SÖZLEŞME HUKUKUNUN TEMEL PROBLEMLERİ
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda “Sözleşme
Hukukunun Temel Problemleri” konulu uluslararası sempozyum düzenlendi.
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen
ve gün boyu süren sempozyuma alanında uzman yurt içi ve yurt dışından akademisyenler, yüksek yargının temsilcileri, öğrenciler ve diğer ilgililer katıldı.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Murat Şen; Sözleşme Hukukunun Temel Problemlerinin tartışılmasının herkese yararlı olacağını düşündükleri için böyle bir sempozyum
düzenlediklerini belirti.
Sayın Şen, sözleşme hukukunun disiplinler arası bir öneme sahip oldığunu belirterek bu sempozyumda da bu doğrultuda tebliğler
sunulmasının önemine dikkat çekti.
Sayın Şen ayrıca, sözleşme hukuku
alanında uluslarası alanda yetkinliğe sahip akademisyenlerin yanında,
islam hukukuçularının tebliğ sunacak olmasının sempozyumun verimliliği ve
doyuruculuğu bakımından çok önemli olduğunu belirtti.
İki oturum şeklinde gerçekleşen sempozyumun sabah gerçekleşen ve oturum başkanlığını Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı M. Fadıl Yıldırım’ın
yaptığı ilk oturumda, Saarland Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Flippo Ranieri Avrupa Özel Hukukunda Sözleşmenin kuruluşuna İlişkin Yeni
Gelişmeler konulu tebliğini, Rostock Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Markus Lehrberg, Avrupa Hukukunda Sözleşme Teorisi konulu tebliğini, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Apaydın
İslam Sözleşme Hukukunda Sözleşmenin Kurulmasına İlişkin Teoriler konulu
tebliğini, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Üyesi Ali Akın ise Yargıtay Kararları Işığında
Sözleşme Hukuku ve Haksız Fiil İlişkisi Üzerine Değerlendirme konulu tebliğini
katılımcılara sundu.
172
Akademik Etkinlikler
MÜHFD C. III, S. 1 (2014)
Melikşah Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat
Şen’in yönettiği ve öğleden sonra
gerçekleşen ikinci oturumda ise, ilk
tebliğ Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fadıl Yıldırım tarafından sunuldu. Prof. Yıldırım, Sözleşmenin Kurulmasında
İrade Sakatlığı Halleri Özellikle Hata
ve Hile konulu tebliğin, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Akın
Ünal Sözleşmenin Kurulmasında Tehdit ve Sonuçları konulu tebliğini, Erciyes
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan, Sözleşme Hukukunda Yargıtay Doktrin İkilemi konulu tebliğini ve son olarak Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinan Okur Avrupa ve Türk
Sözleşme Hukukunda İmkansızlık Kavramına Eleştirel Bir Yaklaşım konulu tebliğini katılımcılara sundu.
Programın sonunda soru cevap kısmı tamamlandıktan sonra Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Başözen tarafından
konuşmacılara plaket takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildikten sonra sempozyum sona erdi.
Download

sözleşme hukukunun temel problemleri