BOTAMENT® D 15
Nátěr na zvýšení přídržnosti
BOTAMENT® D 15 je základní nátěr k přípravě hladkých
a nenasákavých podkladů před následnou aplikací lepicích
tmelů a stěrkových hmot ve vnitřním prostředí.
Technická data
Materiálová základna
Vlastnosti
na keramické obklady
rychleschnoucí
zlepšuje přídržnost
aplikace válečkem, štětcem
velmi vydatný
bez rozpouštědla dle TRGS 610 (SRN)
Oblasti použití
Natírat lze
glazované i neglazované dlaždice
přírodní a technické kameny
vodou nerozpustné nátěry pevně zakotvené v podkladu
tenkovrstvá lepidla na koberce
hutněné kletované betony
dřevotřískové a OSB desky
prkna
lité asfaltové potěry
Příprava podkladu
Podklad se musí nacházet v tomto stavu:
čistý a bez námrazy
únosný
zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních
prostředků, prachu a volných částic
Barva
Balení
Skladování
Hustota
Spotřeba
Časový odstup
před lepením dlaždic
Časový odstup před
nanášením
stěrkových hmot
Teplota
vzduchu a podkladu
při zpracování
Čisticí prostředek
v čerstvém stavu
syntetická disperze
tyrkysová
1 kg – plastová nádoba
5 kg – plastová nádoba
V chladu, nesmí zmrznout. V
originálně uzavřených obalech
minimálně 12 měsíců.
~ 1,23 kg/dm3
~ 0,12 kg/m2
~ 30 – 60 minut
~ 60 – 90 minut
+5°C až +30°C
voda
Všechny uvedené časy se vztahují na normativní teplotu
vzduchu + 23°C a relativní vlhkost 50 %. Vyšší teplota a
nižší vlhkost vzduchu urychlují, nižší teploty a vyšší vlhkost
vzduchu pak prodlužují zpracovatelnost a průběh vysychání.
Drobivé, měkké nebo nesoudržné části podkladu je nutné
odstranit.
Strana 1 / 2
®
BOTAMENT
BOTACT
M®21
D 15
Flexibilní
Nátěr
na zvýšení
tmel – C2
přídržnosti
TE –
Zpracování
BOTAMENT® D 15 se nanáší štětcem, válečkem,
štětkou
po zaschnutí musí být povrch odolný oděru
nanášet pouze v takovém množství, aby se na povrchu
netvořily kaluže
Nátěr BOTAMENT® D 15 před zpracováním promíchat,
neboť může dojít k sednutí jemného kontaktního zrna.
Důležitá upozornění
BOTAMENT® D 15 není vhodný pro použití v dlouhodobě
mokrém prostředí.
Plochy opatřené nátěrem BOTAMENT® D 15 chránit před
vlhkostí.
Pro lepení keramických dlaždic a přírodních kamenů na
stabilní dřevěné podklady používat naše rychleschnoucí
lepicí tmely BOTAMENT® M 10 Speed, M 24, nebo
MULTISTONE®.
Dřevěné podklady citlivé na působení vlhkosti je nutné
opatřit penetrací BOTAMENT® E 120.
Bezpečnostní list je vám k dispozici na www.botament.com
Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme vždy
provést zkoušku zpracování ve specifických podmínkách
přímo na dané stavbě.
Poznámka: Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebnímu objektu,
účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost
údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která
se odchylují od údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně
potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-1201. Aktuální vydání vyhledejte
prosím v technických listech na www.botament.com
BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990 • CZ-267 53 Žebrák
Strana 2 / 2
Download

BOTAMENT D 15 - Botament Systembaustoffe