Na Neklance 3232/38, 150 00 Praha 5, IČ 27899519
Provozovna Kolín: Tyršova 220, 280 02 Kolín, tel.: 725 308 308, 602 240 280
Návrh tepelného čerpadla vzduch-voda pro rodinný dům
Zadavatel návrhu:
Sídlo:
Kontaktní osoba:
Ing. Ladislav Klovrza
Kostnická 338, 280 02 Kolín
Sídlo:
Hlavní provozovna:
Kontaktní osoba:
JON therm s.r.o
Na Neklance 3232/38, 150 00 Praha 5
Na Pobřeží 108, 280 02 Kolín
Libor Houžvička, tel.: 725 308 308
Zpracovatel návrhu:
Na Neklance 3232/38, 150 00 Praha 5, IČ 27899519
Provozovna Kolín: Tyršova 220, 280 02 Kolín, tel.: 725 308 308, 602 240 280
Stručná charakteristika rodinného domu
Rodinný dům - prvorepubliková vila, 3 podlaží, rekonstruovaná.
Plastová okna s dvojsklem, střecha a plášť budovy zateplen.
Vstupní údaje
Průměrná roční spotřeba energií:
Stávající technologie:
Plyn (E plyn)
30
Elektřina (E el)
6
Topení a ohřev TUV:
plynový kotel JUNKERS KN30-8D
průměrná účinnost (n):
1
Rozdělení spotřeby tepelné energie domu - topení a TUV
Celková spotřeba tepla (Q celková):
Zohledněna účinnost kotle:
Q celková = E plyn x n =
26
Roční spotřeba TUV (Q tuv):
Vstupní teplota vody (T1)
Žádaná teplota vody v zásobníku (T2)
Počet osob v domácnosti (o)
spotřeba 45°C vody na osobu (V)
Qtuv= (Vρc (T2-T1) ) o x 365) =
14747 MJ =
10
45
3
80
4
Roční spotřeba topení (Q topení) :
Q topení = Q celková - Q tuv= 25,5 - 4,097 =
21
Měrná tepelná kapacita vody (c):
Hustota vody (ρ)
Vztah pro výpočet
Tepelné ztráty a změnu hustoty vody zanedbáváme
-1
-1
4810 J.kg .K
-3
1000 Kg.m
Q = Vρc (T2-T1)
Na Neklance 3232/38, 150 00 Praha 5, IČ 27899519
Provozovna Kolín: Tyršova 220, 280 02 Kolín, tel.: 725 308 308, 602 240 280
;
Navrhovaný zdroj tepla:
Tepelné čerpadlo:
Bivalentní zdroj:
1 x Fujitsu WOYK112LAT v sestavě 1x NeoRé ATW 36 HP
Elektrokotel integrovaný ve vnitřní jednotce
Celkový jmenovitý tepelný výkon tč:
Celkový maximální příkon tč ( Pc ):
1
1
11
5
Celkový jmenovitý tep. výkon bivalent:
Min. hodnota jističe pro kotelnu:
11
5
3
Provoz rodinného domu 2012
Získaná data
měsíc
dnů v
měsíci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
roční souhrn
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
Normovaná data
Spotřebovaná tepelná energie
průměrná
[MWh]
teplota [°C]
topení
TUV
celkem
4
0
4
-2
3
0
4
0
3
0
3
4
2
0
2
9
0
0
1
13
0
0
0
15
0
0
0
18
0
0
0
15
0
0
1
14
2
0
2
9
3
0
3
4
4
0
4
0
21
4
25
* Maximální možné teplo dodané tč za měsíc v kWh:
Odhad provozu s tepelným čerpadlem
roční
rozložení
spotřeby
průměr.
měsíční
COP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
( Pc x COP x 24 x počet dnů v měsíci )
Teplo dodané [MWh] *
tč
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
2
1
0
0
0
1
2
3
4
25
bivalentem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
spotřeba
[MWh]
2
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
9
2
3 x 20 A, char. B
6
Na Neklance 3232/38, 150 00 Praha 5, IČ 27899519
Provozovna Kolín: Tyršova 220, 280 02 Kolín, tel.: 725 308 308, 602 240 280
Ceny energií 2012 (Kč s DPH)
Plyn - ČEZ
Distribuční oblast RWE
Odběr 25 - 30 MWh
stálá platba
1457 / MWh
305 / měsíc
Vysoký tarif
Platba za jistič
Nízký tarif
Vysoký tarif
Vážený průměr
Platba za jistič
4830
90
2608
2947
2636
360
Elektrická energie - ČEZ
Distribuční sazba D02d
Distribuční sazba D56d
/ MWh
/ měsíc
/ MWh
/ MWh
/ MWh
/ měsíc
( Jistič 3 x 25 A)
(22 hodin denně)
( Jistič 3 x 25 A)
Předpoklad nákladů na provoz se současnou technologií - rok 2012
Plyn:
Odběr kotel
Stále platby
12
30
měsíců
x
x
1457
305
=
=
43712
3658
12
6
měsíců
x
x
4830
90
=
=
28980
1080
Elektřina:
Odběr domácnost
Stále platby
Celkem
77431
Na Neklance 3232/38, 150 00 Praha 5, IČ 27899519
Provozovna Kolín: Tyršova 220, 280 02 Kolín, tel.: 725 308 308, 602 240 280
Předpoklad nákladů na provoz s technologií tepelného čerpadla - rok 2012
Plyn:
deaktivován
0
Elektřina:
Odběr tepelné čerpadlo
Odběr domácnost
Stále platby
9
6
12 měsíců
x
x
x
2636
2636
360
=
=
=
24028
15817
4320
Celkem
44165
Předpokládaná úspora
77431
-44165
30655
Závěr
První rok provozu tepelného čerpadla lze očekávat při dnešních cenách energií úsporu přes 30 tisíc korun. Vzhledem k průměrnému ročnímu zvyšování cen
energií zhruba o 6%, se bude roční úspora pravděpodobně navyšovat.
rok užívání
roční úspora
celková úspora
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30655
30655
32494
63149
34444
97592
36510
134103
38701
172804
41023
213827
43484
257311
46093
303405
48859
352264
51791
404054
Předpokládané pořizovací náklady jsou do 240 000 Kč, návratnost investice do tepelného čerpadla Fujitsu NeoRé lze předpokládat v horizontu 6,5 roku
Download

Návrh tepelného čerpadla vzduch