16 PLM
20 Osvětlení
28 Frekvenční měniče
32 Zajištění údržby
Činnosti zajišťující
ekologickou rovnováhu
Společnost Hormel Foods poukazuje na způsob,
jak sladit environmentální a ekonomické cíle
10
www.udrzbapodniku.cz
Chytřejší rozhodování s Teamcenter 9
Komplexní PLM řešení, chytřejší rozhodnutí, lepší výrobky
www.siemens.cz/plm
Teamcenter je světově nejpoužívanější PLM. Poskytuje
pracovníkům přístup k produktovým a procesním
znalostem a umožňuje jim efektivně spolupracovat v
rámci celého životního cyklu výrobku. Teamcenter je
hnacím motorem zlepšování procesů a výrobků. Pomáhá
firmám vyrábět správné výrobky a vyrábět je správně.
Získejte prostor pro inovaci a zlepšete produktivitu práce.
Rozhodujte se správně kdykoliv a kdekoliv s mobilním
PLM Teamcenter Mobility.
Chytřejší rozhodování, lepší výrobky.
EDITORIAL
REDAKCE
Vydavatel
Michael J. Majchrzak
Šéfredaktor
Lukáš Smelík
Redaktoři
Daniel Haupt, Barbora Byrtusová,
Jana Poncarová
Odborná spolupráce
Petr Moczek, Martina Bojdová,
Monika Galbová, Zdeněk Mrózek, Petr Klus,
Jiří Fízek, Pavla Rožníčková
Předseda redakční rady
Zdeněk Votava
Redakční rada
Václav Legát, Tomáš Hladík, Ondrej Valent
Libor Keller, František Helebrant,
Vladislav Marek, Lubomír Sláma, Juraj Vitkaj
Věra Pelantová, Juraj Grenčík,
Hana Pačaiová, Miroslav Rakyta
REKLAMA
Account Manager
Miroslava Pyszková
mob.: +420 777 793 392
e-mail: [email protected]
Grafické zpracování
Eva Nagajdová
TISK
Printo, spol. s r. o.
REDAKCE USA
Bob Vavra
Kevin Campbell
Amara Rozgusová
REDAKCE POLSKO
Tomasz Kurzacz
VYDAVATEL
Trade Media International, s. r. o.
Mánesova 536/27
737 01 Český Těšín
Tel.: +420 558 711 016
www.udrzbapodniku.cz
ISSN 1803-4535
MK ČR E 18395
Vážení čtenáři,
byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl Řízení a údržby čas.
Uzávěrky zněl k úvodníku hlas,
kde grafiků zaváněl čaj.
O obsahu šeptal tichý redaktor;
květnatá témata sliboval, konkurenci žel,
svou péči korektor s texty měl,
i asistentka nad obálkou vydala tichý vzdech.
Papír hladký, z tiskáren ostravských,
obsah výjimečně dosti „slovenský bol“.
Však oborových akcí kol a kol;
a rady jasné závodů jiných
přinesou další nadité hlásky,
určené smýt z údržbářských tváří slzy a vrásky.
Snad laskavý čtenář odpustí hanobení díla klasika, za což mu odměnou přinášíme
další vydání našeho časopisu, které je i bez rýmů nadité novými nápady, jak uspořit
v různých segmentech závodů náklady spojené s běžným provozem.
A jelikož se nám v tento „májový“ čas venku vše hezky barví dozelena, tomuto přírodnímu módnímu trendu neodolala ani obálka květnového vydání a s ní spojené hlavní téma časopisu… to vše zastřeno zeleným „ekologickým“ hávem. Téma udržitelného
rozvoje podniku a jeho začleňování do firemní struktury a filozofie je jistě záležitostí,
které bychom pozornost věnovat měli. Stejně jako by měl správný manažer hledět při
budování strategie společnosti za horizont svého života, tak by samotná výroba měla
myslet na udržitelnost planety pro budoucí generace (pokud tedy nebudou mít Mayové
pravdu, ale o tom až v prosincovém vydání… možná?).
Zelená je již dlouhodobě také barva úspor. A další článek si klade za úkol dokázat,
že i taková banalita, jako je výběr správného osvětlení v podniku, může přinést opravdu měřitelné zamezení plýtvání. A pokud úspory nestačí, můžete se společně s námi
podívat na zoubek například frekvenčním měničům či převodovkám – i zda z pera
našich autorů přichází moudrost, v níž je ukryta síla korun (dolarů, eur – těch možná
nyní trochu méně).
Nicméně vězte, že ani tímto jsme se zdaleka nevyčerpali, takže pokud raději podlehnete tématům vnášejícím více světla do problematiky řízení životního cyklu výrobku
či do výhod plynoucích ze správného zaopatření smlouvy o zajištění údržby, nezbývá říct než…
Je pozdní večer – jiný máj –
večerní máj – je Řízení a údržby čas;
i ten hrdliččin zve ke čtení hlas:
„Lukáši! Řízení! Údržbo!“
Přeji všem příjemnou a hlavně ničím nerušenou četbu...
Milan Katrušák
ředitel
[email protected]
Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů
nebo na změny jejich nadpisů.
Nevyžádané texty nevracíme.
Redakce neodpovídá za obsah
reklamních materiálů.
Časopis je vydáván v licenci
CFE Media.
Lukáš Smelík
Šéfredaktor
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2012
•
1
4
6
8
FORUM
VIENNA-TEC 2012 - ohňostroj
inovací a průmyslových technologií
ve Vídni
Největší výzvou pro Minervu
je do dalších let rozvoj služeb
a poradenství
„Krízový“ stav tu budeme mať
v nejakej forme neustále
10
TÉMA Z OBÁLKY
Činnosti zajišťující
ekologickou rovnováhu
16
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Pět důvodů, proč by se podnikoví
manažeři měli zajímat o PLM
Květen 2012
ČÍSLO 4 (24) ROČNÍK V
20 ELEKTROTECHNIKA
Osvětlení – cesta vedoucí k úsporám
23 Budoucnost s průmyslovým
osvětlením LED
24 Čím že to dnes máme v hale,
kancelářích, okolo firmy a na jiných
místech svítit?
26 Bezpečné, úsporné a inteligentní
elektrické pohony jeřábů
s frekvenčními měniči Altivar
28 Pohony s frekvenčním měničem
přizpůsobují spotřebu energie
32 ÚDRŽBA & SPRÁVA
Smlouvy o zajištění údržby mohou
zvýšit spolehlivost, bezpečnost
35 Nové spôsoby údržby a diagnostiky
elektrických zariadení
36 Servisní služby Schneider Electric
38 Firma CMMS byla vybrána
na dodávku diagnostiky ložisek
pohonů
41 Převodníky rozhraní HART
a M-Bus na Ethernet
42 Co se vám snaží vaše převodovka
říci?
44 Monitorování stavu
46 TOP PRODUKTY
SolidWorks Flow Simulation –
modul HVAC nejen pro strojaře
47 Řídicí prvky GuardLogix společnosti
Rockwell Automation
48 ZAOSTŘENO
Aplikace pro inženýry a technické
pracovníky vkládá znalosti do vašich
rukou
Přeložené texty jsou v tomto časopise umístěny se souhlasem redakce
časopisu „Plant Engineering Magazine
USA” vydavatelství CFE Media. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto
časopisu nemůže být žádným způsobem
a v žádné formě rozmnožována a dále šířena
bez písemného souhlasu CFE Media. Plant
Engineering je registrovanou ochrannou
známkou, jejímž majitelem je vydavatelství
CFE Media.
10
Činnosti zajišťující
ekologickou rovnováhu
Společnost Hormel Foods poukazuje na způsob, jak sladit environmentální
a ekonomické cíle.
Pro vytvoření efektivního a trvale udržitelného provozu musí organizace vyhledávat a udržet
zaměstnance, kteří mají inovačního ducha, a být ochotna vytvářet atmosféru, v níž je
oceňováno neustálé zlepšování.
Zaostřeno
Aplikace pro inženýry a technické
pracovníky vkládá znalosti
do vašich rukou
48
20 Strojní inženýrství
Pět důvodů, proč by se podnikoví
manažeři měli zajímat o PLM
Technologie procesu řízení kompletního
životního cyklu produktu poskytuje
schopnost sdílení informací napříč
podnikem, včetně návrhu výrobku
a výrobního cyklu, a měla by být využita
všemi podnikovými manažery.
28 Elektrotechnika
Pohony s frekvenčním měničem
přizpůsobují spotřebu energie
Již více než 40 let se napříč průmyslovými
odvětvími využívá pohonů s frekvenčním
měničem (VFDs) za účelem snížení spotřeby
energie, nákladů na energii a omezení opotřebení
cenných součástí motorů a čerpadel.
FVNR
FVNR
FVNR
M1
M2
M3
AFD
AFD
AFD
M2
M4
M6
32 Udržba & správa
Smlouvy o zajištění údržby mohou
zvýšit spolehlivost, bezpečnost
Zanedbání pravidelných úkolů zvyšuje
pravděpodobnost neplánovaných prostojů.
46 Top produkty
SolidWorks Flow Simulation
– modul HVAC nejen pro strojaře
SolidWorks Flow Simulation je jeden
z nejvýkonnějších softwarových nástrojů pro
výpočet proudění tekutin a plynů neboli CFD
(Computational Fluid Dynamics).
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2012
•
3
FÓRUM – ROZHOVOR
VIENNA-TEC 2012 - ohňostroj inovací
a průmyslových technologií ve Vídni
Ilustrační foto Schwarz & Partner
řípravy na největší
ří
j ětší mezinái á
rodní průmyslový odborný veletrh VIENNA-TEC
2012, jehož brány se otevřou
9. října 2012, jsou v plném proudu. VIENNA-TEC 2012, který se
koná jednou za 2 roky, nabízí možnost zhlédnout na jednom místě pod
jednou střechou šest mezinárodních
odborných průmyslových veletrhů
AUTOMATION AUSTRIA (automatizace), ENERGY-TEC (energie), IE (průmyslová elektronika),
INTERTOOL (nástroje a nářadí),
MESSTECHNIK (měřící a regulační technika) a SCHWEISSEN/JOINEX (svařování) a speciální expozice
MENSCH.ARBEIT.SICHERHEIT,
H Y DR AU L I K , SE NS OR IC S ,
LOGISTICS, MANUFACTURING
a OBER FLÄCHENTECHNIK.
Poprvé se v rámci veletrhu uskuteční
speciální expozice [email protected]
P
Pořadatel veletrhu Reed Exhibitions
Messe Wien eviduje historicky největší zájem ze strany podnikatelů
z České republiky. Už k dnešnímu
datu se závazně přihlásilo více než 10
vystavovatelů z ČR, což je pro historii
tohoto největšího rakouského veletrhu rekordní. Velký zájem o VIENNATEC také projevují podnikatelé z různých zemí střední a východní Evropy
a EURASIE. Poprvé se na veletrhu očekává účast delegací podnikatelů z více než sedmi regionů Ruské
federace, včetně Moskvy, Petrohradu,
Jižního Uralu, Kaliningradu, Omsku,
Čuvašie a Kalugy. Většinu vystavo4 • květen 2012
vatelů VIENNA-TECu tradičně tvoří
rakouské a německé firmy. Ze strany České republiky plánuje na veletrhu společnou expozici státní agentura
CzechTrade, na které se bude prezentovat např. firma Koplast s.r.o. Na
samostatných stáncích se na veletrhu
představí např. firma Surfin z Brna,
zabývající se povrchovými úpravami
a prodejem práškových barev a technologií pro lakování, dále firma JSP s.r.o.,
která je předním českým dodavatelem
a výrobcem měřicí a regulační techniky včetně projektovaní MaR a dodává
přístroje pro měření a regulaci tlaku,
teploty, průtoku, tepla, hladiny, vodivosti, pH, O2 a vlhkosti. Dalšími vystavovateli jsou firma Kovo Staněk, VUT
Brno, Bomar, dataPartner nebo společnost Kalina Industries. Další firmy
možnosti a formy své účasti zvažují.
Na veletrhu jsou očekávány také
delegace z různých regionů České
republiky, např. delegace z regionu
Vysočina nebo z regionu Jižních Čech,
delegace Asociace strojních inženýrů
ČR nebo delegace České metrologické společnosti.
Schwarz & Par tner – of iciální výhradní zastoupení VIENNATECu v České republice nabízí středním a menším českým firmám kromě
standartní účasti na samostatných nebo
společných stáncích navíc speciální
prezentační balíčky, včetně katalogových prezentací. Více informací získáte
na telefonním čísle 603 278 654 u paní
Lenky Kotllárové.
České firmy se dále mohou po předchozí domluvě se společností Schwarz
& Partner zúčastnit řady mezinárodních setkání EUROKONTAKT, např.
s delegací z dalekého sibiřského regionu Omsk z Ruské federace.
Z regionu Omsk se budou účastnit na VIENNA-TECu následující firmy, které hledají obchodní
zastoupení v České republice nebo
nabízejí společnou výrobu - firma
INNOVA (specializující se na vývoj
a zavádění nových technologií mik-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
rovlnného sušení v různých oblastech zemědělství), GEOSYSTEMS
(výzkum a vývoj v oblasti vesmírné geodézie), KV-SVJAZ (vědeckotechnická společnost specializující
se na návrhy a výrobu telekomunikačních zařízení v dosahu středních
vln pro dálkové mobilní radiostanice), ULTRAZVUKOVYJE SISTEMY
(ultrazvukové čistící systémy) - firma
specializující se na oblast vývoje technologií, konstrukcí a výroby zařízení pro ultrazvukové čištění strojů od
odolných nečistot, DIAL (výrobce přístrojově-softwarových systémů screeningové diagnostiky), METROMED
(vývoj a výroba lékařských přístrojů), OMIKS (výroba technologických a diagnostických vybavení pro
trakční kolejová vozidla), TEST-LAB
(služby pro analýzu životního prostředí a diagnostiku onemocnění),
PROMYŠLENNYJE TECHNOLOGII
(průmyslové technologie) – zaměření
na sériovou průmyslovou výrobu, jejíž
Ilustrační foto Schwarz & Partner
součástí je kovoobrábění a TOČNAJA
ELEKTRONIKA (přesná elektronika)
– společnost poskytuje služby v oblasti
vědecko-technického vývoje a vývoje
rádiových přístrojů lékařské techniky.
Společnosti se zájmem o spolupráci se slovinskými firmami mohou
obdržet profily těchto firem již před
zahájením veletrhu. Zvažují se také
možnosti setkání podnikatelů řady
regionů České republiky s rakouskými firmami.
VIP pozvánky (čestné vstupenky) pro Vás a Vaše obchodní partnery Vám mohou poskytnout mediální
partneři projektu v České republice,
ale také řada regionálních hospodářských komor, asociací a svazů.
Více a k t u ál n ích i n for mací o VIENNA-TECu 2012 najdete
v němčině na www.vienna-tec.at nebo
v češtině na www.sp.cz.
Aktivní zájem o účast na veletrhu
VIENNA-TEC je také ze strany podnikatelů a organizací ze sousedního
Slovenska. Bratislavská regionální
komora SOPK připravuje na VIENNATECu společný stánek slovenských
firem regionu Bratislava, v rámci
kterého se budou prezentovat firmy
IMC Slovakia, s.r.o., IRONAL spol.
s r.o., SNAHA s.r.o., TESLA Liptovský
Hrádok, a.s. a firma PREMATLAK,
s.r.o. Můžete navštívit také samostatnou expozici slovenské společnosti QUAD Industries, která představí podsvícenou kapacitní klávesnici
vlastního vývoje, se senzory umístěnými přímo pod krycím panelem nezávisle na řídící DPS.
Dne 9. 10. 2012 se v rámci veletrhu uskuteční Den odborných návštěvníků ze Slovenské republiky (Den
Slovenska). Již nyní plánuje svoji účast
na veletrhu Slovenská svářečská společnost, Slovenská asociace strojních
inženýrů, delegace regionu Žilina,
odborníci ze slovenských univerzit,
odborná a regionální média a další
firmy a organizace.
Pro vel k ý zájem slovenských f irem o návštěvu veletrhu
VIENNA-TEC, plánuje společnost
Schwarz & Par tner s.r.o. Praha,
vypravit 10 autobusových zájezdů
z různých regionů Slovenska, např.
z Bratislavy, Trnavy nebo Trenčína.
Věříme, že účast na VIENNATECu 2012 Vám přinese spoustu
nových pozitivních zážitků a pomůže Vám získat nové zajímavé obchodní kontakty se západní a východní
Evropou.
Pro včasnou registraci na veletrh
a další informace prosím kontaktujte
výhradní oficiální zastoupení veletrhu VIENNA-TEC pro Českou republiku a další země střední a východní
Evropy a EURASIE:
Schwarz & Partner spol. s r. o.
Benediktská 5/691, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 603 278 654
[email protected]
www.sp.cz
Odborné tréninky IIR
Manažer údržby s certifikátem IIR
11. – 15. června 2012
Tréninkové centrum IIR, Praha
Základní koncepce a plánování údržby • Přínosy a rizika Total Productive Maintenance • Modely efektivní údržby • Informační technologie
a systémy údržby • Systémy sledování nákladovosti údržby • Řízení lidských zdrojů v údržbě • Vyslechněte si inspirativní příklady z praxe
napříč různými obory
Management náhradních dílů – strategie řízení zásob údržby
26. června 2012
Hotel Ibis Praha Karlín, Praha
Získejte odpověď na řadu otázek z oboru: od analýz, metod a plánů řízení zásob údržby až po doporučení, jak uzavírat smlouvy
s dodavateli, aby byly výhodné pro obě strany. Vyslechněte si inspirativní příklady z praxe!
Lidský faktor v údržbě – klíčový článek celého systému údržby
17. – 18. července 2012
Hotel Ibis Praha Karlín, Praha
Jak řídit a vést útvar údržby, jednotlivce i sebe sama • Jak řídit a vést tým – týmová práce a koučování v praxi • Zásady komunikace
a jednání s lidmi • Podpora a motivace Vašich zaměstnanců i týmů – jak je podpořit v osobním růstu • Stres, krizová situace a konflikt
Know how to achieve
Institute for International Research
IIR
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2012 • 5
přihláška: www.konference.cz • tel.: +420 222 074 555 • fax: +420 222 074 524 • e-mail: [email protected]
FÓRUM
Největší výzvou pro Minervu
je do dalších let rozvoj služeb
a poradenství
v různých zemích, a to buď společně
s QAD jako člen nadnárodního týmu,
nebo sami, velice často pro české firmy,
které expandují do zahraničí. Tyto firmy
chtějí, aby se to, co jsme pro ně nainstalovali zde v České republice, používalo na jejich zahraničních pobočkách.
J
V České republice máte řadu významných zákazníků. Mohl byste uvést příklad implementace nebo spolupráce, na
kterou rád vzpomínáte?
Když to vezmu odzadu a začnu některým z novějších projektů, mimořádně
dobrá spolupráce byla se státním podnikem, což mě velmi mile překvapilo.
Šlo o Vojenský opravárenský podnik.
Jedná se o firmu, která má poměrně složitou výrobu, takže implementace byla
rozsáhlá. Poté, co jsme vyhráli výběrové řízení, jsme šli do projektu s určitou
obavou, ale spolupráce byla velmi kvalitní a projekt je úspěšný. Já mám rád
projekty, kdy začneme spolupracovat
s firmou, která implementací nastartuje určitý růst a implementace roste
společně s firmou.
iž dvacet let působí
na českém IT trhu
společnost Minerva
Česká republika, a. s.,
výhradní dodavatel podnikových aplikací QAD
v tuzemsku. Podle IDC
patří mezi pět největších
dodavatelů ERP systému na zdejším trhu a od
svého vzniku v roce 1992
získala Minerva na 150
zákazníků. Kulaté výročí je vždy
časem pro bilancování, hodnocení
a plánování. Zeptali jsme se proto
Petra Koptíka, předsedy představenstva a obchodního ředitele Minervy,
jakých bylo uplynulých 20 let a co společnost plánuje do budoucna.
Letos slavíte 20 let na českém trhu.
Nelze začít jinak než otázkou, co považujete za největší úspěch, kterého Minerva
dosáhla?
Jako největší úspěch vidím to, jak
firma dnes vypadá. Nemyslím ani tak
technickou stránku, ale především týmy
lidí, které v Minervě máme. Úspěchem
je samozřejmě také počet realizovaných
implementací. V současné době máme
150 zákazníků.
Výročí je vždy vhodným okamžikem
pro bilancování – jaké byly počátky společnosti Minerva na místním trhu? Jak
se za dvacet let proměnil trh i zákazníci?
Zaměřujeme se na určitý segment
trhu, ve kterém firmy po privatizaci
v 90. letech potřebovaly řešit informatiku a systémy. Naší velkou výhodou
v počátcích bylo, že jsme byli jedni
z prvních a že jsme měli přímo přístup
k novým majitelům firem. Z této doby
máme několik velkých projektů.
A změny, k nimž došlo… Já v současné době nevidím žádné velké změny.
Jsou tady některé firmy, kde se mění
vlastnická struktura, jsou zde investiční společnosti, které skupují firmy, což
6 • květen 2012
je pro nás také příležitost,
abychom působili u těchto
investičních společností.
Jste nejvýznamnějším
distributorem aplikací
QAD v Evropě. Jak pomáháte firmám při implementaci systému?
Jen dodávka systému
není možná. Můžete si
aplikaci koupit, my vám ji
dodáme hezky zabalenou, ale vy s tím
nic neuděláte. Musí proto přijít další
fáze, což je poradenství a implementace a následný poimplementační servis.
Nejprve se školí top management
a další klíčoví uživatelé systému.
Následně náš tým, který tvoří několik
odborníků ve spolupráci s klíčovými
uživateli, provádí implementaci, kdy se
nastavuje systém a navrhuje se nastavení podnikových procesů.
Změnil se přístup českých firem k systémům řízení podniku v souvislosti
s hospodářskou recesí posledních let?
Jsou společnosti ochotny do IT systémů investovat?
Určitě se jejich přístup změnil – neinvestovalo se tolik. Ptáte se na české
firmy. Já bych řekl, že ten prvotní šok
z krize – je to tak dva tři roky – jsme
zažili u zahraničních firem. Nastalo
období, kdy byly zastaveny investice do
čehokoli, což trvalo několik měsíců. My
jsme se v této době zaměřovali hlavně
na služby pro naše stávající uživatele,
protože máme již širokou zákaznickou
základnu. Na druhou stranu zde byly
i firmy, které si uvědomovaly, že nasazení nového systému může být nakonec
to, co by mohlo pomoct krizi překonat.
Minerva působí také v dalších zemích
Evropy. Jak se liší čeští zákazníci ve
svých požadavcích od jiných trhů?
Řekl bych, že dnes žádné české specifikum není. Realizujeme projekty
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Chystáte do budoucna nějaké novinky? Nové funkčnosti nebo zdokonalení
systému?
Na vývoji a výzkumu pracujeme
průběžně. QAD například připravuje
rozšíření funkčnosti tím, že plánuje skoupení některých firem, jejichž produkty
by doplnily stávající řešení. Novinkou
do příštích let bude určitě integrované řízení podnikových procesů přímo
v ERP QAD. Nyní najdete tento typ systému vždy samostatně mimo ERP.
Minerva se připravuje, že půjde
dál s nabízenými službami a v oblasti
poradenství. Půjdeme dál v podnikových procesech, abychom byli schopni
zákazníkovi ještě více pomoci při optimalizaci a automatizaci jeho klíčových
podnikových procesů.
Je možné říci, že toto je největší výzva
do dalších dvaceti let?
Určitě ne do dvaceti, to už je daleko
(smích). Ale do nejbližší budoucnosti,
řekněme do pěti let, ano.
Celý rozhovor a reportáž z akce naleznete na www.udrzbapodniku.cz.
FÓRUM
„Krízový“ stav tu budeme
mať v nejakej forme neustále
P
ozvání k rozhovoru do květnového čísla časopisu Řízení
a údržba průmyslového podniku přijal Ing. Ľuboš Reviľák, vedoucí oddělení produktového managementu společnosti Eaton pro ČR
a SR. Věnovali jsme pozornost širokému a doufáme, že i poutavému
okruhu témat: pozici České republiky v nadnárodní společnosti Eaton
Corporation, nově vzniklému globálnímu inovačnímu centru v Roztokách
u Prahy, úspěšným produktům společnosti Eaton a v neposlední řadě
rovněž vyhlídkám a projektům společnosti do budoucích let. Rozhovor
uvádíme v původním, česko-slovenském znění.
Na úvod bychom měli upřesnit,
jakou pozici má Česká republika ve
společnosti Eaton Corporation. Je její
postavení něčím odlišné ve srovnání
např. se Slovenskem, Polskem, nebo
jinými zeměmi střední Evropy?
Česká republika už od čias, keď
na jej území začala činnosť spoločnosť Eaton, vtedy ešte pod značkou
Felten&Guilleaume, potvrdzuje svoje
výsostné postavenie v rámci koncer8 • květen 2012
nu. Hneď po vstupe na český trh sa
vedenie spoločnosti rozhodlo vybudovať prvý výrobný závod v strednej Európe práve v Českej republike.
Neskôr, pri rozhodovaní o vybudovaní centrálneho distribučného centra
pre celú strednú a východnú Európu,
padol výber opäť na Českú republiku.
A samozrejme nemôžem zabudnúť na
ostatnú významnú udalosť, keď sa naša
spoločnosť začiatkom roku 2012 rozhodla umiestniť globálne inovačné centrum, jediné v Európe, práve v Českej
republike. Navyše hneď od začiatku
bol z Českej republiky riadený predaj
do krajín bývalého Sovietskeho zväzu
a bývalej Juhoslávie. V niektorých krajinách sa vybudovali dcérske spoločnosti, ktoré sa postupom času osamostatnili, v ostatných sa riadi predaj dodnes
z Prahy. To, čo podľa môjho názoru
odlišuje Českú republiku od okolitých
krajín, je výborná geografická poloha,
vysoko kvalifikovanú pracovná sila
a vysoká úroveň školstva.
Zmínkou o globálním inovačním
centru jste mi „nahrál“ na další okruh
otázek. Centrum je teprve pátým na
světě a prvním svého druhu v Evropě.
Proč bylo vybudováno právě v České
republice? Souvisí to s již zmiňovaným ojedinělým postavením naší země
v rámci Eaton Corporation?
Ako som spomenul, dôvodov je viac.
Určite popri vyhovujúcej polohe v strede Európy, blízko svojich zákazníkov,
je to aj vysoká úroveň školstva a vedy.
Vzhľadom na fakt, že zámerom je
zamestnať do roku 2015 až 250 vývojových pracovníkov, bola dôležitá aj blízkosť špičkových univerzít v Čechách
a v okolitých krajinách.
Můžete vytýčit hlavní okruhy projektů inovačního centra?
To, že je centrum v Českej republike, v susedstve Slovenska, Poľska
a Maďarska ako automobilových veľmocí, už napovedá aj smerovanie centra.
Bude to hlavne doprava, automobilová,
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
ale aj železničná. Vyvíjané technológie
budú slúžiť hlavne na znižovanie energetickej náročnosti pohonov.
Ja ká má s poleč no s t Ea ton
Corporation očekávání a vyhlídky
ohledně návratnosti investice do tohoto inovačního centra?
Cieľom Inovačného centra Eaton
bude realizácia moderných výskumov
zameraných na vývoj energeticky
úči n ných napájacích systémov
a elektrifikáciu dopravy, dopravných
prostriedkov a leteckých aplikácií.
Výsledkom výskumu bude teda úspora
nákladov a tu je návratnosť investície
vždy istá. Samozrejme, konkrétne
prepočty návratnosti sú záležitosťou
našej materskej firmy. Centrum je
však veľkou príležitostí hlavne pre
študentov českých vysokých škôl so
zameraním na elektrotechniku, IT
a strojárstvo. V rámci študentských
veľtrhov práce sme na univerzitách
v Prahe, Brne a Plzni prezentovali
ponuku konkrétnych pracovných
príležitostí pre študentov končiacich
už v roku 2012, ale Eaton ponúka aj
letné Intership programy pre študentov
nižších ročníkov, či dvojročný prípravný
leadership program. Všetky tieto
aktivity plne hradí spoločnosť Eaton.
Oblastí průmyslu se poslední dobou
nesou nejednotné názory ohledně předpokládání vývoje v letošním roce.
Jedna skupina názorů mluví o další
krizi, druhá ale možné prognózy nevnímá až tak černě. Jaký názor máte Vy?
Ja sa prikláňam skôr k názoru, že ten
„krízový“ stav tu budeme mať v nejakej forme neustále, stane sa súčasťou
nášho života. Ten „predkrízový“ stav
sa už vrátiť nemôže. Správanie zákazníka sa zmenilo. Ďalšie obdobie bude
charakteristické opatrnosťou, vyčkávaním a hľadaním úsporných opatrení.
Len spoločnosti kladúce dôraz energetickú úspornosť, plniace stále prísnejšie ekologické normy a ctiace si etiku
v obchodovaní môžu fungovať aj niekoľko desaťročí alebo aj storočie…
V souvislosti s oběma okruhy, které
jsme již zmínili, se nabízí úvahy spojené s „krizí“ v oblasti inovace. Promítne
se podle Vás nějak případná krize do
chodu centra, např. omezením zaměstnanosti nebo prostředků na vývoj v globálním inovačním centru?
Myslím si, že práve naopak – vybudovanie tohto centra je reakciou na krízu.
Už som spomínal, že len spoločnosti,
ktoré prinesú niečo nové, technológie,
ktoré ušetria náklady, môžu v tejto
dobe prežiť. Rozhodnutie o vybudovaní centra prišlo už v čase, keď bola kríza
„v plnom prúde“, takže všetky prostriedky boli plánované s ohľadom na už existujúce podmienky.
V březnu zažila společnost Eaton
významný úspěch, Eaton 5PX stal inovačním produktem roku. Co pro společnost toto ocenění v prestižní mezinárodní soutěži Golden Bridge znamená?
Tento úspech je len potvrdením skutočnosti, že Eaton patrí medzi svetových lídrov v oblasti vývoja nových
produktov. Nie nadarmo bol Eaton za
svoje úspechy v roku 2011, podľa rebríčka Thomson Reuters Top 100, vymenovaný za Celosvetového inovátora ako
jedna z najinovatívnejších spoločností na
svete. Výrobok 5PX patrí svojimi vlastnosťami medzi špičku v oblasti zdrojov
nepretržitého napájania.
Co je hlavním trendem společnosti Eaton v oblasti nových produktů?
Kladete stěžejní důraz na již zmíněnou inovaci, nebo tkví pomyslné knowhow v něčem jiném? Můžete prozradit,
čím letos v oblasti produktů společnost
Eaton ještě překvapí?
Ak máme hodnotiť divíziu Electrical,
prostredníctvom ktorej je Eaton najviac
prítomný na trhoch strednej a východnej
Európy, tak je to určite udržanie pozície
inovátora v oblasti prúdových chráničov.
Bola to práve naša spoločnosť, ktorá sa
pred viac ako 50 rokmi spolupodieľala
na vynáleze prúdového chrániča a dnes
prichádza v tejto oblasti zase s niečím
novým – digitálnym prúdovým chráničom. Ten je schopný výrazne znížiť
nežiaduce vypínania a tým zvýšiť spoľahlivosť dodávok elektrickej energie.
Navyše ponúka optickú a diaľkovú signalizáciu veľkosti poruchového prúdu,
čo umožňuje včas detegovať vznikajúci problém v sieti a tým predchádzať
výpadkom napájania. Ďalšou oblasťou,
kde sa Eaton bude určite výrazne anga-
žovať, je oblasť tzv. čistého spínania.
Vo vysokonapäťových rozvádzačoch od
spoločnosti Eaton nenájdete ako izolant
bežne používaný plyn SF6, ktorý bol
definovaný ako poškodzovateľ ozónovej
vrstvy. My používame výhradne vzduchovú technológiu a spínanie vo vákuových komorách, ktorých je Eaton jedným z mála svetových výrobcov.
„To, čo podľa môjho názoru
odlišuje Českú republiku
od okolitých krajín, je výborná geografická poloha,
vysoko kvalifikovanú pracovná sila a vysoká úroveň
školstva a vedy.“
Na veletrhu FOR Electron Eaton
pořádal odbornou konferenci zaměřenou na tzv. inteligentní bydlení.
Vidíte právě v této oblasti pro firmu
nosný potenciál do budoucna? Jakými
produkty, novinkami a vizemi se
může v oblasti chytrých domů Eaton
prezentovat?
Produkty pre inteligentné inštalácie,
ktoré firma Eaton ponúka pod označením xComfort, sú už pevnou súčasťou
nášho sortimentu. V spojení s klasickými výrobkami sme schopní ponúknuť komplexné riešenia elektroinštalácií aj pre ľudí hľadajúcich vyšší komfort
bývania. Určite je to oblasť, kde vývoj
bude pokračovať, a my sa môžeme tešiť
na zaujímavé novinky. Myslím, že sa
tento systém postupom času stane viac
prístupný aj pre bežného zákazníka.
Trendom posledných rokov sa určite stalo používanie smartfónov, či tabletov. Naša spoločnosť v krátkom čase
prinesie možnosť ovládať celú inteligentnú elektroinštaláciu, čiže rozsvecovať, zhasínať alebo stmievať svetlá,
či priamo nastavovať požadované teploty v jednotlivých izbách na svojom
„múdrom“ telefóne.
V minulých letech pořádala Vaše
společnost tzv. Eaton Tour – workshopy pro technické pracovníky. Chystá
se podobný seriál školení a přednášek
také v letošním roce? Pokud ano, kdy
proběhne a jaké bude jeho rámcové
tematické zaměření?
V tomto roku sme sa rozhodli rozšíriť
rozsah školení pre našich zákazníkov.
Pod názvom Eaton Akadémie chceme
ponúknuť sériu podrobnejších školení
počas celého roku. Hneď od začiatku
roku prebiehajú pravidelné školenia
zamerané na inteligentné inštalácie
xComfort, od marca sme začali školiť
na inteligentné EASY relé ako začiatočníkov, tak aj pokročilých užívateľov
a túto tému zakončíme školeniami na
našu novú zbernicu SWD-DT a novinku – relé EASY-SWD. Plánujeme ešte
školenia na nové vzduchové výkonové
ističe IZMX v spojení so školením na
projektantský software PAVOUK.
Čo sa týka Eaton Tour, rozhodli sme
sa ho zachovať v jesennom termíne
s viac všeobecným zameraním, aby
bol prístupný širšej skupine zákazníkov, nielen konštruktérom a projektantom, ako tomu bolo doteraz. Na konkrétne témy je ešte zavčasu, chceme však,
aby si v ňom našiel každý niečo, čo ho
zaujíma.
Naše semináre v rámci Eaton Tour
sú určené pre širokú skupinu odborníkov. Ako som už spomenul, snažíme
sa, aby si každý našiel tému, ktorá ho
zaujíma. Pri osobnom stretnutí s našimi
odborníkmi má potom účastník príležitosť diskutovať o problémoch, na ktoré
pri svojej práci narazil, prípadne reagovať na odprednášané témy. Snažíme sa
tiež prispôsobiť prednášky aktuálnym
problémom, ktoré vyplývajú zo zmien
legislatívy či s novými normami.
Na závěr nemůžu nepoložit naši tradiční otázku: Co v letošním roce pro
společnost Eaton představuje největší výzvu? Jaká očekávání, případně
i omezení před ní stojí?
Najväčšou výzvou bude určite udržať
veľmi dobré obchodné výsledky z roku
2011. Naša spoločnosť bude musieť
potvrdiť pozíciu svetového technologického lídra, reagovať na zmenené správanie zákazníkov a poskytnúť nové technológie, ktoré im ušetria peniaze.
Děkuji za rozhovor.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2012
•
9
Fotografii poskytla společnost Hormel Foods
TÉMA Z OBÁLKY
Činnosti zajišťující
ekologickou
rovnováhu
Společnost
Hormel Foods
poukazuje na
způsob, jak sladit
environmentální
a ekonomické cíle.
Thomas Raymond
a Chad Sayles
Hormel Foods
10 • květen 2012
P
ro vytvoření efektivního a trvale udržitelného provozu musí
organizace vyhledávat a udržet
zaměstnance, kteří mají inovačního ducha, a být ochotna vytvářet atmosféru, v níž je oceňováno neustálé
zlepšování. Implementací takového přístupu
může organizace vytvořit základ, jenž usnadní vývoj nejlepší praxe ve výrobě a zároveň
motivuje zaměstnance k tomu, aby hledali nejmodernější trvale udržitelná řešení
a technologie.
Rozvíjení kultury, kdy zaměstnanci přemýšlejí o trvale udržitelných řešeních při
každodenních rozhodnutích, je dlouhodobým
procesem, leč nezbytnou součástí pro vybudování úspěšného dlouhodobého výkonu. Ve
společnosti Hormel Foods žijeme závazkem,
který si klade za cíl minimalizovat náš dopad
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
na životní prostředí. Zaměstnanci mají podporu ze strany nadřízených, účastní se různých školení, vzájemně komunikují o problémech atd.
Tímto poskytujeme našim expertům
v týmu nástroje nezbytné pro vyhodnocení
nejlepšího způsobu, jak začlenit trvale udržitelná řešení do každého výrobního projektu. Výsledkem je vytvoření pokrokových
průmyslových činností, které minimalizují
užívání vody, spotřebu energie, emise škodlivin do ovzduší a tvorbu tuhého odpadu.
Obecně při hodnocení potenciálních projektů zvažujeme následující faktory:
1. Jaký je očekávaný provozní výsledek?
2. Které oblasti budou ovlivněny navrženou změnou?
3. Jaké jsou priority zainteresovaných
subjektů?
Důkladné a průkazné posouzení těchto
faktorů povede k náležité rovnováze environmentálních, ekonomických a sociálních
zájmů.
Nejlepší praxe
Se zřetelem na faktory uvedené výše je
důležité si pamatovat, že každé výrobní umístění a každý sortiment je jedinečně navržen.
Z tohoto důvodu musí být úsilí přizpůsobe-
Fotografii poskytla společnost Hormel Foods
no individuálním podmínkám provozu. Za
účelem vybudování základu trvalé udržitelnosti by projektový tým měl stanovit standardní provozní postup a sdělit jasná očekávání plynoucí z probíhajícího řízení procesu,
který je ve stavu instalace anebo modifikace. Tímto se přispěje k dalšímu vývoji kultury trvalé udržitelnosti a podpoří se snížení
objemu odpadu a s tím spojených provozních
nákladů.
Klíčové koncepty, které je zapotřebí zvážit
během fáze plánování a implementace trvalé
udržitelnosti, obsahují:
• Veškeré iniciativy pro trvalou udržitelnost začínají a končí systémem měření. Je důležité identifikovat a kvantitativně
určit cíle projektu na jeho samotném začátku
a poté pravidelně posuzovat klíčové parametry, aby bylo zaručeno, že cíle projektu jsou
stále splňovány. Koneckonců nemůžete řídit
něco, co neměříte. Řádné měření zajistí, že
každý projekt bude efektivně řízený.
• Náležitá školení a podpora znalostí garantují dlouhodobou životnost iniciativ
zaměřených na trvalou udržitelnost. Nezáleží ani na tom, jak moc je pokročilá technika, pokud administrativní řídicí prvky neplní
svou funkci a nejsou plně implementovány.
• Maximalizace životnosti fyzického majetku (tj. budov a zařízení) vyplývá
z identifikace požadavků na údržbu a provoz a je následována zavedením standardizovaných postupů. Každý z našich podniků
ve společnosti Hormel Foods stanovil komplexní program správy fyzického majetku,
který zahrnuje směs inspekcí, kontrol stavu
strojů a preventivní strategii údržby. Odpovídající strategie údržby je určena se zřetelem
na kritičnost každého zařízení založeného na
kombinaci bezpečnosti potravin, bezpečnosti zaměstnanců, dopadu na životní prostředí a kritériích výrobních kalkulací. Všechny
inspekce, kontroly stavu strojů a preventivní údržbářské úkoly jsou udržovány v rámci
podnikového systému řízení majetku. Stanovením strategie údržby pro každé zařízení
jsme schopni docílit jeho nejdelší životnosti
prostřednictvím vyváženosti mezi maximální výrobní kapacitou a minimálními provozními náklady.
• Každý projekt musí být pečlivě posouzen, co se týče dopadu na příslušné systémy.
Například iniciativy vedoucí ke snížení spotřeby vody mají často přidanou výhodu pro
snižování užité energie, ale mohou mít rovněž záporný vliv na provozy čistírny odpad-
ních vod. Vyhodnocením všech potenciálních úspor a nákladů se zlepší schopnost dané
organizace náležitě stanovit priority iniciativ
udržitelnosti a výsledkem bude optimální
krátkodobý a rovněž i dlouhodobý finanční
výnos.
Jelikož výrobci pokračují ve vývoji procesů
a technologií navržených pro podporu iniciativ trvalé udržitelnosti, povzbuzujeme naše
partnery k tomu, aby vyhodnocovali projekty
udržitelnosti založené více než jen na krátkodobých výnosech. Pro dosažení opravdu trvale udržitelných výsledků musí projekční tým
vyhodnotit krátkodobé a dlouhodobé dopady
na daný projekt.
Stanovením strategie
údržby pro každé zařízení
jsme schopni docílit jeho
nejdelší životnosti. Obrázek poskytla společnost
Hormel Foods.
Výzvy
Před dokončením přístupu k nové iniciativě
trvalé udržitelnosti musí projekční tým stanovit správnou rovnováhu mezi zájmy v oblasti
ekonomické, sociální a životního prostředí.
Je důležité vyhodnotit zájmy všech zainteresovaných subjektů před samotnou implementací projektu.
Například voda je celosvětovým zátěžovým faktorem a představuje důležité zájmy
pro zainteresované subjekty jak v oblasti
sociální, tak i v oblasti životního prostředí.
Přesto v mnoha lokalitách, kde jsou poměrně nízké náklady na vodu, je obtížné prosadit
iniciativy zaměřené na problematiku hospodaření s vodou. Tím, že zahrneme všechny
možné vlivy, a to jak krátkodobé, tak i dlouhodobé, můžeme pomoci poskytovat náležitou obchodní perspektivu a výsledkem bude
nejlepší rovnováha zájmů zainteresovaných
objektů. Skutečné náklady na vodu nepředstavuje pouze částka na faktuře za spotřebu vody. Ačkoli to může občas vypadat jako
velmi složité, každý galon musí být vyhodnoŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2012
•
11
Fotografii poskytla společnost Hormel Foods
TÉMA Z OBÁLKY
Organizace může
vytvořit základ, jenž
usnadní vývoj nejlepší praxe ve výrobě a zároveň motivuje zaměstnaance
k tomu, aby hledali
nejmodernější trvale udržitelná řešení
a technologie.
cen, co se týče nákladů spojených s dodatečnými příkony, úpravou vody a zpracováním
odpadních vod. Navíc užívání vody musí být
rovněž vyhodnoceno s ohledem na dlouhodobé provozní a sociální náklady. Komplexní
pohled pomáhá stanovit plnou úroveň efektivity, která může být vytvořena prostřednictvím projektu. Občas si organizace musí uvědomit, že náklady za aktivní činnost mohou
být vskutku značně nižší než náklady za
nečinnost.
Změna v chování je totiž velmi důležitým
činitelem pro úspěch jakékoli iniciativy pro
trvalou udržitelnost. Je důležité přemýšlet
o projektech trvalé udržitelnosti dvěma způsoby: technický a administrativní dohled
a řízení. Je nezbytná vysoká úroveň angažovanosti všech organizačních i individuálních
zainteresovaných subjektů, aby bylo zajištěno, že postupem doby bude dosaženo maximálních úspor v rámci projektu. Standardní
provozní postupy společně s podporou řízení,
příslušný výcvik a jasně stanovená očekávání
jsou důležitou hnací silou úspěchu.
Projekty pro vodu a rekuperaci tepla
Zachytávání vody pro opětné použití
a rekuperaci tepla, které je vyřazeno anebo
uvolněno ze všech zařízení v celém výrobním
podniku, redukuje užívání vody, vypouštění
odpadních vod, použití energie a emise škodlivin do vzduchu.
Ve společnosti Hormel Foods navrhujeme
nové procesy a zařízení za účelem regenerace
vodní a tepelné energie od prvního dne pro-
12 • květen 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
vozu a poté kontinuálně hledáme příležitosti ke zdokonalení existujících procesů. Často
je rekuperace vody a rekuperace tepla součástí jednotlivého projektu, protože voda je
používána jako prostředek pro přenos tepelné energie.
Již před desítkami let jsme začali instalovat
výměníky tepla pro obnovu tepelné energie
ze systémů chlazení, vzduchových kompresorů, kotelních systémů a z mnoha jiných energeticky intenzivních procesů. V řadě z těchto případů byly nainstalovány vodní systémy
s uzavřeným okruhem pro přenos tepelné
energie. V průběhu let byly nainstalovány
zásobníky vody, jež sloužily ke skladování
tepelné energie do doby, než byla zapotřebí.
V posledních letech použily naše technické týmy nové nápady a technologie pro
zachycení určitého množství vody a energie,
která dříve unikala. Příklady těchto projektů
představují kondenzační ekonomizéry spalin
a zdokonalené chladicí systémy s uzavřeným
okruhem.
Kondenzační ekonomizéry
Již více než 30 let používáme v našich
zařízeních ohřívače napájecí vody kotle pro
zachycení tepelné energie, která by se jinak
ztratila ve spalinách vypouštěných do ovzduší. Obnovená energie se používá pro předehřívání napájecí vody kotle, čímž se redukuje množství paliva spotřebovaného kotli.
V minulých letech byly kondenzační ekonomizéry přidány ke dvěma druhům systémů:
kotelní systémy, které již mají ekonomizéry
spalin pro obnovu dodatečné energie, a kotle,
které z různých důvodů dříve ekonomizéry
spalin neměly.
Kondenzační ekonomizér získává nejen
vlastní teplo dostupné ve spalinách, ale rovněž latentní teplo, jež je k dispozici během
ochlazování výparů spalin do bodu jejich
kondenzace. Latentní teplo je významným
faktorem. Spirála výměníku tepla, vyrobená
z uhlíkové oceli, která je typicky používána
v ekonomizéru spalin, nemůže být provozována v kondenzačním ekonomizéru, poněvadž by velice rychle zkorodovala účinkem
kyselého kondenzátu, jenž se tvoří během
kondenzace spalin. Kondenzační ekonomizér
je navržen takovým způsobem, že všechny
části ekonomizéru, které přicházejí do kontaktu s kyselým kondenzátem, jsou zhotoveny z materiálů odolných proti korozi.
Tak jako u všech projektů, které náš tým
techniků navrhuje a instaluje, úspěch konkrétního projektu závisí na pochopení toho, jak
www.zuk.de
FA N U C – N O . 1 V P R Ů M Y S LOV É A U TO M AT I Z AC I A R O B OT I Z AC I
FANUC ROBOTICS
Ve žlutém světě FANUC Robotics snižujeme náklady, zlepšujeme výrobky a zrychlujeme
Váš byznys. Objevte nejširší spektrum průmyslových robotů s neporazitelnou 99.99%
spolehlivostí. Zvyšte svoji konkurenceschopnost s inteligentním řešením robotické
automatizace FANUC – máme vše, co potřebujete.
Nastartuje svůj byznys.
FANUC Robotics Czech
Tel.: +420 234 072 900
www.fanucrobotics.cz
TÉMA Z OBÁLKY
přispívá celému výrobnímu zařízení a procesům v daném objektu. K tomu, abychom
v plné míře využili teplo dostupné z kondenzačního ekonomizéru, provádíme vyhodnocení, což nám pomůže stanovit správné místo,
kde vzniká potřeba tepelné energie v zařízení.
Každé zařízení je jedinečné. V důsledku
toho byly nainstalovány dva zcela odlišné
konstrukční návrhy kondenzačních ekonomizérů a my používáme několik variací z každého z těchto návrhů. Jeden z návrhů přivádí
spaliny do přímého kontaktu s vodou, která
se přitom zahřívá, zatímco u jiného návrhu
se používá nerezová spirála výměníku tepla.
Oba návrhy se ukázaly jako velmi úspěšné
pro dosažení cílů nastavených pro konkrétní
projekty. V některých případech se voda pro
kotle předehřívá, zatímco v jiných případech
se ohřátá voda používá pro další účely celého zařízení.
Nedávno byl nainstalován kondenzační ohřívač na technologickém spalinovo-
du, který není kotlem. Teplo regenerované
z této technologie spalování zemního plynu
ohřívá vodu, která se dále používá pro sterilizační účely. Tato instalace se osvědčila
a my zamýšlíme vyhodnotit další aplikace,
u nichž by se nepoužilo kotle.
Uzavřený systém chlazení
Mnoho procesů v rámci výrobního zařízení vyžaduje chlazení kvůli odstranění
tepla, které je generováno zařízením nebo
samotným procesem. Často se jako prostředek, který poskytuje chlazení, používá
voda. Mnoho zařízení vypouští tuto chladicí vodu do odpadních vod. Již mnoho let
používáme v našich výrobních zařízeních
uzavřený systém chlazení pro odstranění
tepelné energie ze zařízení a technologií.
Voda v uzavřeném okruhu je používána pro
odstranění tepelné energie a k její přepravě
na místo, kde může být vypuštěna, takže
voda pak může být opět použita k chlaze-
Progressive Processing LLC splňuje cíle kladené
na kvalitu a ochranu životního prostředí
P
rojektování nového zařízení pro výrobu potravin, včetně začlenění nejnovějších environmentálních standardů trvalé udržitelnosti, vyžaduje delikátní rovnováhu. Pro společnost Hormel Foods představovalo otevření
pobočky Progressive Processing LLC v Dubuque ve státě
Iowa v roce 2010 výsledek tohoto snažení.
Technický tým společnosti Hormel Foods během projektování výrobního závodu, který by splňoval žádoucí výsledek
ve zpracování výrobků pro divizi Grocery Products, provedl
revizi norem U. S. Green Building Council’s Leadership in
Energy and Environmental Design (LEED). Toto rozhodnutí
bylo provedeno, jelikož certifikace dle metodiky LEED je
mezinárodně respektovaným systémem certifikace zelených
budov, který poskytuje ověření třetí osobou, že daná budova
byla navržena a postavena s použitím udržitelných strategií.
Menší modifikace oproti originálním plánům měly za
následek, že pobočka Progressive Processing obdržela
certifikaci LEED Gold. Dnes toto zařízení produkuje jídla do
mikrovlnné trouby registrovaná pod značkou Hormel Compleats a Valley Fresh chunk chicken. Byl to jeden z prvních
výrobních závodů této společnosti, jehož projekt má certifikaci LEED na všech úrovních.
Jakmile se tým rozhodl usilovat o certifikaci LEED, propracovával se s obtížemi certifikačními směrnicemi LEED, které
nebyly vyvinuty pro tento typ výrobních závodů chladírenského
odvětví, jako je Progressive Processing LLC. Proces začal identifikací položek, které bylo možné dohledat v daném zařízení,
a identifikací toho, co by nefungovalo, stejně jako stanovením
požadavků nutných pro výrobu potravinových produktů.
14 • květen 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Udržení rovnováhy mezi požadavky na výrobu a požadavky
na ochranu životního prostředí představuje pro naše zaměstnance velkou výzvu. Obrázek poskytla společnost Hormel Foods.
Pokus o porovnání vlastních konstrukčních plánů se standardními návrhy pro certifikaci LEED se ukázal jako obtížný
a výsledkem bylo, že náš projekční tým zkoumal dostupné
podklady jiných projektů, které se rovněž lišily od navržených standardů, ale přesto byly předloženy pro vydání certifikace. Kromě poučení odjinud vyvinul náš tým rovněž nové
technologie, které vyhovují jedinečným potřebám Progressive Processing LLC.
Náš tým, jenž navrhl a postavil Progressive Processing,
byl odhodlán stanovit novou průmyslovou normu u tohoto zařízení a jejich houževnatost a oddanost se prokázala
jako úspěšná. V současné době jsme hrdí na to, že mnoho
společností žádá informace o Progressive Processing, když
usilují o výstavbu nových zařízení nebo mají-li v plánu zdokonalení současných provozoven.
Fotografii poskytla společnost Hormel Foods
ní. Někdy se teplo vypouští do atmosféry
(chladicí věž), ale pokud to je jen možné,
využívá se tepla jako zdroje energie pro
další procesy ve výrobním zařízení.
V posledních letech jsme zdokonalili
současné systémy chlazení s uzavřeným
okruhem a instalovali jsme nové systémy
na místa, o nichž jsme dříve vůbec neuvažovali. Zlepšení zahrnovalo použití tepelné energie, jež byla předtím vypouštěna
do atmosféry, a přidání ovládacích prvků,
které maximalizují regeneraci čisté energie. Kombinace vícenásobných procesů do
jediného chladicího okruhu zvyšuje efektivitu a snižuje cenu instalace. Návrh celého
systému je však z tohoto důvodu mnohem
komplikovanější. Porozumět požadavkům
každého individuálního procesu je podstatným faktorem pro úspěch celého systému.
Některé z nejpokrokovějších návrhů,
které vyvinuly týmy společnosti Hormel
Foods, zahrnují rekuperaci tepla prostřednictvím sériového průtoku a následné opětovné využití převedením do dalších procesů v řadě. U provedení těchto návrhů teče
chladicí voda nejdříve skrze proces, jenž
vyžaduje relativně nízkou provozní teplotu, a poté skrze doplňkové procesy, které
jsou provozovány za mnohem vyšších tep-
lot. Použití sériového průtoku nám dovoluje minimalizovat energii používanou pro
čerpání chladicí vody a zároveň maximalizuje tepelnou energii, která může být regenerována pro užitečné účely, a to zvýšením
teploty chladicí vody více, než kdyby byl
každý proces ovládán samostatně.
Být udržitelnou společností s komplikovanými výrobními operacemi vyžaduje
mít k dispozici nápady zaměstnanců, kteří
jsou povzbuzováni a odměňováni za smýšlení propagující trvalou udržitelnost, a řízení podniku, jež realizuje projekty založené
na pochopení toho, co může být měřeno,
jedinečných potřeb zařízení a dopadu na
současný systém.
Žijeme závazkem,
který si klade za cíl
minimalizovat náš
dopad na životní prostředí. Zaměstnanci
mají podporu ze
strany nadřízených,
účastní se různých
školení, vzájemně
konzultují problémy.
Thomas Raymond je ředitel pro environmentální udržitelnost ve společnosti Hormel Foods sídlící v Austinu ve státě Minnesota. Je zodpovědný za řízení a správu
environmentální politiky a trvalé udržitelnosti v rámci průmyslových závodů Hormel
Foods. Chad Sayles je vedoucí technického
oddělení technické divize v Hormel Foods.
Dohlíží na návrhy nových mechanických
a elektrických systémů a rovněž na úpravu
současných zařízení.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2012
•
15
STROJNÍINŽENÝRSTVÍ
Pět důvodů, proč by se podnikoví
manažeři měli zajímat o PLM
Technologie procesu řízení kompletního životního cyklu produktu poskytuje schopnost
sdílení informací napříč podnikem, včetně návrhu výrobku a výrobního cyklu, a měla by
být využita všemi podnikovými manažery.
Chuck Cimalor
Omnity Software
16 • květen 2012
echnologie procesu řízení kompletního životního cyklu produktu (Produkt Lifecycle Management
– PLM) poskytuje centrální stanoviště pro řízení všech informací spojených s produktem, automatizuje procesy a poskytuje možnosti pro snadné vyhledávání a řešení problémů. Se schopností sdílení informací napříč podnikem se technologie PLM dotýká mnoha fází návrhu výrobku
a výrobního cyklu.
Jelikož byla technologie PLM odvozena ze
správy hlavních technických údajů tak, aby
zahrnovala více informací ohledně řízení,
naskýtá se podnikovým manažerům významná příležitost pro její využití. Když dovolíme,
aby se v rámci zařízení identifikovaly neúčin-
T
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
nosti procesu holistickým způsobem (seskupení údajů z různých zdrojů do jednotné databáze / ovládacího panelu), může PLM lépe
podporovat potřebu podnikových manažerů
realizovat opatření a postupy, které maximalizují účinnost výroby a logistiky.
Zde je proto uvedeno pět důvodů, proč
by se podnikoví manažeři měli zajímat
o PLM:
1. Hospodárnost provozu dílny
PLM obsahuje nejaktuálnější kusovník
(BOM) pro daný produkt, objednávky konstrukčních změn (ECOs) a informace o dokumentaci. To, že umožníme pracovníkům dílny
přístup k údajům v rámci PLM, nám pomů-
Proces řízení kompletního životního cyklu produktu poskytuje podnikovým manažerům možnost připravit se na chystané
výrobní série a nové produkty. Obrázek poskytla společnost Omnify Software.
že zajistit, že pracovníci budou používat správné revize/dokumentaci, a tím
přispějeme ke snížení výrobních chyb,
odpadu a oprav a rovněž odstraníme
nutnost pořizování papírových kopií.
PLM poskytuje podnikovým manažerům taktéž nástroj pro lepší vyhledávání neúčinností. Neustálé zdokonalování vyžaduje schopnost shromáždit
data v rámci specifikovaného časového úseku a napříč různými výrobními
sortimenty a projekty k tomu, aby byly
identifikovány oblasti, v nichž nebylo
dosaženo předem stanovených výkonových cílů. Jestliže PLM obsahuje všechny tyto základní informace, jsou tyto
zprávy obsaženy v systému a automaticky dostupné podnikovým manažerům.
2. Řízení projektu a procesu
Řízení projektu v rámci PLM zajišťuje hladký přechod při uvolnění produktu do výroby. S PLM mohou podnikoví manažeři získat přehled o aktuálním
stavu připravovaných výrobních sérií
a o nových produktech. Toto poskytu-
je podnikovým manažerům přesnější
prognózu ohledně dohotovení produktu/dodávky a pomáhá jim v efektivnějším přidělování zdrojů.
Některé PLM systémy poskytují funkci řízení výrobního procesu
(Manufacturing Process Management
– MPM). MPM poskytuje výrobcům
automatizovaný systém pro definování
všech příslušných činností a kroků nutných pro sestavení a testování produktů. Použitím kusovníku (BOM) jako
pozadí může MPM eliminovat přebytky zásob zboží na skladě a významně
tak snížit náklady. Když jsou výrobní
postupy zavedeny do systémů PLM,
mají dílenští pracovníci přímý přístup
k veškerým záznamům o produktu
a jeho komponentech, jako jsou např.
katalogové listy, technické dodací podmínky, postupy, konstrukční výkresy
a rovněž grafická zobrazení usnadňující montáž a testování.
Poskytování instrukcí, grafických
zobrazení, ukázek z historie výroby
a záznamů z jednání v jednoduchém
a snadno přístupném pracovním prostředí může zmírnit výrobní překážky, kterými může být například časové pásmo či jazyková bariéra.
3. Uzavřené procesy
Se schopností řídit procesy kvality a připojit tuto informaci přímo do
záznamů o výrobku mohou podnikoví manažeři zvýšit účinek technologie
PLM tím, že zavedou uzavřený proces,
v jehož rámci se budou zabývat procesy autorizace vrácení zboží (Return
Merchandise Authorization – RMAs)
a výrobních materiálů neodpovídajících předpisům. Technologie PLM
umožňuje podnikovým manažerům
náhled do problémů ohledně neshod,
jež vyplývají z provedených auditů,
a poskytuje zpětnou vazbu od zákazníků pro snadnější sledování a řešení
problémů.
Sledováním problematiky jakosti a kvality napříč četnými zařízeními, odděleními a sortimenty budou
mít podnikoví manažeři bezprostřední
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2012
•
17
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
přístup k pracovním výkazům, k systémům měření výkonu, které jim budou
pomáhat identifikovat oblasti úspěchu a rovněž ty oblasti, jež vyžadují
zlepšení.
4. Automatizované výcvikové procesy
Podnikoví manažeři musejí zabezpečit řádné zaškolení zaměstnanců
před samotným vykonáním úkolu.
Zavedení automatizovaného systému,
jenž usnadňuje řízení systému školení, pomáhá podnikovým manažerům zajistit adekvátní výcvik zaměstnanců a řídit se strategií společnosti
a zákonnými požadavky. Řízený systém výcviku a školení v rámci PLM
poskytuje podnikovým manažerům
nástroje pro sledování a dokumentování všech záznamů o školení, dále umožňuje provádět automatizované procesy
kalibrace strojů, snadno identifikovat periodické výcvikové/zkušební/
kalibrační události, a co je nejdůležitější, pomáhá zpřístupnit automatické výstrahy ohledně změn týkajících
se strategie, standardních pracovních
postupů (SOP), výrobku a dokumentu
pro zajištění vždy aktuálních požadavků na výcvik.
Když dovolíme, aby se v rámci zařízení identifikovaly neúčinnosti procesu holistickým způsobem, může PLM
lépe podporovat potřebu podnikových
manažerů realizovat opatření a postupy, které maximalizují účinnost výroby a logistiky.
5. Zjednodušené dosažení shody
Vyhovět různým interním a externím požadavkům na dosažení shody
je rovněž klíčovou rolí podnikových
manažerů. Schopnosti umožňující
automatizované sledování, vydávání
výstrah, hlášení a povolení, dostupné prostřednictvím technologie PLM,
zjednoduší procesy dosažení shody
pro regulační orgány, jako je např. ISO
(Mezinárodní organizace pro normalizaci), stejně jako pro zákazníky, prodejce a vnitřní audity.
Názorný příklad: Vergent Products
Stále více výrobců rozšiřuje iniciativy technologie PLM, aby zahrnuli své
výrobní provozy za účelem vytvoření
plně automatizovaných a usměrněných
18 • květen 2012
procesů. To byl případ ve společnosti
Vergent Products, jež patří mezi přední poskytovatele služeb pro průmyslovou výrobu a pro své zákazníky často
vystupuje jako „virtuální podnik“.
Společnost navrhuje a vyrábí rozmanitý sortiment zboží a její zákazníci
spoléhají na odbornost firmy, která jim
pomáhá vyhovět rostoucí tržní poptávce po výrobcích, jež jsou vysoce kvalitní, cenově přístupné a vyrobené s použitím nejmodernějších procesů, navíc
šetrných k životnímu prostředí.
Se zaměřením trvale vyrábět kvalitní výrobky hledala společnost lepší
metody, jak zpracovat objednávky konstrukčních změn, jak sledovat vydávání dokumentů souvisejících s výrobky, jak řídit revize dokumentů v rámci
archivace těchto dokumentů, stejně
jako prostředky pro zlepšení spolupráce se zákazníky. Společnost Vergent
implementovala řešení PLM pro zdokonalení procesů vývoje výrobků a splnění svých cílů.
Zpočátku využívala hlavních rysů
svého systému PLM pro podporu
řízených procesů návrhu výrobku,
mezi které patří např. tvorba položek a kusovníku (BOM), konstrukční
změny, správa souborů, správa revizí,
historie schvalovacích procesů, řízení
úloh a dokumentace. Kvůli způsobilosti svého řešení PLM byla společnost
Vergent schopna rozšířit použití systému pro začlenění managementu kvality, projektového managementu a managementu výcviku s vizí zpřístupnit
systém ve výrobní hale. Zautomatizováním dřívějšího papírového/manuálního procesu v rámci systému PLM
dosáhla společnost významného snížení cyklů konstrukčních změn, efektivnějšího řízení výrobní dokumentace,
časových a nákladových úspor stejně
jako cca 96% snížení zmetkovitosti
a počtu chybně vystavených objednávek materiálu.
Za účelem zvýšení efektivity získané během vývoje výrobku rozšířila
společnost Vergent přístupnost systému PLM po podniku. Přístup k databázi PLM byl umožněn všem tenkým
klientům ve výrobní dílně. Tímto byl
vytvořen automatizovaný proces,
v němž pracovníci ve výrobě nepřijímají kvůli zvýšení přesnosti a v rámci
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
časových úspor ústní instrukce nebo
papírové kopie s poznámkami.
Výrobní a podnikoví manažeři jsou
způsobilí zvýšit účinek schopností
systému PLM tím, že mají rychlý přístup k přesné dokumentaci produktu,
což jim umožňuje pochopit podstatu
projektů, získat časový přehled a řešit
záležitosti kvality i zajištění řádného
vyškolení pracovníků dílny.
„Prostřednictvím toho, že má výroba přímý přístup k databázi PLM, jsme
dosáhli dodatečných výhod a úspor
nákladů ve výrobě, tj. sníženého počtu
chyb, nižšího procenta zmetkovitosti a oprav, snížení nákladů na papír
a tonery (barevné výtisky) a rostoucí
spokojenosti zákazníků z důvodu snížení časových ztrát a problémů jakosti,“ uvedla Caroline Laceová, ředitelka
podnikových systémů společnosti Vergent Products.
Shrnutí
V důsledku tradičního zaměření na
design a technická řešení možná podnikoví manažeři nepovažují technologii PLM za nástroj, jenž by představoval pákový efekt v „jejich světě“. Se
schopnostmi dostupnými v dnešních
řešeních PLM a s hloubkou či rozsahem informací, které mohou mít podnikoví manažeři zpřístupněny v rámci
centrálního řízení, to dává smysl, aby
se o to blíže zajímali.
Čím více je organizace automatizovaná a organizovaná, tím je účinnější. Klíčová zlepšení, jako je eliminace výtisků v papírové podobě, jež
garantuje, že pracovníci podniku se
řídí správnou dokumentací a mají přístup k hlášením, která řádně identifikují problémová místa, v nichž se hromadí výroba, jsou jen některé z výhod,
jež může podnikový manažer realizovat pomocí technologie PLM.
Chuck Cimalore je prezident a ředitel
technického oddělení společnosti Omnify Software, která poskytuje výrobním
podnikům komplexní řešení zaměřená
na management kompletního životního
cyklu produktu a změnový management.
Pro více informací navštivte www.omnifysoft.com.
BALUFF
Balluff
Balluff kapacitní
kapacitní snímače
snímače
Balluff
Balluff řady
řady kapacitních
kapacitních snímačů
snímačů ukazují
ukazují svoje
svoje místo
místo konkurenci
konkurenci
x
K
apacitní snímače Balluff splňují vysoké technické požadavky, které jsou na ně kladeny v náročných
apacitní
snímače
Balluff svoje
splňujímísto
vysoké
technické požadavky,
které jsou
na ně akladeny
aplikacích,
kde ukazují
konkurenci.
Odolné vysokým
teplotám
tlakům,v náročných
pouzdra z
aplikacích,
kde
ukazují
svoje
místo
konkurenci.
Odolné
vysokým
teplotám
a
tlakům, pouzdra
nerez oceli a teflonu jsou navrženy do extrémních prostředí, široký rozsah napájecího
napětí az
nerezkompaktní
oceli a teflonu
extrémních
prostředí, snímačů.
široký rozsah
a
především
tvary jsou
jsou navrženy
dostupnédo
v řadě
BCS kapacitních
Jsounapájecího
ideální pro napětí
snímání
především
kompaktní
tvary
jsou
dostupné
v
řadě
BCS
kapacitních
snímačů.
Jsou
ideální
pro
snímání
objektů a hladin: práškových, zrnitých, viskózních nebo kapalných médií.
objektů a hladin: práškových, zrnitých, viskózních nebo kapalných médií.
SMARTLEVEL
SMARTLEVEL 500+
SMARTLEVEL snímače nastavují nové hranice.
SMARTLEVEL
snímače
nastavují
Tyto ideální snímače
hladiny
snímají nové
vodiváhranice.
média
Tyto
ideální snímače
snímají vodivá
skrz silnější
skleněné hladiny
nebo plastové
stěny amédia
ještě
skrz
silnější skleněné
stěny Zajišťují
a ještě
kompenzují
vlhkost, nebo
pěnu plastové
a ulpívání.
kompenzují
vlhkost,
pěnu a rozsahu
ulpívání.výrobních
Zajišťují
bezpečné použití
v širokém
bezpečné
použití
v
širokém
rozsahu
výrobních
procesů.
procesů.
SMARTLEVEL snímače snižují náklady prostřednictvím:
SMARTLEVEL snímače snižují náklady prostřednictvím:
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
volné instalace
volné
instalace
bez potřeby
čištění ve většině aplikací
bez
potřeby
čištění
ve většině aplikací
snížení spotřeby
materiálů
snížení
spotřeby materiálů
méně konstrukčních
nákladů
méně
konstrukčních
nákladů trubice)
(např. není
potřeba pomocné
(např. není potřeba pomocné trubice)
Příklady použití kapacitních snímačů:
Příklady
použití kapacitních
snímačů:
■ Řízení a automatizace
■ Léčiva a lékařská
technika
■
Řízení a automatizace
■ Automobilový
průmysl
■
průmysl
■ Automobilový
Potravinářský průmysl
■
Potravinářský
průmysl
■ Plnění, stáčení, balení
■
stáčení,
balení
■ Plnění,
Chemický
průmysl
■
Chemický
průmysl
■ Průmyslová čistící technika
■ Průmyslová čistící technika
■
Léčiva a lékařská
technika průmysl
■ Plastikářský
a gumárenský
■
a gumárenský
průmysl
■ Plastikářský
Dřevařský a nábytkářský
průmysl
■
Dřevařský
a
nábytkářský
průmysl
■ Papírnický a tiskařský průmysl
■
a tiskařský
■ Papírnický
Polovodičový
průmysl průmysl
■
Polovodičový
■ Výroba energieprůmysl
■ Výroba energie
Balluff CZ s.r.o.
Balluff
CZ1400
s.r.o.
Pelušková
Pelušková
1400
198 00 Praha 9 - Kyje
198
00republika
Praha 9 - Kyje
Česká
Česká
republika
Telefon +420 281 000 666
Telefon
+420
Fax +420
281281
940000
066666
Fax
+420 281 940 066
[email protected]
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2012 • 19
[email protected]
ELEKTRO TECHNIKA
Osvětlení – cesta vedoucí k úsporám
Tamar Williamsonová
Holophane
Obrázek 1: Tento podnik
společnosti Caterpillar ve
městě Aurora (Illinois, USA)
je příkladem toho, jak specifické množství vrchních
světel míří na stropy, čímž
se vyloučil „jeskynní efekt“,
který známe z případů, kdy
tmavé stropy vycházejí
z příslušenství vrchních světel. Vysoké stropy, manipulační lávky, I-nosníky a jiné
velké překážky, jaké jsou
zobrazeny na tomto snímku,
patří mezi běžné výzvy při
projektování osvětlovacích
systémů pro průmyslové
provozy. Obrázek poskytla
společnost Holophane and
Caterpillar.
S
nižování nákladů se stalo heslem
dne pro výrobce, kteří se snaží
zůstat konkurenceschopní ve
tvrdém ekonomickém prostředí. Manažeři podniků na to reagují mnoha způsoby, mj. snižováním stavu
zaměstnanců a mezd, sjednáváním nových
kontraktů s dodavateli, redukováním odpadu a přitahováním svých obrazných opasků
všemožnými způsoby.
Existuje jedna volba, kterou pravděpodobně výrobci nebrali v potaz, a ta v sobě skrývá potenciál k tomu, aby poskytla okamžité
a dlouhodobé finanční a výkonové výhody.
Zdokonalení osvětlení ve výrobních zařízeních s pokročilými energeticko-výkonnými
systémy může prudce snížit náklady na energii a zároveň posílit produktivitu a morálku
zaměstnanců.
Osvětlení obecně představuje asi třetinu
nákladů na energii v daném objektu. Návratnost dodatečného vybavení osvětlení je
v mnoha případech méně než dva roky, navíc
výrobci a zaměstnanci sklízejí výhody spojené se zvýšenou úrovní osvětlení po mnoho
následujících let.
Náklady versus úspory
Většina průmyslových výrobních objektů
je staršího data a jejich provozovatelé si nemo-
20 • květen 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
hou dovolit či ospravedlnit výdaje na výstavbu
nových objektů. Společnosti jsou však nezřídka schopny investovat do zdokonalení osvětlení, kdy vzniklé úspory zdůvodňují cenu počáteční investice.
Výrobní objekty typicky představují mnoho jedinečných výzev, které mají vliv
na druh osvětlovacího systému požadovaného k tomu, aby poskytoval kýžené výsledky.
Mnoho z těchto starších objektů je zkonstruováno s vysokými stropy a prostory se pak jeví
tmavé, plné dutin jako v jeskyni a tvoří dojem
ponurého a nedostatečně osvětleného objektu.
Tyto objekty často zahrnují mnoho fyzických překážek, např. stropní potrubí, kabelové trasy, jeřáby a dopravníkové systémy, které
vrhají stíny a diktují způsob rozmístění příslušenství. Velké strojní součásti blokují či spotřebovávají světlo, nadměrné teplo a nečistota zase poškozují svítidla a zhoršují celkový
stav osvětlení.
Zaměstnavatelé, u nichž se výše popsané situace vyskytují, často zažívají prudký pokles výkonu zaměstnanců a jejich pracovní morálky. Produktivita práce se snižuje
a naopak defekty a nákladné opravy přibývají,
poněvadž pracovníci postrádají světlo, které
potřebují pro dosažení efektivního výkonu při své práci. Kolize – obzvláště klopýtnutí a pády – se nezřídka stávají problémem,
protože zaměstnanci zřetelně nevidí
překážky a jiná rizika. Obavy pracovníků o vlastní bezpečnost a jejich snížená schopnost vykonávat přidělenou
práci nakonec vede k větší fluktuaci
zaměstnanců.
Na druhou stranu vyšší úroveň osvětlení zvyšuje schopnost pracovníků rozeznávat detaily, zlepšuje jejich prostorové
vidění a rozšiřuje schopnost správného
odečtu důležitých měr na měřicích přístrojích. S kvalitním osvětlovacím systémem se zlepší index podání barev
(CRI) pro zvýšení schopnosti pracovníků identifikovat odpovídající barvy, což
je důležité v podnicích, kde se vyrábějí
elektronické výrobky a zařízení, u nichž
se používá barevné kódování kabelů.
Ohledy při návrhu osvětlení
Zatímco se podniky budou lišit
v požadavcích na osvětlení, projektanti a navrhovatelé by měli vzít v úvahu
několik základních prvků při plánování
dodatečného vybavení osvětlení:
Teplota prostředí. Teplo představuje
obrovský problém v mnoha výrobních
zařízeních a nejenže degraduje úroveň
světla, nýbrž má negativní dopad na
stav elektronických součástek příslušenství. Projektanti by měli vždy specifikovat svítidla dle seznamu zatřídění,
který byl vypracován třetí stranou, jako
např. Underwriters Laboratories (UL),
aby se ujistili, že jimi navržená svítidla
jsou vhodná pro danou teplotu prostředí.
UL kategorie svítidel jsou 25 °C,
40 °C, 55 °C a 65 °C. Svítidla by měla
mít vždy vyšší klasifikaci, než je teplota
prostředí v místě, kde je svítidlo namontováno. Teplota prostředí ve výšce, kde
je svítidlo umístěno, často podstatně
překročí teplotu v úrovni podlahy.
Klasifikace prostředí 65 °C je nejvyšší dostupná klasifikace pro příslušenství. Pokud teplota prostředí překračuje 65 °C, příslušenství předřadníků
by mělo být namontováno v oblastech
s nižší teplotou prostředí.
Slévárny slouží jako vynikající příklad aplikace, která vyžaduje svítidla
klasifikována dle UL pro teploty 55 °C
či 65 °C. Kvalitní, vysoce intenzivní
výbojkový (HID) systém s předřadníkem s tlumivkou je schopen fungovat
efektivně za těchto vyšších teplot, když
je navržen s adekvátními opatřeními
pro odvod tepla. Většina HID s elektronickým předřadníkem je rovněž schopna vypořádat se s teplotou prostředí
55 °C za předpokladu, že vlastní příslušenství obsahuje adekvátní odvod tepla
a vodivosti pro zajištění udržení vnitřní
teploty („teplota pouzdra“) předřadníků
pod jejich maximální provozní hranicí,
jak je uvedeno výrobcem předřadníku.
Elektronické předřadníky ve fluorescenčních systémech mají podobnou konstrukci, ale světla typu T5 a T8
nejsou navržena k tomu, aby byla provozována v extrémně horkých či studených prostředích. Výkon světelného
toku je obvykle podstatně snížen v průmyslových prostředích, kde je zvýšená
teplota prostředí. Jsou dostupná svítidla
s krytím IP66 a pro mořská prostředí,
aby byla chráněna před nešetrnými faktory, které se nacházejí v nebezpečném
prostředí a objektech, jako jsou podniky
zpracovávající potraviny, kde se denně
praktikuje oplachování zařízení pomocí hadic.
Původní hladina osvětlení. Pokud
podnik nebyl přebudován nebo není
aktuálně používán za jiným účelem,
bylo původní osvětlení pravděpodobně navrženo tak, aby usnadňovalo prováděné úkoly. Osvětlení nainstalované
během dodatečného vybavení by proto
mělo být navrženo tak, aby dosahovalo
původní úrovně osvětlení – ledaže by se
podstatnou měrou změnila náplň práce.
Příliš často se stává, že úroveň osvětlení se v průběhu času sníží a projektant
během návrhu modernizace osvětlení
počítá se současnou intenzitou osvětlení spíše než s původní úrovní. Podnik,
když byl postaven, byl původně navržen
například na 300 luxů. V průběhu let se
úroveň osvětlení postupně snížila na 150
luxů, aniž by to někdo zpozoroval.
Projektant sledující zaměstnance, kteří pracují v prostorách se sníženou úrovní osvětlení, si nemusí uvědomit skutečnost, že úroveň luxů byla na
daném místě kdysi vyšší. Může se proto
zeptat pracovníků, kteří mu oznámí, že
se jim osvětlení zdá být adekvátní. Projektant pak vypracuje návrh pro stávající
úroveň osvětlení a objekt a jeho zaměstnanci nebudou moci využít výhod spojených s vyšší intenzitou osvětlení.
Nejnovější technologie osvětlení.
Světelná technika se během posledních
Obrázek 2: Tento diagram ilustruje, jaký vliv má teplota prostředí na výkon světelného toku u různých druhů světelných zdrojů. Zatímco HID zdroje jsou v podstatě
neovlivněné teplotou prostředí, tradiční zářivková svítidla nesnášejí velmi horká či
studená prostředí. Některé produkty, jež využívají nových systémů tepelného řízení,
úspěšně vyřešily tuto výzvu u zářivek, nicméně daný problém se nezdařilo naprosto
eliminovat. Diagram poskytla společnost Holophane.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2012
•
21
ELEKTRO TECHNIKA
Obrázek 3: Svítidla byla specifikována pro
osvětlení velkých výrobních ploch podniku Graphic Management Association
Inc. v Bethlehemu (Pensylvánie, USA).
Tato svítidla jsou klasifikována dle UL/
CUL 1598 pro vlhká prostředí s maximální
teplotou do 55 °C. Obrázek poskytla společnost Holophane.
5 až 10 let velmi zdokonalila a nyní
poskytuje vysoce kvalitní a účinné
osvětlení s větším měrným výkonem
(lm/W). T5HO vložil fluorescenční
technologii do osvětlovacích průmyslových zařízení po celé zemi zásluhou
menší velikosti a schopnosti zabudovat
rozmanitá světla a předřadníky do jednoho příslušenství, a to za velmi přijatelné ceny. Technologie, jako například keramická halogenidová výbojka
a elektronické předřadníky, mohou rovněž významně snížit spotřebu energie.
Keramické halogenidové výbojky,
jež jsou vhodné pro mnohé průmyslové aplikace, jelikož jsou schopny fungovat ve velmi horkých či studených
prostředích, poskytují až 120 lm/W
s 0,90 poklesem světelného toku svítidla ve srovnání s 0,70 nebo ještě nižším poklesem světelného toku svítidla
u předchozích křemíkových halogenidových výbojek. Keramické halogenidové výbojky nejsou jen cenově dostupnější v dlouhodobém horizontu, nýbrž
rovněž poskytují kvalitu barvy od
doby, kdy byly nainstalovány s indexem podání barev 90+ (CRI).
Svítidla nabízejí největší kapacitu pro
úsporu energie tehdy, když jsou používána s elektronickými předřadníky, jež
jsou přímo zaměnitelné s magnetickými předřadníky. Elektronické předřadníky mají charakteristickou účinnost
22 • květen 2012
vyšší než 93 % a dovolují nepřetržitý
50% tlumicí výkon, který má význam
v prostorech, jež nejsou nepřetržitě
obsazeny.
Elektronické předřadníky rovněž nabízejí klidnější provoz a menší
mihotání světla, které působí rušivým
dojmem hlavně ve výrobních prostředích. Náklady na údržbu jsou nižší,
jelikož na jeden úchyt je požadováno
pouze jedno svítidlo a jeden předřadník
na rozdíl od šesti svítidel a dvou předřadníků na jeden úchyt, což je zapotřebí u mnoha průmyslových fluorescenčních systémů osvětlení.
Nejmodernější optické soustavy
pomáhají moderním svítidlům vyhovět
mnohým specifickým potřebám výrobních zařízení, včetně vybavení vytvářejícího stíny a překážky, což omezuje umístění příslušenství. Elektrická
svítidla s prizmatickými odrazovými
a refraktorovými skly často reprezentují vysoce účinnou a efektivní volbu pro
průmyslové aplikace, poněvadž jsou
transparentní a absorbují minimální
světelnou energii.
Typická sestava odrazových a refraktorových skel dosahuje až 95% účinnosti. Kvalitní reflektory či refraktory
rovněž nabízejí fantastickou flexibilitu ovládání osvětlení takovým způsobem, že zaměříte světlo na to místo, kde
vykonáváte daný úkol, a tím redukujete
počet nutného příslušenství a spotřebované energie.
Skleněné reflektory a refraktory
nabízejí řadu ekonomických a výkonových výhod, včetně dlouhé životnosti, chemické a teplotní stálosti a ochrany proti teplotním rázům. Sklo rovněž
odolává hromadění špíny, jelikož nevytváří statický náboj tak, jak to známe
u plastu či hliníku.
Nejvíce vzrušující pokrok v technologii osvětlení představuje LED.
Výkonnost tohoto zdroje se soustavně
zvyšuje a náklady na lumen se u každého nového vydání stále snižují. Několik výrobců již uvolnilo highbay a lowbay produkty nebo se na to připravují
během nadcházejících měsíců.
Ačkoli jsou LED svítidla vhodná pro
průmyslové použití, podstatné je to, aby
každé příslušenství bylo testováno, aby
bylo možno poskytnout záruku, že je
řádně navrženo pro náročné podmín-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
ky mnoha průmyslových prostředí. Jak
bylo uvedeno u již zmíněných zdrojů osvětlení, je důležité individuálně
posoudit každou aplikaci, aby se s jistotou stanovilo, že je vhodná pro daný
zdroj. Svítidla LED jsou například
extrémně citlivá na teplo. Čím teplejší
je prostředí, v němž jsou provozována,
tím negativnější je dopad jak na výkon
světelného toku, tak na jejich životnost.
Jako u ostatních konvenčních světelných zdrojů je i zde důležité, aby koncový uživatel/projektant znal soupis
vhodných prostředí vydaný laboratoří
(UL) pro daný LED výrobek. Pokud je
životnost L70 získaná při 25 °C okolí,
jaká je životnost L70 stejného produktu při 55 °C? Stanovila vůbec laboratoř
(UL) pro daný produkt možnost pracovat při teplotě okolí 55 °C či 65 °C?
Je proto velmi důležité, aby koncoví uživatelé či projektanti kladli výrobcům hodně otázek směřujících k co nejlepšímu porozumění vhodného použití
těchto nových LED příslušenství a rovněž aby chápali, jaká mají omezení, a to
vše za účelem, aby jejich aplikace byla
pozitivní zkušeností pro všechny.
Čidla pohybu. Tlumené svícení během období nečinnosti ukrývá
potenciál významně redukovat spotřebu energie. V minulosti byla k dispozici pouze dvouúrovňová čidla
pohybu, která poskytovala omezenou
volbu: buď provozovala příslušenství
na 100 %, nebo je ztlumila na 50 %.
Dnešní technologie dovoluje příslušenství, aby bylo kontinuálně ztlumeno na libovolnou úroveň světla s natolik
hladkým přechodem, že to je prakticky
nepostřehnutelné.
Čidla pohybu a fotobuňky pro využití denního světla nabízejí nejefektivnější volbu pro jakýkoli průmyslový
prostor, který není obsazen 24/7. Čidlo
pohybu zjistí činnost uvnitř nějakého prostoru – například zaměstnanec
vjede s vysokozdvižným vozíkem –
a svítidla se zapnou. Spotřeba energie
je rovněž redukována tím, že příslušenství se vypne, jakmile poslední pracovník opustí daný prostor.
Venkovní osvětlení
Téměř každý průmyslový objekt má
nějaký druh venkovního osvětlení – ať
už nakládací doky, silnice, parkoviště
či chodníky. Modernizace venkovních
systémů pomocí nové světelné techniky a začlenění takových zařízení, jako
jsou fotobuňky, může zlepšit viditelnost
a bezpečnost a zároveň v dlouhodobém
horizontu významně snížit náklady na
energii a údržbu.
Například velký výrobce polovodičů nedávno nahradil 310 vysoce výkonných 400W vysokotlakých sodíkových
svítidel na svém parkovišti pro 4 800
aut, poněvadž byla v sázce bezpečnost
zaměstnanců, jelikož světla vyhořela a předřadníky selhaly. Výměnou za
novou LED světelnou techniku dosáhl daný výrobce snížení spotřeby elektrické energie o 70 % tím, že instaloval
150wattová LED svítidla s optikou zata-
venou ve skle, včetně optimalizovaného systému řízení tepla určeného pro
80 000 hodin bezúdržbového provozu.
Svítidla byla nainstalována na existující sloupy a nyní poskytují osvětlení intenzity 1 fc pro vytvoření ostrého,
čistého prostředí pro zaměstnance, kteří
vstupují a opouštějí parkoviště v různých denních hodinách. Společnost očekává dekády bezúdržbového provozu.
Většina projektů průmyslových
osvětlení je realizována v existujících
objektech, které potřebují kompletní rekonstrukci, vzájemnou výměnu
či dodatečné vybavení svého současného systému. Zatímco snížení spotřeby energie je podnětem pro většinu
modernizací osvětlovacích systémů,
Budoucnost s průmyslovým
osvětlením LED od
O
světlení pomocí LED diod
představuje díky nízkým
nákladům na elektrickou
energii a údržbu budoucnost svícení nejenom v průmyslu. LED
osvětlení se vyznačuje vysokou svítivostí, bezúdržbovým provozem a šetrností k životnímu prostředí.
Ochrana životního prostředí je jednou z hlavních priorit také pro japonského výrobce automatizačních komponent koncern IDEC, který inovuje
stávající LED osvětlení a na trh přinesl novou řadu LED osvětlení LUMIFA
LF1B-N určenou pro stroje a zařízení.
tice mnohonásobně vrátí. Důležitý je
také bezúdržbový provoz a díky kompaktnímu designu možnost instalace do těžce přístupných nebo nebezpečných prostorů. Oproti zářivkám
vyzařuje LED LUMIFA mnohem
více světla a zároveň vydává mnohem
méně tepla, proto může být instalováno i na hořlavé materiály. LED osvětlení LUMIFA je vyrobeno z netoxických materiálů a za dobu životnosti
vyprodukuje o 71 % méně CO2 emisí
v porovnání s 20- a 25W žárovkami.
Nová řada LF1B-N představuje
velmi úzké pásy LED osvětlení v ten-
společnosti získávají jakékoli množství
kvantifikovatelných výhod, od zvýšené úrovně světla a produktivity až po
nižší zmetkovitost a zlepšení pracovní
morálky.
Světelná technika pokročila během
minulé dekády neuvěřitelným způsobem kupředu a nyní zajišťuje vyšší efektivitu s minimální údržbou. V důsledku
toho se návratnost projektu dodatečného vybavení osvětlení pohybuje v řádu
měsíců – a společnosti z toho těží
po mnoho let.
Tamar Williamsonová je produktová manažerka ve společnosti
HOLOPHANE.
kém krytu s hloubkou zabudování
pouhých 16 mm, které jsou ideální pro
aplikace s nedostatkem místa a díky
vysokému krytí IP65 také pro aplikace v prašném prostředí nebo v prostředí se stříkající vodou. Jsou dostupné se
6 barvami LED (bílá, teplá bílá, žlutá,
červená, modrá a zelená) a v 6 různých
délkách s matným nebo čirým provedením krytu LED.
Podrobnější informace o LED osvětlení LUMIFA najdete na stránkách
výhradního distributora REM-Technik s. r. o.
www.rem-technik.cz
LUMIFA šetří energii, peníze a čas!
Osvětlení LED LUMIFA od koncernu IDEC má v průmyslu nejvyšší svítivost – v průměru vytváří 65,3 lumen/
watt. Navíc je vylepšeno o inovativní
technologii rozptylu tepla, která minimalizuje jeho hromadění v LED elementech. Životnost LED LUMIFA je
potom až 50 000 h.
Velkou výhodou osvětlení LUMIFA je spotřeba pouze 1/3 energie
oproti klasickým zářivkám. Pořizovací náklady LED osvětlení jsou sice
vyšší než u zářivek, ale už po několikaměsíčním užívání se počáteční invesŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2012
•
23
ELEKTRO TECHNIKA
Čím že to dnes máme v hale, kancelářích,
okolo firmy a na jiných místech svítit?
Zbyněk Svoboda
Ekosvětlo
tí celého systému. Nevýhodou těchto
systémů je malá teplotní odolnost, díky
které je možné tuto technologii využít
pouze v prostorách s rozmezím teplot od -10°C do maximálně 40°C (lépe
0-30°C).
V
posledních asi 5 letech se na
trhu se světelnými zdroji objevuje mnoho nových technologií a inovací. Pro mnoho
vedoucích technických pracovníků
a lidí odpovědných za provoz je obtížné se v těchto orientovat a správně se
rozhodnout pro to správné řešení. My
se Vám ale nyní alespoň pokusíme tuto
problematiku trochu zpřehlednit.
Indukční výbojky - Tato technologie
je vhodná především tam, kde vyžadujeme maximální lidský světelný komfort, kde probíhá zrakově velmi náročná
činnost nebo na místech, kde je využita extrémně dlouhá životnost, tzn. kde
je nákladný servis osvětlovacích bodů
(těžko dostupná místa, nebezpečná
místa). V neposlední řadě mohou být
indukční zářivky nasazeny do provozů
až do -45°C (nutný speciální elektronický předřadník), nebo naopak až do
60°C (nutné využití vhodného svítidla)
nebo nárazově krátkodobě až 120°C.
Keramické halogenidové výbojky Dnešní keramické halogenidové výbojky dosahují účinnosti až 119 lm/W;
standardně asi 90-95 lm/W (počítáno
z příkonu včetně předřadného systému),
existují v různých teplotách chromatičnosti a dosahují i velmi vysokých indexů podání barev. Při výběru kvalitní
halogenidové výbojky v kombinaci se
správným svítidlem s vysokou účinností svítidla lze dosáhnout relativně kvalitního osvětlení za dostupné ceny.
Vysokotlaké sodíkové výbojky Typickou je pro sodíkové výbojky žluto-oranžová barva klesající v některých případech i pod 2000K a velice
24 • květen 2012
zřídka dosahující 2700K. V případech,
kdy pozapomeneme na ostatní světelné parametry než je světelný tok nebo
jsou nám dokonce lhostejné, v nabídce
existují dokonce výbojky, které dosahují i přes 120 lm/W (opět příkonu, včetně předřadného systému). U těchto však
můžeme očekávat barvu okolo 2100K
a index podání barev okolo Ra=25. Se
zvyšující se nebo snižující se výkonovou řadou opět musíme počítat s radikálním snižováním účinnosti jako tomu
je u výbojek halogenidových.
T8 zářivky - Zářivky T8 jsou technologií dnes již překonanou po mnoha
stránkách kromě jedné. A sice provozní teplotní rozpětí v provedení s tlumivkou a startérem, díky kterým lze aplikovat tuto technologii i na místa, kde se
blíží teplota -35°C nebo naopak +60°C.
Zde zatím v trubicovém fluorescentním
řešení není alternativa s nízkou pořizovací cenou.
T5 fluorescentní trubice – zářivky - Zářivky T5 s průměrem trubice
16 mm představují nejnovější dnes už
masově rozšířenou generaci lineárních
zářivek (trubic). Na základě jejich tvaru,
vysoké účinnosti až 80 lm/W (počítáno dle příkonu svítidla) a nízké provozní teplotě je možné tyto instalovat
v kombinaci s velmi účinnými svítidly
s vysoce leštěným hliníkovým reflektorem. Díky této kombinaci lze dosahovat velmi vysokých hodnot účinnos-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
T5vT8 hybridní f luorescentní
řešení - Přechod mezi technologiemi
T8 (T8, T10 a T12 zářivky měli stejné
délky, stejné patice a mohli být v provozu na stejných tlumivkách a startérech)
a T5 není nikterak jednoduchý (jiné
patice, elektronika, délka). Obecně by
se dalo říci, že je nutné měnit celé svítidlo včetně elektroniky. Jediným vhodným řešením, jak se tomuto vyhnout
je využití hybridní technologie T5vT8
EkoTube, která funguje na principu
vysoko-účinnostní zářivky T5 s vysoce leštěným hliníkovým reflektorem
a ochranným obalem se zakončením na
obou krajích v podobě elektronického
předřadníku a patice G13 (patice určená pro použití zářivek T8, T10 a T12).
Vysokotlakové plazmové výbojky
- Vysokotlaké plazmové výbojky jsou
ideálním řešením pro požadavky na
velmi vysokou osvětlenost a při instalaci ve velmi vysokých výškách. Pokud
navíc připočteme fakt, že halogenidové výbojky mají životnost pouhých
2 000 až 8 000 hodin a tyto „plazmy“
dle renomované společnosti LG Electronics nabízejí verzi se 60.000-hodinovou
životností, pro vysoké sloupy, osvětlení sportovišť a mnoho dalších aplikací
neexistuje lepší technologie s ekologickým a celkově hospodárným provozem. Navíc „plazmy“ vynikají nejvyšší
dostupnou kvalitou světla.
Originální LED řešení - Technologie LED (Light Emitting Diode) se
v oboru „osvětlování“ objevila teprve
před nedávnem. Většina společností jí
předpovídá velmi světlou budoucnost
a investuje do této technologie nemalé prostředky. Na trhu se již v současné
době objevuje mnoho kvalitních řešení
s velkou světelně-energetickou účinností. Pokud však požadujeme technologii
LED za „dostupnou cenu“, dočkáme se
spíše účinností ještě nižších než u konvenčních světelných zdrojů nebo účinností vyšších, ale s velmi omezenou
dobou života.
LED „retrofit“ řešení - Výše jsme
zmínili originální řešení LED s chladičem na míru a podobně. Bohužel se však
spíše než tyto „originální“ řešení aplikují takzvané „retrofit“ LED řešení. Mezi
tyto řešení patří všechny zdroje na principu LED, které používáme do stávajících svítidel. Zde jsme však omezeni,
a pokud vyžadujeme vyšší světelný tok,
je zde pouze velmi omezené místo pro
chladič těchto prvků a čipy navíc bývají
teplotně zapouzdřeny jak v těchto zdrojích, tak i v uzavřených svítidlech.
Více na www.ekosvetlo.cz/cs/technologie
NAOBZORU
Nové řídicí centrum pro všechny systémy počítačového vidění
a produkty průmyslové identifikace společnosti Cognex
Společnost Cognex Corporation, přední
světový dodavatel systémů počítačového
vidění a průmyslového snímání ID kódů,
dnes oznámila vydání řídicího centra Cognex
Explorer™. Tento jedinečný nástroj graficky
zobrazuje všechny systémy počítačového
vidění Cognex, čtečky ID kódů a vizualizační
systémy připojené k síti. Zahrnuje také výkonné údržbové nástroje pro zálohování, obnovu
nebo klonování systémů, provádění aktualizací firmwaru a mnoho dalšího.
Nástroj Cognex Explorer byl navržen
pro řídicí, výrobní a údržbové techniky,
pro něž bude používání intuitivního rozhraní pomocí klikání myší velmi snadné i bez nutnosti
jakéhokoli zaškolování. Nové řídicí centrum umožňuje:
• zobrazovat identitu, typ a status všech k Ethernetu připojených systémů počítačového
vidění In-Sight®, čteček ID kódů DataMan® a zobrazovacích zařízení VisionView® v síti;
• prohlížet nastavení zařízení, včetně IP adres, verzí firmwaru/softwaru atd.;
• provádět aktualizace firmwaru;
• zálohovat a obnovovat více systémů najednou;
• klonovat systémy a přidávat další systémy k síti;
• přidávat licence pro zařízení VisionView.
„Řídicí centrum Cognex Explorer bylo navrženo, aby pomáhalo našim zákazníkům dosahovat
dalšího zvýšení efektivity a úspor nákladů při používání systémů počítačového vidění, identifikačních produktů nebo vizualizačních platforem společnosti Cognex. Odstraňuje složitost
instalace a údržby automatizačního zařízení,“ vysvětluje Carl Gerst, viceprezident společnosti
a ředitel obchodní jednotky identifikačních produktů. „Když se produkt společnosti Cognex
začne využívat, chceme našim zákazníkům usnadnit monitorování a údržbu systému pomocí
jednoho společného nástroje,“ pokračuje Carl Gerst. „Cognex Explorer nabízí pohodlný způsob
monitorování, spravování a údržby všech využívaných produktů Cognex v síti, bez ohledu
na to, kde se nacházejí.“
Řídicí centrum Cognex Explorer je dostupné již nyní bezplatně všem zákazníkům společnosti
Cognex. Pro stažení nástroje a další informace navštivte stránku www.cognex.com/explorer.
Dvousettisící robot je na světě
ABB patří mezi přední světové vývojáře a výrobce průmyslových robotů a právě v této oblasti
dosáhla významného milníku. Nový šestiosý model IRB 6640 je v pořadí dvousettisícím robotem, který tato firma od roku 1974 vypustila do světa.
Jubilejní robot putoval do společnosti Yingkou Jinchen Machinery Co., Ltd, která působí
v Číně jako systémový integrátor. Robot bude instalován v Changshu, kde bude vyrábět solární
moduly pro společnost Canadian Solar Inc.
Yingkou Jinchen se specializuje na profesionální, špičková a inteligentní řešení pro automatizaci v oblasti nových energií a fotovoltaiky. Společnost Canadian Solar, u níž robot najde konečné uplatnění, patří mezi největší světové výrobce solárních modulů. Do celého světa dodává
ingoty, fotovoltaické pláty, solární články, solární moduly, systémy pro solární energetiku i další
specializované produkty.
Per Vegard Nerseth, šéf obchodní jednotky ABB Robotika k této významné události řekl:
„Přibližně polovinu robotů po celém světě využívají výrobci automobilů a jejich dodavatelé.
V posledních letech však roste počet robotů, které se uplatňují mimo automobilový průmysl,
například při výrobě zařízení pro potravinářství, elektrotechniku, elektroniku a odvětví alternativních energií (solární a větrné). Je tedy příhodné, že právě náš dvousettisící robot bude v Číně
vyrábět fotovoltaické solární moduly.“
Zdroj: MPR marketing
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO
Ů
PODNIKU
květen 2012
•
25
ELEKTRO TECHNIKA
Bezpečné, úsporné a inteligentní
elektrické pohony jeřábů
s frekvenčními měniči Altivar
ISO 12100 a ČSN ISO 13849-1/2008
resp. ČSN EN 62061.
F
rekvenční měniče Altivar od
Schneider Electric patří svým
technickým provedením a provozní spolehlivostí mezi světovou špičku. Vybaveny řadou ověřených funkcí
zajišťují maximální bezpečnost, pomáhají zvýšit produktivitu práce, dosahují
energetických úspor, snižují provozní
náklady a prodlužují životnost jeřábu.
Mnohaletá spolupráce s výrobci
a provozovateli jeřábů umožňuje společnosti Schneider Electric nabízet
frekvenční měniče pro pohony jeřábů
s vysokou přidanou hodnotou.
Zkušená aplikační podpora
Aplikační specialisté Schneider
Electric jsou připraveni pomoci zákazníkům při zpracování projektu i při
uvádění navrženého zařízení do provozu. Jejich služeb lze využít jak pro realizaci zákazníkem požadovaných technologických zařízení, tak pro nasazení
široké řady již hotových a odzkoušených tzv. aplikačních funkčních bloků
(AFB). Právě AFB pak umožňují splnit zadané požadavky ve velmi krátkém čase a při nízkých pořizovacích
nákladech.
V neposlední řadě zajišťují aplikační
specialisté pro zákazníky také odborná
školení zaměřená na praktické využití
frekvenčních měničů Altivar pro pohony jeřábů. Ta probíhají buď ve Školicím středisku v Praze, nebo v aplikační
Aplikační specialista kontroluje nastavení
frekvenčních měničů Alitvar 71 v rozváděči mostového jeřábu.
26 • květen 2012
Ing. Stanislav Vetr
Schneider Electric
Portálový
á ý jeřáb
řá s frekvenčními
č í měniči
ě č
Altivar.
laboratoři v Písku. Podrobné technické proškolení „na klíč“ lze samozřejmě provést i přímo u zákazníka pomocí
mobilních školicích pracovišť.
Funkční vyspělost
Řada funkcí je vestavěna přímo ve
frekvenčním měniči Altivar. Jejich
využitím lze zvýšit bezpečnost –
např. propracovaná brzdná logika
pohonu, bezpečné nouzové zastavení nebo detekce prokluzu. Další funkce – nejčastěji zákaznické rampy, rozdělení zatížení a multiparametrování
– se postarají o prodloužení životnosti mechanických částí jeřábu. V neposlední řadě jsou k dispozici funkce
sloužící ke zvýšení produktivity práce
– typicky funkce vysokorychlostního zdvihu, která podle zatížení umožní bezpečné zrychlení zdvihu vysoko
nad nominální hodnoty.
Servis 24 hodin / 7 dní
Sehraný servisní tým společnosti
Schneider Electric zajišťuje operativní
servis 24 hodin / 7dní v týdnu v místě
instalace, dílenský servis v moderním
servisním středisku v Písku a mezinárodní servis v rámci celého světa. Provádí záruční i pozáruční opravy, nabízí
speciální servisní smlouvy.
Bezpečnost především
Frekvenční měniče Altivar jsou
– mimo řady světových certifikací
(UL, GHOST, C-Tick, NOM atd.) –
certifikovány pro provoz v Evropské unii (CE) a pro řízení motorů
v prostředí s nebezpečím výbuchu.
V České republice navíc získaly certifikát na seizmickou odolnost pro provoz v jaderných elektrárnách.
Všechny měniče Altivar mají
vestavěn odrušovací filtr pro průmyslové prostředí. Jsou vybaveny
i certifikovanými bezpečnostními
vstupy a efektivně tak řeší dosažení požadované bezpečnosti zdvihacích strojů. Plně vyhovují požadavkům platných norem ČSN EN
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
S bezpečným nastavením brzdné logiky
si měnič poradí pouhým zadáním údajů ze
štítku motoru a provedením autotuningu.
Uživatelsky vstřícné frekvenční
měniče
Přes vysoký počet funkcí a parametrů je nastavení pohonu s frekvenčním měničem Altivar rychlé a bezpečné. S využitím makrokonfigurací
a za pomoci grafického displeje s českou lokalizací dohlíží na bezpečnost
konfigurace samotný měnič. Například pro nastavení pohonu zdvihu tak
stačí v menu „Základní nastavení“ zvo-
lit makrokonfiguraci „ZDVIH“, zadat
data motoru ze štítku a provést autotuning. Měnič si sám spolehlivě nastaví potřebné parametry v brzdové logice, přiřadí výstup pro ovládání brzdy
a upraví další související parametry pro zajištění bezpečného provozu.
Znalý uživatel si může všechny parametry dále optimalizovat.
Energeticky úsporné pohony
Frekvenční měniče Altivar umožňují propojení stejnosměrných sběrnic a vzájemné využití energie vrácené v generátorickém režimu pohonů.
Pokud se to ukáže ekonomicky výhodné, lze frekvenční měniče doplnit rekuperační jednotkou, vracející energii
zpět do napájecí sítě. Ekonomiku provozu je schopna přehledně zaznamenat
vložená ATV-IMC karta s aplikačním
funkčním blokem diagnostiky.
Pro výkony pohonů nad 90 kW lze
použít měniče v sestavě s tzv. Aktive
Front End (AFE) jednotkou. Jednotka
AFE vrací – s vysokou účinností – elektrickými pohony generovanou energii
zpět do sítě. Pohony s AFE jednotkou
zajistí velmi malé (< 4 %) zkreslení odebíraného proudu ze sítě v motorickém
i generátorickém režimu.
Pro pohony jeřábů jsou určeny níže
uvedené řady frekvenčních měničů
Altivar.
Altivar 312:
výkonový rozsah 0,18–15 kW
Altivar 312 je určen především pro
pohon pojezdů mostů a koček. Vyniká svou kompaktností (zejména do
výkonu 2,2 kW) a bezkonkurenčně
úspornou zástavbou, která umožňuje
i vestavbu ke kladkostrojům malých
nosností. Již v základu je měnič vybaven komunikacemi CANopen a Modbus. Nastavení „312“ lze
provést graf ickým
displejem s čes-
Frekvenční měnič
Altivar 312 je určen
především pro
pohon pojezdů
mostů a koček.
kou lokalizací nebo z PC softwarem
SoMove Lite.
Altivar 32:
výkonový rozsah 0,18–15 kW
Altivar 32 je vhodný zejména pro
horizontální pohony a pro pohony zdvihů s motory bez zpětné vazby. Také
v tomto případě totiž propracované vektorové řízení zajistí maximálního bezpečnost aplikace.
Unikátní formát knihy (book) předznamenává velmi malý půdorys. Umožňuje montovat „32“ bez mezer, s pomocí adaptéru pak i naplocho. Přes montáž
„tělo na tělo“ zvládá tento měnič bezkonkurenční rozsah provozních teplot
-10 až + 60 °C. Díky snadnému propojení stejnosměrné sběrnice dokáže Altivar 32 efektivně využívat rekuperovanou energii. Altivar 32 má integrované
logické bloky (časovače, čítače, komparátory apod.) pro sestavení zákaznických funkcí. Za zmínku stojí také
možnost nakonfigurovat u „32“ bezpečnostní certifikované vstupy pro nouzové zastavení až na úroveň vlastností
PLe resp. SIL 3.
Altivar 32 lze nastavovat z PC pomocí
software SoMove Lite, resp. z mobilního telefonu softwarem SoMove Mobile.
Díky vestavěnému rozhraní Bluetooth
se přitom již obejdeme bez propojovacího kabelu.
Nastavování
frekvenčního
měniče
Altivar 32
pomocí
Multi-Loaderu.
Altivar 71:
výkonový rozsah 0,37 kW–2,4 MW
Altivar 71 představuje nejvybavenější řadu frekvenčních měničů jak z hlediska rozsahu výkonu, tak z pohledu
dostupných funkcí a možné další rozšiřitelnosti o karty vstupů a výstupů,
komunikační karty nebo karty pro připojení nejrůznějších zpětnovazebních
snímačů na motoru pro plné vektorové
řízení. Samostatnou kapitolou je rozšíření frekvenčního měniče Altivar
71 tzv. ATV-IMC kartou. ATV-IMC
je výkonný řídicí systém, ve kterém
lze naprogramovat prakticky libovolné další funkce pohonů jeřábu. Širokou řadu aplikací – tzv. AFB (aplikačních funkčních bloků) – již společnost
Schneider Electric zpracovala a ověři-
+
Altivar 71 s ATV-IMC kartou, díky které lze
naprogramovat prakticky libovolné funkce
pohonů jeřábů.
la v provozu. Díky tomu může uživatel
získat efektivní a cenově velmi úsporné řešení celé řady jeřábových úloh.
Například frekvenční měnič Altivar
71 (typicky zdvih) se osadí ATV-IMC
kartou. S dalšími měniči komunikuje po
sběrnici CANopen (rozhraní RS485).
Již tato velmi jednoduchá struktura
umožní nasazení AFB dle požadavků
konkrétního zákazníka. Jednat se přitom může jak o komplexní diagnostiku jeřábů – známou černou skříňku, tak
o okamžité či pozdější doplnění dalších
funkčních bloků, například zamezení kývání břemene, omezení příčení
mostu jeřábu, polohová synchronizace
dvou a více zdvihů. Na přání uživatele
lze samozřejmě naprogramovat i funkční bloky zcela nové.
Řídicí karta ATV-IMC dále obsahuje ethernetové rozhraní pro komunikaci s nadřazenými systémy. S využitím
komunikace Modbus k ní lze připojit
některý z široké nabídky dotykových
grafických panelů Magelis.
V případě zájmu o bližší informace
o nabídce Schneider Electric pro oblast
průmyslových jeřábů si lze na lince
Zákaznické centra Schneider Electric
382 766 333 objednat bezplatné zasílání magazínu Jeřábnický zpravodaj.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2012
•
27
ELEKTRO TECHNIKA
FVNR
FVNR
FVNR
M1
M2
M3
AFD
AFD
AFD
M2
M4
M6
Obrázek 1: Zde je příklad tradičního rozvržení zapojení motorů.
Obrázek poskytla společnost Eaton.
Pohony s frekvenčním
měničem přizpůsobují
spotřebu energie
Matt Skindzier a Paul Twaddell
Eaton
J
iž více než 40 let se napříč průmyslovými odvětvími využívá pohonů
s frekvenčním měničem (VFDs) za
účelem snížení spotřeby energie,
nákladů na energii a omezení opotřebení cenných součástí motorů a čerpadel.
Dnes se pohony v zásadě používají stejným
způsobem, ale technologie pohonů se vyvíjela a zdokonalovala a výsledkem jsou vysoce
kompaktní pohony, které dokážou lépe než
kdykoli předtím redukovat spotřebu energie,
zvýšit spolehlivost a zároveň prodloužit životnost zařízení. Kromě toho získají organizace dodatečné časové a nákladové úspory při
začlenění vysokonapěťových VFDs do řady
svých motorických rozváděčů.
Úspora energie, prodloužená životnost
zařízení
V podstatě VFDs poskytují úsporu energie
tím, že přizpůsobí spotřebu energie potřebě
skutečného výkonu. Jsou stále více ekonomicky rentabilnější, jelikož se soustředí na celko-
28 • květen 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
vé náklady, na účinnost a úspory, které může
zařízení postupem doby přinést, nikoli pouze
na bezprostřední cenu zařízení. Navíc dnešní
VFDs zabírají méně podlahové plochy, lze je
rychleji uvést do provozu a chrání cenné součásti čerpadel a motorů.
VFDs navržené pro aplikace vyžadující proměnný výstupní výkon jsou schopny
optimalizovat použití energie tím, že pomáhají zařízením využít pouze tolik energie,
kolik potřebují, a to tak, že se spotřeba vyrovná skutečné potřebě energie. Kromě toho
pozvolným zrychlováním čerpadla a motoru
pomáhají chránit majetek a prodlužovat životnost zařízení. Optimalizace rychlosti velkých
čerpadel a motorů vede jak k úsporám spotřebované energie, tak ke snižování nákladů
a minimalizuje opotřebení cenných součástí
čerpadel a motorů.
Se stále stoupajícími náklady na energii
mohou zákazníci v průmyslových odvětvích
počítat s návratností vložených prostředků
u vysokonapěťových pohonů v rámci měsíců,
nikoli let. V důsledku toho se VFDs používají
daleko více než kdysi.
Řada motorových rozváděčů
Je běžnou průmyslovou praxí instalovat
standardní přímé spouštěče a VFDs ve zřetelně odlišných konfiguracích. Na jedné straně jsou přímé spouštěče obvykle obsaženy v rámci stejné řady vysokonapěťových
motorových rozváděčů (Motor Control Center – MCC) a napájeny společnou sběrnicí pro
úsporu místa a extra nákladů na instalaci. Na
druhé straně se VFDs často instalují individuálně a zachází se s nimi jako s nezávislými systémy (viz obr. 1). Přesto je výhodné integrovat
pohony do motorových rozváděčů (viz obr. 2).
Motorové rozváděče s integrovanými
spouštěči mohou pomoci snižovat požadavky kladené na systémy a motory a prodloužit
tak životnost zařízení. Dokážou se přesně přizpůsobit jmenovitým výkonům motoru a jsou
zkonstruovány tak, aby zajistily propojení
mezi jednotlivými díly. Některé řady poskytují přímou přístupnost všech součástí a vývodů
a jsou používány tam, kde je rozhodujícím faktorem řádná kontrola a ochrana motoru a systému. Již mnoho let se tato konfigurace používá v četných aplikacích a procesech.
Jelikož se pohonů s frekvenčním měničem
používá pro zvýšení energetické účinnosti,
nabízí se zde rovněž příležitost k začlenění
celého systému do samostatné řady na společné sběrnici. Integrovaná řada by mohla
pojmout všechny typy spouštěčů motoru,
FVN R
FVNR
FVN R
AFD
AFD
AFD
M1
M3
M5
M2
M4
M6
Obrázek 2: Zde je příklad integrované
řady řízení motorů. Obrázek poskytla
společnost Eaton.
odpojovačů, integrované VFD, synchronní řízení přepínání VFD, přemostění VFD, hlavní jističe a jističe
vedení. Tato integrovaná řada je vhodná pro průmyslová odvětví, kde je rozhodujícím faktorem regulace rychlosti, tj. v průmyslu petrochemickém,
vodárenském, papírenském, spotřebním, při zpracování odpadních vod,
dále v oborech vytápění, klimatizace
a vzduchotechniky (HVAC) a v mnoha
dalších aplikacích.
Data systému
Pro demonstrování výhod vytvoření
samostatné řady je prospěšné srovnávat rozmanité konfigurace pro běžnou
situaci. Tento příklad se bude zabývat
specifickými požadavky šesti řídicích
jednotek motoru napájených z běžného transformátoru. Transformátor, jeho
ochrana, velikost a požadavky na řízení motorů budou stejné napříč všemi
dotyčnými konfiguracemi. Specifickou adresovanou oblastí bude příslušná napájecí část mezi transformátorem
a individuálními řídicími jednotkami
motoru (viz obr. 3).
V tomto příkladě přijímá systém vstupní výkon prostřednictvím
10 MVA, 4 160 V transformátoru a zatížení transformátoru je chráněno jističem
2 000 A. Transformátor, jeho ochrana
a napájení do jističe 2 000 A zůstávají
konstantní pro všechny scénáře a z tohoto důvodu se jimi nezabýváme v jednotlivých popisovaných scénářích.
Zatížení systému bude představovat trojice přímých spouštěčů pro jeden
směr otáčení (FVNR) a trojice VFDs
v rozsahu od 1 000 hp do 2 500 hp.
Každý motor je typický vysokonapěťový asynchronní motor. Detailní vysvětlení všech požadavků na řízení motoru
je uvedeno v tabulce 1.
Hovoříme-li o požadavku na plošné
rozmístění, je brána v úvahu velikost příslušenství a požadovaného dodatečného
prostoru pro instalaci a údržbu. Ačkoli
zde nejsou započteny náklady na prostorové umístění, jsou zde skutečné náklady spojené s dodatečnými požadavky na
prostor.
Náklady a práce související s instalací kabeláže jsou dalším důležitým
činitelem. Každá řídicí jednotka motoru je napájena kabelovou trasou o délce
50 stop, a to kabelem příslušného průřezu dle zatížení. Každý kabel je ukončen
svorkami pro kabelová oka a napěťovými kužely pro řízení pole. Dále se jedná
Tabulka 1: Požadavky na řízení motoru
číslo
motoru
hp
metoda
řízení
kmitočet
(hz)
napětí
(V)
ot./min
zatěžovací
proud
proud
vedení
1
2,500
FVNR
36”w x 30”d
60
4,160
1,800
310
310
2
2,500
AFD
131”w x 50”d
60
4,160
1,800
310
277
3
2,000
FVNR
36”w x 30”d
60
4,160
1,800
248
248
4
2,000
AFD
95”w x 50”d
60
4,160
1,800
248
222
5
1,000
FVNR
36”w x 30”d
60
4,160
1,800
124
124
6
1,000
AFD
65”w x 50”d
60
4,160
1,800
124
111
Tabulku poskytla společnost Eaton.
???
FVN R
AFD
FVN R
AFD
FVNR
AFD
M1
M2
M3
M4
M5
M6
Obrázek 3: Zde je ilustrována napájecí
část vedení mezi transformátorem a individuálními řídicími jednotkami motoru.
Obrázek poskytla společnost Eaton.
o přírůstky nákladů na přídavnou kabeláž (délka), každou kabelovou koncovku
a napájecí vedení.
Scénář 1
Dle prvního scénáře jsou jediné společné sběrnice, které existují, ve vysokonapěťovém rozváděči a spouštěči MCC.
Vysokonapěťový rozváděč má jeden
hlavní a čtyři samostatné jističe vedení,
které napájejí samostatně stojící pohony s frekvenčním měničem a spouštěč
MCC. Tento scénář vyžaduje, aby byly
instalovány čtyři přívodní kabely od jističů vedení. Jedná se o typickou konfiguraci v mnoha dnešních aplikacích.
Požadavky na vybavení a kapacitu prostoru jsou následující:
• distribuční rozváděč
• 18" pole přívodu
• rozváděč pro 5 jističů
• kabeláž (4)
• požadovaná půdorysná plocha
102,65 sq ft. (čtv. stop)
Scénář 2
Scénář 2 poskytuje stručnější rozvržení. Namísto individuálních VFDs
propojených odděleně kabelem jsou
v tomto případě dvě řady ( jedna
z FVNR spouštěčů a jedna z pohonů), každá s 18" poli přívodu. Vysokonapěťový rozváděč má jeden hlavní
a dva samostatné jističe vedení, které
napájejí spouštěč motoru a řady pohonu dovolující, aby pouze jedna sada
kabelů vedla z rozváděče do každé
řady. Požadavky na vybavení a kapacitu prostoru (nejsou zahrnuty spouštěče motoru a VFDs) pro tento systém
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2012
•
29
ELEKTRO TECHNIKA
• hlavní vypínač 2 000 A
• kabeláž
• požadovaná půdorysná plocha
42 sq ft (čtverečních stop).
FVNR
FVNR
FVNR
M1
M3
M5
AFD
AFD
AFD
M2
M4
M6
Obrázek 4: Dle scénáře č. 1 jsou jediné
společné sběrnice, které existují, ve
vysokonapěťovém rozváděči a spouštěči MCC. Obrázek poskytla společnost
Eaton.
napájení jsou následující:
• distribuční rozváděč
• 2" x 18" pole přívodu
• rozváděč pro 3 jističe
• kabeláž (2)
• požadovaná půdorysná plocha
82,15 sq ft.
Scénář 3
Když nakonfigurujeme hlavní vypínač, spouštěč motoru a pohony tak,
aby používaly společnou sběrnici,
jsme schopni odstranit vysokonapěťový rozváděč a získat tak jediné místo
napájení ‒ tímto přispějeme k nejčistějšímu rozvržení z těchto tří uvedených scénářů. Je zde hlavní vypínač,
který distribuuje energii všem osmi
řídicím jednotkám motoru prostřed-
FVNR
FVNR
FVNR
AFD
AFD
AFD
M1
M3
M5
M2
M4
M6
Obrázek 5: Dle scénáře č. 2 má vysokonapěťový rozváděč jeden hlavní a dva
samostatné jističe vedení, které napájejí
spouštěč motoru a řady pohonu.
Obrázek poskytla společnost Eaton.
30 • květen 2012
FVN R
FVNR
FVN R
AFD
AFD
AFD
M1
M3
M5
M2
M4
M6
Obrázek 6: Dle scénáře č. 3 získáme
konfigurací hlavního vypínače, spouštěče motoru a pohonů tak, aby používaly společnou sběrnici, jediné místo
napájení. Obrázek poskytla společnost
Eaton.
nictvím integrované sběrnice. Požadavky na vybavení a kapacitu prostoru (nejsou zahrnuty spouštěče motoru
a VFDs) pro tento systém napájení
jsou následující:
• distribuční rozváděč
Závěr
Jelikož jsou pohony s frekvenčními měniči užívány pro zvýšení úspor
energie, jejich začlenění do řady
motorických rozváděčů napomáhá
tomu, že se celý systém stane spolehlivějším, kompaktnějším a efektivnějším vzhledem k vynaloženým
nákladům, a to jak z krátkodobého
tak i z dlouhodobého hlediska. Navíc
tato konfigurace šetří místem, její
instalace je rychlejší a vyžaduje méně
potřebného vybavení a kabelových
spojek, což celkově přispívá k efektivnější instalaci.
Matt Skindzier je produktový manažer ve společnosti Eaton. Paul Twaddell je v rámci společnosti Eaton
zodpovědný za sektor čerpadel
a kompresorů.
Tabulka 2: Porovnání scénářů
Scénář 1
Scénář 2
Scénář 3
Výhody
Výhody
Výhody
■ Dnešní průmyslový standard
■ 80% půdorysná plocha oproti
scénáři č. 1
■ Jsou vyžadovány pouze dvě
kabelové trasy napájecího
vedení
■ Průmyslový standard
pro spouštěče motoru
Nevýhody
Nevýhody
■ Nejvyšší náklady na instalaci
■ Mohou existovat rozmanité
konstrukční návrhy zařízení,
jejich zkoušení a záruční
podmínky těchto systémů
■ Jsou vyžadovány 4 kabelové
trasy pro napájení celého
systému
■ Nejdelší čas instalace
■ Největší půdorysná plocha
■ Mohou existovat rozmanitá
zařízení
■ Neexistující průmyslové
normy pro pohony
■ Nejmenší půdorys, tj. 41 %
oproti scénáři č. 1
■ Nejekonomičtější řešení
■ Jednoduché elektrické
připojení
■ Nejrychlejší instalace
ze všech scénářů
■ Jeden bod zodpovědnosti
pro řadu
■ Nejméně součástí
■ Nové průmyslové normy
Nevýhody
■ Jeden výrobce může
nabídnout tento balíček
■ Nestimuluje úsporná opatření
tím, že neplýtvá dobou
potřebnou na instalaci,
půdorysnou plochou
a materiálem
Tabulka 2: Tato tabulka uvádí přehled výhod a nevýhod scénářů č. 1, 2 a 3.
Tabulku poskytla společnost Eaton.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
oficiální zastoupení
Šetrně k
přírodě
FRENIC-HVAC
~ Šetří energii a životní prostředí pro budoucnost našich dětí ~
Produktová charakteristika série FRENIC-HVAC
Široký rozsah výkonů
0.75kW-710 kW / 400 V
Výkon měniče
EMC filtr
DC tlumivka
Stupeň krytí
0.75 kW až 90 kW
Zabudovaný
Zabudovaný
IP21/IP55
110 kW až 710 kW
Zabudovaný
Externí
IP00
Optimální řízení za použití speciálních funkcí pro HVAC
a úsporu energie
tNásledující funkce jsou standardně podporovány: linearizace, hlídání
konstantního průtoku a rozdílu teplot, funkce psychrometr, atd.
Uživatelsky příjemná klávesnice
*Zobrazuje regulátor na velkém LCD displeji.
Uživatelsky přívětivé, užitečné funkce
tNásledující funkce jsou standardně podporovány: aktuální čas, požární režim
(vynucený), hlídání zanášení filtru, anti-jam, uživatelské heslo, atd.
1. Aktuální hodnota (PV)
2. Žádaná hodnota (SV)
3. Akční hodnota (MV)
4. Frekvence
5. Výstupní proud
6. Výstupní napětí
7. Točivý moment
8. Rychlost otáčení
9. Spotřeba
10. Kumulativní energie
Opatření proti šumu a harmonickým frekvencím
t Generování harmonických frekvencí je výrazně potlačeno EMC filtrem
a vestavěným DCR
*Umožnuje srozumitelné zobrazení údajů pomocí funkce převodů jednotek.
*Možnost zobrazení v 19 jazycích + uživatelské rozšíření o další jazyky.
Vyhovuje EMC standardům:
t&NJTF$QPEQPSPWÈOPBäL8
$QPEQPSPWÈOPL8BäL8
t0EPMOPTUQSPTUDzFEÓQPEQPSPWÈOPL8BäL8
Optimální pro řízení HVAC zařízení
První měnič se štíhlým pouzdrem speciálně
vyvinutý pro úsporu energie od Fuji Electric.
Snížením spotřeby výrazně přispívá ke snížení
nákladů.
Použitím měniče se dosahuje výrazných energetických úspor. Stále více HVAC zařízení používá tento
měnič pro čerpadlové aplikace díky jeho specializovaným funkcím a vysokému výkonu.
Nová řada FRENIC-HVAC od Fuji je optimální pro úsporu energie u čerpadel - nastavením správného
průtoku snižuje množství odpadu a spotřebu energie.
Použití
t$IMBEÓDÓQVNQZt7ǔUSÈLZt.SBäÈLZ
tƎFSQBEMBQSP[ÈTPCPWÈOÓBSP[WPEWPEZt$IMBEÓDÓWǔäFt")6
Výrazná úspora energie
U klimatizací se množství chladící nebo topné vody liší v rámci ročních období nebo dne a noci, proto je klíčové správné řízení dodávek vody
pro úsporu energie. Měniče Fuji jsou schopny optimálně nastavovat dodávky vody. V tomto mají Fuji měniče náskok před konkurencí.
FRENIC-HVAC může nastavovat tlak terminálu linearizační funkcí, která určuje cílový tlak z průtoku při odběru. Je možné zredukovat
neefektivní spotřebu čerpadla, a tím dosáhnout úspory energie se zachováním stávajícího komfortu klimatizace.
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Smlouvy o zajištění
údržby mohou zvýšit
spolehlivost, bezpečnost
Zanedbání pravidelných úkolů zvyšuje
pravděpodobnost neplánovaných prostojů.
Frank Waterer
Schneider Electric Engineering
Services
32 • květen 2012
E
lektrická zařízení a systémy
rozvodu energie nebyly nikdy
navrženy či určeny k tomu,
aby byly neustále pod napětím.
Veškeré elektrické systémy rozvodu energie se dočkají určitého typu přerušení elektrické energie, ať už z důvodu
plánované údržby anebo kvůli neplánovanému prostoji v důsledku elektrické poruchy anebo nefunkčního zařízení.
Bez ohledu na požadavky či naléhání
managementu, 100% spolehlivost elektrizační soustavy není nikdy možná, poněvadž jednotlivé elektrické součásti, které
dohromady tvoří celý systém rozvodu
energie v určitém bodě, přestanou fungovat během životního cyklu celého systému.
Nedostatek pravidelného čištění, preventivní údržby a testování zařízení velmi
urychlí pravděpodobnost výskytu neplánovaných výpadků proudu či nefungující-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
ho elektrického zařízení. Navíc je mnohem
vyšší pravděpodobnost toho, že se elektrikáři zraní během provádění nouzových
oprav, než při vykonávání obvyklé preventivní údržby.
Všeobecně řečeno, „spolehlivost“ je
vlastnost elektrizační soustavy, která popisuje pravděpodobnost toho, že stejný systém bude úspěšně fungovat tak, jak byl
navržen, zkonstruován a naplánován. Specifičtěji řečeno, „spolehlivost je statistická pravděpodobnost toho, že systém bude
schopen vykonávat zamýšlené poslání.“
Pojem „spolehlivost“ je spíše o matematické pravděpodobnosti než o skutečném
fyzickém stavu a je stanoven z kombinace statistických dysfunkčních poměrů jednotlivých součástí a uspořádání elektrizační soustavy, ve které jsou aplikovány.
Například, nejjednodušší systém rozvodu
energie sestává ze dvou ochranných zařízení zapojených sériově (tj. hlavní a napájecí nadproudové ochranné zařízení), které
dodává elektrickou energii spotřebiči.
Zatímco zpočátku by si někdo mohl myslet, že dvě 90% spolehlivá zařízení zapojená v sérii by měla poskytovat 90% spolehlivý systém, ve skutečnosti je spolehlivost
systému výsledkem a ne průměrem spolehlivosti dvou zařízení, čili v tomto případě
81 %. Snižte spolehlivost jednoho zařízení
na 70 % kvůli nedostatečné údržbě a celková spolehlivost systému klesne na 63 %.
Navíc je důležité poznamenat, že jakákoli „představa o spolehlivosti“ je rovněž
funkcí složitosti systému rozvodu energie.
Velikost či úroveň složitosti (C) jakéhokoliv systému rozvodu energie je funkcí
počtu jednotlivých složek a částí (P), které
jsou použity k sestavení a vytvoření takového finálního systému, že Cx = Px.
Jednoduše řečeno, větší množství sestavených složek a součástí se rovná exponenciálně složitějšímu systému. Čím složitější
je systém rozvodu energie, tím méně spolehlivým se stává. Pokud není u takovýchto komplexních systémů rozvodů energie
běžně prováděna údržba či servis, nelze
racionálně očekávat vysokou spolehlivost
elektrického zařízení spolu s tím, jak celý
systém stárne.
Preventivní údržba přináší
pozitivní výnosy
Pravidelně naplánovaný program preventivní údržby elektrického systému má za cíl
odhalit, opravit anebo vyměnit postižené elektrické komponenty či zařízení předtím, než dojde ke katastrofálním
škodám, významným přerušením dodávek energie a ztrátě obchodních činností. Podle studií publikovaných v Hartford Steam Boiler Insurance Company
a FM Global „poruchy elektrických
zařízení každý rok zodpovídají za ztrátu obchodních činností a s tím spojené
škody v objemu milionů dolarů.“
Ve skutečnosti nedostatek pravidelného preventivního programu údržby
uvádí zařízení do režimu „provozování
do doby poruchy“ či „provozování do
doby havárie.“ Norma IEEE 902 uvádí,
že „následkem nedostatečné údržby je
mnohem vyšší výskyt poruch a s tím
spojené vysoké náklady podniku.“
Poměr škod na elektrickém zařízení může být až třikrát vyšší u zařízení, u kterých se preventivní údržba
neprovádí. Navíc zanedbáním údržby
a zkoušení můžeme zrušit jakoukoli
záruku na zařízení (anebo prodlouženou záruku), která je v platnosti, a stejně tak anulovat podmínky a náležitosti
pojistné smlouvy.
Je mimořádně důležité si uvědomit,
že jakákoli specifická údržba samostatných dílů elektrického zařízení
negarantuje kompletně koordinovaný
a spolehlivý systém distribuce elektrické energie. Komplexní a pravidelný
preventivní program zkoušek a údržby
by měl začlenit všechna zařízení pro
distribuci elektrické energie, bez ohledu na výrobce tak, aby bylo zajištěno,
že veškeré elektrické zařízení a příslušné součásti budou fungovat během
celé očekávané doby jejich životnosti
dle původních návrhů a plánů. Konečným cílem je minimalizace závad
na zařízení, výpadků proudu či provozních poruch za účelem hladkého
zabezpečení všech obchodních činností a služeb. Všechny provedené studie
programů na údržbu elektrických zařízení poukazují na přímou souvztažnost mezi úrovněmi pravidelné údržby a spolehlivosti elektrického zařízení
a systémem rozvodu energie.
Osvojení proaktivní údržbové kultury
Přechod z úrovně údržby řídící se
heslem „opravujeme pouze to, co je
Řádný systém údržby zaručí kvalitu, provozuschopnost a bezpečnost. Tato trojice kritérií je obzvláště důležitá, když se jedná o systémy rozvodu energie. Foto se svolením:
Schneider Electric.
Zanedbáním údržby a zkoušení můžeme zrušit jakoukoli
záruku na zařízení (anebo
prodlouženou záruku), která
je v platnosti, a stejně tak
anulovat podmínky a náležitosti pojistné smlouvy.
rozbité“ do vytváření modelu proaktivní pravidelné preventivní údržby
je zdlouhavý, avšak zdravý podnikový proces. Před tím, než je zahájen či
smluvně sjednán jakýkoli program
údržby, se důrazně doporučuje, aby
se uzavřely smlouvy s pověřením služeb profesionálního elektrotechnika
oprávněného výkonem analýz spojení nakrátko, přeskoku oblouku a studií charakteristik čas-proud v celém
systému distribuce elektrické energie.
Tyto studie zabezpečí, že existující
elektrická zařízení jsou náležitě ohod-
nocena, nastavena a označena. Bylo
by zbytečné utrácet již tak omezené
prostředky z rozpočtu údržby na čištění, udržování a servis elektrických
zařízení, která by později musela být
nahrazena či úplně odstavena mimo
provoz.
Za určitých okolností se doporučuje vypracování posouzení rizik
elektrizační soustavy před započetím preventivního programu údržby.
Posouzení rizik může odhalit nedostatky v oblasti bezpečnosti a chabý
stav udržovaného zařízení, stejně tak
negativní účinky nešetrných podmínek prostředí jako např. zvýšená teplota, vlhkost, nečistota, polarizovaný
prach a další znečištění elektrického
zařízení.
Posouzení rizik poskytuje cennou
informaci týkající se „současného
stavu“ systému distribuce elektrické energie a jeho doprovodného zařízení, jeho funkčnosti a spolehlivosti
v poměru k současným potřebám činností zařízení. (Všimněte si: Obchodní činnosti a operace se mění mnohem
rychleji než systémy rozvodu energie.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2012
•
33
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Ustanovení smlouvy o zajištění údržby
POZNÁMKA: Tato část se odkazuje pouze na zařízení nízkého napětí, protože má převládající charakter v systému rozvodu elektrické energie.
I
když to již bylo uvedeno v článku, má cenu to zopakovat: Jakákoliv specifická
údržba samostatných kusů elektrického zařízení negarantuje kompletně koordinovaný systém rozvodu energie. Z toho důvodu se při stanovení preventivního
programu údržby důrazně doporučuje, aby byl navržen detailní rozsah práce týkající
se zařízení a druhů zkoušek a údržby, které mají být provedeny.
Toto přispívá k zajištění shody týkající se rozsahu provedené práce a to mezi
poskytovatelem služeb údržby a řízením podniku. Doporučené elektrické zařízení,
které by mělo být zahrnuto ve smlouvě o pravidelném zajištění preventivní údržby,
by mělo obsahovat:
■ Monitorovací zařízení
■ Rozváděče a panelové rozváděče
■ Systémy UPS
■ Měřicí zařízení
■ Ovládací stanoviště motorů
■ Přípojnicové rozvody
■ Ochranná relé
■ Transformátory
■ Záložní generátory a přidružený hlavní vypínač odběrného zařízení
■ Automatické přepínače
■ Volitelné paralelní zařízení
Ve smlouvě o zajištění údržby musí být rovněž objasněno, že rozsah práce splňuje místní požadavky, doporučení výrobců a přípustné průmyslové normy pro bezpečnost elektrických pracovišť.
Systém rozvodu energie z 20. století může být neadekvátní pro potřeby
a požadavky citlivých elektronických
zátěží aplikovaných ve 21. století.).
Klíčovým rysem pro posouzení
rizika elektrizační soustavy je analýza rizik poruchovosti, která stanoví priority doporučených nápravných
opatření založených na bezpečnosti a rozhodujících činností daného
zařízení. Posouzení rizik elektrizační soustavy napomáhá rozvoji navrženého plánu údržby specifického
pro systém rozvodu energie zařízení.
Navíc jsou poskytnuty odhady nákladů, které slouží managementu ke stanovení rozpočtu na činnosti údržby.
Nedostatek pravidelného čištění, preventivní údržby a testování zařízení
velmi urychlí pravděpodobnost výskytu neplánovaných výpadků proudu či
nefungujícího elektrického zařízení.
Kvalifikace dodavatelů údržby
Elektrický systém průmyslových
zařízení se typicky sestává z hlavního
vypínače a rozváděčů odběrného zařízení, distribučních rozvaděčů, panelo34 • květen 2012
vých rozvaděčů, ovládacích stanovišť
pro motory, elektrických jističů různých
velikostí, distribučních transformátorů,
pojistkových odpojovačů, PDU, UPS
jednotek, sérií akumulátorů, záložních
generátorů, paralelních spínacích přístrojů a rozváděčů a automatických
přepínačů.
Z toho důvodu jen velmi málo společností zajišťujících elektroúdržbu dokáže vykonávat všechny tyto požadované činnosti údržby v rámci rozvodného
systému elektrické energie. Odborný
elektrotechnik může asistovat správcům zařízení při výběru kvalifikovaného dodavatele elektroúdržby.
Vliv na bezpečnost pracoviště
Běžnou příčinou úrazu jsou situace, kdy jsou pracovníci vystaveni nebezpečným situacím. Zvažte
tento scénář: Nějaký kus zařízení se
porouchá. Pracovník údržby možná
musí vstoupit do stísněného prostoru a je vystaven prašnému či vlhkému prostředí a pravděpodobně nemá
adekvátní nářadí pro opravu daného
zařízení. Pracovník má sklon impro-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
vizovat při vykonávání specifického
úkolu na úkor své vlastní bezpečnosti. Řádně naplánována činnost údržby se postará o bezpečnější prostředí
a sníží úroveň rizika jak pro údržbáře, tak pro ostatní, kteří na pracovišti
rovněž pracují.
Veškeré elektrické zařízení nakonec překročí svou spolehlivou dobu
životnosti a stane se dysfunkční či
neúčinné. Avšak efektivní a pravidelný preventivní program údržby
se může zaměřit na urychlené opotřebení dříve, než se zařízení celkově porouchá, stane nefunkčním či
nespolehlivým.
Dalším velmi důležitým aspektem toho, jak spolehlivost ovlivňuje bezpečnost, je snižování možnosti
vzniku přeskoku oblouku. Poněvadž
energie přeskoku oblouku může být
ovládána pouze ochrannými zařízeními v systému (tj. elektrickými jističi, pojistkami a ochrannými relé),
pravidelná inspekce a údržba těchto součástí je rozhodujícím faktorem
pro omezení energie a rizika přeskoku oblouku.
Doba provozu zařízení je kritickým faktorem pro snižování energie
náhodného přeskoku oblouku. Jakákoli analýza přeskoku oblouku předpokládá, že daná ochranná zařízení
budou fungovat podle původní podmínky založené na originální OEM
vypínací křivce. Pokud ochranné
zařízení není ve funkční a v dobře
udržované kondici, může se pak doba
rozpojení značně lišit od originální
křivky. V některých případech chabě
udržovaná zařízení nebudou fungovat
tak, jak byla původně navržena.
Když tyto podmínky nastanou, tak
se energie během přeskoku oblouku
stane nepředvídatelnou. Pozornost,
která je věnována bezpečnosti v souvislosti s přeskokem oblouku, zvedá
laťku mnohem výše vzhledem k důležitosti provádění údržby a zkoušení
zařízení, aby bylo zajištěno, že bude
řádně fungovat „podle křivky.“
Frank Waterer je technickým pracovníkem a konzultantem pro Schneider Electric Engineering Services.
Nové spôsoby údržby a diagnostiky
elektrických zariadení
J
edným zo základných cieľov
výrobcov v súčasnej dobe je
vyrábať svoje výrobky bezpečne, efektívne a bez zbytočných prestojov. K zabezpečeniu
tohto cieľa potrebujú okrem kvalitných a bezporuchových výrobných
strojov, resp. zariadení a kvalifikovanej pracovnej sily aj spoľahlivé
rozvody energií, vrátane elektrickej.
Údržba, hlavne náklady na údržbu
a časové straty spôsobené vykonávaním údržby, sú z pohľadu výrobcov
zvyčajne brané ako nutné zlo a najradšej by ich nevideli. V praxi sa stretávame s rôznymi prístupmi k údržbe
od „keď sa pokazí, potom to budeme
riešiť“, až po snahu za každú cenu
dosiahnuť bezporuchový chod. Vždy
je dôležité nájsť rozumnú váhu medzi
požadovanou spoľahlivosťou zariadenia a nákladmi na jeho údržbu.
Veľmi dôležitým faktorom v údržbe je aj to, kto danú údržbu vykonáva (odborná zdatnosť a skúsenosti
pracovníkov) a ako sa údržba vykonáva – či ide o rutinu (oprášenie rozvodní a podoťahovanie spojov atď.),
alebo je to skutočná analýza spoľahlivosti daného zariadenia, možných
poruchových stavov na základe špe-
cifikovaných indikátorov (napr. opotrebovanie kontaktov, počet zapnutí
a vypnutí) aj s návrhom na prevenciu.
Snahou našej spoločnosti, ako
výrobcu širokej škály elektrických
výrobkov a zariadení, je poskytovať našim zákazníkom také služby
v oblasti servisu našich výrobkov,
ktoré im na jednej strane zabezpečia
maximálnu odbornosť údržby (vykonávame údržbu na zariadeniach,
s ktorými ako výrobca máme dlhodobé skúsenosti), a na druhej strane
im šetria čas odstávok a tým aj peniaze (používame moderné diagnostické
metódy, ktoré dokážu identifikovať
blížiacu sa poruchu aj počas prevádzky zariadenia).
Základným prvkom v našom systéme údržby je posúdenie elektrických sietí a zariadení s cieľom navrhnúť vylepšenia a manažovať prípadné
riziká – ponúkame ho pod skratkou
MP4 (údržba, modernizácia, monitoring, manažment). Úlohou takéhoto
auditu je posúdiť, či sú siete navrhnuté bezpečne z pohľadu ochrany
zdravia a majetku (napr. preťaženie,
prostredie) a tiež optimálne z pohľadu nepretržitej dodávky elektrickej energie (záskoky, slučky, rezervy, náhradné zdroje atd.). Ťažko
možno očakávať nepretržitú prevádzku elektrotechnického zariadenia, ak má napr. fabrika len jednu prívodnú linku, ak sa neinvestovalo do
náhradných zdrojov, automatických
záskokov apod. Výsledkom MP4 je
návrh plánov údržby, návrh postupnej
modernizácie s optimalizáciou investičných nákladov (CAPEX).
V Schneider Electric ponúkame
niekoľko moderných spôsobov diagnostiky elektrotechnických zariadení. Diagnostické zariadenie ProCorona umožňuje vykonať diagnostiku
vnútorných priestorov vn rozvádzača
a detekovať prítomnosť elektrického
výboja aj v nerozvinutom stave. Vykonáva sa za plnej prevádzky bez nutnosti vypnúť zariadenie. Na diagnos-
tiku vn vypínačov v rozvádzačoch
SM6 slúži ProDiag. Systém obsahuje meranie ako elektrických, tak aj
mechanických parametrov - porovnáva namerané hodnoty s doporučenými hodnotami výrobcu. Diagnostické
zariadenie ProFusion umožňuje analyzovať stav vn poistiek. Zariadenie
dokáže identifikovať začínajúcu vnútornú deštrukciu jadra poistky a tak
predchádzať nežiaducim vypnutiam.
Zákazníkom, ktorí s nami podpíšu
servisnú zmluvu, monitorujeme ich
zariadenia v našom ReMoCe – monitorovacom centre, kde sú poruchy na
zariadení automaticky detekované,
vyhodnocované. Skúsení operátori
buď zabezpečia nápravu na diaľku,
alebo tam vyšlú servisného technika.
Porucha je často odstránená ešte pred
jej detekciou zákazníkom.
Elektrické inštalácie zmluvných
zákazníkov manažujeme pomocou
software IBSuite. Benefitom pre
zákazníka je najmä to, že všetky servisné zásahy vrátane údržby sú archivované v tomto systéme, ktorý na
základe vložených údajov dokáže pripraviť efektívne plány údržby. Generovanie reportov o stave zariadenia
pre zákazníkov je samozrejmosťou.
Každý si vie zrátať, akú škodu mu
spôsobí výpadok v dodávke elektrickej energie. Často je takýto výpadok nečakaný a v prípade rozsiahlych
poškodení zariadení aj dlhotrvajúci. Údržba je neoddeliteľná súčasť
výrobného procesu a ako taká si
vyžaduje primeranú pozornosť. Snahou spoločnosti Schneider Electric
je pomôcť svojimi dlhoročným skúsenosťami optimalizovať a zefektívňovať procesy údržby a modernizácie elektrických zariadení u svojich
zákazníkov a tým im pomôcť minim a l i z ovať než ia duce v ý pa d k y
a škody nimi spôsobené.
Ing. Jaroslav Uhlík
Riaditeľ servisov Schneider Electric
pre ČR & SR
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2012
•
35
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Servisní služby
Schneider Electric
Milan Klimenda
Schneider Electric
P
rofesionální ser vis je
jednou z rozhodujících
výhod nabídky společnosti Schneider Electric. Její
servisní oddělení přispívá ke spokojenosti zákazníků již od
roku 1998. Poskytuje kvalitní poprodejní péči jak v oblasti standardních,
tak i rozšířených služeb.
Standardní služby v nadstandardním
provedení
Servisní oddělení poskytuje primárně tzv. standardní služby, které zákazníkovi po nákupu výrobku (resp. zařízení) zajistí, jak správné nastavení
parametrů, uvedení do provozu, údržbu
a opravy v záruční i pozáruční době, tak
následnou modernizaci nebo retrofit.
Do kategorie standardních služeb pro zařízení do 35 kV spadají
zejména:
• operativní servisní činnosti
• dílenské opravy
• uvádění zařízení do provozu
• technická pomoc
• smluvní servis
• mezinárodní servis
• diagnostika nn a vn
• modernizace a retrofit
• preventivní údržba
Modernizace a retrofit
K nejžádanějším položkám z výše
uvedeného seznamu patří bezesporu
modernizace a retrofit. Servisní oddělení Schneider Electric se proto zamě-
řuje nejen na modernizaci a retrofity zařízení vlastních, ale i těch dodaných třetí stranou. Efektivním a ekonomicky únosným způsobem tak zvyšuje spolehlivost instalace jako celku
na další období. Poskytuje retrofity na
vzduchové a kompaktní jističe nízkého
napětí, na vysokonapěťové skříně, resp.
kobky a provádí i tzv. revampingy řídicích systémů (PLC). Z oblasti modernizace lze zmínit například náhrady analogových vn ochran za digitální, instalace frekvenčních měničů a softstartérů pro plynulé řízení rozběhu a regulaci otáček nebo nasazování nových typů
grafických operátorských panelů.
Rozšířené servisní služby efektivně
řeší konkrétní potřeby
Rozšířené servisní služby představují komplexní řešení návrhu a realizace
energetických úspor. Již dávno přitom
nemluvíme pouze o energii elektrické,
ale i o efektivním hospodaření s vodou,
plynem, teplem a chladem. Nabídka
servisního oddělení Schneider Electric zahrnuje vstupní audit, zhodnocení aktuálního stavu a návrh budoucích
opatření.
V případě rozšířených servisních služeb může dodávka kromě samotných
přístrojů obsahovat i realizaci a následný trvalý dohled nad jednotlivými technologickými uzly – s pravidelnými
informacemi o jejich aktuálním stavu
i návratnosti vložených investic.
Rozšířené servisní služby zahrnují:
• monitoring a řízení elektrických zařízení
• regulaci celkového odběru elektrické
energie
• úspory v oblasti
osvětlení
Před výměnou
Použitý adaptér
Po výměně
• vzdálený monitoRetrofit vzduchového jističe s použitím jističe Masterpact NW ring energií a aplikací
36 • květen 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Monitoring a řízení energetických
zařízení
Monitorování se provádí pomocí snímačů instalovaných na vhodně
zvolených technologických a odběrových uzlech. Naměřené hodnoty jsou
dále přenášeny přes koncentrátory dat
(PLC) do centrální databáze, kde slouží
k analýze a dlouhodobé archivaci.
Obrazovka aktuálních spotřeb jednotlivých odběrových uzlů ve výrobním závodě Schneider Electric v Písku
Regulace celkového odběru elektrické
energie
Měření celkového odběru elektrické energie je realizováno elektroměrem s impulzními výstupy (informace
o činné a jalové energii, synchronizační impulz čtvrthodiny). Výstupní signály z elektroměru jsou přivedeny do řídicího systému (PLC), kde dojde pomocí algoritmu k výpočtu okamžité spotřeby činného a jalového výkonu, práce
v dané čtvrthodině a účiníku. Na základě vypočtené práce a času lze předvídat celkový odběr v dané čtvrthodině a pokud hrozí překročení odebíraného maxima, automaticky lze zahájit
postupné odepínání předem definovaných zátěží. Celý systém je možno přehledně zobrazit, což umožňuje snadné nastavení jednotlivých parametrů
pro regulaci odběru elektrické energie (technické maximum, regulované
maximum atd.).
Úspory v oblasti osvětlení
Na základě kvalifikovaného auditu a návrhu opatření lze významných
úspor dosáhnout třemi způsoby:
• Retrofitem zastaralých svítidel za
moderní úspornější typy při zachování
požadované intenzity osvětlení.
• Instalací centrálního regulátoru
spotřeby energie a osvětlení.
• Inteligentním řízením osvětlení v závislosti na intenzitě venkovního
světla nebo přítomnosti osob.
Moderní Centrum vzdáleného dohledu
(ReMoCe) sídlí v Praze
Vzdálený monitoring energií
Služba vzdáleného monitoringu
energií nabízí pravidelnou dodávku
informací v požadované formě. Jedná
se o webovou aplikaci, která dokáže
shromažďovat, analyzovat a vizualizovat informace o spotřebách energií na jednom místě. Spolehlivě gene-
ruje alarmy, analyzuje získané údaje
a navrhuje konkrétní úsporná opatření. Díky vzdálenému monitoringu
energií (REM) si uživatelé mohou
sami vytvářet srozumitelné a přehledné zprávy (reporty) o všem potřebném
– od profilů energetické zátěže, až po
informace o emisích CO2. REM nevyžaduje nákup drahého softwaru ani
odborné znalosti IT.
Vzdálený monitoring aplikací
Tuto službu zajišťuje moderní Centrum vzdáleného dohledu (Remote Monitoring Center), které sídlí
v pražské centrále společnosti Schneider Electric. Trvale monitoruje jednotlivé svěřené instalace a pomocí
softwarových nástrojů optimalizuje jejich chod. Dokáže zajistit odstranění poruchových stavů v definovaném čase a minimalizovat tak dopady
neplánovaných výpadků. Díky svému
renomé pak v současnosti dohlíží
nejen na tuzemské, ale už i na zahraniční aplikace – například fotovoltaické elektrárny.
Službu vzdáleného monitoringu
aplikací tvoří:
• analýza využití elektrické energie, případně její výroby
• tvorba pravidelných reportů
• koordinace provádění záručních
a pozáručních oprav
• příjem a zpracování poruchových
SMS zpráv a nahlášených závad
• pravidelná kontrola chodu instalovaných systémů
• zorganizování servisního zásahu
v případě vzniku závady
• zálohování naměřených dat
na úložišti Schneider Electric
Servisní tým Schneider Electric
poskytuje zákazníkům své profesionální a spolehlivé služby již déle než
14 let. Prakticky získané zkušenosti
si jeho pracovníci pravidelně doplňují odbornými školeními. Dokážou tak
rychle a efektivně reagovat na aktuální požadavky trhu, resp. konkrétních
zákazníků.
www.schneider-electric.cz
HLEDÁTE
systémového
integrátora?
Hledejte na správném místě:
www.integratori.controlengcesko.com
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2012
•
37
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Jak na diagnostiku ložisek
pohonů servolisů
Společnost Schuler Group instaluje nejmodernější lisovací linku s technologií ServoDirekt
a manipulátory Crossbar Feeder ve firmě ŠKODA AUTO, a.s. Světová jedinečnost této linky
je v kombinaci vysoké lisovací síly, flexibility a výkonu.
L
isovací lin k y s př ímý m
ServoDirekt technologií radikálně změní lisovací proces.
Zvyšují se standardy, jako je
výrobní tempo, f lexibilita a úspornost. Kromě konvenčních robotů je
do výrobního procesu integrovaná
i Crossbar automatizační technologie. Servopohonové linky se vyznačují maximální flexibilitou, vysokým
výstupním výkonem a krátkým časem
pro výměnu nástrojů. Pohyb berana
každého lisu na lince lze individuálně přizpůsobit procesu tváření, nástroji a automatizaci pro každý díl. Nová
generace Crossbar podavače umožňuje
sedm stupňů volnosti, má kompaktní
design a vysoký výkon. Je základem pro
rychlou a bezpečnou přepravu jednonebo dvoudílných výlisků.
Nová lisovací linka se skládá z podavače plechu, šesti servolisů a vykladače. Transport výrobků mezi lisy zajišťují manipulátory Crossbar Feeder.
Lisovací linka bude sloužit na výrobu
karosářských dílů lisováním nastřihaných ocelových plechů za studena.
Základní kapacitní údaje:
■ Celková zavírací síla linky je
80 000 kN
■ 2 vstupní lisy, každý se čtyřmi servopohony disponujícími silou 21 000kN
■ 4 lisy, každý se dvěma servopohony o síle 12 000 kN
■ Pohon: momentové motory ServoDirekt s vysokou dynamikou
Výhody linky ServoDirekt s manipulátory Crossbar Feeder
■ Maximální flexibilita v procesu
tváření
■ Volně programovatelný průběh
pohybu
38 • květen 2012
■ Optimální přizpůsobení pro různé
procesy tváření
■ Crossbar podavač s automatizací
■ Výstupní výkon až 17 úderů
za minutu
■ Nasazení nástrojů na stisk jednoho
tlačítka
■ Výměna nástrojů a forem během
tří minut
■ Snadná údržba, protože linka
nemá setrvačník, spojky ani brzdy
seřízení lisu, kvalitě a množství maziva,
na zapracování nástrojů, povrchové kvalitě plechu a opotřebení nástroje, tvaru
a velikosti přístřihu atd. Většinou jsou
nástroje již hotové, výrobní zařízení je
také určeno a je problém co měnit, aby
vady výlisků, nebo alespoň jejich četnost se zmenšily. V hromadné výrobě
jsou náklady na materiál největší položkou v celkové nákladovosti. Proto se
hledají cesty, jak zmetkovitost snižovat.
Snížení zmetkovitosti během lisování
nasazením servolisů
Jedním z největších problémů při
zpracování plechů a trubek za studena nebo v dnešní době již i za tepla, je
zmetkovitost. Tento problém má vzrůstající tendenci s počtem vyráběných
výlisků.
Je to tedy zejména hromadná výroba, kde zmetkovitost způsobuje zvýšené náklady především na materiál. Ani
dokonalá příprava výroby tomu nezabrání. Tyto problémy nelze odstranit
ani počítačovou podporou při navrhování výrobních procesů a při navrhování nástrojů. Často poslední možností je zkušenost při seřizování. Zmetky
se projevují nejčastěji praskáním výlisků, dále to může být zvlnění, propadliny nebo nadměrné zmenšení tloušťky,
odpružení či nakroucení (zvýšené ještě
ostřižením výtažků), špatný povrch
výlisků (pomerančová kůra, Lüdersovy čáry), nízké prolisování výlisků atd.
Příčinami může být i celá řada
nevhodně zvolených okrajových podmínek. Navíc se jejich vlivy mohou
překrývat nebo jdou i proti sobě. Příčina zmetkovitosti se hledá v technologičnosti tvaru výlisků, kvalitě i šarži
materiálu (třeba od stejného nebo i jiného výrobce), technologickém postupu,
Co lze měnit v navržené technologii
Měnit se dá kvalita a šarže materiálu, to však vede ke zvyšování ceny
za materiálu. Může se měnit i tloušťka plechu, ale narůstá hmotnost výlisků a jeho cena. Vliv má také množství
a kvalita maziva. Změnit lze i zapracování nástroje, tvar a velikost přístřihu
a tlak přidržovače a proměnlivá rychlost pohybu smykadla během pracovního zdvihu.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Rychlost pohybu smykadla
Nepopíratelný vliv na plastickou
deformaci a její průběh má rychlost
pohybu smykadla a tím i horní části
lisovacího nástroje. Řízením rychlosti pohybu smykadla dojde k ovlivnění
toku materiálu. Řízenou rychlostí smykadla také vzniká schopnost lisování
členitých a složitých výlisků, zejména
z vysokopevnostních materiálů, které
by bylo možné jinak lisovat jen obtížně. Regulací rychlosti tváření v poslední části zdvihu lze ovlivnit opotřebení nástroje, snížit hluk při lisování
a průběh i výši potřebných lisovacích
sil a prací. Řízením rychlosti pohybu
smykadla lze také zkrátit takt. Rychlostí lze regulovat i výšku zdvihu a krouticí moment a také korigovat odpružení lisu.
Nevýhody servolisů
Je potřeba speciální lis s možností
naprogramování průběhu zdvihu. To
přináší zvýšené nároky a potřebu školení TPV pracovníků a vedení podniku. S tím souvisí i nutnost programátorů servolisů. Cena servolisů je vyšší
oproti klasickým lisům mechanickým
a hydraulickým. Musí se propočíst příkon elektrického proudu, který v průměru není vyšší v porovnání s mechanickými lisy, ale mohou zde vznikat
vyšší špičky napětí. Celková spotřeba elektrické energie není větší a je
dána požadovanou přetvárnou prací.
Je-li nevhodně navržený průběh pohybu a rychlosti smykadla, mohou se
výsledky lisování v porovnání s klasickými lisy zhoršit.
pohon). Tento pohon
se vyznačuje pomalým
motorem s vysokým
pohonným momentem.
Tím mohou odpadnout
jeden až dva převodové stupně. To zvyšuje
užitnou hodnotu, stoupá výkonná rychlost
a zvyšuje se použitelnost. Servopohon s Torque-Motorem,
který používá firma Schuler k pohonu
svých lisů, je na obr. 1.
Menší náklady na energii jsou
umožněny vyšší účinností a menšími
mechanickými ztrátami. Odpadá spojka, brzda a setrvačník. Servolisy používají zpětné získávání energie. Ta je
Servolisy v moderních lisech
Servolisy mají všechny předpoklady k tomu, vyhovět všem požadavkům kladeným na moderní výrobní
zařízení. Mají krátké časy zapracování, což je důležité zejména při častých
změnách druhu výlisku v souvislosti s malými vyráběnými množstvími. Časy na zapracování lze na servolisech zkrátit. Lisovací zařízení má
vyšší výkonnost. U výrobních linek je
možná integrovaná výrobní simulace
a sladění pohybu smykadla s pohybem
transferu. Lisovací linky vybavené
servolisy snižují mechanické zatížení,
což je umožněno harmonickými pohyby nástroje v rámu lisu. Servolisy snižují také hlučnost v lisovně.
Princip servolisu
Servolisy jsou mechanické lisy, kde
pohyb smykadla je docilován pomocí
speciálního stejnosměrného nebo střídavého elektromotoru, řízeného pulzní regulací. Tento motor je přímo spojen s klikou. Udává se, že při 120 ot./
min–1 musí být zdvih proveden během
půl sekundy. Prakticky to znamená
urychlit smykadlo na přetvárnou rychlost a transportní zdvih a opět zabrzdit. Aby toto bylo zajistitelné, je dynamika zařízení podstatným faktorem.
To je zajištěno přímým pohonem. Převodové stupně mohou umožnit požadovaný motorový moment. To ovšem
redukuje dynamiku. Jako kompromis
se ukazuje Torque-Antrieb (krutový
Obr. 1. Pohonná jednotka servolisu
firmy Schuler nazývaná Torque-Motor
Obr. 2. Schéma zvyšování energetické
účinnosti
uvnitř zařízení opět získávána a vázána. To snižuje příkon zařízení a menší
zatížení sítě proudovými špičkami.
Schéma zvyšování energetické účinnosti je na obr. 2.
Z měření vyplývá snížení spotřeby
energie u servolisů až na 68 %, včetně přestávek a zapracování nástrojů a kontroly dílů. Redukované časy
náběhu a maximální výrobnost negativně ovlivňují vysoké ergonomické
požadavky při uvádění lisu do provozu. Všechny servolisy mají volně
programovatelný průběh zdvihu lisu,
včetně zohlednění tvářecího postupu
a automatizace. Tyto hodnoty jsou většinou definovány při zapracování nebo
vycházejí ze zkušeností získaných
u podobných dílů. Seřizování a zapracování lisu a nástroje probíhá pomocí ručního kolečka. Rychlost pohybu
smykadla lze měnit při plné lisovací síle. Dále existuje možnost rychlého přejíždění lisu pomocí Quick-LiftFunction při seřizování a tušírování,
při libovolně volitelné lisovací síle.
Příklady lisování na servolisu firmy
Schuler jsou na obr. 3 a 4.
Diagnostika ložisek pohonů servolisů
Servopohony během provozu lisu
mění otáčky a krouticí moment. Diagnostika ložisek pohonů je velmi
komplikovaná. Klasické nástroje, jako
frekvenční analýza kvůli změnám
otáček se nedají používat. Vzhledem
k různým rázům, signál je velmi komplexní s vysokoenergetickým obsahem
od rázů a šumů a někdy zdeformován
i konstrukčních rezonancí.
Technologie pro diagnostiku ložisek musí být velmi kvalitní. Je nutné
používat obvody s extrémně nízkým
šumem, s vysokým odstupem signál/šum a 24 bitové A/D převodní-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2012
•
39
ÚDRŽBA & SPRÁVA
NAOBZORU
Dassault Systèmes kupuje Gemcom Software International
a uvádí novou značku GEOVIA
Společnost Dassault Systèmes oznámila záměr
zakoupit společnost Gemcom Software International (Gemcom), která se zabývá geologickou
modelací a simulací, za zhruba 360 milionů USD.
Gemcom, soukromá firma sídlící v kanadském Vancouveru, je světovým lídrem v oblasti softwarových
řešení pro těžební průmysl.
„Cílem akvizice společnosti Gemcom a jejího
propojení se schopnostmi naší platformy 3D Experience je možnost modelovat a simulovat vlastnosti naší planety. Budeme tak schopni nejen lépe předvídat, ale také zefektivnit odvětví přírodních
zdrojů a dalších sektorů a zajistit vyšší bezpečnost. Abychom podpořili tento ambiciózní cíl, vytvořili jsme novou značku GEOVIA,“ uvedl Bernard Charlès, generální ředitel Dassault Systèmes.
Současný těžební průmysl, kde je software společnosti Gemcom hojně využíván, rychle roste.
Na celém světě je nyní v provozu více než 5 500 dolů a zhruba 15 000 těžebních projektů. Trh
související s těžebním softwarem zažívá silný růst, jenž se bude podle analytiků v dlouhodobém
výhledu pohybovat v dvouciferných číslech.
„Potenciál pro využití nového softwarového řešení v našem portfoliu vidíme také v České republice. Věřím, že naše nabídka bude zajímavá i pro společnosti působící na českém trhu,“
uvedl Tomáš Ivančík z české kanceláře Dassault Systèmes.
Po dokončení akvizice setrvá všech 360 zaměstnanců a vedoucích pracovníků společnosti
Gemcom na svých pozicích a bude i nadále poskytovat služby těžebnímu průmyslu. Původní vedení bude mít nově na starosti řízení organizace GEOVIA a bude dále podporovat úsilí společnosti
Dassault Systèmes o modelaci světa přírody.
www.gemcomsoftware.com
Software AG a MITAS: Rychlé zavedení systémů pro novou továrnu
v americké Iowě
Software AG oznámila úspěšné dokončení projektu zavádění podnikového systému SAP
do nově otevřené severoamerické továrny společnosti MITAS ve státě Iowa. Společnost MITAS
se už dříve rozhodla pro reimplementaci podnikového informačního systému SAP a navazující IT
infrastruktury. Integrované řešení umožnilo vlastníkům procesů při použití nástrojů ARIS navrhnout a řídit podnikové procesy v systému SAP v celém jejich rozsahu. Takové efektivní řešení
umožnilo v tomto roce provést snadné zavedení informačního systému SAP, tzv. roll-out, v novém
výrobním závodě v Iowě. Roll-out SAP byl experty IDS Scheer Consulting ze Software AG dokončen za čtyři měsíce od startu projektu a stal se součástí celkového outsourcingového projektu
pod patronátem české pobočky Software AG. Jedná se o další úspěšné zavedení SAP mimo
Českou republiku po továrně v Srbsku.
www.softwareag.cz
kky. Signál se musí pásmově filtrovat
a hodnotit v těch pásmech, kde parazzitní jevy nejsou. Čištění signálu ložissek od šumu se provádí Hilbertovou
ttransformací. Časový průběh takto
vvyčištěného signálu se v jednotlivých
ffrekvenčních pásmech statisticky anallyzuje a vyhodnotí pásmové výstrahy
a nebezpečí.
CMMS nasazuje pro diagnostiku
sservopohonů automatický, on-line
monitorovací systém CMMS®CHECm
K E R / C M M S ® P R OAC T I N A N CE. Tento systém již prokázal své
C
sschopnosti odhalit závady ložisek
ppohonů na třech linkách: Schuler
Compact Crossbar, lisovací linky
C
Schuler a na nástřihové lince MuelS
ller Weingartner.
Technické parametry nasazenéhho měřícího řetězce CMMS splňujjí a překračují všechny požadované
pparametry diagnostického systému
sservopohonů.
Zpracování signálu
Časový průběh: Ve všech uživatelsky
s definovatelných frekvenčních pásmech:
statistická analýza na hodnocem
ní
n nestacionárních a rázových jevů,
Crest
faktor, Curtosis, Rain flow, efekC
tivní
hodnota (RMS), šp.-šp., únavové
t
výpočty.
v
Frekvenční analýza:
Hilbertová transformace s volitelnými
vstupními frekvenčními filtry
n
pro
p zvýrazněnou detekci závad ložisek
s a záběru zubů (i pomaluběžných).
Odstranění
šumu z časového signálu
O
a spektra.
Více na www.cmms.cz
Obr. 3 a 4. Příklady lisování na servolisu firmy Schuler
40 • květen 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Převodníky rozhraní HART a M-Bus
na Ethernet
H
ART a M-Bus jsou specifická rozhraní pro přenos
dat, v některých oblastech
techniky jsou však široce
rozšířená. Dále popsané převodníky
PiiGAB a HART ETH konvertují rozhraní M-Bus a HART na Ethernet. Tím
je umožněno začlenit zařízení s těmito rozhraními do rozsáhlých systémů,
přenášet data po celém světě.
Převodník HART – Ethernet
Rozhraní HART je určeno jako
náhrada analogové proudové smyčky
4–20mA. Vyskytuje se tedy především
u různých čidel a měřicích přístrojů.
Běžný je například u měřičů tlaku. Převod rozhraní HART na Ethernet umožňuje snadný přenos měřených veličin
v rámci sítě LAN i přes síť Internet.
K převodu rozhraní HART na Ethernet je určen převodník HART ETH
(obr. 2). Je konvertována fyzická i datová vrstva – na straně Ethernetu probíhá
komunikace protokolem Modbus TCP.
Obr. 1: Převodník HART-Ethernet
Obr. 2: Převodník M-Bus – LAN umožní
odečet spotřeby přes síť Internet
ňuje přenos dat i přes síť Internet. To je
jistě velmi zajímavé jak pro spotřebitele, tak pro dodavatele měřené energie.
Konfigurace převodníku se provádí přes
interní webové stránky.
K převodu rozhraní M-Bus na Ethernet jsou určeny převodníky PiiGAB
810 (obr. 1) dodávané ve třech variantách, tj. pro 5, 20 a 60 měřičů. Převodníky PiiGAB jsou v provedení na lištu
DIN. Součástí dodávky je i virtuální
sériový port, který usnadňuje začlenění
do jiných systémů.
Konfigurace převodníku se provádí přes
interní webové stránky.
Převodník je dodáván v robustním
provedení s možností uchycení na lištu
DIN. Napájení může být v rozsahu
8 až 30 V. Kontrolky signalizují napájení a komunikaci po obou rozhraních.
Součástí dodávky je i virtuální sériový port, který usnadňuje začlenění
do jiných systémů.
Převodník M-Bus – Ethernet
Rozhraní M-Bus (také Meter
Bus) se používá standardně pro
odečet měřičů spotřeby energií, tedy pro plynoměry, měřiče
tepla a elektroměry. Jeho alternativou je linka RS485 s protokolem
Modbus RTU, přesto se M-Bus
užívá velmi často. Právě převod
na Ethernet je pro dálkový odečet velmi výhodný, protože umož-
Obr. 3: Konfigurace převodníku
HART-ETH se provádí přes webové
stránky
Vyzkoušejte zdarma
Uvedené převodníky M-BUS – Ethernet a HART – Ethenet je možné zapůjčit k vyzkoušení a technici společnosti
Papouch jsou připraveni poradit s jejich
aplikací.
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Co se vám snaží vaše
převodovka říci?
Výběrem správného maziva můžete zlepšit
energetickou účinnost.
Hermann Siebert
Klüber Lubrication
ní technické požadavky a v závislosti
na provozních podmínkách a výrobních procesech ve vašem závodě by
také měla nabízet řadu dalších vlastností. Oleje, plastická maziva, pasty
a vosky představují nejběžnější kategorie průmyslových maziv. Typický mazací olej obsahuje 95 % základového oleje (většinou ropného oleje)
a 5 % aditiv. Plastická maziva se skládají z mazacích základových olejů,
které jsou smíchány s mýdlem pro
vytvoření pevné struktury. Pasty obsahují základové oleje, aditiva a pevná
maziva. Mazací vosky se skládají ze
syntetických uhlovodíků, vody a emulgačních látek. Mazací vosky zkapalní
při dosažení určité teploty.
Výběr nejlepšího maziva
Klíčovým požadavkem pro výběr
správného maziva je viskozita základového oleje. Pro výběr správné viskozity
je nutné vzít v úvahu následující informace pro vaši aplikaci:
• provozní rychlost (proměnná,
stálá)
• specifický typ tření (kluzné tření,
valivé tření)
• zatížení a okolní podmínky
• průmyslové normy
ři výběru maziva vstupuje do
hry velké množství faktorů,
od předpokládané životnosti převodovky a jejích těsnění
až po požadovaný výkon v dané aplikaci.
Protože výrobci neustále posouvají,
a to s cílem zvýšení produktivity a snížení prostojů a za účelem větší spokojenosti zákazníka, hranice výkonu strojního zařízení, jsou dodavatelé nuceni
poskytovat ve stále větší míře kreativní
řešení. Je zajímavé, že právě jeden z nejefektivnějších způsobů, jak dosáhnout
požadovaného výkonu, je také nejčastěji
přehlížen – tímto efektivním způsobem
je správné mazání.
Výběr správného maziva může být
obzvláště složitým úkolem. Nejenže je
k dispozici velké množství nejrůznějších maziv a nejrůznějších složení, ale
mnoho průmyslových odvětví má svá
nařízení a své normy, které je nutno
P
42 • květen 2012
dodržovat. Výsledkem toho je, že výběr
správného maziva pro danou aplikaci se
stává klíčovou záležitostí.
Koncoví uživatelé strojního zařízení se tradičně spoléhají na prvovýrobce, že pro danou aplikaci určí nejlepší
mazivo. Prvovýrobce tedy musí mazivo považovat za strojní součást a musí
o něm přemýšlet stejným způsobem,
jakým uvažuje při volbě tvrdosti převodů, výběru ložisek, materiálů nebo
geometrie. Jako všechny tyto ostatní
fyzické součásti převodovky umožní
výběr správného maziva dosáhnout
jejího optimálního výkonu. Přínosem
pro konečného uživatele bude menší
stupeň opotřebení, nižší provozní teploty a větší energetická účinnost.
Dodavatelé maziv již po několik
desetiletí vyvíjejí a produkují speciální maziva připravená podle požadavků pro jednotlivé průmyslové aplikace.
Všechna maziva musí splňovat základ-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Například některá maziva na bázi
polyalkylenglykolových olejů (PAG)
jsou vhodná pro kluzné tření, ale nehodí se pro valivé tření. Podobně jsou oleje
na bázi polyalfaolefínů (PAO) používány pro valivé tření a mohou také snižovat kluzné tření, zatímco maziva na bázi
silikonu a PFPE jsou typicky používána
pro extrémně vysoké teploty.
Syntetické oleje a mechanické
aplikace
Pokud je zvolen syntetický olej, je to
všeobecně za účelem zlepšení mechanických a chemických vlastností, než
jaké poskytují tradiční produkty na bázi
ropných olejů.
Syntetické oleje poskytují mnoho
výhod, a to včetně:
• dobrých viskozitních vlastností při
nízkých nebo vysokých teplotách
• snížené ztráty odparem
• sníženého tření
• sníženého opotřebení
• zlepšené účinnosti
• chemické stability
• odolnosti proti tvorbě zbytků
• prodloužených intervalů výměny
oleje
• snížených provozních nákladů na
základě kratších prostojů
• zlepšeného využití pracovního
fondu (méně času potřebného pro mazání a údržbu)
• měřitelné úspory energie a zvýšeného výkonu strojního zařízení.
převodové oleje pro tuto kategorii představují vysoce výkonná maziva s přidanou hodnotou – a tou je možnost použití v potravinářském průmyslu. Proto je
možné je používat jak v potravinářství,
tak i v ostatních průmyslových aplikacích. Je důležité zmínit, že normy pro
převodové oleje používané v potravinářském průmyslu jsou stejně tak přísné jako pro ostatní převodové oleje a že
syntetické oleje jsou výkonnější než
standardní ropné oleje.
Oproti uvedeným výhodám mají
syntetická maziva také jednu nevýhodu, a to náklady na pořízení. Nicméně
tyto náklady mohou být sníženy delšími intervaly pro výměnu maziva, protože syntetická
a speciální maziva mohou mít pětkrát
i vícekrát delší životnost než maziva na
nesyntetické bázi, pokud je použit vysoce kvalitní základový olej.
Převážná část mazacích olejů – včetně
mnoha motorových – jsou ropné destiláty, zatímco maziva na bázi syntetického oleje jsou také používána. Syntetické oleje, jako např. PAO, nebo syntetické estery jsou umělé produkty vyráběné z ostatních sloučenin. Z tohoto důvodu je jejich složení zcela odlišné od složení ropných olejů. Jejich vyšší čistota
a stejnorodost poskytují lepší viskozitní
index, oxidační stabilitu a barvu.
K dispozici jsou také polosyntetické
oleje (syntetické směsi), které jsou směsí
ropných a syntetických olejů. Tato třída
maziv poskytuje mnoho výhod syntetických olejů za zlomek ceny.
Mnoho prvovýrobců zjišťuje, že
z důvodu usnadnění distribuce je
výhodné používat produkt s registrací pro kategorii H1, protože syntetické
Syntetické oleje a energetická účinnost
Co se týče energetické účinnosti,
některé převodové oleje jsou energeticky účinnější než jiné z důvodu nižšího
součinitele tření. Například polyglykolové oleje se zdají být nejúčinnějšími
oleji s nejnižším stupněm opotřebení,
zejména v aplikacích s vysokým podílem kluzného tření, který se vyskytuje
například ve šnekových a hypoidních
převodech. V těchto aplikacích PAG
oleje poskytují nižší součinitel tření
v převodovce, což má za následek menší
ztrátu výkonu.
Syntetické oleje mají vyšší energetickou účinnost, protože mají lepší oxidační a tepelnou stabilitu, což znamená, že mají daleko delší životnost. Lze
očekávat, že výměna maziva na bázi
ropného oleje by měla být provedena po
každých 5 000 provozních hodinách,
zatímco produkty na bázi PAO nebo
syntetických uhlovodíků mají životnost
15 000 provozních hodin, než musí být
vyměněny. Navíc maziva na bázi PAG
mohou být při stejné teplotě používána
až 25 000 provozních hodin.
Lze tedy konstatovat, že nutnost
výměny převodového oleje ze strany výrobce závisí na chemickém složení používaného produktu. Pravidlo 10 K říká, že pro
každých 10 stupňů, o které
se zvýší teplota maziva,
se životnost maziva zkrátí
o polovinu.
Je také nutné mít na paměti, že působením oxidace
v čase dochází k rozkladu
maziva. Číslo celkové kyselosti se mění a aditiva se spotřebovávají. Zatímco výměnou převodového oleje se tato
aditiva opět doplní a zároveň
se odstraní částice vzniklé opotřebením,
do hry vstupuje také prostoj z důvodu
údržby. Výběrem vysoce výkonného
převodového oleje se již od začátku snižuje množství zoxidovaných látek v oleji
a zároveň také klesá počet výměn oleje
a prostojů nutných pro údržbu zařízení.
Pro prvovýrobce ovlivňuje převodový olej některá konstrukční rozhodnutí
včetně spolehlivosti konečného produktu. Do jaké míry výrobce zvýší energetickou účinnost převodovky použitím
vysoce kvalitního převodového oleje,
závisí na typu převodu.
Největší přínos pro zvýšení energetické účinnosti může být realizován
v typech převodů s nižší účinností, jako
je tomu například ve šnekových převodech. Se zvýšením účinnosti klesá teplota převodovky. Tento pokles teploty
zvyšuje životnost převodového mechanismu. Možná se to nebude zdát jako
velká výhra, pokud máte jednu nebo dvě
převodovky v celém závodě, ale pokud
jich provozujete stovky, potom to na
využití energie zcela jistě bude znát.
Závěrem lze konstatovat, že většina
prvovýrobců a konečných uživatelů zjišťuje, že přídavná investice do pořízení
vysoce kvalitního převodového oleje se
vyplácí a že se nejvíce osvědčují syntetické oleje. Výběrem vysoce kvalitního
převodového oleje ušetří koncoví uživatelé energii a sníží provozní náklady
prostřednictvím nižší frekvence údržby,
prodlouží intervaly pro výměnu oleje
a sníží opotřebení.
Kontaktní údaje pro čtenáře
na české zastoupení společnosti:
Klüber Lubrication CZ, s. r. o.
Pražákova 10, 619 00 Brno,
Česká republika
Tel.: +420 544 526 200
Fax: +420 544 526 207
[email protected]
www.klueber.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2012
•
43
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Monitorování stavu
ní moduly pro měření teploty nebo
proudu či funkce pro monitorování
motorů v řídicích jednotkách pohonů ACOPOS.“
doplněk. Vědomí toho, že tento typ
monitorování stavu byl dříve možný
pouze při využití nákladných a velkých externích systémů, bylo impulzem k vývoji standardního modulu
pro monitorování stavu na základě
měření vibrací.
Modul X20 pro monitorování stavu
revolučně změnil vyhodnocování dat
o vibracích. Je kompaktní, je možné
ho hladce a bez externího počítače
integrovat do automatizačních systémů B&R a optimalizuje monitorování stavu ve strojírenství.
Působení vibrací
Při práci v oddělení pro zákaznická řešení promýšlel Andreas
Waldl náročné požadavky známého výrobce rotaček. „Pro tuto skandinávskou společnost jsme vyvinuli modul, který vyhodnocuje čidla
zrychlení, převádí shromážděná data
o vibracích do specifického formátu
a předává je k dalšímu zpracování,“
uvádí Andreas Waldl. Komplikované na tom bylo to, že monitorování stavu nebylo pro tohoto zákazníka ničím novým – nabízeli ho jako
volitelné vybavení již 15 let. Proto
bylo nutné signály převést do specifického formátu, aby byly kompatibilní se zařízením, které je zpracovávalo. S pomocí modulu B&R
dokázali ušetřit za nákladné externí
obvody a nyní mohou nabízet monitorování stavu jako základní funkci
svých strojů, a nikoli jako prémiový
Vyvinuto se zákazníkem
a pro zákazníka
„Během vývoje jsme často diskutovali a absolvovali měření mnoha
různých strojů pro různé obory,“
vzpomíná Andreas Waldl. „Výsledky těchto diskusí a zpětná vazba od
zákazníků se staly základem vývoje nových modulů B&R pro monitorování stavu ve strojírenství.“ První
zařízení nové řady bylo představeno
na veletrhu SPS/IPC/Drives. Modul
X20CM4810 o šířce dvou slotů a je
vybaven čtyřmi vstupními kanály pro
čtení čidel zrychlení přes standardizované rozhraní ICP (Integrated Circuit Piezoelectric). Současně slouží
i pro napájení. Signály jsou vzorkovány s frekvencí 51,6 kHz a přímo
v modulu za provozu převáděny na
více než 70 parametrů.
Třicet dva z těchto parametrů jsou
nastavitelné frekvence poškození.
Preventivní údržba vycházející z dat získaných neustálým
monitorováním stavu je častým tématem diskusí, ale
ve strojírenství je zatím realizována zřídka, protože
konvenční systémy jsou velmi drahé...
F
unkce monitorování stavu
umožňuje neustálé sledování podmínek panujících
v celém systému. Z dat získaných při monitorování
stavu lze odvodit požadavky na údržbu příslušného vybavení. „Společnost
B&R již dlouhou dobu nabízí mnoho
zařízení pro monitorování stavu,“
ř í ká A nd reas Waldl, tech nick ý
ředitel divize Zákaznických řešení
u B&R. „Jsou jimi například vstup-
Při rozměrech 25 × 99 mm je X20CM4810
globálně jedním z nejmenších čtyřkanálových modulů pro monitorování stavu.
44 • květen 2012
Ve spektrálním zobrazení je zřetelně vidět poškození vnějšího prstence. To je lépe viditelné díky novému modulu X20CM4820 s integrovanou analýzou signálu a dotazům
na jednotlivé procesní hodnoty.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Monitorování stavu využívá nová generace dekantačních odstředivek ALFA
LAVAL ALDEC G2, díky čemuž je celková spotřeba energie při odvodňování
nebo zahušťování nižší až o 40 procent.
aby obsluha dokázala vhodně reagovat podle hodnot zobrazených jedním
modulem systému X20.“
Tyto hodnoty po vynásobení rychlostí měřené osy udávají skutečnou frekvenci poruchy. Například nesprávné vyvážení má přidělenu frekvenci
poškození 1, nesprávné zarovnání
frekvenci 2. Vyšší frekvence závisejí na geometrii systému a určují
je například výrobci převodovek či
válečkových ložisek. Ostatních přibližně 40 parametrů jsou pevné hodnoty, například strmost či koeficient
amplitudy, nebo slouží k monitorování limitů normy ISO 10816 pro rychlost oscilací.
Kompaktní řešení bez požadavků
na servis
Množství kritérií, které lze nastavit
a monitorovat, umožňuje sledovat i ta
nejsložitější schémata vibrací, například u převodovek, v jediném kanálu.
Hlavním rozdílem mezi tímto řešením a zavedenými konvenčními řešeními je skutečnost, že vyhodnocování probíhá přímo v modulu. Taková
integrace eliminuje potřebu externího počítače programovaného speciálně pro tento úkol a snižuje zatížení sběrnice a procesoru systému.
„Požadovaný výpočetní výkon závisí na aplikaci a není vhodné ho podceňovat,“ upozorňuje Andreas Waldl.
Z hlediska vývoje snižuje integrace konfigurace parametrů do vývojového prostředí Automation Studio a programování reakcí náklady
a zkracuje dobu potřebnou pro vývoj
softwaru a současně minimalizuje
potíže s kompatibilitou rozhraní.
Alfa testování prototypů u vybraných zákazníků probíhá od září 2011.
Běžné prototypy by měly být k dispozici od druhého čtvrtletí 2012
a sériové výrobky od třetího čtvrtletí. „Nejdůležitějším požadavkem při
vývoji těchto modulů byla snadnost
použití jako součásti celkového řešení automatizace bez expertních znalostí z oboru mechaniky oscilací,“
vysvětluje Andreas Waldl. „Modul
musí být možné nakonfigurovat tak,
B+R automatizace, spol. s r. o.
Stránského 39
616 00 Brno
Tel: 541 420 311
www.br-automation.com
Technology by THE INNOVATORS
Smart
Engineering
www.br-automation.com
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2012
•
45
TOP PRODUKTY
SolidWorks Flow Simulation – modul
HVAC nejen pro strojaře
nastavení úloh, provedení výpočtu i nepřeberné množství interpretace výsledků. Zde pomůže
i jedna z novinek – Simulation
2011 – současné zobrazení více
výsledků, např. včetně přehrávání animace. Tedy model je možné
současně nechat zobrazit např.
ve dvou řezech a přitom ještě
animovat trajektorie. To značně
zjednoduší pochopit, jaké procesy a jakým způsobem v návrhu probíhají.
S
olidWorks Flow Simulation je
jeden z nejvýkonnějších softwarových nástrojů pro výpočet proudění tekutin a plynů
neboli CFD (Computational Fluid
Dynamics). Kromě proudění lze také
počítat sdílení tepla, provádět výpočet
tlaků v médiích a další jevy. Těmi dalšími jevy jsou ve dvou nových modulech verze 2011 také chlazení elektronických zařízení a návrh topení,
ventilace a klimatizace. První modul
dostal název Electronic Cooling,
druhý podle v angličtině zavedeného
pojmu HVAC, což je zkratka právě pro
výše uvedené obory. V tomto článku
se zaměříme na druhý z nich, tedy na
ten, jehož použití patří kromě strojírenství také do stavebnictví a jemu
příbuzných oborů.
SolidWorks Flow Simulation a optimalizace prostředí člověka
Základním kamenem pro provoz nových modulů je pochopitelně
SolidWorks 2011 s instalovaným Flow
Simulation. Nové moduly jsou důsledně integrovány do stávající funkčnosti,
ovládání a osvojení nových funkcí je
stejně tak jednoduché, jako je samotný
SolidWorks a jeho simulace. I pro ty,
kdo nejsou zrovna specialisté v daných
oborech, je snadné definovat, spustit
a vyhodnotit úlohu. Na druhou stranu mistrům oboru se dostává mimořádný nástroj se spoustou možností
46 • květen 2012
HVAC aneb Heating, Ventilation
and Air-Conditioning
Hlavním cílem konstruktéra či
architekta je vytvořit prostředí, které
je teplotně komfortní pro člověka,
eliminací příliš vysokých či nízkých
teplot. Pomocí modulu HVAC se tedy
hodnotí dopad kvality ovzduší a teploty především na člověka, ale samozřejmě lze hodnotit např. i předměty. Pomocí modulu lze analyzovat
klima v dopravních prostředcích, klimatizační jednotky, chladicí systémy serverových místností, kanceláře,
obytné místnosti, schopnost budovy odvést kouř či zápach a spousta
dalších možných situací. Zahrnutí
stavebních materiálů do inženýrské databáze Flow umožňuje, aby
se tepelné simulace budov a většina uzavřených zařízení počítala jednodušeji a přesněji. I dřívější verze
SolidWorks Flow Simulation byly
schopny do určité míry řešit úlohy
spojené s řešením ventilace či klimatizace. Nový modul HVAC jde však
mnohem blíže skutečným potřebám
konstruktérů. Zahrnuje funkčnosti,
jako je pokročilé modelování záření
(radiace), tělesa mohou být pro záření
polopropustná, kdy je radiace v tělesech absorbována.
Je možné definovat přesnou závislost na vlnové délce, určit spektrum,
zrcadlení povrchu a refrakční index
pro všechny zdroje záření. Srdcem
každé simulace je řešič. Modul
HVAC těží z vyšší výkonnosti verze
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
2011, a to jak pro tvorbu sítě, tak pro
následné dokončení úlohy.
Kritéria místního tepelného komfortu
Pro definici a hlavně interpretaci
výsledků je v modulu HVAC důsledně
využito normy ISO 7730 v její revizi
z roku 2005. Ta popisuje ergonomii
tepelného prostředí, tedy analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD. Ukazatel PMV
(Predicted Mean Vote) předpovídá
střední tepelný pocit. Hodnota PMV
= 0 představuje tepelnou pohodu
(neutrálně) a pro odchylku od těchto komfortních podmínek je použita
šestistupňová stupnice: +3 horko, +2
teplo, +1 mírně teplo, -1 mírně chladno, -2 chladno, -3 zima. Každý jedinec však hodnotí komfortní podmínky
jinak, a tak i při PMV = 0 je předpokládaný počet nespokojených lidí 5 %.
Ukazetel PPD znamená předpovídané procento nespokojených (Predicted
Percent Dissatisfied). Jedním z hlavních cílů návrhu je tedy minimalizovat
PPD, lépe řečeno dosáhnout hodnoty
někde mezi 5 až 10 %.
PMV je možné stanovit výpočtem
z energetického výdeje, tepelného
odporu oděvu a ze změřených parametrů prostředí (např. teplota vzduchu, střední radiační teplota, relativní
vlhkost a rychlost proudění vzduchu).
Parametry prostředí se stanovují experimentálně v již provozovaných prostorech nebo představují určitý předpoklad budoucího stavu interiéru
zjištěný například modelováním za
určitých předpokládaných podmínek.
Jinak řečeno, s Flow HVAC modulem
je toto všechno podstatně jednodušší.
Kromě PMV a PPD norma zavádí další kritéria, např.:
- návrh optimální operativní teploty
- index rozptylu vzduchu (Air
Diffusion Performance Index – ADPI)
- účinnost odstranění kontaminantů
(Contaminant Removal Effectiveness
– CRE)
- index místní kvality ovzduší
(Local Air Quality Index – L-AQI)
Všechny tyto veličiny je možné
pomocí simulace Flow HVAC modulu vyjádřit.
Hodnocení úrovně vnitřního prostředí
Hodnocení úrovně vnitřního prostředí je rozděleno na subjektivní,
objektivní a předpisové. Subjektivní
hodnocení je založeno na pocitech
subjektu (člověka). Používaná stupnice: 0 – pohoda, 1 – mírná nepohoda, 2 – nepohoda, 3 – značná nepohoda. Objektivní hodnocení je založeno na splnění fyzikálních zákonitostí. Používaná stupnice: optimální
prostředí, únosné prostředí, neúnosné
prostředí. Tyto ukazatele jsou kombinací subjektivního (PPD) a objektivního hodnocení (PMV).
Virtuální prototypy
Testování více alternativ klimatizace
a ventilace je proces značně komplikovaný, tvorba reálných prototypů je
velmi nákladná, ne-li nemožná. Proto
tedy má tvorba virtuálních prototypů pro nalezení optimální varianty
a zajištění tepelné pohody velký
význam. Celé řešení je postaveno
na ověřené technologii, tedy je
možné se na výsledky plně spolehnout. Pomocí modulu HVAC
je možné snadno odhalit typická
obtížná místa návrhu, optimalizovat proudění vzduchu či rozložení teploty i s ohledem na účinky průvanu.
Hlavně v pohodě
Okřídlené úsloví dneška „je
to v pohodě“ používáme snad
všichni. Ona má ale pohoda,
kromě pocitů naprosto subjektivních, podobu i poněkud objektivnější. K tomu patří i pohoda tepelná,
kterou vnímáme velmi silně, pokud
není v pořádku. Tepelná pohoda je
tedy důležitá pro každého z nás, ať už
sedíme doma nebo v kanceláři, anebo
vydáváme energii při namáhavé práci
Řídicí prvky GuardLogix společnosti
Rockwell Automation
Ř
ídicí prvky společnosti AllenBradley řady GuardLogix přispívají k zajištění bezpečnosti
a standardního řízení v rámci jediného
řídicího prvku pro použití při diskrétní výrobě, polohování, řízení pohonů
a v dalších složitých aplikacích.
Řídicí prvky GuardLogix, dostupné
v platformách ControlLogix pro velké
aplikace a CompactLogix pro středně
velké aplikace, nabízejí standardní procesor Logix a bezpečnostní klasifikaci SIL 3.
Snadné použití a konfigurace
S řídicím prvkem GuardLogix mohou
uživatelé naplno využít výhod prostředí
RSLogix5000, standardního vývojového prostředí pro všechny řídicí prvky
společnosti Allen-Bradley řady Logix.
Flexibilní systém na bázi značek
je považován za jeden z nejvíce produktivních a intuitivních systémů
na trhu, který přispívá k maximalizaci produktivity navrhování. Software
RSLogix5000 řídí bezpečnost, takže
uživatelé nemusejí spravovat oddělení
běžné a záložní paměti, ani se starat
o rozdělení do oddílů pro izolaci dat
souvisejících s bezpečností. To vše provádí software RSLogix5000.
Síť
Řídicí prvky GuardLogix využívají protokol CIP Safety over EtherNet/
IP nebo DeviceNet pro připojování
k I/O a umožňují připojení více řídicích prvků GuardLogix pro sdílení bezpečnostních dat k zajištění bezpečného
provázání různých pracovních buněk
/ úseků.
Bezpečnostní řídicí prvky Compact
Řídicí prvky GuardLogix Compact
jsou nejnovějším přírůstkem k řadě
řídicích prvků GuardLogix a poskytují integrované funkce pro bezpečnost
a polohování v jediném řídicím prvku.
či při sportu. Závěrem lze říci, že řešení tepelné pohody pomocí SolidWorks
Flow Simulation a modulu HVAC bude
prostě „v pohodě“.
Ing. Miloš Hrazdíra
Dassault Systemes SolidWorks
Tyto řídicí prvky využívají stejnou
konfiguraci, sítě a vizualizační prostředí jako větší systémy GuardLogix
a poskytují možnosti škálovatelných
systémů s integrovanými bezpečnostními a polohovacími funkcemi
pro středně velké stroje. Řídicí prvky
GuardLogix Compact jsou založeny
na oblíbené platformě CompactLogix
a nabízejí ještě více paměti a možností řízení.
Guard I/O
Guard I/O poskytuje všechny výhody tradičních distribuovaných I/O
pro bezpečnostní systémy.
Snižují náklady na kabeláž a zkracují dobu zprovoznění strojů a pracovních buněk ve srovnání s I/O na šasi.
Guard I/O můžete využívat s jakýmkoli bezpečnostním řídicím prvkem,
který komunikuje v sítích s protokolem DeviceNet nebo EtherNet/IP. K dispozici je několik variant bloků Guard
I/O, s nejrůznějšími prvky pro montáž
do skříně nebo na stroj.
Další informace o programovatelných bezpečnostních řídicích prvcích
SmartGuard 600 a bezpečnostních
relé na www.udrzbapodniku.cz nebo
na [email protected]
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
květen 2012
•
47
ZAOSTŘENO
Aplikace pro inženýry a technické
pracovníky vkládá znalosti do vašich rukou
S
Z A D A V AT E L É rek la my
polečnost CFE Media
uvedla na trh Apps for
Engineers – aplikaci pro
inženýry a technické pracovníky. Jedná se o bezplatnou „aplikaci aplikací“, která
poskytuje interaktivní adresář přibližně 60 mobilních aplikací užitečných pro inženýry a technické pracovníky působící v různých průmyslových odvětvích a zaměřuje se na
témata, jež jsou zahrnuta v publikacích, jako jsou Control Engineering,
Plant Engineering a ConsultingSpecifying Engineer. Tyto mobilní
technické aplikace vybrané pracovníky
CFE Media, jež jsou dostupné v Apple
App Store a v Android Marketplace,
pomáhají předplatitelům CFE Media
a ostatním, kteří používají Apps for
Engineers, provádět efektivněji jejich
práci a rovněž šetří čas uživatelů tím,
že poskytují „přetříděné“ příslušné
mobilní technické aplikace.
Aplikace pro inženýry a technické
pracovníky obsahuje rozmanité kalkulátory, katalogy, prohlížeče soubo-
rů, prostředky k měření apod.
První verze aplikace dovoluje uživateli třídění podle
„kategorie“ nebo „typu“,
navigaci v seznamu aplikací
u každé z těchto nabídek, dále
je možno si prohlížet profil
aplikace, a to pomocí odkazu
na App Store nebo Android
Marketplace, za účelem stažení zvolené aplikace. Podle
svých vlastních zkušeností s aplikacemi, které stahují, mohou uživatelé rovněž
používat app pro připojení na
webové stránky společnosti
CFE Media, kam mají možnost posílat komentáře či recenze a kde mohou
sledovat připomínky ostatních.
Předpokládané datum uveřejnění
aplikace pro inženýry a technické pracovníky v Apple App Store a Android
Marketplace je v květnu 2012. Ti, kteří
by chtěli podat žádost o zahrnutí do
druhé verze aplikace, nechť zašlou
e-mail se snímkem obrazovky (screenshot), specifikacemi a popisem Paulu
Brouchovi, výrobnímu řediteli společnosti CFE Media, na emailovou adresu: [email protected]
Více o této problematice v současných podnicích naleznete v květnovém
vydání časopisu Control Engineering
Česko ve článku s názvem Mobilní pracovníci v průmyslu nebo na internetových stránkách www.controlengcesko.com.
název společnosti
strana
www stránky
telefon
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
7
www.agrokomplex.sk
+421 37 6572 405
Amtek, spol. s r.o.
31
www.amtek.cz
+420 547 125 555
AxFlow s.r.o.
4. str. obálky
www.axflow.cz
+420 296 365 775
B+R automatizace, spol. s r o.
44, 45
www.br-automation.com
+420 541 420 311
Balluff CZ s. r. o.
19
www.balluff.cz
+420 281 000 666
Ekosvětlo s.r.o.
3. str. obálky
www.ekosvetlo.cz
+420 565 659 690
FANUC Robotics Czech s.r.o.
13
www.fanucrobotics.cz
+420 234 072 910
Institute for International Research
5
www.konference.cz
+420 222 074 555
Papouch, s. r. o.
41
www.papouch.com
+420 267 314 267
Schneider Electric CZ, s. r. o.
26, 27, 36, 37
www.schneider-electric.cz
+420 382 766 333
REM-Technik s. r. o.
23
www.rem-technik.cz
+420 548 140 000
Rockwell Automation s.r.o.
47
www.rockwellautomation.com
+420 221 500 001
Siemens Industry Software, s.r.o.
2. str. obálky
www.siemens.cz/plm
+420 266 790 437
SolidWorks
46, 47
www.solidworks.cz
+420 543 212 754
Schwarz & Partner spol. s r. o.
4, 5
www.sp.cz
+420 603 278 654
48 • květen 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Download

Stáhněte si č. 24 v PDF - Česká společnost pro údržbu