+
+
Projekt „Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a
požární bezpečnosti budov“
KONFERENCE č. 2
„Požární zkouška modelu dřevostavby – výsledky“
Kdy: 6. 11. 2014 v 10.00
Kde: Fakulta stavební, VŠB- TU Ostrava
Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava - Poruba
posluchárna LP H108
www.NPB2.cz
Program konference:
9.30 – 10.00
Coffee break
10.00 – 10.30
Ing. Eva Caldová (ČVUT v Praze, Fakulta stavební) - Zkoušení dřevobetonového stropu
za požáru
10.30 – 11.00
Ing. Hana Najmanová (UCEEB) - Solar Decathlon 2013 Air House
11.00 – 11.30
Ing. Michal Šopík (Vasper Frames) - Kdo se bojí nesmí do lesa
11.30 – 12.00
Coffee break
12.00 – 12.15
Ing. Zoja Skopalová (Akastav) – Dřevo, ekologie a přírodní architektura
(zkušenosti z ČR a SR)
12.15 – 12.45
Ing. Petr Kučera, Ph.D., Adam Fojtík (VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství) –
Simulace požáru software Pyrosim
12.45 – 13.15
Ing. Bohdan Filipi, Ph.D., Ing. Tereza Česelská, Ph.D. (VŠB-TUO, Fakulta
bezpečnostního inženýrství) – Velkorozměrová zkouška Rýmařov
13.15 – 13.40
Michal Mitýsek (TechniFog s.r.o.) – Systém AUTOMIST
13.40 – 14.00
Ing. Marek Jašek, Ph.D., Ing. Tereza Česelská, Ph.D. (VŠB-TUO, Fakulta stavební,
Fakulta bezpečnostního inženýrství) – Výsledky projektu
14.00 – Diskuze a občerstvení
www.NPB2.cz
Download

Program konference