program severočeského muzea v liberci
BŘEZEN
2015
•
VÝSTAVY
Fotograf Rudolf Ginzel (1872–1944)
8. 10. 2014 – 1. 3. 2015
Půvab květů historie
26. 11. 2014 – 3. 5. 2015
Albánie – přírodou neznámé země
11. 3. – 31. 5. 2015
DOPROVODNÉ PROGRAMY A JINÉ AKCE
Komentovaná prohlídka výstavy
„Fotograf Rudolf Ginzel (1872–1944)“
s kurátorkou PhDr. Markétou Lhotovou
1. 3. 2015 od 15 hodin
Ludmila Nakaguschi: Cestování po Japonsku
(přednáška Liberecké vlastivědy)
4. 3. 2015 od 17 hodin
Vernisáž výstavy „Albánie – přírodou neznámé země“
11. 3. 2015 od 17 hodin
Vítání jara v muzeu
21. 3. 2015 od 14 do 17 hodin
Velikonoce v muzeu
29. 3. 2015 od 13 do 17 hodin
www.muzeumlb.cz
Download

Program akcí SM na BŘEZEN 2015