Historie
1958 Založení společnosti pod názvem GoldStar
60. léta 20. století
Vyrobeny první rádio, televizor, chladnička, pračka
a klimatizační zařízení v Koreji
1995 Společnost je přejmenována na LG Electronics
1999Založen společný podnik se společností Philips LG Philips LCD
2003LG mobilní telefony vstupují na trhy v severní Evropě
a na Středním Východě
2008LG získalo 1. místo v prodeji v praček s předním plněním
v USA v pátém čtvrtletí v řadě.
2010 LG uvádí na trh chytré mobilní telefony z rodiny Optimus
Globální expanze
1995 Otevřena pobočka v Číně
1997 Otevřena pobočka v Indii
1999 Otevřeny pobočky v Turecku a Vietnamu
2001 Otevřena pobočka v Brazílii,
2003 Otevřeny pobočky v Thajsku a Indonésii
LG klimatizace
1968 Vyrobena první korejská klimatizace
1985 Představena první korejská invertní klimatizace
1986 První korejské klimatizace exportovány do USA
1998 Zavedena výroba velkých komerčních klimatizačních systémů
2000 Číslo jedna ve světových prodejích
2006 Číslo jedna ve světových prodejích 7 po sobě jdoucích let
2008První společnost na světě, která v kumulativních prodejích prodala
100 milionů kusů klimatizačních jednotek
2010Našich 10 výrobních závodů rozmístěných po celém světě ročně
vyprodukuj více než 16 milionů klimatizačních jednotek.
2012Po osm z posledních 10 let bylo LG největším výrobcem a zároveň
prodejcem rezidenčních klimatizací na světě.
Unikátní technologie klimatizací LG Váš životní styl a povznese na úroveň,
která bude běžná v budoucnu již dnes.
LG Electronics CZ, s.r.o. / Katalog referenčních instalací
O LG Electronics
O LG Electronics
Masarykova univerzita
Brno / česká republika
Masarykova
univerzita
Brno / česká republika
Dodávka a montáž
klimatizací pro Ústav
matematiky a statistiky
Masarykovy univerzity
Brno. Venkovní jednotky
jsou nainstalovány
na střeše historické
budovy ústavu.
Během instalace
došlo k odpravě
stávajícího neodborně
nainstalovaného
rozvodu Cu potrubí
chladiva a k doplnění
originálních resetů pro
Multi V III.
Instalace
rok
instalace
Typ aplikace
systém
2012
Vzdělávací zařízení
Multi V
Systém
Venkovní jednotky
LG Multi V III
Tepelné čerpadlo (1. etapa)
LG Multi V Solo (2. etapa)
Vnitřní jednotky
Nástěnná jednotka – 9 ks
(1. etapa)
Nástěnná jednotka – 9 ks
(2. etapa)
výkon chlazení/topení 28 kW / 32 kW (1. etapa)
28 kW / 32 kW (2. etapa)
Stávající neodborně
nainstalovaný rozvod
Cu potrubí chladiva
byl opraven
LG Electronics CZ, s.r.o. / Katalog referenčních instalací
hranice n. m. / česká republika
komerční banka
komerční
banka
hranice n. m. / česká republika
Budova se nachází v památkově chráněné části města. I přes povolení
památkového úřadu majitel objektu investorovi nedovolil instalaci venkovní
jednotky mimo budovu. Venkovní jednotka tak byla nainstalována uvnitř
objektu. Přívod a odvod vzduchu je řešen přes okna budovy, která jsou
opatřena protidešťovými žaluziemi. Pro případ požáru je jednotka chráněna
kouřovým čidlem, které ji ihned odstaví.
Instalace
rok
instalace
Typ aplikace
systém
2012
Kancelářská budova
Multi V
Systém
Venkovní jednotky
LG Multi V III
Tepelné čerpadlo
Vnitřní jednotky
Kanálová jednotka 3 ks
Nástěnná jednotka 1 ks
Parapetní jednotka 2 ks
výkon chlazení/topení 39 kW / 44 kW
Vzduch k jednotce
je přiváděn i odváděn
okny budovy
LG Electronics CZ, s.r.o. / Katalog referenčních instalací
gs caltex czech
karviná / česká republika
gs
caltex czech
karviná / česká republika
Instalace
rok
instalace
Typ aplikace
systém
2012
Kancelářské prostory
ve výrobním závodě
Multi V
Systém
Venkovní jednotky
LG Multi V III
Tepelné čerpadlo
Vnitřní jednotky
Čtyřcestná kazeta 26 ks
LG LED světelné zdroje
Nově postavená budova
výrobního závodu
v Karviné Staré město.
V objektu budovy jsou
umístěny kancelářské
prostory, ve kterých
jsou instalovány LG
klimatizační jednotky.
Kromě klimatizací jsou
v kancelářích nainstalovány
LG LED světla.
výkon chlazení/topení 126 kW / 113 kW
V rámci jednoho
projektu byly
nainstalovány
klimatizace a LG LED
světla
LG Electronics CZ, s.r.o. / Katalog referenčních instalací
Brno / česká republika
jamu
jamu
Brno / česká republika
Budova Divadla na Orlí je hudebně
dramatickou laboratoří Divadelní fakulty
JAMU v Brně. V rámci projektu se
instalační firma musela vypořádat hlavně
s problémem hlučnosti instalovaných
zařízení. Snížení hlučnosti bylo dosaženo
naddimenzováním výkonu jednotek,
aby se nedostávaly do vysokých otáček
a splnily tak požadavky investora
na hlučnost.Venkovní jednotky jsou
nainstalovány ve sklepních prostorách
budovy. MULTI V III i do vzduchotechniky.
Naddimenzováním
výkonu jednotek
zajistilo jejich nižší
hlučnost
Instalace
rok
instalace
Typ aplikace
systém
2012
Vzdělávací zařízení /
Divadlo
Multi V
Systém
Venkovní jednotky
LG Multi V III
Tepelné čerpadlo
Vnitřní jednotky
Nástěnná jednotka 14 ks
výkon chlazení/topení 270 kW / 303 kW
LG Electronics CZ, s.r.o. / Katalog referenčních instalací
Admin.budovaSochorova
Brno / česká republika
Admin. budova
Sochorova
Brno / česká republika
Sedmipodlažní
administrativní
budova Sochorova
společnosti Avriopoint
byla postavena v
roce 2008 v Centru
Brna. Ve stejném
roce byla oceněna
odbornou porotou
jako nejlepší budova
občanské vybavenosti
Jihomoravského kraje
2008.
Instalace
rok
instalace
Typ aplikace
2012
Administrativní budova Multi V
systém
Systém
Venkovní jednotky
LG Multi V III Tepelné
čerpadlo/ CAC, RAC
Vnitřní jednotky
Čtyřcestná kazeta 50 ks
výkon chlazení/topení 134 kW / 151 kW
LG Electronics CZ, s.r.o. / Katalog referenčních instalací
Brno / česká republika
Úrazová nemocnice
Úrazová
nemocnice
Brno / česká republika
Instalace
rok
instalace
Typ aplikace
systém
2012
Zdravotnické zařízení
Multi V
Systém
Venkovní jednotky
LG Multi V III
Tepelné čerpadlo
Vnitřní jednotky
Čtyřcestná kazeta 34 ks
výkon chlazení/topení 95 kW / 107 kW
Zařízení s nadregionální
působností specializující
se na chirurgické
zákroky a traumatologii.
Klimatizace
jsou instalovány
na ambulanci,
vyšetřovnách
a operačních sálech.
U této instalace je
překročena délka
potrubí od prvního
refnetu po poslední
vnitřní jednotku. V této
části vedení je zvětšen
průměr sacího potrubí.
Překročená délka
potrubí od 1. refnetu
k poslední jednotce
LG Electronics CZ, s.r.o. / Katalog referenčních instalací
košice / slovenská republika
ASCO Truck
ASCO
Truck
košice / slovenská republika
Objekt investora
se nachází
ve zrekonstruované
pětipodlažní
kancelářské budově.
Instalovaný systém
zajišťuje úpravu
vnitřního prostředí
kancelářských
prostor investora.
Venkovní jednotka
je nainstalována
na střeše objektu.
Instalace
rok
instalace
Typ aplikace
systém
2012
Kancelářsá budova
Multi V
Systém
Venkovní jednotky
LG Multi V III
Tepelné čerpadlo
Vnitřní jednotky
Nástěnná jednotka 10 ks
výkon chlazení/topení 45 kW / 50 kW
LG Electronics CZ, s.r.o. / Katalog referenčních instalací
Bratislava / slovenská republika
Nová Mýtna
Nová
Mýtna
Bratislava / slovenská republika
Instalace klimatizací do nově vybudovaného polyfunkčního komplexu
v Bratislavě. Každé podlaží administrativní části má vlastní kondenzační
jednotku. S ohledem na okolní zástavbu byl kladen důraz na nízkou
hlučnost venkovních jednotek. Nová Mýtna získala v roce 2012 prestižní
architektonické ocenění.
Instalace
rok
instalace
Typ aplikace
systém
2012
Polyfunkční komplex
Multi V
Systém
Venkovní jednotky
LG Multi V Plus III
Vnitřní jednotky
Kanálová jednotka 34 ks
výkon chlazení/topení 66 kW / 75 kW
Každé podlaží má vlastní
kondenzační jednotku
LG Electronics CZ, s.r.o. / Katalog referenčních instalací
ZLÍN / česká republika
BUDOVA 32
Budova 32
ZLÍN / česká republika
Zrekonstruovaná
budova 32
v baťovském areálu
v centru Zlína.
LG klimatizuje obchody
v 1. a 2. NP (např. hlavní
krajská pobočka České
pošty, Wüstenrot, Česká
pojišťovna, drogerie
Teta, Pompo, recepce,
SP-Sport).
Instalace
rok
instalace
Typ aplikace
systém
2013
Polyfunkční budova
Multi V
Systém
Venkovní jednotky
LG Multi V III
Vnitřní jednotky
Čtyřcestná kazeta 32 ks
výkon chlazení/topení 128 kW
LG Electronics CZ, s.r.o. / Katalog referenčních instalací
Nově zrekonstruovaný objekt, patřící
zámku Litomyšl, památkové chráněn.
Přímé chlazení MULTI V, dochlazování VZT
pomoci kondenzačních jednotek UU.
Instalace
rok
instalace
Typ aplikace
systém
2012
Historická budova
Multi V
Systém
Venkovní jednotky
LG Multi V III
Vnitřní jednotky
Nástěnné jednotky 4 ks,
čtyřcestná kazeta 8 ks
výkon chlazení/topení 39 kW / 44 kW
LG Electronics CZ, s.r.o. / Katalog referenčních instalací
Litomyšl / česká republika
Litomyšl / česká republika
Zámecký pivovar Litomyšl
Zámecký pivovar
Litomyšl
brno / česká republika
Červený rak
Červený rak
BRNO / česká republika
Nově zrekonstruovaná, historická, památkově chráněná budova v centru
Brna, během rekonstrukce se obnovovali původní štukové stropy.
V nově zrekonstruovaném objektu se nachází ordinace lékařů, lékárna s tradicí
od první poloviny 17.stolek a nové fitness centrum.
Instalace
rok
instalace
Typ aplikace
systém
2013
Zdravotnictví/
historická budova
Multi V
Historická, památkově
chráněná budova.
Systém
Venkovní jednotky
LG Multi V III
Vnitřní jednotky
Nástěnné jednotky 29 ks
výkon chlazení/topení 39 kW
LG Electronics CZ, s.r.o. / Katalog referenčních instalací
Brno / česká republika
VAV Centrum
VAV Centrum
Brno / česká republika
Instalace
rok
instalace
Typ aplikace
systém
2013
Státní instituce
Multi V
Systém
Venkovní jednotky
LG Multi V III
Vnitřní jednotky
Konvertibilní jednotky 3 ks,
nástěnné jednotky 67 ks
Centrum dopravního
výzkumu, v. v. i.
(CDV) je veřejnou
výzkumnou institucí
a jedinou dopravní
vědeckovýzkumnou
organizací v působnosti
Ministerstva dopravy.
výkon chlazení/topení 94 kW
LG Electronics CZ, s.r.o. / Katalog referenčních instalací
Bratislava / slovenská republika
siko
siko
Bratislava / slovenská republika
Klimatizace LG jsou zde jediným zdrojem vytápění. Kombinace Multi V kazet
a rekuperační jednotky ECO V DX s tepelným výměníkem zde slouží zároveň
jako chladící, větrací a topící jednotka. Therma V slouží pro ohřev TUV
a vytápění zázemí.
Instalace
rok
instalace
Typ aplikace
2010
Obchod
systém
Multi V, Eco V,
Therma V
Systém
Venkovní jednotky
LG Multi V III, Therma V
Vnitřní jednotky
Čtyřcestná kazeta 26 ks
výkon chlazení/topení 100 kW
Klimatizace LG jsou
jediným zdrojem
vytápění budovy
LG Electronics CZ, s.r.o. / Katalog referenčních instalací
košice / slovenská republika
urgent
Budova nového
Urgentního příjmu
s vlasním heliportem
v košické Nemocnici
L. Pasteura (UNLP)
na Rastislavově ulici
je klimatizovaná
vzduchotechnickými
jedntokami a pokoje
na 2. a 3. poschodí pak
kanálovými jednotkami
LG. Jsou napojeny
na systém Multi V III.
urgent
košice / slovenská republika
Instalace
rok
instalace
Typ aplikace
systém
2013
Urgentný príjem
Multi V Plus III
Systém
Venkovní jednotky
ARUN280LT3,
ARUN300LT3
Vnitřní jednotky
60 ks kanálových
jednotiek
výkon chlazení/topení 162 kW / 183 kW
LG Electronics CZ, s.r.o. / Katalog referenčních instalací
košice / slovenská republika
Trumpf
Trumpf
košice / slovenská republika
Instalace
rok
instalace
Typ aplikace
2013
Administratívna budova Multi V IV
systém
Systém
Venkovní jednotky
ARUN280LTE4
Vnitřní jednotky
21 ks kanálových
jednotiek
výkon chlazení/topení 78 kW / 88 kW
První instalace nového
systému Multi V IV
na Slovensku byla
realizována právě
do nově vybudovaného
sídla společnosti
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Jedná se o dvoupodlažní
administrativní budovu,
jejíž součástí je i nové
aplikační centrum, které
slouží na prezentaci
technologických
možností společnosti
TRUMPF GmbH + KG
se sídlem v Německu.
LG Electronics CZ, s.r.o. / Katalog referenčních instalací
Nové technické centrum pro společnost Plastic Omnium Auto Exteriors
s.r.o. v Lozornu je dvoupodlažní administrativní budovou, která je kompletně
klimatizovaná čtyřcestnými kazetovými jednotkami LG. Dílo je navržené
v moderním architektonicém stylu.
Instalace
rok
instalace
Typ aplikace
systém
2013
Nové technické
centrum
Multi V Plus III
Systém
Venkovní jednotky
ARUN160LT3,
ARUN280LT3
Vnitřní jednotky
1 ks kanálová, 42 ks
kazetových jednotiek
výkon chlazení/topení 123 kW / 139 kW
LG Electronics CZ, s.r.o. / Katalog referenčních instalací
Lozorno / slovenská republika
Lozorno / slovenská republika
Nové technické centrum
Nové technické
centrum
Download

Referenční listy