Vás srdečně zvou na
15. ročník školení
Provozní bezpečnost odběrných
plynových a plynárenských zařízení
11.–12. června 2013
Hradec Králové, hotel Černigov
Hlavní partner:
PROGRAM 11. června 2013
8.30–9.30
Registrace účastníků
9.30
Zahájení – Ing. Robin Profeld, GAS s. r. o.
9.40–11.10
Aktuální stav energetické legislativy v oblasti plynárenství
Ing. Jan Zaplatílek, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Kontrolní činnost SÚIP s vazbou na provoz plynových zařízení
Ing. Václava Kociánová, Státní úřad inspekce práce, OIP Ostrava
Činnost TIČR v oblasti vyhrazených plynových zařízení
Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D., Technická inspekce České republiky
11.10–11.30
Přestávka na kávu
11.30–12.40
Požárně bezpečnostní problematika v oblasti plynových zařízení
Plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR
Nové ČSN a pravidla praxe pro obor plynových zařízení
Ing. Eva Hanková, Český plynárenský svaz
Prediktivní údržba plynových zařízení
Ing. Petr Štefl, Ing. Jan Dvořák, Český plynárenský svaz
12.40–13.45Oběd
13.45–15.45
Hodnotenie technického stavu miestnych sietí v SPP-distribúcia, a. s.
Ing. Marek Smatana, SPP-distribúcia, a. s.
Informační systém efektivní údržby plynovodů
Ing. Vojtěch Bečka, NET4GAS, s. r. o.
Poruchy plynovodů distribuční soustavy. Příčiny a následky
Ing. František Humhal, RWE GasNet, s. r. o.
Rekonstrukce NTL plynovodu Pardubice metodou burstlining
Ing. Aleš Hladík, LBtech a. s.
15.45–16.15
Přestávka na kávu
16.15–17.45
Domovní plynovody – projekt a stavba, zkušenosti
Ing. Karel Škába, S.V.A. spol. s r. o.
Odpovědnost majitele, provozovatele a uživatele plynových zařízení
při provozování OPZ a kontrolní činnost na OPZ – se zaměřením
na průmyslové plynovody
Karel Hnízdil, Technická inspekce České republiky, pobočka Liberec
Kontroly a revize odvodů spalin spotřebičů na plyn
Ing. Waltr Sodomka, Kominictví Messy, s. r. o.
19.00
Společenský večer
PROGRAM 12. června 2013
8.30–9.00Registrace
9.00–10.30
Novela Stavebního zákona
Ing. Marcela Pavlová, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Aplikace novely Stavebního zákona a prováděcích vyhlášek na zřizování
plynárenských zařízení
Ing. František Fejgl, RWE GasNet, s.r.o.
Oprávnění provozovatelů plynárenských zařízení k cizím nemovitostem podle
Energetického zákona
JUDr. Jakub Handrlica, Katedra správního práva PF UK v Praze
10.30–11.00 Přestávka na kávu
11.00–12.30
Změna TPG 704 01 – Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva
v budovách
Ing. Jakub Vrána, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Pohledy na problematiku větrání prostor se spotřebiči na plynná paliva
– změna TPG 704 01
Ing. Ivan Vališ, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Odpovědnost subjektů při provozu plynových zařízení vč. odvodu spalin
– z činnosti soudního znalce
Ing. Jaroslav Beránek, Revize a inženýrské služby
12.30
Závěr školení, oběd
Změna programu vyhrazena
Download

11.–12. června 2013 15. ročník školení Provozní