CENÍK DODÁVKY ELEKTŘINY
společnosti EP ENERGY TRADING, a.s., pro kategorii Domácnosti
Platí pro smlouvy uzavřené od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014
Produktová řada: BLESK energie
Varianta: INDIVIDUAL
Účinnost tohoto ceníku je od 1. 11. 2014
Distribuční území E.ON Distribuce, a.s. - jižní Čechy a jižní Morava
Produkt
Distribuční
sazba
D01d
Jednotarif
D02d
D25d
Akumulace
D26d
D27d
Kombinace
Přímotop
Tepelné
čerpadlo
Víkend
D35d
D45d
D55d
D56d
D61d
do 3x10 A
do 1x 25 A
včetně
3,00
3,63
24,00
29,04
36,00
43,56
78,00
94,38
36,00
43,56
87,00
Regulované platby za dopravu elektřiny a daň z elektřiny
Distribuce
Měsíční plat za rezervovaný příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe
nad 3x10 A nad 3x16 A nad 3x20 A nad 3x25 A nad 3x32 A nad 3x40 A nad 3x50 A nad 3x63 A
do 3x16 A
do 3x20 A
do 3x25 A
do 3x32 A
do 3x40 A
do 3x50 A
do 3x63 A
za každou
včetně
včetně
včetně
včetně
včetně
včetně
včetně
1A
5,00
6,00
8,00
10,00
12,00
15,00
19,00
0,30
6,05
7,26
9,68
12,10
14,52
18,15
22,99
0,36
38,00
48,00
60,00
77,00
96,00
120,00
151,00
2,40
45,98
58,08
72,60
93,17
116,16
145,20
182,71
2,90
58,00
72,00
90,00
115,00
144,00
180,00
227,00
3,60
70,18
87,12
108,90
139,15
174,24
217,80
274,67
4,36
125,00
156,00
195,00
250,00
312,00
390,00
491,00
7,80
151,25
188,76
235,95
302,50
377,52
471,90
594,11
9,44
58,00
72,00
90,00
115,00
144,00
180,00
227,00
3,60
70,18
87,12
108,90
139,15
174,24
217,80
274,67
4,36
139,00
174,00
218,00
278,00
348,00
435,00
548,00
8,70
nad 1x25 A
za každou
1A
0,10
0,12
0,80
0,97
1,20
1,45
2,60
3,15
1,20
1,45
2,90
VT
NT
2 049,24
2 479,58
1 631,02
1 973,53
1 592,04
1 926,37
531,41
643,01
1 592,04
1 926,37
217,47
-
30,59
37,01
30,59
37,01
30,59
37,01
30,59
Poplatky
a daň z
elektřiny
Cena za
1 MWh
650,10
786,62
650,10
786,62
650,10
786,62
650,10
786,62
650,10
786,62
650,10
Cena za 1 MWh
-
Silová elektřina
Měsíční
plat za
odběrné
místo
Celková cena
Cena za 1 MWh
VT
NT
Cena za 1 MWh
VT
58,00
70,18
1 360,00
1 645,60
810,00
980,10
58,00
1 365,00
1 040,00
3 670,34
4 441,11
3 252,12
3 935,07
3 602,14
4 358,59
2 541,51
3 075,23
3 602,14
4 358,59
2 232,57
58,00
70,18
971,00
1 174,91
-
NT
1 490,69
1 803,73
1 490,69
1 803,73
1 490,69
1 803,73
1 720,69
105,27
168,19
210,54
263,78
336,38
421,08
526,35
663,08
10,53
3,51
263,14
37,01
786,62
70,18
1 651,65
1 258,40
2 701,41
2 082,03
99,00
158,00
198,00
248,00
317,00
396,00
495,00
624,00
9,90
3,30
217,47
30,59
650,10
58,00
1 420,00
1 140,00
2 287,57
1 820,69
119,79
43,00
52,03
99,00
119,79
12,00
191,18
69,00
83,49
158,00
191,18
19,00
239,58
86,00
104,06
198,00
239,58
24,00
300,08
107,00
129,47
248,00
300,08
30,00
383,57
137,00
165,77
317,00
383,57
38,00
479,16
172,00
208,12
396,00
479,16
48,00
598,95
215,00
260,15
495,00
598,95
60,00
755,04
270,00
326,70
624,00
755,04
76,00
11,98
4,20
5,08
9,90
11,98
1,20
3,99
1,40
1,69
3,30
3,99
0,40
263,14
217,47
263,14
217,47
263,14
2 649,03
37,01
30,59
37,01
30,59
37,01
86,64
786,62
650,10
786,62
650,10
786,62
650,10
70,18
1 718,20
1 379,40
58,00
70,18
1 340,00
1 621,40
1 090,00
1 318,90
58,00
1 200,00
893,00
2 767,96
2 207,57
2 671,16
2 207,57
2 671,16
4 499,13
2 203,03
1 770,69
2 142,53
1 770,69
2 142,53
1 629,74
14,52
22,99
29,04
36,30
45,98
58,08
72,60
91,96
1,45
0,48
3 205,33
104,83
786,62
70,18
1 452,00
1 080,53
5 443,95
1 971,99
Ve sloupci "Poplatky a daň z elektřiny" jsou sloučeny následující položky: platba za systémové služby ve výši 119,25 (144,29) Kč/MWh, platba na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny z OZE a KVET ve výši 495,00 (598,95) Kč/MWh, platba za činnost
OTE ve výši 7,55 (9,14) Kč/MWh a daň z elektřiny ve výši 28,30 (34,24) Kč/MWh. Poplatky jsou ve výši známé ke dni vydání ceníku.
Všechny položky ceníku jsou v Kč. Tučně je vyznačena cena bez DPH. Ceny s DPH jsou pouze orientační s výší DPH 21%.
Produktová řada BLESK energie je určena zákazníkům pro dodávku elektřiny pro odběrná místa z nízkého napětí typu domácnosti.
Pro distribuci elektřiny musí být na odběrném místě sjednána jedna z následujících distribučních sazeb: D01d, D02d, D25d, D26d, D27d, D35d, D45d, D55d, D56d, D61d. K přiznané distribuční sazbě provozovatelem distribuční soustavy je přiřazen
odpovídající produkt na dodávku elektřiny.
V ceně silové elektřiny je zahrnuto převzetí závazku odpovědnosti za odchylku dodavatelem.
U dvoutarifních produktů je časové vymezení platnosti nízkého tarifu (NT) určováno příslušným provozovatelem distribuční soustavy. Minimální doba trvání NT je stanovena v platném a účinném Cenovém rozhodnutí ERÚ. Mimo dobu platnosti NT je elektřina
měřena a účtována ve vysokém tarifu (VT).
EP ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 46, 110 02 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10233
IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643, [email protected], www.epet.cz, zákaznická linka 255 70 70 80
Download

CENÍK DODÁVKY ELEKTŘINY