Mesto Svidník, Združenie pre podporu obnovy bytových domov,
Službyt, s.r.o. a Bytové družstvo Svidník Vás pozývajú na
Odborný seminár
KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV,
ktorý sa uskutoční
pod záštitou primátora mesta Svidník
12. september 2012, SVIDNÍK
Termín:
Miesto:
Odborný garant:
Organizačný garant:
12.9.2012 o 16,00 hod.
veľká zasadačka – Obvodný úrad Svidník
Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Ing. Miroslav Vereš
PROGRAM:
Partneri:
15,00 - 15,45
15,45 - 15,50
15,50 - 16,00
16,00 –16,20
16,20 - 16,40
16,40 - 17,00
17,00 –17,20
17,20 –17,50
17,50 - 18,10
18,10 - 18,30
18,30 - 18,50
18,50 - 19,00
ELEKTROTRANSPORT CD
Cyril Dudáš, Svidník
ELEKTROSERVIS
SERVIS VÝŤAHOV
BLESKOZVODY
REVÍZIE
Prezentácia účastníkov
Otvorenie odborného seminára - Ing. Miroslav Vereš, ZpPOBD
Príhovor primátora mesta Svidník – Ing. Ján Holodňák
Audit – posúdenie nákladov v oblasti elektrickej energie a stavu
technických zariadení – Cyril Dudáš, Elektrotransport CD
Izolácie balkónov a loggii - Peter Bobela, ATRO s r.o.
Knaufinsulation - bytový dom od pivnice po strechu - Ing. Katarína
Matejíčkova, KNAUFINSULATION,
Obnova bytových domov – kde na to vziať? – Ľubica Sebestyénová,
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Občerstvenie
Podpora obnovy bytového fondu z prostriedkov ŠFRB a
odstránenie systémových porúch bytového domu - možnosti
poskytnutia podpory
Energetická certifikácia, energetický audit a tepelná pohoda
užívateľov bytových domov – Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SF STU
Bratislava
Nebojte sa zatepľovať, váš dom vám to viacnásobne vráti – Ing.
Zuzana Jančíková, STAVCENTRUM SK, s.r.o.
Zlosovanie vecných cien pre účastníkov a záver odborného
seminára
Vstup a občerstvenie počas odborného seminára sú pre účastníkov
zabezpečené bezplatne. Svoju účasť prosím potvrďte na
e-mail: [email protected],
e-mail: [email protected],
alebo na e-mail: [email protected],
najneskôr do 11.9.2012.
Download

Odborný seminár KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV