Okresní fotbalový svaz
Tyršova 8, 695 01 Hodonín
tel. 603 556 934
e.mail: [email protected]
www:ofshodonin.com
NÁBOR ROZHODČÍCH FOTBALU
OFS Hodonín vyhlašuje nábor nových kandidátů rozhodčího fotbalu.
Fotbalovým rozhodčím se může stát občan České republiky, který dovršil 15-ti let věku, je sportovně
založen, jeho zdravotní stav a fyzická kondice je na velmi dobré úrovni. Do řad fotbalových rozhodčích
mohou vstoupit zástupci obou pohlaví – muži i ženy. V následujících řádcích se dozvíš prvotní informace
o této jistě zajímavé, ale na druhou stranu určitě obtížné a náročné profesi v oblasti sportu, v České
republice stále ještě sportu č. 1.
Dilema
Pokud váháš, stát-li se rozhodčím, musíš si nejprve zodpovědět několik všeobecných základních otázek:
1. Baví mě sport a mám rád fotbal? Jak doposud trávím svůj volný čas?
2. Jsem dostatečně fyzický zdatný a psychicky odolný?
3. Jsem ochotný a schopný přijmout míru odpovědnosti?
4. Mám dostatečně nakloněné zázemí v rodině a svých blízkých, abych mohl svůj volný čas trávit mimo
domov?
Pokud jsi schopen(á) si kladně odpovědět na většinu výše uvedených otázek a máš-li zájem tuto profesi
vykonávat, nic Ti nebrání se přihlásit.
Předpoklady, požadavky a kritéria
Fotbalový rozhodčí musí splňovat následující kritéria:
- dobrá fyzická kondice, dobrý zdravotní stav,
- smysl pro spravedlnost a objektivitu, společenské vystupování a všeobecný morální kredit,
- znalost fotbalových pravidel, soutěžního řádu a dalších legislativních dokumentů FAČR,
- ochota obětovat svůj volný čas pro výkon této profese.
Motivace
Každého dnes zajímá, co za svou odvedenou práci dostane. I fotbalový rozhodčí dostává za svou práci
paušální odměnu. Na úrovni okresních soutěží se tato částka pohybuje od 50,- Kč do 300,- Kč. V dalších
soutěžích (krajských, oblastních, ligových, mezinárodních) se tyto odměny adekvátně navyšují.
Kontakt
Chceš-li se stát fotbalovým rozhodčím, kontaktuj některého z členů Komise rozhodčích OFS Hodonín,
nebo kohokoliv ve Tvém okolí, který se aktivně zapojuje do fotbalového dění.
Zdeněk Hulcký – Předseda KRD OFS Hodonín
Telefon:
777 740 119
[email protected]
E-mail:
Rudolf Volf – člen KR OFS Hodonín
Telefon:
775 696 402
E-mail:
[email protected]
Download

Stáhnout (PDF, 98KB)