Slepý rozpočet
Stavba :
Objekt :
P.č.
13F04 Vzdělávací zařízení MF ČR Vltava Smilovice
SO01 Rekonstrukce
Číslo položky
Název položky
Celkem za
Díl: 711
99 Staveništní přesun hmot
Izolace proti vodě
130 711111001RZ1
Ukončovací profily – okapnice (např. Schlueter BARA-RWL a
RTK, připouští se řešení stejného druhu)
MJ
Ukončovací profily – odvodňovací žlab + chrliče (např.
Schlueter BARIN, připouští se řešení stejného druhu)
m
množství
cena / MJ
celkem (Kč)
hmotnost / MJ
70,00
hmotnost celk.
(t)
dem.hmot / MJ
0,00000
dem. hmot.
celk.(t)
0,00000
0,00
0,00
0,00030
0,02100
0,00000
0,00000
0,00
0,00
0,00052
0,00598
0,00000
0,00000
70,00
m
Terasa:70
132 711141559RT1
0
0,00
Terasa:70
131 711112001RZ1
Rozpočet: 0
11,50
11,50
Izolace proti vlhk. vodorovná PVC-P 1 vrstva - materiál ve
specifikaci
m2
299,23
0,00
0,00
0,00041
0,12268
0,00000
0,00000
133 711142559RT1
Izolace proti vlhkosti svislá PVC-P 1 vrstva - materiál ve
specifikaci
m2
11,50
0,00
0,00
0,00058
0,00667
0,00000
0,00000
134 711491171RZ1
Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky
textilie Netex F - 300
m2
299,23
0,00
0,00
0,00032
0,09575
0,00000
0,00000
135 711491172RZ1
Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky
textilie Netex F - 300
m2
299,23
0,00
0,00
0,00032
0,09575
0,00000
0,00000
136 711491271RZ1
Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky
textilie Netex F - 300
m2
11,50
0,00
0,00
0,00049
0,00564
0,00000
0,00000
137 711491272RZ1
Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie
Netex F - 300
m2
11,50
0,00
0,00
0,00052
0,00598
0,00000
0,00000
138 59760162.A
Lišta kout/1díln plast Schlüter DILEX EKE U15/O 14
vč.montáže
m
46,00
0,00
0,00
0,00022
0,01012
0,00000
0,00000
139 62852010
PVC - P fólie se skleněnou výztuží, min.tloušťka 1,5mm
(např DEKPLAN 77, připouští se řešení stejného druhu)
m2
357,34
0,00
0,00
0,00490
1,75096
0,00000
0,00000
0,00
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
299,23*1,15
344,11
11,5*1,15
140 998711201R00
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
Celkem za
Díl: 720
711 Izolace proti vodě
Zdravotechnická instalace
141 dílčí rozpočet
Demontáže+vnitřní vodovod+kanalizace+zařizovací
předměty+dokumentace skutečného provedení
Celkem za
Díl: 730
720 Zdravotechnická instalace
Ústřední vytápění
142 dílčí rozpočet
Vytápění + dokumentace skutečného provedení
Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
13,23
%
0,00
0,00
kpl
1,00
0,00
0,00
2,12054
0,00000
0,00
kpl
1,00
0,00
0,00
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Strana 14
Download

Smilovice-SO01-izolace proti vodě