OPAKOVÁNÍ VLASTIVĚDY – AZ KVÍZ
1. Který panovník získal Zlatou bulu sicilskou?
2. Co Zlatá bula sicilská zaručovala?
3. Kdy získal Přemysl Otakar I. Zlatou bulu
sicilskou?
4. Co založila Anežka Česká?
5. Kdo vládl po smrti Přemysla Otakara I?
6. Ve kterém století vznikají první města?
7. Kdo to byl Kosmas a co napsal?
8. Jaké jsou typické prvky románského slohu?
9. Jak se nazývají typické stavby románského
slohu?
10. Ve kterém století vznikaly románské
stavby?
11. Jak se jmenoval první český král?
12. Jak se jmenovala manželka Oldřicha?
13. Jak se jmenoval syn Oldřicha?
14. Jak se jmenovala manželka Břetislava?
15. Co významného udělal Oldřich a Břetislav?
16. V kterém roce byli vyvražděni Slavníkovci?
17. Jak se jmenoval první Přemyslovec?
18. Co významného učinili Bořivoj a Ludmila?
19. Kdo se ujal vlády po Bořivojově smrti?
20. Kdo byla Drahomíra?
21. Jak se jmenoval manžel kněžny Ludmily?
22. Jak se jmenoval bratr Václava?
23. Kdy byl Václav zavražděn?
24. Proč byl Václav zavražděn?
25. Jaký byl svatý Václav?
26. Kdy slavíme památku svatého Václava?
27. Kdo vychovával Václava?
28. Kdo nechal Ludmilu zavraždit?
Download

OPAKOVANIVLASTIVEDYPREMYSLOVCI3.pdf 215KB