BusinessNet
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
BusinessNet
Popis formátu elektronických výpisů
Formát ACE
(kompatibilní s výpisy produktu Gemini 4.1)
1
BusinessNet
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Obsah
Legenda .............................................................................................................................................3
Formát výpisu .....................................................................................................................................3
Hlavička výpisu ...............................................................................................................................3
Transakční informace......................................................................................................................3
Záhlaví............................................................................................................................................3
Formát strukturovaného pole 86..........................................................................................................4
Domácí platební styk.......................................................................................................................4
Ostatní typy transakcí......................................................................................................................6
2
BusinessNet
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Legenda
D/F - nadpis pole určuje formát a délku
•
•
•
N = numerická 0 – 9
A = alfanumerická
D = datum (tvar YYMMDD / MMDD)
Formát výpisu
Hlavička výpisu
POLE
jméno pole
:20:
referenční číslo transakce
:25:
identifikace účtu
:28:
číslo výpisu
:60x:
počáteční stav výpisu z účtu
význam x:
- F = počáteční saldo
- M = mezisoučet počátečního salda
popis subpole
D/F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
datum zpracování bankovním systémem (YYMMDD)
číslo účtu
číslo účtu
číslo výpisu v rámci GEMINI
'/'
N,6
N,10
N,10
N,5
A,1
kredit / debet indikátor (C – kredit, D – debet)
datum (YYMMDD)
měna
částka (oddělovač des. míst ‘,’)
A,2
D,6
A,3
N,15
•
•
datum valutace
kredit / debet indikátor (C – kredit, RC – storno kredit, D –
debet, RD – storno debet)
částka (oddělovač des.míst ‘,’)
typ transakce podle S.W.I.F.T. pravidel (například FMSC)
číslo transakce / NONREF
'//'
původ postingu (O-GE-CC/I-GE-CC/GE-FT/CA PRAHA)
(<CR><LF>)
popis transakce
detaily o transakci
Transakční informace
detail o transakci
Informace o platbě - původ postingu:
•
•
•
•
•
•
•
•
O-GE-CC – detaily domácí platby
I-GE-CC – detaily domácí platby
GE-FT – detaily zahraniční platby
CA PRAHA – detaily interní operace
v bance
Položky jsou v rámci pole :86: oddělené symbolem bullet "♦"
(char 4). Symbol bullet "♦" není interpretován u interních operací
uvnitř banky, kde je toto pole přenášeno z bankovního systému
jako volné textové. Mapování specifických údajů (detailů)
tuzemských nebo zahraničních operací viz dále.
:61:
následující řádek
:86:
N,6
A,2
N,15
A,4
N,16
A,2
A,16
A,34
Záhlaví
:62x:
konečný stav výpisu z účtu
význam x:
- F = konečné saldo
- M = mezisoučet konečného salda
:64:
částka z konečného stavu na výpisu
z účtu se shodným datem úročení
:65:
částka z konečného stavu na výpisu
z účtu s odlišným datem úročení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kredit / debet indikátor
datum (YYMMDD)
měna
částka (oddělovač des.míst ‘,’)
kredit / debet indikátor pro směr transakce
datum (YYMMDD)
měna
částka (oddělovač des.míst ‘,’)
kredit / debet indikátor
datum (YYMMDD)
měna
částka (oddělovač des.míst ‘,’)
3
A,1
D,6
A,3
N,15
A,1
D,6
A,3
N,15
A,1
A,6
A,3
N,15
Odstraněno: číslo listinného
výpisu
Odstraněno: N,5
BusinessNet
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Formát strukturovaného pole 86
Domácí platební styk
SUBPOLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
popis subpole
podrobnosti subpole
„I“ pro příchozí, „O“ pro odcházející platby
typ transakce v clearingu
směrový kód banky plátce
směrový kód banky příjemce
směrový kód třetí banky
konstantní symbol
číslo účtu plátce (zarovnáno zprava)
název účtu plátce
číslo účtu příjemce (zarovnáno zprava)
název účtu příjemce
kreditní specifický symbol
debetní specifický symbol
debetní informace
kreditní informace
kreditní variabilní symbol
debetní variabilní symbol
bankovní informace
bližší informace - směrnice CC
6 - předčíslí účtu, 10 - číslo účtu
6 - předčíslí účtu, 10 - číslo účtu
Příklad:
:86:I11270027000558000000-0002505029CA Europa - Test CZ25
05002CA TESTKONTO0000000000000000000000000000090000000009
CZ Kontrolle ě ą č ř ľ ý á í é
4
D/F
A,1
N,2
A,7
A,7
A,7
N,10
N, 6+10
A,20
N, 6+10
A,20
N,10
N,10
A,4*35
A,4*35
N,10
N,10
A,140
BusinessNet
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Zahraniční platební styk
SUBPOLE
POPIS SUBPOLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
referenční číslo transakce
datum zaúčtování
stanovený kurz (pro přepočet mezi měnami)
ISO kód převáděné měny
převáděná ekvivalentní částka
ISO kód měny poplatků
dodatečné výlohy banky
poplatky za telex
poplatky za šek
poplatky za avízo
telekomunikační poplatky
ostatní poplatky
provize banky
DPH
ekvivalentní částka v měně debetního účtu
celková částka včetně poplatků v měně debetního účtu
předčíslí čísla účtu pro zúčtování poplatků
účet pro zúčtování poplatků
poplatky v zahraničí
swift priorita
jméno a adresa plátce 1 (může obsahovat číslo účtu plátce)
jméno a adresa plátce 2
jméno a adresa plátce 3
jméno a adresa plátce 4
informace pro příjemce 1
informace pro příjemce 2
informace pro příjemce 3
informace pro příjemce 4
jméno a adresa příjemce 1 (může obsahovat číslo účtu příjemce)
jméno a adresa příjemce 2
jméno a adresa příjemce 3
jméno a adresa příjemce 4
jméno a adresa příjemce 5
název a adresa banky příjemce 1 (může obsahovat SWIFT kód)
název a adresa banky příjemce 2
název a adresa banky příjemce 3
název a adresa banky příjemce 4
název a adresa banky příjemce 5
název a adresa korespondenční banky 1
(může obsahovat SWIFT kód)
název a adresa korespondenční banky2
název a adresa korespondenční banky 3
název a adresa korespondenční banky 4
název a adresa korespondenční banky 5
název a adresa banky plátce 1 (může obsahovat SWIFT kód)
název a adresa banky plátce 2
název a adresa banky plátce 3
název a adresa banky plátce 4
název a adresa banky plátce 5
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
PODROBNOSTI SUBPOLE
(momentálně prázdné)
Příklad:
:86:RATE 26,771601EUR0,20TESTKONTO1 Udaje
pro prijemce 12345678912345 2 Udaje pro prijemce 1234567891234
5 3 Udaje pro prijemce 123456789123454 Udaje pro prijemce00093
59200384testový klient 12345678912345678912BACXCZPPXXX
BACXCZPP
5
Prázdné
Prázdné
Prázdné
Prázdné
Prázdné
Prázdné
Prázdné
Prázdné
Prázdné
Prázdné
Prázdné
Prázdné
Prázdné
Prázdné
Prázdné
D/F
N,10
D,8
N,15,8
A,3
N,15,2
A,3
N,11.2
N,11.2
N,11.2
N,11.2
N,11.2
N,11.2
N,11.2
N,11.2
N,15.2
N,11.2
N,6
N,10
N,11.2
N,11.2
A,35
A,35
A,35
A,35
A,35
A,35
A,35
A,35
A,35
A,35
A,35
A,35
A,35
A,35
A,35
A,35
A,35
A,35
Odstraněno: Prázdné
A,35
Odstraněno: Prázdné
A,35
A,35
A,35
A,35
A,35
A,35
A,35
A,35
A,35
Odstraněno: Prázdné
Odstraněno: Prázdné
Odstraněno: Uvozen slovem
RATE
Odstraněno: Prázdné
Odstraněno: Prázdné
Odstraněno: Prázdné
Odstraněno: Prázdné
Odstraněno: Prázdné
Odstraněno: Prázdné
Odstraněno: Prázdné
Odstraněno: Prázdné
Odstraněno: Prázdné
Odstraněno: Prázdné
Odstraněno: Prázdné
Odstraněno: Prázdné
Odstraněno: Prázdné
Odstraněno: Prázdné
BusinessNet
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Ostatní typy transakcí
U některých typů interních operací banky nemusí být pole :86: pevně definováno – struktura těchto transakcí není
předem určena a obsluha může dosadit prakticky libovolná data. Pole :86: je pak volným textovým polem. Jedná
se například o následující operace:
-
pokladní operace (např. vklady, výběry),
interní poplatky banky (např. za zahraniční transakce, za konverzi, SWIFT poplatky, poplatky za službu
elektronického bankovnictví ap.)
veškeré úvěrové operace
poplatky karetnímu centru za karetní transakce (výběry VISA/ECMC) atd.
6
Download

exp_05_BusinessNet_Vypis_format_Gemini 4.1