No vinka:
BTH Mobi lný vlhk omer piesku
Nový BTH je mobilný vlhkomer na urcovanie obsahu vlhkosti v sypkých materiáloch akými je piesok,
štrk a kamenná drt’. BTH sa vyznacuje presným meraním a pohodlne sa ovláda.
Vlastnosti BTH vlhkomeru:
Vel’ký rozsah merania 0-30 %
Vysoko spol’ahlivý
Ergonomicky tvarovaný merací prístroj
Stabilná sonda na zapichnutie s ergonomickou rúckou
Dobre citatel’ný displej
Konfigurovatel’ný cez USB rozhranie a softvér
BTH
Prenosný vlhkomer
Bikotronic GmbH - Im Hohen Acker 7
67146 Deidesheim - Germany
Autorizovaný zástupca v SR:
CHEMMEA spol. s r.o.
Radlinského 27 - 81107 Bratislava
tel. 02/52924163
fax: 02/52924164
http://www.chemmea.sk
Tel.: +49 6326 96530
Fax: +49 6326 965350
Internet: http://www.bikotronic.de
Email:
[email protected]
Jednoduché ovládanie
Sondu zapichnite do meraného materiálu, stlacte tlacidlo
a hned sa Vám na displeji zobrazí nameraný výsledok.
Systém merania vlhkosti BTH sa skladá z robustnej sondy
na zapichnutie, l’ahko ovládatel’ného prístroja s displejom
a Docking Station (nabíjacka) na nabitie batérie prístroja.
Vdaka nepatrnej spotrebe energie zarucia batérie prístroju BTH vel’mi dlhú dobu prevádzky.
Technické dáta:
Rozmery prístroja:
Rozmery sondy:
Rozmery nabíjacky:
Dlzka šnúry:
220 x 100 x 40 mm
380 x 150 x 35 mm, Dlzka vpichu: 260 mm
155 x 100 x 55 mm
1200 mm
Trieda ochrany:
IP65
Napájanie el. energiou:
Batérie:
Elektrický konektor 9V/1A, 100-240 V, 50/60 Hz
4 kusy, kazdý 1,2V/2000mAH Typ NiMH, vel’kost’ AA
Rozlíšenie:
Opakovatel’nost’:
0,1%
+/- 0,3%
Štandardné rozhranie:
USB
BTH
Prenosný vlhkomer
Váš priamy link na BTH a na Bikotronic
Download

BTH mobilný vlhkomer pre piesky a voľne sypané materiály