Příprava na testy
TSP a SCIO
Vedoucí kroužku: Karel Svoboda
Karel Svoboda bude vést tento kroužek pod Střediskem volného
času již třetí školní rok.
Anotace kroužku:
Přijetí na Masarykovu univerzitu (s výjimkou Lékařské fakulty) je podmíněno úspěšným
vykonáním přijímací zkoušky ve formě Testu studijních předpokladů nebo SCIO testu (na
Fakultě sociálních studií). Říká se, že štěstí přeje připraveným, a proto jste srdečně
zváni k účasti v kurzu TSP a SCIO. Budeme procvičovat nejrůznější typy úloh, učit se
pracovat s informacemi, a rozšiřovat si obzory.
Počet účastníků v jedné skupině: neomezen, mohou být vytvořeny i dvě souběžné skupiny
Bude se konat jednou týdně 2x 60 minut s přestávkou, ve čtvrtek: 15:00 - 17:00 hod.
Kroužek bude probíhat ve škole (CSZŠ, Grohova 14/16) - v počítačové učebně.
Download

Příprava na testy TSP a SCIO