FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz, Velkomoravská 77, 695 01 Hodonín
Web: www.ofshodonin.com, tel. 603 556 934, e-mail: [email protected]
POZVÁNKA
na seminář rozhodčích fotbalu
V Hodoníně dne 7.3.2014
Komise rozhodčích OFS Hodonín Tě zve na zimní seminář rozhodčích fotbalu před zahájením jarní části
soutěžního ročníku 2013 - 2014.
Datum: 22. března 2014
Místo: Restaurace Kulturního domu, Hlavní 1080/111, 696 04, Svatobořice - Mistřín
Vezmi s sebou:
-
psací potřeby, poznámkový blok,
-
pravidla fotbalu k 1. 7. 2013, soubor předpisů FAČR vydaný 1. 7. 2013
-
průkaz rozhodčího, na poslední straně průkazu bude zapsáno ID (každý rozhodčí si jej napíše sám), pod
tímto ID bude dáno razítko příslušného svazového orgánu (OFS Hodonín),
-
poplatek za seminář 250,- Kč, cena odznaku rozhodčího FAČR (160,- Kč) – jen pro nové rozhodčí,
-
rozhodčí, kteří doposud nemají Pravidla fotbalu k 1. 7. 2013, Soubor předpisů FAČR vydaný 1. 7. 2013 a
Rozpis soutěží OFS Hodonín pro SR 2013/2014, mají možnost si je zakoupit (případně objednat) na
semináři rozhodčích.
Absolvování semináře rozhodčích je podmínkou pro zařazení na nominační listinu OFS Hodonín pro jarní
část SR 2013/2014. Omluvu z účasti na semináři je rozhodčí povinen zaslat písemně doporučenou poštou
nebo elektronickou poštou (e-mailem) nejpozději do 12. března 2014:
Poštovní adresa:
Elektronická pošta:
KR OFS
[email protected]
Velkomoravská 77
[email protected]
695 01 Hodonín
Pokud tak rozhodčí neučiní, nebude mu seminář uznán. V takovém případě bude pozván na náhradní
seminář. Pokud se nezúčastní ani náhradního semináře, nebude zařazen na nominační listinu OFS
Hodonín.
Předseda KR OFS Hodonín
Zdeněk Hulcký, v.r.
1
Komise rozhodčích
OFS Hodonín
FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
Okresní fotbalový svaz, Velkomoravská 77, 695 01 Hodonín
Web: www.ofshodonin.com, tel. 603 556 934, e-mail: [email protected]
Program semináře rozhodčích fotbalu
Zodpovídá
Program
Čas
Sraz, prezentace účastníků, kontrola
zaplacení příspěvků členů FAČR,
Barák
Monček
7:30 – 8:00
vyplacení turnajů OHL a HT přípravek
Zahájení, úvodní slovo
Hulcký Z.
Test z Pravidel fotbalu a Souborů
Bábíček
předpisů FAČR
Přednáška – Pravidla fotbalu
8:00 – 8:10
Barák, Monček
Peřina
8:10 – 10:15
10:30 – 12:00
Oběd
12:00 – 12:45
Přednáška – odborné komise
STK
DK
12:45 – 13:00
Přednáška – zdravotní příprava
Řičica
Volf
13:00 – 13:30
Zásady obsazování rozhodčích a
13:30 – 13:50
Volf
delegátů, systém delegací na utkání
Pokyny pro jarní část SR 2013/2014
Hulcký Z.
Vyhodnocení semináře, diskuse, závěr
Hulcký Z.
Volf
13:50 – 14:00
14:00 – 14:30
Předseda KR OFS Hodonín
Zdeněk Hulcký, v.r.
2
Komise rozhodčích
OFS Hodonín
Download

PDF, 213KB - OFS Hodonín