SKODETTE
VDA4915
JEMNÁ ODVOLÁVKA
VDA4915
Implementační příručka
Podrobný popis zprávy VDA4915 používané firmou ŠKODA AUTO a. s.
pro EDI komunikaci s dodavateli
____________________________________________________________________
 ŠKODA AUTO a. s.
Nettl, tel +420 326 8 17448, [email protected]
Strana 1
Sko4915.doc/2.10.2001
SKODETTE
VDA4915
Tento popis je vytvořen na základě dokumentace VDA. Detailní informace je možno
nalézt v dokumentaci VDA pro VDA4915.
Obecná charakteristika přenosu
Standard zpráv
Syntax
Datové prvky
Znaková sada
Zpráva
VDA
VDA - pevná délka věty 128 B
VDA
A
VDA4915 verze 2
Použití zprávy „Jemná odvolávka“
Zpráva navazuje na zprávu „Odvolávka“ a obsahuje detailní rozpis plánovaných
odvolávek po jednotlivých dnech.
____________________________________________________________________
 ŠKODA AUTO a. s.
Nettl, tel +420 326 8 17448, [email protected]
Strana 2
Sko4915.doc/2.10.2001
SKODETTE
VDA4915
Struktura přenosu zprávy VDA4915 - datové věty přenášené v rámci jednoho
přenosu
551
552
553
554
... (554) ...
554
555
552
úvodní věta
č. odvolávky, č. dílu
stav přijatých dodávek
plánované dodávky
...
plánované dodávky
dodatečné informace
č. odvolávky, č. dílu
VDA4915
VDA4915
VDA4915
VDA4915
VDA4915
VDA4915
koncová věta
VDA4915
VDA4915
… (553, 554…, 555)
552 …
559
Poznámky :
1. V rámci přenosu se věty vyskytují ve výše popsaném pořadí.
2. Počet opakování vět je popsán v tabulkách datových vět.
____________________________________________________________________
 ŠKODA AUTO a. s.
Nettl, tel +420 326 8 17448, [email protected]
Strana 3
Sko4915.doc/2.10.2001
SKODETTE
VDA4915
Vysvětlivky k popisu zprávy
Dat.
věta
552
Datový prvek
Typ věty
Stav Formát
M/C Škoda
M
M
n3
Pozice
Datový obsah
1-3
Č. ODVOLÁVKY, Č. DÍLU
n krát za zprávu
"552"
Datový obsah:
Interpretace údaje ve Škoda Auto
"XXX" – konstantní údaj
"b" - mezera
Pozice:
pevné umístění v datové větě
Formát Škoda:
typ datového prvku a maximální počet znaků pro daný
datový prvek
a – alfabetický dat. prvek
n – numerický dat. prvek
an – alfanumerický dat. prvek
Stav:
M – povinný datový prvek / dat. věta
C – nepovinný datový prvek / dat. věta
Datový prvek:
název datového prvku
Dat. věta:
Typ (kód) datové věty
____________________________________________________________________
 ŠKODA AUTO a. s.
Nettl, tel +420 326 8 17448, [email protected]
Strana 4
Sko4915.doc/2.10.2001
SKODETTE
VDA4915
Popis úvodní a koncové věty užité pro přenos zprávy VDA4915
Dat.
věta
551
Datový prvek
Typ věty
Číslo verze
Kód zákazníka
Stav Formát Pozice
Datový obsah
M/C Škoda
M
ÚVODNÍ VĚTA
1 krát za zprávu
M
n3
1-3 "551"
M
n2
4-5 "02"
M
an..9
6-14 "SKODA"
nebo kód podle dodavatele
Kód dodavatele
Číslo přenosu - staré
Číslo přenosu - nové
Datum přenosu
Datum nulování
M
M
M
M
M
an..9
n5
n5
n6
n6
15-23
24-28
29-33
34-39 YYMMDD
40-45 YYMMDD
Datum, k němuž je počítána
kumulovaná potřeba
M
Dat.
věta
559
Datový prvek
Typ věty
Číslo verze
Počet vět 551
Počet vět 552
Počet vět 553
Počet vět 554
Počet vět 555
Počet vět 556
Počet vět 557
Počet vět 559
a83
46-128
"b"
Stav Formát Pozice
Datový obsah
M/C Škoda
M
KONCOVÁ VĚTA
1 krát za zprávu
M
n3
1-3 "559"
M
n2
4-5 "02"
M
n7
6-12 Počet vět typu 551 ve zprávě
M
n7
13-19 Počet vět typu 552 ve zprávě
M
n7
20-26 Počet vět typu 553 ve zprávě
M
n7
27-33 Počet vět typu 554 ve zprávě
M
n7
34-40 Počet vět typu 555 ve zprávě
M
n7
41-47 Počet vět typu 556 ve zprávě
M
n7
48-54 Počet vět typu 557 ve zprávě
M
n7
55-61 Počet vět typu 559 ve zprávě
62-128 "b"
M
a67
Poznámky :
1. Věty 551 a 559 jsou použity pouze jednou pro celou zprávu.
____________________________________________________________________
 ŠKODA AUTO a. s.
Nettl, tel +420 326 8 17448, [email protected]
Strana 5
Sko4915.doc/2.10.2001
SKODETTE
VDA4915
Popis datových vět užitých pro přenos zprávy VDA4915
Dat.
věta
552
Datový prvek
Stav Formát
M/C Škoda
M
Pozice
Datový obsah
Č. ODVOLÁVKY, Č. DÍLU
n krát za zprávu
"552"
"02"
"31" Mladá Boleslav
"32" Vrchlabí
"33" Kvasiny
Typ věty
Číslo verze
Závod zákazníka (Kód)
M
M
M
n3
n2
a..3
1-3
4-5
6-8
Číslo odvolávky
Datum vystavení
odvolávky
Číslo dílu zákazníka
Číslo dílu dodavatele
Složiště (Kód)
Sklad zákazníka (Kód)
Indikátor kritické zásoby
Typ dodávky
Časový horizont
M
M
n9
n6
9-17
18-23
YYMMDD
M
C
M
C
C
M
C
a..22
a..22
a..5
a..7
a1
a1
n6
24-45
46-67
68-72
73-79
80
81
82-87
"b"
"S" = sériový díl
YYMMDD
Typ data odvolávky
Číslo objednávky
Rozdíl kumulace
M
C
C
M
a1
a..12
n10
a18
88
89-100
101-110
111-128
Datum, do kdy jsou odvolávky
platné
"b" = Datum příjmu u zákazníka
"000055"
"b"
"b"
____________________________________________________________________
 ŠKODA AUTO a. s.
Nettl, tel +420 326 8 17448, [email protected]
Strana 6
Sko4915.doc/2.10.2001
SKODETTE
VDA4915
Popis datových vět užitých pro přenos zprávy VDA4915
Dat.
věta
553
Datový prvek
Stav Formát
M/C Škoda
M
Pozice
Typ věty
Číslo verze
Skutečná kumulace
M
M
M
n3
n2
n10
1-3
4-5
6-15
Datum příjmu dodávky
1
Číslo dodacího listu 1
Datum vystavení DL 1
Dodané množství 1
Kód stavu dodávky 1
M
n6
16-21
M
M
M
M
n8
n6
n12
a1
22-29
30-35
36-47
48
Datový obsah
STAV PŘIJATÝCH
DODÁVEK
max 3 krát za č. dílu
"553"
"01"
Kumulovaná hodnota, která
zahrnuje všechny dodávky (+/-)
k určitému datu začátku
kumulace.
Bez des. míst.
YYMMDD
YYMMDD
Hodnota vždy na 3 des. místa
"I" = dodávka již byla zaúčtována
"P" = dodávka ještě nebyla
přijata
Datum příjmu dodávky
2
Číslo dodacího listu 2
Datum vystavení DL 2
Dodané množství 2
Kód stavu dodávky 2
Datum příjmu dodávky
3
Číslo dodacího listu 3
Datum vystavení DL 3
Dodané množství 3
Kód stavu dodávky 3
C
n6
49-54
C
C
C
C
C
n8
n6
n12
a1
n6
55-62
63-68
69-80
81
49-54
C
C
C
C
M
n8
n6
n12
a1
a14
55-62
63-68
69-80
81
115-128
"b"
____________________________________________________________________
 ŠKODA AUTO a. s.
Nettl, tel +420 326 8 17448, [email protected]
Strana 7
Sko4915.doc/2.10.2001
SKODETTE
VDA4915
Popis datových vět užitých pro přenos zprávy VDA4915
Dat.
věta
554
Datový prvek
Typ věty
Číslo verze
Datum odvolávky 1
Stav Formát
M/C Škoda
M
M
M
M
n3
n2
n6
Pozice
Datový obsah
1-3
4-5
6-11
DETAILY PLÁNOVANÝCH
DODÁVEK
n krát za č. dílu
"554"
"02"
YYMMDD
Plánované datum příjmu dodávky
Čas odvolávky 1
C
n4
12-15
Množství 1
Typ požadavku 1
Datum odvolávky 2
Čas odvolávky 2
Množství 2
Typ požadavku 2
Datum odvolávky 3
Čas odvolávky 3
Množství 3
Typ požadavku 3
Datum odvolávky 4
Čas odvolávky 4
Množství 4
Typ požadavku 4
Datum odvolávky 5
Čas odvolávky 5
Množství 5
Typ požadavku 5
Datum odvolávky 6
Čas odvolávky 6
Množství 6
Typ požadavku 6
M
C
M
C
M
C
M
C
M
C
M
C
M
C
M
C
M
C
M
C
M
C
M
n9
a1
n6
n4
n9
a1
n6
n4
n9
a1
n6
n4
n9
a1
n6
n4
n9
a1
n6
n4
n9
a1
a3
16-24
25
26-31
32-35
36-44
45
46-51
52-55
56-64
65
66-71
72-75
76-84
85
86-91
92-95
HHMM
Plánovaný čas příjmu dodávky
bez desetinných míst
"b"
96-104
105
106-111
112-115
116-124
125
126-128
"b"
____________________________________________________________________
 ŠKODA AUTO a. s.
Nettl, tel +420 326 8 17448, [email protected]
Strana 8
Sko4915.doc/2.10.2001
SKODETTE
VDA4915
Popis datových vět užitých pro přenos zprávy VDA4915
Dat.
věta
555
Datový prvek
Typ věty
Číslo verze
Stav před vynulováním
Stav Formát Pozice
Datový obsah
M/C Škoda
C
DODATKOVÉ INFORMACE
1 krát za č. dílu
M
n3
1-3 "555"
M
n2
4-5 "01"
C
a9
6-14
C
a22
15-36
C
n10
37-46 Kumulovaná hodnota dosažená
k datu vynulování
M
a82
47-128
"b"
____________________________________________________________________
 ŠKODA AUTO a. s.
Nettl, tel +420 326 8 17448, [email protected]
Strana 9
Sko4915.doc/2.10.2001
SKODETTE
VDA4915
Příklad zprávy VDA4915
55102
13595 0000000001991209991031
5520231 000000003991209 1U6 867 501 R X09
11154
S991216 000055
0000000000
55301000000449499120800608157991208000000067000I99120800603140991208000000067000I99
120700608135991207000000067000I
55402991210 000000000 991213 000000070 991214 000000210 991215 000000140 991216
000000280
55501
0000013552
5520231 000000003991209 1U6 867 501 S X09
11154
S991216 000055
0000000000
55301000000406799120800608157991208000000067000I99120700608138991207000000067000I99
120700608095991207000000067000I
55402991210 000000000 991213 000000000 991214 000000000 991215 000000000 991216
000000070
55501
0000013174
5590200000010000002000000200000020000000000000000000010000002
____________________________________________________________________
 ŠKODA AUTO a. s.
Nettl, tel +420 326 8 17448, [email protected]
Strana 10
Sko4915.doc/2.10.2001
Download

VDA4915 - Skodette