Regulátory tlaku
Typ 61214
Regulátor tlaku a podtlaku
vlnovcový
Charakteristika
Rozsah:
-80 kPa až 4 MPa v 11 rozsazích
El. zátěž: ~ 250V/10A, cos 1
~ 250V/2A, cos f 0.6-0.3
= 250V/0,1A
= 48V/0,2A
Stupeň krytí: IP 65
Kompaktní provedení
Připojení pomocí svorek na spínači nebo konektorem (mimo prov. Ex a spínače B)
Popis - použití
Technické údaje
Hlavní použití je pro regulaci a signalizaci tlaku plynů a kapalin
do teploty regulovaného média maximálně -40°C až +120 °C.
Druh regulátoru volit podle regulovaného média (pro plynná paliva
a agresivní média použít provedení s nerez vlnovcem).
Jako příslušenství je možno objednat připojovací šroubení M12
nebo M20x1,5 viz. „Příslušenství“.
Pracovní prostředí: v rozsahu teplot -40 až +60°C
v rozsahu teplot -20 ≤ Ta ≤ +40°C (Ex)
Specifikace
eII 2G Ex de IIB+H2 T6
prostředí Ex: eII 2D Ex tD A IP 65 T 50°C
Otřesy za provozu: f = 10 až 55 Hz, sa = do 0,15 mm
Min. trvanlivost: při zatížení jmenovitými hodnotami dle návodu a max. rychlosti cyklování do
6 cyklů/min je min. 100 000 cyklů
Připojení:
kabel: ∅ 9 ÷ 13 mm,
vodiče: 0,75 až 2,5 mm2
Podle stanoviska ITI Praha č. j. 2940/05.02/99/15.07/2
splňuje regulátor tlaku s nerezovým vlnovcem typ
61214 jako komponent vyhrazeného tlakového zařízení
podmínky bezpečnosti provozu kotelních zařízení.
0 kPa = atmosferický tlak
0,1 MPa = 100 kPa = 1 bar
A,B
Hydraulický
zkušební tlak
L/D [min]
viz rozm.
náčrtek
Hmotnost
[kg]
15
30
100
350/N
800
169/34
0,6
2
4
190/0
400
187/63
0,8
61214
6011
9011
6111
9111
-80 až 250
15
T
Ex
61214
6021
9021
6121
9121
4 až 63
2
T
Ex
61214
6022
9022
6122
9122
10 až 100
3
T
Ex
61214
6023
9023
6123
9123
16 až 160
4
T
Ex
61214
6031
9031
6131
9131
25 až 250
10
T
Ex
61214
6032
9032
6132
9132
40 až 400
15
T
Ex
61214
6041
9041
6141
9141
63 až 630
T
Ex
61214
6042
9042
6142
9142
0,1 až 1
T
Ex
61214
6043
9043
6143
9143
0,16 až 1,6
0,04
0,04
T
Ex
61214
6051
9051
6151
9151
0,25 až 2,5
0,05
0,12
61214
6052
9052
6152
9152
0,4 až 4
T
Ex
Mikrospínač
A
B
Mikrospínač
Jednotky
B
Nestabilita
A
T
Ex
Provedení
Max.
diference
Pracovní tlak
[pmax/pmin] **)
Min.
diference
Rozsah
Objednávací číslo
405 xxxxx xxxx*)
25
40
3
6
63
kPa
10
20
100
460/N
660
20
20
40
250
1700/N
2500
0,03
0,03
0,06
0,4
1,7/N
2,5
3,5/N
5
5/N
7,2
167/43,5
169/34
0,6
MPa
0,18
1
0,06
0,2
0,3
160/OK24
***)
*) Objednací číslo přístrojů s nerez vlnovcem nebo s konektorem je složeno ze základního obj. čísla dle tabulky a doplňkového čísla 10 (nerez
vlnovec), 11 (nerez vlnovec + konektor), 01 (konektor)
**) N - podtlak neomezen
***) Rozměrové náčrtky jako typ 61218
Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo měnit dílčí parametry bez předchozího upozornění.
ZPA EKOREG, Děčínská 55, 400 03 Ústí nad Labem, tel.: 475 246 335,336, fax: 475 531 073, e-mail: [email protected], http://www.zpaul.cz
1
Regulátory tlaku
Rozměrový náčrtek
Regulátor tlaku a podtlaku vlnovcový
Typ 61214
Zapojení spínače u provedení Ex
Hlavní použití je pro regulaci
a signalizaci tlaku plynů a kapalin do teploty regulovaného
média maximálně 120 °C.
Druh regulátoru volit podle regulovaného média (pro plynná paliva a agresivní média
použít provedení s nerez vlnovcem). Jako příslušenství je
možno objednat připojovací
šroubení M12 nebo M20x1,5
viz. „Příslušenství“.
Zapojení spínače u provedení T
Podle stanoviska ITI Praha
č. j. 2940/05.02/99/15.07/2
splňuje regulátor tlaku s nerezovým vlnovcem typ
61214 jako komponent vyhrazeného tlakového zařízení podmínky bezpečnosti
provozu kotelních zařízení.
Bronz (CuSn8) nebo nerez ocel ČSN 41 7348
Typ mikrospínače
Konektor - objednává se doplňkovým číslem 01
za obj. číslem regulátoru
Výška nad regulátorem nutná k odklopení víka cca 85 mm.
-40 °C; +60 °C
0 kPa = atmosferický tlak
0,1 MPa = 100 kPa = 1 bar
61214
61214
61214
61214
61214
190/0
400
Hmotnost [kg]
800
0,6
350/N
L/D [mm] viz
rozm. náčrtek
100
169/34
30
Typ spínače
10…100
3
Kód
25
2
40
Rozsah
11
-80 až
4
21
4
až
22
10
až
23
16 10až
25…250
31
25
až
32
40
až
40…400
15
41
63
až
42
0,1 až
63…630
43
0,16 20až
51
0,25 až
52
až
0,1…10,4 0,03
16…160
250 kPa
6
63 kPa
100 kPa
160 kPa
10250 kPa
20
400 kPa
630 kPa
1 MPa
201,6 MPa
40
2,5 MPa
4 MPa
0,03
3
Kód Zakázkově
0,06
0,16…1,6 100,04 nerez
0,04 vlnovec
nerez vlnovec
11
+ konektor
0,25…2,5
0,12
0,18
010,05 konektor
0,4…4
0,06
Zapojení spínačů (typ A, B)
4
0,2
0,3
63
A
100
460/N
660
250
1700/
N
2500
0,4
1,7/N
B
0,8
2
A
B
187/63
4…63
2,5
0,6
61214
15
167/43,5
61214
6121
0
9121
1
0122
6122
9122
0123
6123
9123
0131
6131
9131
0132
6132
9132
0141
6141
9141
0142
6142
9142
0143
6143
9143
0151
6151
9151
0152
6152
9152
15
169/34
61214
Kód
0121
T
Ex
-80…+250
3,5/N
1
5/N
5 Při
stoupajícím tlaku sepne 2-3 (2-4)
Při klesajícím tlaku sepne 1-3
7
Záruka
160/OK24
***)
61214
0021
6021
9021
0022
6022
9022
0023
6023
9023
0031
6031
9031
0032
6032
9032
0041
6041
9041
0042
6042
9042
0043
6043
9043
0051
6051
9051
0052
6052
9052
0111
6111
9111
A, B
kPa
61214
0011
6
6011
9
9011
B
MPa
N
T
Ex
N
T
Ex
N
T
Ex
N
T
Ex
N
T
Ex
N
T
Ex
N
T
Ex
N
T
Ex
N
T
Ex
N
T
Ex
61214
Provedení
Provedení s konektorem
Jednotky
Regulátor
tlaku a podtlaku vlnovcový
A
B
A
Kód
N
T
Ex
Min.
Max.
diference
diference
Mikrospínač
Kontrolní tlak
Provedení
405
61214
Mikrospínač
Název
Rozsah
Kód
Nestabilita
Objednací číslo
Podklady
pro xxxx
objednávku
405 61214
*)
Pracovní tlak
[pmax/pmin] **)
Teplota prostředí:
405 61214
6
0s nerez22
01 je složeno
obj. číslo
se a24
měsíců ode dne dodání, pokud
*) Objednací
číslo přístrojů
vlnovcem
ze základního obj. Poskytuje
čísla dle tab.
doplňkového
není kupní smlouvou určeno jinak.
čísla 10 nebo 11 u přístrojů s konektorem.
Příklad obj.: regulátor tlaku vlnovcový, provedení T, spínač A,
**) N - tlak neomezen
***) Rozměrové náčrtky jako typ 61218
rozsah 10-100 kPa, zakázkově s konektorem
Katalogový list KL 1/33/07-11
2
Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo měnit dílčí parametry bez předchozího upozornění.
ZPA EKOREG, Děčínská 55, 400 03 Ústí nad Labem, tel.: 475 246 335,336, fax: 475 531 073, e-mail: [email protected], http://www.zpaul.cz
Download

vlnovcové typ 61214