EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ
LOGISTICKÝCH PROVOZŮ
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI
Ekosvětlo s.r.o. je specialista na systémy osvětlení průmyslových a logistických hal, sportovišť,
veřejného osvětlení, osvětlení reklamních ploch, eventových akcí, ale i kanceláří a prostor se
specifickými požadavky.
Od roku 2009 poskytuje komplexní služby zaměřené především na ekologické a úsporné
systémy s dlouhou životností. S řešením společnosti Ekosvětlo s.r.o. vyhrávají všechny strany.
•Dodavatel řešení na klíč
•Výrobce svítidel s indukčními výbojkami
•Distributor svítidel, světelných zdrojů a příslušenství
•Poradenská společnost
•Zprostředkovatel instalace a servisu
NAŠI NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PARTNEŘI
NAŠI ZÁKAZNÍCI
OBEC OŘECHOV
MĚSTYS SNĚŽNÉ
MĚSTYS OKŘÍŠKY
CO ŘÍKAJÍ NAŠI ZÁKAZNÍCI
Tímto bych rád vyjádřil svoji
Došlo ke snížení spotřeby
elektrické energie o 57 %, což
znamená, že městys Okříšky platí
ročně o více než 400 000,- Kč za
elektrickou energii méně.
spokojenost se spoluprací s firmou
Firma Ekosvětlo vždy dostála svým
Ekosvětlo s.r.o., v již uskutečněném
závazkům, reagovala pružně dle
projektu za účelem řízení osvětlení
našich potřeb a jejich dané slovo
ve skladu pro klienta Continental
vždy platilo!
a v právě se rozbíhajícím projektu
na obměnu a řízení osvětlení ve
skladu pro klienta Philip Morris.
Zdeněk Ryšavý - starosta
městys Okříšky
Martin Jakubec - facility manager
Alza.cz
Stanislav Bednář - manager nákupu
PST CLC, a.s.
LOGISTICKÉ PROVOZY Z LEGISLATIVNÍHO HLEDISKA
SPOLEČNÉ PROSTORY UVNITŘ BUDOV - SKLADOVÉ PROSTORY A CHLADÍRNY
Ref. číslo
Druh prostoru, úkolu nebo činnosti
ĒmUGRLU°Ra
5.4.1
skladiště a zásobárny
100 lx
25
0,4
60
5.4.2
expedice a balírny
300 lx
25
0,6
60
Specifické požadavky
200 lx při trvalém pobytu osob
SPOLEČNÉ PROSTORY UVNITŘ BUDOV - REGÁLOVÉ SKLADY
Ref. číslo
Druh prostoru, úkolu nebo činnosti
5.5.1
uličky bez obsluhy
ĒmUGRLU Ra
°
20 lx
---
0,4
40
5.5.2
uličky s obsluhou
150 lx
22
0,4
60
5.5.3
řídící stanoviště
150 lx
22
0,6
80
Specifické požadavky
Osvětlenost na úrovni podlahy
Osvětlenost na úrovni podlahy
5.5.4
průčelí regálových skladů
200 lx
---
0,4
60
Osvětlenost na svislé rovině, může být použito
přenosné osvětlení
Ēm - udržovaná osvětlenost
UGRL - index oslnění osvětlovací soustavy vnitřního prostoru
U° - rovnoměrnost osvětlení Ra (CRI) - index podání barev
KAŽDÝ SVĚTELNÝ ZDROJ MÁ SVÉ VYUŽITÍ
Technologie
Blikání (Ano/Ne)
Start
(minut)
Indukční výbojky
> 80 lm/W
100 000
2 700 - 6 500 K
> 85
Ne
0
Keramické
halogenidové
výbojky
50 - 94 lm/W
2 000 - 25 000
2 700 - 6 500 K
60 - 90
Ano/Ne
1-5
65 - 90 lm/W
15 000 - 40 000
2 700 - 6 500 K
60 - 90
Ano/Ne
0-1
T5vT8 hybridní zářivkový
systém SuperTube
90 -105 lm/W
18 000
2 700 - 6 500 K
> 85
Ne
0
60 - 80 lm/W
8 000 - 15 000
2 700 - 6 500 K
60 - 90
Ano/Ne
0-1
Vysokotlaké sodíkové
výbojky
50 - 140 lm/W
10 000 - 60 000
2 000 - 27 00 K
cca 25
Ano/Ne
2 - 10
Vysokotlaké plazmové
výbojky
80 -100 lm/W
25 000 - 60 000
5 000 - 8 500 K
80 - 90
Ne
1-3
Vysokosvítivá řešení
LED
30 -130 lm/W
15 000 - 50 000
2 700 - 10 000 K
60 - 90
Ne
0
5 -15 lm/W
1 000
2 400 - 3 000 K
T5 zářivkové řešení
T8 zářivkový systém
Klasické wolframové
žárovky (E27/E14)
Účinnost
(včetně
předřadného systému)
Životnost
Index podání barev
Barva
(hodin)
(Ri, Ra, CRI)
100Ne
0
INDUKČNÍ VÝBOJKY
TL 03-022
NEJÚČINNĚJŠÍ INDUKČNÍ SVÍTIDLO
PRO VYŠŠÍ STROPY
KERAMICKÉ HALOGENIDOVÉ VÝBOJKY
GE EUROBAY
LEGENDÁRNÍ SVÍTIDLO
PŘEDEVŠÍM PRO TĚŽKÝ PRŮMYSL
T5 ZÁŘIVKOVÉ ŘEŠENÍ
ET-PRIM-T5
ODOLNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO
ZA ROZUMNOU CENU
VYSOKOTLAKÉ SODÍKOVÉ VÝBOJKY
GE M2A
NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ SVÍTIDLO
NA CELÉM SVĚTĚ
VYSOKOTLAKÉ PLAZMOVÉ VÝBOJKY
LG PLS 730
SVÍTIDLO DO OTEVŘENÝCH
PROSTOR S EXTRÉMNÍ VÝŠKOU
VYSOKOSVÍTÍVÁ ŘEŠENÍ LED
OMS GRAFIAS
REVOLUČNÍ SVÍTIDLO PRO
SPECIÁLNÍ POŽADAVKY
ČIDLA A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY
SPÍNÁNÍ NEBO STMÍVÁNÍ DLE ČASOVÉHO PLÁNU
ČIDLA A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY
SPÍNÁNÍ NEBO STMÍVÁNÍ DLE OSVĚTLENOSTI
ČIDLA A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY
SPÍNÁNÍ A STMÍVÁNÍ DLE POHYBOVÝCH A PŘÍTOMNOSTNÍCH ČIDEL
ČIDLA A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY
KOMBINOVANÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
SVÍTIDLA A JEJICH OPTICKÁ ČÁST
REGÁLOVÉ ŘEŠENÍ - VÝŠKA 8 m
TL 03-022
ET-PRIM-T5
SVÍTIDLA A JEJICH OPTICKÁ ČÁST
OTEVŘENÝ PROSTOR - VÝŠKA 6 m
TL 03-022
ET-PRIM-T5
SVÍTIDLA A JEJICH OPTICKÁ ČÁST
OTEVŘENÝ PROSTOR - VÝŠKA 3 m
TL 03-022
TL 0379
PŘÍPADOVÁ STUDIE - JIHOSTROJ a. s.
FINANČNĚ ENERGETICKÉ VÝPOČTY REVITALIZACE HALY D6
PŘECHOZÍ ŘEŠENÍ
NAŠE ŘEŠENÍ
Technologie
HPL-N a MHL výbojky
Zářivky T5
Typ svítidla
Různé 400 W
ET-PRIM-T5 2x80 W
480 W 168 W -65 %
12 000 h 30 000 h 150 %
15 let 15 let 232 800 W 40 660 W -83 %
Celková roční spotřeba elektrické energie 690,40 MWh/rok 81,31 MWh/rok -88 %
Celková roční platba za elektrickou energii 2 039 328 Kč/rok 237 431 Kč/rok -88 %
225 Kč/rok 50 Kč/rok -78 %
Celková roční servisní cena všech svítidel 109 125 Kč/rok 12 100 Kč/rok -89 %
Celkové roční náklady na provoz osvětlení 2 148 453 Kč/rok 249 531 Kč/rok
-88 %
Cena nového svítidla vč. světelného zdroje 3 900 Kč bez DPH 1 800 Kč bez DPH
1 891 500 Kč bez DPH 435 600 Kč bez DPH
Průměrný příkon 1 svítidla Životnost světelného zdroje Životnost svítidla Okamžitá spotřeba všech svítidel Roční servisní cena svítidla Cena všech nových svítidel vč. světelného zdroje Úspora elektrické energie Čistá roční finančně-energetická úspora
Celková finančně-energetická úspora za dobu životnosti Návratnost investice (čistě energetická) 83 %
1 801 897 Kč
27 028 454 Kč
0,24 let
Úspora na servisních nákladech Roční finanční úspora na energii a servisních nákladech 0%
89 %
1 898 922 Kč
Celková finanční úspora za dobu životnosti nabízené technologie 28 483 829 Kč
Návratnost investice 0,23 let
PŘÍPADOVÁ STUDIE - JIHOSTROJ a. s.
POROVNÁNÍ TOKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ BĚHEM DESETI LET
30 000 000 Kč
0
2
25 000 000 Kč
20 000 000 Kč
15 000 000 Kč
10 000 000 Kč
5 000 000 Kč
0 Kč
Předchozí řešení
Při opětovné instalaci předchozího řešení
Naše řešení
4
6
8
10
PŘÍPADOVÁ STUDIE - JIHOSTROJ a. s.
POROVNÁNÍ VYUŽITÍ finančních prostředků PO DESETI leTECH
1 091 250 Kč
PŘECHOZÍ ŘEŠENÍ
2 374 310 Kč
121 000 Kč
NAŠE ŘEŠENÍ
ÚSPORA
435 600 Kč
INVESTICE
SERVIS
ENERGIE
20 393 280 Kč
18 553 620 Kč
Porovnání životnosti použitých světelných zdrojů [hod]
PŘEDCHOZÍ ŘEŠENÍ
NAŠE ŘEŠENÍ
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
NÁKLADY NA PROVOZ OSVĚTLENÍ
POROVNÁNÍ VYUŽITÍ finančních prostředků PO DESETI leTECH
PŘECHOZÍ ŘEŠENÍ
NAŠE ŘEŠENÍ
964 500 Kč
ÚSPORA
2 345 933 Kč
INVESTICE
SERVIS
226 000 Kč
ENERGIE
1 454 072 Kč
9 971 216 Kč
6 909 711 Kč
POČET SVÍTIDEL INVESTICE 226 ks
1 454 072 Kč bez DPH
CELKOVÁ ROČNÍ ÚSPORA 836 378 Kč bez DPH
NÁVRATNOST INVESTICE 1,74 let
NÁKLADY NA PROVOZ OSVĚTLENÍ
POROVNÁNÍ VYUŽITÍ finančních prostředků PO DESETI leTECH
PŘECHOZÍ ŘEŠENÍ
NAŠE ŘEŠENÍ
889 500 Kč
ÚSPORA
2 766 401 Kč
INVESTICE
SERVIS
340 500 Kč
ENERGIE
1 774 070 Kč
13 690 914 Kč
9 699 442 Kč
POČET SVÍTIDEL 227 ks
INVESTICE 1 774 070 Kč bez DPH
CELKOVÁ ROČNÍ ÚSPORA 1 147 351 Kč bez DPH
NÁVRATNOST INVESTICE 1,55 let
NÁKLADY NA PROVOZ OSVĚTLENÍ
POROVNÁNÍ VYUŽITÍ finančních prostředků PO DESETI leTECH
PŘECHOZÍ ŘEŠENÍ
NAŠE ŘEŠENÍ
990 000 Kč
ÚSPORA
2 578 867 Kč
INVESTICE
SERVIS
ENERGIE
31 200 Kč
327 600 Kč
8 709 120 Kč
6 761 453 Kč
POČET SVÍTIDEL 156 ks
INVESTICE 327 600 Kč bez DPH
CELKOVÁ ROČNÍ ÚSPORA 708 905 Kč bez DPH
NÁVRATNOST INVESTICE 0,46 let
OSVĚTLENÍ SKLADOVACÍCH A LOGISTICKÝCH HAL
OSVĚTLENÍ SKLADOVACÍCH A LOGISTICKÝCH HAL
OSVĚTLENÍ SKLADOVACÍCH A LOGISTICKÝCH HAL
OSVĚTLENÍ SKLADOVACÍCH A LOGISTICKÝCH HAL
OSVĚTLENÍ VÝROBNÍCH PROSTOR
OSVĚTLENÍ VÝROBNÍCH PROSTOR
CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT?
• Dodat konvenční světelné zdroje nejvyšší kvality za nejlepší ceny na trhu (T8, T5 zářivky, všechny druhy výbojek, wolframové žárovky, retrofit i originální LED řešení a jiné speciální světelné zdroje)
• Zpracovat zdarma energetický a světelně-technický posudek soustavy osvětlení a doporučit správné řešení pro snížení ekonomické náročnosti osvětlovací soustavy, zvýšení komfortu a bezpečnosti (moderní svítidla, případně systém řízení osvětlení)
• Dodat některé z asi 4 000 typů osvětlení vhodných pro všechny typy prostorů, případně zajistit instalaci,
externí servis a údržbu osvětlení
• Zvýšit povědomí nebo dokonce vyškolit v základech světelné techniky a působit jako poradce a podpora při řešení osvětlení
• Zajistit financování revitalizace osvětlení za velmi zajímavých podmínek a v případě existence vhodné
dotace pomoci nebo přímo na klíč zprostředkovat čerpání dotace z národních nebo evropských fondů
KONTAKT
EKOSVĚTLO s.r.o.
U Obůrky 5
674 01 Třebíč
Česká republika
IČ: 29003903
DIČ: CZ29003903
+420 778 009 966
[email protected]
www.ekosvetlo.cz
Download

ekonomické a ekologické osvětlení logistických