Počítač náprav FAdC firmy Frauscher
ZČU FEL 21.5.2013
}
}
}
}
}
}
Bezpečné vyhodnocování volnosti kolejového úseku splňující
požadavky SIL4
Možnost decentralizace zařízení FAdC ve venkovních skříních
podél tratě
Výstup volno/obsazeno prostřednictvím bezpotenciálového
reléového kontaktu nebo zabezpečeným protokolem
Možnost přenosu dvoustavové datové informace
Rozhraní pro diagnostiku
Modulární konstrukce
ZČU FEL 21.5.2013
Vnější zařízení
} Kolové čidlo RSR180 / RSR123
} Kabelový stojánek s přepěťovou ochranou KSL-FP / GAK
Vnitřní zařízení
} Bleskojistka BSI004 / BSI005
} Skříň počítače
} Vyhodnocovací jednotka AEB
} Komunikační jednotka COM – AdC / -xxx
} Jednotka vstupů / výstupů IO-EXB
} Napájecí jednotka PSC
} Sběrnicová deska BP-PWR
} Sběrnicová deska BP-EXB
} Konfigurační jednotka CO-EXB
ZČU FEL 21.5.2013
}
}
}
}
Napájí a vyhodnocuje jedno kolové čidlo
RSR180 / 123 a digitalizuje informace o
stavu kolového čidla pro další
zpracování
Dle konfigurace vyhodnocuje volnost až
2 kolejových úseků (FMA)
dva typy vyhodnocovací jednotky (rozdíl
v připojeném typu čidla) pro všechny
typy aplikací (na rozdíl od portfolia
vyhodnocovacích jednotek ASC2000)
Komunikace mezi jednotkami AEB v
jedné skříni prostřednictvím sběrnice
CAN, mezi více skříněmi
prostřednictvím komunikačních
jednotek COM-AdC / -xxx na bázi
Ethernetu
ZČU FEL 21.5.2013
ZČU FEL 21.5.2013
}
}
}
}
Poskytuje konfigurační data pro jednotky
COM a AEB (konfigurace se nahraje při
připojení FAdC k napájení) uložená na CF
kartě
Přenáší informace o stavu kolových čidel
mezi jednotkami AEB prostřednictvím
sítě ethernet
Poskytuje spolehlivé diagnostické
informace přes sériové rozhraní
Možnost propojit s diagnostickým
počítačem FDS (Frauscher Diagnostic
Systém) a jeho dálkové vyčítání
ZČU FEL 21.5.2013
}
}
Stejné funkce jako COMAdC
Navíc poskytuje bezpečné
informace o volnosti
kolejových úseků a stavu
FAdC prostřednictvím
bezpečného protokolu pro
komunikaci s navazujícím
elektronickým ZZ
ZČU FEL 21.5.2013
}
}
Slouží k napájení FAdC
Poskytuje ochranu proti přepětí a
nadproudům
ZČU FEL 21.5.2013
}
}
}
}
}
Vstupně – výstupní jednotka
Bezpečný výstup volno/obsazeno až
pro dva kolejové úseky
bezpotenciálovými reléovými
kontakty
Nutná v aplikaci FAdC s navazujícím
reléovým ZZ
Display informativně zobrazuje počet
náprav v kolejových úsecích, příp.
kód chyby
Možnost využít jako přenosové
zařízení (obdoba DIOB – 12xIN,
12xOUT)
ZČU FEL 21.5.2013
}
}
Jednotka pro HW konfiguraci
jednotky AEB (konfigurace bez
jednotky COM)
Konfigurace pomocí DIP-přepínačů
ZČU FEL 21.5.2013
}
Propojení až 19 (0, 4, 8, 19)
jednotek COM nebo AEB s
jednotkou PSC
ZČU FEL 21.5.2013
}
Propojení jednotky AEB s až 8
(1, 2, 8) jednotkami IO-EXB
(CO-EXB)
ZČU FEL 21.5.2013
}
FAdC
}
ACS2000
ZČU FEL 21.5.2013
}
}
}
}
}
}
}
}
Možnost SW nebo HW varianty (jen pro malé aplikace)
Konfigurují se pouze jednotky AEB a COM
Každá jednotka má svoje jedinečné ID
Pro každou jednotku AEB jeden konfigurační soubor
Pro každou jednotku COM dva konfigurační soubory
Konfigurační soubory uložené na CF kartě jednotky COM
Možnost použít dvě jednotky COM se stejnou konfigurací
(horká záloha)
Nastavení DIP přepínačů na jednotkách COM a AEB (nastavení
ID, rychlosti CAN, lokální / globální CAN, směrové výstupy)
ZČU FEL 21.5.2013
ZČU FEL 21.5.2013
ZČU FEL 21.5.2013
}
}
}
}
}
Kontrola verifikace (datum a čas
vygenerování konfiguračního
souboru) každé jednotky AEB a
COM
Odstraňování chyb v kódu
(zobrazení kódu chyby spolu s
možnými příčinami vzniku)
Vyčtení sériových čísel jednotek
Vyčtení systémových proudů
připojeného kolového čidla a jeho
typ
Ověření nastavení DIP přepínačů
ZČU FEL 21.5.2013
Děkuji za pozornost!
Ing. Jiří Skružný
Signalbau, a.s., pobočka Plzeň
Politických Vězňů 41, Plzeň
tel.: +420 377 430 135
mobil: +420 722 654 993
email: [email protected]
ZČU FEL 21.5.2013
Download

Počítač náprav FAdC firmy Frauscher