UNISORT s.r.o., Mrač 44, 257 21 Mrač
Fax: 317 779 602 Tel.: 602 358120, 608 060664
E-mail: [email protected] www.belis.cz
1/2
CENÍK SILNOSTĚNNÝCH BETONOVÝCH JÍMEK
VÁLCOVÉ SILNOSTĚNNÉ JÍMKY - síla stěny 15 cm, síla víka 30 cm
Při kalkulaci výsledné ceny je nutno sečíst cenu jímky s cenou víka a s cenou poklopu
V ceně jímky je započten jeden těsněný prostup, další prostupy je možné doobjednat
DJ = označení pro vnitřní průměr jímky - vnější průměr je o 300 mm větší.
Užitný objem jímky je stanoven pro alternativní nátokový otvor DN 150, umístěný min. 50 mm pod zámek jímky.
Při nižší jímce než 1500 mm se za každých 100 mm cena sníží o 1220 Kč.
Ceny jsou platné od 10.4.2012 do odvolání
Označení vnitřní průměr/ vnější výška
DJ 1000/1000
DJ 1000/1100
DJ 1000/1200
DJ 1000/1300
DJ 1000/1400
DJ 1000/1500
Pryžové těsnění mezi kruhové díly jímek D1000
Víko V 1000/otv.625
Označení vnitřní průměr/ vnější výška
DJ 1200/1000
DJ 1200/1100
DJ 1200/1200
DJ 1200/1300
DJ 1200/1400
DJ 1200/1500
DJ 1200/1600
DJ 1200/1700
DJ 1200/1800
Víko V 1200/otv.625
Víko V1200/otv.ATYP
Pryžové těsnění mezi kruhové díly jímek D1200
Označení vnitřní průměr/ vnější výška
DJ 1500/1500
DJ 1500/1600
DJ 1500/1700
DJ 1500/1800
DJ 1500/1900
DJ 1500/2000
DJ 1500/2100
DJ 1500/2200
DJ 1500/2300
DJ 1500/2400
DJ 1500/2500
DJ 1500/2600
DJ 1500/2700
DJ 1500/2800
DJ 1500/2900
Víko V 1500/otv.625
Víko V 1500/otv.900
Víko V 1500/otv ATYP
Pryžové těsnění mezi kruhové díly jímek D1500
Hmotnost Objem v
m3
vt
1,28
0,76
1,41
0,84
1,51
0,91
1,62
0,99
1,73
1,07
1,83
1,15
0,5
Hmotnost
vt
1,79
1,93
2,08
2,22
2,36
2,5
2,64
2,78
2,92
0,73
Objem v
m3
1
1,1
1,2
1,3
1,45
1,55
1,65
1,75
1,85
Hmotnost
vt
3,5
3,69
3,89
4,08
4,27
4,47
4,66
4,85
5,05
5,24
5,43
5,62
5,82
6,01
6,2
1,22
1,05
Objem v
m3
2,59
2,78
2,94
3,12
3,3
3,47
3,65
3,83
4
4,18
4,36
4,53
4,71
4,89
5,06
Cena jímky
bez DPH
7 900 Kč
8 300 Kč
8 900 Kč
6 500 Kč
10 500 Kč
11 900 Kč
850 Kč
3 500 Kč
Užitný
objem v
Cena bez DPH
m3
0,75
9 900 Kč
0,9
10 800 Kč
1
11 700 Kč
1,1
12 600 Kč
1,25
13 500 Kč
1,35
14 400 Kč
1,45
15 300 Kč
1,55
16 200 Kč
1,65
17 100 Kč
4 200 Kč
4 800 Kč
980 Kč
Užitný
objem v
Cena bez DPH
m3
2,09
19 900 Kč
2,28
20 700 Kč
2,44
21 400 Kč
2,62
22 200 Kč
2,8
22 900 Kč
2,97
23 700 Kč
3,15
24 400 Kč
3,33
25 200 Kč
3,5
25 900 Kč
3,68
26 700 Kč
3,86
27 400 Kč
4,03
28 200 Kč
4,21
28 900 Kč
4,39
29 700 Kč
4,56
30 400 Kč
6 500 Kč
7 500 Kč
7 900 Kč
1 800 Kč
2/2
CENÍK SILNOSTĚNNÝCH BETONOVÝCH JÍMEK
Označení vnitřní průměr/ vnější výška
DJ 2000/1500
DJ 2000/1600
DJ 2000/1700
DJ 2000/1800
DJ 2000/1900
DJ 2000/2000
DJ 2000/2100
DJ 2000/2200
DJ 2000/2300
DJ 2000/2400
DJ 2000/2500
DJ 2000/2600
DJ 2000/2700
DJ 2000/2800
DJ 2000/2900
Víko V 2000/otv.625
Víko V 2000/otv.900
Víko V 2000/otv.ATYP
Pryžové těsnění mezi kruhové díly jímek D2000
Označení vnitřní průměr/ vnější výška
DJ 2500/1500
DJ 2500/1600
DJ 2500/1700
DJ 2500/1800
DJ 2500/1900
DJ 2500/2000
DJ 2500/2100
DJ 2500/2200
DJ 2500/2300
DJ 2500/2400
DJ 2500/2500
DJ 2500/2600
DJ 2500/2700
DJ 2500/2800
DJ 2500/2900
Víko V 2500/otv.625
Víko V 2500/otv.900
Víko V 2500/otv.ATYP
Pryžové těsnění mezi kruhové díly jímek D2500
Hmotnost Objem v
vt
m3
4,99
4,6
5,21
4,92
5,43
5,23
5,65
5,54
5,87
5,85
6,09
6,16
6,31
6,47
6,53
6,785
6,75
7,1
6,97
7,415
7,19
7,73
7,41
8,045
7,63
8,36
7,85
8,675
8,07
8,99
Hmotnost Objem v
vt
m3
6,62
7,04
6,93
7,53
7,24
8,03
7,55
8,52
7,86
9,01
8,17
9,5
8,48
9,99
8,79
10,48
9,1
10,97
9,41
11,46
9,72
11,95
10,03
12,44
10,34
12,93
10,65
13,42
10,96
13,91
Užitný
objem v
Cena bez DPH
m3
3,66
25 900 Kč
4,06
26 800 Kč
4,38
27 600 Kč
4,66
28 500 Kč
4,97
29 300 Kč
5,26
30 200 Kč
5,56
31 000 Kč
5,86
31 900 Kč
6,26
32 700 Kč
6,56
33 600 Kč
6,85
34 400 Kč
7,16
35 300 Kč
7,48
36 100 Kč
7,76
37 000 Kč
8,06
37 800 Kč
8 500 Kč
9 300 Kč
9 900 Kč
2 200 Kč
Užitný
objem v
Cena bez DPH
m3
5,65
33 500 Kč
6,14
34 630 Kč
6,63
35 760 Kč
7,12
36 890 Kč
7,61
38 020 Kč
8,1
39 150 Kč
8,59
40 280 Kč
9,08
41 410 Kč
9,57
42 540 Kč
10,06
43 670 Kč
10,55
44 800 Kč
11,04
45 930 Kč
11,53
47 060 Kč
12,02
48 190 Kč
12,51
49 320 Kč
12 500 Kč
13 900 Kč
14 500 Kč
2 500 Kč
Vyrovnávací prstence
Označení prstence
TBS 6/12
TBS 8/12
TBS 10/12
Přechodový kónus 1000/625
Hmotnost
v kg
JS v mm
40
625
50
625
64
625
600
625
Výška v
Cena bez
mm
Tl. Stěny v mm
DPH
60
120 Kč
420 Kč
80
120 Kč
480 Kč
100
120 Kč
520 Kč
680
120 Kč 2 850 Kč
Šachtový poklop s rámem
Označení poklopu
A 15 ( kN )
SLS - B 125 ( kN )
SLS - D 400 ( kN )
JS v mm
Hmotnost v kg
rám
poklop
30
23
625
54
50
625
81
80
625
Výška v mm
Cena bez
DPH
75 Kč
125 Kč
160 Kč
1 950 Kč
2 750 Kč
4 100 Kč
Download

Cena - UNISORT s.r.o.