PRACOVNÍ LIST – TLAK V KAPALINÁCH A PLYNECH - 7. ROČNÍK
Datum: ………………
Vypracoval(a): ………………………………………třída :………..
Těleso tvaru kvádru o podstavě a x b a výšce c je ponořeno do vody o hustotě 1000 kg/m3. Ponořená
část tělesa je 1/3 jeho výšky.
a) Vypočti, jakou silou je těleso nadlehčováno.
b) Jakou hustotu musí mít materiál tohoto stejnorodého tělesa, aby se zcela potopilo?
a
b
c
A
20 cm
1500 mm
9m
B
40 cm
2000 mm
12 m
Max bodů:
7
C
60 cm
500 mm
6m
Celkem získaných bodů:
body
hodnocení
1
2
5
3
4
4
5
6
3
7
8
9
2
10
11
12
1
Vypočítej hodnotu hydrostatického tlaku v hloubce h pod vodní hladinou. Ρ = 1000 kg/m3
A
15 m
Hodnota h
B
25 m
C
35 m
1. Rtuťovým tlakoměrem byla naměřena hodnota atmosférického tlaku p1.
2. Aneroidem byl naměřen atmosférický tlak p2.
Rozhodni v obou případech, zda se jedná o podtlak nebo přetlak.
P1
P2
A
750 mm
1012 hPa
Max bodů:
2
B
740 mm
760 hPa
C
860 mm
1031 hPa
Max bodů:
3
Download

PRACOVNÍ LIST – TLAK V KAPALINÁCH A PLYNECH