e
syn rgy
ONE WORLD. ONE ELEVATOR.
ThyssenKrupp Výtahy
2
synergy je osobní výtah
navržený pro budovy
budoucnosti. Unikátní
technologie, kvalita, design,
cena, to vše činí výtah synergy
tím nejlepším řešením pro
nové instalace
Ať už jim leží na stole nové stavební plány, nebo
Ale ne všechny prvky řady synergy jsou stejné. Jelikož
modernizační opatření, mohou být odborní plánovači,
požadavky kladené na výtahy se mohou v jednotlivých
architekti, majitelé a nájemci domů klidní, rozhodnou-li
zemích lišit – např. vzhledem k odlišným stavebním
se pro náš nový výtahový systém synergy. Značka synergy
předpisům - pojali jsme synergy jako modulární systém,
byla pojata jako výtah pro bytové domy, kancelářské a
který lze snadno přizpůsobit konkrétním požadavkům
administrativní budovy s až 16 stanicemi. V rámci procesu
regionálních trhů. A co je obzvláště výhodné: kompaktní
se název výrobku stal jakýmsi programem. Při vývoji
rozměry šachty a nepřítomnost strojovny vám ušetří nejen
produktu synergy jsme využili společně nabytých zkušeností
prostor, ale i stavební náklady.
a uceleného technologického know-how svých vysoce
Navíc tyto faktory skýtají odborným plánovačům a
kvalifikovaných zaměstnanců, působících v celém světě.
architektům maximum volnosti – a podstatně méně složitý
A výsledek vyhovuje všem stranám: díky normalizovaným
proces plánování. Jinými slovy: každý výtahový systém
stavebním dílcům vyrábíme výtahy s využitím neobyčejně
synergy skýtá možnost optimálního začlenění do generálního
racionálních výrobních metod, vše v osvědčené
plánu stavby. Krátké dodací lhůty, nízká spotřeba energie a
a ověřené kvalitě. A nabízíme je pak zákazníkům při
dlouhá provozní životnost dokreslují celkový pozitivní obraz
optimálním poměru cena-výkon.
nového výtahového systému synergy.
3
4
synergy, výtah budoucnosti
Při vývoji výtahu synergy jsme využívali skvělých
zkušeností a pokročilého technologického know-how,
jakož i vysoké kvalifikace svých zaměstnanců.
OPTIMALIZACE PROCESU
•
•
•
•
•
Suroviny: -20 %
Plyn: -21 %
Voda: -22 %
Plasty, dřevo a karton: -15 %
Nátěr: -37 %
OPTIMALIZACE VÝROBKU
Roční spotřeba v kW
Výtah o nosnosti 630 kg/8 o s o b
5200
HD: -70%
S převodem: -40%
3000
1750
HD
S převodem
synergy
LED
Osvětlení
+
=
Ušetříte 200 kW /rok
-60%
Automatické
zálohování
Přesnost
zastavení
± 3mm
Nízká
hlučnost
Střídač
Pohodlí
a
bezpečnost
O.E.M.
Zabezpečovače
ThysenKrupp
5
Pohon výtahové technologie
je umístěn v hlavě šachty.
Bezpřevodový pohon
s frekvenčním řízením
zajišťuje bezhlučný provoz.
Umístění rozvaděče
v nejvyšším nástupišti.
Díky tomuto umístění je
elektroinstalace
soustředěna v jednom
místě.
Díky systému lanování 2:1
je maximálně využita síla
pohonu. Výtahová kabina
využívá maximálně
prostoru šachty.
Nová vodítka kabiny a
protiváhy jsou garancí
tiché jízdy.
S1
Inovovaný design pro budovu
každého typu
Kolem světla.
„Představujeme vám unikátní přepravní a setkávací prostor nového
typu. Jasný a velkolepý prostor se svěžím elegantním
designem”. Vicente Porres, designér kabiny S1.
S1 je nově vytvořený
koncept výtahu: „přeprava
prostoru“ pomocí systému
modulárního ovládacího
panelu a LED osvětlení,
které se perfektně
přizpůsobí každé kabině
zachováním jedinečného
stylu.
ThyssenKrupp Výtahy
S1
vzhled budoucnosti
V kategorii vybavenosti budov byla kabině S1 udělena za dekoraci
cena chicagského muzea Athenaeum Good Design Award 2010.
5 elegantních barev bude
dokonale ladit s vašimi
představami.
BARVY PLOCH
01 S1 Black
02 S1 Fire
03 S1 Earth
04 S1 Water
05 S1 Air
PODLAHA
Polymeric Floor
Hlavní charakteristiky S1
MOTOR / POHON / NAPÁJECÍ ZDROJ
Bezpřevodový stroj
Frekvenční měnič VVVF
Napájení 3 x 400 V - 50 Hz
Napětí pro osvětlení 220V
Připojení k nouzovému napájecímu zdroji
Napájení 3 x 415 V - 50 Hz
Napájení 3 x 220 V - 60 Hz
DVEŘE KABINY
VF08 Dveře kabiny z nerez oceli
Elektrická fotobuňka
Dovírání dveří
Centrální otvírání dveří
Další dveře
ŠACHETNÍ DVEŘE
Dvoukřídlé teleskopické posuvné dveře Dveře v šachtě
Dveře v základové desce
Šachetní dveře z nerez oceli
Centrálně otvírané dveře
Další šachetní dveře
ŘÍŽENÍ
CMC4, selektivní dolů Rozvaděč s nátěrem opatřeného ocelového plechu
Sběrné řízení nahoru a dolů
Duplexové řízení
Předotvírání dveří
Požárně-evakuační systém
Služba hasičů
Skupiny o různém počtu zastávek
Rozvaděč v nerez oceli
Ovládací skříň vzdálená více než 5m od VVVF
Automatické vyprošťovací zařízení Zahrnuto v základní ceně
Volitelné KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY
Komunikační systém EAR
2cestný interkom
3cestný interkom
Další komunikační systém
NA Není k dispozici
Vertikální ovládací panel
kabiny.
Jednoduchý i
průchozí 180º
1 standardní madlo.
2 či 3 madla navíc
jako nadstandard.
Pouze průchozí 180º
LIP 7 COP (standard).
LIP 7 LOP.
LOP se šipkami
Programovatelný TKE.
Kabinový indikátor a
indikátor na nástupišti
(volitelné).
Pouze jediný vchod
ČERVENÁ - FIRE
BÍLÁ - AIR
HNĚDÁ - EARTH
MODRÁ - WATER
Millenium Classic
Exkluzivní design s více možnostmi
Kabina Millenium Classic byla navržena tak, aby splňovala
Hlavními výhodami jsou horizontální ovládací a světelné panely.
požadavky pro invalidní osoby a zároveň nejnovější evropské
Samozřejmostí jsou tlačítka s Braillovým písmem a přivolávače
normy EN 81–70.
s optickou a akustickou signalizací
Dekorace vychází z horizontálních panelů
vyrobených z melaminu v
případě standardní verze,
alternativně pak v provedení
nerezové oceli tří různých typů.
BARVY PLOCH
01 Light Yellow
02 Beige Arena
03 Orange
04 Lavender
05 Montana Grey
DŘEVO
01 White Beech
02 Swiss Pear
03 Cherry tree
PODLAHY
01 Grey
02 Dark blue
03 Anthracite
Dekorace Millenium
VYBAVENÍ KABINY
OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ PRVKY
Obložení Millenium (K29)
Step modul BST
Zrcadlo na polovině zadní stěny
Polymerová podlahová krytina
Příprava pro dlažbu (20 mm) 1 madlo
Stěny z nerez oceli
Hliníkový potah
Ventilační/únikový poklop
Nouzové tlačítko (alarm)
LOP (přivolávače) v dveřním rámu
Indikátor kabiny LIP 4 s šipkami pro podlaží a procházení
Nouzové osvětlení na 1 hodinu
Programovatelné LCD TKE
Hlasová oznámení
Zahrnuto v základní ceně
Volitelné
NA Není k dispozici
Tlačítka step modul (standardně)
Na přání lze madla osadit na
jednu, dvě nebo tři stěny.
Na zvláštní požadavek lze
dodat hliníkovou lištu.
Tlačítka u šachetních dveří
v provedení antivandal.
Tlačítka CEHAM v provedení
provedení antivandal(volitelné)
Osvětlovací prvek je
zářivkový, nachází se nahoře
na stěně proti COP.
Programovatelný ukazatel na nástupišti
LCD TKE (volitelné)
Programovatelný ukazatel na nástupišti
TKE LCD COP (volitelné)
Zářivkové osvětlení
(standardně).
LED osvětlení (volitelné).
synergy
skvělá hodnota při zmenšené velikosti
TRAVEL HEIGHT = Zdvih výtahu
ThyssenKrupp Výtahy
Rozměry: synergy
STRANOVÉ OTEVÍRÁNÍ
NOSNOST
RYCHLOST KABINA
Nosnost(kg) Počet osob (m/s)
Vstup
DVEŘE
Šířka
(DW)
ROZMĚRY KABINY
Výška
(DH)
Šířka
(CW)
Hloubka
(CD)
Hlava
Šířka Hloubka šachty
(SW)
(SD)
ROZMĚRY ŠACHTY(1)
Výška
(CH)
850
1000
jeden
2000
320
4
1.0
700
900
1000
2220
2100
průchozí
850
1000
1000
1200
jeden
2000
450
6
1.0
800
1000
1250
2220
2100
průchozí
1000
1200
800
jeden
900
2000
480
6
1.0
950
1300
2220
800
2100
průchozí
900
800
jeden
900
2000
630
8
1.0
1100
1400
2220
800
2100
průchozí
900
900
jeden
1350
1400
1000
2000
800**
10
1.0
2220
900
2100
průchozí
1300
1400
1000
1100
2100
900
jeden
1400
1600
1000
2000
1600
1400
1000**
13
1.0
2220
2100
1100
2050
900
průchozí
1400
1600
1000
1600
1400
1400
1450
1400
1550
1550
1550
1500
1650
1500
1650
1650
1700
1650
1700
1300
1300
3450
1350
1500
1550
3450
1650
1600
1600
3450
1750
1750
1700
1700
3450
1850
1850
Prohlubeň
1150
1250*
1150
1250*
1150
1250*
1150
1250*
1935
1700
3450
1885
1850
1150
1250*
1685
1985
2185
1685
1985
2185
1150
1250*
2400
1900
1700
3450
2500
2050
1850
*V případě zdvihu nad 30m (s kompenzačním řetězem).
**V případě 450 kg, 630 kg, 800 kg a 1 000 kg při rychlosti 1,6 m/s zůstávají rozměry šachty stejné.Prohlubeň: 1 370 mm,Hlava šachty: 3 600 mm
(1) +/- 50mm Tolarance
OBLAST VYUŽITÍ
Nosnost (kg)
320 kg
450 kg
Počet osob
4
6
480 kg
6
Rychlost (m/s)
1.0 - 1.6
Lanování
2:1
Max. počet zastávek*
16 - 21
Max. zdvih (m)*
800 kg
1000 kg
8
10
13
30 (45 s kompenzačním řetězem) - 30 (60 s kompenzačním řetězem)
Počet vstupů
Jeden nebo dva vchody při 180°
Řízení
Rozvaděč
630 kg
Typ kabiny
CMC4
Vedle šachetních dveří poslední stanice
Samonosná K29 - K28b
Dekorace kabinyMillenium Classic - S1
Typ dveří (mm)
Šířka dveří (mm)
1 dvoukřídlé teleskopické dveře – centrální dveře
700
800
800 - 900
Výška dveří
800 - 900
900 - 1000
900 - 1000
2000 - 2100
StrojSynchronní bezpřevodový stroj s permanentními magnety
Pohon
Měnič o proměnné frekvenci VVVF
Průměr trakční kladky (mm)
Počet startů za hodinu (cph)
Běžný proud (A)
13 - NA
240
120
13 - 16.5
13 - 16.5
Běžné napětí (V)
400
Přesnost dojezdu (mm)
+/- 3
Průměr LAN (mm)
6
Počet LAN**
*1m/s - 1.6m/s
NA. není k dispozici
3 - NA
4 - 5
4 - 5
180
16 - 21
23 - 28
23 - 28
6 - 7
8 - 9
10 - 11
6
ThyssenKrupp v kostce
THYSSENKRUPP
Koncern ThyssenKrupp zaměstnává ve zhruba 80 zemích světa 180 000 osob, které erudovaně a s
nasazením veškeré odbornosti pracují na vývoji jednotlivých řešení pro udržitelný pokrok. Jejich dovednosti
a erudice jsou základem našich úspěchů. Inovace a technický pokrok jsou klíčovými faktory umožňující
nám držet krok s globálním růstem a využívat konečných zdrojů udržitelným způsobem. Díky své technické
průpravě v oblasti materiálů, strojního inženýrství a provozního zařízení umožňujeme svým zákazníkům
zaujímat přední místo na celosvětovém trhu a vyrábět inovované produkty nákladově úsporným a zdroje
šetřícím způsobem.
Základem všeho toho je odpovědné řízení podniku orientované na dlouhodobý růst. Ve stále se měnícím
obchodním prostředí ustavičně rozvíjíme svou společnost tak, aby nám umožnila čelit globálním výzvám
budoucnosti cestou inovovaných řešení.
Společnost ThyssenKrupp Elevator nese odpovědnost za celosvětové aktivity stejnojmenného koncernu
v oblastech systémů pro přepravu osob. S více než 46 000 zaměstnanci a zákazníky ve 150 zemích je
společnost ThyssenKrupp Elevator jednou z vůdčích firem v oblasti výtahů na světě. Sortiment výrobků
obsahuje osobní i nákladní výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky, sedačkové a plošinové vleky,
nástupní můstky pro cestující a kvalitní služby na podporu celého tohoto sortimentu.
Bucharova 2641/14 • 158 00 Praha
Tel.: +420 234 714 910 • Fax.: +420 234 714 930
e-mail: [email protected]
www.thyssenkrupp-vytahy.cz
Vytištěno ve Španělsku 06/2012
ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o.
Výtah s finanční podporou ministerstva průmyslu, obchodu a turismu udělovanou v rámci Národního programu pro průmyslový
design a výrobu v sektoru víceoborových tématických vlastností, a to pod následujícím identifikačním číslem: FIT-020400-2006-185.
Download

prospekt - ThyssenKrupp Výtahy