Süt Pazar Durumu
Brüksel, 21 Mayıs 2015
1
AB ÜRETİMLERİ
AB-28 Tedarik/Üretim Gelişmeleri
Ocak-Şubat 2015 ile Ocak-Şubat 2014 kıyaslaması
AB-28 Tedarik/Üretim Gelişmeleri
Nisan 14-Şubat 15 ile Nisan 2013-Şubat 2014
kıyaslaması
Bazı üye devletlerin verileri gizlidir ve bu tabloda yer almamaktadır.
21 Mayıs 2015
2
AB süt tedariklerinin son dönemle kıyaslanması (%)
(Ocak-Şubat 2015 / Ocak-Şubat 2014)
21 Mayıs 2015
Kaynak: Üye Ülkelerin Eurostat’a verdikleri bilgiler
3
AB süt tedariklerinin son dönemle kıyaslanması (%)
(Nisan-Şubat 2015 / Nisan-Şubat 2014)
21 Mayıs 2015
Kaynak: Üye Ülkelerin Eurostat’a verdikleri bilgiler
4
• AB- Toplanan İnek Sütü
Ocak- Şubat 2015/14: - %1,0
21 Mayıs 2015
Kaynak: Üye Ülkelerin Eurostat’a verdikleri bilgiler
5
21 Mayıs 2015
Kaynak: FranceAgriMer/ sondage hebdomadaire
6
AB Çiğ Süt Fiyat Değişimi (Nisan 2015’e kadar)
21 Mayıs 2015
Kaynak: 562/2005 & 479/2010+LTO sayılı
regülasyon kapsamında Üye Ülkelerden alınan
bilgiler, LTO web sitesi
7
AB Süt Fiyatları
(Mart 2015 ile Mart 2014 kıyaslaması)
Kaynak: Üye devletler (479/2010 sayılı Reg. )
Not: Yukarıdaki ulusal süt fiyat ortalamaları karışık tipteki sütlere ait olup bazıları
standardize süt, diğerleri ise gerçek yağ ve protein oranına sahip süt fiyatlarıdır.
479/2010 sayılı regülasyon kapsamında harmonize edilmiştir
21 Mayıs 2015
DK, IE, ES, SE için tahmini
Kaynak:479/2010 sayılı Regülasyon
kapsamında üye ülkelerden alınan bilgiler
8
Maliyetler- Marjlar
Ton başına AB Süt Fiyatları, İşletme
Giderleri ve Marjları Tahminleri
21 Mayıs 2015
Brüt Marj Tahminleri
Kaynak: FADN: Baz yılı 2011 +
İndeksler: Eurostat, DG AGRI
9
AB Haftalık Yağsız Süttozu Fiyatları
Son Fiyat: 186 Euro / 100 kg
Gelişimin, son yılın aynı dönemiyle karşılaştırılması: -%35
21 Mayıs 2015
Kaynak:562/2005 ve 479/2010 sayılı
Regülasyon kapsamında üye ülkelerden alınan
bilgiler
10
AB YAĞSIZ SÜTTOZU FİYATLARI
(17/05/2015 TARİHİNE KADAR)
21 Mayıs 2015
Kaynak: 479/2010 sayılı Regülasyon’un
2. Maddesi
11
AB Haftalık Tereyağı Fiyatları
Son Fiyat: 303 Euro/ 100 kg
Gelişimin, son yılın aynı dönemiyle karşılaştırılması: -%14
21 Mayıs 2015
Kaynak:562/2005 ve 479/2010 sayılı Regülasyon
kapsamında üye ülkelerden alınan bilgiler
12
AB TEREYAĞI FİYATLARI
(17/05/2015 TARİHİNE KADAR)
21 Mayıs 2015
Kaynak: 479/2010 sayılı Regülasyon’un 2. Maddesi
13
AB Tereyağı ve Yağsız Süt Tozu Kotasyonları
(Üye ülkelerden alınan bilgilere göre AB ortalamaları ve üretim miktarları)
Kaynak:562/2005 ve 479/2010 sayılı Regülasyon kapsamında üye ülkelerden alınan bilgiler
21 Mayıs 2015
14
AB Süt İşletmeleri Kotasyonları
(Üye ülkelerden alınan bilgilere göre AB ortalamaları ve üretim miktarları)
21 Mayıs 2015
Kaynak:562/2005 ve 479/2010 sayılı Regülasyon kapsamında üye ülkelerden alınan bilgiler
15
AB Haftalık Yağlı Süt Tozu Fiyatları
Son Fiyat: 254 Euro/ 100 kg
Gelişimin, son yılın aynı dönemiyle karşılaştırılması: -%24
21 Mayıs 2015
Kaynak:562/2005 ve 479/2010 sayılı Regülasyon
kapsamında üye ülkelerden alınan bilgiler
16
AB Haftalık Çedar Peyniri Fiyatı
AB Haftalık EDAM Fiyatı
Son Fiyat: 325 Euro/ 100 kg
Son Fiyat: 265 Euro/ 100 kg
Gelişimin, son yılın aynı dönemiyle
karşılaştırılması: -%21
21 Mayıs 2015
Gelişimin, son yılın aynı dönemiyle
karşılaştırılması: -%19
Kaynak:562/2005 ve 479/2010 sayılı Regülasyon kapsamında üye ülkelerden alınan bilgiler
17
AB Haftalık Peynir Altı Suyu Tozu Fiyatları
Son fiyat: 84 EURO/ 100 kg
Gelişimin, son yılın aynı dönemiyle karşılaştırılması: -%13
21 Mayıs 2015
Kaynak:562/2005 ve 479/2010 sayılı Regülasyon kapsamında üye ülkelerden
alınan bilgiler
18
Özel Depolama Yardımı Programı (2014-2015)- TEREYAĞI
21 Mayıs 2015
19
Özel Depolama Yardımı Programı (2014-2015)- YAĞSIZ SÜT TOZU
21 Mayıs 2015
20
Amerikan Doları
21 Mayıs 2015
Kaynak:Avrupa Merkez Bankası
21
AB/ABD/Okyanusya Yağsız Süttozu Kotasyonları
21 Mayıs 2015
22
AB/ABD/Okyanusya Yağlı Süt Tozu Kotasyonları
21 Mayıs 2015
23
AB/ABD/Okyanusya Tereyağı Kotasyonları
21 Mayıs 2015
24
AB/ABD/Okyanusya Çedar Peyniri Kotasyonları
21 Mayıs 2015
25
TEREYAĞI & SADE YAĞ İHRACATLARI
21 Mayıs 2015
26
YAĞSIZ SÜT TOZU İHRACATLARI
21 Mayıs 2015
27
YAĞLI SÜT TOZU İHRACATLARI
21 Mayıs 2015
28
PEYNİR İHRACATLARI
21 Mayıs 2015
29
AB-28 İHRACATLARI(1/2)
Tereyağı İhracatı
Yağsız Süt Tozu İhracatı
21 Mayıs 2015
Tereyağı İhracatı
Yağsız Süt Tozu İhracatı
Kaynak: Eurostat (COMEXT)
30
AB-28 İHRACATLARI(2/2)
Yağlı Süt Tozu İhracatı
Yağlı Süt Tozu İhracatı
Peynir İhracatı
Peynir İhracatı
21 Mayıs 2015
31
TEREYAĞI & SADE YAĞ İTHALATLARI
21 Mayıs 2015
32
YAĞSIZ SÜT TOZU İTHALATLARI
21 Mayıs 2015
33
YAĞLI SÜT TOZU İTHALATLARI
21 Mayıs 2015
34
PEYNİR İTHALATLARI
21 Mayıs 2015
35
Ana Süt Ürünleri İthalatçıları
21 Mayıs 2015
(Tereyağı + Sade Yağ ½)
36
Ana Süt Ürünleri İthalatçıları (Tereyağı + Sade Yağ 2/2)
21 Mayıs 2015
37
Ana Süt Ürünleri İthalatçıları (Yağsız Süt Tozu- 1/2)
21 Mayıs 2015
38
Ana Süt Ürünleri İthalatçıları (Yağsız Süt Tozu- 2/2)
21 Mayıs 2015
39
Ana Süt Ürünleri İthalatçıları (Yağlı Süt Tozu- 1/2)
21 Mayıs 2015
40
Ana Süt Ürünleri İthalatçıları (Yağlı Süt Tozu- 2/2)
21 Mayıs 2015
41
Ana Süt Ürünleri İthalatçıları (Peynir- 1/2)
21 Mayıs 2015
42
Ana Süt Ürünleri İthalatçıları (Peynir- 2/2)
21 Mayıs 2015
43
Çin İthalatları (Ocak- Mart 2015’in 2014 ile Kıyaslanması)
21 Mayıs 2015
44
ABD Süt Üretimi
Ocak- Mart 2015’ün 2014 yılı ile
kıyaslanması: + %1,7
( gerçek aylık üretim)
21 Mayıs 2015
Kaynak: USDA
45
Avustralya Süt Üretimi
Temmuz- Mart 2014/15’in 2013/14 ile
kıyaslanması: +%2,9
21 Mayıs 2015
Kaynak: Dairy Australia
46
Yeni Zelanda Süt Üretimi
Haziran- Mart 2014/15’in
2013/14 ile kıyaslanması:
+ % 2,2
21 Mayıs 2015
Kaynak: DCANZ - Fonterra
47
21 Mayıs 2015
48
21 Mayıs 2015
49
Download

AB Süt Pazar Durumu 21 Mayıs 2015