PETRA spol. s r.o.
Brandlova 129, CZ - 695 01 Hodonín
tel.: +420 518 367 351 fax: +420 518 368 053
www.firma-petra.cz [email protected]
Výsledky výběrového řízení fa PETRA spol. s r.o. na dodavatele
olejů a provozních kapalin pro rok 2015-2016:
Účastníci výběrového řízení, kteří splnili podmínky zadavatele:
-
MADOIL s.r.o.
AV AUTO s.r.o.
Stanislav Bažant
PEGAS OIL, s.r.o.
ODISS s.r.o.
Top Oil Services, k.s.
WESTOIL PLUS, s.r.o.
Obálky zúčastněných firem byly otevřeny dne 9.2.2015 v kanceláři společnosti
PETRA spol. s r.o. v Ratíškovicích (Vítězná 718). Za přítomnosti členů hodnotící
komise:
Členové hodnotící komise:
Zdeněk Bábíček, ml.
Adam Berger
Ing. Kateřina Schöndorfová
PETRA spol. s r.o.
IČ 46979697
DIČ CZ46979697
Bankovní spojení
1777010237/0100 CZK
1633270267/0100 EUR
IBAN CZ3201000000001633270267
SWIFT KOMBCZPP
Společnost zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8026
PETRA spol. s r.o.
Brandlova 129, CZ - 695 01 Hodonín
tel.: +420 518 367 351 fax: +420 518 368 053
www.firma-petra.cz [email protected]
Obálky byly otevřeny v následujícím časovém pořadí:
7:00
7:30
7:45
8:00
8:15
8:30
8:45
- Top Oil
- MAD OIL
- ODISS
- Stanislav Bažant
- PEGAS OIL
- AV AUTO
- WESTOIL PLUS, s.r.o.
Výsledné pořadí:
1. Stanislav Bažant
2. AV AUTO s.r.o.
3. Top Oil
4. MADOIL, s.r.o.
5. ODISS s.r.o.
6. PEGAS OIL s.r.o.
7. WESTOIL PLUS, s.r.o.
99,7 bodů
79,84 bodů
76,1 bodů
75,44 bodů
68,9 bodů
57,2 bodů
44 bodů
Hodnocení obsahu nabídky:
1. Cenová nabídka a platební podmínky ( max 80 bodů )
2. Dodací podmínky ( max 10 bodů )
3. Sankce za nedodržení termínu dodání zboží ( 10 bodů )
PETRA spol. s r.o.
IČ 46979697
DIČ CZ46979697
Bankovní spojení
1777010237/0100 CZK
1633270267/0100 EUR
IBAN CZ3201000000001633270267
SWIFT KOMBCZPP
Společnost zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8026
PETRA spol. s r.o.
Brandlova 129, CZ - 695 01 Hodonín
tel.: +420 518 367 351 fax: +420 518 368 053
www.firma-petra.cz [email protected]
Celkem max 100 bodů
1. Cenová nabídka
- Stanislav Bažant
80 bodů
- TopOil Services
71,1 bodů
- MADOIL, s.r.o.
70,1 bodů
- AV AUTO s.r.o
69,5 bodů
-ODIS s.r.o.
62,2 bodů
-PEGAS OIL s.r.o
57,2 bodů
-WESTOIL PLUS, s.r.o. 39 bodů
Nabídnutá cena byla vztažena k místu dodání do Osvětiman u Kyjova. 80 bodů
získala nejlepší cenová nabídka zahrnující cenu olejů a provozních kapalin a
dopravy vztažených k celkové spotřebě v roce 2014.
Stanislav Bažant
Top Oil
MADOIL, s.r.o.
AV AUTO s.r.o.
ODISS
PEGAS
WESTOIL, s.r.o.
2.671.692,2.968.625,3.002.935,3.020.950,3.265.225,3.431.817,4.049.899,-
2. Termín dodání
1. AV AUTO s.r.o.
10 bodů
2. Stanislav Bažant
9,7 bodů
3. MADOIL, s.r.o.
5 bodů
4. TopOil Services
5 bodů
5. ODIS s.r.o.
5 bodů
6. WESTOIL , s.r.o.
0 bodů
7. PEGAS OIL s.r.o.
0 bodů
0-1hod=10bodů, 48h=0bodů, 24h=5bodů, 1h=0,21bodů
PETRA spol. s r.o.
IČ 46979697
DIČ CZ46979697
Bankovní spojení
1777010237/0100 CZK
1633270267/0100 EUR
IBAN CZ3201000000001633270267
SWIFT KOMBCZPP
Společnost zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8026
PETRA spol. s r.o.
Brandlova 129, CZ - 695 01 Hodonín
tel.: +420 518 367 351 fax: +420 518 368 053
www.firma-petra.cz [email protected]
3. Sankce v případě nedodání zboží v termínu
1.
2.
3.
4.
Stanislav Bažant
ODIS s.r.o.
MADOIL, s.r.o.
AV AUTO s.r.o.
10 bodů
1,7 bodů
0,34 bodů
0,34 bodů
Plný počet bodů získala společnost Stanislav Bažant s nabídkou 30%
sankce v případě nedodání zboží.
ODIS s.r.o.
Sankce 5 % =10 : 30 = 0,34 x 5 = 1,7 bodů
MADOIL, s.r.o.
Sankce 1 % = 10 : 30 = 0,34 bodů
AV AUTO s.r.o.
Sankce 1 % = 10 : 30 = 0,34 bodů
Ostatní 0 bodů
Společnost PETRA spol. s r.o. děkuje všem zúčastněným společnostem za účast
ve Výběrovém řízení.
V Ratíškovicích 24.2.2015
PETRA spol. s r.o.
IČ 46979697
DIČ CZ46979697
Bankovní spojení
1777010237/0100 CZK
1633270267/0100 EUR
IBAN CZ3201000000001633270267
SWIFT KOMBCZPP
Společnost zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8026
Download

Výběrové řízení Oleje a provozní kapaliny 2015