Právní aspekty řízení zdravotnických zařízení
a poskytovatelů zdravotních služeb
Odborný kurz představuje ucelený přehled základních právních aspektů při poskytování
zdravotnických služeb. Vymezuje základní právní předpisy, právní pojmy, vztah medicíny a
práva. Řešena je právní úprava vztahů poskytovatelů péče a zdravotních pojišťoven, právní
postavení lékaře a ostatních zdravotnických pracovníků v systému zdravotnictví, problematika
ochrany osobních údajů pacientů na kontrastu informační povinnosti. Posluchačům je
vysvětlena trestně právní, civilně právní, pracovně právní, případně disciplinární odpovědnost
vyplývající z poskytování zdravotních služeb. Následně společné řeší konkrétní situace v praxi,
na podkladě skutečných případů uzavřených ať už soudní či mimosoudní cestou.
Cílem je získání potřebných právních znalostí posluchačů k provozování zdravotnického
zařízení jako poskytovatele zdravotních služeb a zvýšení právního vědomí posluchačů v oblasti
základních povinností při výkonu svého povolání ve zdravotnictví jako prevenci právních
sporů.
Účastník získá za absolvování odborného kurzu 8 kreditů na základě souhlasného stanoviska
POUZP pod číslem OZ 1273/14 ŠA dle vyhlášky MZ ČR č.4/2010 Sb. určené pro všeobecnou
sestru, fyzioterapeuta, zdravotnického záchranáře, porodní asistentku, radiologického asistenta
a zdravotního laboranta.
Termín:
Případná realizace kurzu ve Vašem zdravotnickém zařízení je možná dle domluvy.
Místo:
Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS),
třída Generála Píky 2005/7, 1. patro, učebna Z14
Cena:
Cena dvoudenního odborného kurzu je 10.000 Kč bez DPH za jednoho účastníka, cena
zahrnuje učební pomůcky, občerstvení a oběd.
Bližší informace a program najdete na www.vuzm.cz
Vzdělávací ústav pro zdravotnictví a medicínu s.r.o.
Lidická 1879/48
Brno 602 00
www.vuzm.cz
Obchodní zástupce:
Jana Hermansdorferová
tel. 725 046 016
[email protected]
Download

VUZM Právní aspekty leták - Vzdělávací ústav pro zdravotnictví a