Europass životopis
Osobní údaje
Jméno / Příjmení
Adresa
Telefon
E-mail
Státní příslušnost
Datum narození
Pohlaví
NAVRÁTILOVÁ Jana Marie
Matěje Kopeckého 484/13
708
Ostrava
+42000777
685 881
osobní: [email protected]
pracovní: [email protected]
Česká republika
22.6.1983
Žena
Pracovní zkušenosti
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti odpovědnosti
Název/jméno a adresa zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti odpovědnosti
Název/jméno a adresa zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
2006 - nyní
Konstruktér
Návrh a příprava výrobních výkresů. Základní pevnostní výpočty dle
norem
VYNCKE s.r.o, Ul. Míru 3267, 738 01 Frýdek-Místek
Kotle na spalování biomasy
2002 - 2004
Fakturantka
Fakturace a zaúčtování plateb bytových družstev za energie a
režijní náklady
SBD Poruba, Porubská 17/1015, 708 00 Ostrava
Správa bytových družstev
Vzdělání, odborná příprava a školení
Období
Dosažená kvalifikace
Hlavní předměty / profesní dovednosti
Název a typ organizace, která poskytla vzdělání,
odbornou přípravu či kurz
Období
Dosažená kvalifikace
Hlavní předměty / profesní dovednosti
Název a typ organizace, která poskytla vzdělání,
odbornou přípravu či kurz
2010 - nyní
student doktorského studijního programu
Energetické stroje a zařízení;
Téma: Metoda SNCR a její matematické modelování
Odborné předměty: biomasa pro energetické využití, spalovací
zařízení, regulace energetických zařízení, teorie spalovacích
pochodů, matematické modelování a MKP, Anglický jazyk.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní; Katedra energetiky
2008 - 2010
Státní závěrečná zkouška - stupeň magisterský
Energetické stroje a zařízení;
Zaměření na alternativní a obnovitelné zdroje energie
Odborné předměty: přenos tepla a hmoty, vodní hospodářství v
energetice, spalovací zařízení, parní kotle, ochrana ovzduší,
kompresory, ventilátory a čerpadla, spalovací motory, turbíny,
právní a psychologické otázky, řízení a regulace energet. zařízení,
dopravní zařízení v energetice, diagnostika a údržba v energetice,
větrání a klimatizace, větrné a vodní elektrárny, chladící zařízení a
tepelná čerpadla II, technika prostředí.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní; Katedra energetiky
Období
Dosažená kvalifikace
Hlavní předměty / profesní dovednosti
Název a typ organizace, která poskytla vzdělání,
odbornou přípravu či kurz
Období
Dosažená kvalifikace
Hlavní předměty / profesní dovednosti
Název a typ organizace, která poskytla vzdělání,
odbornou přípravu či kurz
2002 - 2005
Státní závěrečná zkouška - stupeň bakalářský
Provoz a řízení v energetice;
Zaměření na alternativní a obnovitelné zdroje energie
Odborné předměty: Části a mechanismy strojů, termomechanika,
základy spalování, primární energetické zdroje, výpočetní metody v
energetice, sdílení tepla, provoz energetických strojů, ekonomika v
energetice, využití energetických zdrojů, provozní měření v
energetice, průmyslová energetika, alternativní a obnovitelné zdroje
energie I, jaderná energetika.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní; Katedra energetiky
1998 - 2002
Maturitní zkouška
Strojírenská technická administrativa
Odborné předměty: Strojnictví, Technické kreslení, AutoCAD,
Ekonomika, Účetnictví, Právo.
Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice
Zengrova 1; Ostrava - Vítkovice
Schopnosti, znalosti a dovednosti
Mateřský jazyk
Český jazyk
Další jazykové znalosti
Sebehodnocení
Evropská úroveň (*)
Porozumění
Jazyk Anglický
Jazyk Německý
(*)
Poslech
Čtení
B1
A1
B1/B2
A1
Mluvení
Psaní
Ústní interakce Samostatný
ústní projev
Písemný projev
B1
-
B1
-
B1
-
Společný evropský referenční rámec pro jazyky
Sociální schopnosti a dovednosti
- dobré komunikační a prezentační dovednosti získané v průběhu
studia na vysoké škole
- schopnost se přizpůsobit multikulturnímu prostředí získaná v
průběhu práce pro zahraniční firmu
- schopnost týmově pracovat a řešit technické problémy
- nekonfliktní povaha
Technické znalosti a dovednosti
- znalost základních pevnostních výpočtů dle EN12952; EN12953
pro tlakové potrubí
- znalost Pressure Equipment Directive
- základní orientace v ekonomii, podvojném účetnictví, právu
- základní znalost tvorby webových stránek (HTML, CSS)
Počítačové znalosti a dovednosti
- pokročilá znalost nástrojů Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint)
- dobrá znalost nástrojů OpenOffice (Writer, Draw, Calc, Math)
- středně pokročilá znalost aplikace AutoCAD Mechanical
- dobrá znalost grafického editoru (Gimp)
- základní znalost programu Matlab
Řidičský průkaz
Doplňující informace
Přílohy
Kategorie B
- Diplomová práce: Kombinovaný systém vytápění a ohřevu teplé
vody pro rodinný dům, Ostrava 06/2010
- Bakalářská práce: Návrh ostrovního systému pro zásobování
elektrickou energií pro rekreační objekt; Ostrava; 06/2005
- Reference na vyžádání
Download

Zivotopis.pdf