Přijímací zkoušky z matematiky – čtyřleté studium
1. Řeš rovnici a proveď zkoušku :
4
2
x4


2x  1 2x  1 1  4x 2
2. V obchodě prodávali dva svetry za stejnou cenu. Když snížili cenu
jednoho svetru o 5 % a cenu druhého svetru zvýšili o 15 %, jejich
ceny se lišily o 240 Kč. Kolik potom stál dražší svetr?
3. Sestroj trojúhelník ABC, je-li dáno: a = 4,5 cm, β = 82°, va = 5,1 cm.
Proveď rozbor, zápis konstrukce, konstrukci jednoho řešení a urči
počet řešení ve zvolené polorovině.
4. Rovnostrannému trojúhelníku se stranou délky 15 cm je vepsán kruh.
Vypočti, kolik procent obsahu trojúhelníku tvoří obsah vepsaného
kruhu.
5. Košile stojí 1 500 Kč, tričko dvaapůlkrát méně. Kolik triček je možno
koupit za 2400 Kč?
Download

Matematika_první ročník_2014