Frekvenční měniče VLT® AQUA Drive
... a aplikace pro vodárenství a zpracování odpadních vod budou hračkou
Vlastnosti
Výhody
Specifické vlastnosti
St ídání rež m Provoz/Pohovost, snížení náklad
č
Díky bezkonkurenčním zkušenostem
společnosti Danfoss Drives s pokročilými
technologiemi frekvenčních měničů
v oblasti vodárenství a zpracování
odpadních vod jsou měniče VLT® AQUA
dokonalým doplňkem čerpadel
a dmychadel v moderních systémech
pro vodárenství a úpravu odpadních vod.
Úspory energie
- Nižší provozní náklady
Spolehlivost
- Maximální doba provozuschopnosti
Dokonalá volba pro:
· Vodárenství
· Zpracování odpadních vod
· Zavlažování
Výkonový rozsah:
5,5 – 22 kW
1 x 200 – 240 V~:
7,5 – 37 kW
1 x 380 – 480 V~:
0,25 – 45 kW
3 x 200 – 240 V~:
3 x 380 – 480 V~: 0,37 – 1000 kW
11 – 1200 kW
3 x 525 – 690 V~:
(pro napětí 525-690V bude rozsah výkonů
11-37kW k dispozici v polovině roku 2008)
č
č
Uživatelský komfort
investičních
Volitelné doplňky:
Frekvenční měnič může být vybaven
širokou řadou volitelných AQUA doplňků:
Technická data
Síťové napájení (L1, L2, L3)
Modul univerzálních vstupů/výstupů
3 digitální vstupy, 2 digitální výstupy,
1 analogový proudový výstup,
2 analogové napěťové vstupy
Regulátor kaskády
Rozšiřuje vestavěný regulátor kaskády
pro použití s více čerpadly a nebo
v režimu Master/Slave.
Modul relé a analogových V/V
č
os φ
λ)
≥
Výstup motoru (U, V, W)
*Měnič VLT AQUA může dodávat 110% proudu po dobu 1 minuty. Vyšších hodnot přetížení lze dosáhnout naddimenzováním měniče.
Digitální vstupy
Rozšiřuje možnosti vstupů a výstupů.
Profibus
, DeviceNet
a EtherNet IP
Komunikační moduly.
*Dva vstupy mohou být použity jako digitální výstupy.
Analogové vstupy
Volitelné externí napájení 24 VDC
Modul externího napájení 24 VDC pro
napájení řídící karty.
Lakované desky plošných spojů
Pro agresivní prostředí.
Pulzní vstupy
*Dva digitální vstupy mohou být použity jako pulzní vstupy.
Analogový výstup
Výkonové doplňky
Pro použití našich měničů ve velmi
důležitých sítích a aplikacích nabízí
společnost Danfoss Drives široké
spektrum externích výkonových doplňků:
· Modernizované filtry harmonických:
pro aplikace, v nichž je důležitá
redukce harmonického zkreslení.
· Filtry dU/dt:
poskytují ochranu izolaci motorů.
· Sinusové filtry (LC filtry):
pro bezhlučné motory, nebo dlouhé
motorové kabely
PC Software AQUA:
MCT 10: Ideální pro uvádění do provozu
a servis měničů, včetně asistovaného
programování regulátoru kaskády, hodin
s reálným časem, inteligentního
regulátoru provozu a preventivní údržby.
Reléové výstupy
Sběrnicová komunikace
Teplota okolí
Velikosti skříní [mm]
Skříň
Výkonový rozsah Min.
Max.
[kW]
Výška
Šířka
Hloubka
D3
D4
E2
110 160 315
160 400 630
1046 1327 1547
408 408 585
375 375 498
Skříň
A2
Výkonový rozsah Min. 0,25
Max. 4
[kW]
Výška
268
Šířka
90
Hloubka
205
A3
3,7
7,5
268
130
205
VLT® Energy Box: Nástroj pro komplexní
energetickou analýzu, ukazuje dobu
návratnosti měniče.
MCT 31: Nástroj pro výpočet
harmonických zkreslení.
IP 20
B3
5,5
18,5
350
165
248
B4
15
37
460
230
242
B1
5,5
18
481
242
261
C1
18
55
680
308
310
F2
F1
D2
E1
C2
D1
110 160 315 500 800
37
160 400 630 900 1200
90
770 1209 1589 2000 2204 2204
370 420 420 600 1400 1800
335 380 380 494 606 606
IP 66
IP 55
Skříň
Výkonový rozsah Min.
[kW]
Max.
Výška
Šířka
Hloubka
A5
0,55
7,5
420
242
200
B1
5,5
18
481
242
261
B2
15
30
651
242
261
B2
15
30
651
242
261
C1
18
55
680
308
310
IP 21
C3
D1
22
110
55
160
490 1209
306 420
335 380
C4
37
90
600
370
335
C2
37
90
770
370
335
F1
F2
D2
E1
160 315 500 800
400 630 900 1200
1589 2000 2204 2204
420 600 1400 1800
380 494 606 606
IP 54
Danfoss s.r.o., V Parku 2316/12, CZ-148 00 Praha 4, Tel.: +420 283 014 111, Fax: +420 283 014 567, www.danfoss.cz, E-mail: [email protected]
Danfoss neodpovídá za možné chyby v katalozích, brožurách a jiných tištěných materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo provádět změny na svých výrobcích bez předchozího upozornění. To platí také
pro výrobky již objednané, za předpokladu, že takové úpravy lze provést bez nutnosti dodatečných změn již dohodnutých technických podmínek. Všechny obchodní značky v tomto prospektu jsou
majetkem příslušných firem. Danfoss a logotyp Danfoss jsou chráněnými obchodními značkami Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.
PF001A48
®
VLT je obchodní značkou společnosti Danfoss
Zhotoveno 2008.02
Download

Fact sheet (pdf)