Megaton EM 151 Kit
510
125
235
78
310
538
569
760
105
83
355
80
110
393
Adam hall 620541
2°
10
180
Adam hall 620314
124
124
122
29
60
Technické údaje :
Pøíkon :
Citlivost :
Impedance :
Fr.rozsah ( +/- 3dB):
Vyzaøování :
Rozmìry :
350 W
100 dB @ 1W/1m
8 Ohm
120Hz - 20 000 Hz
80 x 50
760 x 510 x 460 mm
Megaton EM 151 Kit
Jednotlivé formáty pøekliky 18 mm
322
456
Zadní stìna 724 x 322
1 ks
724
°
78
78
°
°
78
724
Boènice 724 x 456
2 ks
78
322
°
456
461
Ozvuènice 724 x 461
1 ks
2°
10
°
460
724
°
78
78
°
78
461
Víko 510 x 460
2 ks
510
400
60
Pøíèka 60 x 400
1 ks
Seznam pouitých souèástí :
Formátovaná pøeklika :
Basový reproduktor :
Výškový reproduktor :
Horna :
Fr. Výhybka :
Dradla :
Konektory :
Baltská bøíza 18 mm
Eminence Delta15
Selenium D210Ti
Selenium HM25-25
Optimalizovaná MLSSA
Adam Hall 3402 2ks
Neutrik NL4MPR 2 ks
Download

Megaton EM 151 Kit