PROGRAM KONFERENCE / CONFERENCE PROGRAMME
Pátek 25. ledna 2013 / Friday the 25th od January
9:00 Registrace účastníků valné hromady AZO / Registration of participants of General Meeting of AZO
10:00 Valná hromada AZO; registrace účastníků konference / General Meeting of AZO; Registration
11:00 Oběd (vydává se průběžně od 11:00 do 14:00) / Lunch (from 11:00 a.m. to 2:00 p.m.)
Společná část – vedoucí: doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. / The Joined Part – chairman: doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D.
12:30 Zahájení / Opening
12:35 Zdravice ministra spravedlnosti / Greetings of the Minister of Justice
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. – ministr spravedlnosti ČR
12:40 Legislativní stav znalecké činnosti a jeho vývoj / Legislative status of expert activities and its development
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. – ministr spravedlnosti ČR, Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., Mgr. Petr Ševčík – MSp ČR
13:10 Současný stav znalecké činnosti v ČR v roce 2013 / Actual State of Expert activities in the Czech Republic in 2013
Prof. Ing. Albert Bradáč DrSc., Ing. Petr Daňhel - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
13:40 Inženýrství a inženýrské obory / Engineering
Prof. Ing Přemysl Janíček DrSc. FEng - VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
14:00 Forenzní environmentalistika a její postavení v soudním inženýrství / Environmental Forensics and her Position in Forensic Engineering
Doc. Ing. Vladimír Adamec CSc., Ing. Barbora Schüllerová - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
14:30 Přestávka na kávu, rozdělení do sekcí / Coffee break, division into sections
Sekce Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení – vedoucí: Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. / Analysis of road accidents, the
valuation of motor vehicles, machinery and equipment – chairman: Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.
14:50 Analýza chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce / Driver’s Behavior While Passing Through Pedestrian Crossing Analysis
Doc. Ing. Robert Kledus Ph.D., Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D., Ing. Pavel Maxera, Ing. et Ing. Martin Kunovský, Ing. Michal Křižák - VUT v Brně, Ústav
soudního inženýrství
15:20 Dopravní nehody na ÚSL - případy z praxe / Traffic accidents on Department of Forensic Medicine - cases from practice
MUDr. Michal Zelený Ph.D., MUDr. Miroslav Ďatko, Ph.D. - Ústav soudního lékařství FN u svaté Anny a LF MU Brno
15:50 Brzdění jízdních souprav / Braking of Truck-trailers
Ing. Andrej Haring - TRUCK CONSULT s.r.o
16:20 Představení projektu E-vectoorc / E-vectoorc Project Introduction
Ing. Pavel Nedoma Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Machan - CSc., ŠKODA AUTO a.s., Dr. Ing. Jiří Plíhal - ÚTIA AV ČR, v.v.i.
16:50 Závěr dne / Conclusion of the day
18:00 Společenský večer ve stylové kavárně „U královny Elišky“, oficiální zahájení 18:45
Gala evening in the rustic wine bar „U královny Elišky“, the official opening at 6:45 PM.
Sobota 26. ledna 2013 / Saturday the 26th of January
9:00 Členská schůze EVU / Membership Meeting of EVU
Sekce Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení – vedoucí: doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. / Analysis of road accidents, the
valuation of motor vehicles, machinery and equipment – chairman: doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
10:00 The Present European Tire Disaster
Prof. Dr.-Ing. habil. Christian von Glasner - President of EVU
10:30 Metodické nástroje pro snižování silniční nehodovosti na rychlostní komunikaci R46 / Methodological Tools for Reducing Road Accidents on the
Expressway R46
Ing. Karel Kocián, Ing. Bc. Kateřina Krpešová, Ing. Michal Frydrýn - ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
11:00 Přestávka na kávu / Coffee break
11:15 Vyhodnotenie crashtestov Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity zamerané na EES / Evaluation of Crash Tests of Institute of Forensic
Engineering, University of Žilina Aimed at EES
Doc. Ing. Pavol Kohút PhD. - Žilinská univerzita, Ústav súdneho inžinierstva
11:45 Crash Test of a Rail Vehicle with a Bus
Dr inż. Jakub Zębala , mgr inż. Piotr Ciępka - Instytut Ekspertyz Sądowych
12:15 Analýza chladnutí motoru / Analysis of the Engine Cooling Down Process
Ing. Drahomír Schmidt Ph.D., Ing.Tomáš Rozlivka, Ing.Michal Frydrýn - ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
12:45 Oběd / Lunch
Sekce Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení – vedoucí: Ing. Albert Bradáč, Ph.D. / Analysis of road accidents, the
valuation of motor vehicles, machinery and equipment – chairman: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.
13:45 Metody a technické prostředky pro nácvik správného způsobu jízdy / Methods and Facilities for Proper Driving Style Training
Ing Jaroslav Král - Vojenská akademie ve Vyškově, Institut dopravní výchovy
14:15 Problematika podélné bezpečné vzdálenosti mezi vozidly / The Issue of Longitudinal Safe Distance Between Vehicles
Ing. et Ing. Lukáš Zemánek, Ing. Jiří Prnka - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
14:45 Světelné vlastnosti vybraných reflexních prvků / Light Reflective Attributes of Selected Elements
Ing. Jan Schejbal, Ing. Albert Bradáč, Ph.D., Ing. Arnošt Kuře, Ing. Jakub Motl, Ing. Jan Škoda, Ph.D., Ing. Michal Belák - VUT v Brně, Ústav soudního
inženýrství
15:15 Digitální tachografy ve znalecké praxi / Digital Tachographs in Expert Practice
Ing. Petr Zeman - VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství
15:45 Závěr dne / Conclusion of the day
Download

PROGRAM KONFERENCE / CONFERENCE PROGRAMME