POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU OD 29. 3. DO 5. 4. - SLUŠOVICE
29.3.
neděle
KVĚTNÁ NEDĚLE
30.3. PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
pondělí
31.3. ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
úterý
1.4. STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
středa
7,35 Za farníky
9,30 Za Adolfa a Ludmilu Štěpánovy
12,15 Křest dětí
Za + Emilii a Jana Pempušovy
18,30 a živou rodinu
Za + rodinu Košárkovu,
Matůšovu a Boží pomoc pro
18,30 živou rodinu
15,00 Za + Marii Čuříkovou a pak
pohřeb na hřbitově
(P. Pavel Glogar, SDB Zlín, Jižní svahy)
2.4. ZELENÝ ČTVRTEK
čtvrtek Večerní mše svatá na památku
večeře Páně
3.4. VELKÝ PÁTEK
pátek Den přísného postu
4.4. BÍLÁ SOBOTA
sobota Liturgický klid
ÚKLID KOSTELA: Slušovice
Velikonoční vigilie
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
5.3. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
neděle PÁNĚ
18,30 Za + Petra Garguláka a živou
rodinu
Za + P. Antonína Škabrahu,
P. Oldřicha Vinklárka, P. Pavla
19,00 Zíbala a P. Antonína Vrzalíka
15,00 Křížová cesta
19,00 Bohoslužba slova
Uctívání svatého kříže
Svaté přijímání
Slavnost Velikonoční svíce
Bohoslužba slova
Křestní bohoslužba
(obnova křestního slibu)
Slavení eucharistie
20,00 Za farníky
7,35 Na poděkování za přijaté
milosti
9,30 Za živou a zemřelou rodinu
Kašpárkovu
(Telefonní číslo do zákristie našeho kostela je 733741751
a na P. Emila Matušů 603426049 nebo 731402101.)
www.farnostslusovice.cz www.kostel.farnostslusovice.cz
Příležitost ke slavení svátosti smíření bude dnes od 13,30 do 17,00 hod.
Křížová cesta bude dnes ve 14,00 a v pátek 15,00 hod. v kostele a za příznivého počasí i
cestou na Rakovou.
V neděli 5. dubna, bude tradiční velikonoční sbírka a na Arcibiskupský Kněžský Seminář
(AKS) a na bohoslovce.
Návštěva nemocných bude na Velký pátek. Začátek v 8,30
Download

POŘAD BOHOSLUŽEB OD 14 - Římskokatolická farnost Slušovice