PAZARTESİ
SALI
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI
DERS
1. SINIF
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
SAATLERİ
(ANFİ 1)
(ANFİ 2)
(ANFİ 3)
(ANFİ 4)
08.30-09.15
İdare Hukuku-I
Ceza Özel Hukuku-I
09.30-10.15
İdare Hukuku-I
Medeni Usul Hukuku-I
Ceza Yargılaması H. I
10.30-11.15
Ceza Hukuku GH-I
Medeni Usul Hukuku-I
Miras Hukuku-I
11.30-12.15
Ceza Hukuku GH-I
Medeni Usul Hukuku-I
Miras Hukuku-I
Introduction to Turkish Law
13.00-13.45
İdari Yargı
İcra Hukuku
Introduction to Turkish Law
14.00-14.45
İdari Yargı
İcra Hukuku
15.00-15.45
AOY-I/Genel İngilizce 1-I
Ombudsmanlık
16.00-16.45
AOY-I/Genel İngilizce 1-I
Ombudsmanlık
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
13.00-13.45
Medeni Hukuk-I
Medeni Hukuk-I
Anayasa Hukuku GT
Anayasa Hukuku GT
Siyasi Tarih
14.00-14.45
Siyasi Tarih
15.00-15.45
16.00-16.45
ÇARŞAMBA
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
13.00-13.45
İdare Hukuku-I
İdare Hukuku-I
Hukuk Felsefesi
Hukuk Felsefesi
Başkanlık Sistemi/Tüketici
Hukuku
Başkanlık Sistemi/Tüketici
Hukuku
AYSB-I/ Genel İngilizce 2-I
AYSB-I/ Genel İngilizce 2-I
Roma Hukuku
Roma Hukuku
Hukuk Başlangıcı
Hukuk Başlangıcı
Anayasa Hukuku GT
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
PERŞEMBE
AOY-I/Genel İngilizce 1-I
AOY-I/Genel İngilizce 1-I
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
Hukuk Başlangıcı
Medeni Hukuk-I
Medeni Hukuk-I
Muhasebe
Muhasebe
08.30-09.15
09.30-10.15
CUMA
10.30-11.15
Dersin Adı
Kr
1. Sınıf
Hukuk Başlangıcı
3
Anayasa Hukuku Genel Teorisi
3
Medeni Hukuk-I
4
Tük Dili-I
2
AİİT-I
2
AOY-I
4
Genel İngilizce 1-I
4
Seçimlik Dersler
Introduction to Turkish Law
2
Siyasi Tarih
2
Muhasebe
2
Roma Hukuku
2
Ombudsmanlık
Trafik Hukuku
Spor Hukuku
Int. Human Rights Law
3. Sınıf
3
3
3
3
3
2
2
Seçimlik Dersler
2
2
2
2
Bireysel İş Hukuku
Bireysel İş Hukuku
Bireysel İş Hukuku
Ticari İşletme Hukuku
Ceza Yargılaması H. I
Ticari İşletme Hukuku
Ceza Yargılaması H. I
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler
Ticari İşletme Hukuku
Eşya Hukuku-I
Eşya Hukuku-I
Vat. ve Yabancılar Hukuku
Vat. ve Yabancılar Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku
Mali Hukuk
Kooperatif Hukuku
Mali Hukuk
Kooperatif Hukuku
Borçlar H ÖH-I
Borçlar H GH-I
Borçlar H GH-I
Devletler Genel Hukuku
Devletler Genel Hukuku
Türk Hukuk Tarihi-I
Türk Hukuk Tarihi-I
Genel İngilizce 2-I
Genel İngilizce 2-I
Eşya Hukuku-I
Spor Hukuku
Spor Hukuku
Borçlar H ÖH-I
Borçlar H ÖH-I
İcra Hukuku
İcra Hukuku
Av. ve Noterlik Hukuku
Av. ve Noterlik Hukuku
Adli Tıp
Adli Tıp
Trafik Hukuku
11.30-12.15
13.00-13.45
14.00-14.45
15.00-15.45
16.00-16.45
Dersin Adı
Ceza Özel Hukuku-I
Eşya Hukuku-I
Medeni Usul Hukuku-I
Ticari İşletme Hukuku-I
Borçlar Hukuku ÖH-I
Mali Hukuk
İdari Yargı
Ceza Hukuku GH-I
Ceza Hukuku GH-I
Borçlar H GH-I
Borçlar H GH-I
Uluslararası
İlişkiler/Einführung İns
Türkische Recht
Uluslararası
İlişkiler/Einführung İns
Türkische Recht
Ceza Özel Hukuku-I
Ceza Özel Hukuku-I
Devletler Genel Hukuku
Trafik Hukuku
Devletler Genel Hukuku
Int. Human Rights Law
Devletler Genel Hukuku
Int. Human Rights Law
Sağlık Hukuku/Uluslararası
İlişkilerde İnsan Hakları
Sağlık Hukuku/Uluslararası
İlişkilerde İnsan Hakları
European Law
European Law
Dersin Adı
Öğr. Gör. M. İyiler
Doç. Dr. C. Gül
Yrd.Doç.Dr.S.Okur
UZEM
UZEM
Okt. U. Hazar/A. Baltacı/A.Karabay
Okt.T. Doğançay
Doç. Dr. F. Mehdiyev
Yrd. Doç. Dr.A.Yuvacı
Yrd. Doç. Dr. A. Doğan
Yrd.Doç.Dr. Sinan OKUR
Kr
Dersin Adı
Öğr. Gör. Ö. Çelen
Yrd. Doç. Dr. İ. İsmayıllı
Doç. Dr. A. Başözen
Doç. Dr. M. Yolçiyev
Yrd.Doç.Dr. Sinan Okur
Yrd.Doç.Dr. A. Somuncu
Doç. Dr. H. Eren
Doç. Dr. H. Eren
Öğr. Gör. M. Yağoğlu
Öğr. Gör. Z. Malashev
Doç. Dr. F. Mehdiyev
NOT: Türk Dili I ve AİİT I dersleri uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
Kr
2. Sınıf
Ceza Hukuku GH- I
4 Öğr. Gör. Ö. Çelen
Borçlar Hukuku GH – I
4 Yrd. Doç. Dr. S.Okur
İdare Hukuku- I
4 Doç. Dr. H. Eren
Türk Hukuk Tarihi-I
2 Prof. Dr. H.Y.Apaydın
Devletler Genel Hukuku
3 Yrd. Doç. Dr. A. Yuvacı
Hukuk Felsefesi
2 Prof.Dr.A.Topakkaya
AYSB-I
4 Okt.F. Sadıç/N. Candemir/R.Bakır
Genel İngilizce 2-I
4 Okt.S.Özsoylu/J.Mills
Seçimlik Dersler
Başkanlık Sistemi
2
Doç. Dr. C. Gül
European Law
2
Doç. Dr. F. Mehdiyev
Uluslararası İlişkiler
2
Yrd. Doç. Dr. A. Yuvacı
Tüketici Hukuku
2
Yrd. Doç. Dr. İ. İsmayıllı
Einführung Ins Türkische Recht
2
Yrd.Doç.Dr.Sinan Okur
Kr
4. Sınıf
Ceza Yargılaması Hukuku
3
Öğr. Gör. Ö. Çelen
Miras Hukuku-I
2
Yrd. Doç. Dr. İ. İsmayıllı
Kıymetli Evrak Hukuku
2
Doç. Dr. M. Yolçiyev
İcra Hukuk
4
Doç. Dr. A. Başözen
Bireysel İş Hukuku
3
Prof. Dr. M. Şen
Adli Tıp
2
Doç.Dr.Ç. Özdemir
Vat. ve Yabancılar Hukuku
2
Öğr. Gör. Z. Malashev
Seçimlik Dersler
Sağlık Hukuku
2
Öğr. Gör. M. Yağoğlu
Kooperatif Hukuku
2
Doç. Dr. M. Yolçiyev
Av. ve Noterlik Hukuku
2
Öğr. Gör. M. İyiler
Uluslars.İliş.İnsan Hakları
2
Yrd.Doç.Dr.S.Amanov
Yerel Yönetimler
2
Doç.Dr. H.EREN
Int. Criminal Law
2
Doç. Dr. F. Mehdiyev
Download

şehir böl. bg sofıa04