LIBOR KOCANDA
IMPRESE
DŮM UMĚNÍ JMM – MÁZHAUS, MASARYKOVO NÁM. 11, ZNOJMO
16. 7. – 14. 9. 2013-07-11
Tato komorní výstava Libora Kocandy, studenta Akademie výtvarných umění v Praze ateliéru restaurování děl malířských a polychromované plastiky pod vedením prof. K.
Strettiho, představí díla inspirovaná předními malíři naší historie. Tento výjimečný student
strávil několik let studiem malby starých mistrů v evropských galeriích. Vztah Libora Kocandy
k malbě je dlouhodobě vyhraněný a jasný. Věnuje se restaurování starých maleb, např. ve
Znojmě se podílel na restaurování zákristie v Louckém klášteře, nebo nástěnných maleb k
chrámu sv. Mikuláše. Jeho životní postoj ho přivedl zároveň do vzdáleného Tibetu, do
Ladhaku, kde restauroval malby v buddhistickém klášteře. Jeho díla jsou zastoupena v řadě
sbírek po celém světě. Přijďte se podívat na kouzlo imprese v podání studenta AVU!
Jaroslav Frecer
[email protected]
515 22 65 29
Download

LIBOR KOCANDA IMPRESE DŮM UMĚNÍ JMM – MÁZHAUS