Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář
Ochrana pracovníků v EX prostředí
ve kterém budete seznámeni s legislativními požadavky na zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu a se zpracováním
Dokumentace o ochraně před výbuchem.
ATEX 137
Ochrana pracovníků
v EX prostředí
Místo konání:
Hotel U Crlíků
Palackého 4
Tetčice (20 km západně od Brna)
GPS Loc: 49°10'11.17"N,16°24'20.36"E
Datum konání: 18. 3. – 19. 3. 2015
Seminář pro Vás připravila společnost IHAS s.r.o., Ostrava.
Budeme potěšeni, přijmete-li naše pozvání.
S pozdravem
IHAS s.r.o.
Stodolní 1785/31
702 00 Moravská Ostrava
Česká republika
Tel: +420 596 111 085
Email: [email protected]
http: www.ihas.cz
Ing. Tadeáš Podstawka, Ph.D.
ředitel společnosti
IHAS s.r.o.
Program semináře
18. 3. 2015
800-900
Prezentace
900-915
Zahájení
915-1230
Dopolední blok
▲ 915 – 1015 Představení společnosti IHAS s.r.o., související
legislativa, dokumenty požadované legislativou v oblasti rizik
výbuchu, NV č. 406/2004 Sb., Rozdíly mezi „ATEXy“
(Ing. Tadeáš Podstawka, PhD., IHAS s.r.o., Ostrava)
▲
1015 – 1100 Činnost SÚIP, dozor nad NV č. 406/2004 Sb., výsledky
dozorů
(Ing. Ondřej Varta, SÚIP Opava)
1100 – 1120 Přestávka
▲
1120 – 1230 Klasifikace prostor s nebezpečím výbuchu, nová
legislativa, příklady stanovování. Náležitosti Protokolů o určení
vnějších vlivů, PTCH
(Ing. Tadeáš Podstawka, PhD., IHAS s.r.o., Ostrava)
▲
Diskuse k bloku přednášek
1230 –
1400 –
▲
1330 Přestávka – oběd
1730 Odpolední blok
1400 – 1445 Rizika při manipulaci s plynem z pohledu
NV č. 406/2004 Sb.
(Ing. Jaroslav Bartoš, Ph.D.)
1445 –
▲
1500 Přestávka
1500 – 1550 Prostory pro skladování a manipulaci s hořlavými
kapalinami – požadavky požární bezpečnosti
(Ing. Tereza Česelská, Pro Unie, s.r.o., Ostrava)
▲
1550 – 1630 Příklady instalací v prostorách s nebezpečím výbuchu
(Ing. Zdeněk Kinšt, Stanislav Kinšt, Generi, s.r.o., Šumperk)
▲
1630 – 1700 Rozbor havárie na elektrárně v Polsku „ Dolna Odra“
(Lukasz Zawadzki, COUP s.r.o., Ostrava)
▲
1700 – 1730 Diskuse k bloku přednášek
1830 Raut, demonstrace výbuchu
19. 3. 2015
830 – 1230 Dopolední blok
▲
830 – 915 Příklady havárií – rozbor výbuchu kyslíkové láhve
(Ing. Tadeáš Podstawka, PhD., IHAS s.r.o., Ostrava)
▲
915 – 1000 Organizační opatření dle NV č. 406/2004 Sb. – příkaz V
(Ing. Tomáš Hradil, IHAS s.r.o., Ostrava)
1000 – 1020 Přestávka
▲
1020 – 1140 Hodnocení rizik. Požadavky na zařízení v prostorách
s nebezpečím výbuchu, bioplynové stanice
(Ing. Tadeáš Podstawka, PhD., Ing. Pavel Pařík, Ing. Tomáš Hradil,
IHAS s.r.o., Ostrava)
▲
1200 – 1230 Hodnocení rizik HAZOP, SIL
(Ing. Pavel Pařík, IHAS s.r.o., Ostrava)
▲
1300
Diskuse k bloku přednášek
Oběd
Další informace
Ubytování:
Rezervace ubytování bude zajišťována firmou
IHAS s.r.o. na základě vyplněné „Závazné
přihlášky“.
Bližší informace naleznete v „Závazné přihlášce“.
Přihláška:
Vaši účast, prosím, potvrďte nejpozději do
10.3.2015 zasláním vyplněné přihlášky poštou
nebo e-mailem na naši adresu. Storno přihlášek
musí být provedeno nejpozději do 12.3.2015;
zastoupení účastníka jiným účastníkem je vítané.
Tuto přihlášku naleznete i na našich webových
stránkách.
Odborný garant: Ing. Tadeáš Podstawka, Ph.D.
IHAS s.r.o.
Stodolní 1785/31
702 00 Moravská Ostrava
Česká republika
Tel: +420 596 1110 085
Email: [email protected]
http: www.ihas.cz
Poznámka:
Maximální počet účastníků je omezen. Tímto
opatřením Vám umožníme aktivní zapojení do
semináře a dostatečný prostor pro Vaše dotazy
nebo řešení konkrétních problémů z Vaší praxe.
Příloha:
Závazná přihláška
Download

Pozvánka na seminář březen 2015