��
��
���������������������
���������������������
���������������������
����������������
�������
�����
� ��
����
�
���������
MOU L DI NG S
���������������������
���������������������
Whatever you frame
CZ
Kolekce Classic je exklusivní kolekce převážně ručně
dokončovaných lišt, které jsou svým vzhledem, nápaditostí a výrazem charakteristické pro společnost Lira,
obrazové lišty a rámy, a.s.. Jsou to lišty, které jsou navrhnuty převážně pro potřeby evropského trhu s charakteristickými rysy vkusu českého zákazníka. Tato
produktová řada je nejvýraznějším odrazem dobrého
jména, kvality a výrobních možností společnosti ve
světě.
výška / high
šířka / width
ENG
The Classic Collection presents a luxury collection
consisting of predominantly hand-finished moldings,
which, due to their look, invention and expression, are
characteristic for the company Lira, obrazové lišty a
rámy, a.s.. These moldings, designed primarily for the
needs of the European market, reflect the specific preferences of the Czech customer. This line of products is
the expression of the Company’s good name, quality
and manufacturing potential worldwide.
�������
�����
� ��
����
�
���������
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
© 20 08 LI RA,
O BR AZO VÉ LIŠ T Y A RÁMY, A.S .
Academic
26
26
26
40
26
40
L0 2640 0890
40
L0 2640 0091
��
��
40
L0 2640 0090
L0 2640 0040
���������������������
����������������
��
���������������������
����������������
���������������������
��
����������������
26
��
26
26
59
59
L0 2860 0090
L0 2860 0040
����������������
��
26
59
����������������
L0 2860 0025
36
59
60
L0 2860 0091
L0 3560 0041
�������
���������
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
© 2008 LIRA,
OBRAZO VÉ LIŠT Y A RÁMY, A.S.
Bohemia
15
15
21
18
21
21
L0 1820 2023
21
L0 1821 3021
��
��
27
L0 1423 2022
L0 2125 2021
���������������������
����������������
��
���������������������
����������������
���������������������
��
����������������
15
15
27
��
L0 1526 2021
����������������
15
26
26
27
31
37
37
L0 15262022
L0 1534 2022
L0 2435 2024
L0 2435 2023
��
����������������
�������
���������
Bohemia
16
26
26
31
38
44
44
51
L0 1637 2025
L0 1944 4022
L0 1944 3022
L0 3050 2024
36
36
55
L0 3055 2022
�
Sales order
line: +420 380 773 733
Prodej Česká rep.: +420 380 773 611-3
35
45
55
63
L0 3055 3021
� order line: +420 380 711 534
Fax
Fax order line: +420 380 773 621
L0 4264 2321
�
Em a i l : ex p o r t @ l i ra . c z
Em a i l : o b c h o d @ l i ra . c z
35
68
68
L0 3169 2517
L0 3169 2026
www.lira.cz
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
© 2008 LIRA,
OBRAZO VÉ LIŠT Y A RÁMY, A.S.
Dahlia
27
27
27
43
L0 2742 8021
36
36
43
43
58
55
L0 2742 8022
L0 2742 8431
L0 3748 2022
L0 3454 2023
��
��
���������������������
����������������
��
���������������������
����������������
���������������������
��
����������������
37
37
59
��
����������������
��
L0 3759 2021 ����������������
37
59
59
L0 3659 3024
L0 3459 3022
�������
���������
Dahlia
37
37
59
59
L0 3759 8021
�
Sales order
line: +420 380 773 733
Prodej Česká rep.: +420 380 773 611-3
� order line: +420 380 711 534
Fax
Fax order line: +420 380 773 621
37
L0 3759 3024
�
Em a i l : ex p o r t @ l i ra . c z
Em a i l : o b c h o d @ l i ra . c z
37
59
59
L0 3759 3023
www.lira.cz
L0 3759 8431
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
© 2008 LIRA,
OBRAZO VÉ LIŠT Y A RÁMY, A.S.
Elegance
26
26
27
27
41
41
41
41
L0 2539 0181
L0 2539 0581
L0 2641 0581
L0 2641 0181
��
��
���������������������
����������������
��
���������������������
����������������
���������������������
��
����������������
36
36
59
��
����������������
��
L0 3859 0592
����������������
36
59
L0 3859 0193
59
L0 3859 0191
�������
���������
Elegance
36
36
59
59
L0 3859 0593
26
26
62
L0 2662 0581
�
Sales order
line: +420 380 773 733
Prodej Česká rep.: +420 380 773 611-3
� order line: +420 380 711 534
Fax
Fax order line: +420 380 773 621
L0 3859 4167
�
Em a i l : ex p o r t @ l i ra . c z
Em a i l : o b c h o d @ l i ra . c z
62
L0 2662 0181
www.lira.cz
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
© 2008 LIRA,
OBRAZO VÉ LIŠT Y A RÁMY, A.S.
Euphoria
40
26
21
31
L0 3921 0164
33
L0 2530 0026
��
��
27
L0 2633 2161
���������������������
����������������
��
���������������������
����������������
���������������������
��
����������������
31
36
43
��
����������������
��
L0 3143 3022
����������������
36
50
L0 3549 2012
50
L0 35492161
�������
���������
Euphoria
34
34
37
60
60
L0 3458 2112
L0 3359 2112
41
�
Sales order
line: +420 380 773 733
Prodej Česká rep.: +420 380 773 611-3
41
59
62
L0 3559 0101
41
L0 4062 2113
60
75
77
102
L0 4074 0142
L0 4177 3112
L0 6103 2111
� order line: +420 380 711 534
Fax
Fax order line: +420 380 773 621
�
Em a i l : ex p o r t @ l i ra . c z
Em a i l : o b c h o d @ l i ra . c z
www.lira.cz
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
© 2008 LIRA,
OBRAZO VÉ LIŠT Y A RÁMY, A.S.
Linea
16
16
15
15
17
32
32
31
31
L0 1631 0040
L0 1631 0070
L0 1531 0801
L0 1531 0040
��
��
17
51
51
L0 1550 0040
L0 1550 0070
���������������������
����������������
��
���������������������
����������������
���������������������
��
����������������
16
16
32
��
����������������
17
32
��
L0 1631 0073
���������������� L0 1631 0072
17
51
51
L0 1550 0073
L0 1550 0072
�������
���������
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
© 2 00 8 LIR A,
OB RAZO VÉ LI ŠT Y A R ÁMY, A.S.
Louvre
34
34
41
L0 3541 2514
��
��
34
34
41
41
41
L0 3541 2323
L0 3541 2114
L0 3541 2012
���������������������
����������������
��
���������������������
����������������
���������������������
��
����������������
36
44
53
��
����������������
��
L0 3652 2111
����������������
44
63
L0 4164 3108
63
L0 4164 2113
�������
���������
Louvre
43
�
Sales order
line: +420 380 773 733
Prodej Česká rep.: +420 380 773 611-3
43
41
79
79
79
L0 4278 5112
L0 4278 5511
L0 4179 4112
� order line: +420 380 711 534
Fax
Fax order line: +420 380 773 621
�
Em a i l : ex p o r t @ l i ra . c z
Em a i l : o b c h o d @ l i ra . c z
www.lira.cz
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
© 2008 LIRA,
OBRAZO VÉ LIŠT Y A RÁMY, A.S.
Magnolia
25
30
27
30
36
37
L0 2328 0044
L0 2935 2813
L0 2436 0044
��
��
���������������������
����������������
��
���������������������
����������������
���������������������
��
����������������
26
31
44
��
����������������
L0 2542 0040
36
43
��
L0 3143 0040
����������������
36
48
50
L0 3748 0813
L0 3549 2811
�������
���������
Magnolia
31
36
49
35
62
66
72
82
L0 3462 0041
L0 3665 0801
L0 4770 0041
L0 3380 0801
�
Sales order
line: +420 380 773 733
Prodej Česká rep.: +420 380 773 611-3
� order line: +420 380 711 534
Fax
Fax order line: +420 380 773 621
�
Em a i l : ex p o r t @ l i ra . c z
Em a i l : o b c h o d @ l i ra . c z
www.lira.cz
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
© 20 08 LI RA,
O BR AZO VÉ LIŠ T Y A RÁMY, A.S .
Neapol
35
35
25
L0 3425 0801
��
��
35
25
25
L0 3425 0820
L0 3425 0890
���������������������
����������������
��
���������������������
����������������
���������������������
��
����������������
24
24
32
��
����������������
��
L0 2830 0040
����������������
24
24
32
32
32
L0 2830 0052
L0 2830 0081
L0 2830 0890
�������
���������
Neapol
26
�
Sales order
line: +420 380 773 733
Prodej Česká rep.: +420 380 773 611-3
26
26
26
32
32
32
LB 2630 0116
LB 2630 0891
LB 2630 0516
� order line: +420 380 711 534
Fax
Fax order line: +420 380 773 621
�
Em a i l : ex p o r t @ l i ra . c z
Em a i l : o b c h o d @ l i ra . c z
32
LB 2630 0098
www.lira.cz
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
© 2008 LIRA,
OBRAZO VÉ LIŠT Y A RÁMY, A.S.
Retro
28
35
40
35
42
66
L0 2835 0819
L0 3542 0819
L0 4066 0819
��
��
���������������������
����������������
��
���������������������
����������������
���������������������
��
����������������
28
��
35
35
����������������
L0 2835 0818
��
����������������
40
42
L0 3542 0818
66
L0 4066 0818
�������
���������
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
© 2008 LIRA,
OBRAZO VÉ LIŠT Y A RÁMY, A.S.
Royal
50
50
51
75
75
L0 5075 2022
L0 5075 2115
��
��
51
85
85
L0 5185 2021
L0 5185 2022
���������������������
����������������
��
���������������������
����������������
���������������������
��
����������������
46
46
100
��
����������������
L0 4600 2001
��
����������������
46
100
100
L0 4600 2111
L0 4600 2518
�������
���������
Royal
50
�
Sales order
line: +420 380 773 733
Prodej Česká rep.: +420 380 773 611-3
51
97
117
L0 5099 2022
L0 5201 2112
� order line: +420 380 711 534
Fax
Fax order line: +420 380 773 621
�
Em a i l : ex p o r t @ l i ra . c z
Em a i l : o b c h o d @ l i ra . c z
www.lira.cz
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
© 2008 LIRA,
OBRAZO VÉ LIŠT Y A RÁMY, A.S.
Rustica
21
36
35
35
22
45
55
55
L0 2436 0081
L0 3645 0081
L0 3554 0081
L0 3554 0083
��
��
���������������������
����������������
��
���������������������
����������������
���������������������
��
����������������
40
47
62
��
����������������
��
L0 4062 0891
����������������
70
L0 4770 0081
�������
���������
Rustica
40
41
33
74
79
L0 4074 0081
�
Sales order
line: +420 380 773 733
Prodej Česká rep.: +420 380 773 611-3
� order line: +420 380 711 534
Fax
Fax order line: +420 380 773 621
L0 4179 3361
�
Em a i l : ex p o r t @ l i ra . c z
Em a i l : o b c h o d @ l i ra . c z
80
L0 3380 0882
www.lira.cz
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
© 2008 LIRA,
OBRAZO VÉ LIŠT Y A RÁMY, A.S.
Sonata
19
19
19
37
37
L0 1835 0104
L0 1835 0504
��
��
19
37
37
L0 1835 0801
L0 1835 0821
���������������������
����������������
��
���������������������
����������������
���������������������
��
����������������
20
20
47
��
L0 2047 0104
����������������
20
47
��
20
47
L0 2047 0106����������������L0 2047 0504
20
47
L0 2047 0506
20
47
L0 2047 0801
47
L0 2047 0820
�������
���������
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
© 2008 LIRA,
OBRAZO VÉ LIŠT Y A RÁMY, A.S.
Victoria
36
36
36
65
65
65
L0 3164 3022
L0 3164 3164
L0 3164 4113
��
��
���������������������
����������������
��
���������������������
����������������
���������������������
��
����������������
33
33
74
��
����������������
L0 3374 2273
33
74
��
L0 3374 2243
����������������
33
74
74
L0 3374 3273
L0 3374 3243
�������
���������
Victoria
42
42
42
79
79
79
L0 4078 2164
L0 4078 2184
L0 4078 3022
60
102
L0 6103 4166
�
Sales order
line: +420 380 773 733
Prodej Česká rep.: +420 380 773 611-3
� order line: +420 380 711 534
Fax
Fax order line: +420 380 773 621
�
Em a i l : ex p o r t @ l i ra . c z
Em a i l : o b c h o d @ l i ra . c z
www.lira.cz
Pro ukázky rámování navštivte www.lira.cz sekce katalog.
For framing samples visit our web-side www.lira.cz section catalogue.
© 2 00 8 LIR A,
OB RAZO VÉ LI ŠT Y A R ÁMY, A.S.
Viena
23
23
23
23
16
16
16
L0 2316 0820
L0 2316 0801
L0 2316 0503
��
��
30
16
L0 2316 0103
30
18
18
L0 2918 0503
L0 2918 0103
���������������������
����������������
��
���������������������
����������������
���������������������
��
����������������
35
��
����������������
35
35
35
20
20
20
20
L0����������������
3520 0820
L0 3520 0801
L0 3520 0506
L0 3520 0106
��
�������
���������
Viena
31
31
31
31
25
25
25
25
L0 3025 0820
L0 3025 0801
L0 3025 0504
L0 3025 0104
�
Sales order
line: +420 380 773 733
Prodej Česká rep.: +420 380 773 611-3
� order line: +420 380 711 534
Fax
Fax order line: +420 380 773 621
�
Em a i l : ex p o r t @ l i ra . c z
Em a i l : o b c h o d @ l i ra . c z
www.lira.cz
��
�������
�������
���������
��
����������������
���������������������
���������������������
���������������������
CZ
ENG
Společnost Lira, obrazové lišty a rámy, a.s. je šetrná vůči
životnímu prostředí. Kvalitní dřevní surovina i technika
pro zpracování dřevní hmoty a dokončení lišt dala základy
pro získání certifikátu PEFC, který je zárukou pro trvale
udržitelný rozvoj hospodaření v lesním hospodářství. Jako
příklad technologií, kladoucích důraz na ekologii je výroba dřevěných briket z dřevního odpadu, kotel pro spalování biomasy, či zařízení na likvidaci výparů při stříkání lišt.
The Company Lira, obrazové lišty a rámy, a.s. operates
in compliance with the best environmental practices.
The PEFC Certificate awarded to the company, which
is based on high quality timber as well as sophisticated
wood-processing techniques and molding finishes, guarantees a permanently sustainable development in the field
of forestry management. The manufacturing of wooden
briquettes from timber waste, our kettle equipment combusting biomass or the equipment disposing of steams
developing in the process of molding spraying testify the
Company‘s focus on a healthy environment.
�������
���������
MOUL DI NG S
���������������������
��
��
����������������
�� ������
��
���������������������
��
Academic
Bohemia
Dahlia
Elegance
Euphoria
Linea
Louvre
���������������������
�������
�������
���������������������
C
���������������������
����������������
Magnolia
Neapol
Retro
Royal
Rustica
Sonata
Victoria
Viena
���������������������
��
����������������
�������
���������
MOU L DI NG S
��
�������
���������
MOULDINGS
��
����������������
LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s.
Tovární 117
381 17 Český Krumlov-Domoradice
��
����������������
www.lira.cz
�� ������
Download

CLASSIC CLASSIC