň
dokáže byť totiž veselá. Prajem vám
farebnú jeseň a mnoho energie do
práce,
Martin Jirmann
Z OBSAHU:
3
8
10
11
13
Konferencia s myšlienkou alebo
zdieľanie medzi podnikateľmi
Keď sa povie partner…
S Letuškou do celého sveta
PETROF - české piana,
svetový zvuk
ABRA cestuje – DOWN
UNDER s Vaškom Rákosníkom
2
PODNIKATEĽSKÁ INŠPIRÁCIA
V BAŤOVOM ZLÍNE
FÓRUM INŠPIRÁCIE, nezisková konferencia, na ktorej významné osobnosti českého podnikateľského prostredia zdieľajú
svoje skúsenosti a znalosti s verejnosťou, prebehla v dňoch 13. a 14. septembra 2012 v novom Kongresovom centre v Zlíne.
V tohtoročnom prvom ročníku Fóra
INŠPIRÁCIE kraľoval odkaz Tomáša Baťu.
Prednášky boli rozdelené do niekoľkých
samostatných blokov, ktoré sa venovali
rôznym pohľadom na podnikateľské činnosti a riadenie firiem. Prelínali sa myšlienky
z aktuálneho podnikateľského prostredia
s inšpiratívnym pohľadom Baťovej slávnej
sústavy riadenia.
Na Baťov odkaz nadviazali prednášajúci,
ktorí sa bez nároku na honorár podelili
o svoje skúsenosti a netradičným spôsobom
popísali svoju cestu za svojim podnikateľským úspechom. Sériou prednášok a moderovaných diskusií sprevádzal Jaroslav
Řasa zo spoločnosti ABRA Software, veľký
obdivovateľ Baťovho odkazu. O svoje
know-how sa v dvojdennom programe
s účastníkmi podelili:
PETR SÝKORA (PAPIRUS, DOBRÝ ANDĚL)
JAN DVOŘÁK (SIKO KOUPELNY)
EVA JIŘIČNÁ (EVA JIRICNA ARCHITECTS)
ZDENĚK MIKULANDA ([email protected])
MARTIN JIRMANN (ABRA SOFTWARE)
MIROSLAV HOFMAN (2N TELEKOMUNIKACE)
PETR SEDLÁČEK (MONDI ŠTĚTÍ)
JAROSLAV SEIFERT (JASEKA)
JIŘÍ JABŮREK (BARUM CONTINENTAL)
JANA BUDÍKOVÁ (TCHIBO, JBC CONSULTING)
RADIM HORÁK (IKEA)
VÁCLAV NOVÁK (krízový manažér ČSA,
VÍTKOVICE a v ďalších podnikoch)
ZDENĚK POKLUDA (UNIVERZITA TOMÁŠE BATI
VE ZLÍNĚ)
Ďakujeme všetkým rečníkom
ABRA Software dlhodobo podporuje podnikateľské prostredie a oblasť vzdelávania.
Patrí medzi zakladateľov súťaže o najlepšiu diplomovú prácu „Diplomová práca roka“,
podporuje projekty bojujúce za zlepšenie kvality vzdelávania a podnikania v Českej
republike a na Slovensku. Ako organizátor Fóra INŠPIRÁCIE si kladie za cieľ podporovať
tradičnú česko-slovenskú manažérsku školu a férové podnikateľské prostredie.
„Fórum INŠPIRÁCIE potvrdilo, že Baťove
myšlienky sú stále živé, v praxi často
aplikované a pre ostatných inšpiratívne,“
tvrdí Jaroslav Řasa zo spoločnosti ABRA
Software, ktorá konferenciu organizovala. „Účastníci konferencie si z prednášok
a sprievodného programu odniesli nielen
inšpiráciu pre svoje vlastné podnikanie,
ale tiež limitovanú pretlač unikátnej knihy
Průmyslové město, ktorú spolupracovníci
Jana Antonína Baťu spísali v roku 1939.
Od tej doby nikdy nevyšla. Je to unikát,“
pokračuje Jaroslav Řasa. „Dostávali ju
mladí baťovci, keď boli Baťom vyslaní
do cudziny zakladať celé priemyselné
mestá. Je v nej vlastne kompletný návod,
ako to urobiť.“ V závere samotnej konferencie prebehla moderovaná diskusia
s pamätníkmi Baťovej školy práce, ktorí
sa podelili o spomienky na život plný
osobných príležitostí a výziev, ale tiež
disciplíny a prísnych pravidiel. Záujem
obecenstva o skúsenosti baťovcov vyvolal lavínu dotazov a ukázal tak na aktumediálni partneri
álnosť historického odkazu v dnešnom
podnikaní. Fórum INŠPIRÁCIE bolo
určené predovšetkým podnikateľom
a vedúcim pracovníkom so zodpovednosťou za rozvoj podniku z radu SMB
firiem, ale i živnostníkov či väčších
firiem. Príležitosť však dostali aj vysokoškolskí študenti, ktorí za symbolické
vstupné mohli vidieť všetky prednášky
i moderované diskusie. Ďalší ročník sa
chystá na jeseň roka 2013, prečítajte si
rozhovor s Jaroslavom Řasom na str. 3
a zistite, na čo sa môžete tešiť.
Fórum INŠPIRÁCIE mediálne podporilo vydavateľstvo Economia so svojimi
titulmi Ekonom a Hospodářské noviny,
ďalej potom luxusné dvojmesačníky Culinary art of living a Business Woman.
Ďakujeme. Ďalej ďakujeme všetkým
partnerom, ktorí nás podporili svojou
prácou, podporou alebo napr. propagáciou akcie medzi podnikateľmi. Celý
zoznam nájdete na
www.forum-inspirace.cz/partneri
3
KONFERENCIA S MYŠLIENKOU ALEBO
ZDIEĽANIE MEDZI PODNIKATEĽMI
Rozhovor s Jaroslavom Řasom, zakladateľom ABRA Software
a otcom myšlienky Fóra INŠPIRÁCIE.
Prečo si sa rozhodol usporiadať Fórum
INŠPIRÁCIE?
Myšlienku som nosil už dlho v hlave. Sú ľudia, ktorí dokážu inšpirovať napr. iným uhlom pohľadu.
Že si dokážu spojiť, čo je pre iných nepredstaviteľné. Že majú odvahu nahliadnuť za hranice toho,
čo iní nazývajú možným. Každý z nich má svoje
prednosti, svoje bohatstvo. A ja si myslím, že si
môžeme navzájom rozšíriť obzory, inšpirovať sa,
zdieľať znalosti a skúsenosti a pomôcť tak sebe
navzájom, posúvať naše podnikanie rýchlejšie.
A to je ten dôvod, prečo som do toho šiel.
Tohtoročnou inšpiráciou bola mi. osobnosť Tomáša Baťu. Ktorú Baťovu zásadu
považuješ za kľúčovú alebo najpodstat-
nejšiu pre pochopenie jeho osoby
a sveta, ktorý vytvoril? A v akej
podobe je využitá v ABRA Software?
Ako idú roky, mení sa mi názor.
Dlho som považoval za kľúčovú samosprávu
v dielňach a účasť na zisku a strate, to už dávno
používame. Tiež prísne a jednoduché finančné
riadenie, dobré prepojenie nadväzujúcich procesov (prúdové usporiadanie), výrobu len toho, čo
si žiada obchod.
Pred niekoľkými rokmi som uprednostnil inú myšlienku: robiť na svete veci, ktoré slúžia omnoho
širšiemu blahu, než len majiteľovi alebo zamestnancom. Skutočná služba verejnosti, tvorenie
oveľa viac hodnôt, než spotrebujeme, užitočnosť
prostredníctvom poctivej, zdokonaľujúcej sa
práce. Princíp, keď práca šľachtí človeka smerom
duchovným, akokoľvek je materiálnej povahy.
Urobiť omnoho viac, než sa od nás očakáva,
a to aj bez nároku na odmenu, pre dobrý pocit.
Snažíme sa tým riadiť – niekoľko rokov sme
venovali zavedeniu štandardu elektronickej
výmeny účtovných dokladov medzi firmami –
ISDOC. Založili sme súťaž Diplomová práca
roka, ktorá vedie vysokoškolákov k tomu, aby
tvorili zmysluplné a využiteľné práce; a nakoniec
i konferenciu Fórum INŠPIRÁCIE, ktorá pomáha
rýchlejšie zdieľať vedomosti z oblasti riadenia
ľudí.
S ktorou zásadou, ktorou sa museli
riadiť Baťovi zamestnanci, naopak
nesúhlasíš?
Ani tak nejde o zásadu, ako skôr o reálne
chovanie. Mne vadí predovšetkým glorifikácia
šéfa do podoby akéhosi „boha“. Dnes nám
vyhovuje skôr holandsko-škandinávsky smer
riadenia, postavený na vyrovnanejšej pozícii.
Chcel by si ty sám pracovať pre
Baťu? Aké sú pre a proti?
Určite áno. Kedykoľvek. Bola by to vždy
skvelá škola. Nemám žiadne proti :-).
Vráťme sa ku konferencii, čo si si
odniesol ty osobne?
Vzory v podobe pozvaných rečníkov. Obdivujem ich skúsenosti, skromnosť, odhodlanie,
snaživosť, pokoru i hrdosť zároveň a snahu
podeliť sa o to najlepšie, čo v sebe nosia, bez
nastavenej dlane.
Kto sa pre teba stal osobnosťou Fóra
INŠPIRÁCIE?
Nemôžem vybrať jedného človeka, všetci boli
skvelí a každý priniesol niečo silného. Ozdobou
boli dámy – kreatívna Eva Jiřičná so svojimi
víziami a inšpiráciami v designe. Pozorná Jana
Budíková so svojimi živými skúsenosťami so
zameraním na „ľudí dole“, ktorí toľko rozhodujú
o názore zákazníka. Riaditeľka Obuvnického
muzea v Zlíne Miroslava Štýbrová zase svojimi
znalosťami Baťovej doby ohromila všetkých
prítomných. Starí baťovci sú studnicou vedomostí,
od nich by sme sa mohli učiť všetci. A aby som
nevynechal pánov – Petr Sýkora s pokorou
a životným prístupom, Václav Novák so svojim
jednoducho geniálnym pohľadom na problémy
firiem a schopnosťou nadchnúť ľudí, Radim
Horák inšpiruje svojou láskavosťou a zároveň
dôslednosťou, Zdeněk Mikulanda, Jaroslav
Seifert alebo doktor Pokluda znalosťami o Baťovi a aplikáciou jeho myšlienok do súčasného
podnikania. Jiří Jabůrek potom Baťu priamo
previedol do praxe v Barume, Jan Dvořák
s energiou a túžbou „dokázať to“ osobným
príkladom. Mirek Hofman a Petr Sedláček nám
zase ukázali, že sa usilovnosťou a snaživosťou
dá vypracovať a vyrovnať svetovej manažérskej
špičke.
A Martin Jirmann svojim nadhľadom nad naším
odborom, keď si veľmi dobre uvedomuje, že
IT vo firmách je jeden z nástrojov, a nie „stredobodom sveta“ pri rozvoji podnikov našich
zákazníkov
Plánuješ ďalší ročník? Čo bude jeho
nosnou myšlienkou?
Už teraz viem, že Fórum INŠPIRÁCIE má zmysel. Ďalší ročník sa chystá na jeseň v roku 2013
a bude sa venovať viac praktickému využitiu
poznatkov z oblastí, ako sú napr. organizačné
usporiadanie, rozpočty a finančná samostatnosť
oddelení, tok peňazí a jeho deľba vo firme,
výkonové/kvalitatívne štatistiky, kontinuálne
firemné predpoklady a plány vrátane predikcie
cash-flow, osobné plány,
mzdová motivácia a riadenie jej zmeny, financovanie podniku, zamestnanci a ďalšie.
4
motivácia ľudí bola veľmi
diskutovanou témou
Keď idú peniaze na dobrú vec, draží
sa ostošesť
Jaroslav Řasa, veľký Baťovec
a moderátor konferencie
dražilo sa aj tričko s logom konferencie
a vlastnoručným podpisom Evy Jiřičnej
Václav Novák exceloval „jednoslajdovou“
prezentáciou a zožal veľký potlesk
Jan Dvořák, SIKO koupelny
pohľad do zaplnenej sály
kongresového centra
doprovodné služby v štýle 30. rokov
boli dokonalé
absolventi Baťovej školy práce majú
stále na čo spomínať
nádherná sála z ateliéru Evy Jiřičnej sa
podieľala na príjemnej atmosfére
Eva Jiřičná zaujala všetkých v sále
a zožala zaslúžený potlesk
Martin Jirmann preložil prednášky
okienkom do sveta IT
Petr Sýkora, , zakladateľ spoločnosti
Papirius a nadácie DOBRÝ ANDĚL
výťažok dražby bol odovzdaný na
digitalizáciu dokumentov Baťovho archívu
átrium otrokovického hotela Atrium,
tu prebiehal večerný program
konečne chvíľka oddychu
5
ZAUJÍMAVÍ HOSTIA FÓRA INŠPIRÁCIE
Využili sme pauzu medzi prednáškovými blokmi Fóra INŠPIRÁCIE a spýtali sa vzácnych hostí
na pár otázok. Prečítajte si prepis video rozhovorov s vybranými rečníkmi.
EVA JIŘIČNÁ,
svetová architektka
Ako k sebe ide podnikanie a architektúra?
Myslím, že z princípu by architekt mal byť aj
dobrým podnikateľom. Avšak – viete, mne
ide vždy hlavne o tú ľudskú stránku toho, ako
tím spolupracuje, toho, čo očakávame od
výsledku. A teda, keď sa objaví otázka, či do
toho dáme viac práce, za ktorú trebárs ani
nedostaneme zaplatené, ja som vždy na tej
strane, že viac práce znamená lepší výsledok.
A keď je to zadarmo a pre dobrý účel, tak
myslím, že to poteší. Nie všetko musí byť finančne ocenené alebo prevedené do nejakej
finančnej formuly. Ja som veľmi zlý podnikateľ.
Ja naozaj o peniazoch premýšľam až úplne
nakoniec. A tým samozrejme moji kolegovia
trpia, pretože ja nie som schopná im zaistiť
také finančné prostriedky, ako by im asi mohla
ponúknuť nejaká iná komerčná firma. Ale
zase mám radosť zo života a radosť z práce
a myslím, že je to v živote dôležitejšie, než sa
stať strojom. V architektúre to je veľmi jednoduché – stať sa strojom na kreslenie..
Váš otec pracoval pre Baťu, máte z tej
doby nejaký zážitok, spomienku?
Samozrejme, otec citoval Baťu v jednom kuse,
ale čo mi utkvelo: otec, keď bol Baťovi predstavený ako mladý architekt hľadajúci miesto,
tak prišiel a predstavil sa ako architekt Jiřičný
a Baťa na to odpovedal: obuvník Baťa. A od
tej doby otec nikdy nepoužil svoj titul, a tak
ani ja som nikdy v živote nepoužila svoj titul.
Alebo ďalšia Baťova slávna veta: ja nie som
tak bohatý, aby som nakupoval lacno.
Viete, to je v architektúre tak strašne dôležité,
pretože všetci, ktorí si myslia, že najlacnejšia
finančná ponuka je aj tá najlepšia, sa hlboko
mýlia... Jednoducho sa musí oceniť hodnota a Baťa to vedel. Avšak všetky zákony
o finančnom súťažení žiadajú od klienta, aby
preferoval práve tú najlacnejšiu ponuku. A tým
vzniká kopec problémov...
Ako je to v Británii, je tam taký istý
tlak na cenu?
Podľa európskeho zákonníka, ktorý viac-menej
kraľuje po celej Európe, je to úplne rovnaké.
Keď tam idú európske peniaze, tak sa človek
musí chovať podľa európskeho zákonníka.
A tak sa musí prijať najlacnejšia ponuka,
alebo sa celý kontrakt musí zrušiť. Ale je tam
ešte stále mnoho privátnych investorov, ktorí
jednajú podľa svojho najlepšieho svedomia,
a myslím si, že ich veľa používa svoj vlastný
rozum skôr, než by sa naslepo chytali lákadla
najnižšej ceny, a že si nechajú poradiť.
PETR SÝKORA,
zakladateľ firmy Papirius a nadácie Dobrý Anděl
Mali by ste nejakú radu pre začínajúcich podnikateľov?
K tomu by som rád povedal dve veci. Po
prvé, je dôležité rozumieť, prečo veci robím.
A potom, pre mňa vždy bolo dôležité, s kým
to robím. To znamená, kto je môj partner.
Potom už tá vec… v akom odbore budeme
podnikať, ako to spravíme, ako to založíme, kedy to urobíme – to sú už technické
záležitosti, tie sa dajú naučiť. Niekedy sa
to človeku nepodarí na prvý raz a vďaka
tomu, že vie prečo a robí to s niekým, s kým
to naozaj robiť chce, tak potom tie prekážky
prekoná. Takže to by asi boli prvé dve veci,
ktoré mi napadnú
Vo svojom príspevku na konferencii
Fórum INŠPIRÁCIE ste zmieňovali, že
máte vyskúšané, že ak máte z niečo
strach, tak je to tá správna doba do
toho ísť. Ako je to vo vašom živote?
Ja sa snažím každý deň spraviť aspoň jednu
vec, z ktorej mám strach. Je to jedna z niekoľkých vecí, ku ktorej sa denne vraciam, každé
ráno, keď mám vyhradený čas na premýšľanie, na písanie denníka. A nie vždy sa to
vydarí. Môžu to byť veľké veci ako povedzme vyliezť na McKinley na Aljaške alebo
v Papiriuse zavedenie garancie „zajtra alebo
zdarma“, čo bol extrémne odvážny krok
a doposiaľ ho žiadna firma, nie len z nášho
odboru, ale ani v iných odboroch, neučinila.
Pokiaľ človek nerobí odvážne rozhodnutia
a veci, ktorých sa bojí, tak nerastie, tak sa nikam neposúva. Keď si premietnete svoj vlastný
život, keď ste prvýkrát skákali šípku, a dávali
dievčaťu pusu , alebo robili niektoré rozhodnutia v práci, tak hromada tých vecí vyžadovala
odvahu. A ja si myslím, že strach je prirodzený, všetci ho máme a občas je ho potrebné
chytiť pod krk a trocha s ním zabojovať.
###4831
654653213#
@s4f5h5a s
6
V rámci nového oddelenia Business Development
sme vytvorili tím skúsených profesionálov, ktorí
z praktického hľadiska poznali pracovné procesy
rôzne zameraných firiem a dokonale ovládajú informačné systémy ABRA. Ich úlohou je na základe
analýzy navrhnúť konkrétne kroky smerujúce k sprehľadneniu a zjednodušeniu vašich evidencií a zníženiu ich nákladov. Úplne konkrétnym spôsobom vás
dovedú k lepšiemu využitiu vašich podnikateľských
zdrojov a to ako materiálnych a finančných, tak
i ľudských.
V priebehu októbra a novembra 2012 vám ponúka-
me bezplatnú návštevu našich odborníkov v rozsahu
½ dňa, pri ktorej spoločne zanalyzujeme pracovné
procesy a vytipujeme tie časti, v ktorých sa vám
s konkrétnou návratnosťou vyplatí realizovať zmenu.
V rámci návštevy býva obvyklé, že predmetom nie
je len systém ABRA a jeho implementácia, ale tiež
ostatné nadväzujúce evidencie a technológie.
Cieľom nového oddelenia Business Development je
realizovať merateľný prínos pre vašu firmu.
Kontaktujte nás: [email protected]
+420 296 397 399
Šéf oddelenia Petr Kuchař (uprostred) a jeho kolegovia Viktor Ponomarev (vľavo) a Robert Ehrenberger
sa postarajú, aby procesy u klientov ABRA fungovali dokonale.
PREDSTAVUJEME
NOVÁ DIVÍZIA BUSINESS DEVELOPMENT
TIPY A TRIKY
OBĽÚBENÉ AGENDY SPÚŠŤAJTE Z JEDNÉHO MIESTA
Chceli by ste si agendy informačného systému usporiadať po svojom? Vytvoriť si vlastný súbor
odkazov na najčastejšie používané agendy, ktoré budete spúšťať z jedného miesta, bez toho,
aby ste museli preklikávať medzi modulmi?
Riešením je nakopírovanie zástupcov ľubovoľných agend do zložiek Po spustení alebo Obľúbené
položky. Tie nájdete v okne, z ktorého moduly a agendy bežne spúšťate. Treťou cestou je vytvorenie vlastnej novej zložky tak, že v okne výberu agend kliknete pravým gombíkom na prvý riadok
s logom produktu. Vyberiete voľbu Nová zložka – zložka a tú si premenujete podľa vlastnej
potreby. Môžete jej dokonca zmeniť ikonu alebo priradiť klávesovú skratku.
Do takto vytvorenej zložky nakopírujte zástupcu používaných agend tak, ako ste zvyknutí kopírovať položky v systéme Windows: zvoľte agendu, vložte ju do schránky buď pomocou lokálnej
ponuky vyvolanej pravým gombíkom myši (voľbou kopírovať), alebo klávesovou skratkou Ctrl+C
a v novej zložke dajte voľbu Vložiť, alebo skratku Ctrl+V.
Takto vytvorenú zložku môžete ďalej štrukturalizovať, vytvárať si podzložky podľa pracovných
tém alebo spôsobu využitia.
ELEKTRONICKÉ SPRÁVY
Komunikujte so spolupracovníkmi prostredníctvom elektronických správ priamo v ABRE.
Správy môžu na ľubovoľné doklady v systéme vyžadovať potvrdenie, obsahovať dátum
platnosti, vyčkávať na prihlásenie užívateľa do systému apod. V rámci jednej správy je
možné oslovovať aj skupiny užívateľov a definovať, kto ich prijme ako správu a kto ako
e-mail. Odosielateľ si môže jednoducho overiť prečítanie správy všetkými adresátmi.
Užívateľ môže funkciu Správy vyvolať z akéhokoľvek miesta v systéme prostredníctvom
klávesovej skratky Ctrl+M alebo príslušným gombíkom priamo v agende Správ v rámci
modulu E-maily a interné správy. Ak stojí užívateľ kurzorom na doklade, ktorý chce
komentovať alebo ho potrebuje napr. schváliť, vyvolá správu pomocou Ctrl+M a v okne
správy je už predvyplnený odkaz na príslušný dokument. Stačí dopísať text a správu
odoslať.
Ďalšie tipy nájdete na www.abra.eu/video
7
ROBOT V SIETI
Tiež ste sa v posledných rokoch nechali vlákať do sietí? V našom
malom stredoeurópskom rybníčku na to už skočila skoro celá
produktívna populácia. Neviete, o čom hovorím? No predsa
o fenoméne sociálnych sietí! Nech už ste facebookár (tých nás je
najviac), tweetar alebo napr. linkediňák, ste lapení.
JESENNÉ NOVINKY V ABRA GX
Usilovne pracujeme na novej revolučnej ABRE, ktorá prinesie nielen nové funkcie, ale predovšetkým nové
užívateľské prostredie i technológiu. Pretože nechceme miešať dve dôležité veci, legislatívu a zmenu grafického
prostredia, uvedieme túto verziu až na jar 2013. V jesennej verzii ABRY vás čakajú mi. tieto novinky:
PREDSTAVUJEME
My v ABRA Software v tom ideme tiež. Dlho
sme odolávali, dlho sme riešili, prečo aj
my, ale dôvody sú jasné. Jednoducho vám
chceme prinášať niečo navyše. Chceme
vám byť nablízku, chceme sa s vami podeliť
o naše radosti.
A tak vznikli najskôr firemné profily na
Linked-In, na ktorých sa môžete zoznámiť
s B2B tvárou ABRA a teraz štartujeme aj profil na Facebooku. Ale nebude to nuda a šeď.
Nebudeme k vám prehovárať ani ústami
konzultanta, obchodníka alebo generálneho
riaditeľa, ale ústami jedného z vás – nášho
robota Ítý 1422.
A čo vás teda čaká? Predovšetkým zábava
a poučenie. Ítý vám prináša tipy, novinky
a zlepšováky z oblasti technológií, približuje
vám zaujímavosti, vtipne glosuje, čo sa deje
v ABRA a na internete. Napíšte mu, čo by
ste na jeho profile chceli vidieť vy, rád vám
vyjde v ústrety.
Ítý pre vás do konca roka pripravuje aj
nejakú tú aplikáciu (ako inak, v mobilnom
svete), nech sa trochu vedľa biznisu aj pohráte. Staňte sa jeho fanúšikom a buďte nám nablízku. Ítý sa teší na vaše komentáre, nápady
a tipy. Je tu, aby vám priblížil svet technológií
a navrch vás pobavil.
LIKE na www.facebook.com/ity1422
Zdieľanie obrázkov
Novo bude možné zdieľať jeden zdrojový obrázok s viacerými cieľovými miestami. Napr. fotografia jedného produktu bude zdieľaná s viacerými skladovými kartami alebo v e-shope bude nahratý len jeden obrázok produktu, ktorý je využívaný pri viacerých
predajných položkách.
Prínosom tohto riešenia je jednoduchšia správa dát. Pri nahratí nového obrázka sa zmena prejaví automaticky na všetkých miestach,
kde bola pôvodná fotografia. Nový spôsob zdieľania obrázkov je technicky riešený samostatným číselníkom.
Prevádzkový vedúci s rozšírenými právomocami
Obsluhujúceho bude po novom možné označiť ako prevádzkového vedúceho. Ten bude mať rozšírený prístup k neštandardným
úkonom: napr. bude môcť prevádzať účtenku na iného obsluhujúceho alebo na inú pokladnicu alebo opravovať a vracať účtenky
iných obsluhujúcich.
Nová inventúra polohovaných skladov
Od verzie 12.05.01 bude možné aj polohované sklady inventarizovať spôsobom, ktorý pracuje s inventárnymi protokolmi a umožňuje menšiu blokáciu predaja, než pôvodný spôsob inventúry.
CZ a SK ovládače bánk v oboch krajinách
Po novom bude možné využívať homebankingové ovládače slovenských bánk v českej verzii ABRY a naopak českých bank v ABRE
slovenskej. Vývojové oddelenie tak naplní požiadavku mnohých užívateľov ABRY, ktorí túto funkčnosť využijú.
8
KEĎ SA POVIE PARTNER…
Na počiatku roka 2012 do rodiny ABRA pribudol ďalší živelný prírastok, ktorým sa stal rozosmiaty
kolega Jirka Pavlík, ktorý nastúpil do ABRY preto, aby viedol náš obchodný partnerský tým a zaisťoval tak komplexnú podporu našim predajcom. Nielen, že sa Jirka rýchlo zorientoval, ale naštartoval
viacero pozitívnych zmien a nových projektov, ktoré do budúcnosti povedú k profesionalite a úspechu našich partnerov, a tým i spokojnosti koncových klientov. S Jirkom sme sa stretli pri káve a pohovorili si o jeho ambicióznych cieľoch a cestách k ich dosiahnutiu.
Aké sú tvoje pocity ako človeka,
ktorý čerpal skúsenosti vo veľkých
korporáciách?
Pokiaľ myslíš moje predchádzajúce pôsobenie
v Microsofte, je to tu osviežujúce. Predovšetkým sa mi páči ten pocit, že ak sa ti niečo
nepozdáva na produkte, obchodnej licencii
alebo licenčnej politike, si schopná to veľmi
rýchlo zmeniť. Pokiaľ príde klient s oprávnenou
požiadavkou na vývojový tím, je práca často
hotová už v ten istý deň. Dáva ti to pocit možnosti klientom a partnerom naozaj a ihneď
pomôcť. Jednoducho si „priamo v kuchyni“.
Dobre teda, poďme sa baviť o tvojej
doméne - o partneroch. Čo sa v rámci spolupráce s partnermi mení?
Čo sa týka existujúcich partnerov, ja a môj tím
sme tu hlavne pre nich. Budem sa snažiť o to,
aby tí, ktorí majú záujem, boli ešte úspešnejší.
„Úspešnejší“ znamená viac spokojných
klientov, nové zaujímavé projekty buď s tradičnými produktmi ABRA Gx, alebo novými
technológiami, ako je napr. ABRA iGATE.
Našimi nástrojmi je odovzdávanie znalostí,
podpora obchodných prípadov a zviditeľňovanie týchto partnerov voči potenciálnym
klientom.
Ďalej pracujem na tom, aby rodina našich
kvalitných partnerov ďalej rástla.
Viete, že…
až do 21. 12. 2012 môžete spolu s nákupom ABRA G3
získať ZDARMA server v hodnote 3 000 EUR !, alebo kredit
vo výške 21% z ceny zakúpeného softvéru?
Viac informácií na www.abra.sk/akcia-oko-berie
Predstavme si, že som potenciálny
klient, koho by si mi odporučil?
Celkom máme sieť viac než 30 partnerov.
Najlepšou orientáciou pre klientov je úroveň
partnerstva. Tí najlepší sa pýšia statusom
„ABRA Premium Partner“ a je možné sa na
nich s dôverou obrátiť aj kvôli realizácii náročných projektov ABRA G3 alebo G4. Ich
Po druhé sú to ľudia v ABRA a partneri, na
ktorých vidím, že majú ťah na bránku
a ABROU žijú. S takými je radosť pracovať.
A keď sa k tomu na konci reťaze pridá spokojný klient, práca ťa naozaj baví.
ROZHOVOR
Začnime obligátne. Ako sa ti u nás,
Jirko, páči?
Do ABRA som nastúpil v apríli a musím
povedať, že aj keď je to práca náročná, som
tu nadmieru spokojný. ABRA je jedna veľká
rodina, tím skvelých profesionálov, s ktorými
je radosť pracovať. Takže odpoveď je jasná,
páči sa mi tu, veľmi.
teľné informácie o produktoch samotných.
Okrem toho sa s partnermi osobne vídame
na pravidelných stretnutiach, na ktorých sa
nielen dozvedajú o nových produktoch, ale
majú možnosť nahliadnuť do našej kuchyne
aktívne a produkty si ešte pred zahájením
predaja takzvane ohmatať. Zároveň sa
na takých stretnutiach naučia variť obchod
NA TOM, ABY RODINA NAŠICH
“ PRACUJEM
KVALITNÝCH PARTNEROV ĎALEJ RÁSTLA
zoznam nájdu záujemcovia v sekcii kontakty
na našom webe. Ďalej by som ti ako klientovi odporučil prejsť si webovú prezentáciu
vybraného partnera a zákaznícke referencie,
s cieľom zistiť, či partner už realizoval implementáciu v oblasti tvojho podnikania.
A čo robíte pre spokojnosť partnerov? Aká je ich podpora?
Tak okrem toho, že sa na mňa môžu kedykoľvek obrátiť s akýmkoľvek dotazom či prosbou
o pomoc, ponúkame samozrejme viacero
nástrojov, ktoré pomáhajú s predajom
a znalosťou produktov. Jednak sú to jasné
a systematicky definované procesy, transparentný systém marží, obchodná a marketingová podpora, ale tiež dostupné a zrozumi-
”
a marketing, ktorý bezo sporu k potrebným
znalostiam patrí. Bez nich by finálny výstup
nemal tú správnu chuť a vôňu.
To znie zaujímavo, ale na čom konkrétne pracuješ práve dnes?
Chystám zmenu partnerského programu.
Klientom prinesie lepšiu orientáciu pri výbere
partnera, partnerom potom množstvo výhod
pri dosahovaní obchodných cieľov. Ale to je
na dlhšie rozprávanie.
Tak sa dohodneme na rozhovore pre
ďalšie číslo Bulletinu?
Určite, už sa teším …
Rozhovor s manažérom partnerského predaja Jiřím Pavlíkom viedla Alica Habartová.
9
DIPLOMOVKY ROKA 2012
13. 9. 2012 sa uskutočnil už 7. ročník
súťaže Diplomová práca roka. Finálové
kolo sa tento rok uskutočnilo na Fakulte
informačných technológií ČVUT v Prahe
a o peňažnú odmenu súperilo celkom
91 prihlásených študentov z ekonomicko-informačných odborov štátnych aj
súkromných vysokých škôl v Českej republike, ktorí súťažili v piatich odborných
kategóriách.
Porota zložená z univerzitných profesorov a špecialistov z komerčného
sektora vybrala finalistov, ktorých práce
posudzovala z hľadiska praktickej využiteľnosti alebo aplikovateľnosti projektu
v praxi a hodnotila tiež ich inovatívny
prínos.
Vrcholom večera bolo slávnostné vyhlá-
senie víťazov v hoteli Diplomat. Najlepšie
práce boli odmenené v každej z piatich
kategórií čiastkou 50 000 Kč spolu
s pracovnou ponukou v danej kategórii,
cena za 2. miesto bola 10 000 Kč, za
3. miesto 5 000 Kč a za 4. – 6. miesto
výhercovi patrila výhra 1 000 Kč.
Šesť ročníkov súťaže organizovala
ABRA Software, ktorá tento rok po prvý
krát z dôvodu zachovania objektivity
a ďalšieho rozvoja súťaže odovzdala
pomyselné žezlo organizácii ICT Unie,
združeniu firiem z odboru informačných
technológií a elektronických komunikácií.
Nad uplynulým ročníkom prevzalo
záštitu Ministerstvo školstva, mládeže
a telovýchovy a Ministerstvo priemyslu
a obchodu. Partnermi projektu sa stala
ABRA Software v kategórii Podnikové
informačné systémy, ďalej potom v ďalších
kategóriách Česká pošta, T-Systems,
AutoCont a Telefónica. Hlavným partnerom je Česká študentská únia (ČeSU),
odbornými garantmi boli Česká asociácia manažérov informačných technológií (CACIO) a Česká spoločnosť pre
systémovú integráciu (ČSSI).
O rastúcej prestíži tejto súťaže svedčí
nielen rok od roka rastúci záujem
študentov, ale tiež väčší počet partnerských subjektov. Diplomová práca roka
dokázala, že je užitočná v nadväzovaní
kontaktov medzi firmami a nadanými
absolventmi, prináša zdieľanie skúseností a umožňuje študentom aplikovať teóriu
pre jej využitie v komerčnej sfére.
VÍŤAZ KATEGÓRIE Podnikové informačné systémy, ostatné IT práce
Ondřej Mikšík (VUT Brno), partnerom je spoločnosť ABRA Software
NOVÝ WEBOVÝ ZLEPŠOVÁK - SCHVAĽOVANIE DOKLADOV
Webové schvaľovanie vám umožní cez internet editovať a schvaľovať doklady uložené v informačnom systéme ABRA. Stačí sa
cez ľubovoľné zariadenie (PC, tablet, mobil...) v internetovom prehliadači prihlásiť k aplikácii a môžete okamžite v jednotlivých
moduloch doklady upravovať alebo schvaľovať. K detailu dokladu môžete pripojiť prílohy z IS ABRA ku stiahnutiu alebo si
zobraziť históriu schvaľovania.
Nový ABRA doplnok Schvaľovanie doručenej pošty vám navyše umožní schvaľovať faktúry, zálohové listy a ďalšie doklady
ešte pred tým, než ich vaša účtovníčka zapíše do účtovaných agend!
Zaujal vás tento produkt? Prihláste sa na prezentáciu do Prahy alebo do Brna! Tešíme sa na vás v priestoroch ABRA Software
v týchto termínoch:
8. 10. OD 9.00 V PRAHE
17. 10. OD 9.00 V BRNE
rozhranie „webového schvaľovania”
10
Rozhovor s obchodným riaditeľom spoločnosti
ASIANA, spol. s r.o. Jozefom Trejbalom.
Na čom v poslednej dobe pracujete? Máte nejaké zaujímavé nové
projekty?
Našim pilotným projektom je určite
LETUSKA.CZ, portál, kde si každý môže rezervovať letenky a ďalšie služby cestovného
ruchu. V tomto roku sme rozširovali automatické platobné centrum, čo pre každého
koncového klienta znamená, že v ideálnom
prípade pri platbe kreditnou kartou dostane
letenku od automatického operátora v rádoch niekoľkých minút, pri platbe bankovým
prevodom do 1-2 hodín (podľa vybranej
banky klienta) po uskutočnenej platbe.
Firemnej klientele sme v tomto roku predstavili vylepšený on-line rezervačný systém
mojeletuska.cz, ktorý má priamu väzbu na
dohodnuté zmluvné podmienky, ktoré dojednávame vždy na mieru a potreby každého
klienta. Firemný klient môže rezervovať
on-line nielen letenky, ale aj hotely a nestrá-
Vedeli ste, že…
ABRA produkty môžete po novom zakúpiť on-line v našom e-shope, ktorého
prevádzkovateľom je partnerská spoločnosť SYSTEMATIQ s.r.o.?
V e-shope si môžete zakúpiť nielen produkty ABRA G1 a G2, ale taktiež ABRA
Server, ktorý zaručí bezproblémový chod samotného informačného systému,
a to vrátane služieb a podpory pri inštalácii.
Ďalej tu postupne nájdete technológie pre mobilný zber dát, pokladničné
systémy, ďalšie príslušenstvo, ktoré podporujú komunikáciu s IS ABRA a ďalšie
produkty.
Nakupujte na eshop.abra.eu
strane našich klientov eliminuje chyby vzniknuté
manuálnym prepisovaním a šetrí čas – teda
peniaze. Pokiaľ bude spoločnosť používajúca
ISDOC vyhlasovať výberové konanie na
dodávateľa cestovných služieb, potom je určite
v tomto prípade pre nás konkurenčnou výhodou.
ca pritom VIP starostlivosť svojho „letenkára“ – travel asistenta a má zaistený všetok
ďalší servis (napr. víza, transfery, parkovanie
na letisku, vlakové lístky a ďalšie). Do konca
roka pripravujeme inovácie našich ďalších
projektov ako je VIZA.CZ, STUDY.CZ.
ABRA má mnoho klientov, ktorí by iste
mali záujem využiť aj vaše služby. Aké
služby okrem už spomínanej možnosti
výmeny faktúr, ktoré sa automaticky
načítajú do ABRY, dokážete našim klientom ponúknuť?
Ako vám k tomu pomáha ABRA?
Každému firemnému klientovi využívajúcemu
ABRU ponúkame nielen jednoduchosť odovzdávania účtovných dokladov vo forme ISDOC,
ale aj automatické odovzdávanie informácií
a špeciálne podmienky. Každý náš firemný klient
je jedinečný a každému nastavujeme podmienky
spolupráce, a s tým súvisiaci servis, pre jeho
pracovné cesty na mieru.
Abra pre nás nie je len účtovným systémom,
ale aj back office, kde pomocou užívateľských položiek a aplikácií ABRY a ďalších
prispôsobení (napr. napojení na rezervačný
systém AMADEUS a GALILEO) zaisťujeme
jednoduchý a rýchly priechod informácií.
“ ABRA PRE NÁS NIE JE LEN ÚČTOVNÝM SYSTÉMOM
Z rezervačných systémov odchádzajú
informácie automaticky do ABRY, kde sú
spracované cez objednávky až do účtovných dokladov a následne sú využité ako
štatistické informácie pre vnútornú a marketingovú potrebu.
Nedávno ste prešli na elektronickú
fakturáciu ISDOC. To je krok, ktorý
pomáha a automatizuje proces fakturácie pre všetky firmy, ktoré túto
výmenu v ABRA podporujú. Vnímate to ako konkurenčnú výhodu?
Elektronické zasielanie dokladov v našej
spoločnosti vo formáte PDF používame
už niekoľko rokov. Možnosť elektronickej
fakturácie ISDOC je ale ďalej, rozhodne
zrýchľuje komunikáciu a predovšetkým na
”
Čo by ste ako obchodný riaditeľ jedného z najväčších predajcov leteniek
v ČR odporučil začínajúcim firmám?
Ten úplný základ je podľa mňa vybrať vhodných ľudí a tých nadchnúť pre spoločné ciele.
V Letuške máme v tomto ohľade šťastie.
Ďakujem za rozhovor a prajem mnoho obchodných úspechov.
ASIANA, spol. s r.o. je jednou z najvýznamnejších firiem na trhu cestovného ruchu
v Českej republike. Viac informácií o firme
ASIANA a obchodnej značke LETUSKA.CZ
nájdete na www.letuska.cz a www.asiana.cz
PÝTAME SA NAŠICH KLIENTOV
S LETUŠKOU DO CELÉHO SVETA
11
PETROF – ČESKÉ PIANA, SVETOVÝ ZVUK
PETROF, spol. s r. o. patrí medzi najvýznamnejších európskych výrobcov pián a klavírov. Nástroje v súčasnosti vyváža do viac než 60 krajín sveta na 5 kontinentoch. Medzi najväčších odberateľov patrí Čína, Nemecko, Rusko, Japonsko, Austrália, Česká republika, ale aj Taiwan, Hong
Kong a ďalší. Za takmer 150 rokov existencie PETROF vyrobil cez 600 000 hudobných nástrojov.
aj celosvetovou finančnou a obchodnou
krízou. Firmu táto situácia posilnila,
odpredala nevyužité aktíva a výrazne
sa oddlžila. Zúžila výrobu z 10 000
nástrojov ročne (s 1 mld. Kč obratu pri
1  000 zamestnancoch) na 2  000
nástrojov vlastnej výroby (s obratom
200 mil. Kč a 200 zamestnancami).
“
ABRA NÁM UMOŽŇUJE RIEŠIŤ VŠETKO S JEDNOU
KONTAKTNOU OSOBOU. TO ZJEDNODUŠUJE KOMUNIKÁCIU
A NAŠE POŽIADAVKY SÚ VŽDY RÝCHLO VYBAVENÉ.
tak výrobné operácie na najmodernejších
strojoch s umom a zručnosťou českých
remeselníkov, ktorí dodávajú nástrojom
PETROF tak osobité vlastnosti.
Predovšetkým je to typický spevný —
ušľachtilý tón.
Od roku 2007 sú všetky nástroje zn.
PETROF označené novou pečaťou,
EUROPEAN EXCELLENCE (skratka EEX).
Toto označenie je zárukou európskeho
pôvodu nástroja, dlhodobej životnosti,
odborného servisu a vysokej úžitkovej
hodnoty.
V rokoch 2004 — 2010 prešla firma
razantnou reštrukturalizáciou, a k tomu
”
Podiel produkcie PETROF na európskom
trhu však zostal zachovaný, pretože
pokles dopytu dopadol na všetkých
tunajších výrobcov bez rozdielu.
Po majetkovej reštrukturalizácii sa
pozornosť manažmentu firmy začala
sústrediť na optimalizáciu nástrojov
riadenia, zjednotenie veľmi roztrieštených
evidencií, kumuláciu dát z mnohých typov
softvérových aplikácií a zjednotenie
hardvérovej platformy. Informačný systém
sa mal stať prostriedkom k zjednoteniu
nástrojov riadenia. Vypísané výberové
konanie vyhrala ABRA Software so svojim
ERP systémom ABRA G3.
V druhej polovici roka 2010 bola zahájená
implementácia ekonomických modulov.
V roku 2011 bola implementovaná výroba,
sklady, obchodné agendy a funkčný systém
bol odovzdaný do ostrej prevádzky.
zvlášť pre ekonomiku a zvlášť pre
výrobu a sklady. Tímy tvorili pracovníci
stredného manažmentu spoločnosti
PETROF a špecialisti z dodávateľskej
ABRA Software.
V roku 2012 boli dodané práce rozšírené
o optimalizáciu zavedených procesov,
tvorbu individualizovaných reportov,
nastavenie manažérskych nástrojov
a výstupov, a taktiež špeciálnych úprav
modulu CRM.
PETROF aj napriek tejto komplikácii
spätne hodnotí implementáciu ako skvele
urobenú, s minimálnymi dopadmi na
samotnú výrobu a predaj.
Implementácia neprebiehala bez
problémov. Na samom jej počiatku
z PETROF odišiel dlhoročný IT správca,
ktorý mal mať implementáciu na
starosti. Bolo tak nutné zriadiť dva
improvizované tímy pre riadenie
a realizáciu implementácie:
PODNIKATEĽSKÝ PRÍBEH
Samotná výroba nástrojov prešla
behom desiatok rokov obrovským
vývojom. Typický charakter výroby
s významným podielom ručnej práce
vysoko kvalifikovaných špecialistov ale
zostal nevyhnutný až dodnes. Vlastná
výroba pián a dôležité operácie sú stále
uskutočňované vždy ručne. Spojujú sa
12
EL NINO PARFUM SHOP ROKA 2011, 2010 A 2009
3 roky po sebe ste uspeli ako Shop
roka. Čo stojí za vaším úspechom?
Tvrdá práca. Snažíme sa nezaspať na vavrínoch a neustále vymýšľame nové stratégie.
Rozhodne nechceme uvoľniť získané pozície
a chceme mať neustále náskok pred konkurenciou. Nečakáme, s čím ostatné e-shopy prídu,
naopak, chceme určovať vývoj internetového
trhu. Ocenenie Shop roka je vlastne spätná
reakcia zákazníkov, ktorí hlasujú pre jednotlivé e-shopy, z tohto dôvodu je pre nás veľmi
prestížna. Ale jedným dychom musím dodať,
že aj veľmi zaväzujúca do ďalších rokov.
Obchod s voňavkami má veľmi silné konkurenčné prostredie. Čo je pre vašich zákazníkov argumentom pre nákup práve u vás?
Je to tak, internetový trh s voňavkami je naozaj presýtený e-shopmi. Neustále vznikajú nové, na druhej
strane mnoho z nich nevydrží a potichu zanikajú.
V dnešnej dobe je veľmi ťažké získať zákazníka, preto realizujeme rôzne akcie na podporu predaje. Zároveň sa u nás zákazník môže spoľahnúť na profesionálny servis a záruku zavedenej firmy, o čom svedčia
certifikáty a rôzne audity, ktoré si môžete prehliadnuť
na našich stránkach www.parfemy-elnino.cz .
Za posledné roky ste expandovali aj na zahraničné trhy, bude to aj naďalej vaša cesta
za ďalším rastom?
Áno. Zahraničné trhy sú a dúfajme, že aj budú, jednou z hlavných priorít našej spoločnosti. Pre najväčšie
zahraničné trhy máme špecializované oddelenie,
starajúce sa plnohodnotne o spokojnosť zákazníkov.
Avšak domáci trh zostáva pre El Nino neotrasiteľnou
jednotkou v dlhodobom výhľade.
Akú úlohu vo vašom obchodnom procese hrá ABRA?
S implementáciou ABRY sme spravili výrazný
krok dopredu. Od ABRY sa všetko odvíja
a je to vlastne v tejto chvíli stavebný kameň.
Naša práca sa z 80% odvíja práve v IS
a môžeme len pochváliť, že ABRA je veľmi
pružný program, vyhovujúci našim náročným
požiadavkám a procesom.
Museli ste kvôli obchodnej efektivite
automatizovať predajné procesy –
prijímanie objednávok, tvorbu dokladov, vyskladňovanie atď.?
To bolo takmer nevyhnutné. Nebolo už v ľudských silách pri našom počte objednávok všet-
ko robiť manuálne. A pretože má El Nino
viacero webov, nastavili sme maximum
procesov automaticky. Od nahratia objednávky do ABRY, až po spätnú aktualizáciu
skladového stavu na e-shopoch po každej
objednávke. Celý proces od prijatia tovaru
až po vyfakturovanie zákazníkovi je veľmi
sofistikovaný, čo nám minimalizuje náklady
na obsluhu.
Ako vnímate súčasné podnikateľské
prostredie v Českej republike? Je
vám oporou vo vlastných aktivitách?
Pri uvažovaní o vstupe do elektronického obchodovania by mal človek mať už
predstavu o tom, či je plánovaný sortiment dostatočne zaujímavý, kto budú
jeho zákazníci, a kde ich bude oslovovať. Veľmi dôležitá je tiež rozvaha,
koho si vybrať ako partnera. Dovolím si
tvrdiť, že nie je na svete jediný úspešný
predajca, ktorý by si vystačil len sám so
sebou. Dobrá voľba partnera dokáže
naštartovať a urýchliť rast. Samotné
naše začiatky boli náročné, pretože sme
na všetky postupy museli medzi prvými
“ S IMPLEMENTÁCIOU ABRY SME SPRAVILI
VÝRAZNÝ KROK DOPREDU.
”
Vzhľadom k všeobecne známym celoeurópskym problémom nie je situácia práve
ideálna. Na druhú stranu sa to prejavuje
ako filter, keď slabšie alebo zle riadené
firmy neobstoja. To nás motivuje k tomu,
neopičiť sa po ostatných, ale ísť vlastnou
cestou a stále vyvíjať a používať nové postupy, skúšať nové veci. Skrátka, neuspokojujeme sa s doterajším úspechom, ale
snažíme sa o stály posun vpred. Účtovné
obdobie síce ešte nie je na konci, ale
doterajšie výsledky sú optimistické, ostatne
rovnako ako každý rok.
Poraďte tým, čo plánujú začať
s elektronickým obchodovaním.
Aké elementárne pravidlá by mal
podnikateľ dodržať, aby úspešne
rozbehol vlastný e-shop?
prísť sami. Preto sme aj my začali využívať skúsenosti starostlivo vyberaných
partnerov v rôznych odboroch zasahujúcich do nášho podnikania od dopravy,
logistiky až po účtovný systém. A aký
máme odkaz pre začínajúcich podnikateľov v oblasti voňaviek? Jednoduchý:
„Držte sa nás a budete druhí“.
Ďakujem za rozhovor a prajem mnoho
obchodných úspechov.
Novopacká spoločnosť El Nino Parfum
sa od roku 2001 zaoberá internetovým
predajom voňaviek a kozmetiky. Viac
na: www.parfemy-elnino.cz
PÝTAME SA NAŠICH KLIENTOV
Rozhovor so zodpovedným vedúcim spoločnosti El Nino Parfum,
Zdeňkom Augustom.
13
DOWN UNDER S VAŠKOM RÁKOSNÍKOM
Ideálnym ročným obdobím pre cestovanie na južnej pologuli je, podľa nášho
gusta, mesiac apríl. Je to začínajúca jeseň, takže je ešte možné počítať s krásnymi slnečnými dňami. Návšteva Austrálie je pre nás vždy veľkým zážitkom,
pretože máme opäť možnosť vidieť našich blízkych a známych žijúcich na
tomto kontinente.
Cesta pre nás začína na Letisku Václava
Havla v Prahe. Priamy let do nášho cieľového
mesta Perth nie je možný, takže cesta len
s jedným prestupom v Dubaji je ideálnym
riešením. Let do Dubaja trvá cca 5,5 hodiny,
na mieste je potom asi dvojhodinová pauza,,
ktorá postačí k pretiahnutiu stuhnutých končatín a nákupu niekoľkých potrebných drobností
v Duty Free Shope. Po krátkej prestávke zase
nahor do oblakov (tento krát
na desaťhodinovú cestu) smer
západná Austrália. Po pristátí
v Perthe, nevyhnutnom priechode colnou kontrolou a stretnutí s rodinou, sa nám
napodiv podarilo vtesnať všetku batožinu
do batožinového priestoru modrej Micry
a za hodinku už môžeme vybaľovať. Po
radostnom stretnutí sa ideme dosýta vyspať.
Nasledujúci deň prebieha aklimatizácia
a začíname sa pripravovať na návštevu
zaujímavých miest v Perthe a okolí, mesta
s 2 miliónmi obyvateľov založeného v roku
1829. Pretože je krásny slnečný deň, nedá
sa inak než začať na Scarborough Beach,
obľúbenom mieste miestnych surferov.
Teplota vody je ešte prijateľná, pohybuje
sa okolo 22 stupňov. V tejto časti pobrežia
omývaného Indickým oceánom sú vďaka
západným vetrom výborné podmienky
pre surfovanie, ktoré ojedinele kazia útoky
žralokov. Na bezpečnosť kúpajúcich
dohliadajú plavčíci na plážach a pravidelnými preletmi vrtuľníkom aj záchranári.
Priamo pri plážach je dostatočný počet
reštaurácií, kde sme sa tiež navečerali. Pochutili sme si na tradičných
Fish & Chips, miestnom pive
a víne. Nasledujúci deň venujeme prehliadke časti centra Pertha.
City, ako sa samotné centrum nazýva,
je zvláštna zmes architektúry rôznych
štýlov a období. A tak obdivujeme nielen
moderné mrakodrapy, ale aj historické
(najstaršie budovy sú z 19-eho storočia…)
stavby bánk, kostolov, pošty a v Stirling
Gardens aj budovu Najvyššieho súdu.
Zaujímavá stavba je tiež moderná SWAN
Bells pri prístave, je to taká miestna Loreta.
Nakoniec ešte venujeme niekoľko pohľadov Swan River, ktorá je známa výskytom
čiernych labutí a delfínov. Je tiež
pomyselnou čiarou medzi severom
a juhom Pertha a to špeciálne pre tunajších
obyvateľov, ktorí sa radi chvália tým, či sú
z južnej alebo severnej časti.
Po návrate sa tešíme na pravé a nefalšované barbeque, ktoré organizujú naši hostitelia. Nielen, že sme si naozaj pochutili na
výborne opečených steakoch, ale ešte si
pekne poklábosili s celou spoločnosťou.
Nasledujúci deň sme sa pred obedom
vydali s našimi novými priateľmi Braňom
a Stankou na poludňový výlet na piesočné
duny do mestečka Lancelin, ktoré leží len
130 km od Pertha. Piesočné duny sú až
15m vysoké so strmším svahom na záveternej strane, preto sa dajú zjazdiť na tzv.
sandboarde. Piesok tu má nádhernú bielu
farbu. Užijú si tu motocyklisti aj majitelia
four wheel cars. Je Veľká Noc a my sme
si naplánovali prehliadku ďalšej časti
mesta Perth. Prešli sme si Hyde Park, veľký
park založený v roku 1897, pokochali sa
výhľadmi na City a cielene sme zašli na
obed do Queens Tavern, ktorá leží na Beaufort Street – jednej z najznámejších ulíc
celého Pertha, , lemovanej malými barmi,
reštauráciami, obchodmi s knihami a miestnou módou. Už sme tu týždeň a tak je
najvyšší čas vyraziť na pláž a dať si kúpeľ
v oceáne. Zašli sme si na obľúbenú pláž
Cottesloe Beach, užili si nádherný slnečný
deň, teplú vodu a výbornú zmrzlinu.
Nasledujúci deň nás čaká prelet na druhú
stranu kontinentu. Veľkomesto Sydney
s jeho slávnymi dominantami Harbour
Bridge a Opera House, na ktoré sa veľmi
tešíme. Let z Pertha do Sydney trvá štyri
a pol hodiny. Potom, čo sme sa ubytovali
v hoteli vo štvrti Kings Cross, ideme metrom
do prístavu. Okrem už menovaných
dominánt navštívime aj Royal Botanic
Gardens. Je to nádhera, fotíme všetko
okolo seba, hlavne „most “ a „operu“. To
sú vďačné objekty zo všetkých možných
uhlov pohľadu. Budeme tu asi týždeň, tak
si to všetko užijeme. Ďalší deň ideme opäť
k opere a k nášmu potešeniu pohľad na
most umocňuje takmer desaťposchodová
zaoceánska loď Rhapsody of the Seas.
Je majestátne zakotvená pri móle, zrejme
na mostíku nebol žiaden Talian. Kupujeme
si lístky na loď, ktorá je súčasťou verejnej
dopravy po Sydney a tá nás prevezie
pod mostom až do nášho cieľa, ktorým
je Sydney Aquarium. Okrem korytnačiek,
žralokov, krokodílov a mnohých druhov
rýb, v priestoroch akvária vidíme aj potápača v takmer životnej veľkosti zloženého
z dvadsiatich tisíc kostičiek LEGA. Poteší
ma informácia, že je to dielo krajana
z Čiech! Už sa tešíme na potápanie, ktoré
nás čaká za týždeň. Je neskoro popoludní,
keď dorazíme do hotela, dáme si pauzu
a navečer svižne vyrážame na Market
Street, kde je našim cieľom Sydney Tower
vysoká 309 m. Po výstupe výťahom do
výšky 250 m sa nám ponúka nádherný
výhľad na celú metropolu, ktorú zalievajú
posledné lúče slnka. Počkali sme na úchvatný západ slnka a cestou späť do hotela
sa ešte zastavujeme pri opere, kde je cez
víkendy otvorený vonkajší bar s výhľadom
na celý prístav. Obe hlavné dominanty
sú krásne osvetlené. Ďalší deň prechádzame trhy v blízkosti bavorskej reštaurácie Löwenbräu Keller. Od rána nám už
vyhladlo, a tak sa rýchlo premiestňujeme
z rušnej ulice do príjemne vychladeného interiéru reštaurácie. Jedlo bolo výborné a litrovým pohárom piva sme gurmánsky zážitok ešte umocnili. Popoludní navštevujeme
Múzeum moderného umenia a potom sa
kocháme v čínskych záhradách. Plánovanú
prehliadku večerného ohňostroja pri opere
rušíme pre nahromadenú únavu z predchádzajúcich dní. Prajeme si už len dobrú noc.
Ráno sme odpočinutí a tešíme sa na relax
na vyhlásenej Bondi Beach. Podmienky sú
ideálne, jasno, vzduch 25, voda 21, ľudí
veľa na pláži nie je, takže hurá do vody.
Veľmi sme si to užili a popoludní ideme
zase do City. Nastupujeme do Sydney
Monorail – vysunutej jednokoľajovej dráhy, ktorá sa svižne preplieta ulicami centra
vo výške 4 až 5 metrov nad pulzujúcou
automobilovou dopravou. Volíme červenú
okružnú trasu centrom. Je to náš posledný
deň v Sydney. Počasie tu bolo vzhľadom
k prichádzajúcej jeseni v polovici apríla
pre cestovateľov ideálne. Ráno už máme
pobalené a po neskorých raňajkách voláme taxi. Hlavne preto, že cesta metrom na
letisko by nás stála dvojnásobok toho, čo
sme zaplatili za taxi. Je to tu vskutku hore
nohami… Letíme do Cairns na SEVER do
trópov. Po prílete sa spustil vlahý dážď,
a tak sme vybalili a vybehli v príjemnom
daždi na nákup. V televízii sa druhý deň
dozvedáme, že v Sydney v štvrti Kings
Cross sa večer preháňali opití 14 roční
chlapci autom a zrazili a ťažko zranili ženu.
Ďalšia správa je, že sa v tejto štvrti aj strieľalo, odišli sme včas. Požičiavame si na tri dni
auto a ideme podľa itinerára po zaujímavých
miestach tejto oblasti. Počasie je nádherné
a my sme na krásnej pláži Palm Cove, kde
je zakázané kúpanie z dôvodov možného
ataku krokodílov. Tak sa na ne ideme pozrieť
do Harleys Crocodile Adventure ve Wangetti. Tu pri plavbe po rieke máme krokodílov
na dosah. Dnešný výlet končíme zastávkou
na Rex Lookout s krásnymi výhľadmi. Ďalšia
naša cesta vedie do baníckej dedinky
menom Kuranda, kde je aj motýlia farma.
Prechádzkou pešou trasou, ktorá vedie
dažďovým pralesom, navštívime miestne vodopády Barron Falls. Po návrate prichádza
na rad kúpanie v bazéne so slanou vodou
a grilovanie pri bazéne. Aj večer je krásnych
22 stupňov. Zaujímavosť, ktorú si nechceme
nechať ujsť, než budeme vracať auto, je Pa-
ABRA CESTUJE
14
15
ronella Park. Toto miesto je splneným snom
José Paronella. Jeho snom bolo postaviť
hrad. Vybral si zvláštnu časť Austrálie
a vytvoril Paronella Park. Na 5 hektároch
vedľa Mena Creek Falls postavil svoj hrad
Druhý deň ráno nás o pol ôsmej vyzdvihol
mikrobus a odváža nás do prístavu, kde
nastupujeme na katamarán Red Experience a smerujeme na Great Barrier Reef.
Zastavíme v dvoch lokalitách – Hastings
Reef a Breaking Patches, kde šnorchlujeme
v príjemne teplej vode a máme aj čas na
polhodinový ponor so sprievodcom. Na
lodi potom preberáme zážitky z ponorov
a zapisujeme si poznámky do denníka. Je
to taká pekná bodka za tým našim výletom
na sever. Druhý deň ráno si užívame
prechádzku v Cairns. Okolo poludnia
sme na letisku a vraciame sa s prestupom
v Brisbane späť do Pertha. Let z Brisbane
je nepokojný, samá turbulencia. Človek si
pripadá ako v starej električke. Našťastie
“ VÝBORNÉ PODMIENKY PRE SURFOVANIE, KTORÉ
OJEDINELE KAZIA ÚTOKY ŽRALOKA
”
aj s tanečnou sálou, piknik pri vodopádoch, tenisové kurty, mosty, tunel a všetko
zabalil do 7.500 druhov tropických rastlín
a stromov. Park bol otvorený pre verejnosť
v roku 1935. Úžasný zážitok, odporúčam.
nemáme žiadne oneskorenie a v poriadku
sme pristáli. Nasledujúci deň venujeme
regenerácii. Čaká nás ešte posledných
desať dní pobytu v Perthe, a tak začíname
výletom do Freemantlu, prístavného mesta
pre Perth. Navštívili sme Shipwreck Galleries, kde sú umiestnené nálezy lodných
vrakov z tejto časti austrálskeho pobrežia.
Prehliadli sme si kostol Svätého Johana
a nádvorie bývalej väznice. V ďalších
dňoch ešte navštevujeme WA Maritime
Muzeum, vrátane exkurzie ponorky zo
sedemdesiatych rokov minulého storočia
menom OVENS. Prejdeme si aj miestne
trhovisko a pri obede v námorníckej reštaurácii s chuťou testujeme dvanásť vzoriek
čapovaného piva tuzemskej i dovozovej
produkcie. K rýchlemu presunu po meste
používame tzv. CAT bus, čo sú bezplatné
autobusové okružné linky. Nasledujúci
deň sa nám podarilo objaviť jedinú českú
pekáreň v Perthe. Urobili sme si radosť nákupom závinu, venčekov, chleba a knedle
ku gulášu, ktorý sme potom mali večer.
Ďalší deň je štátny sviatok – Anzac Day,
ktorý je spomienkou na deň, keď Austrália
vstúpila do Prvej svetovej vojny v bitke pri
Gallipole. Ideme na Wave Rock, čo je
žulová vlna až 15 metrov vysoká a 110
metrov dlhá. Vznikla pred 2 700 miliónmi
rokov. Návšteva tohto areálu bola veľkým
zážitkom. Cestou tam aj späť som si
vyskúšal riadenie auta vľavo, pretože bolo
nutné sa striedať za volantom. Jednodenná
cesta tam a späť bola dlhá okolo 700 km.
Zostávajúce dni pobytu v Perthe trávime
prehliadkou ďalších zaujímavých miest,
ako napr. mincovne, Victoria Garden a nakoniec si užívame západ slnka na
Scarborough Beach. Symbolicky tak končíme naše cestovanie tam, kde sme začali.
Po nevyhnutných nákupoch drobností na
pamiatku sa balíme a po piatich týždňoch
pobytu odlietame z Pertha smer Dubaj. Tu
máme po únavnom jedenásťhodinovom
lete naplánovanú pauzu s nocľahom.
Po potrebných formalitách s imigračným
úradníkom (prešli sme bez skenovania očí,
sme totiž typickí „bieli“ Európania) sme sa
ubytovali v hoteli a navečer absolvovali
trojhodinovú okružnú jazdu po Dubaji
so sprievodcom. Celá prehliadka bola
úžasná. Poznať Dubaj, to je však téma
na ďalšiu dovolenku. Druhý deň pobytu
odlietame smer Praha a tešíme sa domov.
Po ceste preberáme zážitky z pobytu
u klokanov. Vďaka všetkým, s ktorými sme
mohli stráviť ten príma čas. Určite sa zase
radi vrátime „tam dole“.
16
HUBÁRČENIE NEMUSÍ
BYŤ OTRAVA
Poznáte to. Zaprší a hubári ožijú a ponáhľajú do lesa.
Jeden z nich ma presvedčil, aby som sa vydal do
terénu s ním. Má vraj na hubárčenie systém, takže si
budeme rozumieť.
Aj keď hubári ťahali z lesov plné košíky už v sobotu, vytrvale sme čakali do stredy, keď bude vraj podľa neho
les prázdny a všetky bedle, dubáky, kozáky, masliaky,
modráky budú len a len naše. Sotva sme v rade áut
našli posledné voľné miestečko, šprintoval môj hubár
čo najďalej od auta, aby vraj dosiahol hranice, kde už
bude zbierať sám. Asi po 300 metroch sa šťastný zvalil
vyčerpaním do trávy. Keď otvoril oči, uvidel miesto húb
päť rovnako udýchaných dedkov. Ako sa po sípavom
rozhovore zakalenom kašľom ukázalo, všetci vyrazili
na huby v stredu, pretože to je les zaručene prázdny.
Mali svoj systém.
Keď si hubári rozdelili les na sektory, začala dôkladná pátracia akcia. Môj hubár sa fanaticky predieral
krovím, noril sa do bažín, liezol po skalách, aby našiel
domnelé skrýše húb. Miesto vysnených úlovkov zbieral
štípance dotieravého hmyzu, ktorého bolo, na rozdiel od
pravákov, v lese dosť na každom kroku.
Košík sa plnil pomaly. V okamihu, keď do neho zapadla
posledná možná huba, ktorá sa ukrývala v našom sektore,
zapadlo aj slnko. Sotva sa zošerilo, poprosil ma hubár, či sa
mi môže s niečím zveriť? Miesto dôverností mi ale s tvárou
zafarbenou mesačným svitom oznámil, že sme zablúdili.
Les bol náhle opustený ako v hubárskom sne. Všetkých
38 hubárov, ktorých sme stretli, sa buď utopilo v bažinách
alebo si doma vyťahovali kliešťov. Podľa sirény sanitky sme
hádali, že niekde došlo už aj na praženicu.
Po hodinovom blúdení sa ukázalo, že gumáky sú do mokra
dobré, ale s každým kilometrom v nich neznesiteľne narastá
teplota a trenie tak, že premieňajú ľudský pach vo zvierací.
Keď sme okolo polnoci dorazili konečne domov a rozložili
huby na stôl vedľa atlasu, prišlo k nepríjemnému zisteniu, že
polovica košíka je výborná tak maximálne pre svokru.
Áno aj hubárčenie chce systém, ale možno iný, než si
myslia niektorí hubári. Pokiaľ ste vášnivými zberačmi, skúste
ABRU. S ňou sa v lese podnikania určite nestratíte. Pri každom našom kúsku potom nájdete početnú rodinu modulov,
ktoré vám pomôžu naplniť košík v akomkoľvek odbore.
Navyše všetko, čo potrebujete, uvidíte cez ABRA iGate
napr. na vašom tablete pokojne uprostred lesa. Tak čo,
rastú?
S Ú ŤA Ž
k zamestnan
riemerný ve
p
e
d
u
b
a
Z
.
ký
2
a
21. 12. 201
Odhadnite,
ware ku dňu
ft
3 rokov
o
S
u
o
A
ci
R
n
B
ra
A
cov
de s tole
ve
o
p
d
o
e
mení
všetky správn [email protected] vás Ítý od
4
1
y
it
zaslané na
ekom..
rč
a
d
m
lý
ma
ÍTÝHO VTIPY
Z FACEBOOKU
Do počítačovej predajne príde atraktívny mladík a pýta
sa mladej predavačky:
“Slečna, máte najnovšiu aktualizáciu tohto antivírového
programu?”
“Nie, bohužiaľ nie.”
“A máte ten špeciálny čistiaci prostriedok na monitor?”
“Nie.”
“A máte nejaký zásobník na diskety?”
“Nie.”
“A máte po pracovnej dobe trocha času?” usmeje sa
mladík.
“Áno,” odpovie predavačka polichotene.
“Tak tu zostaňte trocha dlhšie a napíšte na to všetko
objednávku!”
Traja najnebezpečnejší ľudia v IT:
3. Technik, ktorý programuje
2. Programátor, ktorý má v ruke spájkovačku
1. Užívateľ, ktorý dostal nápad
Vojde turista v San Francisku do obchodu so zvieratami
a prezerá si opice.
V tom vojde iný chlap, ide rovno k predavačke a vraví:
„Prosím jednu opicu typu C++.“
Predavač mu ju podá, chlap zaplatí 5000 dolárov a
odíde. Prekvapený turista sa pýta:
„Prosím vás, čo to bolo za opicu, že bola taká drahá?“
„No, viete, ona dokáže programovať v C++, bez chýb,
efektívne, úhľadný kód. Veľmi dobrá investícia.“
„A tamtie opice?“
„Tie stoja 10 000 dolárov, ale vedia programovať v
C++, v Jave aj v XML.“
„Preboha, a tam máte opicu za 50 000! Čo dokáže
tá?“
„No, aby som povedal pravdu, ešte som ju nevidel robiť
nič. Ale ostatné opice ju oslovujú project manager.“
TIPY A TRIKY
SLEDOVANIE ZMIEN
Nájdete tiež na www.abra.eu/video
Chráňte dáta svojho systému záznamom uskutočnených
zmien. Budete mať prehľad o každej zmene, ktorá
v nich nastane.
Sledovanie zmien je potrebné aktivovať. Zapnutie
alebo vypnutie sa uskutočňuje v module Administrácia
(realizuje užívateľ s administrátorským oprávnením),
na záložke Sledovanie zmien v agende Nastavenie
sledovania zmien. Pre každú triedu, teda typ dokladu,
číselník a pod., je možné nastaviť, aké zmeny sa majú
zaznamenávať. Pokiaľ v zozname nie je, vytvorte nový
záznam, vyberte triedu zo zoznamu a zatrhnite, ktoré
zmeny zaznamenávať.
Na všetkých objektoch, kde je sledovanie aktivované,
je možné zmeny podrobne sledovať. Napríklad
v adresári firiem na konkrétnom zázname vyvolajte
z menu Funkcie položku Sledovanie zmien s voľbou
Zobraziť zmenyalebo použite klávesovú skratku Ctrl+S.
Zobrazia sa vám všetky záznamy k tejto firme. V zozname tiež uvidíte, kto a kedy operáciu uskutočnil, a na
záložke Detail a podzáložke Obsah, aj aké hodnoty
v ktorýchpoložkách zadal alebo zmenil.
Prehliadanie záznamov o zmenách môžete tiež spustiť
samostatne v module Administrácia, na záložke Sledovanie zmien, v agende Vykonané zmeny. Môžete tak
veľmi rýchlo overiť, či nedošlo ku zmazaniu nejakých
dokladov. V Obmedzení vyberte položku Trieda, ako
Typ zmeny zvoľte Zmazanie a prípadne zadajte tiež
období, v ktorom mohlo ku zmene dôjsť. Gombíkom
Získať záznamy zobrazíte všetky zaznamenané vymazanie dokladov.
BRÁNA DO SVETA VÝHOD
ABRA iGATE je bránou k zobrazeniu dát uložených
v informačnom systéme. Je to priestor, v ktorom si užívateľ
môže zobraziť informácie, ktoré ho zaujímajú a s ktorými
potrebuje ďalej pracovať
ZÁKLADNÝ POPIS
ABRA iGATE je plne definovateľný portál dostupný z ľubovoľného
zariadenia pripojeného k internetu. Pomocou webového prehliadača
ponúkne okamžitý prehľad o aktuálnom finančnom stave firmy,
o nevyriešených úlohách podriadených, o výške pohľadávok, o
vyhodnotení predajov tovaru vrátane medziročného zrovnania
a ďalších užívateľsky definovateľných parametroch. iGATE môže
prezentovať výsledky celej firmy, jednotlivých oddelení či samotných
pracovníkov; zobraziť grafy, tabuľky či ukazovatele KPI zo všetkých
údajov, ktoré sú podstatné pre konkrétny typ podnikania. V jednom
pohľade je možné integrovať údaje získané z mnohých databáz či
rôznych informačných systémov, z prostých súborov či z internetu.
ČO VÁM ABRA IGATE PRINÁŠA?
• plnedefinovateľný portál dostupný z ľubovoľného zariadenia pripojeného k internetu
• okamžitý prehľad o aktuálnom stave a chode vašej firmy
možnosť integrácie údajov z rôznych databáz či informačných systémov
Viac informácií o produkte ABRA iGATE nájdete na
www.abra.eu/iGATE.
WWW.ABRA.EU
Download

Dobrodružstvo hore nohami