Hotel Ještěd se stal symbolem Libereckého kraje a objevuje
se na mnoha reklamních i upomínkových předmětech.
Nakresli si sem ten, který tě nejvíce zaujal, nebo
zkus vymyslet svůj vlastní.
Tady závisí na tvém vkusu a tvojí fantazii. ☺
V nové stavbě na Ještědu nesídlí jen hotel.
Jakou další funkci budova má? _____________
Je to rozhlasový a televizní vysílač.
Všimni si: Vítězný návrh byl jediným, který dokázal
spojit obě plánované funkce stavby na Ještědu do jedné
budovy.
Všimni si: Stavba nového hotelu na Ještědu byla opravdu
významným projektem a podílelo se na ní mnoho
známých umělců a návrhářů té doby. Pro jeho konstrukci
byla použita řada nových stavebních postupů a
technologických novinek, z nichž některé byly dokonce
chráněny československým patentem.
Správné řešení pracovních listů najdeš na
www.muzeumlb.cz.
Alena Černá
Iva Krupauerová
Pomocí čar spoj data a události z historie staveb
na Ještědu.
25. 2. 1963
Základní kámen
nového hotelu
15
Kolik tvarů písmene H je na obrázku? __________
9. 7. 1973
31. 1. 1963
Výsledky soutěže o
návrh nového hotelu
Pro vybavení nového hotelu na Ještědu navrhl Otakar Binar
zvláštní soupravu nábytku, nazvanou H systém.
30. 7. 1966
Postaven starý hotel
13. 1. 1907
Starý hotel vyhořel
Slavnostní otevření
nového hotelu
Nový hotel na Ještědu měl i své vlastní nádobí, povlečení a
další doplňky navržené Karlem Wünschem.
Nakresli si logo tohoto tzv. Ještědského souboru.
Všimni si: Soutěž o nejlepší návrh nového hotelu
skončila již necelý měsíc poté, co starý hotel vyhořel.
Architekti tak museli zvládnout vyhotovit své návrhy
v rekordním čase. Naproti tomu samotná stavba začala
později a hotel byl dostaven až deset let poté.
Stavba na Ještědu je opravdu jedinečná. Tvar
rotačního hyperboloidu ale využívá i řada dalších
staveb. Prohlédni si obrázky a označ, které to
jsou.
Najdi jméno architekta nového hotelu na Ještědu.
Nápověda: Poskládej za sebe stejná písmenka, jsou řazena
od shora dolů.
Rozhledna Vartovna, ČR
Rozhledna Kobe, Japonsko
TATO
TATO
Rozhledna Borůvka, ČR
Chladicí věž JE Temelín, ČR
TATO
Řešení:
KAREL HUBÁČEK
_______________________________________
Všimni si: Narodil se v roce 1924 a zemřel v roce 2011.
Vystudoval fakultu architektury a pozemního stavitelství
na ČVUT v Praze. Kvůli stavbě na Ještědu spoluzaložil
známé Sdružení inženýrů a architektů v Liberci (SIAL).
Mezi jeho další významné stavby patří budova bývalého
Obchodního domu „Ještěd“ v Liberci a vodárenské
vyrovnávací věže v Praze.
Jaká prestižní ocenění hotel na Ještědu získal a do
jakých soupisů památek byl zařazen a navržen?
Cena Augusta Perreta
1969 ___________________________________
Původní návrh nového hotelu na Ještědu měl tvar rotačního
hyperboloidu, který může vzniknout i otáčením přímky po
kružnici pod určitým úhlem – je to přímková plocha.
Pospojuj linkou podle pravítka vždy stejná čísla.
Nemovitá kulturní památka
1998 ___________________________________
Stavba století
2000 ___________________________________
2006 ___________________________________
Národní kulturní památka
Zařazen na seznam památek USESCO
2007 ___________________________________
Všimni si: První ocenění, cenu od Mezinárodní unie
architektů, získal projekt Ještědu ještě dříve, než byla
stavba dokončena.
Jaká byla reakce veřejnosti na vítězný návrh nového
hotelu na Ještědu?
Líbil se jí, nebo preferovala jiný, případně který?
Proč tomu tak asi bylo?
Nápověda: Nahlédni do knihy Za obnovu „Ještědu“.
První reakce lidí byly většinou odmítavé,
_______________________________________
líbil se jim spíše návrh č. 10.
_______________________________________
Bylo to nejspíše proto, že ostatní návrhy se
více podobaly starému hotelu, na který
_______________________________________
byli lidé zvyklí.
_______________________________________
Všimni si: Rotační hyperboloid vzniká také
otáčením hyperboly po kružnici.
Konečné provedení stavby se ale muselo
trochu zjednodušit, takže nakonec Ještěd
hyperboloidem není.
(Je to spojení kuželu, rotační kruhové plochy
a válce.)
Download

Pracovní list Ještěd - řešení - Severočeské muzeum v Liberci