Tepelná čerpadla Kuchař … od projektu po realizaci na klíč
Simulace provozních nákladů s tepelným čerpadlem Vaillant VWL 101/3 S
Roční tepelná bilance
Roční spotřeba tepla pro vytápění k dosažení výpočtových podmínek
21 068 kWh
3 898 kWh
Roční spotřeba tepla pro ohřev teplé vody
24 966 kWh*
Celková roční spotřeba tepla
* předpokládaná celková roční spotřeba tepla, kterou musíme dodat k zajištění tepelné pohody
Srovnání nákladů uvažovaných
zdrojů tepla
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Přehled topení a TUV
pol.
6 535
491
375
-6
7,41
97,7
2 619
15 578
1 428
3 437
17,18
.tc
w
w
11
země/voda
vzduch/voda
Elektrické
Vaillant s vrtem VWL101/3 Plynový vytápění
8kW
10kW
kotel
w
10
tepelný výkon TČ
El. spotřeba TČ
Příkon dotop.
Roční účinnost
Bod bivalence
Výkon při -15°C/50°C
Pokrytí TČ
Doba chodu TČ
Náklady topení
Náklady bivalence
Náklady TV
Životnost kompres
TEPELNÁ ČERPADLA
8 296
448
291
-6
6,03
97,9
2 170
19 993
1 303
4 216
18,43
kWh
25 476 kWh
%
°C
kW
%
hodin
51 810 Kč
Kč
9 586 Kč
roků
ku
Celková spotřeba energií RD - srovnání dle jednotlivých sazeb
Topení + TV + Pevné platby + běžná elektřina
ch
13
14
15
16
17
18
19
20
Celková spotřeba energií
z
.c
ar
12
Celkem za rok topení a
ohřev TV
Spotřeba elektřiny **
Elektroměr 25A
Plynoměr
El. sazba
Cena za kWh NT
Cena za kWh VT
CELKEM
20 443
25 512
2 711
6 646
4 896
2 711
6 646
4 896
D56d
2,41
2,91
31 985
0
2 711 kWh
6 805 Kč**
9 216 Kč
Kč
D45d
2,41
Kč
3,01
Kč
D02d
4,65
37 054
61 396 Kč
0
77 417 Kč
** spočteno váženým průměrem dle jednotlivých sazeb. Ceník elektřiny platný od 1.1.2011, cena plynu pro celý rok 2011.
Rejstřík (čísla řádků tabulky)
1
2
3
4
5
Celková spotřeba elektrické energie pro vytápění a ohřev TV v kWh za rok
Elektrická spotřeba bivalentních elektrických patron pro TČ (nebo celková spotřeba energií přepočtená při účinnosti kotle)
Průměrná roční účinnost TČ v závislosti na venkovních teplotách, na podchlazování zeminy, kolísání teplot topné vody dle
ekvitermní křivky apod. Je to stonásobek průměrného ročního topného faktoru (neplést s COP)
Pravděpodobný bod, od kterého bude TČ ke svému vlastnímu chodu připínat bivalenci (2. zdroj), regulátor TČ po hodině
chodu kompresoru a splnění bivalenční teploty rozhodne o připnutí 2. zdroje, pokud nebyl dosažen teplotní přírůstek topného
média
Výkon v bodě dimenzování, při výpočtové teplotě (Ostrava a okolí -15°C) a při max. (projektované) výstupní teplotě topné
vody v topné soustavě
Simulace nákladů s tepelným čerpadlem Vaillant VWL101/3S
www.tckuchar.cz
Tepelná čerpadla Kuchař … od projektu po realizaci na klíč
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jde o procento pokrytí topné sezóny pomocí TČ bez nutnosti bivalentního zdroje v %, rozdíl do 100% je pak pokryt chodem TČ
a bivalentního zdroje
Roční doba chodu TČ v hodinách (životnost kompresoru u německých výrobců je v průměru 45tisíc hodin)
Roční náklady na topení v Kč
Roční náklady na (elektrický) bivalentní zdroj TČ
Roční náklady na ohřev TV v Kč
Pravděpodobná (střední) životnost kompresoru/ů jako nejdražší součástí TČ, počítaná podle položky 7 s průměrnou životností
40 až 45tis. hodin za výpočtových předpokladů
Celkové roční náklady objektu na topení a ohřev TV
Předpokládaná běžná roční elektrická spotřeba domácnosti na svícení, vaření aj.
Náklady na běžnou roční elektrickou spotřebu domácnosti na svícení, vaření aj. dle propočtu váženého průměru dle
jednotlivých sazeb
Roční pevná platba za elektroměr
Roční pevná platba za plynoměr
Typ elektrické sazby
Cena nízkého tarifu elektrické energie pro konkrétní sazbu a aktuální rok
Cena vysokého tarifu elektrické energie pro konkrétní sazbu a aktuální rok
Předpokládané CELKOVÉ roční náklady domácnosti za veškeré energie
Vizualizace nákladů sloupcovým grafem
80 000
70 000
Plynoměr
60 000
Elměr
50 000
Elektřina
40 000
TUV
w
30 000
.tc
w
w
Bivalence
Vytápění
ku
20 000
ch
z
.c
ar
10 000
0
1
2
3
4
Průběh nákladů za energie v uplynulých letech
Celkové roční náklady v Kč
80 000,00
70 000,00
60 000,00
50 000,00
40 000,00
30 000,00
20 000,00
10 000,00
0,00
Simulace nákladů s tepelným čerpadlem Vaillant VWL101/3S
Domácnost s elektrickým
vytápěním
Domácnost s plynovým
kondenzačním kotlem
Domácnost s tepelným
čerpadlem vzduch/voda
Domácnost s tepelným
čerpadlem země/voda
www.tckuchar.cz
Tepelná čerpadla Kuchař … od projektu po realizaci na klíč
Návratnost k elektrickému vytápění
Pozn.: Celková úspora se započítaným 7% meziročním zdražováním cen energií a
s kompletními investičními náklady, veškeré vodo-topo-elektro instalační materiál a práce,
připojení kotelny k otopnému systému = dodávka na klíč tj.:
• Země/voda se zrealizovaným a vystrojeným vrtem
• Vzduch/voda vč. venkovního podstavného fundamentu
Částky v Kč
Návratnost TČ vzduch/voda k el. kotli
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Vývoj úspory TČ k el.vytápění s
meziročním zdražováním
Prvotní investice za instalaci TČ
Návratnost v letech
7,09
0
5
10
15
20
Roky provozu zařízení
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
ch
z
.c
ar
Částky v Kč
ku
.tc
w
w
w
Návratnost TČ země/voda k el. kotli
Vývoj úspory TČ k el.vytápění s
meziročním zdražováním
Prvotní investice za instalaci TČ
Návratnost v letech
7,10
0
5
10
15
20
Roky provozu zařízení
Simulace nákladů s tepelným čerpadlem Vaillant VWL101/3S
www.tckuchar.cz
Download

uložen v souboru pdf - Tepelná čerpadla Kuchař